AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2015

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2014. De foto's zijn te vinden in onze foto-gallerij. 

ISLAM & WETENSCHAP, 8 FEBRUARI 2015

Op zondag 8 februari 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met het unieke thema "Islam en Wetenschap’’. De bijeenkomst werd gehouden aan de Kerketuinenweg in Den Haag. 

Om 14:00 uur kwamen de eerste gasten binnen. Sommigen kwamen van dichtbij, anderen hebben masha’Allah speciaal voor deze bijeenkomst een bijzonder grote afstand moeten afleggen. Moge Allah (swt) hen belonen hiervoor! 

Omdat het middaggebed al was geweest, vond er geen gezamenlijk gebed plaats, maar was er voor de aanwezigen de ruimte om de gebeden alsnog te verrichten. 

Zoals gebruikelijk begon het programma met de woorden van Allah (swt). Broeder Aysar Al Touraihi reciteerde de volgende twee mooie hoofdstukken uit de Koran: Ar-Rahmaan (De Barhmhartige) en Al-Qalam (De Pen). 

En hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt. Daarop zijn vruchten en palmen met hulzen en gebolsterd graan en geurige bloemen. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen? [Vers 10 t/m 13, Ar-Rahmaan]

Moge Allah (swt) broeder Aysar rijkelijk belonen voor zijn prachtige en rustgevende recitatie!

Na de Koranrecitatie kondigde de presentator, broeder Mujtaba, het tweede onderdeel van het programma aan. Dit was de presentatie van wetenschapper Mahdi Salih. Broeder Mahdi is een PhD-student en is werkzaam als arts-onderzoeker. Hij gaf de aanwezigen een introductie tot de wetenschap en vertelde over zijn onderzoek naar erfelijke cystenieren, een ziekte die bij 1 op de 1000 mensen voorkomt en waar tot op de dag van vandaag helaas geen behandeling voor is. Het doel van zijn onderzoek is bereiken dat mensen langer kunnen leven met hun eigen nier. Aan de hand van ahadith (overleveringen) toonde broeder Mahdi vervolgens aan hoe belangrijk kennis en wetenschap volgens de Profeet (s) is: ‘Zoek kennis, ook al is het in China’ en ‘Iemand die het leven begeert, behoort kennis te bemachtigen. Iemand die het hiernamaals begeert, behoort kennis te bemachtigen. Iemand die zowel het leven als het hiernamaals begeert, behoort kennis te bemachtigen’. Ook gaf hij voorbeelden van bekende moslimwetenschappers die veel hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld de geneeskunde. Zij dienen als een voorbeeld voor ons! Broeder Mahdi gaf aan dat het onze plicht als moslims is om het beste uit onszelf te halen en onze bijdrage te leveren aan de wetenschap en de mensheid. Dit kunnen we bereiken door het beste te zijn in welk veld we ook zitten. 

Na afloop van de leerzame en motiverende presentatie van broeder Mahdi, stelde broeder Mujtaba een aantal vragen aan de wetenschapper. In deze Q&A-sessie kwam naar voren dat wetenschap een belangrijk onderdeel is in het leven, maar lang niet allesomvattend is en daarom niet kan worden afgewogen tegen een levensovertuiging (de islam). Het is de islam die alles omvattend is en wetenschap vormt hier slechts een klein onderdeel van.  

Hierna volgde het derde onderdeel, tevens ook het hoofdonderdeel , van het programma; de eerste helft van de presentatie van broeder Mohammed Ali Ahmadi. Broeder Mohammed Ali begon zijn presentatie met het naar voren brengen van het feit dat de islam het rationele denken aanmoedigt. Sterker nog: islam ís rationaal denken. Vervolgens bracht hij een mooie gezegde van Imam Ali (a) naar voren: ‘Er is geen rijkdom zo kostbaar als kennis en geen armoede bruter dan onwetendheid’. In de eerste helft van de presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de relatie tussen de Koran & de Kaaba en de natuurwetenschappen & de Koran. Het eerste onderdeel kwam er op neer dat Allah (swt) in de Koran verwijst naar de locatie van de Kaaba, de gulden snede van de aarde. In het tweede onderdeel kwamen onder meer interessante onderwerpen als embryologie, het ontstaan van het heelal en vingerafdrukken van de mens naar voren. Deze onderwerpen werden op een enthousiaste wijze door broeder Mohammed Ali behandeld aan de hand van prachtige Koranrecitaties, gereciteerd door broeder Aysar. 

Na het derde programmaonderdeel was het tijd voor een korte pauze, waarin men onder het genot van heerlijke warme thee en koekjes elkaar kon leren kennen en/of met elkaar kon praten.

Na de pauze vond er een interactieve discussie plaats, onder leiding van broeder Mohsin. Broeder Mohsin stelde de gasten tijdens dit interactieve moment de volgende twee vragen: ‘Bestaat er buitenaards leven?’ en ‘Kunnen robots ooit gevoelens ontwikkelen?’. Dit leverde een leuke en leerzame discussie op met de aanwezigen.

Vervolgens kondigde broeder Mujtaba het laatste onderdeel van het programma aan, namelijk de tweede helft van de presentatie van broeder Mohammed Ali. Tijdens dit onderdeel kwamen de onderwerpen numerologie & Koran en de Ahlalbait & de Koran naar voren. Bij de relatie tussen numerologie & de Koran werden een aantal mooie wonderen uit de Koran benoemd. Onder meer het feit dat de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ beiden 23 keer voorkomen in de Koran werd genoemd. Ook is er gesproken over Rashad Khalifa, de man die ontdekte dat de Koran is gerangschikt aan de hand van het getal 19. 

Bij het onderdeel Ahlalbait &  de Koran lag de focus op vers 33 van Surat Al-Azhab, die wederom prachtig door broeder Aysar werd gereciteerd. Aan de hand van deze Koranvers en verschillende bronnen heeft broeder Mohammed Ali onderbouwd naar wie Allah (swt) verwijst wanneer Hij spreekt over de Ahlalbait. Ook is naar voren gekomen dat de namen van de personen van de Ahlalbait (de Profeet, Imam Ali, Fatima al-Zahra, Hassan en Hussain) bestaan uit 19 (!) Arabische letters. 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en het avondgebed. Het avondgebed werd geleid door de gerespecteerde broeder en hadji Waiel Alkhateeb. Sommige aanwezigen bleven nog gezellig napraten en bij het mediacomité tafeltje kon men interessante boeken en leuke spullen kopen. 

Ahlalbait Jongeren Organisatie bedankt een ieder voor zijn komst. Het is jullie komst dat bepalend is voor het succes van elke bijeenkomst! Was je er helaas niet bij? Op ons YouTube-account zijn de video’s terug te vinden. Insha’Allah tot de volgende keer! 

Klik hier voor de video's

 

WORLD HIJAB DAY, 1 MAART 2015

Zondag 1 maart vond voor het eerst een bijeenkomst plaats speciaal voor zusters. Deze bijeenkomst stond in het teken van de vrouw in de islam en de hidjab. Dit, naar aanleiding van de World Hijab Day op 1 februari. Gedurende deze dag worden moslim en niet-moslim vrouwen aangemoedigd om de hidjab te dragen voor een dag en het leven te ervaren als een hidjab dragende vrouw. 

De bijeenkomst vond plaats in Stichting Iman te Rotterdam. Om twaalf uur kwamen de eerste zusters binnen, werden welkom geheten en kregen een kopje thee aangeboden. Onder leiding van broeder Waiel Alkhateeb werd het gezamenlijk gebed geleid. Na het gebed was het tijd voor het eerste onderdeel van het programma: een prachtige Koranrecitatie door Zuster Zainab. Zuster Zainab zegende de bijeenkomst met de woorden van Allah (swt) uit het hoofdstuk Surat Yaseen. 

Hierna was het tijd voor het tweede onderdeel. Dit was een filmpje over de World Hijab Day, waarin de oprichtster haar persoonlijke ervaringen vertelde betreft haar hidjab en uitlegde hoe zij bij het idee was gekomen van deze dag. 

Hierna begon zuster Zainab met haar presentatie ‘Hoe kan een mens in stappen veranderen?’. Het was een prachtige en inspirerende presentatie, waarin er een goede interactie was met het publiek. Ze gaf duidelijk aan op welke manier je naar jezelf kunt kijken en dus ook op welke manier je dingen zou kunnen veranderen. Er werden papiertjes uitgedeeld aan de zusters, zodat ze hier hun eigen SWOT analyse op konden schrijven en zo een overzicht kregen. 

Door middel van haar persoonlijke verhaal werd het duidelijk hoe je als vrouw en mens aan bepaalde dingen kunt werken en op deze manier ontstond er een fijne informele sfeer. 

Bij het laatste gedeelte van de presentatie werden er verschillende stellingen gepresenteerd en werden deze met het publiek besproken. De dames raakten hierdoor goed aan de praat. Het ijs was gebroken! 

Als vierde onderdeel werd zuster Stephanie geïnterviewd door zuster Reem. Het was een mooi interview met veel diepgang betreft bepaalde keuzes die zuster Stephanie had gemaakt. Het was erg inspirerend en motiverend. 

In de pauze was het tijd voor thee en wat lekkers. In de ruimte stond een tafel met allemaal lekkernijen, gemaakt door verschillende zusters.

Zuster Mona gaf na de pauze een presentatie over de vrouw in de islam. Er kwamen verschillende onderwerpen naar voren zoals, Sayeda  Zainab (a), Imam Zain al Abideen (a), de rechten van de vrouw in de islam en het huwelijk. 

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst waren twee workshops, namelijk een Koranworkshop en een henna workshop. De Koranworkshop ging voornamelijk over het uitspreken van woorden en verzen. De zusters konden hardop voorlezen en kregen inhoudsvolle adviezen betreft de uitspraak.  

Bij de hennaworkshop konden de zusters op zichzelf, op een ander of op een papiertje oefenen met henna. 

Hierna volgde een heerlijke maaltijd, waarbij er nagepraat kon worden over de bijeenkomst. Bij het weggaan konden de zusters een volle goodiebag meenemen voor zichzelf of voor een ander. Deze goodiebags zijn door een aantal vrijwilligers in de naam van Imam Mahdi (a) samengesteld, met de intentie om de zusters te helpen op hun weg naar de hidjab.

Moge Allah (swt) de broeders en zusters bedankten die het initiatief hebben genomen om de goodiebags samen te stellen. En Moge Allah (swt) alle broeders en zusters bedanken die hebben meegedacht, meegewerkt en meegeholpen aan deze bijeenkomst en uiteraard ook alle bezoekers voor hun komst!

Het was een gezellige, inspirerende, motiverende en leerzame dag! 

Klik hier voor alle video's

 

IS JOUW LEVEN IN BALANS?, 29 MAART 2015

Op zondag 29 maart organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met als thema “Is jouw leven in balans?”. Dit bijzondere thema vloeit voort uit het gevarieerde leven dat velen van ons momenteel leiden.

Tijdens de inloop werden de bezoekers verwelkomd met een lekkere kopje thee en kon er kennis worden gemaakt met de leden van de organisatie en met elkaar. Het eerste onderdeel op het programma was het gezamenlijk gebed. Hierna begon de Koranrecitatie van broeder Ali Al-Touraihi. Met zijn mooie stem reciteerde hij de woorden uit de heilige Koran. Dit keer werden verzen uit hoofdstukken de Koe en de Vijgenboom gereciteerd.

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۗ
“…Van God is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is…“
[De Koe (2), 284].

Na de Koranrecitatie was het tijd voor de eerste presentatie van de dag. Deze werd gegeven door broeder Mohammad Ali Ahmadi. Het onderwerp was: de Ummah in balans. Tijdens zijn lezing vertelde hij onder andere over de ontwikkeling van de islam in het westen en wat voor invloed dat heeft op ons huidige leven. En hoe zit het met de volgende generatie? En wat is nou een gebalanceerde moslim?

Een korte video van Hassanain Rajabali diende ter introductie voor de tweede lezing van de dag. Zuster Mona vertelde ons wat de psychologische gevolgen van muziek zijn op het individu en de maatschappij. Er zijn hier namelijk verschillende onderzoeken naar gedaan. Ook vertelde zuster Mona onder andere over de invloed van verschillende soorten muziek op de emoties van de mens.

Voor de pauze werd nog een kleine quiz gehouden om te kijken hoever onze bezoekers bewust waren van hun huidige levensstijl. Zo werden er vragen gesteld die met gezondheid te maken hadden, maar ook over de tijdsindeling van hun dag. Tijdens de pauze werden er lekkere gebakjes uitgedeeld met een kopje thee. De jongeren konden kennis maken met elkaar en even bijkomen van het eerste gedeelte van het programma.Na de pauze gaf Waiel Alkhateeb de hoofdlezing van de dag:  “wat zijn de basiselementen voor een compleet en gebalanceerd leven?” Het is erg belangrijk om bewust te zijn van de keuzes die men maakt om tot een compleet en gebalanceerd leven te komen. Allah (swt) zegt: kijk naar jezelf, verbeter jezelf en maak van jezelf die persoon die dusdanige hoogte heeft bereikt dat het Hiernamaals voor hem in het teken staat van volledige vreugde. Broeder Waiel behandelde een complete stappenplan hoe men dit complete en gebalanceerde leven kan bereiken en deelde daarnaast de 7 basiselementen die volgens Imam Ali (a) leiden tot ultieme vreugde.

Aan het einde van het programma was er een interactief onderdeel waarin verschillende stellingen werden besproken. Doe jij kennis op betreft geloof en mogen jouw school resultaten hieronder lijden? Of ben jij het eens met de stelling dat een moslim een luxe leven mag leiden als hij hiernaast voldoet aan zijn geloofsplicht? In het tweede deel werd in groepjes onze dagindeling besproken. De bezigheden die veel tijd kosten hebben de jongeren aan de ene kant geschreven, tegenover de bezigheden waaraan wij te weinig tijd besteden aan de andere kant. Uiteindelijk is er geprobeerd om hier een goede balans uit te maken en onze tijd efficiënter te verdelen.

De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Bij de mediacomité tafel konden de jongeren boeken en andere spullen kopen.
Bedankt voor jullie komst beste broeders en zusters en tot de volgende bijeenkomst insha’Allah!

Klik hier voor de video's

Ws.

 

LEIDERSCHAP, 31 MEI 2015

Op zondag 31 mei 2015 organiseerden Ahlalbait Jongeren en Iman Jongeren tezamen een bijeenkomst met als thema “Leiderschap” ter gelegenheid van de herdenking van de geboorte van Imam Al-Mahdi (aj). 

De twee jongerenorganisaties hadden een leuk en interactief programma opgesteld. Zoals het hoort begon de dag met een recitatie van de heilige Koran door hadji Ali Al-Touraihi. Hij reciteerde verzen uit de hoofstukken Al-Hudjaraat en Qaf. Het was, zoals we gewend zijn van hadji Ali Al-Touraihi, een prachtige recitatie! 

Een van de smeekbeden die te maken hebben met Imam Al-Mahdi (aj) is Dua al Ahd (de smeekbede van de belofte). Na de koranrecitatie werd deze smeekbede, vertaald naar het Nederlands, in een video-montage laten zien aan de aanwezigen. 

Het volgende programmaonderdeel was een “Opfriz Quiz”. Deze quiz werd gepresenteerd door broeder Mujtaba. De quiz ging over de maanden Rajeb en Shabaan. Wisten de jongeren welke belangrijke personen geboren werden op welke dag? Ook werden er een aantal leuke vragen over de geschiedenis van de islam gesteld. De winnaars waren dit keer een groepje dames. Van harte gefeliciteerd! 

Tussen de onderdelen door vertelde broeder Sadjad, de presentator van de dag, een aantal belangrijke weetjes over onze twaalfde en laatste Imam. Hierna was het tijd voor een korte pauze en het middaggebed. 

