Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2011. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG AJO BIJEENKOMST: VROUWEN BINNEN DE ISLAM - 09 JANUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 9 januari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst gehouden in Den Haag met als thema: Vrouwen binnen de islam.

De bijeenkomst begon om 13:00 toen de meeste mensen binnenkwamen. Als eerst werd de Azan gereciteerd waarna we met z'n allen het gezamenlijk gebed hebben uitgevoerd. Hierna werd het programma begonnen met een koran recitatie door broeder Illyas.

Na zijn prachtige recitatie werd een lezing gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over de vrouwen binnen de islam en hierbij werd Sayeda Zainab (a) als voorbeeld genomen.

Deze bijeenkomst stond verder in de teken van een aantal stellingen die we wilden bespreken met de aanwezige jongeren. Zo ging een stelling over de rol van de islamitische vrouwen binnen deze maatschappij. Een andere stelling ging over de visie van de westen over de islam. Er moet gezegd worden dat de jongeren goed meededen en duidelijk hun mening gaven.

Hierna gingen we over naar de laatste onderdeel van de bijeenkomst en dat waren de gedichten over Imam Al Hussein (.). Zuster Fatme Al Karbaleia en broeder Waseem Alkhateeb hadden allebei een aantal gedichten voorbereidt en voorgedragen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 07 FEBRUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 5 februari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer gehad om Sayed Mohammed Musawi te gast te hebben bij de jaarlijkse Arbaien bijeenkomst.

Met een opkomst van 100 personen en een mooi programma voor de boeg werd zoals altijd gestart met een koranrecitatie door Mehdi Mirzad. Daarna las broeder Haydar Al Fayli de ziareh op een zeer krachtige en emotionele wijze voor. Broeder Ahmed Beka las hierna een prachtig gedicht voor over aanvallen die Sjiieten meemaken en het vasthouden aan het geloof. 

Het belangrijkste onderdeel was de lezing van de Sayed, die speciaal vanuit Engeland is overgekomen voor deze bijeenkomst. Sayed Mohammed Musawi gaf de lezing in het Engels, en delen van de lezing werden vertaald voor degenen die de Engelse taal niet (geheel) machtig zijn.

De lezing ging over jou: de Sjiietische moslim in de Westerse maatschappij. Hoe kunnen we vasthouden aan het geloof? Hoe moeten we omgaan met niet-moslims? Een groot deel van het antwoord lag erin dat moslims het goede voorbeeld en gedrag moeten tonen. Veel problemen en misverstanden kunnen worden weggenomen door niet-moslims te informeren. Dit is een verantwoordelijkheid van elke moslim.

Omdat moslims zelf natuurlijk ook vragen hebben over hun eigen geloof was na de lezing ruimte voor vragen vanuit het publiek. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt en de Sayed gaf antwoord op zeer uiteenlopende vragen. Onderwerpen als: omgang man-vrouw, zoeken naar psychische hulp, hoofddoek op het werk, sharia, trouwen en veel meer werden aangesneden.

Nadat de vragen waren beantwoord was het tijd voor rouwzang. Twee broeders lazen op uitstekende manier de rouwzang voor: Illyas Nadjafi en Amir Al Sharji.Er werd in totaal in maar liefst 4 talen ( Farsi, Urdu, Arabisch, Nederlands) rouwzang gedaan door beide broeders.

Na een lange maar leerzame avond was het programma daarna afgelopen, maar niet voordat iedereen van het avondeten kon genieten.

Al met al is AJO erg blij met jullie opkomst en het bezoek van Sayed Mohammed Musawi, en we hopen inshallah jullie de volgende bijeenkomsten telkens weer te kunnen begroeten!

VERSLAG BIJEENKOMST FATIMA AL-ZAHRA (A) - 15 MEI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Ter ere van Fatima Al-Zahra (a) heeft er op zondag 15 mei 2011 in Stichting Iman een bijeenkomst plaatsgevonden die door Ahlalbait Jongeren Organisatie werd georganiseerd.

Rond 13:00 begon het programma met een Koran recitatie van broeder Ilyas. Na de Koran recitatie reciteerde broeder Ilyas Dua al Tawasul op een zeer mooie wijze. Om ook kennis op het gebied van Fiqh (geloofsleer) op te doen, kregen we van broeder Mohamed het zogenoemde ‘een minuut Fiqh’.

