AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag 'Het Gebed', 1 april 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Op zaterdag 1 april, géén grap, organiseerde de Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met een nieuw soort programma: een voorstelling. Het gebed is een belangrijk onderdeel van het geloof en om dat te laten zien en uit te leggen had AJO een voorstelling voorbereid.

De bijeenkomst begon met het verwelkomen van de gasten tijdens de inloop. Broeder Massih trapte de bijeenkomst af met een Koranrecitatie. Op zijn prachtige wijze las hij verzen voor uit het hoofdstuk "Al Ma'oon".

Na de Koranrecitatie begon de voorstelling. Broeder Mujtaba was de verteller en nam ons mee door een aantal scènes. Elke scène had een moraal met betrekking tot het gebed of het aanbidden van Allah (swt). Een tweetal voorbeelden:

Wanneer men een huis bouwt, wilt men zo veel mogelijk zon ontvangen. Hierbij plaatst men de tuin een bepaalde richting op en zet men veel ramen in het huis, opdat het licht goed naar binnen komt. Indien wij van Allah (swt) ook de geleiding willen, dienen wij ook ons naar zijn richting (Mekka) op te stellen en dienen wij ook moeite te doen om zoveel mogelijk zegeningen binnen te krijgen.

Een ander voorbeeld was het begeleiden van een blinde vrouw die hulp nodig had. Deze vrouw zat op een stoel en vroeg hulp aan een voorbijganger. De voorbijganger hielp haar, maar het kostte wel wat moeite. De vrouw moest eerst opgetild worden en pas toen kon ze begeleid worden. In de vervolgscène kon de vrouw uit haarzelf al opstaan, waardoor zij veel makkelijker begeleid kon worden. Zo leren wij dat Allah (swt) ons ook begeleidt door het leven, maar dat we daarvoor wel eerst even de eerste stappen moeten zetten.

Na een korte pauze werd er een quiz gehouden over het gebed. Iedereen deed enthousiast mee en er waren vele goede antwoorden gegeven. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.

AJO wilt iedereen bedanken voor zijn komst en tot de volgende keer inshaAllah!

Klik hier voor de foto's

Ws,
AJO

Afdrukken

Verslag Ladies Only, 5 februari 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Naar aanleiding van de succesvolle bijeenkomst in het teken van World Hidjab Day op 1 maart 2015 is ervoor gekozen om opnieuw een ladies-only bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst vond plaats op zondag 5 februari 2017 in Stichting al Hijra te Rotterdam.

Om twaalf uur kwamen de eerste zusters binnen; zij werden welkom geheten en kregen een kopje thee aangeboden. Na het middaggebed volgde het eerste onderdeel van het programma, namelijk een prachtige koranrecitatie door zuster Elham om de bijeenkomst te zegenen met de woorden van Allah (swt).

Na deze zegening volgde het volgende onderdeel: een interactief moment geleid door zuster Fatima. De casus betrof het dragen van de hidjab in Nederland. Zuster Fatima introduceerde de casus door middel van het delen van ervaringen op haar werk. Meerdere zusters uit het publiek deelden vervolgens hen ervaringen met het dragen van de hidjab op onder andere werk en school, maar tevens werden tips uitgewisseld over hoe je dit onderwerp het beste bespreekbaar kunt maken tijdens een sollicitatiegesprek of op werk. Zo vertelde een van de zusters het volgende: ‘Tijdens een sollicitatiegesprek werd mij gevraagd of ik ooit mijn hoofddoek af zou doen voor mijn werk. Hierop antwoorde ik nee en lichtte vervolgens mijn redenen toe. De werkgever bleek dit achteraf alleen maar te hebben gevraagd om te kijken of ik hiervoor open stond en niet omdat hij het erg vond dat ik een hoofddoek droeg. Oftewel: laten wij als hidjab-dragende zusters nooit afgeschrikt worden door zo’n vraag. Het is niet per definitie aanvallend bedoeld.’
Het derde onderdeel bestond uit twee workshops, namelijk een Koran en een Fiqh workshop. Voorafgaand aan de workshops werden de aanwezige zusters in twee groepen gesplitst. Tijdens de koranworkshop werd ingegaan op de uitspraak van Suraht Al-Faatiha. De zusters mochten de Surah hardop voorlezen en kregen hier feedback op. Gedurende de Fiqh workshop werden er verschillende stellingen met betrekking tot het dagelijkse leven besproken.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst bestond uit een EHBO cursus, die werd verzorgd door zuster Nura en zuster Mona. Tijdens deze cursus werd uitgelegd hoe je een slachtoffer het beste kunt benaderen en hoe je kunt controleren of iemand in levensgevaar is of niet (Primary Survey). Handelingen als de stabiele zijligging en de Heimlich manoeuvre kwamen aan bod. De theorie werd afgewisseld met de praktijk door oefenmomenten die werden ingelast om de besproken handelingen op elkaar te kunnen oefenen.
Afsluitend vond er een gezamenlijke maaltijd plaats, tijdens welke nagepraat kon worden over de bijeenkomst. Bij het verlaten van de bijeenkomst kregen de zusters als dank voor hun aanwezigheid en bijdrage een goodiebag mee voor henzelf of voor een ander.

Moge Allah (swt) alle broeders en zusters bedanken die hebben meegedacht, meegewerkt en meegeholpen aan deze bijeenkomst en uiteraard ook alle bezoekers voor hun komst!
Het was een gezellige, inspirerende, motiverende en leerzame dag! InshaAllah tot de volgende!