Na het middaggebed werden er een aantal gedichten voorgelezen die speciaal ter gelegenheid van deze dag waren geschreven. Broeder Sadjad las de gedichten voor van degenen die niet aanwezig konden zijn, zodat ook deze jongeren met hun gedicht toch konden bijdragen aan de bijeenkomst. Broeder Ali was onder andere zelf aanwezig om een leuk gedicht voor te lezen! 

De hoofdlezing van de dag werd gegeven door hadji Waiel Alkhateeb. De lezing ging over hoe uitgedacht het concept van “Imam al Mahdi (a) en de verlossing” is binnen de sjiitische leer. Vele andere godsdiensten hebben hetzelfde concept, maar nergens is het zo uitgedacht en beschreven als in de sjiitische leer. Ook ging Hadji Waiel in op de behoefte die de mensheid heeft aan de Imam. Om dichterbij Allah (swt) te komen, zullen we kennis moeten opdoen. Deze kennis kunnen we bereiken door de weg te volgen de Profeet Mohammed (s) en de Ahlalbait (a). Alleen via hen kunnen we kennis over het juiste geloof opdoen! In de lezing kwam tevens naar voren welke verschillende verantwoordelijkheden wij hebben met betrekking tot onze Imam. 

Het programma werd afgesloten met een workshop over leiderschap door hadji Waseem Alkhateeb. Vanwege zijn professionele carrière heeft broeder Waseem een enorme ervaring opgedaan in het kader van het leiding geven aan groepen. Tijdens de workshop is verteld wat de kwaliteiten van een leider zijn en hoe men deze kwaliteiten kan bereiken. Ook is ingegaan op het verschil tussen een leider en een manager: op welke manier verschilt hun handelen in bepaalde situaties? 

De dag stond in het teken van de geboorte van Imam al Mahdi (aj) en dus stond op het programma een lofzang van broeder Hayder. Met zijn prachtige stem reciteerde hij mooie lofzangen over de Ahlalbait (a).

Het programma werd afgesloten met een korte presentatie over het project “Help The Orphans in Iraq”. Zuster Zainab vertelde hoe het project de afgelopen jaren is gelopen en dat ze inshaAllah dit jaar wederom van plan is de weeskinderen in Irak te helpen. 

Wij bedanken jullie voor jullie komst en inshaAllah tot de volgende keer!

Klik hier voor de video's

Ws.

 

VOORBEREIDING OP DE MAAND RAMADAN, 12, 13 EN 14 JUNI 2015

Ter voorbereiding op de heilige maand Ramadan organiseerde Ahlalbait Jongeren een reeks bijeenkomsten met sheikh Ahmed Haneef. Met deze imaan (geloof) boost werd goed spiritueel klaargestoomd voor deze heilige maand waarin aanbidding van Allah (swt) centraal staat. 

Vrijdag 12 juni 2015

Vrijdagavond vond de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens de inloop werd er thee en wat lekkers uitgedeeld, waarna het programma begon. Broeder Mohsin gaf een korte introductie over de reeks bijeenkomsten. De bijeenkomst werd zoals gebruikelijk gezegend met een koranrecitatie. Deze werd gegeven door broeder Mohammed Mehdi. Hij reciteerde verzen uit het hoofdstuk Al-Insan. Het was een prachtige recitatie en een zeer mooie manier om de reeks bijeenkomsten te starten. Moge Allah swt broeder Mohammed Mehdi hiervoor rijkelijk belonen.

Op het programma stond deze reeks dagelijks een presentatie in het Nederlands. Op vrijdag werd deze presentatie gegeven door zuster Zainab. Het onderwerp was “Koran in de praktijk”. Zuster Zainab ging hierbij met name dieper in op de thema’s manieren en gedrag. Deze thema’s behandelde ze aan de hand van verzen waarin eigenschappen van een gelovige werden benoemd. Bij de eigenschappen van een gelovige dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan de eigenschap eerlijkheid. 

Na een kort filmpje werd de sheikh Ahmed Haneef geïntroduceerd. Zijn eerste lezing ging over de sociale rol van de Islam. De sheikh ging hierbij in op verscheidene onderwerpen. Hij vertelde dat het geloven in Allah (swt) een grote zegening is voor elke gemeenschap en hij gaf aan waarom. Vervolgens gaf hij aan dat je zowel als individu als gemeenschap een grote invloed kan hebben op het leven. Je hoeft daarvoor niet deel uit te maken van de grote meerderheid! Hij noemde hierbij een aantal voorbeelden en gaf ervaringen met betrekking tot zijn eigen leven. Met name het hebben van een eigen identiteit is belangrijk bij het hebben van een invloed.

Uiteraard was er na de lezing ruimte voor een vraag- en antwoordsessie. De bezoekers konden via verschillende kanalen, zoals e-mail, Facebook en Whatsapp, vragen stellen waar ze graag een antwoord van de sheikh op wensten te krijgen.

De dag werd ten slotte afgesloten met een heerlijke maaltijd. De sheikh bleef na het avondeten en voor het gezamenlijke avondgebed nog in St. Iman om gezellig bij te praten met de jongeren.

Klik hier voor de video's van de eerste bijeenkomst (vrijdag 12 juni 2015)

Zaterdag 13 juni 2015

De tweede bijeenkomst stond in het teken van een nieuw en belangrijk onderwerp: spiritualiteit in de Islam.

Ook deze dag begon het programma met een koranrecitatie. De verzen uit de heilige Koran werden gereciteerd door broeder Massih. Met zijn mooie stem reciteerde hij verzen uit hoofdstuk Al-Kahf. Moge Allah swt hem rijkelijk belonen voor deze mooie recitatie!

De presentatie in het Nederlands werd deze dag gegeven door broeder Mujtaba. Omdat de maand Ramadan naderde, sloot zijn onderwerp “Taqwa in de praktijk” dan ook goed aan bij deze heilige maand. In zijn presentatie vertelde broeder Mujtaba onder meer welke voordelen het vasten kent en wat de kracht is van het gebed.

Hierna was het tijd voor de tweede lezing van sheikh Ahmed Haneef, met als onderwerp “Spiritualiteit in de Islam”. De sheikh vertelde eerst wat we onder spiritualiteit dienen te verstaan en welke aspecten hierbij horen. Eén van deze aspecten is kennis. Hier zijn vervolgens weer verschillende soorten van: kennis verkregen door derden en eigen kennis. De sheikh ging in zijn lezing verder in op deze twee soorten kennis. 

De bijeenkomst eindigde ten slotte weer met een vraag- en antwoordsessie en een heerlijke maaltijd!

Klik hier voor de video's van de tweede bijeenkomst (zaterdag 13 juni 2015)

Zondag 14 juni 2015

Tijdens de inloop van de derde bijeenkomst konden de jongeren hun vragen kwijt aan de sheikh en hem persoonlijk vragen naar zijn ervaringen. Het programma ving vervolgens aan met een gezamenlijk gebed onder leiding van sheikh Ahmed Haneef. 

De koranrecitatie werd zondag op een prachtige wijze gereciteerd door broeder Aysar. Hij reciteerde verzen uit hoofdstuk Ale Imran. De presentatie in het Nederlands werd deze dag gegeven door hadji Mudi. De presentatie ging over wat de intentie in de Islam inhoudt en welke belangrijke voorwaarden de intentie kent. Het is namelijk heel belangrijk om de juiste intentie te hebben bij de aanbidding. Als hieraan niet wordt voldaan, kan het zijn dat je daad niet helemaal juist was. 

Na de presentatie van hadji Mudi was het tijd voor een gedicht. Onze jonge talent, broeder Mahdi, had een mooi gedicht voorbereid over de heilige maand Ramadan. Het waren prachtige woorden en inshaAllah zullen we Mahdi vaker een gedicht mogen zien voordragen. 

De laatste lezing van de sheikh ging over een belangrijk onderwerp dat vele mensen bezig houdt. Zowel moslims en niet-moslims vragen zich vaak af wat de reden is dat er (zo veel) regels zijn in de Islam. In het antwoord hierop is de link naar discipline uiteraard sterk aanwezig. Er is vaak geen vrijheid zonder enige discipline. Ten slotte ging de sheikh dieper in op de vraag waarom Islamitische wetten nodig zijn en hoe dit onze spiritualiteit versterkt. 

Na de vraag- en antwoordsessie werd de sheikh bedankt voor zijn aanwezigheid en zijn lezingen. De reeks bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke maaltijd en de kans om nog gezellig onderling bij te praten. 

Klik hier voor de video's van de derde bijeenkomst (zondag 14 juni 2015)

Ahlalbait Jongeren wil iedereen graag bedanken voor de aanwezigheid bij en bijdrage aan deze fantastische reeks bijeenkomsten. Jullie zijn waarlijk het succes van iedere bijeenkomst.

Insha’Allah tot een volgende keer!

Ws.

 

DE BEDEVAART EN DE KA'ABA, 11 SEPTEMBER 2015

Op vrijdag 11 september 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met “De bedevaart en de Ka’aba” als thema. Deze week zal het Offerfeest zijn en deze bijeenkomst kon gezien worden als een goede voorbereiding, om de kennis van de jongeren weer op een goed niveau te brengen. Zowel betreft de bedevaart als het heilige huis van Allah: de Ka’aba.

Het programma was samengesteld om met een lezing en presentatie de jongeren op een vrijdagavond te informeren over deze thema. Uiteraard begon de bijeenkomst met een koranrecitatie.

Deze werd gereciteerd door broeder Aysar. Toepasserlijker kan het niet, want er werden verzen gereciteerd uit hoofdstuk “Al Hadj” (De bedevaart). Aysar deed dit bovendien op een zeer mooie manier.

 وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ 

En roep onder de mensen op tot de bedevaart 

يَأۡتُوكَ رِجَالاً۬ وَعَلَىٰ ڪُلِّ ضَامِرٍ۬ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۬ 

Zodat zij te voet tot je komen en op allerlei knokige kamelen die door elke diepe bergpas heen komen  [22-27].

De lezing werd deze avond gegeven door hadji Waiel Alkhateeb. Het hoofdonderwerp was uiteraard de bedevaart, een van de geboden van de moslims. De bedevaart is een bijzondere reis en een vorm van aanbidding. Hadji Waiel beantwoordde vragen als; waarom is de hadj zo bijzonder? Waarom zijn er zoveel zegeningen bij de hadj betrokken? 

Ook het doel van deze aanbidding kwam aan bod. De essentie van aanbidding is het bevredigen van een behoefte. De behoefte om te behoren tot iets/relatie hebben met iets. De relatie met Allah (swt) geeft de leidraad voor de beste bevrediging van deze behoefte. De religie heeft leidraad om te horen tot Allah (swt). Waiel rondde zijn lezing af met de handelingen/rituelen die gedaan moeten worden tijdens de hadj en daarnaast vertelde hij ook over de effecten van hadj.

Het volgende onderdeel van het programma was een presentatie van broeder Mohammed Ali over het heilige huis van Allah (swt); De Ka’aba. Mohammed Ali vertelde onder andere over de geschiedenis van de Ka’aba, als gebouw en over haar locatie. Hij ging verder in over hoe de huidige Ka’aba onze “qibla” is geworden. In de presentatie kwam ook verdere informatie naar voren over de richting waar naar de moslims bidden.

Na de presentatie van Mohammed Ali was het tijd voor het avondgebed. Deze werd gezamenlijk verricht. De bijeenkomst eindigde met een maaltijd, hierbij konden de jongeren verder met elkaar bijpraten.

Klik hier voor alle video's

Insha’Allah tot de volgende bijeenkomst!  

 

GEZAMENLIJKE MUHARRAM-BIJEENKOMST 2015: DE REDDING VAN HET GELOOF, 17 OKTOBER 2015

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld…”. [De Edele Koran, 3:103]

Op zaterdag 17 oktober organiseerden maar liefst negen jongerenorganisaties een gezamenlijke Muharram-bijeenkomst, genaamd ‘De redding van het geloof’. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het belang van de maand Muharram. Met bovengenoemde toepasselijke vers uit de Edele Koran startte broeder Mujtaba, de presentator, de gezamenlijke Muharram-bijeenkomst.

De voorbereidingen voor de bijeenkomst werden al weken van te voren getroffen. Ook op de dag van de bijeenkomst zelf waren de actieve leden eerder gekomen om de puntjes op de i te zetten. De saamhorigheid tussen de jongeren was erg goed te zien en te voelen.De opkomst was boven alle verwachtingen. Subhan’Allah! Om 16:00 uur was de zaal zó vol, dat we de bijeenkomst stipt op tijd (om 16:30 uur) zijn begonnen! Hiervoor willen wij de gasten enorm bedanken.

Om de bijeenkomst te zegenen, onze zielen te openen en om te zorgen voor de nodige spiritualiteit, was het eerste onderdeel van het programma de recitatie van het woord van Allah (swt). De koranrecitatie was nog mooier dankzij de geweldige stem van de bekende en jonge recitator broeder Elias Mehrzad. Deze internationale koranrecitator was speciaal uit Duitsland gekomen om ook deel uit te kunnen maken van deze gezegende bijeenkomst. Moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen voor zijn komst en zijn inzet!

Nadat onze ziel was verrijkt met de koranrecitatie, hebben we Ziyarat Warith gelezen. De manier waarop deze ziyarat door Sayed Bakir werd voorgelezen, raakte onze harten. Tevens hebben we middels deze ziyarat onze respect, eer en trouw kunnen uitspreken voor de Ahlalbait (vrede zij met hen). Moge Allah (swt) Sayed Bakir belonen voor zijn mooie recitatie en insha’Allah mogen we zijn recitaties vaker horen.

Na de recitatie van Ziyarat Warith was het tijd om kennis te maken met en stil te staan bij de inspirerende personages uit Ashura. Enkele personages waren door zuster Leila uitgekozen en als rolmodel aangekondigd aan de jongeren. Rolmodellen die we ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, tijdperk en zelfs religie kunnen gebruiken als voorbeeld in al onze levens. Dit programmaonderdeel eindigde met een filmfragment uit de bekende verfilming van Ashura: ‘Mokhtarnameh’. In dit fragment zagen we hoe Wahab zijn wereldse liefde opgaf voor zijn spirituele liefde voor Imam Hussain (a). De tranen van sommige aanwezigen waren blijk van het feit dat zijn daad hun harten oprecht heeft bereikt.

Na deze presentatie sloot broeder Husain zich bij zuster Leila aan om samen de aanwezigen de volgende vraag voor te leggen: ‘Hoe geeft Ashura met alle bijbehorende rolmodellen jullie de standvastigheid als moslim in deze maatschappij?’. Men was het met elkaar eens dat wij als moslims zowel de emotionele kant als de educatieve kant van het verzet van Imam Hussain (a) moeten kennen en kunnen toepassen in ons dagelijkse leven. Na dit onderdeel volgde een kleine pauze. Onder het genot van een heerlijk warm kopje thee en wat zoetigheden kreeg men vooralsnog de kans om met elkaar verder te praten over dit onderwerp.

