AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag Martelaarschap Imam Al Sajjad (a), 15 oktober 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Op zondag 15 oktober organiseerde Ahlalbait Jongeren samen met Al Mahdi Jongeren een bijeenkomst in Arnhem. Deze bijeenkomst stond in het teken van het martelaarschap van Imam Al Sajjad (a). Hij is een zoon van Imam Hussein (a) en zijn opvolger als Imam. Deze bijeenkomst was een mooie gelegenheid voor ons om de jongeren uit het oosten van het land te leren kennen en voor hun was het een mooie gelegenheid een bijeenkomst over de Ahlalbait dicht bij huis te bezoeken.

Het programma begon met een koranrecitatie door broeder Jafar. Hij reciteerde op een prachtige wijze verzen uit hoofdstukken "Al Insan" en "Al Qadr". De ziaret werd hierna voorgedragen door broeder Amjad.

De presentatie van broeder Mujtaba volgde hierna en ging over het balans in het leven. Hij vertelde over zijn ervaringen betreft het uitoefenen van het geloof in Nederland en hoe wij als moslims hier in het westen in het algemeen om moeten gaan met bepaalde situaties. Het was voor hem ook o.a. de studie wat hem sterker maakte in het geloof.

De lezing van hadji Waiel Alkhateeb ging over de wijsheden van Imam Al Sajjad (a). Eerst beantwoordde Waiel de vraag over wij een religie nodig hebben om "goed" te zijn. Hij ging ook in op het rechtensysteem dat Imam Al Sajjad (a) had benoemd. Zo gaf deze Imam zelfs rechten aan de menselijke organen, planten en dieren.

Het programma werd afgesloten met een rouwzang. Deze werd voorgedragen door broeder Atheer. Zoals het publiek gewend is van ons, was er ook rouwzang in het Nederlands, zodat het begrijpbaar was voor iedereen.

Al met al een geslaagde dag, waarbij we kennis hebben opgedaan en ook onze broeders en zusters in het oosten leerden kennen!

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor de video's

InshaAllah tot de volgende keer!

Ws,
Ahlalbait Jongeren en Al Mahdi Jongeren

Afdrukken

Verslag Muharram bijeenkomsten 2017

In de naam van Allah, de barmhartige de genadevolle,

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie twee bijeenkomsten in het teken van het martelaarschap van Imam Hussein (a).

Het gezamenlijk gebed vormde het begin van de bijeenkomsten. Hierna kregen de bezoekers een kopje thee om bij te komen van hun reis.

Het programma begon beide dagen met een recitatie uit de heilige Koran. Op zaterdag werden verzen uit o.a. Fussilat gereciteerd door hadji Massih en op zondag reciteerde hadji Ali Al Touraihi verzen uit o.a. Al Rahman en Al Fajr.

Broeder Murteda gaf zaterdag vervolgens een presentatie over de concentratie in ons gebed. Een zeer belangrijk en actueel onderwerp, aangezien de meeste mensen hier wel last van hebben. Op zondag werd na de koranrecitatie Ziaret Ashura op een mooie en emotionele manier gereciteerd door broeder Aysar.

Het hoofdonderdeel van het programma was de lezing van hadji Waiel Alkhateeb. De onderwerpen hadden hun grens op de dag van Karbala. Op zaterdag vertelde Waiel ons over Imam Hussein (a) vóór het slagveld van Karbala. Deze Imam staat vaak bekend om zijn rol tijdens het slagveld, maar heeft voor het slagveld van Karbala ook veel voor de islam betekend. Op zondag was het onderwerp: "de tiende dag". Toen stond de gebeurtenis van Karbala centraal. Hadji Waiel gaf een kleine introductie waarna hij overging tot het lezen van de Maqtal, de gebeurtenissen van Ashura, in het Nederlands.

Het programma werd afgesloten met, vooral, Nederlandse rouwzang. Zaterdag reciteerde Sayed Atheer de gedichten en zondag waren het onze broeder Mahdi en Sayed Mahdi die voor de rouwzang zorgden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd.

Klik hier voor de foto's van de eerste bijeenkomst.

Klik hier voor de foto's van de tweede bijeenkomst.

Klik hier voor video's.

Ws,

AJO

Afdrukken

Verslag To Bubble or not to Bubble, 29 mei 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De derde en tevens de grootste interfaith bijeenkomst tot nu toe, vond afgelopen 29 mei plaats in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. In samenwerking met de disputen Dauphine en Orion (studentenvereniging Navigators Utrecht) hebben wij deze geweldige avond mogelijk kunnen maken. Het was een zeer interessante bijeenkomst, waarin verschillende onderwerpen vanuit verschillende perspectieven en levensovertuigingen werden besproken.

De uitgenodigde sprekers waren: Herman Phillipse, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en vertegenwoordiger van de atheïstische levensovertuiging; opperrabbijn Binyomin Jacobs namens de Joodse gemeenschap; Waiel Alkhateeb, arts en islamitische spreker als vertegenwoordiger van de moslims en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie namens de Christelijke gemeenschap. Met het thema To Bubble or not to Bubble (#Tbontb) werden de bezoekers gestimuleerd om uit hun eigen veilige en bekende comfortzone (bubbel) te stappen, met als doel om kennis te maken met de ander en daarmee zijn of haar overtuigingen/visies. In plaats van de bezoekers een vrije keuze te geven in waar en naast wie ze (mogen) zitten, werd iedereen een vaknummer aangereikt bij het aanmelden. Op deze manier werd geprobeerd de barrière om met onbekenden te socializen zo veel mogelijk weg te nemen. Velen raakten uiteindelijk met hun (onbekende) buurvrouw of buurman in gesprek en konden op deze manier elkaar leren kennen en elkaar inspireren door het delen van eigen ervaringen. 

De avond werd geopend door de presentatoren Mujtaba en Lieke. Na een korte introductie, waarbij het promotiefilmpje werd getoond en het programma aan bod kwam, werden de sprekers naar voren gevraagd en mochten zij zichzelf elk kort introduceren. Tijdens het dialoog kwamen diverse onderwerpen aanbod, waaronder de vrijheid van ouders om hun kinderen met of zonder geloof op te voeden, wel of geen integratie van religie in het basisschool curriculum, onze gemeenschappelijke normen en waarden en wetenschap versus religie. Uiteraard mocht het publiek ondertussen (verdiepende) vragen stellen aan de sprekers. Zo luidde een van de vragen of elke spreker minimaal twee positieve aspecten over de toegewezen levensovertuiging kon benoemen. Aan het einde werd elke spreker gevraagd een vraag te bedenken voor het publiek.

Uiteraard kon de borrel als afsluiter niet missen! Dit was het moment om nieuwe mensen te ontmoeten en elkaars ervaringen en meningen te delen over de geweldige avond, die zojuist had plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie van de avond is dat wij ontzettend veel gemeenschappelijke doeleinden hebben en dat wij ons vooral hierop moeten focussen. Zolang wij dit doen en bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen, zullen wij meer respect en liefde jegens elkaar ontwikkelen en inshaAllah op een vredevolle manier met elkaar samenleven! Wij als AJO kijken terug op een zeer geslaagde avond met nieuwe kennis, vol respect en nieuwe vriendschappen! Wij danken iedereen voor zijn komst en wij hopen jullie inshaAllah bij de volgende bijeenkomst te zien!

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor een impressievideo

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken