Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2007

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2007. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG & FOTO'S: BIJEENKOMST IED AL GADIER & 1STE JAAR BESTAAN AHLALBAIT JONGEREN – 14 JANUARI 2007

Ahlalbait Jongeren heeft in de gelegenheid van Ied al-Gadier  haar 1ste jaar bestaan een speciale bijeenkomst gehouden (op de 14de van Jan 2007). Het was namelijk tevens de eerste bijeenkomst van dit jaar 2007 en bovendien stond de verwelkoming van de jonge bedevaartgangers ook op de agenda.

Nadat iedereen gebeden heeft is Ilyas (actief lid van activiteitencomité) begonnen met de recitatie van de koran. Hij werd voorgedragen door de gastheer Ihsaan (actief lid van mediacomite). Vervolgens heeft Ebuzer (actief lid van onderzoekcomité) de menigte vermaakt met lofzang in het Turks. Tevens is er een gedicht in het Turks voorgedragen door een van onze broeders. 

De eerste lezing was van Erol (voorzitter van onderzoekcomité). Hij heeft een voordracht gehouden betreffende het Wilayat. Hierbij heeft hij aangegeven dat er een positieve en een negatieve Wilayat is. Vervolgens is hij ingegaan op de betekenis van het Wilayat en welke verzen in de koran daarop duiden. Â Dit was zijn eerste voordracht en hij heeft zich nu al bewezen dat hij de kwaliteiten heeft om een leerzame voordracht te kunnen voordragen.

Na de pauze heeft Mohammed weer van zich laten horen en ook dit keer heeft hij zijn lofzang internationaal voorgedragen. Met lofzang in het Nederlands, in het Engels, in het Perzisch alsook in het Arabisch heeft hij de menigte doen genieten van zijn stem. Er werd ook een gedicht in het Nederlands voorgedragen door een van onze zusters.

De tweede spreker was Waseem (voorzitter Ahlalbait Jongeren). Hij heeft het kort gehad over de gebeurtenis dat plaatsvond bij de erkenning van Imam Ali as. in de gelegenheid van ied al-Gadier. Vervolgens is hij ook kort ingegaan over de voornemens die Ahlalbait Jongeren heeft voor dit jaar. Uiteindelijk heeft hij een gedicht voorgedragen aan de jonge bedevaartgangers en een voor een moesten de jonge hidjiya naar voren komen om de roos en het cadeau in ontvangst te nemen. Achtereenvolgend waren dat Ali Touraihi (actief lid van mediacomité), Mahdi (voorzitter van activiteitencomité), Mudi (actief lid van media- en onderzoekscomité) en last but not least Waiel ( actief lid van activiteitencomité). Tevens zjn ook een zuster, Fatima, en een broeder, Amir Al Haddad, verwelkomd van de bedevaart met een cadeau, een roos en een kleine koran. 

Nadien heeft Ali Touraihi lofzang voorgedragen. Zijn stem als hadji is natuurlijk veel mooier dan voorheen. Uiteindelijk heeft Ihsaan de bijeenkomst afgesloten met een discussie, waarvan hijzelf de gespreksleider was. Er werd gesproken over wat integratie voor een moslim inhoudt hier in Nederland en over de morele plicht van iemand om zijn ouders later te verzorgen tot de dood hen scheidt. Tenslotte kon iedereen genieten van het heerlijke eten dat werd geserveerd.

Wasalaam Alykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG : ROUWBIJEENKOMST - 22 JANUARI 2007

Beste broeders en zusters asalaam Alykoem,

Afgelopen zondag (22 Jan 2007) heeft Ahlalbait Jongeren (AJO) een grote bijeenkomst, rouwbijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van de maand Muharrem, de maand waarin Imam Hussain en zijn familie gemarteld werden.

 

De programma zag als volgt uit:

•koranrecitatie

•Lezing door Mahdi (voorzitter activiteitencomité)

•Ziaret Warith door Ali Touraihi (actief lid mediacomité)

•Lezing over de revolutie van Imam Hussain (a) door Waiel (actief lid activiteiten comité)

•Rouwzang door Ebuzer (actief lid onderzoekscomité)

De bijeenkomst is met een koranrecitatie begonnen. Daarna begon Mahdi gelijk met zijn lezing over de lessen die we van Imam Hussain (a) kunnen leren. De Ziarat werd door Ali Tourahi gelezen.

Na de Ziarat mocht Waiel het woord houden over de revolutie van Imam Hussain (a). En omdat het een rouwbijeenkomst was, werd er ook een rouwzang gehouden over de martelaarschap van Imam Hussain en zijn familie (a) door Ebuzer. De gastheer van de bijeenkomst was Mehdi Haydari (lid activiteitencomité).

De opkomst was Alhamdollah weer goed en het was weer een succes. Het was trouwens de 1ste rouwbijeenkomst die Ahlalbait Jongeren dit jaar gehouden heeft!

Voor de afwezigen zijn er foto's en geluidsopnames gemaakt van de bijeenkomst!

Op de 27ste van januari (zaterdag) zal Ahlalbait Jongeren weer een rouwbijeenkomst houden. Dit keer in Hijret moskee in Rotterdam. Zie voorpagina voor meer informatie!

Vergeet ons niet in jouw dua!

Graag tot zaterdag de 27ste Jan,

Wasalaam Alykoem,

Ahlalbait Jongeren

TWEEDE BIJEENKOMST MUHARRAM - 03 FEBRUARI 2007

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren heeft voor de tweede keer een rouwbijeenkomst in het Nederlands georganiseerd. De gastheer van die bijeenkomst was Mudi. Eerst werd begonnen met een recitatie uit de koran door Ali Touraihi.

Vervolgens gaf Ebuzer een voordracht. Hij vertelde dat de liefde voor Imam al Hussain kracht geeft, waar zelfs het sterkste leger er niets tegen kon opbrengen. Verder vertelde hij dat eervol doodgaan beter is dan oneervol leven.

Na een korte pauze, waar iedereen nog zijn gebed kon verrichten, begon Waiel met zijn voordracht. Hij gaf aan wat er allemaal komt kijken bij de reis naar Allah. Het doel, de uitrusting, het transportmiddel en de weg er naar toe zijn de vier belangrijkste elementen.

Na zijn voordracht begon Athir meteen met een korte rouwzang. Na hem volgde Noer el Dien. Hij gaf in het Arabisch een rouwzang over Imam al Hussain as. De bijeenkomst werd afgesloten met een rouwzang van Ilyas. Hij deed dat in verschillende talen, waaronder afghaans en pakistaans.

Wasalaam Alykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: HERDENKING IN ARNHEM VAN HET MARTELAARSCHAP VAN IMAM SAJAD (A) – 18 FEBRUARI 2007

Het martelaarschap van Imam as Sajjad (a) is zondag 18-02-2007 door AJO en de sjiitische vereniging VIJNA in Arnhem herdacht. In de gelegenheid daarvoor is door de samenwerking van beide organisaties een bijeenkomst gehouden. De opkomst was zeer goed. Zowel zusters als broeders waren in grote getale aanwezig.

Het programma begon met een koranrecitatie door Ali Touraihi (actief lid van mediacomité). Vervolgens kwam de gastheer aan het woord. De gastheer samen met Nourdien, voorzitter van VIJNA, hebben een welkomstwoord gehouden en hebben daarbij AJO bedankt voor hun samenwerking met VIJNA voor die bijeenkomst.

Er zijn twee voordrachten gegeven door de leden van VIJNA. Een door een broeder en een door een zuster. Beide voordrachten waren erg informatief. De voordracht van de zuster was erg interessant om naar te luisteren. Een bijeenkomst zou geen bijeenkomst zijn, als er geen gedicht werd voorgedragen. Dit keer door een van de leden van VIJNA.

Tussendoor was er een korte pauze, waarbij lekkernij werd uitgedeeld. Natuurlijk heeft ook AJO zijn bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een succesvolle bijeenkomst. Dit door een voordracht van de al in ieders oren bekende naam Waiel. Hij is niet bekend geworden om zijn naam, maar om zijn voortreffelijke voordrachten. Ook dit keer heeft hij tijdens zijn voordracht gerouwd in het Nederlands. Een unieke ervaring voor iemand die dat nog nooit heeft meegemaakt. De aanwezigen luisterden met volle aandacht naar onze spreker en konden hun tranen niet in bedwang houden bij het rouwen om de martelaarschap van onze Imam s.

Vervolgens heeft Ilyas (actief lid van activiteitencomité) zijn bijdrage geleverd, door middel van rouwzang. Nourdien volgde daarop met tevens een rouwzang. Uiteindelijk is de bijeenkomst afgesloten met het nuttigen van voedsel en drinken. Het is niemand ontgaan daar, dat de sfeer uiterst optimaal was.

Insha’Allah tot volgende keer,

Wasalaam Alykoem,

Ahlalbait Jongeren

www.ahlalbait.nl

VERSLAG: 1STE MEIDENGROEP BIJEENKOMST – 3 MAART 2007

Afgelopen zaterdag 3 Maart 2007 heeft de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomt georganiseerd over de positie van de vrouw in de Islam en omdat we ons in de maand Safar bevinden, was Zayneb (a) centraal als hoofdonderwerp in de bijeenkomst.

De opkomst was Masha’Allah goed. Een ruwe schatting van het aantal komt neer op ongeveer 25 á 30 dames.

De dames van de actieve leden van de meidengroep (van Ahlalbait Jongeren), hadden uitgebreid over de doelen van de meidengroep verteld. Waarvoor staat de meidengroep, wat zijn hun activiteiten en op welke manieren kunnen de rest van de dames in contact komen met de meidengroep.

Daarna hebben de leden van de meidengroep uitgebreid zichzelf voorgesteld en hebben tevens ook verteld wat de rest van de dames van hen zoal kan verwachten.

In de bijeenkomst zijn 2 lezingen gegeven. De eerste lezing werd door Betul (actieflid onderzoekscomité en lid van de meidengroep) gegeven. Haar lezing ging voornamelijk over de positie van de vrouw, na de komst van de Islam. Bovendien heeft ze uitgebreid verteld hoe we Zayneb (a) als voorbeeld kunnen nemen.

Daarna begon Asra (Buyisib, forumlid ahlalbait.nl) heel enthousiast haar ervaring te delen over haar bezoek naar Demascus (naar Zayneb en Ruqia (a)) met een paar vriendinnen die ze uit de moskee van Ehlilbeyt heeft leren kennen. ‘Het was de moeite waarde’, zeg ze en ze hoopte dat Zayneb (a) hen zou uitnodigen, om weer van zo een religieuze bezoek aan Demascus te mogen brengen.

Na de twee nuttige lezingen, werden twee gedichten over Zayneb (a) voorgedragen. Door Arwa en Noer (forumleden). Die kunnen jullie op het forum terug vinden.

De gelegenheid om even met z’n allen onderling woorden uit te wisselen behoorde zeker tot de mogelijkheden, namelijk tijdens de pauze.

Na de pauze heeft Zyneb (Zyneb2, forumlid ahlalbait.nl) met een mooie gereciteerde toon, Hadith al kisa voorgelezen, die iedereen aandachtig heeft zitten beluisteren.

De bijeenkomst werd gesloten met een discussie met een stelling die de meidengroep daarvoor voorbereid hadden.