Na de pauze was het tijd voor de hoofdlezing van de bijeenkomst. Deze werd gegeven door de gerespecteerde broeder en hadji Waiel Alkhateeb. Hij begon de lezing met het aankaarten dat Imam Hussain (a) een personage is die zó belangrijk is dat er geen enkele geschiedkundige, mensendenker of leider is die niet waardeert wat Imam Hussain (a) heeft betekend voor de mensheid. Hadji Waiel is vervolgens ingegaan op drie soorten relaties die de Profeet (s) heeft met Imam Hussain (a). De eerste relatie tussen hen is dat zowel de Profeet (s) als Imam Hussain (a) zijn geschapen met nour (licht) afkomstig van Allah (swt). Dit is het soort licht dat alleen aan de Profeten (s) en de Ahlalbait (a) is gegeven. De tweede relatie is de persoonlijke relatie (de bloedlijn) tussen hen; de Profeet (s) is immers de vader van Fatima Al-Zahra (a), en Fatima Al-Zahra (a) is de moeder van Imam Hussain (a). De derde relatie is dat de Profeet (S) dezelfde ideologie draagt als Imam Hussain (a) en andersom. Ook is hadji Waiel ingegaan op de punten van de revolutie van Imam Hussain (a) die hebben gezorgd voor verandering in de islam en voor het voortleven van de revolutie. Het eerste punt dat Imam Hussain (a) heeft duidelijk gemaakt is het verschil dat men in politieke zin moet maken: een leider staat niet boven de islam. Een leider die onrecht pleegt, dient daarom niet gesteund te worden of te worden gevolgd. Het tweede punt is dat Imam Hussain (a) ons heeft geleerd zelf te denken en zelf onze standpunten in te nemen. Hij heeft ons de boodschap gegeven dat niemand anders voor jouw daden, als individu en volger van de Profeet (s) en de Ahlalbait (a), kan boeten. Moge Allah (swt) hadji Waiel rijkelijk belonen voor deze inspirerende lezing. Insha’Allah krijgen wij vaker de eer om naar hem te mogen luisteren.

Na de hoofdlezing was het tijd voor de rouwzang, gereciteerd door broeder en recitator Mohammad Mehdi. Een van de verschillende gedichten, die geschreven zijn door de gewaardeerde broeder Waseem Alkhateeb, luidde:

Uw offer bracht voor ons de ware islam
In ons hart beklijft daarom eeuwig de ware Iman
En klopt ons hart in de ritme van u heilige naam
Ons geloof is door u voort blijven bestaan
Ons hart klopt uit, in één geluid,
Ooh Hussain
Wij zijn gesteld, op u als held
Ooh Hussain

Moge Allah (swt) deze broeders rijkelijk belonen voor hun inzet.

Na de rouwzang hebben we met het zij aan zij verrichten van het avondgebed nogmaals de belofte aan Allah (swt) gedaan om tezamen vast te houden aan het koord van Allah (swt) en niet verdeeld te zijn. De adhaan (gebedsoproep) werd gereciteerd door broeder Mohammed Mehdi.

De dag werd afgesloten met het benutten van een heerlijke warme maaltijd. Moge Allah (swt) hen belonen voor het dienen van de Ahlalbait (a) en de gasten! De aanwezigen konden bij het mediacomité tafeltje interessante boeken en leuke spullen kopen.

En zo eindigde de gezamenlijke Muharram-bijeenkomst van Muharram 2015, die van A tot Z door en voor jongeren was georganiseerd. Alle organisatoren zullen met trots aan deze dag terug denken. Dit trotse gevoel hebben we allereerst te danken aan de steun van Allah (swt), de kracht die de leden van de Ahlalbait (a) ons één voor één geven en de hartverwarmende aanwezigheid van jullie!

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en inzet. We hopen in de toekomst meer en meer gezamenlijke activiteiten te organiseren en daarvoor hebben we jullie komst nodig. Het is een eer voor ons om onze tijd en aandacht te steken in de bijeenkomsten, maar het is jullie aanwezigheid die het succes van elke bijeenkomst vormt.

Klik hier voor de video's

Insha’Allah tot de volgende bijeenkomst!

 

LEVEN NA DE DOOD, 24 OKTOBER 2015

Op 24 oktober 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie voor de eerste keer, een speciale bijeenkomst op de dag van Ashura met als thema "leven na de dood’’. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het herdenken van Imam Hussain (a) en de dag van Ashura. 

De bijeenkomst begon met de woorden van Allah (swt) uit het Heilige boek de Koran. Broeder Aysar reciteerde de verzen die toepasselijk waren met de thema. 

‘’En nu zijn jullie tot Ons gekomen, ieder afzonderlijk zoals Wij jullie de eerste maal geschapen hebben en jullie hebben wat Wij jullie verleend hadden achter jullie moeten laten. Ook zien Wij jullie bemiddelaars niet bij jullie, van wie jullie beweerden dat zij bij jullie golden als metgezellen [van God]; de band tussen jullie is doorgesneden en dat waarvan jullie het bestaan beweerden zijn jullie kwijt.’’ (Hoofdstuk Al-anaam, vers 94)

Moge Allah (swt) broeder Aysar rijkelijk belonen voor zijn prachtige recitatie. 

Hierna was tijd voor zeyaret Ashura, waarin we de imam onze begroeting sturen. Er werd uitgelegd dat er tijdens de zeyare het woord ‘’vervloeken’’ vaak voorkomt. Dit dient niet verward te worden met het gebruik van slechte woorden en het schelden. Vervloeken is het vragen aan God om de genade bij iemand weg te nemen. Zeyaret Ashura werd gereciteerd door hadji Ali, moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen voor zijn recitatie. 

Het was tijd voor een wake up call, dat werd door middel van een presentatie gegeven door broeder Mohammed Ali. De presentatie ging over de dood en het bewust zijn ervan. Broeder Mohammed vertelde over de dood en de relatie ervan met de tijd(slimiet). Een voorbeeld hiervan is dat als je klein bent je veel tijd en energie hebt maar geen geld. Wanneer je later ouder wordt heb je meer geld, maar minder energie en tijd. 

Na de presentatie van Mohammed Ali was het tijd voor de hoofdlezing van de dag. Deze werd gegeven door hadji Waiel. De lezing begon over een van de 5 zuilen van de islam: rechtvaardigheid en hoe deze in verhouding staat met de dood en de fase na de dood. Een van de personen die rechtvaardig was en de keuze heeft gemaakt voor het paradijs was Hur Al Rayahie. 

Hoe kunnen we berouw tonen? Hadji Waiel ging door middel van vijf stappen deze vraag beantwoorden. Een van deze stappen is bijvoorbeeld het beoordelen van je zelf en om vooral berouw te tonen waarbij je nooit meer die zonde gaat begaan. Dit is juist de moeilijkste stap want de duivel zal altijd proberen om de goed gelovige te verleiden naar het slechte pad. 

De dag van Ashura staat centraal om de martelaarschap van Imam Hussain (a), hadji Waiel eindigde zijn lezing met het verhaal door middel van rouwen om de Imam, zijn zonen en zijn metgezellen. Hierin werd het verhaal van de martelaarschap verteld en begon van de metgezellen, Ali al Akbar, Al Qasim, Abbas (a), Abdu’Allah en Imam Hussain (a). 

Moge Allah (swt) broeder Waiel rijkelijk belonen om zijn lezing en de martelaarschap dat hij had gereciteerd en de ogen van de aanwezigen liet huilen. 

Broeder Moestafa eindigde het programma met een rouwzang in het Nederlands, alle jongeren lazen in een toon mee: "Hoessein, waarom dit afscheid? Geef ons met u, wat meer tijd. Wat kan vandaag nog de pijn verzachten? Ik mis u nu al Hoessein.’’ 

Moge Allah (swt) broeder Moestafa rijkelijk belonen. 

De gasten konden genieten van de lekkere maaltijd en we eindigen met het gezamenlijke gebed. 

Wij bedanken jullie voor jullie komst en inshaAllah tot de volgende keer!

Klik hier voor de video's

 

WAT IS JOUW BOODSCHAP?, 28 NOVEMBER 2015

Op zaterdag 28 november 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie voor het eerst een bijeenkomst in Antwerpen, België. Uiteraard bracht dit voor de organisatie vele uitdagingen met zich mee. Gelukkig hebben we veel kunnen overleggen met de lokale moskee en is deze bijeenkomst uiteindelijk doorgegaan. Hiermee heeft AJO haar tweede buitenlandse bijeenkomst georganiseerd, na de bijeenkomst in Beringen vorig jaar. 

We hadden een interessant en interactief programma gepland. De bijeenkomst begon met een prachtige koranrecitatie van broeder Yahya. Hierna werd een kort interview gehouden met hadji Mehdi over het actief zijn voor het geloof. Er was ook ruimte om vanuit het publiek vragen te stellen. Het doel van dit programmaonderdeel was om ervoor te zorgen dat de jongeren in België ook de motivatie krijgen om een eigen jongerenorganisatie op te richten. Na de bijeenkomst hebben wij vernomen dat er een aantal broeders en zusters inderdaad geïnteresseerd waren om een dergelijke organisatie op te richten en dat was erg mooi om te horen.

De hoofdlezing van de dag werd gegeven door Waiel Alkhateeb en het onderwerp was: Arbaien, onze boodschap. Het programma werd afgesloten met een Nederlandse rouwzang, gereciteerd door broeder Mohammed Mehdi. 

Na het gezamenlijke gebed was het tijd voor de maaltijd. Tijdens het eten konden de jongeren verder kennis met elkaar en met de organisatie maken. 

Wij hopen dat de jongeren in België ook een eigen jongeren organisatie gaan oprichten, zodat er insha'Allah meer bijeenkomsten in het Nederlands zullen komen. 

Klik hier voor de video's

 

U HEEFT EEN UITNODIGING OPENSTAAN, 5 DECEMBER 2015

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op zaterdag 5 december een bijeenkomst georganiseerd ter ere van het overlijden van de heilige profeet Mohammed (s) en de Arbaien (veertigste) van Imam Hussain (a).

Het programma van deze bijeenkomst werd gestart met een gezamenlijk gebed onder leiding van Sayed Al Sabari. Hierna was het tijd voor de eerste Koranrecitatie van de dag. Hiervoor had AJO een jonge talent uitgenodigd: broeder Yousef. Met zijn prachtige stem reciteerde hij verzen uit hoofdstuk Al Anbiya (de profeten). Ziaret Al Arbaien was het volgende wat op het programma stond. Broeder Aysar reciteerde dit op een zeer mooie wijze. Moge Allah (swt) deze broeders belonen voor hun recitaties. De voorgedragen verzen van de Koran en de ziaret waren vertaald naar het Nederlands. Zo kon iedereen ook meelezen via het scherm. 

Op het programma stonden hierna drie presentaties. Iedere presentatie bracht informatie over naar de aanwezigen op een ander gebied. Broeder Mohammed vertelde als eerste over de kennis en de praktijk in de islam. Hij ging in op de vraag over "hoe wij het beste de islam kunnen implementeren in ons leven?". Een van de antwoorden was het toepassen van de islam in alle aspecten van ons leven. 

De tweede presentatie werd gegeven door broeder Ali. Zijn onderwerp was "Arbaien, een rouwperiode?". Hiermee stelde hij een aantal interessante vragen aan het publiek over deze rouwperiode en hoe het tot acties moet leiden.

De derde presentatie werd gegeven door broeder Mohammed Ali. Zijn presentatie ging over het huidige tijdperk, de islamitische gemeenschap en het belang van eenheid. 

Na de tweede presentatie was er ruimte voor een korte pauze. Na de pauze werd er een gedicht voorgedragen door broeder Hassen over de Arbaien. Ook was er na de pauze tijd voor de tweede Koranrecitatie van dag. De verzen uit de heilige Koran werden gereciteerd door de internationale koranrecitator Ali Al Touraihi. Het was een prachtige recitatie en de bezoekers hebben ervan genoten. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd.

Hierbij willen wij de jongeren bedanken voor hun komst. Ook willen wij alle sprekers en recitatoren speciaal bedanken. 

Insha'Allah tot de volgende bijeenkomst!

Klik hier voor de video's

 

 

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2014

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2014. De foto's zijn te vinden in onze foto-gallerij. 

FATIMIYA MET SAYED HOSSEIN AL QAZWINI, 14-16 MAART 2014

Op 14, 15 en 16 maart 2014 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Sayed Hossein Al Qazwini te ontvangen. Deze dagen stonden in het teken van de Fatimiya, waarin we het tragische overlijden herdenken van Fatima Al Zahra (a), dochter van de Profeet (s) en vrouw van Imam Ali (a). 

Gastspreker

Sayed Hossein Al Qazwini is de zoon van groot Ayatollah Sayed Murteda Al Qazwini. Hij is opgegroeid in de steden Washington en Michigan in Amerika. Ook is de Sayed actief geweest voor de Islamic Centre of America. Deze stichting is opgezet door zijn familie en is één van de grotere islamitische organisaties in Amerika.

De familie Al Qazwini is zeer actief in het geven van lezingen. Zo geven ook de broers en neven van Sayed Hossein Al Qazwini lezingen in verschillende talen. Sayed Hossein Al Qazwini zelf is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van California, Berkley. Sinds 2004 heeft hij al ruim 10 jaar gestudeerd en les gegeven in de heilige steden Najaf en Karbala. Zelf heeft hij onder andere les gekregen van Ayatollah Al Sheikh Baqir Al Irawani, Ayatollah Al Sayed Mohammed Ridha Al Sistani (zoon van groot Ayatollah Sayed Ali Al Sistani) en Ayatollah Al Sheikh Mohammed Al Sanad. De Sayed heeft ook drie boeken geschreven op het gebied van islamitische jurisprudentie en islamitische rechtsleer.

Bijeenkomsten

Drie dagen achter elkaar zou hij in Rotterdam spreken. Het werden drie gedenkwaardige dagen.

Op vrijdagavond 14 maart werd allereerst de bijeenkomst ingezegend met een koranrecitatie van Mohammed Reza. Hij reciteerde de woorden van Surah Al Isra en Sura al Kauthar op prachtige wijze.  Daarna las Ilyas Nadjafi de zeyarah  van Fatima Al Zahra (a) voor. “Vrede zij met U oh dochter van de  boodschapper van Allah (swt)”.  Mohammed Al Kaabi gaf een korte lezing over de status van de profeten en de imams binnen de Islam. Verder legde hij de behoefde tot hun kennis uit.

Daarna was het tijd voor de eerste lezing van de Sayed. Hij wilde meteen een belangrijk twistpunt wegnemen: het slaan van de vrouw door haar echtgenoot. Niet-moslims vinden dat de Koran de man toestemming geeft om hun vrouwen te slaan, waarin ze bewijs zien dat de Islam een vrouwonvriendelijk geloof is. Sayed Hossein Al Qazwini weerlegde dit in zijn lezing. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de desbetreffende verzen uit de Koran waarnaar vaak verwezen wordt. Hij nam ons mee in de uitleg en de achtergrond van die verzen en toonde de vele sterke nuances die critici niet (willen) zien. Hij concludeerde dat de Islam juist de man oproept om zijn vrouw met respect te behandelen. Wij kunnen daarin veel leren van de manier waarop Imam Ali (a) omging met zijn vrouw Fatima Al Zahra (a).

Na de prachtige en tegelijkertijd ontroerende rouwzang van Moestafa Al Khakany was het tijd voor een vraag- en antwoordsessie met de Sayed. De zeer uiteenlopende vragen stroomden binnen, zoveel dat de Sayed niet aan alle vragen toe kwam. Die vragen zouden in de dagen daarna aan bod komen.

De zaterdag ging van start met het voordragen van enkele koranverzen, door Jafar Al Badri. Mays Talib sprak in haar presentatie over het leven van Fatima al Zahra (a) en haar levenswijze. Daarna was het tijd voor de tweede lezing van de Sayed, over een modern onderwerp: social media. Social media zijn tegenwoordig alomvattend: maar hoe kijkt de Islam daartegenaan; en hoe kan een moslim social media gebruiken?

Sayed Al Qazwini ging uitgebreid in op de vele voor- en nadelen van social media. Zo kunnen Facebook en Twitter uitstekend ingezet worden om informatie over het geloof te verspreiden en zo toenadering te zoeken. Maar er bestaan ook vele gevaren, met name het te veel en onzinnig gebruik van deze nieuwe vormen van media. Elke moslim moet zich dus kritisch afvragen met welk doel hij of zij Twitter en Facebook: bewust gebruik maken van social media dus.

Na deze lezing was het tijd voor de rouwzang, voorgedragen door Noureddine Alkathemy. De avond werd afgesloten met vragen en antwoorden van de Sayed, maar niet voordat Ali Hamdani de Zeyarah van Fatima Al Zahra (a) had voorgelezen. Na een gezamenlijke maaltijd was de dag ten einde.

