AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2010. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

BIJEENKOMST MEIDEN COMITÉ – 10 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 10 januari 2010 is in Den Haag door de Meiden Comité van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Sajjad (a) (Ali bin Hussein (a)).

Allereerst zijn de dames begonnen met het gebed en nadat iedereen klaas was met het gebed begon het programma. De gastvrouw verwelkomde aanwezige dames en vertelde in het kort hoe het programma zal verlopen.

Het programma begon met het lezen dan de Koran, dit werd gedaan door een actief lid. De Koran lezen en Allah's woorden zijn een mooi begin bij alles en dus ook bij deze bijeenkomst. Na het lezen van de Koran heeft onze gast ziyarat Ashura voorgelezen, dit heeft ze mooi gedaan. Meteen na de Ziyara hebben we duaa al-Faraj gelezen, en ook dit was heel erg mooi en iedereen deed mee.

Wie was Imam al Sajjad (a) en wat is er met Imam al Sajjad (a) gebeurd na het overlijden van zijn vader Imam Hussein (as)? Dit werd ons vertelt tijdens de lezing. De lezing bracht vele emoties naar boven, het was erg emotioneel en mooi. Alle gasten luisterden met volle enthousiasme. Ook wed ons in d lezing duidelijk gemaakt wat het belang is van de Hijab voor een vrouw, waarbij een paar mooie voorbeelden opgenoemd werden. In combinatie met een lezing werd ook een gedicht van Imam al Sajjad (a) gereciteerd.

Na de lezing hebben wij kort gepauzeerd waarbij cake/thee en mandarijnen uitgedeeld werd. De meiden hebben even bijgepraat. Na de pauze werd er een mooi gedicht voorgedragen door een bekende dichteres over Imam al Hussein (as)en Karbala. Ook hebben wij Ziyarat Imam al Sajjad (a) gelezen, Imam al Sajjad (a) is samen met andere Imams begraven in al Baqie' In Saudi-Arabië en zijn Ziyaret is in combinatie met Ziyaret al Baqie'.

Hierna heeft onze gast als eerst jonge rouwzangeres rouwzang voor onze voorgelezen. Dit heeft ze in het Nederlands en in het Arabisch gedaan. Onze tweede jonge rouwzangers heeft een rouwzang in het Perzisch en Arabisch voorgedragen. Erg mooi om te zien hoe jonge dames zo talentvol kunnen zij.

De bijeenkomst hebben wij beëindigd met broodjes en wat lekkers. Het was een geslaagde bijeenkomst en we hebben veel van elkaar geleerd. We hopen dat onze gasten veel van hebben genoten. Wij bedanken nogmaals al onze gasten voor hun komst en hopen hun terug te zien bij de volgende bijeenkomst van het Meiden Comité

Ws,

Meidencomité van Ahlalbait Jongeren

VERSLAG IMAM SAJAD (A.S) BIJEENKOMST - 15 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In Rotterdam is op 15 januari door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de vierde Imam al Sajjad (a). De gastheer was Samir (actief lid activiteitencomité). De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Ali al Touraihi.

 

Vervolgens kreeg de alom bekende spreker Waiel (voorzitter activiteitencomité) de eer om een voordracht te houden ter herdenking van Imam al Sajjad (a). Hij heeft duidelijk gemaakt wat voor persoon deze Imam betekende voor de Islamitische natie en waarom wij hem als voorbeeld moeten nemen. Vervolgens ging hij in op de belangrijke smeekbeden van al Sajjad (a) en eindigde met een emotioneel verhaal.

Nadien werd het tijd voor rouwzang en dat werd verzorgd door een gast. Aan de gezichten was merkbaar dat de sfeer emotioneel was. De rouwzang was deels in het Arabisch en deels in het Nederlands en dat maakt het nog levendiger voor de jongeren. Na de liefde voor Ahlalbait (a) getoond te hebben in het herleven van de missie van Imam al Hussain (a), werd het tijd voor het eten. Tijdens het nuttigen van broodjes kon iedereen met elkaar kennis maken, dan wel bijpraten.

Tenslotte werd een quiz gehouden door Mudi (actief lid mediacomité). Het betrof een Fiqh quiz. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een kort verhaal. Er werden groepjes gemaakt en ieder groep kreeg de tijd om onderling de vragen te beantwoorden.

Na een kwartier moest van ieder groep een vertegenwoordiger naar voren komen en de antwoorden presenteren met de beargumentering. Zowel de broeders als de zusters hebben actief deelgenomen aan de quiz en duidelijk was te zien dat het een uitdaging was. Mudi heeft uiteindelijk de antwoorden kenbaar gemaakt en de laatste tien minuten kreeg iedereen de gelegenheid om vragen te stellen.

Het was weer een leerzame avond waarbij iedereen veel genoten heeft en anderzijds zijn verdriet samen gedeeld heeft. Het was een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst. We hopen iedereen weer terug te zien in de komende bijeenkomsten.

VERSLAG ARBAEEN BIJEENKOMST 2010\1431 – 7 FEBRUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op 7 februari 2010 heeft Ahlalbait jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de Arbaeeniya van Imam Hussein (a). Hierbij vergezelde Ayatollah Ali al Hakeem ons uit Engeland. De bijeenkomst werd geïntroduceerd en geleid door Waiel (voorzitter van activiteitencomité). De opkomst was goed en bestond uit  verschillende nationaliteiten.

De bijeenkomst is begonnen met het middaggebed geleid door onze speciale gast Ayatollah Ali al Hakeem. Ilyaas heeft het gebedsoproep luid verricht en iedereen maakte zich klaar voor het gezamenlijke gebed. Na het middaggebed begon het programma. Ilyaas heeft de bijeenkomst gezegend met zijn recitatie uit de heilige Koran. Hierna kreeg onze gast de eer om ter herdenking van de Arbaeen een voordracht in het Engels te houden gericht aan de jongeren. 

Het onderwerp van de voordracht ging over ‘een Moslim; zwijgzaam of revolutionair’. De nadruk werd gelegd op hoe en wanneer een Moslim zich in bepaalde situaties moet handelen. Ook ging hij in op hoe de Westerse mensen vanuit hun visie zich daarover uitlaten.

Imam Hassan (as) wordt als een zwijgzaam persoon beschouwd en Imam Hussain (as) wordt als een revolutionair persoon beschouwd. Dit is niet juist. Als Imam Hussain in het tijdperk leefde van Imam al Hassan (a) dan had hij precies hetzelfde gehandeld en als Imam Hassan (as) in het tijdperk van Imam Hussein (a) leefde dan had hij precies hetzelfde gehandeld.

Na deze leerzame voordracht werd het tijd voor een vragenronde. Iedereen kreeg de gelegenheid om zijn vragen te stellen aan de spreker.  Verschillende onderwerpen kwamen naar voren  zoals hoe te handelen in onze tijd, belang van het dragen van een hoofddoek, visie over de metgezellen van de Profeet (s), uitleg over de uitverkorenen in de tijd van de verschijning van de twaalfde Imam al Mahdi (a).  Zo werd ook de vraag gesteld hoeveel wij van de vrouwen van de Profeet (s) houden. Het antwoord was dat wij precies evenveel van de vrouwen van de Profeet (s) houden als de Profeet (s) zelf van zijn vrouwen hield.

Vervolgens werd het tijd voor rouwzang. Onze eerste jongste rouwzanger ooit , Amir, heeft opgetreden met een rouwzang in het Arabisch.  Hierna kwam Ali al Fali en de sfeer werd steeds levendiger. Ten slotte werd de bijeenkomst beëindigd met een rouwzang in het Arabisch en in het Engels door Ali Al Touraihi.        

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en kon iedereen privé en direct met de Sjeigh spreken. De jongeren werden in de gelegenheid gesteld om artikelen, zoals boeken, te kopen of te lenen. 

AJO hoopt alle jongeren weer terug te zien in de komende bijeenkomst.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

IFTAAR BIJEENKOMSTEN AJO 2010: ROTTERDAM EN EINDHOVEN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het jaar 2010 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een tweetal Iftaar bijeenkomsten gehouden.

