Verslag Reeks Muharram bijeenkomsten, 31 oktober - 2 november 2014

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ieder jaar als de maand Muharram arriveert, wordt het tijd om Imam Hussain (a) te herdenken! Imam Hussain (a) is een rolmodel voor ons allen. Hij stond op tegen tirannie en onrecht.

Ook dit jaar organiseerde AJO bijeenkomsten om Imam Hussain (a) te herdenken. Dit keer waren het maar liefst drie bijeenkomsten in drie steden. De reeks bijeenkomsten hadden allemaal interessante thema’s voor de jeugd. De eerste bijeenkomst stond in het teken van “liefde” en werd gehouden in Den Haag. De tweede bijeenkomst werd, in samenwerking met Al Sadiq Eindhoven, georganiseerd in Eindhoven en had “huwelijk” als thema. De derde bijeenkomst organiseerde AJO in het noorden van het land; Assen. Deze bijeenkomst stond in het teken van “opvoeding” en werd georganiseerd in samenwerking met Ahlalbayt Noord NL. 

Alle foto's zijn te bekijken via: foto.ahlalbait.nl

Bijeenkomst 1/3: vrijdag 31 oktober 2014 - Liefde (Den Haag)

Op vrijdagavond was het zover; de eerste bijeenkomst van de serie. In Den Haag begon het programma met de woorden van Allah (swt). Uit de heilige Koran werden de verzen gereciteerd door broeder Massih. Deze verzen werden op een prachtige wijze gereciteerd uit de hoofdstukken Nur & Al Furqan.

Het volgende onderdeel van het programma was ziaret Ashura door broeder Aysar. Vrede zij met u oh Imami Hussain (a)! Moge Allah broeder Aysar belonen voor zijn mooie recitatie!

Klik hier voor alle video's van deze bijeenkomst

Klik hier voor alle foto's of klik op de foto

Liefde was het thema van deze bijeenkomst en de eerste lezing hierover werd gegeven door broeder Mohammad Mehdi. “Ik vraag u geen loon voor mijn prediking, behalve liefde voor mijn verwanten” (Al Shura, vers 23). Mohammad Mehdi gaf een samenvatting van de uitleg over deze vers en ging dieper in op de betekenis. 

Na een korte pauze was het tijd voor een gedicht van broeder Mohammad Ali. In zijn gedicht vertelt Mohammed Ali over zijn belofte aan Imam Hussain (a);

“Ik beloof uw vlag hoog de hemel in te hijsen, zodat de geur van Hussain over de wereld zal rijzen”.

Hierna was het tijd voor de hoofdlezing, die gegeven werd door Waiel Alkhateeb. Het onderwerp van de lezing was “de ware liefde”. Wat heeft Islam te maken met liefde? Past liefde binnen het geloof? Broeder Waiel legde uit dat Islam liefde is en liefde Islam is. Hij vertelde over de verschillende aspecten van liefde, wat liefde is en hoe we daar op de juiste manier mee om moeten gaan. Vele denken dat liefde een taboe is in de islam en dat dat onderwerp liever vermeden moet worden. Dit terwijl Imam Al Sadiq (a) heeft aangegeven dat Islam juist gebaseerd is op liefde. 

Het programma werd afgesloten met een prachtige rouwzang door broeder Mohammad Mehdi. De rouwzang ging over Abbas (a), de broer van Imam Hussain (a). Na zijn dood zei de Imam; “Wie neemt jouw plaats, oh Abbas?”

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Bijeenkomst 2/3: zaterdag 1 november 2014 - Huwelijk (Eindhoven)

De bijeenkomst in Eindhoven werd gehouden in samenwerking met Al Sadiq Eindhoven. Er werd weer een interessant en gevarieerd programma samengesteld. 

Het programma werd geopend door broeder Ghalib met het lezen van woorden uit de heilige Koran. Dit keer werden er verzen gereciteerd uit hoofdstuk Al Waqia. De gezichten werden hierna richting de Mekka gericht voor het lezen van ziaret Ashura. Deze werd op een mooie wijze gereciteerd door broeder Amir. Moge Allah (swt) deze broeders belonen voor hun recitaties.

