Verslag Reeks bijeenkomst met Sayed Mostafa Al Qazwini, 2-4 december 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op 2, 3 en 4 december 2016 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Imam Sayed Moustafa Al-Qazwini voor de tweede keer te mogen verwelkomen in Nederland. De Sayed staat bekend om zijn betrokkenheid in verschillende gemeenschappen in Amerika en wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken tijdens interfaith bijeenkomsten in kerken als ook synagogen. Hij is tevens bekend met de uitdagingen die islamitische jongeren in het Westen dagelijks moeten trotseren en kan goed informeren en inspireren over het geloof. Verder is hij oprichter van meerdere Islamic Centers, waaronder de Islamic Cultural Center of San Diego. Gezien deze bijzondere/speciale gastspreker en zijn vele ervaringen en kennis, is er gekozen voor nieuwe typen bijeenkomsten met nieuwe locaties om o.a. nieuwe manieren van kennis overdracht mogelijk te maken.

Op vrijdagavond 2 december vond de tweede interfaith bijeenkomst plaats onder samenwerking met de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR). Het vond plaats in de Tokyo zaal van de Erasmus Universiteit. Het was een druk bezochte bijeenkomst door zowel Christelijke als Islamitische studenten en geïnteresseerden. De avond begon met een recitatie uit de Koran door broeder Massih en de Bijbel door zuster Janine. Vervolgens vond de quiz met verzen uit de Bijbel en Koran plaats. Dit creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennis overdracht met een mooie overgang tot het volgende onderdeel, namelijk de lezing van de Sayed over het belang van eenheid. Door meer kennis over elkaars religie op te doen, voorkom je onwetendheid en creëer je meer begrip en respect jegens elkaar. Tijdens zijn lezing werden de overeenkomsten tussen de twee religies benadrukt en op deze manier liet hij zien hoe dicht wij eigenlijk tot elkaar staan! Hierna volgde het laatste onderdeel van de avond, namelijk de dialogen. Er werden in totaal drie stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welk vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een Christelijke als Islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen met betrekking tot de stelling. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie zegen door een Christelijke bezoeker/student en de Sayed. Na afloop van de bijeenkomst kon uiteraard de selfie niet missen en werden de bezoekers bij de uitgang van een voedselpakketje voor op de terugweg voorzien.

Klik hier voor de foto's van dag 1

Klik hier voor de video's van dag 1

Zaterdagavond 3 december was de bijeenkomst op een nieuwe, maar zeer bijzondere locatie, namelijk in de Marnixzaal van de Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Een prachtige zaal met een theatrale uitstraling, die de mogelijkheid gaf om een mooie sfeer te creëren voor een nieuwe type bijeenkomst; een collegetour! De presentatrice Fatima opende de avond met een korte introductie van het programma, waarna er overgegaan werd op de koranrecitatie door broeder Yayha. Een korte lezing van de Sayed over de islamitische jongeren in het Westen volgde vervolgens. Hij benadrukte dat de jongeren de ambassadeurs en de stem zijn van de islam en dat door goed gedrag, wijsheid en het correct praktiseren van het geloof, de reputatie van de islam hersteld kan worden. Hierna begon het hoofdonderdeel, de collegetour, die geleid werd door Hadji Waiel Alkhateeb door middel van de rol als interviewer. Tijdens de collegetour kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder ‘geloof en opvoeding’, huwelijk en het behoud van identiteit in een Westerse maatschappij. Elk onderwerp werd uitvoerig besproken door de Sayed aan de hand van onder andere de verdiepende vragen gesteld waren door de interviewer of het publiek. Halverwege de collegetour was er een korte pauze ingelast met koekjes en thee of koffie. Aan het einde van de bijeenkomst was er kort de gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen die niet betrekking hadden tot de al reeds besproken onderwerpen. Ook deze avond gold dat bij het verlaten van de bijeenkomst de bezoekers werden voorzien van een voedselpakketje voor tijdens de terugreis. 

Klik hier voor de foto's van dag 2

Klik hier voor de video's van dag 2

Op zondag 4 december vond de laatste dag van de reeks bijeenkomsten plaats op de locatie van Stichting Iman te Rotterdam. In tegenstelling tot de eerste twee dagen begon de bijeenkomst met het gezamenlijk gebed, dat geleid werd door de Sayed. Na het gebed vond de koranrecitatie door broeder Yahya plaats. Hierna was het tijd voor de laatste lezing van de Sayed. Deze stond in teken van de profeet Mohammed (s). Tijdens de lezing werd toegelicht wat de rol is van ‘de profeten en de twaalf imams’ en tegelijkertijd werden er vijf punten belicht, waaraan wij ons als moslim moeten houden om een succesvol leven te kunnen leiden zoals Allah (swt) dit heeft gewild. Na afloop van de lezing was er een korte pauze met daaropvolgend een Q&A sessie. De bijeenkomst werd vervolgens afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de foto's van dag 3

Klik hier voor de video's van dag 3

Al met al blikken wij als AJO leden terug op een zeer geslaagde avond. Wij danken jullie dan ook allemaal voor jullie aanwezigheid gedurende deze drie dagen en Moge Allah (swt) jullie allen hiervoor belonen. En tot slot: We love you!

Ws,

AJO

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.