De eerste was dit jaar in Rotterdam bij stichting Imaan. Onze programma begon daar met een Koran recitatie van onze jonge broeder Mahsi. Na zijn prachtige recitatie was een lezing het volgende punt op ons programma. Omdat de thema van de bijeenkomst Hijab in de maatschappij was gaf broeder Mahdi zijn lezing over Vrouwen in de Islam. Waarbij hij onder andere via een aantal verzen in de koran uitlegde dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en ze ook zo behandeld moeten worden.

Het volgende onderdeel was een debat over een aantel stellingen. Het debat werd eerst gevoerd tussen twee personen, daarna kon de hele zaal mee doen aan de discussie. Het leverde een aantal goede discussies op tussen de jongeren.

De avond werd succesvol afgesloten met het gezamenlijk gebed en een Iftaar maaltijd.

Een aantal weken later was alweer de 2e Iftaar bijeenkomst, deze keer in Eindhoven. We waren blij om een aantal nieuwe gezichten te zien bij deze bijeenkomst en ze te verwelkomen bij Ahlalbait Jongeren.

In Eindhoven begonnen we met een Koran recitatie van broeder Haider Al Fely. Met zijn prachtige stem heeft hij een aantal verzen van de koran gereciteerd.

De lezing werd deze bijeenkomst gedaan broeder Wasseem. Hij heeft het onder andere over gehad hoe belangrijk het was om een geleerde te volgen in een wereld waarin je elke dag voor moeilijke beslissingen staat.

Ook kregen de bezoekers een korte presentatie te zien van broeder Mohsin over AJO. Na de presentatie begon onze laatste onderdeel voor het avondgebed en de Iftaar, namelijk de Quiz.

De Quiz ging over de maand Ramadan en de gebeurtenissen hierin. Zo waren er vragen over het overlijden van Imam Ali (a) en ook over de geboorte van Imam Hassan (a). Het was leuk om te zien dat er zo actief werd meegedaan. De jongeren konden door middel van een aantal gekleurde vellen laten zien wat hun antwoord was op de vraag.

Nadat de Athan door broeder Ilyass werd gereciteerd gingen we bidden, maar eerst kreeg iedereen een dadel en yoghurt om hun vasten te verbreken. Na het bidden hebben we gezamenlijk de Iftaar gegeten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS AACHEN - 13 NOVEMBER 2010

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum Beste Jongeren,

Zoals jullie weten zijn we op 13 november naar Valkenburg, Vaals en Aken geweest. Ook dit jaar was de jaarlijkse AJO reis alhamdoellah een leuke ervaring. Daarom hebben we deze keer twee jongeren gevraagd om hun ervaring tijdens deze reis. Hieronder lezen jullie hun verslagen.

Verslag door Fedek Al Saady

Eindelijk was het zover, het jaarlijkse reisje van Ahlalbait Jongeren Organisatie!

Met 55 personen in totaal zijn we in het natte weer op 13 november ’10 om 08.20 uur uit Rotterdam vertrokken met de bus, dit keer zouden we naar Aachen gaan, maar natuurlijk niet zonder een korte stop bij Valkenburg, en Vaals.

We waren aardig op tijd vertrokken, onze eerste stop was in het Limburgse stad Valkenburg, of eigenlijk onder Valkenburg, hier zijn we met z’n allen de ‘gemeente grot’ gaan bezoeken.

Nadat het onze beurt was mochten ook wij het treintje in om de grot te bekijken. Hier werd ons uitgelegd door onze gids dat de romeinen 2000 jaar geleden de mergel uit de bodem nodig hadden als bouwmateriaal. Door fossielen en schelplagen zijn deze natuurlijke omstandigheden van ver voor onze jaartelling goed te zien. Tijdens onze rit in de grot, konden we ook een boeiend overzicht van verschillende kunstuitingen en levensomstandigheden van talloze generaties van mensen zien . Er waren restanten te zien in de grot van wat de opgejaagde mens bouwde, die zij als schuilplaats gebruikte. Ook waren er hier muurschilderingen en plaquettes waaruit we het verleden konden proeven! Dit samenspel van natuur en cultuur vormt een uniek verhaal. Een verhaal dat nog interessanter wordt door het mysterieuze van de duistere doolhof van onderaardse gangen.

Na onze rit in het grot zijn we weer met z’n alle de bus ingestapt en op weg gegaan naar onze volgende stop punt, namelijk Vaals.

We zijn hier bij de 3 landen punt geweest, daar naast was tevens ook het hoogste punt van Nederland. Hier hebben we allemaal het middag gebed kunnen verrichten. Helaas waren er door het natte weer weinig winkels geopend, maar gelukkig was het patat kraampje wel gewoon open en hebben we allemaal van het lekkere patat kunnen smullen! Nadat iedereen weer energie had werd er een interessante lezing gehouden door Waiel.

Hierna ging onze reis verder naar Aachen.

Eenmaal bij Aachen aangekomen was het alweer 15.00 uur. We hadden toen afgesproken dat iedereen lekker kon gaan winkelen in het centrum en dat we om 17.00 uur weer op dezelfde plek zouden verzamelen om gezamenlijk naar het restaurant te lopen.

In het centrum hadden we hetzelfde weersomstandigheden als in Nederland, regenachtig. Maar dit hield ons er niet van tegen om lekker te kunnen winkelen, en rond te neuzen in de Duitse winkels!

Na lekker gewinkeld te hebben gingen we weer terug naar ons verzamelplekje, toen iedereen was aangekomen, was het duidelijk dat er als meest paraplu’s waren gekocht. Zo liepen wij allemaal lekker droog onder onze pluutjes richting het restaurant!

Na ongeveer 10 minuten lopen waren wij aangekomen bij restaurant Sinbad. Hier konden we natuurlijk bidden, en daarna gezamenlijk eten. Het eten was zalig, van verschillende soorten rijst, kip en vlees werd geproefd, en natuurlijk de dolma niet te vergeten! Nadat iedereen lekker vol zat, werd er hier en daar nog wat bij gekletst. Hierna konden wij gaan en stond de bus al op ons te wachten.

Nadat de telling gedaan was, en iedereen in de bus zat konden wij weer terug keren naar Nederland. De terug reis was erg leuk, zo werden er verschillende soorten spelletjes gespeeld, en werd er een lofzang gehouden. Rond 22.30 uur waren wij weer allemaal veilig en wel aangekomen in Rotterdam, hier werd nog afscheid genomen van elkaar, en ging iedereen weer zijn eigen kant op.

Wij hebben er allemaal heel erg van genoten, ondanks het slechte weer. En hopen dat er de volgende keer weer veel mensen mee zullen gaan, want hoe meer mensen hoe meer vreugde!

Inshallah tot de volgende keer,

____________

Verslag door Feras Nasser

Op 13 november ’10 om 08.00 uur hebben wij ons verzameld op het metrostation Rijnhaven te Rotterdam. Nadat alle deelnemers van de reis elkaar begroet hadden en even praatten, besloten wij om te vertrekken richting Valkenburg. Onderweg werd er natuurlijk, zoals in iedere gezelschap, ononderbroken gepraat en gedebatteerd. Zo passeerden onderwerpen de revue als Nederlandse politiek, de situatie in het buitenland, Islam en natuurlijk zoals het hoort werden er grappen gemaakt teneinde de sfeer te doen ontspannen. De reis duurde ongeveer drie uur en sommigen hadden besloten een dutje te nemen om energie op te doen en zich voor de bereiden tot een actieve dag.

Eenmaal aangekomen en uitgestapt voor de entree van de “eeuwen oude grotten”, moesten sommigen onmiddellijk een onderdak vinden of de paraplu opsteken, want het regende helaas onophoudend gedurende onze hele reisdag. Maar dat verpeste de sfeer absoluut niet, want onze medebroeders van het Zuiden voegden zich toe aan de groep en de gezellige sfeer werd voortgezet. Nadat wij ons eenmaal allen verzameld hadden voor de grotten en de kaartjes werden aangeschaft, konden wij de grotten betreden. De lucht in de grotten was fris en eenmaal in de trein te hebben gestapt, werd het best koud. Gelukkig werden wij afgeleid van de kou doordat onze gids ons verschafte met waardevolle informatie met betrekking tot de grotten. Zo hebben wij geleerd dat de grotten geheel gegraven waren door de (lokale) mensen zelf en er ruimtes werden gemaakt die bestand waren tegen een nucleaire ontploffingen, omdat men toen nog in de Koude Oorlog verkeerde.