Het volgende onderdeel in het programma was een introductiepresentatie door broeder Mohsin. Hij vertelde hierin een aantal aspecten; onder andere wie AJO en Al Sadiq Eindhoven zijn en waarom het belangrijk is om de bijeenkomsten van Imam Hussain (a) te herdenken.

Broeder Ali hield hierna een lezing over succes en leiderschap. Uit zijn lezing bleek onder andere maar weer dat wij erg veel van de gebeurtenissen van Muharram kunnen leren. 

Klik hier voor alle video's van deze bijeenkomst

Klik hier voor alle foto's of klik op de foto

Tijd voor drinken en koekjes! Tijdens de pauze konden de broeders en zusters boeken (en meer) kopen bij het Mediacomité tafeltje en gezellig even kennismaken met elkaar. 

Na de pauze was het tijd voor de hoofdlezing! Dit keer met als thema “huwelijk”. De weg naar een gelukkig huwelijk was het onderwerp! Hoe bereiken we dat en hoe bouwen we een goed huwelijk op? Al deze vragen werden behandeld door broeder Waiel Alkhateeb. 

Het programma werd afgesloten met een rouwzang door broeder Moestafa! Het refrein vertelt ons:

“Onze trots, onze eer…Imami Hussain (a)

Zijn liefde die ik begeer, ondanks al het verweer…Imami Hussain (a)”

Voordat we gezamenlijk gingen eten, was het eerst tijd voor het gezamenlijk gebed! 

Bijeenkomst 3/3: zondag 2 november 2014 - Opvoeding (Assen)

Op zondag 2 november 2014 stond alweer de laatste bijeenkomst van de serie op het programma. Dit keer bezocht AJO de stad Assen in het noorden van het land. Deze bijeenkomst werd samen met Ahlalbayt Noord NL georganiseerd.

Voordat het programma begon, was het tijd voor het gezamenlijk gebed. Hierna werd de koranrecitatie prachtig uitgevoerd door broeder Mustafa. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle! Met deze woorden werd het programma gestart.

Hierna was het tijd voor de eerste lezing van de dag door Sayed Bakir. Voordat hij aan zijn lezing begon, reciteerde Sayed Bakir ziaret Warith. In zijn lezing stond ‘opvoeding in het algemeen’ centraal. Daarna werd er dieper op dit onderwerp ingegaan en werden de volgende vragen onder andere beantwoord: hoe is de opvoeding volgens de Islam en hoe wordt hiernaar gekeken?

Klik hier voor alle video's van deze bijeenkomst

Klik hier voor alle foto's of klik op de foto hieronder

Na korte pauze presenteerde broeder Mohsin een aantal veel gestelde Fiqh vragen. Wat moet je doen als je veel twijfelt en hoe zit het met ‘het goede aanraden en het slechte afraden?’. Naar deze vragen werd er onder andere gekeken.

De hoofdlezing van broeder Waiel Alkhateeb ging over de basis van opvoeding. Opvoeding betekent niet alleen de opvoeding van onze kinderen, maar ook de opvoeding van de maatschappij. Een goede opvoeding hiervan begint wel bij jezelf! Om een ander te kunnen opvoeden, zal je onder andere eerst naar je zelf moeten kijken. Broeder Waiel ging hierna onder andere dieper in op de verschillende fases van opvoeding waarin een kind zich kan bevinden. 

Het programma werd afgesloten door Imam Hussain (a) te herdenken met een rouwzang. Deze werd gereciteerd door broeder Ali Al Touraihi. Met zijn mooie stem reciteerde hij over het martelaarschap van Imam Hussain (a)! 

Na afloop van het programma was het weer tijd voor een gezamenlijke maaltijd.

Wij willen hierbij iedereen bedanken die aanwezig was tijdens deze bijeenkomst. In het speciaal willen wij alle broeders en zusters bedanken die bijdrage hebben geleverd aan het programma en aan de organisatie.

De samenwerking met Al Sadiq Eindhoven en Ahlalbayt Noord NL was succesvol en we hopen inshaAllah in de toekomst de steden Eindhoven en Assen weer te bezoeken!

InshaAllah tot de volgende keer!

Wassalam,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.