De laatste dag met de Sayed in Nederland begon met een voordracht uit de Koran door Ayser Al Touraihi. Daarna werd de zeyarah  van Fatima Al Zahra voorgelezen door Ali Al Kaabi. Youssef Al Tamimy gaf een korte lezing over Fatima Al Zahra (a) in de Koran. Hij gaf meerdere verzen waarin verwezen word naar zowel Fatima (a) als haar familie . Mohammed Al Saady introduceerde daarna het ’project 550 ’: een initiatief om basisscholieren van allochtone afkomst te helpen met de CITO toets. Zie www.project550.nl  voor meer informatie.

Het was toen tijd voor de derde en laatste lezing van Sayed Hossein Al Qazwini. Deze lezing reserveerde hij voor een belangrijk onderwerp: de opvolging van de Profeet Mohammed (s) na zijn overlijden. De Sayed nam ons mee terug naar het moment waarop de Profeet (s) bekend maakte aan zijn 10.000 metgezellen dat Imam Ali (a) zijn opvolger zou zijn. En hoe daarna dit voornemen van de Profeet (s) is gedwarsboomd. De Sayed legde uit dat hiermee tegen de wil van Allah (swt) is gehandeld en dat daar geen enkele rechtvaardiging voor bestaat.

Atheer Al Musawi las daarna de laatste rouwzang voor. Voor het afscheid van de Sayed was er nog de gelegenheid om vragen te stellen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt en vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Ook deze dag is afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

In drie dagen hebben wij mogen luisteren naar drie lezingen van de Sayed en een spervuur aan vragen en antwoorden. Het waren dan ook drie dagen vol met kennis en inspiratie. AJO is Sayed Hossein Al Qazwini dan ook enorm veel dank verschuldigd voor zijn komst. Het was een eer voor ons om zo een grote geleerde te hebben mogen ontvangen voor onze bijeenkomsten. Ook zijn wij onze bezoekers erg dankbaar voor de hoge opkomst en we hopen iedereen spoedig terug te zien.

 

VOORBEREIDING OP DE RAMADAN, 25 MEI 2014

Ter voorbereiding op de heilige maand Ramadan organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie op 25 mei 2014 een bijeenkomst in Wateringen (Den Haag). De opkomst was Alhamdullillah en we hadden de eer om veel nieuwe bezoekers te mogen ontvangen. 

We begonnen deze dag met het gezamenlijk gebed, die geleid werd door Sheikh Abo Ammar Al Kaabi. 

Na het gezamenlijk gebed werd er uit de heilige Koran de woorden van Allah (swt) gereciteerd door broeder Mahdi Mobayen. Moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen voor zijn prachtige recitatie. Broeder Mahdi reciteerde uit de hoofdstukken Al Ahzab en Alkauther.

Vervolgens gaf Sheikh Abo Ammar Al Kaabi een lezing over het gebed en de essentie hiervan. Zijn lezing was in het Arabisch en er werd tussendoor vertaald door Broeder Ali Al Kaabi. De korte lezing ging over hoe belangrijk het gebed is en wat de voordelen zijn van het gebed. Ook werden een aantal belangrijke verzen aangehaald, waarin Allah (swt) het belang aangeeft van belangrijke pilaren (gebed, vasten ect.) 

Na de koranrecitatie en de lezing van de Sheikh ging het programma verder met de eerste presentatie: ‘Hoe bereid ik me voor de maand Ramadan?’ Deze werd gegeven door zuster Zainab. Haar presentatie ging over hoe je je het beste spiritueel kan voorbereiden op de maand Ramadan en wat het doel is van deze maand. Na de presentatie was er tevens een interactieve deel, waarbij iedere groep op een rood blaadje kon schrijven waarmee ze wilden stoppen voordat de maand aankwam en op een groen blaadje de aspecten waarmee ze wilden beginnen voor de maand Ramadan.

Na de presentatie kwam de lezing van Sayed Bakir, die over de maand Ramadan zelf ging. Hierin werd verteld wat de voordelen en doelen zijn van de maand Ramadan en welke handelingen het beste zijn om uit te voeren. Moge Allah (swt) hem belonen voor zijn informatieve lezing.

Na de lezing kondigde zuster Sahar de laatste presentatie aan met een mooi voorbeeld, die als volgt luidt: Wanneer we onze telefoons in de oplader stoppen, dan is het niet zo moeilijk voor de telefoon om opgeladen te blijven, hij blijft het doen. De echte test begint pas wanneer je de telefoon uit de oplader haalt, dan is de vraag namelijk hoe lang de telefoon het blijft doen. Hetzelfde geldt voor ons. Het is goed dat we onze behoeftes onderdrukken tijdens de maand Ramadan en dat we vasten, op tijd bidden etc. Echter begint de echte test pas ná deze heilige maand. Hoe brengen we de 11 maanden erna door? En zo ging de laatste presentatie over hoe we op het zelfde niveau blijven na de maand Ramadan, als  het niveau waar we tijdens de maand Ramadan in zaten. Tijdens de prachtige presentatie van broeder Mohammed Ali viel iedereen stil, toen we met onze neus op de feiten werden gedrukt, dat we helaas vaak terug vallen naar onze oude gewoontes na de maand Ramadan. Insha’Allah zullen we het allen dankzij zijn tips elf maanden lang volhouden, om weer met volle kracht de 11 maanden erna door te lopen.

Na heel veel te hebben geluisterd naar de leerzame presentaties werden er twee workshops gegeven. De eerste workshop ging over het reciteren van de heilige Koran, die werd gegeven door Broeder Ali Al Touraihi bij de broeders en Kawther Alhakeem bij de dames. De recitatie van de hoofdstukken Al Qadr en Al-Fatiha werden uitgelegd; hoe je het op de juiste wijze moet reciteren en uitspreken. Beiden hebben erg goed gepresteerd, waardoor de aanwezigen heel erg blij waren met de tips die ze kregen. 

De laatste workshop had te maken met de interactieve deel van zuster Zainab, waarbij er een stappenplan gemaakt werd van de geschreven doelen op de rode en groene blaadjes. 

De bijeenkomst werd zoals gewoonlijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Al met al was het een geslaagde, succesvolle bijeenkomst dankzij jullie aanwezigheid!

Insha’Allah tot de volgende keer!

Ws.

 

GEBOORTE IMAM HUSSEIN (A) MET SAYED MOUSTAFA AL QAZWINI, 1 JUNI 2014

Op 1 juni 2014 had Ahlalbait Jongeren Organisatie weer de eer om een vooraanstaande spreker te ontvangen. Sayed Moustafa Al-Qazwini was speciaal naar Nederland afgereisd, om de jongeren hier te informeren en te inspireren over het geloof. Sayed Moustafa Al-Qazwini is de oudere broer van Sayed Hossein al-Qazwini, die eerder dit jaar ons in Nederland had bezocht. Als ervaren internationale spreker is Sayed Moustafa Al-Qazwini bekend met de uitdagingen van Islamitische jongeren in het Westen. Zo was hij een van de eerste geleerden die lezingen gaf in het Engels. Hij is de oprichter van de Islamic Educational Center of Orange County en Islamic Cultural Center of San Diego.

De maand Shabaan staat vol met belangrijke gebeurtenissen voor de moslims. De bijeenkomst stond dan ook in het teken van de geboorte van Imam Hussein (a) en Imam al Sajjad (a), de derde en vierde Imams.

Op het programma stond echter meer dan alleen de lezing van de Sayed. Uiteraard gingen we van start met een gezamenlijk gebed, onder leiding van Sayed Moustafa Al-Qazwini. Na het gebed reciteerde broeder Massih Naimi verzen uit de heilige Koran. Dit keer reciteerde broeder Massih met zijn mooie stem verzen uit de hoofdstukken Zumar en Najm.

Aysar Al-Touraihi las daarna op prachtige wijze Munajat al Mutawasaleen voor, een meeslepende smeekbede (“duaa”). Deze duaa was in het Nederlands vertaald, zodat de aanwezigen het mee konden lezen.

Voor veel mensen is het jaarlijks lastig te bepalen wanneer de heilige maand Ramadan begint en eindigt. Over dit onderwerp bestaan veel misverstanden en verkeerde informatie. Daarom zette broeder Mohsin in een korte presentatie uiteen welke regels gelden en welke geleerden welke regels hanteren.

Daarna was het tijd voor het hoofdonderdeel van de middag: de lezing van de Sayed. De Sayed gaf een lezing over de rol van de jongeren in het westen. De lezing bevatte meerdere aspecten, maar de nadruk werd voornamelijk gelegd op de verantwoordelijkheid die moslims dragen. Iedere moslim is een ambassadeur van zijn geloof: de Islam. Als mensen de moslims zien, dan zullen zij een beeld krijgen over de Islam. Wij, als moslims, moeten laten zien wat de Islam uitdraagt: vrede en barmhartigheid.

Na een korte pauze was er nog ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Het is erg belangrijk om jongeren de kans te bieden om vragen te stellen aan een geleerde als Sayed Moustafa Al-Qazwini. Met zijn ervaring en kennis heeft hij vele vragen beantwoord. Een vragenvuur van ruim driekwartier volgde. Verschillende onderwerpen kwamen aan het licht; een vraag ging over de eenheid tussen de moslims en de andere vraag ging over reinheid bij het gebed.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarmee de zomermiddag in Rotterdam met Sayed Moustafa Al-Qazwini tot een einde kwam.

We danken Sayed Moustafa Al-Qazwini voor zijn komst en inspirerende lezing.  Wij hebben wederom een groot aantal bezoekers mogen verwelkomen en we hopen iedereen terug te zien bij een volgende bijeenkomst!

Wasalam.

 

MANIFESTATIE TEGEN TERRORISME, 29 JUNI 2014

Verschillende jongerenorganisaties hadden het initiatief genomen om zich tegen terrorisme uit te spreken in de vorm van een demonstratie.  Deze demonstratie werd op zondag 29 juni gehouden in Den Haag. 

De organisatoren en vrijwilligers verzamelden zich rond 14.00 uur bij het Malieveld. Daar werden ze geïnstrueerd door de dagcoördinator en de initiatiefnemers. Tevens werden borden gemaakt met verschillende teksten als: ‘Terrorisme kent geen geloof’, ‘Islam = vrijheid’, ‘Zaai liefde en geen haat’. Rond 15.00 uur stroomde het Malieveld vol met demonstranten. Deze betogers kwamen uit verschillende hoeken van het land en zelfs uit België. Een verscheidenheid van nationaliteiten had zich verzameld om een gezamenlijke stem voor vrede en tegen terrorisme te uiten. Inmiddels hadden zich ook verschillende journalisten gemeld die de persvoorlichters van werk voorzagen.

Vanuit het Malieveld vertrok de stille stoet van vrede en barmhartigheid richting het Plein. Onderweg sloten meerdere mensen zich aan nadat ze de vredelievende teksten zagen op de borden en banners van de demonstranten. Op het Plein was een podium gebouwd en werden meerdere toespraken gehouden. De demonstranten vormden een halve maan rond het podium en met volle aandacht werd geluisterd naar de teksten van de indrukwekkende sprekers.

Ondertussen werden bloemen en flyers uitgedeeld aan de geïnteresseerden die uit nieuwsgierigheid meer wilden weten over deze opvallende manifestatie. De betogers legden hen uit waarom zij hier stonden: “wij zijn hier om onze stem tegen terrorisme te laten horen; doet u mee?”

De organisatoren hielden ook hun woord en maakten onder andere duidelijk wat het gevaar is van de terroristische ideologie en de gruweldaden die de aanhangers begaan. Bovendien werd er geëist om de slachtoffers van terrorisme te helpen overal ter wereld en om de steun aan de terroristische organisaties strafbaar te stellen.

Verschillende leden van de Tweede Kamer spraken hun steun uit aan deze demonstratie. Er werd een brief voorgelezen van Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van het CDA, die helaas niet bij de betoging aanwezig kon zijn. Daarnaast sprak Anil Kumar van de ChristenUnie zijn steun uit voor de aanwezige mensen. De kern van zijn betoog was dat we nee moeten blijven zeggen tegen terrorisme en intolerantie.

Naast het podium toonden meerdere grote posters de daden van terreurorganisaties zoals ISIS. Tevens was er een petitie die de mensen konden ondertekenen en die uiteindelijk overhandigd werd aan de Tweede Kamer. 

Nadat de sprekers hun woord hadden gedaan en de betogers hun stem meerdere keren lieten horen vóór vrede en tegen terrorisme, bedankten de organisatoren de demonstranten voor hun aanwezigheid en kon iedereen nogmaals zijn stem laten horen: “Samen samen tegen terrorisme! Samen samen voor vrede!” Een uiterst geslaagde dag voor de aanhangers van vrede en harmonie. 

Klik hier voor NOS verslag

 

GEZAMENLIJKE KORANBIJEENKOMST, 11 JULI 2014

Op vrijdag 11 juli 2014 hebben in totaal 8 organisaties, waaronder Ahlalbait Jongeren een Koranavond georganiseerd in Den Haag, in Stichting Alcauther. Speciaal voor deze avond werden vier internationale koranrecitators uitgenodigd.

De aanwezige broeders en zusters waren mashaAllah (!) van verschillende steden gekomen. 

De avond begon met Koranrecitaites van onze jonge broeders. Moge Allah hun belonen voor hun recitaties. Er zaten erg goede talenten tussen en zij hadden op hun eigen mooie manier de Koran gereciteerd.

Deze avond draaide om de Koran en met vier internationale recitators hebben de aanwezigen zeker genoten van de recitaties van de verzen van de heilige Koran.

De internationale sprekers waren:

Ahmad Younis (Egypte)

Elias Mehrzad (Duitsland)

Rahmatullah Bayat (Afghanistan)

Dr. Masood Pirozmand

Naast deze recitators werden de verzen uit de heilige Koran ook gereciteerd door broeder Jafar Al Badri en Sayed Ridha Al Husseini. 

Ook waren er twee lofzanggroepen die de avond met hun prachtige optreden hebben verrijkt. Deze twee groepen waren Stichting Iman groep en Al Kufa. 

Als laatste ging de heer Pirozmand de heilige verzen van de Koran reciteren. Met zijn indrukwekkende stem kreeg hij vele salawaat (zegeningen) van de aanwezigen. Na het reciteren van verzen ging de heer Pirozmand tevens de Dua voor de maand Ramadan lezen.

Na afloop werden de deelnemers bedankt voor hun aanwezigheid. Dit werd onder andere gedaan door geleerden die aanwezig waren in de naam van Sayed Moboyan, Sayed Al Sabari en Sheikh Haydar Arab. 

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en inshaAllah zien wij jullie tijdens de volgende bijeenkomst!

Video's:

https://www.youtube.com/playlist?action_edit=1&list=PLF1DpL4IFrP3jI19AOn-SZkFbqN7JQPiQ  

 

GEBOORTE IMAM REDA (A), 13 SEPTEMBER 2014

Op zaterdag 13 september organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst ter ere van de geboorte van Imam Ali al Reda (a). De bijeenkomst werd gehouden in Rotterdam en had als thema: “Het leven van Imam al Reda (a) als een vreemdeling”.

Zoals gebruikelijk begon het programma met een gezamenlijk gebed. Na het gebed werden woorden uit de heilige Koran gereciteerd op een zeer mooie wijze, door broeder Mahdi. Er werden twee hoofdstukken gereciteerd; Al Insan en Al Dhuha. 

Wij hebben hem de goede weg gewezen, of hij nu dankbaar is of ondankbaar [vers 3, al Insan].

De Zeyara van Imam al Reda (a) werd hierna voorgedragen door broeder Aysar. We luisterden naar zijn prachtige stem en herdachten met zijn allen hiermee de Imam.