Gelukkig dat die ruimtes nooit daadwerkelijk gebruikt hoefden te worden. Een andere bijzondere ervaring in de grotten was toen de gids de trein diep in de grotten stopt zette en de lichten uitdeed. Hij wilde ons laten ervaren hoe het is om zich in totale duisternis te begeven. Daarna vertelde hij ons dat hoewel een mens de gangen en routes van de grotten uit zijn/haar hoofd kan leren, hij/zij toch gedesoriënteerd zal raken en de weg uit de grotten nooit zal vinden (zo donker was het, pikkedonker!). Ook konden wij de amateuristische en professionele kunstwerken die op de muren waren getekend beschouwen. Na ongeveer 15-20 minuten kwam de reis tot einde en wij begaven ons richting de uitgang.

Vervolgens stapten wij de bus in en vervolgden onze reis richting Aken. Onderweg konden wij echter even stoppen te Vaals om het drielandenpunt (Nederland, België en Duitsland) te bezoeken. Maar helaas door de weeromstandigheden (te veel regen!) konden wij de toren niet beklimmen om vanuit dat punt de drie landen tezelfdertijd te mogen zien. Wellicht voor een andere keer.

In Vaals konden wij gelukkig ons gebeden verrichten en onze reisleider Waiel gaf ons een korte lezing aangaande Usul ad-Din. Daarna was het een kort stuk rijden naar Aken.

Aldaar aangekomen hadden wij ongeveer een uur of twee de tijd om vrijelijk de stad te verkennen. Dit werd in groepjes gedaan en wij konden zodoende de stad verkennen en de winkels bezoeken en/of bezichtigen. Daarna kregen de meeste broeders en zusters trek in het diner en zoals afgesproken hadden wij ons weer verzameld bij het aankomstpunt te Aken. Vervolgens liepen wij met iedereen richting het restaurant dat Sindbad heette. Daar moesten wij ongeveer 30 minuten wachten totdat het eten werd geserveerd en wij het konden nuttigen. Gelukkig konden wij in hetzelfde restaurant onze resterende gebeden van de dag verrichten en met een goed gevoel genieten van de heerlijke warme maaltijd. Dat werd dat ook uitbundig gedaan, na zo’n lange dag van inspanning en gepraat!

Daarna kwam het einde van onze gezellige dag al in zicht en wij moesten de bus instappen om zonder een tussenstop makend naar Rotterdam terug te keren. Onderweg werd er natuurlijk wederom veel gepraat en wij konden tevens genieten van recitaties die één van onze broeders, Mulla Mohamed Al Sayegh, verzorgde.

Kortom, het was een gezellige en leerzame dag geweest en waarvan Insha’Allah nog vele van dezelfde soort zullen volgen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 12 DECEMBER 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het kader van de maand Muharram heeft er op zondag 12 december een bijeenkomst plaatsgevonden die speciaal door Ahlalbait Jongeren Organisatie voor belangstellenden was georganiseerd. Het thema van deze bijeenkomst was loyaliteit en in het bijzonder Muslim ibn Aqeel die zijn loyaliteit aan Imam Hussein (a) oprecht heeft bewezen.

Om 12.30 begon de inloop van de bijeenkomst. Rond 13.00 werd het steeds drukker waarna het programma daadwerkelijk van start kon gaan. De bijeenkomst begon met Qoran recitatie. Na deze beluisterd te hebben, volgde er een lezing door broeder Waiel. Loyaliteit en in het bijzonder de loyaliteit van Muslim ibn Aqeel was het thema van de lezing. Uit de lezing werd voor eenieder duidelijk dat loyaliteit ontstaat vanuit een bepaalde gedachtegoed/ideologie. Voor de mens is het belangrijk om te realiseren dat loyaal handelen een wezenlijk aspect is in de Islam en we ons hierin altijd verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Loyaliteit werd ook nagestreefd door Muslim ibn Aqeel.

Tijdens de strijd Karbala bleef hij loyaal aan Imam Hussein (a), maar betreurenswaardig moest hij een gruwelijke dood ondergaan. Vanuit de lezing werd de zaal meegenomen in een korte rouwzang waarbij het verdriet om de wrede gebeurtenissen begon te leven.

Na deze leerzame lezing volgde er een lezing door de hooggeleerde Sayed El Hakeem.

De hooggeleerde deelde mee dat de liefde voor de Ahlalbait (a) en ook de herdenking van de maand Muharram steeds meer aandacht van de mensheid krijgt. Het belangrijkste wat we van deze lezing kunnen leren is dat Imam Hussein (a) moest strijden voor rechtvaardigheid. Zo werd duidelijk dat de essentie van de maand Muharram verbonden is aan begrippen als rechtvaardigheid en loyaliteit.

Heel toepasselijk volgde hierop een discussie met de volgende stelling: ‘Ik ben loyaler aan Nederland dan aan mijn vaderland’. De meningen waren hierover verdeeld, maar over het algemeen was uiteindelijk iedereen het ermee eens dat we loyaal dienen te zijn aan beide landen. Ook de hooggeleerde Sayed El Hakeem bevestigde dit. We mogen ook niet meestrijden met een Islamitische staat dat onterecht een non-Islamitische staat aanvalt. Wederom rechtvaardigheid. In verband met tijdgebrek konden er helaas niet meerdere stellingen besproken worden.

Verder stelde het publiek vragen aan de hooggeleerde op het gebied van relaties en het gebed. Na de lezingen volgden er rouwzang en latmiyat. De middag eindigde na gezamenlijk gegeten te hebben.

Ahlalbait Jongeren Organisatie hoopt o.a. een bijdrage te hebben geleverd aan de kennisontwikkeling van de deelnemers en bedankt eenieder voor zijn/haar bijdrage aan de bijeenkomst.

Wassalamu alaikum,

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2009. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 3 JANUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Zoals elk jaar jullie gewend zijn is er in de maand Muharram weer een aantal activiteiten georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Hoessein (a).

Zo ook op 3 januari 2009 in Den Haag; 

In de Uitenhagestraat werd een zaal voor ons gereserveerd en om 13.30 kon het programma beginnen.

Om te beginnen werd er een stuk uit de Heilige Koran gereciteerd door broeder Ilyaas.

Na de Koranrecitatie was het de beurt aan broeder Waiel om een lezing te geven. Dit keer was het onderwerp Liefde.

Hij ging in op het feit dat het hart een liefde kent, de liefde voor Allah. Vanuit deze liefde kan een mens liefde voor iedereen voelen en verkrijgen. Tevens maakte hij duidelijk dat liefde een gevoelensfase en een onderhoudsfase kent. Vervolgens ging hij kort in op het kiezen van een partner en de liefde hiervoor. De lezing werd afgesloten met een korte rouwzang in het Nederlands.

Na de lezing was het de beurt aan broeder Mohammed Alsayegh om met zijn mooie stem de harten van de aanwezigen te raken. Hij blonk uit tijdens de Latmiyah, in het Nederlands en Arabisch.

Als laatste werd er eten gereserveerd en was het programma alweer voorbij. 

We hopen dat Allah (swt) onze en jullie daden zal accepteren en hopelijk tot de volgende keer.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 11 JANUARI 2009

  In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De tweede bijeenkomst tijdens Muharram was op 11 januari 2009 in Rotterdam. Het was de dertiende dag van Muharram waarin de lichamen van de martelaren werden begraven in Karbala.

Het programma begon met een prachtige Koranrecitatie door broeder Ali Al Touraihi. 

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. Dit keer koos hij het onderwerp Ambitie. Hij gaf aan dat de mens ambitievol moet zijn en dat vanuit de Islam ambitie in alles geoorloofd is, mits het in de regels past. Sterker nog het is aangemoedigd om de vele ontwikkelingen mee te maken. Hij gaf een viertal stappen waarmee de mens zijn ambitie kan vergroten en deze ambitie kan omzetten in daden. Hierop volgde een kort filmpje welk was samengesteld door de mediacomité. Hierin werd het verhaal van Imam Hoessein vrede zij met hem kort en bondig toegelicht.

Na het filmpje werd er een gedicht voorgedragen door broeder Ahmed Albakaa. Hij beschreef op prachtige wijze het verhaal van Imam Hoessein en het belang ervan. 

Broeder Ilyaas bracht de emotie tijdens zijn prachtig voorgedragen Latmiyah, waarin de aanwezigen geraakt werden en uit passie meededen. Ook deze keer was het een hoogtepunt door onze broeder Ilyaas.

Als laatste werd het eten geserveerd en konden de aanwezigen de beloning ontvangen inshaAllah.

Op 22 februari is de Arbaeen herdenking. We hopen jullie dan zeker te zien!

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 22 FEBRUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op zondag 22 februari 2009 een bijeenkomst georganiseerd in het teken van het martelaarschap van Imam Hussain as. Hierbij is Sayid Muhammed al Musawie (Voorzitter van de World Ahlul Bayt Islamic League) speciaal uit Engeland gekomen om de aanwezige jongeren te verrijken met een leerzame voordracht in het Engels. De bijeenkomst werd boven verwachting door ruim 130 leden en niet leden, broeders en zusters van alle nationaliteiten uit Nederland, bijgewoond.

Nadat Ilyas (actief lid activiteitencomité) met zijn mooie stem de Adhaan voor het middaggebed heeft verkondigd, hebben de jongeren gezamenlijk onder leiding van Sayid Muhammed al Musawie het gebed verricht. Hierna heeft Waseem (voorzitter AJO) als gastheer de bijeenkomst geïntroduceerd met een zelfbedacht gedicht, waarbij iedere zin de vorige overtrof.  Vervolgens heeft Hassan enkele verzen uit de Koran voorgelezen, nadat Mahdi op een jonge leeftijd een recitatie gaf uit de Koran.

Nadien heeft AJO een film tentoongesteld in het Nederlands gesproken met deels ook Nederlandse ondertiteling. In deze film werd in het kort ingegaan over hoe Imam al Sajjad (a) en Sayide Zainab (a) op een dappere wijze hun missie voldaan hebben na het martelaarschap van Imam al Hussain (a) Hieruit was duidelijk te merken dat Waiel en Samir (beiden lid activiteitencomité) met veel moeite en energie de film in het Nederlandse taal bewerkt hebben.  Een dergelijke geslaagde poging is nooit eerder gewaagd.

Toen mocht eindelijk Sayid Muhammed al Musawie op de preekstoel plaatsnemen, waarbij een luide Salawat gegeven werd door de aanwezigen. Hij ging in op het belang van de missie van onze Imam Hussain (a) Tevens heeft hij de handelingen van onze feilloze Imam tijdens Ashura filosofisch beredeneerd en beargumenteerd. Zijn belangrijkste boodschap aan de jongeren was om hun medeleerlingen/studenten en collega’s kennis te laten maken met de ware schoonheid en oprechtheid van Ahlalbait (a). Het is belangrijk dat zij weten dat de opoffering van Imam al Hussain (a) voor alle mensen een symbool moet zijn van overwinning op het kwaad.

 

Nadat de Sayid vele adviezen aan de jongeren heeft meegegeven, heeft hij zijn voordracht afgesloten met het verzoek aan hen om vaker zulke bijeenkomsten bij te wonen. Toen werd het tijd voor een vragenuurtje, waarbij de broeders en zusters de kans kregen om in het openbaar vragen te stellen aan de Sayid. Zo is hij ingegaan op de zingeving van de schepping van Allah en de tactvolle manier waarop jongeren de anders gelovigen op een vriendelijke manier kunnen benaderen.

Ten slotte werd het tijd voor Latmya. Drie rouwzangers hebben in dienst van Ahlalbait (a) samen met de aanwezige broeders en zusters het verdriet van Fatima Al Zahra (a) gedeeld. Haydar Alfeily had de eer om te beginnen met zijn rouwzang. Het is voor het eerst dat hij bij AJO optreedt en met zijn stem heeft hij zich onmisbaar gemaakt. Ilyas (lid activiteitencomité) heeft vervolgens na onze bekende Mohammed in het Afghaans een rouwzang gegeven.

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en  iedereen kreeg de kans om elkaar te leren kennen dan wel elkaar te begroeten en woorden te wisselen. Vele broeders en zusters hebben de boeken uit de bibliotheek van AJO die te koop stonden bezichtigd en gekocht. Insha’Allah hopen we iedereen bij de volgende bijeenkomst weer terug te zien, want samen staan we altijd sterker in dienst van Ahlalbait (a)

Wasalam Alaykom,

AJO

AHLALBAIT JONGEREN BIJ WALK THE WORLD (7 JUNI 2009)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op initiatief van zuster Azal (Actief lid) heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie deelgenomen aan de Walk the World food programma. Een organisatie die staat voor het stoppen van honger (kinderen) in arme landen. Het idee is om in verschillende landen van de wereld 5 kilometer te lopen om de aandacht te trekken voor de organisatie. In Nederland zijn zo'n 2000 mensen hiervoor op zondag 7 juni naar Den Haag gekomen, waaronder 7 leden van de AJO. In AJO T-shirts gehuld en met de Walk the World rode bekers liepen we door de straten van Den Haag (foto's bijgevoegd). 

Naast de 5 kilometer heeft elk deelnemer 5 Euro gedoneerd en in totaal is er op 7 juni in Nederland alleen genoeg geld verzameld voor meer dan 146.000 maaltijden. Ahlalbait Jongeren is trots dat ze ook hieraan heeft deelgenomen. Het stoppen van honger in de wereld is zeer belangrijk in de Islam en onze profeet en heilige imams hebben hier veel over gezegd.

Voor andere verslagen ga naar google.nl en type Walk the world 2009

Meer informatie over 7 juni, ga naar http://www.walktheworld.nl

PS: Door een technische probleem staan er verkeerde data op de foto's vermeld. .

VERSLAG BIJEENKOMST VIERING GEBOORTE FATIMA ZAHRA (A) - 26 JUNI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst die door AJO op vrijdag 26 juni in Utrecht werd georganiseerd, stond geheel in het teken van de positie van de moeder binnen de Islam. De gastvrouw van die avond was onze zuster Setera (actief lid activiteitencomité). Zij introduceerde de sprekers en heeft het volledige programma van die avond gepresenteerd.

 

Vele zusters en broeders hebben deze bijeenkomst bijgewoond en sommigen hadden ook hun moeder meegenomen. De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de heilige Koran door Waiel (actief lid activiteitencomité). Hierna kregen de gasten een filmpje te zien, gemaakt door het mediacomité, waarbij een reeks van gezegdes de revue passeerden. Hierbij werd het belang van de moeder duidelijk benadrukt. Hierna begon onze zuster Ibtihal (lid van activiteitencomité), inmiddels een onmisbare succesvolle spreekster binnen AJO, met haar leerzame voordracht.

Ze begon met een vers uit de Heilige Koran en heeft meerdere malen de positie van de moeder binnen de Islam belicht. Hierbij is ook naar voren gekomen dat gehoorzaamheid jegens de ouders een vorm van verering is. Met een overlevering van onze Profeet (s) heeft ze de broeders en zusters laten weten dat de moeder meer recht heeft op liefde en zorg dan de vader, maar dat God hen allebei de positie heeft gegeven om gehoorzaamd te worden. Tenslotte heeft ze haar voordracht afgesloten met prachtige woorden als;

‘Een moeder is niet een moeder wanneer ze baart, maar wanneer ze zorgzaam en liefdevol is tegenover anderen; Fatima al Zahra as. werd de moeder van haar vader de Profeet Mohammed (sa) genoemd nog voordat ze gebaard had’. Hieruit kunnen we concluderen dat het geven van liefde en zorg het moederschap baart.

Hierna werd de gedichtenwedstrijd gehouden waarbij drie gedichten werden voorgedragen. De gasten hadden de eer om te mogen stemmen wie volgens hen de eerste prijs verdient. Fedek kreeg terecht de eerste prijs voor haar liefdevolle gedicht gericht aan de moeder. Mirjam eindigde als tweede met haar gedicht over ‘de mooie mooie handen’. Alhoewel deze gedicht zeker de eerste prijs verdiende, kan er maar één de winnaar zijn. Arwa (meidencomité) eindigde met haar mooie gedicht op de derde plaats. Alle drie de winnaars kregen een cadeau mee naar huis.

