Verslag Geschiedenis met wijze woorden, 8 en 9 oktober 2016

In de Naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

De Muharram-bijeenkomsten van Ahlalbait Jongeren werden dit jaar (2016) gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Deze keer zouden we een reeks van twee bijzondere bijeenkomsten organiseren voor de jongeren.
Het begon op een zaterdagochtend om 9 uur. De eerste AJO-leden stonden klaar om te beginnen aan de voorbereidingen. Een groep was druk bezig met het klaarmaken van het fruit en de inrichting van de moskee, de andere groep werkte aan de grote schermen die er zouden komen te staan voor een speciaal toneelstuk dat zou worden opgevoerd en de rest was aan het oefenen met repeteren.
Zo was iedereen druk bezig en zeer enthousiast en opgetogen, omdat we vandaag iets moois wilden neerzetten voor onze jongeren en dit alles voor onze leider, Imam al Hussain (a). Daar draaide alles om: het feit dat wij dit voor onze Imam mochten doen.

Op de achtergrond werd er rouwzang afgespeeld en onze spanning en wil werd steeds groter om de bijeenkomst te beginnen. Om 13.00 uur druppelden de eerste gasten naar binnen en om 13.30 uur stonden we klaar om gezamenlijk te bidden. Hadji Waiel leidde het gebed. Om 14.00 uur begon de Quran-recitatie door broeder Yahya, hierna las hij de Ziyarah van ashura. De emoties begonnen al op te borrelen bij de gasten en de leden. Dit zijn immers de dagen van de maand Muharram, de gevoelens zijn vaak in deze maand sterker.

Om 14.30 uur begon het toneelstuk, met als acteurs de broeders Mohammed Ali Ahmadi en Waseem alkhateeb. Dit onderdeel was nieuw voor de AJO-leden, iedereen was dan ook zenuwachtig en benieuwd hoe dit zou lopen.

Het verhaal van de maand Muharram werd getracht naverteld te worden met de woorden van de Ahlalbait (a) zelf, de prachtige en rijke preken die ze ons nagelaten hebben waar we samen niet genoeg naar terugkijken. Ook werden er uitstappen gemaakt naar overleveringen. Zo begon het verhaal bij de Profeet (s) die tegen zijn kleinzonen Imam al Hassan en Hussain (a) sprak. Er werden brieven vanuit Kufa naar de Imam (a) geschreven. Hierop volgde het antwoord van de Imam (a), een toespraak van al Abbas (a) voordat ze vertrokken richting Karbala en de toespraak van de Imam (a) tegen zijn metgezellen op de nacht voor ashura. Het verhaal er omheen werd vertelt door broeder Mujtaba. Door zijn woorden konden we dieper in het verhaal kijken en konden we de toneelstukken in een mooie tijdlijn volgen. Deze tijdlijn liep vandaag tot de avond voor ashura; de dag erna zou het verhaal verder worden verteld. Er volgde een kort interactiemoment met het publiek over wat men van dit verhaal vond.

Na een korte pauze met wat fruit ging het programma om 15.30 uur verder. Er werd een leerzame preek door Hadji Waiel alkhateeb gegeven over wat loyaliteit naar Imam Hussain (a) inhoudt en hoe we hier invulling aan dienen te geven. Zoals altijd raakten zijn woorden de bezoekers en eindigde de preek met tranen in de ogen van de luisteraars.Om 16.20 uur volgde het laatste stukje van de bijeenkomst, namelijk de rouwzang door broeder Moustafa.

De bijeenkomst werd beëindigd met een lekker broodje en een gesprek met de gasten.

Het was een knusse bijeenkomst met een kleine aantal aanwezige gasten. Het ging de AJO-leden echter niet om een drukke bijeenkomst, maar om de boodschap over te brengen en om aan onze taak als de shia’s van Ali (a) te voldoen.
Ook zorgde deze kleinere groep ervoor dat men zich min of meer verplicht voelde als gast om feedback te geven aan de leden en er waren enkele aanwezigen die het zo jammer vonden dat er weinig gasten waren en dit hadden gemist, dat ze de volgende dag mensen hadden meegenomen.
Deze actie zorgde ervoor dat wij ons als AJO-leden gesteund voelden en het meer dan ooit als een eenheid voelde.

Op 9 oktober volgde een soortgelijk programma. Vroeg in de ochtend stonden weer dezelfde personen klaar om de dag te beginnen.

Om 13.00 uur was de inloop en om 13.30 uur werd het gezamenlijke gebed gebeden.
Vervolgens werd om 14.00 uur de Quran-recitatie door broeder Massih gegeven en de Ziyarah volgde door Hadji Mehdi.

Om 14.30 uur ging het verhaal van Muharram weer door, de dag van ashura met de woorden van Imam Hussain (a) tegen het leger van Yazid, Hurr ibn Yazid al Riyahi die zijn excuses aanbood aan de Imam (a), een metgezel van de Imam (Nafe bin Hilal Jamali), een toespraak van Imam Zainul Abedeen (a) in Kufa en de zeer indrukwekkende toespraak van bibi Zainab (a) tegen Yazid.
Het toneelstuk werd gespeeld door broeder Mohammed Ali Ahmadi, broeder Waseem Alkhateeb en zuster Faezeh Muallimzadeh. Broeder Mujtaba was wederom degene die het verhaal in een tijdlijn vertelde, waardoor het allemaal veel beter te volgen was.

Om 15.30 uur volgde weer een diepgaande preek van Hadji Waiel, deze ging weer dieper in op de gebeurtenissen van ashura en de impact die dit op ons heeft.  De lezing werd gevolgd door een rouwzang van broeder Mehdi Mobayyen.

De dag werd afgesloten met een broodje en mooie gesprekken tussen de leden en de gasten, die nu wel in groteren getale aanwezig waren dan de dag ervoor.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar komst, aanwezigheid en inzet. Jullie zijn werkelijk de sleutel tot het succes van al onze bijeenkomsten. Moge Allah (swt) iedereen belonen voor alle daden die op het pad van Hem, Zijn profeet (s) en de Ahlalbait (a) worden uitgevoerd.

Klik hier voor de foto's van de bijeenkomst 8 oktober 2016

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 8 oktober 2016

Klik hier voor de foto's van de bijeenkomst 9 oktober 2016

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 9 oktober 2016

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.