Verslag gezamenlijke Koranbijeenkomst, 11 juli 2014

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Op vrijdag 11 juli 2014 hebben in totaal 8 organisaties, waaronder Ahlalbait Jongeren een Koranavond georganiseerd in Den Haag, in Stichting Alcauther. Speciaal voor deze avond werden vier internationale koranrecitators uitgenodigd.

De aanwezige broeders en zusters waren mashaAllah (!) van verschillende steden gekomen. 

De avond begon met Koranrecitaites van onze jonge broeders. Moge Allah hun belonen voor hun recitaties. Er zaten erg goede talenten tussen en zij hadden op hun eigen mooie manier de Koran gereciteerd.

Deze avond draaide om de Koran en met vier internationale recitators hebben de aanwezigen zeker genoten van de recitaties van de verzen van de heilige Koran.

De internationale sprekers waren:

Ahmad Younis (Egypte)

Elias Mehrzad (Duitsland)

Rahmatullah Bayat (Afghanistan)

Dr. Masood Pirozmand

Naast deze recitators werden de verzen uit de heilige Koran ook gereciteerd door broeder Jafar Al Badri en Sayed Ridha Al Husseini. 

Ook waren er twee lofzanggroepen die de avond met hun prachtige optreden hebben verrijkt. Deze twee groepen waren Stichting Iman groep en Al Kufa. 

Als laatste ging de heer Pirozmand de heilige verzen van de Koran reciteren. Met zijn indrukwekkende stem kreeg hij vele salawaat (zegeningen) van de aanwezigen. Na het reciteren van verzen ging de heer Pirozmand tevens de Dua voor de maand Ramadan lezen.

Na afloop werden de deelnemers bedankt voor hun aanwezigheid. Dit werd onder andere gedaan door geleerden die aanwezig waren in de naam van Sayed Moboyan, Sayed Al Sabari en Sheikh Haydar Arab. 

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en inshaAllah zien wij jullie tijdens de volgende bijeenkomst!

Foto’s:

http://foto.ahlalbait.nl/#!album-4 

Video's:

https://www.youtube.com/playlist?action_edit=1&list=PLF1DpL4IFrP3jI19AOn-SZkFbqN7JQPiQ  

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.