Hierna werd het tijd voor het gebed. Nadat de Azan (oproep voor het gebed) werd gereciteerd, gingen de broeders en zusters de wudhu (de wassing voor het gebed) verrichten waarna het gezamenlijk gebed werd gebeden. Na het gebed werd er een korte pauze ingelast.

Na lekker gegeten te hebben, ging het programma verder met een korte presentatie van zuster Ithar over het leven van Fatima Al-Zahra (a). Hierin werden de belangrijkste kenmerken van Fatima (a) genoemd en ook werden er een aantal gebeurtenissen uit het leven van Al-Zahra (a) verteld waaronder hoe Tasbih Al-Zahra is ontstaan en ook over Hadith al Kisa, de overlevering van de mantel.

Bij deze bijeenkomst was ook zuster Zainab aanwezig. Momenteel is zij bezig met een project om geld in te zamelen voor weeskinderen in Irak. Nadat zij over haar project vertelde, volgde er door broeder Mohamed opnieuw ‘een minuut Fiqh’ met deze keer als onderwerp ‘Nazr in de Islam’.

Broeder Mohsin heeft vervolgens een presentatie gegeven over de activiteiten die Ahlalbait Jongeren Organisatie in de afgelopen periode heeft verricht en met name de veranderingen die de website van AJO heeft ondergaan.

Hierna begon de lezing van broeder Waiel over Fatima Al-Zahra (a). Na de lezing kwamen we aan het einde van het programma. De bezoekers toonden nog belangstelling voor de boeken en artikelen over de Islam die door het Mediacomité beschikbaar werden gesteld.

En zo hebben we een goede bijeenkomst achter de rug waarin we veel geleerd hebben over deze geweldige vrouw, namelijk Fatima Al-Zahra (a).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS GIETHOORN - 4 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salaam aleekum beste broeders en zusters,

Ter viering van het vijfjarig bestaan van Ahlalbait Jongeren Organisatie werd op zaterdag 04 juni 2011 een uitje naar Giethoorn georganiseerd.

Het vijfjarig jubileum van de AJO begon op een zonnige, vroege ochtend voor station Rotterdam Centraal, waar ieder al wachtend op de bus met nieuwe gezichten kennis maakte en langzaamaan wakker werd. Eenmaal in de bus was de sfeer enthousiast en uitgelaten, al helemaal toen we hoorden dat onze voorzitter Waseem heel hip een videoboodschap heeft achtergelaten, waarin hij zijn jubileumtoespraak hield.

Na een paar uurtjes kwamen we aan in Giethoorn, bij “Histomobil” welteverstaan, waar we met zijn allen koffie/thee hebben gedronken, waarna het lunchpakket werd uitgedeeld. Vervolgens werd het dagprogramma uitgelegd en konden we op naar de bootjes.

 

Per groepje van zes mensen kon je in een bootje en kreeg je een puzzel met vragen die je gaandeweg op je route kon beantwoorden. Daarnaast moest iemand stuurman zijn en moest iemand anders “punteren”. Dit is varen met een grote puntstok, waarmee je de boot als het ware voortduwt. Dit is nog een hele klus gebleken, aangezien we ook nog over een groot meer moesten en bijna elk groepje hopeloos verdwaalde, omdat iedereen, betoverd door de beeldschone omgeving, niet meer op de route lette. Om maar niet te spreken van de rivaliteit onder de groepjes en de verscheidene manieren waarop mensen hebben geprobeerd de andere bootjes vriendelijk te saboteren. Echter, toen puntje bij paaltje kwam en iedereen verdwaald raakte, hebben alle bootjes gemoedelijk samengewerkt. Kortom, iedereen kon hier prima zijn energie kwijt en uiteindelijk heeft iedereen de rit, inclusief het grote meer, overleefd.

Afgepeigerd van het punteren keerden we terug naar Histomobil, waar we hebben gebeden. Verder hebben we daar nog gemidgetgolft en uitgerust onder het heerlijke zonnetje.

Voor het avondeten zijn we naar strand Horst gegaan, waar we hebben gepicknickt. Daarna gingen mensen voetballen of wandelen en hebben we na afloop een groepsfoto genomen.

Helaas bleek de dag niet oneindig en moesten we terug naar Rotterdam. In de bus werd er nog een religieuze touch gegeven met een fiqh-raadseltje en een AJO quiz, waarvan de winnaars bij aankomst in Rotterdam een prijs kregen overhandigd. Al met al was het een zeer geslaagde jubileumviering en was dit reisje zeker voor herhaling vatbaar!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

EUROPEES CONGRES VOOR DE SOLIDARITEIT MET BAHREIN IN MADRID – 25 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Deelname Ahlalbait Jongeren aan het Europees congres voor de Solidariteit met Bahrein - 25 en 26 juni 2011

Door Waseem Alkhateeb en Mahdi Aljara

Het begon met een email via de AJO mailbox. Een uitnodiging voor Ahlalbait Jongeren om deel te nemen aan een congres in Madrid voor solidariteit met de bevolking van Bahrein. De voorzitter van AJO en actief lid Mahdi Aljara (Activiteiten Comité) mochten AJO vertegenwoordigen in dit congres. Achteraf bleek dat AJO de enige deelnemende Jongeren organisatie was en tevens de enige deelnemende organisatie uit Nederland.

Het congres bestond uit twee volle dagen met drie discussie onderwerpen. De eerste dag was gereserveerd voor de onderwerpen: "De democratische beweging in Bahrein" en "De mensenrechten schending in Bahrein". Sprekers uit verschillende landen in Europa gaven hun visie, ervaring en mening weer over deze onderwerpen. Daarna was er ruime voor vragen en werd er door het panel geantwoord.

 

Een emotioneel moment ontstond toen dhr. Saeed Shehabi van de democratische beweging in Bahrein zijn betoog hield en de aanwezigen vertelde over de situatie en de wijze waarop het recht van de Bahreini bevolking werd geschonden. De heer Shehabi is minder dan een week geleden in zijn afwezigheid veroordeeld tot levenslang celstraf omdat hij aan de protesten deelnam. Het was een lange, heftige eerste dag waarin emoties soms hoog opliepen vanwege de nijpende situatie daar.

De dag werd beëindigd met een korte kennismaking tussen de deelnemers en uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis van visitekaartjes. Een diner stond op het programma, maar de deelnemers van AJO hadden nog een uurtje voor zonsondergang. Snel werd er in de omgeving een ontdekkingstocht uitgevoerd om te bekijken of Madrid als kandidaat moet staan voor de volgende AJO reis. Helaas kwamen de heren niet verder dan de Bernabeu stadium en die was ook nog dicht voor bezoek. Een rustige wandeling terug naar het hotel zorgde voor de afsluiting van de dag.

De tweede dag begon vroeg in de ochtend en AJO was uitgenodigd als spreker en panellid voor het derde onderwerp: "Het westen en de crisis in Bahrein". AJO mocht als eerste spreken en Waseem hield een toespraak in het Engels. De overige deelnemende experts gaven daarna hun mening en daarna was er ruimte voor vragen. Na het afsluiten van dit onderwerp werd de declaratie van Madrid voor Solidariteit met Bahrein opgelezen aan alle aanwezigen. De declaratie bevatte een samenvatting van hetgeen besproken binnen de drie onderwerpen.

Deze deelname van AJO was dankzij de zegening van Allah zeer succesvol. AJO heeft hiermee weer een groot aantal internationale contacten gemaakt en staat internationaal in Europa nog beter op de kaart.

VERSLAG IFTAR BIJEENKOMST - 06 AUGUSTUS 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 augustus hield Ahlalbait Jongeren haar jaarlijkse iftaarbijeenkomst. Dit jaar werd er gekozen voor de stad Dordrecht. Rond half acht begonnen we de bijeenkomst met een voorwoord door broeder Ahmed. Na het voorwoord was het de beurt aan broeder Ali Al-Touraihi om met zijn mooie stem de heilige Koran te reciteren.

 

De lezing van deze avond werd verzorgd door broeder Mahdi. Het onderwerp was discipline en de Koran. Het was een zeer interessante lezing en na afloop was het tijd voor een aantal Ramadan dua’s (smeekgebeden). Deze werden tevens door broeder Ali gereciteerd.

In het programma was er ook een leuke Ramadan quiz gepland. De quiz mocht in groepjes gedaan worden. Tussendoor werden er gevarieerde vragen gesteld en er was veel interactie met de jongeren. Na het inleveren van de antwoordformulieren werd alles door de organisatie nagekeken en werden er prijzen uitgedeeld.

Om kwart voor tien werd het dan tijd om het vasten te verbreken. Voordat we aan de hoofdmaaltijd begonnen, werd het vasten eerst met dadels, yoghurt en soep verbroken.

Kortom, het was een leuke avond met interessante onderdelen zoals de lezing, quiz, mooie recitaties van de heilige Koran en dua’s.Graag zien we jullie weer op de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

BIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM JAFAR AL-SADIQ (A) - 25 SEPTEMBER 2011.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 25 september heeft AJO in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van Imam Jafar al-Sadiq (a). Ameer, actief lid van het activiteitencomité, was de gastheer die de bijeenkomst in goede banen heeft geleid.

De bijeenkomst is begonnen met een Koran recitatie, met een weergaloze stem door onze broeder Mehdi Mehrzad. Vervolgens kreeg Mays, actief lid van het mediacomité, de eer om op een chronologische wijze het leven van Imam al-Sadiq (a) te schetsen en deze aan de jongeren over te brengen. Het was een powerpoint presentatie met interessante feiten en leerzame verhalen. Eerst werd besproken hoe de politieke verhoudingen waren in de tijd van onze Imam al-Sadiq (a). Vervolgens werd ingegaan op de Universiteit van de Imam (a) en de revolutionaire ontwikkeling op het gebied van kennis en wetenschap. Interessant is om te weten dat vele leerlingen van de Imam (a) hoge aanzien genoten met hun kennisoverdracht. De Imam (a) was een pionier en de voortrekker op de kennisrevolutie op alle gebieden van geloofsleer tot abstracte vakken als scheikunde. Het is hartverscheurend dat het lot van de Imam (a) door de politieke verhoudingen bezegeld werd met dodelijk gif dat hem werd toegediend. Hij werd begraven in de Baqieh in Medina. De Imam (a) heeft zijn leven opgeofferd voor de kennisrevolutie en is nu als rolmodel voor alle jongeren die zich verrijken met de kennis van de Universiteit van Ahlalbait (a). De voordracht werd afgesloten met leerzame overleveringen met uitspraken van onze Imam (a). Al met al, een kwalitatief hoogwaardige voordracht dat door onze zuster met veel enthousiasme werd gepresenteerd.

Hierna volgde een fiqh-minuutje waar in vogelvlucht de basis fiqh regels werden besproken. Het onderwerp gebed stond als thema centraal en dit onderdeel werd gepresenteerd door Mudi, actief lid van het mediacomité. Hierna werd een korte pauze ingelast en iedereen kreeg de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en eventueel boeken te lenen dan wel kopen.

Vervolgens kreeg Raihaneh, actief lid van het mediacomité, de gelegenheid om haar boek te promoten. Onze zuster is tevens de auteur van deze roman; Sara en haar brief aan de achtste Onfeilbare. Na kort een gedeelte uit het boek voorgelezen te hebben, werd op wat het leek een korte conferentie gehouden waarin de jongeren vragen hebben gesteld aan de auteur over de gepresenteerde roman. De jongeren waren duidelijk gepassioneerd over het te publiceren boek en de auteur wilde niet meer verklappen dan het topje van de ijsberg. We moeten allen geduld hebben tot het boek op de markt komt.

Hierna volgde de voordracht van onze broeder Mohsin, voorzitter van het mediacomité. In deze voordracht werd ingegaan op het onderwerp Tawassul en Shafae. Onze broeder heeft dit onderwerp toegelicht met verzen uit de Koran, passages uit smeekgebeden en betrouwbare overleveringen. Zo werd duidelijk dat Tawassul het richten naar alleen God betekent. Tawassul kent twee vormen; direct en indirect, bijvoorbeeld door middel van Ahlalbait (a). Onder Shafae wordt verstaan de bemiddeling bij Allah door degenen die je geraadpleegd hebt in jouw verzoek. Mohsin heeft na zijn voordracht alle vragen van de jongeren betreffende dit onderwerp beantwoord. Aan de gestelde vragen was duidelijk te merken dat de jongeren aandachtig en met veel interesse hebben geluisterd.

Afsluitend hierop heeft Mudi voor de tweede keer een fiqh-minuutje gepresenteerd met de basisregel hoe te handelen bij twijfel met de iftaar en imsaak tijden in de maand Ramadan.

Voordat de bijeenkomst tot een einde kwam, heeft AJO alle aanwezige jongeren voorzien van eten en drank. Hopelijk zien we iedereen weer terug bij de komende bijeenkomsten.

Wasalam alaykom,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

OFFERFEEST BIJEENKOMST - 6 NOVEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst begon rond 13:00. Tijdens de inloop was het mogelijk om het gebed verrichten. Jongeren uit het hele land waren aanwezig op deze bijzondere bijeenkomst in het teken van het Offerfeest en er werden vele nieuwe gezichten verwelkomd.

De bijeenkomst begon zoals het hoort met een Koranrecitatie van broeder Ali. Met zijn mooie stem opende hij het gevarieerde programma. De bedevaart werd in drie voordachten gepresenteerd. Als eerste door zuster Fatima, die een inleiding presenteerde over de bedevaart. Met een mooie overlevering werd de nadruk gelegd op de intentie van de bedevaarders.

 

Na de inleiding was het tijd voor het bekende Fiqh momentje. Broeder Mudi had ook voor deze bijeenkomst een gepast aspect in de Fiqh uitgelegd. Onder andere het twijfelen tijdens de Tawaf (het ronddraaien rond de heilige Ka’ba) werd besproken.

Als tweede voordracht had de Ahlalbait Jongeren Organisatie aan broeder Shoaib gevraagd zijn ervaring van de bedevaart te vertellen. Welke momenten vond hij speciaal en hoe was het om voor het eerst op bedevaart te gaan? Er was na afloop ook nog ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst was ter viering van het Offerfeest. Daar hoort lofzang bij en broeder Ali heeft een aantal mooie gedichten gereciteerd.

De derde voordracht was een lezing door broeder Waiel. Een lezing die dieper op de bedevaart inging en een voordracht waar iedereen aandachtig naar heeft geluisterd en veel van geleerd heeft. Broeder Ahmed heeft na de lezing een mooi gedicht over de bedevaart voorgelezen.

AJO had nog een aantal zeer bijzondere verrassingen gepland voor de aanwezige jongeren: eerst werd er een filmpje getoond van twee actieve leden die in Mekka zijn, waarna de echte verassing kwam. Een live verbinding werd met onze broeders Amir en Mahdi in Mekka tot stand gebracht! Het was een speciaal gevoel om vanuit Utrecht met onze actieve leden in Mekka te praten en ze tevens op het scherm live te zien. Sayed Mohammed al Musawi was tevens in Mekka aanwezig en gaf voor ons live een korte lezing, wat zeker een indrukwekkende ervaring is geweest!

Het laatste onderdeel van het programma was een quiz, waarbij ook prijzen werden uitgedeeld. Hiervoor werd een korte pauze gehouden, waarin broodjes en drinken werden uitgedeeld.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 03 DECEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 3 december was er een bijeenkomst ter nagedachtenis van Imam Hussein (a), georganiseerd door Ahlalbait4iedereen, Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Iman, Stichting Sadeqiya, Stichting Alcauther en Hussaini Mission. Na het gezamenlijke gebed startte het programma om 13.00 uur, met een korte introductie van presentator broeder Mohammed Mehdi Shaykhzada. Hierna werden er een aantal verzen uit de heilige Koran voorgelezen door broeder Alireza Qurbanpoor. Moge Allah deze broeder belonen voor zijn moeite, en moge zijn recitatie hem en ons dichterbij Allah (swt) brengen, insha’Allah. Ook werden tijdens deze bijeenkomst de verzen, samen met de Nederlandse vertaling, geprojecteerd op het scherm.