De bijeenkomst stond in het teken van Imam al Reda (a) en uiteraard was het dan ook belangrijk om te weten wie deze Imam was en hoe zijn leven eruit zag. Dit kregen we te horen van broeder Mujtaba. Een prima uitgezette lezing waaruit wij veel te weten kregen over de Imam en de tijd waarin hij leefde.

Hierna vertelde zuster Zainab in een presentatie over haar bezoek aan de Imam in Mashhad (Iran). Het is een zeer bijzondere ervaring die gedeeld moest worden. Wij hopen dat de jongeren motivatie hebben gekregen uit de mooie ervaringen van zuster Zainab om zo ook de Imams te bezoeken.

Fiqh (geloofsleer) speelt een belangrijke rol. De jongeren willen weten wat de regels zijn betreft belangrijke aspecten in het leven. Het inmiddels welbekende ‘Fiqh momentje’ van broeder Mudi is daarom zeer welkom! Het hoofdthema was ‘’Eten en drinken; wat is haram en halal?’’. Tijdens de prestentatie kregen we meer informatie over wat de regels zijn betreft het bepalen van ‘halal en haram’ bij voedsel. Dit alles werd benaderd vanuit een voorbeeld in de praktijk; is de voetbal wel of niet uit geweest? En wat als de ene beweert van wel en de ander niet?!

Hiermee eindigde het eerste deel van het programma. In de pauze konden de jongeren elkaar leren kennen en genieten van thee en koekjes. 

Het tweede deel van het programma begon met een prachtige lofzang, gezongen door broeder Ali Al Touraihi. Het was de geboorte van de Imam en dat moest gevierd worden! Broeder Ali reciteerde in twee talen de lofzang en het publiek deed gezellig mee!

De hoofdlezing stond hierna op het programma en deze werd gegeven door hadji Waiel Alkhateeb. Hij vertelde onder meer hoe we de status van een gelovige (mu’min) kunnen bereiken.  We kregen daarnaast veel te weten over het leven van de Imam en over zijn belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo leerden we dat de Imam belangrijk is geweest bij het verifiëren van vele overleveringen. 

Het programma werd afgesloten met een interactieve foto-quiz. Broeder Mohsin liet een foto zien en de aanwezigen moesten in groepjes de plek raden. Ook werd bij sommige vragen een raadsel gegeven in plaats van een foto. De winnaars? Dat waren dit keer een groepje dames! Hierbij van harte gefeliciteerd! 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er werd nog gezellig nagepraat en de aanwezigen konden aan het mediacomité tafeltje interessante boeken en leuke spullen kopen. 

Bedankt voor jullie komst en insha’Allah tot de volgende keer!

 

REEKS MUHARRAM BIJEENKOMSTEN, 31 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Ieder jaar als de maand Muharram arriveert, wordt het tijd om Imam Hussain (a) te herdenken! Imam Hussain (a) is een rolmodel voor ons allen. Hij stond op tegen tirannie en onrecht.

Ook dit jaar organiseerde AJO bijeenkomsten om Imam Hussain (a) te herdenken. Dit keer waren het maar liefst drie bijeenkomsten in drie steden. De reeks bijeenkomsten hadden allemaal interessante thema’s voor de jeugd. De eerste bijeenkomst stond in het teken van “liefde” en werd gehouden in Den Haag. De tweede bijeenkomst werd, in samenwerking met Al Sadiq Eindhoven, georganiseerd in Eindhoven en had “huwelijk” als thema. De derde bijeenkomst organiseerde AJO in het noorden van het land; Assen. Deze bijeenkomst stond in het teken van “opvoeding” en werd georganiseerd in samenwerking met Ahlalbayt Noord NL. 

BIJEENKOMST 1/3: VRIJDAG 31 OKTOBER 2014 - LIEFDE (DEN HAAG)

Op vrijdagavond was het zover; de eerste bijeenkomst van de serie. In Den Haag begon het programma met de woorden van Allah (swt). Uit de heilige Koran werden de verzen gereciteerd door broeder Massih. Deze verzen werden op een prachtige wijze gereciteerd uit de hoofdstukken Nur & Al Furqan.

Het volgende onderdeel van het programma was ziaret Ashura door broeder Aysar. Vrede zij met u oh Imami Hussain (a)! Moge Allah broeder Aysar belonen voor zijn mooie recitatie!

KLIK HIER VOOR ALLE VIDEO'S VAN DEZE BIJEENKOMST

Liefde was het thema van deze bijeenkomst en de eerste lezing hierover werd gegeven door broeder Mohammad Mehdi. “Ik vraag u geen loon voor mijn prediking, behalve liefde voor mijn verwanten” (Al Shura, vers 23). Mohammad Mehdi gaf een samenvatting van de uitleg over deze vers en ging dieper in op de betekenis. 

Na een korte pauze was het tijd voor een gedicht van broeder Mohammad Ali. In zijn gedicht vertelt Mohammed Ali over zijn belofte aan Imam Hussain (a);

“Ik beloof uw vlag hoog de hemel in te hijsen, zodat de geur van Hussain over de wereld zal rijzen”.

Hierna was het tijd voor de hoofdlezing, die gegeven werd door Waiel Alkhateeb. Het onderwerp van de lezing was “de ware liefde”. Wat heeft Islam te maken met liefde? Past liefde binnen het geloof? Broeder Waiel legde uit dat Islam liefde is en liefde Islam is. Hij vertelde over de verschillende aspecten van liefde, wat liefde is en hoe we daar op de juiste manier mee om moeten gaan. Vele denken dat liefde een taboe is in de islam en dat dat onderwerp liever vermeden moet worden. Dit terwijl Imam Al Sadiq (a) heeft aangegeven dat Islam juist gebaseerd is op liefde. 

Het programma werd afgesloten met een prachtige rouwzang door broeder Mohammad Mehdi. De rouwzang ging over Abbas (a), de broer van Imam Hussain (a). Na zijn dood zei de Imam; “Wie neemt jouw plaats, oh Abbas?”

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

BIJEENKOMST 2/3: ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014 - HUWELIJK (EINDHOVEN)

De bijeenkomst in Eindhoven werd gehouden in samenwerking met Al Sadiq Eindhoven. Er werd weer een interessant en gevarieerd programma samengesteld. 

Het programma werd geopend door broeder Ghalib met het lezen van woorden uit de heilige Koran. Dit keer werden er verzen gereciteerd uit hoofdstuk Al Waqia. De gezichten werden hierna richting de Mekka gericht voor het lezen van ziaret Ashura. Deze werd op een mooie wijze gereciteerd door broeder Amir. Moge Allah (swt) deze broeders belonen voor hun recitaties.

Het volgende onderdeel in het programma was een introductiepresentatie door broeder Mohsin. Hij vertelde hierin een aantal aspecten; onder andere wie AJO en Al Sadiq Eindhoven zijn en waarom het belangrijk is om de bijeenkomsten van Imam Hussain (a) te herdenken.

Broeder Ali hield hierna een lezing over succes en leiderschap. Uit zijn lezing bleek onder andere maar weer dat wij erg veel van de gebeurtenissen van Muharram kunnen leren. 

KLIK HIER VOOR ALLE VIDEO'S VAN DEZE BIJEENKOMST

Tijd voor drinken en koekjes! Tijdens de pauze konden de broeders en zusters boeken (en meer) kopen bij het Mediacomité tafeltje en gezellig even kennismaken met elkaar. 

Na de pauze was het tijd voor de hoofdlezing! Dit keer met als thema “huwelijk”. De weg naar een gelukkig huwelijk was het onderwerp! Hoe bereiken we dat en hoe bouwen we een goed huwelijk op? Al deze vragen werden behandeld door broeder Waiel Alkhateeb. 

Het programma werd afgesloten met een rouwzang door broeder Moestafa! Het refrein vertelt ons:

“Onze trots, onze eer…Imami Hussain (a)

Zijn liefde die ik begeer, ondanks al het verweer…Imami Hussain (a)”

Voordat we gezamenlijk gingen eten, was het eerst tijd voor het gezamenlijk gebed! 

BIJEENKOMST 3/3: ZONDAG 2 NOVEMBER 2014 - OPVOEDING (ASSEN)

Op zondag 2 november 2014 stond alweer de laatste bijeenkomst van de serie op het programma. Dit keer bezocht AJO de stad Assen in het noorden van het land. Deze bijeenkomst werd samen met Ahlalbayt Noord NL georganiseerd.

Voordat het programma begon, was het tijd voor het gezamenlijk gebed. Hierna werd de koranrecitatie prachtig uitgevoerd door broeder Mustafa. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle! Met deze woorden werd het programma gestart.

Hierna was het tijd voor de eerste lezing van de dag door Sayed Bakir. Voordat hij aan zijn lezing begon, reciteerde Sayed Bakir ziaret Warith. In zijn lezing stond ‘opvoeding in het algemeen’ centraal. Daarna werd er dieper op dit onderwerp ingegaan en werden de volgende vragen onder andere beantwoord: hoe is de opvoeding volgens de Islam en hoe wordt hiernaar gekeken?

KLIK HIER VOOR ALLE VIDEO'S VAN DEZE BIJEENKOMST

Na korte pauze presenteerde broeder Mohsin een aantal veel gestelde Fiqh vragen. Wat moet je doen als je veel twijfelt en hoe zit het met ‘het goede aanraden en het slechte afraden?’. Naar deze vragen werd er onder andere gekeken.

De hoofdlezing van broeder Waiel Alkhateeb ging over de basis van opvoeding. Opvoeding betekent niet alleen de opvoeding van onze kinderen, maar ook de opvoeding van de maatschappij. Een goede opvoeding hiervan begint wel bij jezelf! Om een ander te kunnen opvoeden, zal je onder andere eerst naar je zelf moeten kijken. Broeder Waiel ging hierna onder andere dieper in op de verschillende fases van opvoeding waarin een kind zich kan bevinden. 

Het programma werd afgesloten door Imam Hussain (a) te herdenken met een rouwzang. Deze werd gereciteerd door broeder Ali Al Touraihi. Met zijn mooie stem reciteerde hij over het martelaarschap van Imam Hussain (a)! 

Na afloop van het programma was het weer tijd voor een gezamenlijke maaltijd.

Wij willen hierbij iedereen bedanken die aanwezig was tijdens deze bijeenkomst. In het speciaal willen wij alle broeders en zusters bedanken die bijdrage hebben geleverd aan het programma en aan de organisatie.

De samenwerking met Al Sadiq Eindhoven en Ahlalbayt Noord NL was succesvol en we hopen inshaAllah in de toekomst de steden Eindhoven en Assen weer te bezoeken!

InshaAllah tot de volgende keer!

Wassalam.

 

CHOCOLADE ACTIE DEN HAAG WIE IS HUSSAIN, ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014

Stadhuis, Spui, Den Haag

“1.5 miljard mensen kennen Hussain en waar hij voor stond. En jij?” Dat is de vraag die de organisatoren van de Wie is Hussain campagne in Nederland stelden. De campagne vond haar oorsprong in de soortbenoemde Who is Hussain campagne die in het Verenigd Koninkrijk in 2012 begon.
Wie is Hussain beschrijft hun visie als ‘om een wereld geïnspireerd te zien door de persoonlijkheid van Hussain: zijn moralen, zijn acties, maar belangrijker nog zijn compassie voor degenen om hem heen.’ Hussain was een politieke en spirituele leider die alleen tegenover de onderdrukking van de 7e eeuwse regeerders stond. Hij werd vermoord omdat hij vocht voor datgene waar hij in geloofde, maar zijn erfenis leeft voort.

Centraal in het campagne staat het idee dat het leven van Hussain hedendaagse relevantie heeft voor de moderne samenleving. Verschillende posters laten de naam van Hussain naast namen van andere monumentale figuren uit de geschiedenis zien, zoals Martin Luther King, Isaac Newton en ook namen zoals Oskar Schindler.
De organisatoren, een groep jongeren in Nederland, geloven dat de kwaliteiten van Hussain zoals liefde, eer en zijn opoffering om voor de rechten van de ander op te staan universeel zijn. Het verhaal van Hussain is inspirerend op een unieke manier.

Op 8 november 2014 organiseerde wieishussain.org haar eerste evenement van dit jaar aan de Lange Poten te Den Haag. Naast het centrum van Spui deelden een aantal vrijwilligers gratis chocomel uit aan geïnteresseerde voorbijgangers om zo de campagne van ‘Wie is Hussain?’ van dit jaar te beginnen. Om 7 uur 's ochtends verzamelden wij ons en begonnen we met het opzetten van de tent en het in elkaar zetten van de promotiemateriaal en tenslotte het maken van de chocomel!

De chcomel actie verliep sfeervol en voorbijgangers toonden oprechte interesse in de zaak. ‘Dit, wat jullie doen...is nodig en het is eens wat anders’ zei een van voorbijgangers. 'Dit zal ik nooit vergeten...wat jullie hier aan het doen zijn, gratis en zonder iets te verkondigen, behalve universele waarden om zo Nederland een betere plaats te maken', merkte een vrouw op.

Volgens de dag coördinator was het een geslaagde evenement, ‘Het evenement was succesvol, samen met de organisatie zijn wij heel trots op het eindresultaaat.’

Aan deze actie deden verschillende Nederlandse moslim organisaties mee, waaronder Stichting Sadeqia, AJO, AlCauther.

 

LIEFDE EN HUWELIJK, 7 DECEMBER 2014

Op zondag 7 december 2014 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie voor het eerst een bijeenkomst in België (Beringen). Dit deden wij in de Ehlil Bayt moskee. Er waren jongeren en ouderen van de moskee aanwezig maar ook uit andere plaatsen waren jongeren voor deze bijeenkomst naar de moskee gekomen.

Het programma begon met een gezamenlijk gebed onder leiding van Sayyed Musa, de imam van de moskee. Sayyid Musa heeft in Qom aan de Hawza gereciteerd. Na het gezamenlijk gebed reciteerde de Sayyid met zijn prachtige stem koranverzen uit hoofdstuk al Rahman en achtereenvolgens ziaret Ashura.

Het was hierna tijd voor de presentatie van broeder Mohsin. Deze presentatie ging over AJO en over een aantal algemene aspecten van het geloof. 

Broeder Mujtaba las hierna een gedicht voor over de liefde van Imam Hussein en het overbrengen van deze liefde aan de volgende organisatie. 

De hoofdlezing werd voorgedragen door hadji Waiel Alkhateeb. Het thema was liefde en huwelijk. Waiel vertelde over hoe wij als jongeren ons moeten voorbereiden op het huwelijk en hoe wij de juiste partner kunnen vinden. Na de lezing was er nog tijd voor een interactief "antwoord en vraag" momentje. 

Het programma werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Hierbij wilt AJO ook de Ehlil Bayt moskee en hun imam Sayyid Musa bedanken voor hun gastvrijheid en bijdrage aan de bijeenkomst. 

Insha’Allah tot de volgende bijeenkomst!

Klik hier voor alle video's

Ws.

 

GEZAMENLIJKE ARBAIENBIJEENKOMST, 14 DECEMBER 2014

Zondag 14 december vond de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst plaats, die werd georganiseerd door acht jongerenorganisaties in Nederland. Deze bijeenkomst stond in het teken van de veertigste herdenkingsdag van Imam Hussain (a), de kleinzoon van profeet Mohammed (s). De organisatoren deden dit jaar weer hun best om een interessant en leerzaam programma op te stellen voor de jongeren. Dit ging gepaard met weken van voorbereiding, overleg en twee vergaderingen. Naast het organiseren van een bijeenkomst is dit initiatief ook een uitstekende gelegenheid voor de deelnemende organisaties om elkaar beter te leren kennen en een eenheid te vormen.

De bijeenkomst vond plaats in Stichting Iman te Rotterdam. Om twaalf uur kwamen de eerste mensen binnen, werden welkom geheten en kregen een heerlijk, warme kop thee aangeboden. Binnen een half uur stroomde de zaal vol met mensen vanuit het hele land, die speciaal voor deze bijeenkomst honderden kilometers hebben afgelegd. Het oproep tot het gebed (adhaan) werd om 12.36 uur op een prachtige wijze verricht door broeder Mohammed Mehdi en de gelovigen maakten zich klaar voor het gezamenlijke gebed, onder leiding van broeder Waiel al Khateeb. Na het gebed en de smeekgebeden was het tijd voor het eerste onderdeel van het programma: Koranrecitatie door broeder Ali Al Touraihi. Deze internationale recitator zegende de bijeenkomst met de woorden van Allah swt uit het hoofdstuk Al Hashr en Al Nasr. De presentatoren, broeders Abdullah en Mohamed, bedankten de recitator voor zijn prachtige recitatie en kondigden het tweede onderdeel aan. Dit was het voordragen van Ziyarat Warith. Deze werd voorgedragen door broeder Atheer. “Ik getuig dat u de leider ben die vroom is en eerlijk. De tevreden gestelde, de pure, de gids en geleid.” Op deze manier betuigden de aanwezigen hun loyaliteit aan Imam Hussain (a). 

 

Een actief lid van één van de organisaties, broeder Mehdi, was dit jaar in Karbala voor de herdenking van de Arba’ien. Van zijn reis was er een vijf minuten durende compilatie gemaakt die aan de aanwezigen werd vertoond. Hierin sprak broeder Mehdi ons toe en vertelde hij over zijn ervaringen en reis. Hierna was het tijd voor een gedicht ter ere van Imam Hussain (a) door broeder Mujtaba. In zijn gedicht vroeg hij zichzelf af waarom wij ieder jaar ‘Ya Hussain’ scanderen. Zijn gedicht beschrijft hoe de liefde voor de Imam hem met de lepel werd ingegoten en waarom we hem moeten volgen. 

Vervolgens volgde een panelonderdeel. Hiervoor waren de heren Ali Al Sabari en Reza Mousavi uitgenodigd. De lezing van de heer Mousavi ging over de Ziyara van Imam Hussain (a) en zijn metgezellen. Hiervoor behandelde hij twee koranverzen (3:168 en 3:169) en enkele overleveringen van de profeet en zijn heilige huisgenoten. Het kwam er op neer dat diegenen die gestorven zijn op het pad van Allah swt levend zijn en dus ons kunnen horen. Uit de shji’itische en soennietische overleveringen blijkt dat de profeet (s) heeft gezegd dat hij ons overal kan horen wanneer hij hem begroeten met de salawaat, dit geldt ook voor onze Imaams. Dit is een van de interpretaties van de genoemde koranverzen.  Hij concludeerde met een les die hij getrokken heeft uit het leven van een metgezel van de Imam, Zuhayr ibn Qain.

 De heer Ali Al Sabari begon met het geloof uit te leggen. Dit leven is een beproeving die Allah swt heeft gemaakt. Hij heeft daarvoor gidsen gestuurd: profeten, die de mensen leiden. Daarnaast heeft de laatste profeet Mohammad (s) de thaqalain (de twee belangrijke gewichten) genoemd waaraan wij  vast moeten houden willen wij slagen: De Koran en de Ahlalbait (a). Verder vertelde hij over de boodschappen van de profeten die rekening houden met de tijdsgeest van de mensheid. ‘Op welke manier denkt men in een tijd?’, ‘Wat is de beste manier om een generatie te benaderen?’. Hieraan koppelde hij het verhaal van Imam Hussain (a) en de Ahlalbait (a). 

Hierna was het tijd voor een korte introductie door de sprekers en een aantal persoonlijke vragen aan hen. Hierop volgde een pauze waar de bezoekers konden genieten van een warme thee met koekjes. Natuurlijk werden hier ook vele gesprekken gevoerd en nieuwe vriendschappen gemaakt.  

Voordat de hoofdlezing van start ging, volgde een gedicht door onze jonge broeder Mehdi. Hij vertelde over zijn liefde voor Imam Hussain (a). Een gedicht dat hij helemaal uit zijn hoofd kon voordragen.

Voor de hoofdlezing werd Waiel Al Khateeb uitgenodigd. Deze ervaren spreker begon met het vertellen over de ongelooflijke gebeurtenis van de Arba’ien, de herdenking van de revolutie van Imam Hussain (a). Hij vertelde over de vier belangrijke pilaren van Arba’ien, dat als wij daar aan vast houden, deze  waarlijke moslims van ons maken. Het wandelen naar Karbala is ten eerste een spirituele connectie met Allah swt. Ten tweede het sociale aspect van Arba’ien, waar mensen de pelgrims dienen op allerlei soorten manieren. Mensen die zelfs bereid zijn om de voeten van de pelgrims te wassen. Een ander aspect is het politieke aspect. Door trouw te zweren aan Imam Hussain (a) en hem als leider te zien, bereiken we de ideologische hervorming die Imam Hussain (a) voor ogen had met zijn revolutie. De ideologie van tauwhied is het vierde aspect, dat er geen andere God is dan Allah swt. In de ziyara tussen karbala en najaf werd het langste gezamenlijke gebed uitgevoerd van kilometers lang. Het gebed is een pilaar van ons geloof en de Arba’ien benadrukt dat. Deze vier aspecten maken de revolutie een hele belangrijke revolutie. 

Daarna volgde de rouwzang door twee ervaren recitatoren: Mohammed Mehdi en Noureddine. De rouwzang werd  in verschillende talen gereciteerd: Farsi, Arabisch en zelfs Nederlands. Wij sloten af met een dua opdat Allah swt onze daden accepteert. Hierna volgde een heerlijke maaltijd, waarbij de gasten de bijeenkomst na konden praten. 

Klik hier voor de video's

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2013. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

Arbaien – 13 januari 2013 

In de naam Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Tijdens de bijeenkomst op zondag 13 januari heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie het overlijden van de heilige profeet Mohamed (s) en de veertigste dag na het overlijden (‘Arbaien’) van Imam al Hussein (a) herdacht. Speciaal voor Ahlalbait Jongeren Organisatie was sjeikh Ali Massoumi uit Londen gekomen. Sheikh Ali Massoumi heeft onder andere in Qom en Najaf Fiqh gestudeerd. In Londen heeft hij de Zahra Trust opgericht, een goed doel dat zich inzet voor het verspreiden van informatie over Ahlalbait. Deze stichting is ook bekend van de succesvolle campagne: ‘Drink Water, Think Hussain’.

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk middaggebed onder leiding van de sheikh. Het programma werd ingezegend met enkele verzen uit de heilige Koran. Tijdens deze middag werden er verzen uit de hoofdstukken ‘al-Hashr’ en ‘al-Fatiha’ prachtig gereciteerd door broeder Reza Qorbanpour. 

Het volgende onderdeel was de ziaraat voor de profeet Mohamed (s) en Imam Hussein (a). Broeder Hayder Ali Sajjad liet de zaal meeleven met zijn stem.

Na de koranrecitatie en ziaraat was het tijd voor de eerste lezing van de middag. Zuster Mays gaf een presentatie over loyaliteit aan de profeet (s) en Imam (a). Ook gaf ze een aantal belangrijke lessen die wij in ons leven moeten toepassen: onafhankelijk denken en dat het nooit te laat is voor berouw.

Wij zijn ver weg uit Karbala, en om ons toch dichtbij te voelen werd een korte film gemaakt door broeder Mohsin getoond met beelden uit Karbala tijdens de Arbaien en overleveringen over de Arbaien en het bezoeken van het graf van Imam Hussein (a). 

Nog voor de pauze was het tijd om ook wat over de regels van het geloof te leren. Broeder Mudi had dit keer als onderwerp ‘het gebed van een reiziger’. De regels werden uitgelegd voor het tamam (compleet) bidden en het qasr (verkort) bidden. Ook gaf hij enkele uitzonderingen op deze regels. Tot slot legde hij de modellen die onze geleerden gebruiken om te bepalen wanneer het gebed volledig of verkort gedaan moet worden. Het ‘Fiqh-momentje’ werd afgesloten met een aantal vragen om de kennis toe te passen.

Daarna was het tijd voor de pauze. Tijd om even bij te praten of met mensen kennis te maken. De mediacomité verkocht op haar eigen tafel boeken over het geloof en armbandjes met de namen van Ahlalbait.

Na de pauze heeft onze jonge broeder Sayed Ali Djawad ons weer verbaasd met zijn mooie gedichten over de Ahlalbait. Moge Allah (swt) hem hiervoor belonen! 

Hierna was het tijd voor de lezing van onze speciale gast: Sheikh Ali Massoumi. Zijn lezing was vol van interessante kennis over de leer van de Ahlalbait.

De Sheikh begon zijn lezing met een overlevering over een persoon die het niet kon laten om zondes te blijven plegen. De Imam (a) vertelde deze persoon dat hij door kon gaan met zijn zonde indien hij aan vijf voorwaarden kon voldoen. Een voorwaarde was dat deze zonde gepleegd moest worden op een grond dat niet eigendom van Allah (swt) was of op een plaats waar Allah (swt) hem niet kan zien. Dit is uiteraard niet mogelijk en deze persoon realiseerde zich dat Allah (swt) diegene is die je moet aanbidden en gehoorzamen en is hierna gestopt met het plegen van zondes.

De Sheikh zei vervolgens dat handelingen van lichaamsdelen soms de weg naar de hemel of hel bepalen. Met een mooi verhaal legde hij uit dat een gelovig persoon door Allah werd gestraft vanwege de woorden die hij uitsprak met zijn tong. Zijn tong was de reden dat hij uiteindelijk naar hel is gegaan. Allah (swt) heeft iedereen een tijdelijk bezit gegeven en dat is het lichaam. Je moet goed bepalen wat je ermee doet, want dit kan de weg naar de hemel of hel bepalen.

De Sheikh ging daarna in op verschillende onderwerpen. Zo heeft hij het onder andere over gehad dat jongeren beter moeten de wijsheid van iemand moeten inschatten. Een persoon met geloofskleding aan is niet minder wijs dan iemand met een pak. Iemand die Koran leest is niet minder wijs dan een persoon die achter zijn tablet of laptop zit. Kennis van Allah (swt) (via Koran/overleveringen) is kennis die enorm veel waard is. Soms heeft de media hier grote invloed in, maar wij moeten onafhankelijk blijven denken.

Het laatste onderwerp was het gebed. Wij moeten het gebed zien als een afspraak met Allah (swt). Net zoals dat je naar een sollicitatie (of een andere belangrijke afspraak) goed gekleed gaat en goed geconcentreerd bent, zo moet je tijdens het gebed dat dubbel zo goed. Het gebed is een belangrijke afspraak met Allah (swt)! Na de lezing was er ruimte voor vragen vanuit het publiek. De Sheikh gaf op veel uiteenlopende vragen antwoord.

Het laatste onderdeel van de middag was de rouwzang van broeder Mohamed Mehdi Mehrzad. Met zijn mooie stem heeft deze broeder de tranen bij de bezoekers doen neerdalen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk avondgebed en een maaltijd. 

Het was een gezegende bijeenkomst (dank aan Allah (swt). De Sheikh was erg positief over het ontmoeten van de jongeren in Nederland. Hierbij willen wij alle jongeren bedanken die aanwezig waren. Moge Allah (swt) jullie belonen voor het herdenken van Ahlalbait (a) en inshaAllah tot de volgende bijeenkomst! 

Wa’sallam,

Ahlalbait Jongeren Organisatie 

‘Fragrance of Prophet Mohammed’. – 17 februari 2013

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Op zondag 17 februari 2013 hebben Islamitische jongeren van verschillende organisaties en van verschillende afkomst meegedaan aan het project ‘Fragrance of Prophet Mohammed’.

"Fragrance of Prophet Mohammed" is een internationaal project, uitgevoerd door verschillende organisaties in meerdere landen zoals Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het doel van dit project is om u een glimlach te bezorgen en de liefde voor de heilige profeet Mohammed (s) met u te delen.

Hier in Nederland hebben wij ook de kans gekregen om deze mooie actie verder uit te voeren. In het centrum van Rotterdam hebben wij op 17 februari 2013 duizend bloemen uitgedeeld. Niet alleen een bloem, maar een bloem met een boodschap. De boodschap was het duidelijk maken wie onze Heilige Profeet (s) was en het ware beeld van de Islam te verhelderen, wat in de westerse media  toch anders wordt neergezet. Onze religie is niet de religie van oorlog en misdaad, maar juist de religie van vrede en liefde. Om de leerzame en betoverende uitspraken van de Profeet (s) uit te delen, kregen we de kans om de glimlach bij de mensen te zien. Bij voetgangers van alle religies en afkomsten die ieder een ander beeld hadden van de Islam. Zij waren allen verbaasd en er ontwikkelde zich een nieuwe verbeeldingskracht: ‘Islam is toch anders dan wij hadden gedacht!’ Ons doel was bereikt en met een succesvol gevoel hebben wij dit project afgerond.

De bloemist

Na lang zoeken hebben we een bloemist ’t Hoffie, gevestigd in Leiden, gevonden. Nadat we ons plan aan hem hadden voorgelegd, werd hij erg enthousiast en wilde hij ons graag helpen om deze actie te laten slagen. Hij heeft ons veel geholpen en de bloemen voor een goedkopere prijs dan andere bloemisten aangeboden. Toen we dit nieuws binnen de groep hoorden, waren we allemaal blij en voelden we de liefdadigheid van de heer Bart. Tevens was ieders verbazing gewekt dat een islamitische actie zo goed werd omhelst door een Nederlandse bloemist. We zullen nooit zijn gulle daad kunnen vergeten! Hij is een man van hart en daden.

Drukkerij (sponsor)

Als je duizend bloemen hebt, heb je natuurlijk ook duizend flyers nodig om het geheel compleet te maken en uit te delen. Door onze connecties binnen de groep, hebben we de heer Karim benaderd van Aya Display drukkerij. Het was al fijn om te horen dat hij alle flyers aan ons wilde doneren. Hij vond ons idee een geweldig initiatief en wilde hiermee zijn bijdragen aan zijn religie tonen. Hierdoor heeft hij ons veel geholpen en heeft hij laten zien waar hij om geeft. Moge Allah (swt) hem belonen met het beste van zijn beloningen. Dit is de website van de drukkerij: http://www.ayadisplay.nl 

Stichting Iman (sponsor)

Iedere groep of stichting die over onze actie hoorde, werd heel erg blij en enthousiast. Dankzij stichting Iman werd onze project nog meer versterkt. Ze hebben ons de plek gegeven waar we de bloemen konden klaarzetten. Op 16 februari 2013 hebben we alle bloemen en flyers bij elkaar gebracht en elke bloem verzorgd van een flyer en een hoesje er omheen. Moge Allah (swt) ook Stichting Iman belonen voor de donaties en hun liefdadigheid. En zeker ook de mensen die ons hebben meegeholpen op de dag zelf.

Uitdelen van de bloemen

Op 17 februari 2013 hebben wij de bloemen uitgedeeld in het hartje van Rotterdam, namelijk in het centrum. Het was een zonnige dag, terwijl de weersomstandigheden een dag van te voren ons niet blij hadden gemaakt. Het zou eigenlijk gaan regenen, maar met de steun van onze Heer De Almachtige werden we blij en genoten we van de zonnige dag. We hebben vanaf drie plekken het project uitgevoerd, een groep stond bij de MediaMarkt, de andere groep bij de V&D en een andere groep bij de BurgerKing. Zo hebben wij meer voetgangers kunnen bereiken die vanuit verschillende hoeken het centrum binnen stroomden. Het belangrijkste was het uitdelen zelf en sommige zouden zich afvragen: waarom eigenlijk een bloem uitdelen? Een bloem symboliseert de betekenis van liefde. Je ontvangt geen andere boodschap bij het krijgen van een bloem dan liefde. Het vrolijkt je opeens op en hierdoor breekt het ijs breekt tussen twee onbekende mensen die elkaar nooit eerder hebben gezien. Op zo’n moment kan je iemand duidelijker de boodschap overbrengen. Hij of zij zal aandachtig naar je luisteren en zijn geest staat door nieuwsgierigheid te wachten op je verhaal. Je vertelt waarom je deze actie houdt en laat eventueel de flyer zien. Hierdoor laat je een mooie herinnering achter die ze nooit zullen vergeten. Als ergens over de Islam slecht gesproken zal worden, zullen zij zich dit project herinneren en er goed over spreken. We waren allen blij om het enthousiasme en de vrolijke glimlachen te zien. Ons doel was bereikt en het was een succesvolle actie.

Hierbij willen we eerst Allah (swt) bedanken, voor de kans op deze zegeningen die Hij ons gaf. En ten tweede alle organisaties die hier aan hebben meegeholpen en natuurlijk de sponsors die uit liefdadigheid ons hebben gesponsord. We bedanken iedere persoon die een steentje aan deze actie heeft bijgedragen.

Ons geloof uitgelegd in het licht van de Koran en de Ahlalbait - 10 maart 2013

Op zondag 10 maart organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met als thema Islam: ons geloof uitgelegd in het licht van de Koran en de Ahlalbait. 

Tijdens de inloop konden de jongeren met elkaar kennis maken en boeken en andere spullen bij het mediacomité-tafeltje kopen. Hierna begon het programma met een gezamenlijk gebed. 

Zoals elke daad hoort te beginnen met het woord van Allah, begon ook deze bijeenkomst met woorden uit de heilige Koran. De hoofdstukken Al-Takwier en Al-Zoha werden door broeder Mahdi op een prachtige wijze gereciteeerd.  

Na de Koranrecitatie was het tijd voor de eerste lezing van de middag. Deze werd gegeven door broeder Yasser. Het onderwerp was Usul Al Dien (ideologie van het geloof). 

Broeder Yasser behandelde alle vijf aspecten van Usul Al Dien, en hij gaf ook voorbeelden en bewijzen. Zo lichtte hij de eenheid van God toe met een voorbeeld over Imam Ali (a). De Imam legde in dit voorbeeld de eenheid van God aan zijn zoon Imam Hassan (a) uit. Ook het belang van het geloven in de rechtvaardigheid van Allah (swt) kwam aan de orde in de lezing van Yasser.

Het geloven in Imam Ali (a) als opvolger van de profeet als Imam is een belangrijk punt van het geloof. Daarom werd er een mooie korte film vertoond over de gebeurtenis van Ghadir Khum, waarin de profeet aan de mensheid verklaarde dat Imam Ali (a) zijn opvolger is.

De geleerden zijn erg belangrijk in het geloof. Vandaar dat dit ook het onderwerp van de presentatie van broeder Mudi was. In zijn lezing kwam naar voren dat de keuze om een geleerde te volgen een essentieel onderdeel is van ons geloof, en dat de methode van kiezen van de geleerde belangrijker is dan de keuze zelf. Ook maakte de zaal kennis met drie grote geleerden in de geschiedenis van de Islam. Broeder Mudi liet onder andere  oude foto’s zien van deze geleerden, en hij besprak ook hun belangrijkste boeken. De aanwezigen moesten raden wie deze geleerden waren voordat zij een recente foto van de geleerden te zien kregen.

Na deze onderdelen was het tijd voor de pauze met thee en een gebakje. 

Voor deze bijeenkomst had onze broeder Ali Djawad een mooi gedicht opgestuurd. Helaas kon hij zelf niet aanwezig zijn, dus werd het voorgedragen door broeder Mohsin. 

Een aantal weken terug hebben een aantal jongeren van verschillende organisaties een leuke actie gehouden. In het centrum van Rotterdam werden er namelijk duizend bloemen uitgedeeld ter ere van de geboorte van de heilige Profeet Mohammed. Om deze mooie actie wederom onder de aandacht te brengen werd een kort videoverslag getoond.

Na dit verslag was het tijd voor de tweede lezing van de middag, gegeven door broeder Waiel. Het onderwerp was de Islam in de loop van de geschiedenis. Hij besprak vele aspecten van het geloof door de tijd heen. Zo vertelde broeder Waiel onder andere over het doel waarmee Allah (swt) ons geschapen heeft. Dit doel is dat de mens tot perfectie moet komen tijdens het leven. Het komen tot perfectie kan alleen door het volgen van de richtlijnen die Allah (swt) voor ons heeft neergezet. Hij benadrukte dat de Islam niet een geloof is dat pas met de profeet Mohamed (s) is geopenbaard. Alle profeten hadden de Islam als woord, alleen heeft de profeet Mohamed (s) de Islam voltooid en gebracht tot hoe wij het nu kennen. Verder besprak broeder Waiel de vier fases die de Islam heeft gekend. Wij leven momenteel in de laatste fase, waarin we wachten op onze laatste Imam, Imam al Mahdi (aj).

De middag werd afgesloten met een kennisquiz over de Islam in het algemeen, waarbij sommige vragen gingen over het gemeenschappelijke aspecten van de grote geloven. Zo werden vragen gesteld over de heilige Koran, de profeten in de Islam en ook waren er een aantal vragen over de Imams. In groepen moesten jongeren de vragen onder tijdsdruk beantwoorden. Er werd enthousiast meegedaan en de meeste groepen hadden veel vragen juist beantwoord.  Een geslaagde afsluiting van de middag.

De bijeenkomst werd afgesloten met een dankwoord aan de aanwezige jongeren en een gezamenlijke maaltijd.

Klik hier voor de foto’s:

Hieronder zijn alle video’s:

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst! 

De weg van de islam – 12 april 2013

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. 

Voor eerst hebben Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren samen voor een leerzame en leuke dag hebben gezorgd in de gezamenlijke bijeenkomst in Assen. Het onderwerp van de middag was ‘De Weg van de Islam’.

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk gebed en daarna volgde een korte kennismaking tussen de plaatselijke jongeren met de ‘Ahlalbait Jongeren’ die voor het eerst in het Noorden aanwezig waren. De aanwezigheid van Ahlalbait Jongeren werd erg gewaardeerd door de aanwezigen.

Het programma begon met een korte inleiding door broeder Sermed Safi over de bijeenkomst en de behoefte aan zulke gezamenlijke bijeenkomsten in het algemeen. Sermed heeft verder de lezers ingeleid bij hun lezingen en zorgde voor een heldere structuur in het programma van de bijeenkomst. 

De opening van de bijeenkomst was met de woorden van Allah en de stem van Ali Al-Touraihi. De verzen uit het hoofdstuk ‘Al Roem’ vertellen de waardevolle schepping door Allah en de tekens die de mens als feiten moet gebruiken om tot Allah te komen. Het was een aantrekkelijke recitatie met een zeer mooie stem van onze broeder.

Om de aanwezigen een goed beeld te geven over de twee organisaties, hebben Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren een korte presentatie gegeven over hun doelstellingen en activiteiten. Zo heeft broeder Bakir Abu Shama de presentatie gegeven over de organisatie van Vrede Jongeren en broeder Mohsin heeft zijn deel van de presentatie gegeven over de organisatie van de Ahlalbait Jongeren. Het doel was om de aanwezigen een beeld te geven van de twee jongerenorganisaties en de daarbij behorende doelstellingen en activiteiten. 

Na de kennismaking met de twee organisaties werd een presentatie gegeven over wetenschap en de Islam. Veel moslims maken discussies mee met niet-moslims over dit onderwerp. De vraag is wel of wij overtuigende antwoorden geven die op feiten zijn gebaseerd aan moslims en zelfs aan niet-moslims. De presentatie maakte een duidelijk onderscheid tussen de menselijke wetenschap en de goddelijke wetenschap. Broeder Bakir Abu Shama heeft uitgelegd wat de menselijke wetenschap inhoudt en hoe deze wetenschap ontwikkeld wordt door de mens. Verder is ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke feiten (gebeurtenissen) en wetenschappelijke conclusies of interpretaties die gebaseerd zijn op feiten. De wetenschappelijke conclusies of interpretaties van wetenschappers beperken zich tot hun denkwijze en hun middelen. Echter kunnen wetenschappers met andere denkwijzen en andere middelen met enkele tegenstrijdige conclusies of interpretaties komen. Zo werd de evolutie van Charles Darwin als voorbeeld gebruikt voor de wetenschapstheorieën die gebaseerd zijn op interpretaties van de wetenschapper met zijn middelen. 

De conclusie van dat voorbeeld was dat deze theorie geen wetenschappelijke feit vormt maar juist een interpretatie was van Charles Darwin waarbij hij verschillende feiten heeft gebruikt om tot deze conclusie te komen. Een andere wetenschapper kan andere feiten gebruiken en zo met een andere conclusie komen. Verder werd de Goddelijke wetenschap uitgelegd en hoe de informatieoverdracht van de schepper bij de mens komt via profeten en boodschappers. De conclusie van deze presentatie was dat menselijke wetenschap de basis is om tot de Goddelijke wetenschap te komen. Hoe meer je zekerheid wil bouwen in jezelf over de maker des te meer je kennis nodig hebt om Hem beter te kennen.

De kennis van een moslim die hem tot Allah leidt is uniek. Hoe uniek is de kennis van een niet-moslim die tot de ware Islam is bekeerd? Een interview met Marceline Evers. Marceline is een jonge dame die tot de Islam is bekeerd na een vriendschap met een Moslima tijdens haar studie. Zij heeft haar unieke verhaal verteld en inspirerende antwoorden gegeven op verschillende vragen. Zo heeft zij onder andere antwoorden gegeven op vragen wat haar beeld was van de Islam voor en na de bekering en het dragen van de hijaab. Tijdens het interview werd haar gevraagd om alsnog de shahada (getuigenis) af te leggen voor de aanwezigen en waarop zij dat deed. Een erg mooi moment. Aan het eind was gelegenheid voor het publiek vragen om vragen te stellen aan Marceline. Met een groot applaus werd zij bedankt voor haar inspirerende interview.

De lezing van broeder Waiel Alkhateeb had als onderwerp de zuivere Islam. Een waardevolle lezing die duidelijk maakt wat het verschil is tussen een religie en een geloof. Waiel ging inhoudelijk in op hoe religie zich tot de maatschappelijke behoeftes van de mens verhoudt. Verder is de verhouding tussen de wetenschap en de Islam met enkele voorbeelden verhelderd. De ideologie van de Islam is de ideologie die de mens kan beschermen binnen onze huidige maatschappij en daarnaast biedt het de mensen spirituele waarde om tot Allah te komen. Tenslotte verbeelde broeder Waiel het geloof met een gezegde van Imam Ali: als kennis en zekerheid in het hart, het uitspreken van het woord dat je moslim bent en het uitvoeren van de wetten van de Islam. 

Ter afsluiting van het programma werd een quiz gehouden over de wetenschap en menselijke ontdekkingen naast religie en de waardevolle Islam. Na een gelijkspel tussen twee teams werd de eindvraag gesteld: wat is de afstand tussen Assen en Mekka? De winnaars (de dames) werden beloond met een prijs.

Uiteindelijk is de bijeenkomst afgesloten met een mooie verrassing voor de aanwezigen. Alle aanwezigen (zo’n 110 personen) hebben roosjes gekregen met kaartjes waarin ze bedankt worden voor hun waardevolle aanwezigheid.

De geslaagde middag werd met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

Wassalam,

Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren

Onbegrensde liefde – mijn moeder – 26 mei 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op zondag 26 mei organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst in het teken van de moeder: ‘’Onbegrensde liefde - mijn moeder’’. Tijdens de inloop hadden de aanwezige jongeren de gelegenheid om even bij te praten en leuke spulletjes te kopen bij het mediacomité-tafeltje. Na het horen van de prachtige Adhaan werd het gezamenlijke gebed uitgevoerd onder leiding van Hajji Waiel Alkhateeb.

Na het gebed begon het programma met de mooie woorden die vanuit de hemel zijn neergezonden. Surah al-Shams werd op prachtige wijze gereciteerd door broeder Yahya Jafari. 

Na de Koranrecitatie was het dan tijd voor de eerste lezing van deze middag. Deze werd gegeven door zuster Mays en ging over 12 levenslessen die zij heeft geleerd van haar moeder. In elke periode van haar leven kreeg zij een deel van deze lessen mee: in haar jeugd, puberteit en volwassenheid. Erg interessant en ook leerzaam. De lezing van de zuster heeft velen stil gekregen.  

Na de eerste lezing herinnerden wij samen de Prins der gelovigen: Imam Ali ibn Abu Talib (a) in de vorm van een mooie nasheed, die werd gezongen door de tawashih groep Al Ghadir. Dank aan de broeders Reza Ghorbanpour, Kazem Akhoundzade, Jalil Ahmad Kheyrpoor.

Om de waarde van de moeder nog meer te beseffen, werd er een interview gehouden met de moeder van een van onze zusters. Er werden vragen gesteld als wie de moeder als voorbeeld nam van de Ahlalbait (a) tijdens de opvoeding en wat de moeilijkste en mooiste tijden zijn voor een moeder. Zeer interessant om te horen hoe de moeder dit vanuit haar perspectief ervaart.

Hierna was het tijd voor een korte pauze, waar iedereen kon genieten van thee en lekkere hapjes.

Voor de gedichtenwedstrijd hadden meerdere broeders en zusters prachtige teksten opgestuurd over hun moeders. Uit deze inzendingen werd een selectie gemaakt van vijf gedichten, die tijdens de bijeenkomst werden voorgedragen. Ze waren een voor een erg mooi, diep en persoonlijk, wat het extra bijzonder maakte. Het publiek kreeg hierna de kans om hun stemmen uit te brengen.

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. De lezing ging over het belang van moederschap, waarbij ook in pedagogische studies duidelijk is dat de moeder de centrale rol speelt  binnen het gezin op verschillende fronten. Niet voor niets heeft de Heilige Profeet (s) gezegd dat de hemel aan de voeten van de moeders ligt. Dit betekent dat de vrouw zich van jongs af aan moet inzetten om een goede moeder te worden, door standvastig en geduldig te zijn en zich te houden aan de regels van Allah (swt).

Dan was het tijd om de uitslag van de gedichtenwedstrijd bekend te maken. Zuster Zahra Soltani won het met haar prachtige gedicht die iedereen diep in het hart raakte. Met een kleinigheidje bedankten we de 5 deelnemers.

Na een dankwoord aan de aanwezigen werd de bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Insha’Allah zien we jullie allen weer terug op de volgende bijeenkomst!

Verslag Ramadan & Dua - 20 juli 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) organiseerde op zaterdag 20 juli, gedurende de Heilige maand Ramadan, een bijeenkomst ter gelegenheid van deze speciale maand genaamd: ‘Ramadan en Dua’. De bijeenkomst begon om 16.00 uur. Dit, zodat de jongeren na het middaggebed kunnen reizen en zo hun vasten niet hoeven te verbreken voor het reizen (+/- 22 km). 

De inloop startte vanaf 15.30 uur en zo geschiedde kwamen de eerste jongeren binnen. Vanwege de tijd en datum van de bijeenkomst werd er al rekening gehouden met een iets lagere opkomst. Opvallend genoeg overtroefde de opkomst onze verwachtingen. 

Het programma werd gezegend begonnen met de prachtige stem van de talentvolle koranreciteur Massih Naimi. Er werden een aantal verzen op een indrukwekkende manier gereciteerd. Moge Allah (swt) deze jongeman belonen. 

De eerste lezing van de middag genaamd ‘Al Nafs en het vasten’ werd gegeven door broeder Mujtaba. Hij introduceerde zijn lezing met Surah Ash-Shams vers 7 t/m 10 uit de Heilige Koran. Vervolgens legde hij uit dat de mens uit drie dimensies bestaat, namelijk het verstand, de lichaam en de ziel/geest/innerlijke zelf oftewel Al Nafs. We horen deze nafs te voeden, net zoals we onze overige dimensies dagelijks voeden. Verder legde de broeder uit waarom we vasten, waarom de maand Ramadan heilig is en gaf hij referenties van het vasten uit andere religies. Kortom was zijn lezing erg leerzaam.

Vervolgens was het broeder Yasser die ons verrijkte met zijn lezing over de aanbevelingen tijdens de maand van Ramadan. Hij vertelde over meerdere overleveringen die over het vasten gaan. De Heilige Profeet zei: “De maand Ramadan is een grote maand, Allah (swt) vermenigvuldigt de goede daden en wist zondes uit en vergroot de rangen. Hij vertelde ons vervolgens hoe wij de rangen kunnen vergroten. 

Een bijeenkomst gedurende de maand van Ramadan zou niet compleet zijn zonder ‘dua iftitah’. Deze smeekbede vormt een uitstekende houding van de mens richting zijn schepper. Deze dua werd op een unieke wijze gelezen door broeder Najib. Hij zorgde voor tranen in de ogen van de dienaren van God. Dit onderdeel werd afgesloten met een gezamenlijke voordracht van ‘dua al faraj’. De smeekbede voor de snellere terugkeer van de Imam van de tijd (ajf). 

Na een luide salawaat (zegening) was het tijd voor de pauze. Gedurende de pauze hadden de jongeren de tijd om met elkaar te praten en zo elkaar te leren kennen. Verder was er zoals gewoonlijk een tafel opgezet met allerlei artikelen die te koop waren.

Het was tijd voor de volgende en reeds laatste lezing van de middag. Broeder Ali Abassi werd gevraagd om naar voren te komen onder geluid van een luide salawaat. Zijn lezing had de titel: Spirtualiteit, kunst en religie. Hij leidde zijn lezing in met een kort overzicht over het vasten. Zo leerden we dat het eerste vasten, het verbod was dat Adam en Eva kregen om de vruchten van een bepaalde boom te eten. Broeder Ali citeerde meerdere overleveringen van Imam Ali (a) over het vasten uit Nahjal Balagha. 

Het volgende onderdeel was een presentatie van zuster Noor. Deze zuster had een presentatie over mondhygiëne tijdens Ramadan. Hoe het ontstaat en hoe je het kan bestrijden en onder controle kan houden. Doordat de zuster niet ter plekke aanwezig kon zijn, had ze haar presentatie opgenomen. Dit populaire onderwerp werd goed uitgelegd en het was duidelijk dat ieder wat opstak van deze informatie. 

‘Welke dua bevat  100 segmenten?’, ‘In welk hoofdstuk en vers schrijft Allah (swt) ons voor om te vasten?’. Dit zijn voorbeelden van de vragen die gesteld werden tijdens het laatste onderdeel van het programma, namelijk de quiz. Hierbij werden er groepjes van zes gemaakt en aan hen werden 18 vragen gesteld. Elke groep begon met twee dadels, bij elke juist beantwoorde vraag kreeg je als groep 1 dadel erbij. De groep met de meeste dadels na 18 vragen won de quiz en kreeg een cadeau als prijs. 

Na een dankwoord aan alle aanwezigen eindigde het programma. Bij het verlaten kreeg iedere aanwezige nog een bekertje met dadels.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst

© Copyright Ahlalbait Jongeren

De profeten van het geloof – 13 oktober 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op zondag 13 oktober organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met, ‘De profeten van het geloof’ als thema. 

Tijdens de inloop konden de jongeren kennis met elkaar maken en boeken kopen bij het mediacomité tafeltje. Nog voordat het programma begon werd er gebeden. Ondanks het regenachtige weer kwamen er veel jongeren af op deze bijeenkomst. Onze dank hiervoor.

Het programma begon uiteraard met een koranrecitatie. Broeder Massih reciteerde dit keer de verzen uit hoofdstuk ‘Fatir’ en uit ‘Al Ala’. Met zijn mooie stem sprak hij de prachtige woorden van Allah (swt) uit.

Hierna was het tijd voor de eerste lezing van de dag. Deze werd gegeven door broeder Mujtaba. Broeder Mujtaba hield zijn lezing over Profeet Jezus (a) en wat er over hem in de Heilige Koran staat. Hij begon de lezing met ons er aan te herinneren dat Maria (a), de moeder van Jezus (a), een hoge positie heeft in de Islam. De verzen uit de Heilige Koran stonden centraal in zijn lezing, hiermee gaf hij kracht aan de positie van Maria (a) en haar zoon, Profeet Jezus (a).

Het volgende onderdeel op het programma was een ‘Profeet Momentje’. Broeder Mudi vertelde eerst een aantal details over de geboorte van de moeder van Jezus (a). Hierna ging hij het verhaal vertellen van de profeet die na profeet Adem (a) kwam. Deze profeet heette Idries (a). Een belangrijke eigenschap was zijn wijsheid. Er werden tevens belangrijke lessen uit zijn leven verteld.

Om even weer bij te komen werd er een korte pauze ingelast. Tijdens de pauze werd er wat te drinken en eten uitgedeeld en konden de jongeren kennis met elkaar maken. AJO verkocht tijdens deze bijeenkomst ook een aantal Engelse boeken. De jongeren konden deze bij het mediacomité tafeltje kopen.

Na de pauze werd het programma vervolgd met enkele mededelingen over een aantal projecten van AJO. Op de website staat inmiddels alle informatie over ‘De AJO fotowedstrijd’ en ook ‘AJO, de boodschapper’, wat overigens al 2 jaar bestaat. 

De tweede lezing van de dag werd gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over het zoeken naar het pad van volmaaktheid. Welke rol spelen profeten hierin? Het is allereerst belangrijk om te weten wat een profeet is en wat zijn functies zijn. Als je dit weet dan kun je de profeten gebruiken bij je zoektocht naar volmaaktheid. Hierna noemde broeder Waiel de belangrijke kenmerken op van het profeetschap. 

Tot het programma behoorde ook een interactief deel. Er werden groepjes gemaakt en elk groepje kreeg informatie van ons over een bepaalde profeet. Dit onderdeel bestond uit twee delen. Het eerste deel was om informatie te vergaren over de profeet. Hierna was het de bedoeling om een korte presentatie te geven over de desbetreffende profeet. De jongeren deden goed mee en door middel van de korte, maar zeer interessante presentaties hebben we over elke profeet veel geleerd.

Het programma werd afgesloten met een prachtige lofzang van broeder Haydar. Hij reciteerde in twee talen mooie teksten over de heilige Profeet Mohammed (s). Dit in verband met het grote feest: Eid al Adha. 

Wij bedanken iedereen voor hun aanwezigheid. Ook willen we iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd aan het programma.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

Wa aleekum al salam,

AJO

VERSLAG MUHARRAM (GEZAMENLIJK)BIJEENKOMST -  23 NOVEMBER 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Surat Al Hujurat [49]

10. De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond.

13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de hoogste in aanzien onder u is de meest godvrezend. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.

Aan deze mooie verzen uit de Heilige Koran hebben verschillende organisaties gehoor gegeven en wederom een bijeenkomst georganiseerd. Op 23 november 2013 heeft de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst in teken van de hartverscheurende maand Muharram plaats gevonden in het gebouw van Stichting Alcauther.

Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd en aan hen werd een warm kopje thee met een gebakje aangeboden. Voordat het programma van start ging, werd er traditiegetrouw gezamenlijk gebeden.

Vervolgens zorgde broeder Ali Tourahi ervoor dat alle harten opgelicht werden door de prachtige verzen uit de heilige Koran. Met zijn mooie stem reciteerde hij de verzen 31-45 van hoofdstuk ‘al Qaf’. 

Daarna schetste Ali Naimi in zijn presentatie hoe de reis van de Imam met zijn familie en zijn metgezellen eruit heeft gezien, vanuit historisch oogpunt. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de Imam niet uit was om te vechten. Daarnaast stond Ali stil bij de belangrijke plaatsen en dialogen van de Imam.

De lezing er opvolgend werd gegeven door Husain Al Sabari. Hij maakte aan de aanwezigen duidelijk, dat er verschillende vormen van de nafs (ziel) bestaan. De hoogste niveau is die van de “marzia”, deze is ook terug te lezen in de Koran Surat Al Fajr (89) de verzen 27 t/m 30. Het is duidelijk dat de heer der martelaren al zijn begeertes heeft opgegeven, met enkel de liefde van de schepper Allah (swt) in zijn hart. Hij behoort volgens de verzen tot de besten der mensen. 

Om de opgedane kennis te laten bezinken was het tijd voor een korte pauze. De aanwezigen konden thee en koekjes nuttigen en met elkaar kennis maken. 

Na de pauze heeft iedereen onder leiding van de stem van dhr. Kheyrpoor de ziyarat gereciteerd, waarmee onder andere de zegeningen van Allah (swt) gevraagd werden voor Imam Hussain (a) en zijn metgezellen. 

Om te zorgen dat de aanwezigen zelf ook actief deel konden nemen, was er gezorgd voor een interactieve programma onderdeel. De zaal werd in groepen verdeeld, waarbij elke groep een stelling overhandigd kreeg. De bedoeling was dat elke groep nadacht over de stelling en met elkaar in dialoog zou gaan. Uiteindelijk werden de verschillende meningen gedeeld met de rest van de zaal door middel van een feedbackmoment. 

Vervolgens zorgde broerder Waiel Alkhateeb er voordat het duidelijk werd voor iedereen wat de ware aanbidding inhoud. Om te komen tot de juiste aanbidding, moet terug gegaan worden naar de schepping van de mens. Vanaf de eerste wereld is de aanbidding in de mens geplaatst. De mens die in beweging is moet bewegen richting zijn schepper; Inna lillah wa inna elayhe rajeuun (we behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren). De verschillende vormen van aanbidding zijn ook door broeder Waiel uitgebreid behandeld. De derde vorm is wellicht de belangrijkste. Dat is waarin het geloof van Allah (swt) uit hart geuit wordt in beweging/actie. 

De lezing werd afgesloten met het verschonen van de ziel, door het laten vloeien van tranen om de tragedie van Karbala. Deze werd uitgebreid met een rouwzang. Met zijn prachtige stem reciteerde broeder Hayder Al Fely hierna de teksten, ter herdenking van onze Imam (a).

Tot slot is de dag afgesloten met het nuttigen van een warme maaltijd. Hierbij willen wij ook iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Ook gaat onze dank naar iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het organiseren van de bijeenkomsten. Uiteraard gaat ook een speciaal dank woord aan onze broeders en zusters die deel hebben genomen aan het programma en de presentatoren. 

De organisatoren hopen dat de aanwezigen profijt hebben gehad van het bijwonen van de bijeenkomst. Oh Allah, accepteer deze dag van ons allen. Oh Allah, laat het niet de laatste dag zijn voor ons om te rouwen om onze Imam. Oh Allah, laat deze ogen die om Hussain (a) hebben gehuild de komst van Imam Mehdi (a) aanschouwen. Oh Allah, laat ons niet hetzelfde zijn als de vijanden van Imam Hussein (a), waarvan de harten met de Imam waren, maar hen zwaarden niet!

Arbaien – 29 december 2013 

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zondag 29 december stond de bijeenkomst van de Ahlalbait Jongeren Organisatie in het teken van de “Arba’ien”, oftewel de veertigste dag na het martelaarschap van Imam Hussain (a) en zijn metgezellen (a). Na het gezamenlijk middaggebed ging de bijeenkomst van start met een introductie door broeder Ameer, gevolgd door een prachtige Koranrecitatie door broeder Reza Qorbanour. Hij reciteerde de prachtige verzen uit het hoofdstuk Al Furqaan.

Deze mooie Koranrecitatie werd gevolgd door een inspirerend filmmomentje, waarin een film werd getoond over het gebed van Imam Hussain (a) tijdens de strijd van Taf (de strijd van Karbala). In deze film werd gereconstrueerd hoe Imam Hussain (a) en zijn metgezellen, ondanks de heftige strijd die woedde, toch het gebed verrichtten. Zij deden dit in beurten: de ene groep verrichtte het gebed, terwijl de rest wacht stond en voor bescherming zorgde. De mensen die wacht stonden, waren vervolgens aan de beurt om te bidden. Ook hier hebben martelaren hun dood gevonden, terwijl ze wacht stonden zodat anderen konden bidden. De belangrijke les uit dit filmpje is het belang van het gebed: als een oorlog geen excuus is om het gebed over te slaan, is er eigenlijk geen andere goede reden mogelijk. 

Hierna gaf broeder Ali een presentatie over de weg van Karbala naar Damascus via Kufa, die de familieleden en metgezellen van Imam Hussain (a) die de strijd wel overleefd hadden, moesten afleggen. Deze presentatie gaf een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen, waardoor de gebeurtenissen in een duidelijk tijdsperspectief stonden. 

Hierna was het tijd voor het “fiqh-momentje” van broeder Mudi. Het thema hiervan was de “ziarah”, oftewel het bezoek aan de graftombe van Imam Hussain (a). Broeder Mudi vertelde over de voorwaarden voor een juiste “ziarah”, die door Imam Hussain (a) zijn uitgesproken. Er zijn dertien voorwaarden, waaronder vriendelijk gedrag naar andere bezoekers van de graftombe, het dragen van reine en schone kleding, etc. Een ander interessant punt dat Mudi maakte, is dat men zo min mogelijk mag zweren in de naam van Allah, iets wat helaas nog steeds te veel gebeurt. Men mag alleen zweren in de naam van Allah als het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een leven te redden. Ook ging hij in op de vraag hoe men kan weten dat zijn “ziarah” is geaccepteerd. Het antwoord hierop is dat iemand sinds zijn “ziarah” niet (bewust) naar verboden zaken heeft gekeken. Dit is tevens hoe iemand kan weten of zijn bedevaart is geaccepteerd. 

Vervolgens was er een koffiepauze, waarin koffie, thee en koekjes werden uitgedeeld. Ook was er een kraampje met interessante tijdschriften en boeken. Na de pauze was het woord aan zuster Narges, die over haar eigen reis naar Karbala vertelde. Deze zuster bezocht de heilige steden Karbala en Najaf en heeft een deel van deze route lopend afgelegd. Met plezier heeft zij ons meegenomen in deze ontroerende ervaring: ze vertelde gedetailleerd over de indrukken die ze daar opdeed en de verhalen achter de plekken en standplaatsen die ze bezocht. Hierbij liet ze ons ook haar eigen films zien, die veel indruk maakten op het publiek. Een van de dingen die zuster Narges ontroerden, was de gastvrijheid van het Iraakse volk naar de lopende bedevaarders. Aan voedsel, drinken en rustplaatsen was geen gebrek. Hierna volgde een kort filmpje over de weg naar Karbala.

Ook in deze bijeenkomst hield broeder Waiel een interessante lezing. Ditmaal ging het over loyaliteit. Wat betekent loyaliteit? Naar wie moet je loyaal zijn? Een interessant inzicht uit de lezing van broeder Waiel is dat loyaliteit iets is wat niet alleen in je hart mag blijven: van echte loyaliteit wordt gesproken wanneer je deze ook toont. Hij illustreerde dit met de volgende uitspraak over de mensen van Kufa: “O Husain, hun harten zijn met u, maar hun zwaarden zijn tegen u.” Loyaliteit zit dus niet alleen in harten, maar moet ook tot uiting komen in daden, wil men spreken van echte loyaliteit. 

Er werd afgesloten met een rouwzang in meerdere talen van broeder Nouraldien, die eerder onder andere in de moskee van Imam Hussein (a) heeft gelezen. Nouraldien begon met het lezen in het Arabisch waarna het gedicht overging in Nederlands. Op het einde heeft de broeder ook in het Farsi gereciteerd. 

Na afloop van het programma was er een gezellige maaltijd. Al met al was het weer een geslaagde bijeenkomst.

InshaAllah tot de volgende keer!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken