Verslag "Fatimiya met Sayed Hossein Al Qazwini", 14-16 maart 2014

In de naam van Allah de genadevolle, de barmhartige.

Op 14, 15 en 16 maart 2014 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Sayed Hossein Al Qazwini te ontvangen. Deze dagen stonden in het teken van de Fatimiya, waarin we het tragische overlijden herdenken van Fatima Al Zahra (a), dochter van de Profeet (s) en vrouw van Imam Ali (a). 

Gastspreker

Sayed Hossein Al Qazwini is de zoon van groot Ayatollah Sayed Murteda Al Qazwini. Hij is opgegroeid in de steden Washington en Michigan in Amerika. Ook is de Sayed actief geweest voor de Islamic Centre of America. Deze stichting is opgezet door zijn familie en is één van de grotere islamitische organisaties in Amerika.

De familie Al Qazwini is zeer actief in het geven van lezingen. Zo geven ook de broers en neven van Sayed Hossein Al Qazwini lezingen in verschillende talen. Sayed Hossein Al Qazwini zelf is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van California, Berkley. Sinds 2004 heeft hij al ruim 10 jaar gestudeerd en les gegeven in de heilige steden Najaf en Karbala. Zelf heeft hij onder andere les gekregen van Ayatollah Al Sheikh Baqir Al Irawani, Ayatollah Al Sayed Mohammed Ridha Al Sistani (zoon van groot Ayatollah Sayed Ali Al Sistani) en Ayatollah Al Sheikh Mohammed Al Sanad. De Sayed heeft ook drie boeken geschreven op het gebied van islamitische jurisprudentie en islamitische rechtsleer.

Bijeenkomsten

Drie dagen achter elkaar zou hij in Rotterdam spreken. Het werden drie gedenkwaardige dagen.

Op vrijdagavond 14 maart werd allereerst de bijeenkomst ingezegend met een koranrecitatie van Mohammed Reza. Hij reciteerde de woorden van Surah Al Isra en Sura al Kauthar op prachtige wijze.  Daarna las Ilyas Nadjafi de zeyarah  van Fatima Al Zahra (a) voor. “Vrede zij met U oh dochter van de  boodschapper van Allah (swt)”.  Mohammed Al Kaabi gaf een korte lezing over de status van de profeten en de imams binnen de Islam. Verder legde hij de behoefde tot hun kennis uit.

Daarna was het tijd voor de eerste lezing van de Sayed. Hij wilde meteen een belangrijk twistpunt wegnemen: het slaan van de vrouw door haar echtgenoot. Niet-moslims vinden dat de Koran de man toestemming geeft om hun vrouwen te slaan, waarin ze bewijs zien dat de Islam een vrouwonvriendelijk geloof is. Sayed Hossein Al Qazwini weerlegde dit in zijn lezing. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de desbetreffende verzen uit de Koran waarnaar vaak verwezen wordt. Hij nam ons mee in de uitleg en de achtergrond van die verzen en toonde de vele sterke nuances die critici niet (willen) zien. Hij concludeerde dat de Islam juist de man oproept om zijn vrouw met respect te behandelen. Wij kunnen daarin veel leren van de manier waarop Imam Ali (a) omging met zijn vrouw Fatima Al Zahra (a).

Na de prachtige en tegelijkertijd ontroerende rouwzang van Moestafa Al Khakany was het tijd voor een vraag- en antwoordsessie met de Sayed. De zeer uiteenlopende vragen stroomden binnen, zoveel dat de Sayed niet aan alle vragen toe kwam. Die vragen zouden in de dagen daarna aan bod komen.

De zaterdag ging van start met het voordragen van enkele koranverzen, door Jafar Al Badri. Mays Talib sprak in haar presentatie over het leven van Fatima al Zahra (a) en haar levenswijze. Daarna was het tijd voor de tweede lezing van de Sayed, over een modern onderwerp: social media. Social media zijn tegenwoordig alomvattend: maar hoe kijkt de Islam daartegenaan; en hoe kan een moslim social media gebruiken?

Sayed Al Qazwini ging uitgebreid in op de vele voor- en nadelen van social media. Zo kunnen Facebook en Twitter uitstekend ingezet worden om informatie over het geloof te verspreiden en zo toenadering te zoeken. Maar er bestaan ook vele gevaren, met name het te veel en onzinnig gebruik van deze nieuwe vormen van media. Elke moslim moet zich dus kritisch afvragen met welk doel hij of zij Twitter en Facebook: bewust gebruik maken van social media dus.

Na deze lezing was het tijd voor de rouwzang, voorgedragen door Noureddine Alkathemy. De avond werd afgesloten met vragen en antwoorden van de Sayed, maar niet voordat Ali Hamdani de Zeyarah van Fatima Al Zahra (a) had voorgelezen. Na een gezamenlijke maaltijd was de dag ten einde.

De laatste dag met de Sayed in Nederland begon met een voordracht uit de Koran door Ayser Al Touraihi. Daarna werd de zeyarah  van Fatima Al Zahra voorgelezen door Ali Al Kaabi. Youssef Al Tamimy gaf een korte lezing over Fatima Al Zahra (a) in de Koran. Hij gaf meerdere verzen waarin verwezen word naar zowel Fatima (a) als haar familie . Mohammed Al Saady introduceerde daarna het ’project 550 ’: een initiatief om basisscholieren van allochtone afkomst te helpen met de CITO toets. Zie www.project550.nl  voor meer informatie.

Het was toen tijd voor de derde en laatste lezing van Sayed Hossein Al Qazwini. Deze lezing reserveerde hij voor een belangrijk onderwerp: de opvolging van de Profeet Mohammed (s) na zijn overlijden. De Sayed nam ons mee terug naar het moment waarop de Profeet (s) bekend maakte aan zijn 10.000 metgezellen dat Imam Ali (a) zijn opvolger zou zijn. En hoe daarna dit voornemen van de Profeet (s) is gedwarsboomd. De Sayed legde uit dat hiermee tegen de wil van Allah (swt) is gehandeld en dat daar geen enkele rechtvaardiging voor bestaat.

Atheer Al Musawi las daarna de laatste rouwzang voor. Voor het afscheid van de Sayed was er nog de gelegenheid om vragen te stellen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt en vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Ook deze dag is afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

In drie dagen hebben wij mogen luisteren naar drie lezingen van de Sayed en een spervuur aan vragen en antwoorden. Het waren dan ook drie dagen vol met kennis en inspiratie. AJO is Sayed Hossein Al Qazwini dan ook enorm veel dank verschuldigd voor zijn komst. Het was een eer voor ons om zo een grote geleerde te hebben mogen ontvangen voor onze bijeenkomsten. Ook zijn wij onze bezoekers erg dankbaar voor de hoge opkomst en we hopen iedereen spoedig terug te zien.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.