Een AJO bijeenkomst is nooit compleet zonder de stem van onze lofzanger Mohammed. Op die avond heeft hij op een prachtige manier de vreugde voor de geboorte van Fatima al Zahra (as) kenbaar gemaakt. In het Nederlands heeft hij de aanwezigen laten genieten van zijn lofzang.

Nadien was het etenstijd en iedereen kreeg de mogelijkheid om elkaar op te zoeken. Ook kon men de boeken bezichtigen die door AJO werden tentoongesteld. Het was weer een geslaagde avond, maar bovenal een leerzame en inshallah een gezegende avond waar iedereen voor beloond zal worden in het hiernamaals.

Hopelijk zien we iedereen weer terug in onze komende bijeenkomsten georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie.

Wsa,

AJO

Ahlalbait jongeren ontmoet Sayed Riadh al Hakeem – 9 AUGUSTUS 2009

Afgelopen zondag 9 augustus heeft Ahlalbait Jongeren een ontmoeting georganiseerd met Sayed Riadh Al Hakeem de zoon en vertegenwoordiger van de grote Ayatollah Sayed Mohammed-Said Al Hakeem in Najaf. Sayed Riadh is uit Iran overgekomen om de volgelingen van Ahlalbait in Europa te ontmoeten.

Het was een geslaagde ontmoeting waarin Sayed Riadh een lezing heeft gegeven over Imam al Mahdi (ons 12de Imam) en de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. Daarna heeft Sayed Riadh vele vragen van de jongeren beantwoord. Een volledig verslag volgt spoedig!

Het zou een veelbelovende dag worden voor de leden van AJO met de aanwezigheid van Sayed Riadh. Vele broeders en zusters van verschillende etnische afkomst zijn bijeengekomen om hem te ontmoeten en op hun gezichten was duidelijk af te lezen dat ze verheugd waren op de komst van deze grootheid.

In het begin van de bijeenkomst kreeg iedereen de gelegenheid om elkaar te groeten en onderling van gedachten te wisselen over deze bijzondere ontmoeting. Ondertussen kon men meer lezen over het leven van Sayed Riadh en zijn vader groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem middels een kort filmpje gepresenteerd door AJO.

Dit alles werd onderbroken door de Adhan voor het middaggebed. Na het gebed verricht te hebben onder leiding van Sayed Riadh heeft iedereen plaats genomen. Hierna heeft Sayed Riadh de menigte toegesproken. Waseem heeft vanuit het Arabisch vertaald naar het Nederlands.

De Sayed is begonnen met uitleg over de positie van onze 12de Imam Al Mahdi (as) en over het feit dat alle religies een overtuiging hebben in de komst van een verlosser. Met enkele overleveringen heeft hij duidelijk gemaakt dat zelfs zonder de verschijning van onze Imam (as) de mensen zich wel weten te redden in deze tijden. Hun religie zal zo helder zijn als de zon. Verder heeft hij gezegd dat iedereen die beweert rechtstreeks contact met de Imam (as) te hebben of te dromen dat de Imam (a) hem boodschap geeft niet geloofd mag worden. Vervolgens heeft hij duidelijk gemaakt dat er maar 4 vertegenwoordigers waren van onze Imam (as). Tenslotte zei hij dat men een Mujtahid mag volgen als deze minstens aan 2 voorwoorden voldoet; hij moet een specialist zijn in zijn vakgebied en hij moet rechtvaardig zijn.

Zijn toespraak heeft hij beëindigd met het benadrukken van de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. De Sayed is bereid om de jongeren van onze generatie hierbij te helpen in alle opzichten.

Nadien was er een vragenuur waarbij iedereen de kans kreeg om zijn vraag te stellen aan de Sayed. Vele vragen volgden van zowel de broeders als de zusters. Hierna kon men onder het genot van frisdrank en gebak persoonlijke vragen stellen aan de Sayed. Hierop is een einde gekomen aan deze overweldigende bijeenkomst waarbij de jongeren een unieke kans kregen om persoonlijk in contact te komen met de vertegenwoordiger van groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem in Najaf.

Wij zien alle jongeren hopelijk weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalam Alaykom

AJO

VERSLAG IFTAARBIJEENKOMST IN DEN HAAG - 4 SEPTEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 4 september is in Mahfal Ali in Denhaag een iftar bijeenkomst georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie. In deze bijeenkomst werd ook de geboorte van Imam al Hassan (a.s) gevierd. Vele broeders en zusters van alle nationaliteiten, Turks, Afghaans, Iraaks, Pakistaans en Nederlands, waren in grote getale voor deze iftar-bijeenkomst bijeengekomen. De Nederlandse Moslim Omroep was ook aanwezig met als speciale gast Abdellah Dami, ook wel bekend als de presentator van de NMO.

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Jafar. De recitatie uit de Koran drong met zijn stem beter in de harten van de gelovigen. De recitatie werd gevolgd door een kort filmpje over de eigenschappen van de kleinzoon van de Profeet (s), Imam al Hassan (a).

 

Hierna konden de jongeren luisteren naar de zeer inspirerende voordracht van Waiel (voorzitter activiteitencomité). Hierbij is de nadruk gelegd op de verschillende vormen van aanbidding. Niet alleen het gebed en de recitatie uit de Koran, maar ook de behoeftige helpen, kennis opdoen en je ouders tevreden stellen behoren tot de verschillende vormen van aanbidding. De juiste aanpak is om steeds een andere vorm van aanbidding te doen, om zodoende de aanbidding niet in een sleur te laten komen.

Hierna werd het tijd om de geboorte van onze Imam al Hassan (as) te vieren. Hiervoor heeft Ali Touraihi de geboorte van de zoon van Fatima Zahra (a) met vreugde zegegevierd. Met zijn lofzang konden de aanwezigen duidelijk genieten.

Hierna werd een discussie gehouden tussen de jongeren met als discussieleider Mehdi (actief lid activiteitencomité). De vraag die centraal stond was hoe Moslim jongeren het vasten ervaren in een Westers land als Nederland. Zowel broeders en zusters kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussie. Na ieder zijn mening uitgesproken te hebben kreeg Waiel de eer om een korte samenvatting te geven met zijn oordeel over de ingenomen standpunt.

Uiteindelijk werd het tijd om het vasten te verbreken met dadels. Vervolgens is er gezamenlijk een gebed verricht. Nadien werd het eten uitgedeeld en kreeg ieder de mogelijkheid om elkaar te leren kennen.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en Ahlalbait Jongeren verwelkomt Abdellah Dami voor al haar volgende bijeenkomsten. Voor alle broeders en zusters die aanwezig waren hoopt AJO de volgende keer weer terug te zien.

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG AJO REIS KEULEN – 29 NOVEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Na de Iftar bijeenkomst in Den Haag besloten we dat we een reisje moeten gaan organiseren. We zijn gaan vergaderen en hadden besloten om naar Keulen te gaan. Een aantal weken daarna zijn we met een aantal leden van het activiteitencomité naar Keulen geweest om de boel te verkennen.

Oorspronkelijk zouden we met 50 personen gaan, maar vanwege het hoge aantal inschrijvingen ( meer dan 90! ) besloten we om niemand teleur te stellen en om een grotere bus te huren. We wisten dat ons een grote uitdaging te wachten stond om een reis met 90 personen te organiseren.

Op 29 november 2009 verzamelden we ons op Rotterdam Centraal Station om z’n allen richting Keulen te vertrekken. Rond half 9 waren we compleet en gingen we lopen naar de bus. Eenmaal bij de bus aangekomen zaten onze broeders en zusters uit het noorden al in de bus en gingen we ons bij hun voegen.

Omdat ook een groep uit Eindhoven meewilde besloten we om daar ook een stop te maken en dat maakte ze goed met ons door een zaaltje te huren zodat we daar het Eid-gebed konden verrichten. Het Eid-gebed werd geleid door Wasseem. Na het Eid-gebed gaf Waiel een korte lezing over het Offerfeest. Iedereen mocht daarna een ontbijtje meenemen de bus in en gingen we op weg naar Keulen. In de bus was het erg gezellig. Iedereen was aan het praten en kletsen en er werd door sommigen lofzang gereciteerd. Om tijd te besparen gingen we onderweg stoppen om te gaan bidden. Zo hoefden we niet in de stad een plaats te zoeken en konden we snel doorgaan met het programma.

 

(Het middaggebed onderweg naar Keulen)

Rond half drie kwamen we aan in Keulen bij het chocolademuseum. Iedereen kreeg ongeveer driekwartier de tijd om het museum te verkennen. Bij de intree kreeg iedereen een lekker stukje chocolade. In het museum kwam je van alles tegen. Van de geschiedenis van chocolade tot de machines waarmee het chocola gemaakt werd. Ook kon je chocola proeven van een chocoladefontein. Op het afgesproken tijdstip hadden we ons alweer verzameld om naar de volgende activiteit te gaan. Op naar de Dom van Keulen en het winkelcentrum.

Bij de Dom hebben we onze broeders en zusters de keuze gegeven om de Dom te beklimmen of het winkelcentrum in te gaan. In het winkelcentrum kwam je allerlei winkels tegen van luxe winkels tot gewone winkels die je in elke stad tegenkomt. De andere deel ging dus de Dom-toren beklimmen. De toren had 509 treden en was 160 meter hoog. Het beklimmen kostte veel energie maar eenmaal boven was het uitzicht zeker waard. Na het beklimmen van de toren had je nog tijd om ook even het winkelcentrum in te gaan.

Het was de afspraak om te verzamelen bij het plein voor de Dom om vijf uur. Nadat we de aanwezigheid van iedereen hadden gecontroleerd was het tijd om te gaan eten. We hadden met de buschauffeurs afgesproken om ons bij de Dom op te halen. Echter de bussen kwamen niet. Na een aantal keren bellen bleek dat ze de stad niet in mochten en dat wij naar hun toe moesten. Er was een shuttlebus beschikbaar waar we gebruik van konden maken. We gingen met twee groepen de bus in. Nadat de eerste groep de bus inging moest de tweede groep een aantal minuten wachten voordat de volgende bus kwam. Na 10 minuten waren we op de parkeerplaats van de bussen. Toen konden we eindelijk richting het restaurant. We hadden gereserveerd bij een Irakeesrestaurant. Doordat iedereen zijn enquête ingevuld heeft op de heenweg wisten we wat iedereen had besteld en kon het eten snel worden uitgedeeld. Maar omdat we met 90 personen waren duurde het lang totdat de laatste persoon ook zijn eten kreeg, daarom gingen sommigen alvast het avondgebed verrichten. De broeders en zusters die klaar waren konden daarna beneden gaan bidden.

Nadat de groepsfoto gemaakt werd ging iedereen de bus in en gingen we alweer richting Nederland. Een dag vol activiteiten was bijna afgelopen. Ook de terugweg was erg gezellig waardoor de tijd snel ging. We stopten nog even in Eindhoven om de mensen af te zetten. Eenmaal aangekomen in Rotterdam ging iedereen zijn eigen weg vervolgen naar huis.

Insha’Allah tot de volgende reis,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 26 DECEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 26 december is in Dordrecht door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van Ashoera. Het was de negende dag van Moharram en er stond veel op het programma. De Irakese televisiezender Al-Fayha was aanwezig om de bijeenkomst te filmen.

 

Nadat iedereen zich verzameld had begon Ali Touraihi met de koranrecitatie. Nadien werd een kort filmpje tentoongesteld wat ging over het slagveld van Imam Al-Hussain (as). Na dit was iedereen er klaar voor om wat kennis op te doen. Hierop kreeg Waiel weer de eer om in het Nederlands ter gelegenheid van de revolutie van Imam al-Hussain (as) een lezing te geven.

Wat is vrijheid en welke vormen kennen we daarin? Dit was de hoofdvraag waarop vervolgens ingegaan werd op praktische zaken die Islamitische jongeren dagelijks meemaken of tegenkomen. Dit onderwerp stond in relatie met het doel waar de kleinzoon van de Profeet (s) naar streefde, namelijk de vrijheid om te kiezen wat goed is. De lezing werd afgesloten met een emotioneel verhaal over de ervaringen en gevoelens die geuit werden tijdens het slagveld. Het was zeer beroerend waarbij de tranen niet gevangen meer konden blijven.

Na deze lezing kwam Mustafa naar voren en las een rouwzang. Het was zijn eerste optreden voor AJO, maar zijn stem heeft alle verwachtingen doen overtreffen. Het rouwen om Imam al-Huissain (a) was duidelijk merkbaar aan de aanwezigen.

Ten slotte heeft Ali Touraihi ons weer laten bewonderen door zijn mooie stem met tevens rouwzang. Dit was een zeer geschikte afsluiting van de bijeenkomst en het werd toen tijd voor de maaltijd.

Onder het genot van een hapje en drank kon iedereen nog met elkaar van woorden wisselen over wat ze net geleerd en gehoord hadden. Tevens was dit ook de mogelijkheid voor de jongeren om elkaar beter te leren kennen. Men kon ook van deze gelegenheid gebruik maken om boeken, sleutelhangers, of de nieuwe DVD van Radood Mohammed te kopen, die door AJO gesponsord werd.

Inshallah moge Allah onze daden accepteren en zien we alle jongeren weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalaam Aleykoem,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2008. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG: ROUWBIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM AL-HUSSAIN (A) – 20 JANUARI 2008

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren organisatie heeft in de maand Moharram ter herdenking van de meester der martelaren Imam al-Hussain (a) een bijeenkomst georganiseerd.  De gastheer van die dag was Mudi (actief lid mediacomité) en de bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran met de stem van Waseem (voorzitter AJO).

 

De gastheer introduceerde na het toelichten van een paar leerzame lessen uit het leven van Zeynab (as) , Mahdi (actief lid activiteitencomité). Mahdi heeft de vergevingsgezindheid van Allah belicht aan de hand van het verhaal van Hurr, die vlak voor de strijd niet meer de vijand maar een metgezel werd van Imam al-Hussain (as). Hiermee heeft hij de broeders en zusters op attent gemaakt dat berouw altijd mogelijk is en bovendien is Allah vergevingsgezind. Al-Hurr die van plan was om tegen de Imam te strijden, Heeft Allah hem na zijn berouw gezegend met het martelaarschap in Ashura. 

Vervolgens was het de beurt aan Waseem om een van zijn mooie gedichten voor te dragen. Mooie woorden over de halfbroer van  Imam Hussain (as), Al Abbas. Duidelijk is dat Waseem veel talent heeft om gedichten te schrijven over de meest waardevolle personen. Toen werd het tijd voor een korte pauze, waarin iedereen de gelegenheid kreeg om de beschikbare boeken die tentoongesteld werden te bezichtigen. 

Tenslotte mocht Waiel (actief lid activiteitencomité) een voordracht houden over het onderwerp ‘Bemiddeling’.  Hij ging in over de rol van Ahlalbait (as) betreffende bemiddeling. Aan de hand van overleveringen en verzen uit de Koran heeft hij duidelijk gemaakt dat de profeten een belangrijk rol hebben gespeeld in de bemiddeling van de mens in relatie tot Allah. Uiteraard was het een zeer leerzame voordracht.

Nadien mocht de rouwzanger Mohammed optreden met rouwzang over de Imam (as). Hij heeft Arabisch afgewisseld met het Nederlands en zo is er een goede sfeer ontstaan. De broeders en zusters stonden op en begonnen hun verdriet te delen, gedurende de rouwzang van de ‘radoed’.

Uiteindelijk werd het tijd voor het eten.  Nadien ging men zijn avondgebed verrichtten en verliet toen de zaal. Zo heeft AJO met succes een bijeenkomst georganiseerd voor de liefde voor Ahlalbait (as).

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: FILMAVOND IN DEN HAAG - 1 FEB 2008 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De filmavond is naar wensen verlopen. De opkomst was hoog en de film ‘RedTears productions’ stond op het programma. Nadien werd er een discussie gehouden, geleid door Waiel (actief lid activiteitencomité).

 

De film vertelt chronologisch het verhaal van Imam al Hussain (a) en de kijker krijgt verschillende religieuze geleerden te zien die in het Engels de belangrijke gebeurtenissen belichten. Verder komen in de film ook vrouwen aan het woord die het personage van Imam al Hussain (a) verhelderen. 

Na een uur de interessante film bekeken te hebben, was er de gelegenheid om met elkaar te praten. Tevens had men toen de mogelijkheid om de beschikbare boeken te bekijken, om deze eventueel te lenen of te kopen. 

De discussie ging voornamelijk over de toedracht van de film. Ook de voor- en nadelen van het dragen van een hoofddoek werden besproken. Tenslotte werd er een stelling genomen omtrent het vermijden van zondes buitenshuis.  De broeders en zusters namen actief deel aan de discussie.

De filmavond was informatief en interessant. Bovendien hebben de jongeren aangegeven dat de sfeer heel goed was.

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten. 

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: HERDENKING 40STE VAN IMAM AL HUSSAIN (A) - 2 MAART 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

AJO heeft de 40ste van de derde Imam, al Hussain (a), herdacht met een bijeenkomst in Rotterdam. Vele broeders en zusters hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De gastheer was Mudi en er stond veel op het programma.

 

Zo was er een gast uit België, die met een mooie stem een gedicht had voorgedragen. Nadien heeft zuster Ibtihal een voordracht voorgedragen. Ze heeft de aanwezigen erop attent gemaakt dat het herdenken van Imam al Hussain (a). een hogere doel moet hebben dan alleen het huilen. Haar woorden waren doordrongen van vastberadenheid. Ze ging in op het feit dat men kennis moet vergaren over de inhoud van de Koran. Het lezen van de Koran heeft een hogere doel, dan alleen het bezichtigen van de woorden van Allah.

Na haar kwam Hamied en zijn toespraak was motiverend voor de rest van de aanwezigen. Hij probeerde de broeders en zusters bewust te maken van de inzet van de leden voor de organisatie en het belang daarvan. Tevens stimuleerde hij hen om een kleine bijdrage te geven en zo deze bijeenkomsten voort te zetten. Zijn toespraak was kort maar krachtig.

Toen werd het tijd voor een gedicht van Arwa. Prachtige woorden met mooie betekenissen weergalmden door de zaal. Al deze met als doel om de eer te bewijzen voor Imam al Hussain (a). Uiteindelijk werd er een korte pauze gehouden, waar de jongeren de gelegenheid kregen om boeken te bezichtigen en met elkaar te praten. In de tussentijd werd er een korte film vertoond over Imam al Hussain (a).

Waiel was de laatste spreker. Zoals verwacht heeft hij een voortreffelijke voordacht gehouden over berouw. Hij benadrukte dat berouw pas komt als men eerst om vergiffenis vraagt en spijt betuigt. Hij voegde aan toe dat Allah in zijn heilige boek heeft gezegd dat Hij liefde heeft voor de zondaars die berouw tonen en om vergiffenis vragen. Met doordringende voorbeelden heeft hij de aandacht van de jongeren weten te winnen.

De bijeenkomst werd afgesloten met rouwzang van Noer el Dien. De Nederlandse rouwzang was geschreven door Waseem. De rouwzang had een mooie betekenis en gedachtegang. Iedereen deed mee en met een bedroevend hart en stromende tranen hebben de jongeren Imam al Hussain gegroet.

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: BIJEENKOMST - 27 APRIL 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen zondag was het weer zover: de Ahlalbait Jongeren organisatie heeft een maandelijkse bijeenkomst georganiseerd met als thema 'extremisme: een bedreiging voor de islam?'. Ondanks de geringe opkomst was de sfeer zeer aangenaam.

De gastvrouw van de dag was Gulun (actief lid activiteiten comité), die de bijeenkomst opende met het onderkennen van het belang van de thema voor alle moslims. Ilyas (lid activiteitencomité) vervolgde het programma met mooie recitatie uit de heilige koran, waarna Gulun de eerste spreker van de dag aankondigde.

 

Mahdi (voorzitter onderzoekscomité) had het in zijn lezing over een recent onderzoek, gedaan door dhr de Koning. Hij promoveerde onlangs op zijn onderzoek, die hij 6 jaar lang deed in een moskee in Gouda. In dat onderzoek belichtte hij het onderwerp extremisme, met name de beweegredenen van jongeren om zich in die kringen aan te sluiten. De conclusies waren dat de extremisten vaak zwart-wit denken en discussies nooit aangaan, aangezien het nergens toe leidt (denken zij). Ze leiden een leven van isolement.

Mahdi benadrukt dat je als moslim de discussie altijd aan moet gaan, op een vriendelijke manier, dat moslims voorbeeldige burgers moeten zijn en dat ze zichzelf goed moeten integreren, met behoud van eigen waarden.

Een korte pauze werd ingelast en er werden koekjes en drankjes uitgedeeld. Hierna vervolgde Ilyas met mooie lofzang in het Urdu (pakistaans). Waseem kwam daarna aan de beurt met een lezing over de islamitische kijk op extremisme.

Waseem verklaarde het begin van extremisme, dat bij de duivel begon wanneer hij niet posteerde naar Adam toe (aangezien hij zichzelf beter vond). Hierna vertelde hij welke stappen er zijn in het extremisme, één daarvan is iemand met een zogenaamde tunnelvisie, waarbij hij niets anders ziet dan zijn doel en heel gesloten is voor alle andere zaken. Dit vond hij niet goed. Hij legde uit dat de islam openheid voorop stelt en dat men zich open moet stellen voor alle argumenten. Zo kan men met logica de islam bereiken en niet alleen 'blind' op gevoel afgaan . Zijn lezing sloot hij af met een mooi gedicht!

Ten slotte heeft Gulun de avond afgesloten met een kleine discussie.

VERSLAG KRAAMPJE - 30 APRIL 2008

in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op woensdag 30 april 2008 begon de ochtend vroeg voor de dames van de meidengroep. Azal (voorzitster van de meidengroep) was rond een uur of 7 al op de Coolsingel Rotterdam, (tegenover de ABN AMRO en de tramhalte 25) om de kraam op te zetten en voor te bereiden.  

Op de Coolsingel worden ieder jaar op Koninginnedag, kraampjes opgezet door de gemeente zodat men daar gebruik van kan maken om spullen (nieuw of tweedehands) te verkopen.

Rond 10 uur waren de dames klaar om mensen/jongeren te woord te staan en te informeren over de Ahlalbait Jongeren Organisatie. Deze activiteit was heel uniek, want in de stad kom je niet alleen maar jongeren tegen, maar ook veel ouderen. Je komt niet alleen moslim jongeren tegen, maar ook niet moslim-jongeren die naar je toekomen met interesse. Het was in ieder geval een uitdaging om te doen! 

Helaas is het niet droog gebleven. Vaak moesten de boeken en de rest van de spullen afgedekt worden om ze te beschermen tegen de regen. Rond 12 uur is het zelfs voor 15min blijven regenen!  

Rond één uur ’s middags kwamen Waiel (actieflid Activiteiten comité) en zijn vrouw langs om wat boeken achter te laten en gedag te zeggen. 

Verder ging het goed met de verkoop. Veel dames hadden interesse in de hoofdsluiers van AJO en de Arabische boeken. Er is veel verteld over de doelen van AJO en de boodschap was min of meer duidelijk. 

Daarna begon het helaas weer te regenen en toen was het genoeg geweest voor Azal en de rest van de dames. Alles werd opgeruimd en ze bereidden zich voor om te vertrekken.

Het was een bijzondere dag. De regen was een ongelukkige tegenslag, maar dit heeft het enthousiasme voor de activiteit van Ahlalbait Jongeren niet bedorven. Er is veel ervaring opgedaan  en wij kijken allen uit naar het volgende kraampje!

VERSLAG:  AHLALBAIT KRAAMPJE IN DEN HAAG - 14 JUNI 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Eindelijk was het zover, op 14 juni 2008 mocht eindelijk Ahlalbait Jongeren met haar kraam op de Julianakerk staan.  Iedere jaar wordt op 14 juni in de Julianakerk door de Turkse gemeenschap in Den Haag een grote markt gehouden waarin verschillende zaken worden verkocht. Eten, islamitische hijaab/kleding, boeken, kinderspeelgoed en andere dingen, allemaal voor het goede doel. 

Alle geld dat verdiend werd tijdens de markt, werd aan het eind van de dag verzameld en naar de kinderen in Turkije gestuurd. Kinderen van wie de ouders arm zijn en de studie kosten niet kunnen betalen worden door een stichting gesteund waarvoor dus het geld van de markt naar toegaat.

VERSLAG: MEIDENGROEP BIJEENKOMST - 12 SEPTEMBER 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen vrijdag, 12 sep, hebben de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een Iftarbijeenkomst georganiseerd in de Julianakerk in Den haag.

Omstreeks 18:30u kwamen de eerste dames de zaal binnenlopen die door de meidengroep van harte werden verwelkomd.

Zainab (lid meidengroep), was bij de aanvang druk bezig met het ontvangen van de dames, terwijl Aynur en Ithar druk bezig waren met de voorbereidingen voor het programma.  

Rond 19:10 is het programma begonnen met een recitatie uit de heilige koran die door Aynur (lid meidengroep) gereciteerd werd. Daarna volgde een kleine introductie ronde van de dames van de meidengroep. Dit was naar aanleiding van het uitbreiden van het comité. De gastvrouw van de avond was Ithar, lid meidengroep. Na de intro volgde het gedicht dat door Gaizaraan werd voorgelezen.

De gastspreekster was ook weer Aynur, die voor haar lezing het onderwerp “de grote Jihad” gekozen heeft. In haar lezing had ze het over hoe we ons ‘nefs’ kunnen weerstaan en laten onthouden van alles wat tegen het gebod van GOD (s.w.t) is.

Ze heeft stapsgewijs verteld hoe je eerst je doel moet kennen (waarom heeft GOD je geschapen, ofwel het reden van het bestaan), en daarop het rechte pad moeten zoeken. Je moet ook godvrezend zijn (door Hem te kennen), je verkeerde daden erkennen, slechte daden proberen te vermijden en ten slotte jezelf straffen wanneer je weer dezelfde fouten begaat.

De vragenronde dat ná de lezing volgde was erg leerzaam, waarin de dames hun opmerkingen en vragen over de lezing naar voren hebben gebracht.

Ondertussen was Azal, voorzitster meidengroep en Zainab bezig met het klaarmaken van het buffet voor de Iftar maaltijd.

Tijdens de Iftar maaltijd had iedereen de gelegenheid om een woord met elkaar te wisselen.

Ten slotte was er ook een discussie die door Azal geleid werd. Ze had als hoofdonderwerp, de emancipatie. De twee stellingen die naar voren zijn gebracht, zijn:

1)      Emancipatie kent geen grenzen en heeft zo zijn nadelen.

2)      Is een niet-gesluierde vrouw meer geëmancipeerd dan een gesluierde vrouw?

En zo is de bijeenkomst omstreeks 21:30u tot zijn eind gekomen. Iedereen heeft van de avond goed genoten en zo hebben wij van de avond genoten door jullie te verwelkomen en jullie aanwezig te zien in onze activiteiten.

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: IFTAR BIJEENKOMST - 20 SEP 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 20 sep 2008 heeft Ahlalbait Jongeren haar 2de Iftar bijeenkomst in Rotterdam gehouden. Het programma van de avond bestond o.a uit, een lezing, twee gedichten en een lofzang. 

De gastheer van de avond was Waseem (voorzitter AJO) die de bijeenkomst heeft geleid aan de hand van een veelbelovend programma. Verder heeft hij zelf ook een mooi gedicht geschreven en het tijdens de bijeenkomst voorgedragen.

De opkomst van de dames en heren was weer multicultureel, zo zag je de Afghaanse gemeenschap actief deelnemen aan de bijeenkomst, net als de Turkse en de Irakese gemeenschap.

Het 2de gedicht werd door Ithar voorgedragen (die door Arwa, lid van de meidengroep, geschreven werd), waarna het tijd was om het vasten te verbreken.

Nadat iedereen het vasten heeft verbroken, de maaltijd genuttigd en de gebeden verricht heeft, was het gelijk de beurt van Waiel (lid activiteiten comité) om zijn lezing te houden.

De lezing van Waiel ging over het vinden van het rechte pad. Als jong zijnde, zijn er veel afleidingen die jouw weg blokkeren, en je riskeert daarbij om van het rechte pad af te dwalen.

Om het rechte pad te kunnen vinden, moet je weten wat het rechte pad is, hoe je daar komt en wat je moet doen om dit pad te blijven volgen. Het was een heel boeiend en leerzaam onderwerp die de jongeren zeker heeft aangesproken.

De ene laatste spreker van de avond was Ali (lid OC) die weer de menigte liet genieten van zijn stem, door Dua Iftitaah te lezen.

Als laatste heeft Ilyaas (lid activiteiten comité) de bijeenkomst afgesloten met een mooie lofzang in het Afghaans.

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: REIS NAAR ANTWERPEN - 4 OKT 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op de vroege zaterdagochtend op 4 oktober 2008 vertrok een groep jongeren van ongeveer 45 personen vanuit Groningen (Irakese Jongeren Organisatie-Groningen) en Rotterdam (Ahlalbait Jongeren) naar de cultuur- en shoppingmetropool Antwerpen

Na een hele gezellige busreis waarin de dames volop aan het kletsen waren en de heren de broodjes voor de lunch klaarmaakten, kwamen we aan bij één van de mooiste gebouwen van Antwerpen, namelijk het Centraal Station. Hoewel het stationsgebouw aan de buitenkant niet goed te bezichtigen was door de werkzaamheden en verbouwingen, was de binnenkant van dit gebouw een waarlijk juweel voor het oog. De jongeren hadden dit meteen in de gaten en het fotograferen begon al snel.

Hierna was het tijd voor een bezoekje aan het Rubenshuis. Het Rubenshuis was ooit het huis van Peter Paul Rubens (1577-1640; een bekende Vlaamse kunstschilder uit de Barok periode en tevens één van de bekendste inwoners van Antwerpen) en is nu een museum waar een aantal van zijn bekendste schilderijen hangen. Naast de schilderijen is ook het huis met zijn tuin prachtig om te zien, maar helaas was er niet veel tijd om alles goed te kunnen bekijken, want we moesten al snel door voor de rondleiding door de stad.

De rondleiding werd gegeven door één van onze broeders en zusters uit Antwerpen, die ons bij aankomst hadden opgevangen en ons tot het laatste moment hebben geleid en geholpen met alles. Onze oprechte dank gaat dan ook nogmaals uit naar hen allemaal!

Tijdens de wandeling door het centrum hebben we o.a. alle belangrijke historische gebouwen en monumenten kunnen bekijken, wat erg interessant en leerzaam was. Zo hebben we onder andere geleerd waar de naam ‘Antwerpen’ vandaan is gekomen.

Na wat (groeps)foto’s eindigde de rondleiding bij een kasteel met een prachtig uitzicht, waarna iedereen vrij was om te gaan doen en laten waar hij/ zij zin in had. Sommigen vulden hun vrije tijd met shoppen, anderen met boottochtjes en weer anderen kozen ervoor om gewoon rustig bij te komen onder het genot van een warm drankje.

Om 18.00 uur verzamelde iedereen zich weer op het plein voor het Centraal Station en van daaruit vertrokken we met de metro naar een restaurant voor de avondmaaltijd. Op de roltrap bij het metrostation kregen we nog de schrik van ons leven, doordat de roltrap overbelast raakte door de massa jongeren en daardoor opeens hard omlaag ging in plaats van omhoog, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.

Aangekomen in het restaurant, kon iedereen bidden, rusten en genieten van de Turkse gerechten. Vervolgens hebben we nog kunnen luisteren naar lofzang van één van onze broeders en de avond werd afgesloten met een korte maar krachtige lezing van Waiel over het belang van het voortzetten van alles wat wij tijdens de Ramadan hebben geleerd aan geduld en andere zaken.

Met deze wijze woorden kwam een einde aan de trip en was het weer tijd om met de bus richting Nederland te rijden. We kwamen later dan gepland aan in Rotterdam, waar we afscheid namen van onze broeders en zusters uit het noorden, die nog een lange weg te gaan hadden.

Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde reis en wij willen iedereen die met ons mee was, of op een andere manier zijn/ haar bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken