AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag Muharram bijeenkomsten 2017

In de naam van Allah, de barmhartige de genadevolle,

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie twee bijeenkomsten in het teken van het martelaarschap van Imam Hussein (a).

Het gezamenlijk gebed vormde het begin van de bijeenkomsten. Hierna kregen de bezoekers een kopje thee om bij te komen van hun reis.

Het programma begon beide dagen met een recitatie uit de heilige Koran. Op zaterdag werden verzen uit o.a. Fussilat gereciteerd door hadji Massih en op zondag reciteerde hadji Ali Al Touraihi verzen uit o.a. Al Rahman en Al Fajr.

Broeder Murteda gaf zaterdag vervolgens een presentatie over de concentratie in ons gebed. Een zeer belangrijk en actueel onderwerp, aangezien de meeste mensen hier wel last van hebben. Op zondag werd na de koranrecitatie Ziaret Ashura op een mooie en emotionele manier gereciteerd door broeder Aysar.

Het hoofdonderdeel van het programma was de lezing van hadji Waiel Alkhateeb. De onderwerpen hadden hun grens op de dag van Karbala. Op zaterdag vertelde Waiel ons over Imam Hussein (a) vóór het slagveld van Karbala. Deze Imam staat vaak bekend om zijn rol tijdens het slagveld, maar heeft voor het slagveld van Karbala ook veel voor de islam betekend. Op zondag was het onderwerp: "de tiende dag". Toen stond de gebeurtenis van Karbala centraal. Hadji Waiel gaf een kleine introductie waarna hij overging tot het lezen van de Maqtal, de gebeurtenissen van Ashura, in het Nederlands.

Het programma werd afgesloten met, vooral, Nederlandse rouwzang. Zaterdag reciteerde Sayed Atheer de gedichten en zondag waren het onze broeder Mahdi en Sayed Mahdi die voor de rouwzang zorgden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd.

Klik hier voor de foto's van de eerste bijeenkomst.

Klik hier voor de foto's van de tweede bijeenkomst.

Klik hier voor video's.

Ws,

AJO

Afdrukken

Verslag To Bubble or not to Bubble, 29 mei 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De derde en tevens de grootste interfaith bijeenkomst tot nu toe, vond afgelopen 29 mei plaats in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. In samenwerking met de disputen Dauphine en Orion (studentenvereniging Navigators Utrecht) hebben wij deze geweldige avond mogelijk kunnen maken. Het was een zeer interessante bijeenkomst, waarin verschillende onderwerpen vanuit verschillende perspectieven en levensovertuigingen werden besproken.

De uitgenodigde sprekers waren: Herman Phillipse, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en vertegenwoordiger van de atheïstische levensovertuiging; opperrabbijn Binyomin Jacobs namens de Joodse gemeenschap; Waiel Alkhateeb, arts en islamitische spreker als vertegenwoordiger van de moslims en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie namens de Christelijke gemeenschap. Met het thema To Bubble or not to Bubble (#Tbontb) werden de bezoekers gestimuleerd om uit hun eigen veilige en bekende comfortzone (bubbel) te stappen, met als doel om kennis te maken met de ander en daarmee zijn of haar overtuigingen/visies. In plaats van de bezoekers een vrije keuze te geven in waar en naast wie ze (mogen) zitten, werd iedereen een vaknummer aangereikt bij het aanmelden. Op deze manier werd geprobeerd de barrière om met onbekenden te socializen zo veel mogelijk weg te nemen. Velen raakten uiteindelijk met hun (onbekende) buurvrouw of buurman in gesprek en konden op deze manier elkaar leren kennen en elkaar inspireren door het delen van eigen ervaringen. 

De avond werd geopend door de presentatoren Mujtaba en Lieke. Na een korte introductie, waarbij het promotiefilmpje werd getoond en het programma aan bod kwam, werden de sprekers naar voren gevraagd en mochten zij zichzelf elk kort introduceren. Tijdens het dialoog kwamen diverse onderwerpen aanbod, waaronder de vrijheid van ouders om hun kinderen met of zonder geloof op te voeden, wel of geen integratie van religie in het basisschool curriculum, onze gemeenschappelijke normen en waarden en wetenschap versus religie. Uiteraard mocht het publiek ondertussen (verdiepende) vragen stellen aan de sprekers. Zo luidde een van de vragen of elke spreker minimaal twee positieve aspecten over de toegewezen levensovertuiging kon benoemen. Aan het einde werd elke spreker gevraagd een vraag te bedenken voor het publiek.

Uiteraard kon de borrel als afsluiter niet missen! Dit was het moment om nieuwe mensen te ontmoeten en elkaars ervaringen en meningen te delen over de geweldige avond, die zojuist had plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie van de avond is dat wij ontzettend veel gemeenschappelijke doeleinden hebben en dat wij ons vooral hierop moeten focussen. Zolang wij dit doen en bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen, zullen wij meer respect en liefde jegens elkaar ontwikkelen en inshaAllah op een vredevolle manier met elkaar samenleven! Wij als AJO kijken terug op een zeer geslaagde avond met nieuwe kennis, vol respect en nieuwe vriendschappen! Wij danken iedereen voor zijn komst en wij hopen jullie inshaAllah bij de volgende bijeenkomst te zien!

Klik hier voor de foto's

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslag "Een avond met de Koran", 4 juni 2017

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Op zondag 4 juni 2017 organiseerde de Ahlalbait Jongeren Organisatie een speciale iftarbijeenkomst met als thema 'Een avond met de Koran'. Deze avond stond volledig in het teken van de heilige Koran.

Het programma begon met het verwelkomen van de gasten door onze presentator Mohammed Ali. Het eerste onderdeel van het programma was een presentatie van hadji Mehdi over Tawba (het tonen van berouw). Aan de hand van een aantal Koranverzen liet hij zien wat een ware tawba met zich meebrengt en wat de voordelen hiervan zijn. 

Hierna vertelde broeder Mujtaba ons over de interreligieuze bijeenkomst van 29 mei jongstleden, waaraan AJO heeft deelgenomen. Samen met het dispuut Orion en Dauphine werd een mooie avond georganiseerd in de Kinepolis van de Jaarbeurs in Utrecht. Meer informatie over die bijeenkomst is te vinden op onze website www.ahlalbait.nl.

Het hoofdonderdeel van de bijeenkomst was de Koranrecitatie van het achtste deel van de heilige Koran. Deze werd op een zeer mooie wijze gereciteerd door de broeders Ali Al Touraihi, Massih Naimi en Jafar Al Badri. De recitatie werd beëindigd met een smeekbede die gezamenlijk gereciteerd werd.

Na de Koranrecitatie was het alweer tijd voor de iftar. Ieder kreeg eerst wat dadels en yoghurt om het vasten te verbreken, om vervolgens eerst de avondgebeden te verrichten. Tijdens de iftar kon er nagepraat worden over de bijeenkomst, en konden de nieuwe bezoekers kennis maken met de organisatie en andere bezoekers.

Het programma werd afgesloten met Dua Al Iftitah, een smeekbede die voor de maand Ramadan aanbevolen is. Deze werd gereciteerd door broeder Aysar. 

Wij danken alle recitatoren en sprekers voor hun deelname aan het programma en alle bezoekers voor hun komst. Moge Allah (swt) jullie daden accepteren en tot de volgende keer!

klik hier voor de foto's

Klik hier voor de video's

Ws,
AJO 

Afdrukken