Klik hier voor de foto's

© Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Verslag Reeks bijeenkomst met Sayed Mostafa Al Qazwini, 2-4 december 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op 2, 3 en 4 december 2016 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Imam Sayed Moustafa Al-Qazwini voor de tweede keer te mogen verwelkomen in Nederland. De Sayed staat bekend om zijn betrokkenheid in verschillende gemeenschappen in Amerika en wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken tijdens interfaith bijeenkomsten in kerken als ook synagogen. Hij is tevens bekend met de uitdagingen die islamitische jongeren in het Westen dagelijks moeten trotseren en kan goed informeren en inspireren over het geloof. Verder is hij oprichter van meerdere Islamic Centers, waaronder de Islamic Cultural Center of San Diego. Gezien deze bijzondere/speciale gastspreker en zijn vele ervaringen en kennis, is er gekozen voor nieuwe typen bijeenkomsten met nieuwe locaties om o.a. nieuwe manieren van kennis overdracht mogelijk te maken.

Op vrijdagavond 2 december vond de tweede interfaith bijeenkomst plaats onder samenwerking met de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR). Het vond plaats in de Tokyo zaal van de Erasmus Universiteit. Het was een druk bezochte bijeenkomst door zowel Christelijke als Islamitische studenten en geïnteresseerden. De avond begon met een recitatie uit de Koran door broeder Massih en de Bijbel door zuster Janine. Vervolgens vond de quiz met verzen uit de Bijbel en Koran plaats. Dit creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennis overdracht met een mooie overgang tot het volgende onderdeel, namelijk de lezing van de Sayed over het belang van eenheid. Door meer kennis over elkaars religie op te doen, voorkom je onwetendheid en creëer je meer begrip en respect jegens elkaar. Tijdens zijn lezing werden de overeenkomsten tussen de twee religies benadrukt en op deze manier liet hij zien hoe dicht wij eigenlijk tot elkaar staan! Hierna volgde het laatste onderdeel van de avond, namelijk de dialogen. Er werden in totaal drie stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welk vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een Christelijke als Islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen met betrekking tot de stelling. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie zegen door een Christelijke bezoeker/student en de Sayed. Na afloop van de bijeenkomst kon uiteraard de selfie niet missen en werden de bezoekers bij de uitgang van een voedselpakketje voor op de terugweg voorzien.

Klik hier voor de foto's van dag 1

Klik hier voor de video's van dag 1

Zaterdagavond 3 december was de bijeenkomst op een nieuwe, maar zeer bijzondere locatie, namelijk in de Marnixzaal van de Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Een prachtige zaal met een theatrale uitstraling, die de mogelijkheid gaf om een mooie sfeer te creëren voor een nieuwe type bijeenkomst; een collegetour! De presentatrice Fatima opende de avond met een korte introductie van het programma, waarna er overgegaan werd op de koranrecitatie door broeder Yayha. Een korte lezing van de Sayed over de islamitische jongeren in het Westen volgde vervolgens. Hij benadrukte dat de jongeren de ambassadeurs en de stem zijn van de islam en dat door goed gedrag, wijsheid en het correct praktiseren van het geloof, de reputatie van de islam hersteld kan worden. Hierna begon het hoofdonderdeel, de collegetour, die geleid werd door Hadji Waiel Alkhateeb door middel van de rol als interviewer. Tijdens de collegetour kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder ‘geloof en opvoeding’, huwelijk en het behoud van identiteit in een Westerse maatschappij. Elk onderwerp werd uitvoerig besproken door de Sayed aan de hand van onder andere de verdiepende vragen gesteld waren door de interviewer of het publiek. Halverwege de collegetour was er een korte pauze ingelast met koekjes en thee of koffie. Aan het einde van de bijeenkomst was er kort de gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen die niet betrekking hadden tot de al reeds besproken onderwerpen. Ook deze avond gold dat bij het verlaten van de bijeenkomst de bezoekers werden voorzien van een voedselpakketje voor tijdens de terugreis. 

Klik hier voor de foto's van dag 2

Klik hier voor de video's van dag 2

Op zondag 4 december vond de laatste dag van de reeks bijeenkomsten plaats op de locatie van Stichting Iman te Rotterdam. In tegenstelling tot de eerste twee dagen begon de bijeenkomst met het gezamenlijk gebed, dat geleid werd door de Sayed. Na het gebed vond de koranrecitatie door broeder Yahya plaats. Hierna was het tijd voor de laatste lezing van de Sayed. Deze stond in teken van de profeet Mohammed (s). Tijdens de lezing werd toegelicht wat de rol is van ‘de profeten en de twaalf imams’ en tegelijkertijd werden er vijf punten belicht, waaraan wij ons als moslim moeten houden om een succesvol leven te kunnen leiden zoals Allah (swt) dit heeft gewild. Na afloop van de lezing was er een korte pauze met daaropvolgend een Q&A sessie. De bijeenkomst werd vervolgens afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de foto's van dag 3

Klik hier voor de video's van dag 3

Al met al blikken wij als AJO leden terug op een zeer geslaagde avond. Wij danken jullie dan ook allemaal voor jullie aanwezigheid gedurende deze drie dagen en Moge Allah (swt) jullie allen hiervoor belonen. En tot slot: We love you!

Ws,

AJO

Afdrukken

Meer artikelen...