Graag willen we alle aanwezige dames van harte bedanken voor hun aanwezigheid en hun steun. En wij hopen dat jullie Ahlalbait Jongeren Organisatie nog meer zullen blijven steunen.

Wasalaam,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: ARBAINIAH BIJEENKOMST - 11 MAART 2007

Afgelopen zondag had Ahlalbait Jongeren organisatie een bijeenkomst gehouden ter herdenking van de arbainea van Imam Hussain (a). De komst van de dames en de heren was Masha’Allah weer goed, ongeveer 70 á 75 man. 

Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst gestart met een recitatie uit de koran door broeder Ebuzer (Actieflid Onderzoekscomité). De gastheer was de voorzitter van AJO, Waseem. In het begin van de bijeenkomst heeft hij een mooi gedicht voorgedragen.

De gastspreker was de heer Luqman Ali, die speciaal voor Ahlalbait Jongeren uit London is overgekomen. Hij hield een heel informatieve lezing van ongeveer 50 min. Over hoe wij de jongeren (als moslims) ons weg kunnen vinden in de maatschappij en hoe wij de Islam en het woord van Allah hoog kunnen houden. Hij nam natuurlijk ook Imam Hussain als voorbeeld. Zijn lezing zal Insha’Allah gauw als video op de site gezet worden. Houd het gedeelte Video en Audio in de gaten.

De tweede spreker van de bijeenkomst was Ibtihal (actieflid Activiteitencomité). Ze begon heel vlot te vertellen wat de gedachten zijn achter het gezegde “Elke dag is Ashura en elke grond is Kerbala”. Velen onder ons hebben namelijk een verkeerd beeld daarover.

Na de twee lezingen is er een pauze van 20 min gehouden, waarin de dames en de heren met elkaar konden communiceren. Daarna was de gelegenheid gesteld om eventuele vragen te stellen aan de heer Luqman Ali.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst was natuurlijk de Latmya. De gastheer, Waseem, heeft onverwachts een latmya in het Nederlands voorbereid, die hij met zijn mooie stem heeft gezongen.

Na Waseem heeft de heer Amir een latmya (rouwzang) in het Arabisch voorgelezen, die de tranen doen vloeien. Ahlalbait Jongeren heeft natuurlijk voor lekkere broodjes en drankjes gezorgd.

Graag zien we jullie op de volgende bijeenkomst.

Wasalaam,

Ahlalbait Jongeren 

VERSLAG: GROTE BIJEENKOMST IN HET ERASMUS MC - 11 MEI 2007

Op 11 mei 2007 heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd, met als thema; de profeet Mohammed (s) in de 21ste eeuw.

De opkomst was Masha’Allah best goed; er waren ongeveer 60 man aanwezig.

De bijeenkomst is zoals altijd begonnen door Ilyaas (actieflid activiteitencomité) met een recitatie uit de heilige koran.

De gastvrouw van de bijeenkomst, Gulun (actieflid activiteitencomité), heeft de bijeenkomst goed laten verlopen.

Na de recitatie van de koran, heeft Arwa (forumlid) een zelfgeschreven gedicht voorgelezen.

Zoals we gewend zijn, organiseert Ahlalbait Jongeren bij iedere bijeenkomst een lezing, die door een van de actieve leden voorgedragen wordt. De gastvrouw, Gulun, heeft een lezing voorgedragen. Het ging over het leven van de profeet (s) en zijn boodschap. Ze begon als eerste te vertellen over de kindertijden van de profeet en vervolgens over zijn huwelijken en ten slotte over zijn profeetschap.

Na de lezing was er lofzang, waarbij men kon genieten van de mooie stem van Ilyaas (actieflid Activiteitencomité).

Rond 19:40 was het tijd voor pauze en lekkernij. Het activiteitencomité heeft voor lekkere Turkse pizza met drank gezorgd. Er was dan ook gelegenheid om met elkaar woorden te wisselen.

Na de pauze heeft Noer (forumlid) een gedicht voorgelezen, die ze zelf geschreven had. Na het gedicht was er tijd voor de gastspreker, om zijn lezing voor te dragen. De uitgenodigde gastspreker was Dhr. Ryad, hoogleraar Moderne Islam aan de Faculteit der Godgeleerdheid (Islamitische Theologie) in Leiden. Zijn lezing is opgenomen en je kunt het straks eenvoudig terugkijken.

Mohamed Alsajegh heeft ook een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst, door lofzang te zingen. Iedereen had ervan genoten.

Ten slotte is er een Quiz gehouden, waarin bijna alle aanwezige dames en heren aan hebben deelgenomen. Uiteindelijk waren er twee winnaars, die de meeste goede antwoorden hadden gegeven. Er zijn ook prijzen uitgereikt.

Graag willen we alle aanwezigen bedanken voor hun komst. Onze speciale dank gaat vooral uit naar Dhr. Ryad en Insha’Allah zien we iedereen weer terug in de volgende bijeenkomsten.

Vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten van Ahlalbait Jongeren: mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot ziens Insha’Allah,

Waslaam awbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: BIJEENKOMST TER VIERING VAN DE GEBOORTE VAN SAYIDE ZAYNAB (A) – 20 MEI 2007

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op 20 mei 2007 de geboorte van sayide Zaynab in hijret moskee in Rotterdam gevierd. Er stonden veel mooie dingen op het programma.

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de koran. Ebuzer, actief lid van het onderzoekscomité, heeft bepaalde verzen uit het heilige boek, de Koran, voorgelezen.

De gastheer voor die bijeenkomst was Mehdi, actief lid van het activiteitencomité. Na een paar mooie uitspraken gezegd te hebben, heeft hij het woord gegeven aan Ithar. Zij was de eerste spreekster van de bijeenkomst, die een voordracht mocht houden voor de menigte.

Ze heeft voor de menigte een paar wijze lessen voorgedragen. Zo is ze ingegaan over het belang van kennis en wat voor soort kennis de mens vooral naar moet streven. Uiteindelijk is ze ook ingegaan over het leven van Sayide Zaynab (a).

Na haar mocht Ahmed, actief lid van het onderzoekscomité, een voordracht houden. Met zijn voordracht heeft hij de belangrijke rol van de media in onze maatschappij belicht. Helaas is gebleken dat veel Hollywood films een negatief beeld geven over de Arabieren en de Islam.

Hij heeft zijn verhaal leuk weten te vertellen en heeft ook de noodzakelijke bronnen aangehaald, om zijn verhaal verder toe te lichten.

Uiteindelijk mocht Ebuzer weer op de voorgrond treden, om lofzang te zingen ter viering van de geboorte van Sayide Zaynab (a). Waiel, actief lid van het activiteitencomité, heeft vervolgens een discussie op gang weten te brengen over de onderwerpen die tijdens de voordrachten aan bod waren gekomen. Zowel broeders als zusters hebben deelgenomen aan deze discussie. Het was een leerzame discussie, waarbij men zijn mening vrij en open kenbaar kon maken.

Ten slotte heeft AJO boeken uitgeleend aan de geïnteresseerden en kon men onderling met elkaar communiceren.

Hopelijk ziet AJO de aanwezigen en alle anderen weer terug bij een van de volgende bijeenkomsten.

Wasalaam Alykom wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: BIJEENKOMST MEIDENGROEP: HIJAB, DE BEVRIJDENDE KRACHT – 25 MEI 2007

Afgelopen vrijdag 25 mei ’07 heeft de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd met als thema: Hijab, de bevrijdende kracht.

Meerdere zusters hebben hun bijdrage geleverd aan het programma. Zo was er ruimte voor een lezing, een gedicht en een discussie. Tevens was er ruimte om ervaringen met elkaar te delen. De gastvrouw van de bijeenkomst was Azal (actieflid onderzoekscomité).

De lezing werd voorgedragen door Ibtihal (actieflid activiteitencomité). Ze heeft het gehad over het belang van de Hijab en hoe het als bevrijdend middel gebruikt kan worden door de moslims.

Na de lezing werd er een pauze gehouden, waarin de aanwezigen thee en gebak konden verorberen. Er was toen ook ruimte om de aanwezige spullen van Ahlalbait Jongeren (hoofdsluiers en sleutelhanger) te bezichtigen. De gastvrouw Azal (ook penningmeester) heeft de zusters daarmee verder geholpen.

Daarna begon Eden (forum lid) gelijk met het voordragen van haar gedicht, dat vele wijze woorden bevatte. Ze legde op een mooie manier uit hoe een hijaab bevrijdend kan zijn en nodigde de NIET-hoofddoekdragende zusters uit om de eerste stap te nemen en de Hijaab te gaan dragen.

Zeyneb (zyneb2, forumlid) heeft een verhaal met de zusters meegedeeld over een niet hoofddoekdragende dame, die uiteindelijk toch de stap heeft durven te nemen om een hoofddoek te gaan dragen. Ze heeft ook verteld wat voor ervaringen die dame allemaal heeft meegemaakt . Ze hield zich niet echt bezig met de Islam, waardoor ze geen weet had van de betekenis van de hoofddoek. Ze zag de Hijaab als onderdrukking en niet als bevrijding. Ze bekeek het vanuit een andere invalshoek. Maar Alhamdoelillah draagt ze nu wel een Hijaab en smeekt God om vergiffenis.

Nadien was er ruimte voor de andere zusters (die vroeger geen Hijaab droegen) om hun ervaringen uit te wisselen en eventueel op het verhaal van zeyneb te reageren.

Ten slotte werd er een discussie gehouden, die door Ithar (actieflid mediacomité) werd geleid.

Er werd toen over vier stellingen gediscussieerd:

- Wat vinden de zusters van de diverse, huidige hoofddoekstijlen?

- Wat moet wel kunnen met Hijaab-stijlen en wat niet!?

- De nationale hoofddoekdag is een goed initiatief, zodat de niet-hoofddoekdragende vrouwen zich in de hoofddoekdragende vrouwen kunnen verplaatsen en zo alles vanuit een ander perspectief zien!

Er werd heftig over de stellingen gediscussieerd en alle aanwezige zusters hebben alhamdoellah actief aan de discussie deelgenomen. Het was een nuttige, leerzame, maar vooral ook een interessante discussie.

Rond 21:15 werd de bijeenkomst afgerond en was er toen ruimte om een woord met elkaar te wisselen.

De meidengroep wil alle aanwezige dames van harte bedanken, en Insha’Allah zien we de zusters terug in de volgende Ahlalbait Jongeren bijeenkomsten.

Waslaam Alykoem wbr,

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO BIJEENKOMST: GEDULD - 3 JUNI 2007

Op 3 juni is er een bijeenkomst gehouden met als thema 'geduld'. Dit onderwerp stond centraal op deze bijeenkomst. De gastspreker van de  bijeenkomst was Mehdi (voorzitter activiteitencomité).

De bijeenkomst is zoals gewoonlijk begonnen met een recitatie uit de koran. Nadien werden er twee voordrachten gehouden.

Er werd eerst een voordracht gehouden door Zeynab (forumlid). In haar voordracht is ze ingegaan op het thema geduld.

In aansluiting hierop heeft de tweede spreker, Ebuzar (actief lid onderzoekscomite), de nadruk gelegd op het verhaal van Taloet en Jaloet. Hierbij heeft hij duidelijk gemaakt dat geduld de mens naar het paradijs leidt. De geduld van Fatima Zahra (a.s) stond centraal in zijn voordracht.

De bijeenkomst is afgesloten met een discussie. De discussieleider was ook Mehdi (gastheer van de bijeenkomst). De aanwezigen hebben actief deelgenomen aan deze discussie. Zo konden ze hun ervaringen delen met de anderen en konden ze vrijuit hun mening laten horen over verschillende onderwerpen.

Ten slotte zijn er boeken (Ahlalbait Jongeren bibliotheek) uitgeleend aan de geïnteresseerden en kon men onderling met elkaar communiceren.

Hopelijk ziet Ahlalbait Jongeren de aanwezigen en alle anderen weer terug bij een van de volgende bijeenkomsten.

Wasalaam Alykom wbr,

Ahlalbait Jongeren

VIERING GEBOORTE AL-ZAHRA (A) – 1 JULI 2007

Voor de viering van de geboorte van Fatima Zahra (a) heeft AJO een bijeenkomst georganiseerd op zondag 1 juli 2007. Het was een succesvolle bijeenkomst. Vele broeders en zusters waren aanwezig en hebben hun blijdschap en vreugde samen gedeeld. De bijeenkomst is later begonnen dan gepland, wegens een fatha (eerbetoon voor een overlijdende) van onze Pakistaanse broeders in de Hijret moskee. Onverwacht waren ook alle aanwezigen voor de bijeenkomst van AJO uitgenodigd voor het eten.

Nadat iedereen gegeten heeft, is de bijeenkomst officieel van start gegaan. Ihsaan, actief lid van het mediacomité, was de gastheer van de bijeenkomst. Hij heeft een paar mooie en leerzame overleveringen aangehaald die betrekking hadden over Fatima Zahra (a).

 Betul, actief lid van het onderzoekcomité, mocht als eerste naar voren komen om een voordracht te geven over de vele wijze lessen die de mens kan vernemen uit het leven van Fatima Zahra (as).  Zo vertelde ze over hoe de bruiloft van Fatima Zahra (as) tot stand is gekomen en over het belang van de hoofddoek. Ze is ook ingegaan over de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld kort voor het overlijden van Fatima Zahra (a). 

Daarna heeft broeder Rasoel, beheerder van de msn-groep ‘Echte Islam’, in het kort zijn mening verteld over de school van de imams, Ahlalbait (a) . Hij zei dat het de duidelijkste en de rijkste school ooit is qua kennis en begeleiding. Alleen via deze school zal je naar de ware weg begeleid worden en dan zul je het ware licht zien. Hij heeft ons daarna laten weten dat hij vandaag speciaal naar de viering van Al-Zahra (as) gekomen is. Dit om het samen met ons te vieren en ook om een donatie aan AJO te geven.  

Na deze motiverende, wijsvolle toespraak mocht de tweede spreker, de voorzitter van AJO Waseem, een voordracht houden. Hij kwam steeds terug op de voordracht van zijn voorgaande spreekster Betul. Verder voegde hij nieuwe feiten en interessante verhalen aan toe. Het was een zeer inspirerende voordracht.

Als belangrijkste heeft hij duidelijk gemaakt hoe de mens Fatima Zahra (a) als voorbeeld moet nemen en hoe men praktisch gezien zijn leven daarop moet baseren. Hij had Fatima Al-Zahra als een rolmodel genomen in zijn verhaal. Hij herhaalde het gezegde van de profeet (s).: ‘als Imam Ali niet in deze wereld bestond, dan was er nooit een geschikte partner voor Fatima Al-Zahra (a)”. Hij heeft ook de 9 namen van Fatima AL-Zahra (a) duidelijk uitgesproken.

Natuurlijk is zoals bij alle vieringen noodzakelijk dat men zijn vreugde en blijdschap toont. Hierbij heeft AJO de lofzanger Mohammed Saigh uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De aanwezigen hebben van zijn stem kunnen genieten en hebben duidelijk hun vreugde kenbaar gemaakt. Zijn lofzang heeft hij zowel in het Arabisch als in het Nederlands gezongen.

Ten slotte was de bijeenkomst afgesloten met een discussie met een centrale stelling: Hoe pakken de jongeren het aan op werk en school als het gebedstijd is? Hier hebben zowel broeders als zusters op gereageerd en hun meningen daarover kenbaar gemaakt. Waseem heeft uiteindelijk een samenvatting gegeven van de belangrijkste punten die uit de discussie naar voren zijn gekomen. Zo is naar voren gekomen dat men zelf eerst moet proberen om een ruimte te vinden. Mocht het echt niet mogelijk zijn, dan moet men zijn probleem voorleggen bij de werkgever. Hierbij moet men duidelijk aangeven dat het een religieuze plicht is om het gebed te verrichten en men moet proberen om samen een consensus te bereiken.

Zo is deze bijeenkomst tot zijn eind gekomen en moge Allah onze daden accepteren. AJO hoopt alle aanwezigen bij de volgende bijeenkomst weer terug te zien en hopelijk zullen we allen in de voetsporen treden van de vrouw der werelden en de vrouw dat een deel is van onze profeet Mohammed (s) en de vrouw die de geur van het paradijs heeft; Fatima Zahra (a).

Waslaam Alyekom wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG VAN DE REIS NAAR SOLWASTER – 7 SEPTEMBER 2007

Een bladzijde uit mijn dagboek

Vrijdagavond 7 september. Pas laat na middernacht heb ik die dag mijn ogen kunnen sluiten. Helaas werd mijn avontuurlijke droom te vroeg onderbroken door het veelbetekenend geluid van de wekker. Opstaan, douchen, ontbijten en voor ik het al wist was het ochtendgebed al aangebroken. Na deze te hebben verricht, rende ik vliegensnel naar de metro. Maar tevergeefs, want toen ik eenmaal bezig was om op adem te komen, ging de metro aan mijn netvlies voorbij. Zo begon mijn dag dus, met behoorlijk veel pech.

Rond 8:15 kwam ik uiteindelijk aan bij de bus in Rotterdam. Daar zag ik de welbekende gezichten van AJO. Na de chauffeur gegroet te hebben, stapte ik de bus inmiddels weer goedgehumeurd binnen. Achter in de bus zaten de zusters en voorin de broeders, maar ik heb geen enkele moeite genomen om de bus verder te bezichtigen. Wat mij wel opviel is dat het enthousiasme van de gezichten die ik observeerde goed was af te lezen. De eerste stoel voorin was vrij en ik besloot daarom meteen om deze plaats te bemachtigen. Daar heb ik samen met Ihsaan (actief lid mediacomité) de vragen doorgenomen, die we later op de dag aan de leden wilden gaan stellen. Nadien kwam Mahdi (actief lid activiteitencomité) naar mij toe met het verzoek om de buschauffeur gezelschap te houden.

Daar zat ik dan, vlak naast de chauffeur met uiteraard een gordel om. Al snel begon hij mij fascinerende verhalen te vertellen, waardoor ik gelukkig in staat werd gesteld de gehele heenweg wakker te blijven. Wat niemand van de passagiers in de bus weet is namelijk dat onze buschauffeur niet zijn brood verdient als buschauffeur, maar voornamelijk als privéchauffeur van de burgemeester van Rotterdam!

Voor ongeveer een kwartier hebben we stilgestaan om te pauzeren. Onder het genot van een heerlijk broodje, begon ik al te dagdromen over wat komen zal. Voorin de bus heb je natuurlijk het beste uitzicht, want naarmate we België naderden begon het uitzicht steeds mooier te worden. Grote en kleine heuvels wisselden elkaar af. ‘Solwaster’ zag ik op de borden verschijnen. Eenmaal aangekomen viel mij op dat er nog geen watervallen te bekennen waren. Op een vleugje wind na, dat mij af en toe deed rillen, hadden we wat betreft het weer niets te klagen.

Daar verschenen de drie koppels voor mijn ogen en kon ik even een glimp opvangen van de actieve leden die inmiddels verloofd, dan wel getrouwd zijn. Ik had helaas geen tijd om een gesprek met ze te voeren, want al snel zag ik Ihsaan mij benaderen met een videocamera in zijn ene hand en een microfoon in zijn andere hand. ‘Wil je liever filmen of interviewen?’ vroeg hij aan mij. Omdat ik meer een observeerder ben, koos ik logischerwijs voor de videocamera. De wegen waren onbegaanbaar en met modder besmeurde schoenen liep ik de menigte voorbij. Eindelijk hoorde ik voor het eerst het water stromen en zag enkele watervallen om me heen. Middels het beeldscherm van de videocamera deed ik mijn uiterste best om de actieve leden op film vast te leggen. Geen vogelgezang dat dag en bovendien geen vogels te verkennen. Gelukkig kon ik me nog net staande houden, want op dat moment stond ik op een tak die gladder was dan dat ik in eerste instantie vermoedde. Ik was nadien mijn voorman, Waseem (voorzitter AJO), uit het oog verloren en moest dus vaart verminderen.

Eindelijk rust! Daar zaten we dan gezamenlijk op de grond en al onze oren waren gespitst op de woorden van onze spreker Waiel (actief lid activiteitencomité). Hij vertelde over het belang van Ahlalbait (as) binnen de Islam en over wat men onder goede daden verstaat. Even trok een unieke kever mijn aandacht. Deze kwam erg dicht in mijn buurt en zag er kleurrijk en erg prachtig uit. Even later vestigde ik weer mijn aandacht op onze spreker en weer even later naar Ihsaan die de hele voordracht aan het filmen was. Gelukkig maar, want dan kan ik de voordracht later weer op de site opnieuw beluisteren. ‘De bijen vallen ons aan’ was de noodkreet van onze lofzanger Mohammed en daarom liepen we na enkele minuten weer verder. Aan het einde van de wandeltocht zagen we ons buschauffeur in beeld verschijnen.

Nog minder dan een uur in de bus zitten en dan zouden we in Luik aankomen. In de bus probeerden de lofzangers Mohammed en Ali Touraihi (actief lid van mediacomité) de overige passagiers te vermaken met hun mooie stem. De een verloofd, de ander pas getrouwd. Hun partners keken met oprechte trots naar hun idolen. Het was duidelijk te merken dat velen er plezier in hadden. Ik dacht toen even een dutje te gaan doen, maar de woorden van Mahdi, onze reisleider, hielden mij nog even wakker; ‘Over vijf minuten naderen we de stad Luik’.

Meteen nadat we de bus uitgestapt waren liepen we richting de moskee, om het middaggebed te gaan verrichten. De moskee zag er groot uit en van binnen was het nog mooier. Na gezamenlijk het gebed verricht te hebben, gingen we weer op stap. We verzamelden ons op het plein midden in het centrum van Luik. Mahdi en Waiel zijn samen het eten gaan halen en alles leek erop dat ze niet meer terug zouden komen. In de tussentijd heb ik en Ihsaan onze reisgenoten spontaan geïnterviewd. Ook hier moest ik alles waarnemen vanuit het beeldscherm van de videocamera. Zo leek de wereld ineens kleiner dan dat hij werkelijk was. Toen mijn buik begon te rommelen, kwamen Waiel en Mehdi gelukkig terug met broodjes Shoarma. Tijdens het verorberen van mijn broodje, keek ik nog vluchtig om me heen. Overal duiven die smakkend voor me rond dwarrelden, met de hoop dat er kruimels van het broodje op de grond zouden vallen. Nadat iedereen terugkwam van zijn wandeling door het centrum, verzamelden we ons weer bij de bus.

Op onze terugreis hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de talenten onder ons de kans te geven zich verder te ontplooien. Zo heeft Waseem twee gedichten voorgedragen en zijn woorden waren vooral gericht aan de drie koppels in de bus. De zoon van Waseem, Mahdi, was dit keer niet meegekomen en ik kon dus helaas niet genieten van de onschuldige blik die altijd in zijn ogen heerst. Vervolgens kwam onze rapper Ahmed naar voren met een rap over de belevenissen van onze reis. Met vlotte zinnen en mooie woorden heeft hij alles uit de kast gehaald. Na hem trad onze nieuwe komediant Waiel op met zijn imitatie van Raymann. Nooit gedacht dat hij het talent daarvoor had. Op zijn Surinaams wist hij de mede reisgenoten te vermaken. Als hij zijn voordracht nou ook op deze manier had gehouden, dan had zelfs de mooiste kever niet mijn aandacht kunnen trekken! De buschauffeur stopte onderweg even om te pauzeren.

Gelukkig kwamen we weer goed op tijd in Rotterdam aan. Net over negenen probeerde ik nog een trein te nemen. Dit keer had ik geen pech en heb lekker onderuit gezeten in de trein. Ook hier kon ik niet eens voor een klein minuutje een dutje doen. Enkele reisgenoten kwamen namelijk in hetzelfde treinwagon naast mij zitten en begonnen over hun ervaringen te vertellen, die ze de afgelopen uren hadden opgedaan. Ik keek even door het raam van de trein en het viel me op dat het al pikdonker was geworden. Rond tien a elf uur was ik in mijn studentenhuis gearriveerd. Na het avondgebed verricht te hebben, zocht ik meteen mijn bed weer op. Uit vermoeidheid heb ik mijn armen gekruist achter mijn hoofd gelegd en na enkele minuten keerde ik weer terug in mijn avontuurlijke droom. Ik zal me nu dan even voorstellen. Mijn naam is Mudi, Actief lid onderzoek- en mediacomité

Wasalaam Aleykoem wbr

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: RAMADAN BIJEENKOMST - 30 SEPTEMBER 2007

Ter gelegenheid van de heilige maand Ramadan is op zondag 30 september een bijeenkomst georganiseerd door AJO. De bijeenkomst stond ook in het teken van de martelaarschap van Imam Ali (a).

De gastvrouw was Ibtihal (actief lid van de activiteitencomité) en kondigde de sprekers keurig aan. Zo begon Azal (actief lid van het onderzoekscomité) met haar voordracht over hoe een moslim zich zou moeten gedragen. Verzorging, beleefdheid en vroomheid vormen de basiselementen waar een moslim naar moet handelen. Planten op de balkon zetten, een brede glimlach op het gezicht laten verschijnen en respect tonen voor je medemens waren de onderwerpen die ze aankaartte. Tevens is ze ingegaan op de heilige nacht, Lailat al Kadir. Hierbij probeerde ze met motiverende woorden de jongeren aan te zetten om deze nacht op een speciale manier te beleven. Daarvoor moet men wel eerst al zijn tijd daarvoor vrijmaken, zodat men spiritueel deze nacht met zegening kan doorbrengen.   

Vervolgens kwam Ithar (actief lid van het mediacomité) naar voren met het voordragen van een gedicht. Het gedicht was zeer bijzonder en inspirerend.

Gulun volgde haar op met een voordracht en richtte haar woorden rechtstreeks op de jongeren. Met overtuiging heeft ze hen aangespoord om voortaan altijd bij zulke bijeenkomsten aanwezig te zijn. Het onderwerp van haar toespraak stond centraal in het teken van Imam Ali (as). Haar voordracht moest ze op een gegeven moment onderbreken voor een stilte, waarbij duidelijk de ontroering in haar gezicht was af te lezen. Op een fascinerende wijze heeft ze op het einde van haar voordracht een verhaal verteld, waarin de oprechtheid van Imam Ali (as) in het verhaal duidelijk naar voren kwam.

Nadien kon men van de gelegenheid gebruik maken om boeken te lenen en woorden met elkaar te wisselen.

De bijeenkomst is zodoende afgesloten met de verkondiging dat AJO op 5 oktober een iftar zal organiseren.

Hopelijk zien we iedereen weer terug bij de volgende bijeenkomsten die op de programma staan.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: IFTAR BIJEENKOMST – 5 OKTOBER 2007

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle 

Zoals verwacht was ook voor dit jaar een iftar bijeenkomst georganiseerd door AJO en de bestemming waar iedereen zich naar wendde was Dordrecht. Al ruim voor de iftar waren de actieve leden aanwezig om alles klaar te zetten. Mehdi (actief lid van het activiteitencomité) was de eindverantwoordelijke voor het handhaven van de orde rondom het verzorgen van de iftar. Toen de tijd van het verbreken van het vasten ingeleid werd met de Athaan, kreeg iedereen de mogelijkheid om op eigen gemak zijn soep te verorberen dan wel het gebed te gaan verrichten. Nadien schoof iedereen weer aan tafel en werd er gezamenlijk genoten van de heerlijke geuren, afkomstig van het geserveerde voedsel.

Onder het genot van de maaltijd werden er veel gesprekken gevoerd. Ondanks het feit dat deze gesprekken vaak een boeiende wending kregen, moest men toch weer verder met het programma. Ihsaan, (actief lid van het mediacomité) kreeg de eer om als gastheer op te treden. Met mooie woorden en een gedicht heeft hij de aanwezigen warm gemaakt voor wat komen ging. Ilyaas (actief lid van het activiteitencomité) begon hierna met het reciteren van de Koran. Zijn overslaande stem weergalmde in de hele zaal en de woorden van Allah waren daardoor overduidelijk te horen.

 

Hierna volgde Ebuzer (actief lid van het onderzoekscomité) zijn broeder op en las dua Iftitah voor. Als iemand nooit een traan heeft laten gaan bij deze dua, dan kon men bij het horen van deze betoverende stem niet anders dan zijn tranen laten gaan. Vervolgens kreeg Ihsaan weer het woord en kondigde een quiz aan, waarvoor hij zes deelnemers nodig had. Onderling gingen deze 6 de strijd aan om als sterkste schakel de prijs in ontvangst te mogen nemen. De vragen hadden betrekking op de heilige maand Ramadan en op het martelaarschap van Imam Ali (a). Hierna werd er een korte film getoond. Deze film, gemaakt door het mediacomité, ging in op de voordelen van een passief lid en gaf verhelderende informatie over de organisatie.

Uiteindelijk kwam Waiel (actief lid van het activiteitencomité) naar voren met een voordracht over de spiritualiteit van de maand Ramadan. Wonderlijk hoe de geest van de Ramadan zich in de aanwezigen nestelde. Aangezien onze harten nog steeds bloeden van het martelaarschap van Imam Ali (as), heeft Waiel tevens aandacht besteed aan de wijze lessen die een mens uit het leven van Imam Ali (as) kan trekken. Hij is uitvoerig ingegaan over lailat al Kadir en legde uit dat bij de 19de nacht al onze verrichtte daden naar Allah gaan, de 21ste nacht ons lot hierdoor bepaald wordt en de 23ste nacht van de Ramadan dat lot uiteindelijk bezegeld wordt. In het slot van zijn preek heeft hij de twee verschillende stappenplannen betreffende vergiffenis toegelicht en benadrukte daarbij dat de beste daad die men kan verrichten in lailat al Kadir het vragen om vergiffenis is.

Nadat er volop genoten werd van allerlei zoetigheden, kwam deze bijeenkomst tot een eind. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om de uitleenbare boeken en allerlei andere spullen te bezichtigen.

Hopelijk zien we jullie allemaal weer terug bij onze komende bijeenkomsten!

Wasalaam Aleykoem wbr

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: WORKSHOPS MEIDENGROEP AJO - 16 DECEMBER 2007

Eindelijk was het zover, de workshops van de meidengroep van Ahlalbait Jongeren. Deze vond plaats op zondag 16 december in Den Haag.

Rond 12:30 kwamen de meeste dames de zaal binnen en sommigen gingen meteen bidden, aangezien de gebedstijd aangebroken was. Nadat iedereen klaar was met bidden, verwelkomde de gastvrouw Zeynab (nieuw lid meidengroep) iedereen en meteen daarna begon de gastspreekster van de 1ste workshop, Oem Hawra, met haar presentatie aangaande het onderwerp ‘partner keuze’. Hierbij nodigde zij de volgende drie getrouwde vrouwen uit om aan de workshop deel te nemen: H.Sirin, Ayat en Oem Zeynab.

Alle vier de vrouwen vertelden om de beurt hun verhalen en ervaringen omtrent de keuze van hun partners en gaven tevens aan op welke wijze zij het huwelijk waren ingegaan. De volgende hoofdvraag stond hierbij centraal: “was het op de traditionele manier of niet??”

Tijdens het gesprek van de vrouwen hebben de dames in het publiek de gelegenheid gehad om vragen te stellen en ervaringen onderling uit te wisselen. Alle vier de sprekers kregen de kans om op de vragen in te gaan en gaven daarbij de nodige adviezen. De meeste antwoorden waren uiteraard gebaseerd op eigen ervaring!!! 

 

Ten slotte zijn alle vier de dames het eens geworden over welke essentiële eigenschappen een perfecte partner moet beschikken. Deze eigenschappen waren vroomheid, goed gemanierd en hoog geschoold. De minder belangrijke eigenschappen waren onder andere een goed uiterlijk en rijkdom.

Nadat er anderhalf uur lang gediscussieerd werd, was het hoog tijd voor thee en gebakjes.

De dames  hebben ongeveer 40 minuten de gelegenheid gehad om te kletsen en vervolgens kondigde Aynur (nieuw lid meidengroep) de 2de workshop aan.

Zuster Aynur had zich goed voorbereid door veel modellen mee te nemen. Deze Hijabs werden op tafel uitgestald, zodat de dames in het publiek ze op alle gemak konden bezichtigen.

Aynur begon direct met het presenteren van diverse Hijab modellen. Ze had al een pop klaar gezet met een mooie Hijab stijl en de hulp gevraagd van twee dames uit het publiek om de verschillende Hijab-stijlen te presenteren. In totaal toonde ze 4 á 5 verschillende modellen en zo nu en dan gaf ze er adviezen bij. Zo lichtte ze bijvoorbeeld toe dat versieringen net als oorbellen, rinkelende armbanden en kettingen niet horen bij een correct Hijab. Ook gaf ze nuttige tips om een Hijab op te leuken. Zie hiervoor de video van de workshop op de site.

Nadat de vragen van de dames (aangaande de Hijab) beantwoord werden, was de workshop tot een eind gekomen.

Voor velen was het een leerzame en bovendien ook een gezellige workshop. Graag willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de voorbereidingen en de presentatie van deze workshops.

Hopelijk zien we jullie allemaal terug in de volgende activiteit van Ahlalbait Jongeren en de dames óók in de meidengroep van AJO!

Wasalaam Aleykom wbr

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

Afdrukken