 

Nadat de broeder was bedankt voor zijn mooie recitatie, werd het programma van die dag door zuster Fatima Al-Mansoury besproken. Hierna werd Ziyarat Warith met de bijpassende Nederlandse ondertiteling afgespeeld. Moge Allah de vertalers rijkelijk belonen en moge hun talent altijd voor het goede worden gebruikt, insha’Allah. Het programma ging verder met een Fiqh momentje, geleid door broeder Mudi Al Shamma, die ons al tijdens meerdere bijeenkomsten heeft gewezen op de regels van Fiqh.

Vervolgens hield broeder Waiel Alkhateeb een lezing, die zeer bijzonder was door de combinatie van rouwzang en de bespreking van historische aspecten en hedendaagse relevantie van het verhaal van Imam Hussein (a). Broeder Waiel vertelde tijdens deze lezing tevens over het belang van vroomheid; hij legde ons uit hoe wij deze staat kunnen bereiken en als we deze bereikt hebben, wat voor goede dingen we dan kunnen verwachten. Zoals elke moslim weet, kunnen er over de tragedie van Karbala miljoenen boeken worden geschreven. Maar deze lezing maakte een heel belangrijk punt; het punt dat we van deze tragedie iets moeten leren. Het rouwen om Imam Hussein (a) is heel belangrijk, maar het leren van zijn gezegende opoffering is nog belangrijker. Het laat ons zien hoe belangrijk het licht van Allah (swt), van de Islam, van de Profeet en de Ahlalbait (a) is.

Een van de laatste maar zeer belangrijke programmapunten was de discussie, waarin er stellingen en vragen werden gepresenteerd aan het publiek. De centrale vraag was: “Wat kan ik van de tragedie van Karbala leren en wat betekent het offer van Imam Hussain (a) voor mij persoonlijk?” Uit de vele verschillende reacties werd duidelijk dat ook onder de jongeren de gebeurtenissen nog leven, omdat zij tijdens het dagelijks handelen de grote opoffering in gedachten houden.

Na een geslaagde discussie sessie deelde Sheikh Al Jizani zijn ervaring vanuit Irak en vertelde hij de aanwezigen dat hij deze rouwbijeenkomst een zeer geslaagd initiatief vond en dat hij trots was op wat de Nederlandse Sjietische jongeren hadden georganiseerd. De AJO voorzitter broeder Waseem Alkhateeb las hierna nog een kort gedicht voor, waarna de presentatoren de bijeenkomst officieel afsloten en de heerlijke maaltijd werd geserveerd. Ook was er de mogelijkheid om de Sheikh specifieke vragen te stellen.

Deze succesvolle bijeenkomst was het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties. De opkomst was alhamdullillah erg goed en de aanwezigheid van vele culturen was vooral tijdens de discussie goed te merken.

Moge Allah onze moeite voor deze bijeenkomst en herdenking van Imam Hussein (a) rijkelijk belonen. Insha’Allah zullen wij de tragedie van Karbala nooit vergeten en moge het rouwen om Imam Hussein (a) ons dichter bij Allah (swt) brengen.

Gedicht ter ere van deze speciale bijeenkomst:

Verenigd zijn we als jongeren onder de vlag van onze imam

Verenigd zijn we en nooit wijken we af van deze baan

 

Deze bijeenkomst maakt onze dag vandaag echt historisch

De stemming is bij ons daarom ook terecht euforisch

 

Blij zijn we als organisaties met jullie aanwezigheid vandaag

De liefde voor imam Hussein is een feit en niet een vraag

 

Als broeders en zusters staan we sterk als een blok samen

Verenigd onder zijn vlag waar onze ouders ook vandaan kwamen

 

Als jongeren zijn we ook trots op de strakke organisatie

Een felicitaitie voor deze unieke en prachtige prestatie

 

Dat is de kracht als alle verenigingen samenwerken

Zo zie je dat we elkaar altijd moeten versterken

 

Wij beloven jullie onze commitment en aanwezigheid

Blijf op deze weg, want zo winnen we elke wedstrijd

 

Hand in hand kameraden wordt hier vaak geroepen

Broeders en zusters verenigd is wat wij nu roepen

 

Gezegend is de weg van Ahlalbait waar je ook heen gaat

Gezegend is het zeker met jullie jonge en luide salawat

Gedicht geschreven door Waseem

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.