AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag Intrafaith bijeenkomst, 11 juni 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op 11 juni 2016 was het eindelijk zover. Onze eerste bijeenkomst georganiseerd voor en door islamitische en christelijke studenten. In samenwerking met enkele leden van de damesdispuut Dauphine is er een bijeenkomst in teken van ‘Geloven in de studententijd’ georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in de sociëteit van de Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.).

De avond startte met een korte introductie van beide religies. Dit werd gevolg door een quiz met verzen uit de Bijbel en de Koran. Een kort, maar een zeer succesvol onderdeel van het programma onder de bezoekers. Het creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennisoverdracht met een mooie overgang tot het hoofdonderdeel van de avond, namelijk de stellingen met de uitgenodigde gastsprekers. Er werden in totaal 3 stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welke vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een christelijke als islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen of kennis delen met betrekking tot de stelling. Er heerste een prettige en respectvolle sfeer. Dit maakte het mogelijk dat ieder zich comfortabel voelde om zijn of haar gedachte/mening te uiten. Wij hebben hierdoor veel van elkaar geleerd en onze horizon verbreed over de verschillende geloven. De avond werd geëindigd met een zegen en een borrel.

Al met al blikken wij als organisators terug op een zeer geslaagde avond en wij hopen jullie dan ook inshaAllah allen te zien in de toekomst bij een mogelijke tweede bijeenkomst!

Ahlalbait Jongeren & Dauphine

 

Verslag Ontmoeting met een geleerde, 1 oktober 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Op zaterdag 1 oktober had Ahlalbait Jongeren Organisatie de eer om een bijeenkomst te organiseren met Sayed Rasheed Al Hussaini als speciale gast. Sayed Rasheed komt uit Najaf en is een specialist op het gebied van de islamitische jurisprudentie (Fiqh). Het was een uitstekende gelegenheid voor de jongeren en ouderen om al hun vragen aan hem te stellen.
De bijeenkomst bestond uit een Nederlandse en een Arabische gedeelte. Het programma werd uiteraard geopend met een Koranrecitatie. Tijdens het Nederlandse gedeelte werd deze gereciteerd door broeder Aysar en tijdens het Arabische gedeelte door hadji Ali Al Touraihi.

De Sayed gaf tijdens de twee programma's een korte toespraak. Vervolgens  kon het publiek allerlei vragen aan de Sayed stellen. Dit kon via Whatsapp, Facebook of e-mail. De toespraak, de vragen en de antwoorden werden allemaal vertaald naar het Nederlands tijdens het "Nederlandse gedeelte". Tussen de twee gedeeltes werd het avondgebed onder leiding van de Sayed gezamenlijk gebeden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het was voor ons een grote eer om Sayed Rasheed Al Hussaini op bezoek te hebben gehad en de bijeenkomst was succesvol verlopen.

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor de video's

InshaAllah tot de volgende keer!

Ws,
AJO

 

Verslag Geschiedenis met wijze woorden, 8 en 9 oktober 2016

In de Naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

De Muharram-bijeenkomsten van Ahlalbait Jongeren werden dit jaar (2016) gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Deze keer zouden we een reeks van twee bijzondere bijeenkomsten organiseren voor de jongeren.
Het begon op een zaterdagochtend om 9 uur. De eerste AJO-leden stonden klaar om te beginnen aan de voorbereidingen. Een groep was druk bezig met het klaarmaken van het fruit en de inrichting van de moskee, de andere groep werkte aan de grote schermen die er zouden komen te staan voor een speciaal toneelstuk dat zou worden opgevoerd en de rest was aan het oefenen met repeteren.
Zo was iedereen druk bezig en zeer enthousiast en opgetogen, omdat we vandaag iets moois wilden neerzetten voor onze jongeren en dit alles voor onze leider, Imam al Hussain (a). Daar draaide alles om: het feit dat wij dit voor onze Imam mochten doen.

Op de achtergrond werd er rouwzang afgespeeld en onze spanning en wil werd steeds groter om de bijeenkomst te beginnen. Om 13.00 uur druppelden de eerste gasten naar binnen en om 13.30 uur stonden we klaar om gezamenlijk te bidden. Hadji Waiel leidde het gebed. Om 14.00 uur begon de Quran-recitatie door broeder Yahya, hierna las hij de Ziyarah van ashura. De emoties begonnen al op te borrelen bij de gasten en de leden. Dit zijn immers de dagen van de maand Muharram, de gevoelens zijn vaak in deze maand sterker.

Om 14.30 uur begon het toneelstuk, met als acteurs de broeders Mohammed Ali Ahmadi en Waseem alkhateeb. Dit onderdeel was nieuw voor de AJO-leden, iedereen was dan ook zenuwachtig en benieuwd hoe dit zou lopen.

Het verhaal van de maand Muharram werd getracht naverteld te worden met de woorden van de Ahlalbait (a) zelf, de prachtige en rijke preken die ze ons nagelaten hebben waar we samen niet genoeg naar terugkijken. Ook werden er uitstappen gemaakt naar overleveringen. Zo begon het verhaal bij de Profeet (s) die tegen zijn kleinzonen Imam al Hassan en Hussain (a) sprak. Er werden brieven vanuit Kufa naar de Imam (a) geschreven. Hierop volgde het antwoord van de Imam (a), een toespraak van al Abbas (a) voordat ze vertrokken richting Karbala en de toespraak van de Imam (a) tegen zijn metgezellen op de nacht voor ashura. Het verhaal er omheen werd vertelt door broeder Mujtaba. Door zijn woorden konden we dieper in het verhaal kijken en konden we de toneelstukken in een mooie tijdlijn volgen. Deze tijdlijn liep vandaag tot de avond voor ashura; de dag erna zou het verhaal verder worden verteld. Er volgde een kort interactiemoment met het publiek over wat men van dit verhaal vond.

Na een korte pauze met wat fruit ging het programma om 15.30 uur verder. Er werd een leerzame preek door Hadji Waiel alkhateeb gegeven over wat loyaliteit naar Imam Hussain (a) inhoudt en hoe we hier invulling aan dienen te geven. Zoals altijd raakten zijn woorden de bezoekers en eindigde de preek met tranen in de ogen van de luisteraars.Om 16.20 uur volgde het laatste stukje van de bijeenkomst, namelijk de rouwzang door broeder Moustafa.

De bijeenkomst werd beëindigd met een lekker broodje en een gesprek met de gasten.

Het was een knusse bijeenkomst met een kleine aantal aanwezige gasten. Het ging de AJO-leden echter niet om een drukke bijeenkomst, maar om de boodschap over te brengen en om aan onze taak als de shia’s van Ali (a) te voldoen.
Ook zorgde deze kleinere groep ervoor dat men zich min of meer verplicht voelde als gast om feedback te geven aan de leden en er waren enkele aanwezigen die het zo jammer vonden dat er weinig gasten waren en dit hadden gemist, dat ze de volgende dag mensen hadden meegenomen.
Deze actie zorgde ervoor dat wij ons als AJO-leden gesteund voelden en het meer dan ooit als een eenheid voelde.

Op 9 oktober volgde een soortgelijk programma. Vroeg in de ochtend stonden weer dezelfde personen klaar om de dag te beginnen.

Om 13.00 uur was de inloop en om 13.30 uur werd het gezamenlijke gebed gebeden.
Vervolgens werd om 14.00 uur de Quran-recitatie door broeder Massih gegeven en de Ziyarah volgde door Hadji Mehdi.

Om 14.30 uur ging het verhaal van Muharram weer door, de dag van ashura met de woorden van Imam Hussain (a) tegen het leger van Yazid, Hurr ibn Yazid al Riyahi die zijn excuses aanbood aan de Imam (a), een metgezel van de Imam (Nafe bin Hilal Jamali), een toespraak van Imam Zainul Abedeen (a) in Kufa en de zeer indrukwekkende toespraak van bibi Zainab (a) tegen Yazid.
Het toneelstuk werd gespeeld door broeder Mohammed Ali Ahmadi, broeder Waseem Alkhateeb en zuster Faezeh Muallimzadeh. Broeder Mujtaba was wederom degene die het verhaal in een tijdlijn vertelde, waardoor het allemaal veel beter te volgen was.

Om 15.30 uur volgde weer een diepgaande preek van Hadji Waiel, deze ging weer dieper in op de gebeurtenissen van ashura en de impact die dit op ons heeft.  De lezing werd gevolgd door een rouwzang van broeder Mehdi Mobayyen.

De dag werd afgesloten met een broodje en mooie gesprekken tussen de leden en de gasten, die nu wel in groteren getale aanwezig waren dan de dag ervoor.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar komst, aanwezigheid en inzet. Jullie zijn werkelijk de sleutel tot het succes van al onze bijeenkomsten. Moge Allah (swt) iedereen belonen voor alle daden die op het pad van Hem, Zijn profeet (s) en de Ahlalbait (a) worden uitgevoerd.

Klik hier voor de foto's van de bijeenkomst 8 oktober 2016

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 8 oktober 2016

Klik hier voor de foto's van de bijeenkomst 9 oktober 2016

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 9 oktober 2016

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Meer artikelen...