• Momenteel bevinden we ons in de maand Rabi Al Awal. Meer informatie en  de belangrijkste gebeurtenissen van deze maand vind je hier.
  • Wij beantwoorden veel vragen via de mail. De antwoorden op deze vragen zetten wij in onze Q & A sectie (klik hier). Heb jij zelf een vraag? Stuur een email naar info@ahlalbait.nl en inshaAllah zullen wij hem beantwoorden.
Demo
 

Steun AJO

Klik hier voor meer informatie

Demo
 

Stuur het ons op!

Klik hier voor meer informatie

Geboorte Imam Ali (a), 13 Rajeb 21 B.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Voor de Ziareh klik hier (Engels ondertilteld)

Het is vandaag zondag 13 Rajab, dertig jaar na het jaar van de olifant, waarin onze heilige Profeet Mohammed (s) was geboren. Onze Profeet (s) was dus dertig jaar en had tot die tijd nog geen boodschap ontvangen van Allah (swt).

Vlakbij de heilige kaaba zat een groep mannen van bani Hashim bij elkaar om te praten en te discussiëren over bepaalde zaken. Van een afstand naderde een vrouw. Het was een goede vrouw van de stam bani Hashim. Ze was negen maanden zwanger en er scheen licht uit haar gezicht. Wel was het duidelijk dat ze pijn leed. Deze vrouw was Fatima bint Asad, de echtgenote van Abi Talib bin Abdel Motalib. Ze naderde de kaaba, terwijl niemand van de mannen naar haar toe durfde te gaan of met haar te praten. De vrouw merkte de aanwezigheid van de mannen niet op en keerde zich niet tot hen. Fatima bint Asad stond bekend om haar sterke karakter. Geen van de mannen praatte met haar omdat ze zoveel respect voor haar hadden. Na enkele ogenblikken riep een van de mannen naar de anderen: ''Het is een doodnormaale zaak dat een zwangere vrouw naar de kaaba gaat om hulp te vragen van God, schenk er maar geen aandacht aan.'' Niemand deed wat deze man zei, ze luisterden allemaal naar wat Fatima zei terwijl ze de kaaba vasthield: ''God ik geloof in u en in uw profeten en uw boeken en ik geloof in de woorden van mijn grootvader Ibrahim en dat hij deze kaaba heeft gebouwd, o God, help mij bij deze bevalling''.

Plotseling gebeurde er iets dat niemand verwachtte. Het huis van Allah (swt) opende zich op een plek waar geen ingang was. Vervolgens ging Fatima naar binnen en de opening in de kaaba sloot zich weer, voordat iemand van de mannen zich bewoog. Een van de mannen riep vervolgens: ''Hebben jullie gezien wat ik zag?'. De ander zei: ''Wat vreemd!'' Een derde man zei: ''Laten we snel zien hoe ze naar binnen is gegaan.'' De mannen duwden met al hun kracht tegen de muur van de kaaba, maar deze opende zich niet. Toen zei een van de mannen: ''Laten we door de deur naar binnen gaan''. Er zat een slot op de deur van de kaaba, maar die opende zich door geen van hen. Tenslotte haastten ze zich naar haar man, Abi Talib. Maar deze reageerde rustig en zei er zeker van te zijn, dat zijn vrouw uit de kaaba zou komen met prachtig nieuws.

Lees meer

Geboorte Imam Ali Al-Jawad (a), 10 Rajeb 195 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren wil de Islamitische Ummah feliciteren met de geboorte van Imam Jawad (a)

De geboorte

Hij was geboren in de stad Medina, in Saudi Arabie, in de maand van Rajeb. Op het moment van de dood van zijn vader Imam Ali al-Reda (a), was onze 9de Imam (Imam al-Taqi) slechts 9 jaar oud. Sommige aanhangers van Ahlalbait (a) en anderen, betwijfelden zijn geschiktheid om Imam (spirituele leider) te worden op deze jonge leeftijd. De geleerden van de heilige Ka'aba ondervroegen de Imam (a) daarom dagenlang om zijn kennis te testen. Hij beantwoordde alle vragen, waardoor zijn leiderschap door de mensen geaccepteerd werd. Hij vervulde deze taak 17 jaar lang.

De eigenschappen van de Imam (a)

Imam Mohammed al-Taqi (a) had de beste manieren, wat een eigenschap was van alle familieleden van de Profeet (s). Het was gebruikelijk voor de Imam (a) om iedereen te ontmoeten met bescheidenheid en zelfs zijn vijanden ontving hij (a) met gastvrijheid. Ook vervulde hij de behoeften van de armen in het geheim (zoals alle Imam’s), wat laat zien dat hij het puur en belangeloos deed voor Allah (swt). Hij bood de ware islamitische kennis aan iedereen, voornamelijk aan de geleerden destijds.

Vele invloedrijke heersers van zijn tijd (waaronder Mamoun) probeerden het gedachtegoed van de Imam te beïnvloeden, om zijn manier van leven totaal te veranderen. Dat was hen, mededoor zijn sterke geloofsovertuiging, niet gelukt.

De Ummayads en Abbasids hadden persoonlijke haat tegenover de Profeet en zijn familie. Ze konden niet goed tegen het feit dat de familie van de Profeet (s) hen overtroffen in moraliteit en goedaardigheid. De mensen namen de Ahlalbait als voorbeeld.

Klik hier om zijn gehele biografie te lezen

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Goede voornemens

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Het is nog geen nacht en de sterren worden aangewakkerd door het vuurwerk dat overal afgestoken wordt. Ieder jaar zie ik om me heen duizenden mensen met allemaal verschillende voornemens voor het nieuwe jaar.

Ook al is er niet zoiets als ‘wachten met het uitvoeren van een voornemen tot het nieuwe jaar’, want iedere dag is een dag om te doen wat je altijd gewild hebt. De dingen te doen die jouw leven of jou als mens nog beter maken. Maar het heeft wel iets om gezamenlijk stipt 12.00 middernacht herinnerd te worden aan het voornemen dat in een schoon hart bedacht werd. Een jaarwisseling is voor sommigen een start het voornemen tot daadwerkelijke uitvoering te brengen.

Het geknal van het kleurrijke vuurwerk dat intussen alsmaar luider wordt en hiermee aankondigt dat de middernacht dichtbij is. Snel. Wat zijn de voornemens voor 2017? Welke voornemens geven echt een beter gevoel?

Kijkend naar de huidige wereld heeft het misschien niet zoveel zin om alleen materiële dingen te wensen of zich alleen tot materiële doelen te bewegen. Precies, alleen materiële doelen zijn niet voldoende om de wereld een beetje beter te maken. Een beetje meer compassie, een beetje meer begrip, een beetje meer kennis opent daarentegen een deur naar een betere wereld. Niet alleen meer geduld en compassie voor onbekende mensen, maar ook voor bijvoorbeeld onze eigen ouders en familieleden.

Lees meer

Leven volgens de Islam!

Hoe ziet het leven van een moslim eruit? Welke handelingen worden verricht? Klik hier en lees meer erover!

Leer de Fiqh

De Fiqh is de wetgeving binnen de Islam. Klik hier en leer meer!

De heilige Koran

Klik hier en lees meer over de heilige Koran!

Social Media Feed