AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag AJO Reis Gent, 15 april 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op zaterdag 15 april 2017 organiseerde de Ahlalbait Jongeren Organisatie een reisje naar de Belgische stad Gent. Nog voor 9 uur 's ochtends vertrok de volle (!) bus vanuit Rotterdam met 50 meegereisde jongeren en ouderen richting het zuiden. Er stond een leuke en interessante programma op de planning.
Om 11 uur kwamen wij aan bij de Plantentuin van de Universiteit van Gent. We kregen daar een rondleiding van drie gidsen, die elk gespecialiseerd waren op het gebied van verschillende soorten planten. Zo werd er onder andere verteld over de geneeskrachtige en de fascinerende planten. De creatie van Allah (swt) heeft ons versteld doen staan. Elke plantensoort heeft bijvoorbeeld zijn eigen manier van het verspreiden van zijn zaden. Sommige planten/bomen kunnen zelfs tegen vuur!

 

Na de interessante rondleidingen in de Plantentuin gingen we op weg naar het centrum van de stad. We werden afgezet dichtbij de stad en wandelden gezamenlijk door de stad heen naar de Gravensteen. Dit bijzondere kasteel was het bezoek zeker waard. Er is nog veel overgebleven van de oorspronkelijke muren en torens. In verschillende kamers werd ook een stukje geschiedenis verteld. Zo was er onder andere een "bekentenis kamer" en een kamer met allerlei marteltechnieken die destijds werden toegepast.

De groep kreeg na het kasteelbezoek nog wat vrije tijd om de stad te verkennen. Rond half 4 verzamelden we in een parkje. Na het gezamenlijk gebed bij de bus, vertrokken we richting Antwerpen om te eten in het restaurant.

Tijdens het eten kon nagepraat worden over deze mooie reis. We sloten de dag af met een groepsfoto en vertrokken rond een uur of zeven weer richting Rotterdam.

Wij danken iedereen voor zijn komst. Het was een leuke, leerzame en gezellige dag! InshaAllah tot de volgende reis.

Klik hier voor de foto's

Ws,
AJO

Afdrukken

Verslag 'Het Gebed', 1 april 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Op zaterdag 1 april, géén grap, organiseerde de Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met een nieuw soort programma: een voorstelling. Het gebed is een belangrijk onderdeel van het geloof en om dat te laten zien en uit te leggen had AJO een voorstelling voorbereid.

De bijeenkomst begon met het verwelkomen van de gasten tijdens de inloop. Broeder Massih trapte de bijeenkomst af met een Koranrecitatie. Op zijn prachtige wijze las hij verzen voor uit het hoofdstuk "Al Ma'oon".

Na de Koranrecitatie begon de voorstelling. Broeder Mujtaba was de verteller en nam ons mee door een aantal scènes. Elke scène had een moraal met betrekking tot het gebed of het aanbidden van Allah (swt). Een tweetal voorbeelden:

Wanneer men een huis bouwt, wilt men zo veel mogelijk zon ontvangen. Hierbij plaatst men de tuin een bepaalde richting op en zet men veel ramen in het huis, opdat het licht goed naar binnen komt. Indien wij van Allah (swt) ook de geleiding willen, dienen wij ook ons naar zijn richting (Mekka) op te stellen en dienen wij ook moeite te doen om zoveel mogelijk zegeningen binnen te krijgen.

Een ander voorbeeld was het begeleiden van een blinde vrouw die hulp nodig had. Deze vrouw zat op een stoel en vroeg hulp aan een voorbijganger. De voorbijganger hielp haar, maar het kostte wel wat moeite. De vrouw moest eerst opgetild worden en pas toen kon ze begeleid worden. In de vervolgscène kon de vrouw uit haarzelf al opstaan, waardoor zij veel makkelijker begeleid kon worden. Zo leren wij dat Allah (swt) ons ook begeleidt door het leven, maar dat we daarvoor wel eerst even de eerste stappen moeten zetten.

Na een korte pauze werd er een quiz gehouden over het gebed. Iedereen deed enthousiast mee en er waren vele goede antwoorden gegeven. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.

AJO wilt iedereen bedanken voor zijn komst en tot de volgende keer inshaAllah!

Klik hier voor de foto's

Ws,
AJO

Afdrukken

Verslag Ladies Only, 5 februari 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Naar aanleiding van de succesvolle bijeenkomst in het teken van World Hidjab Day op 1 maart 2015 is ervoor gekozen om opnieuw een ladies-only bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst vond plaats op zondag 5 februari 2017 in Stichting al Hijra te Rotterdam.

Om twaalf uur kwamen de eerste zusters binnen; zij werden welkom geheten en kregen een kopje thee aangeboden. Na het middaggebed volgde het eerste onderdeel van het programma, namelijk een prachtige koranrecitatie door zuster Elham om de bijeenkomst te zegenen met de woorden van Allah (swt).

 

Na deze zegening volgde het volgende onderdeel: een interactief moment geleid door zuster Fatima. De casus betrof het dragen van de hidjab in Nederland. Zuster Fatima introduceerde de casus door middel van het delen van ervaringen op haar werk. Meerdere zusters uit het publiek deelden vervolgens hen ervaringen met het dragen van de hidjab op onder andere werk en school, maar tevens werden tips uitgewisseld over hoe je dit onderwerp het beste bespreekbaar kunt maken tijdens een sollicitatiegesprek of op werk. Zo vertelde een van de zusters het volgende: ‘Tijdens een sollicitatiegesprek werd mij gevraagd of ik ooit mijn hoofddoek af zou doen voor mijn werk. Hierop antwoorde ik nee en lichtte vervolgens mijn redenen toe. De werkgever bleek dit achteraf alleen maar te hebben gevraagd om te kijken of ik hiervoor open stond en niet omdat hij het erg vond dat ik een hoofddoek droeg. Oftewel: laten wij als hidjab-dragende zusters nooit afgeschrikt worden door zo’n vraag. Het is niet per definitie aanvallend bedoeld.’
Het derde onderdeel bestond uit twee workshops, namelijk een Koran en een Fiqh workshop. Voorafgaand aan de workshops werden de aanwezige zusters in twee groepen gesplitst. Tijdens de koranworkshop werd ingegaan op de uitspraak van Suraht Al-Faatiha. De zusters mochten de Surah hardop voorlezen en kregen hier feedback op. Gedurende de Fiqh workshop werden er verschillende stellingen met betrekking tot het dagelijkse leven besproken.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst bestond uit een EHBO cursus, die werd verzorgd door zuster Nura en zuster Mona. Tijdens deze cursus werd uitgelegd hoe je een slachtoffer het beste kunt benaderen en hoe je kunt controleren of iemand in levensgevaar is of niet (Primary Survey). Handelingen als de stabiele zijligging en de Heimlich manoeuvre kwamen aan bod. De theorie werd afgewisseld met de praktijk door oefenmomenten die werden ingelast om de besproken handelingen op elkaar te kunnen oefenen.
Afsluitend vond er een gezamenlijke maaltijd plaats, tijdens welke nagepraat kon worden over de bijeenkomst. Bij het verlaten van de bijeenkomst kregen de zusters als dank voor hun aanwezigheid en bijdrage een goodiebag mee voor henzelf of voor een ander.

Moge Allah (swt) alle broeders en zusters bedanken die hebben meegedacht, meegewerkt en meegeholpen aan deze bijeenkomst en uiteraard ook alle bezoekers voor hun komst!
Het was een gezellige, inspirerende, motiverende en leerzame dag! InshaAllah tot de volgende!

Klik hier voor de foto's

© Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken