AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2012. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG ARBAIEN OPTOCHT - 13 JANUARI 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op vrijdag 13 januari heeft met de hulp van God de eerste optocht van

de Ahlalbait Jongeren Organisatie plaatsgevonden, in samenwerking met

stichting alcauthar.

Dit naar aanleiding van de 40ste van Imam Hussein (a). De deelnemers

verzamelden zich voor het station Den Haag HS, waar op een grote

affiche het logo van AJO zichtbaar was en rond 18.15 (later dan

verwacht, wegens een brandmelding in de straat uitenhage) startte de

optocht en liepen we richting de uitenhagestraat. Deelnemers droegen

vlaggen en herhaalden verschillende slogans zoals "labeak ya Hussein".

Er liepen ongeveer 70 mensen mee: mannen, vrouwen en kinderen.

 

Ten slotte: zoals Ghandhi, de leider van de revolutionaire beweging in

India zei: "ik leerde van Hussein hoe je de overwinning kunt bereiken

terwijl je onderdrukt wordt" .

 

Moge Allah jullie aanwezigheid en moeite belonen.

Wassalam Aleikom wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG GEBOORTE VAN DE PROFEET (S) - 12 FEBRUARI 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ter gelegenheid van de geboorte van onze laatste Profeet Mohammed (s) organiseerde Ahlalbait jongeren organisatie op 12 februari 2012 een festiviteit. De opkomst was goed Alhamdullilah, en het was een geslaagde festiviteit.

Na het middaggebed gezamenlijk te hebben verricht, begon het programma met een heel mooie Koranrecitatie door broeder Ilyas. Moge Allah (swt) hem belonen en met zijn recitatie hem en ons dichter tot Allah (swt) brengen.

Broeder Waseem was de gastheer van deze bijzondere dag en presenteerde alle deelnemers op een mooie manier, namelijk met een mooi gedicht.

Na een luide salawat heeft zuster Tahirah een  persoonlijke ervaring met ons gedeeld. Ook heeft ze verteld over hoe het is om de Profeet Mohammed (s) vanuit een andere invalshoek te bekijken; namelijk vanuit het oogpunt van iemand die niet met de Islam is opgegroeid.

Hierna kwam het beroemde Fiqh momentje door broeder Mudi met een extra vraag- en antwoordsessie.

De lezing werd gegeven door broeder Waiel. Het was een leerzame lezing waar iedereen wat van heeft kunnen oppikken.

Natuurlijk is deze dag niet compleet zonder lofzang. Dit werd gedaan door The Al Touraihi Brothers. Met hun mooie klanken hebben ze iedereen doen luisteren en de zaal doen betoveren.

Last but not least: de gedichtenwedstrijd. Acht jongeren hebben een gedicht opgestuurd en voorgedragen. Nadat alle gedichten waren voorgedragen, hadden alle broeders en zusters even tijd om te stemmen op hun favoriete gedicht. Hierna werden de drie mooiste gedichten uitgeroepen en de schrijvers kregen een mooi cadeau. Ook de andere deelnemers hebben een cadeautje gekregen. Kortom iedereen was een winnaar!

Het was een geslaagde festiviteit en de dag werd beëindigd met het avondeten.

Geschreven door A. Almansoury

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG STILLE TOCHT VOOR SJEIKH ABDELLAH DAHDOUH – 18 MAART 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 18 maart werd een stille tocht georganiseerd voor de martelaar Sjeikh Abdellah Dahdouh. Vorige week was er een aanslag met brandstichtingin de Al-Rida moskee in Anderlecht, waar hierbij de 46-jarige imam Abdellah Dahdouh, een vader van vier kinderen, door rookvergiftiging om het leven kwam. De stille tocht was een vreedzame reactie op een gruwelijke daad dat een mensenleven heeft geofferd.

Ook leden van de Ahlalbait Jongeren Organisatie hebben de tocht bijgewoond, om de afschuwelijke gebeurtenis af te keuren. Mahdi Salih (bestuurslid) en Mudi (actief lid mediacomité) hebben namens AJO actief hieraan deelgenomen. Ongeveer 50 man van verschillende stichtingen in Nederland hadden zich in de ochtend verzameld in Utrecht, Den haag en Dordrecht om vervolgens samen in een bus de reis naar België te maken. Eenmaal in België aangekomen, werd eerst in een moskee het middaggebed verricht.

Verschillende mensen, man en vrouw, uit verschillende achtergronden en landen verzamelden op een plein in de buurt van de Al-Rida moskee. Vele geleerden uit verschillende landen waren ook bijeen gekomen om hun spijt te betuigen. Velen van de ongeveer 2000 aanwezige deelnemers droegen witte rozen en overal wapperden Belgische en Marokkaanse vlaggen. Op een vredige en emotionele manier kon spijt worden betuigd aan de familieleden en slachtoffers. Soennieten en Sjiieten liepen hand in hand, langs de Al-Rida moskee, om te eindigen bij het Justitiepaleis.

Aldaar werden meerdere toespraken gehouden, waarna een minuut stilte werd gehouden en al-fatiha werd gereciteerd. Als laatste werden witte ballonnen de lucht in gelaten. Het was een mooie en waardige manier om een dergelijk goede vreedzame persoon te herdenken.

Nieuws over de stille tocht kun je hier lezen:

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1138437/ruim-2-000-mensen-trekken-door-brussel-voor-vermoorde-imam.aspx

Verslaggever: Mahdi Salih

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MARTELAARSCHAP FATIMA AL-ZAHRA (A) - 29 APRIL 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 29 april 2012 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van het martelaarschap van Fatima al Zahra (a). Op het programma stonden veel gevarieerde onderdelen. De bijeenkomst begon met het lezen van de Ziarah van Fatima (a) door broeder Ilyas. Met zijn mooie stem heeft hij de bijeenkomst

Daarna was het tijd voor de lezing en deze werd gegeven door broeder Mahdi. Hij sprak over het leven van Fatima (a) en waarom zij een geweldig voorbeeld is voor vrouwen en mannen.

Dat deze bijeenkomst niet met een koranrecitatie begon heeft zijn redenen. AJO heeft namelijk bewust gekozen om tijdens deze bijeenkomst de Koran centraal te stellen door drie uitstekende koranrecitatoren uit te nodigen. Zo hebben broeders Alireza, Massih en Ali een mooie recitatie gegeven, ieder met zijn eigen indrukwekkende stijl.

De gereciteerde verzen werden door zuster Fatima en door de broeders Mudi en Yasser uitgelegd. Het doel hierbij was om meer kennis op te doen van de betekenis achter de verzen uit onze heilige boek en ook om nieuwsgierigheid op te wekken, zodat jongeren actief naar deze betekenis zullen vragen en zoeken.

Na een korte pauze werd het programma vervolgd met een bijzondere voordracht. De overlevering van de mantel, Hadith al kisa, werd namelijk door broeder Mohammed Mehdi op een zeer emotionele manier in het Nederlands gereciteerd!

De bijeenkomst werd afgesloten met een rouwzang in het Nederlands door broeder Amir. De mooie woorden in combinatie met zijn prachtige stem heeft het niveau van de Nederlandse rouwzang een grote stap voorwaarts gezet.

We hopen de jongeren insha'Allah snel weer te zien tijdens de komende bijeenkomsten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Shabaan – 15 juli 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 15 juli heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst gehouden. De thema’s van de bijeenkomst waren de geboorte van Imam al Mahdi (a) en de heilige maand Ramadan.

De bijeenkomst begon, na het gezamenlijke gebed, met een Koranrecitatie van broeder Mohammed Mehdi. Met zijn mooie stem heeft hij een aantal verzen van de heilige Koran gereciteerd. 

Broeder Mohsin heeft een presentatie gehouden over het onderwerp: “Wanneer begint de Ramadan.” Hierbij werden grafieken laten zien van onder andere de zichtbaarheid van de maan op de aarde. Ook werden er een aantal fiqh aspecten van deze heilige maand behandeld.

De lezing werd gegeven door broeder Waiel en ging over de komst van onze laatste Imam (a). Na de lezing werd er een kleine pauze ingelast. AJO had eerder op haar website aangekondigd dat er voor de aanwezigen een verrassing zou zijn. Deze verassing werd na de pauze aan de jongeren getoond. De vlag van de Imam Ali (a) moskee in Najaf, Irak, werd meegenomen om hem hier in Nederland te bezichtigen. Dit was een prachtig moment tijdens de bijeenkomst! Vele jongeren konden deze vlag van dichtbij goed bekijken en aanraken en dit belangrijke symbool werd dan ook zeer gewaardeerd.

Broeder Ali Al Touraihi heeft tevens tijdens het laten zien van de vlag een Ziarah gelezen. Omdat de bijeenkomst ook in het teken stond van de geboorte van Imam al Mahdi (a), reciteerde broeder Ali ook een aantal mooie lofzangen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met de “ken je Imam spel”. De aanwezigen werden in vier groepjes verdeeld. Onder leiding van de gastvrouw zuster Fatima werd het spel gespeeld. Elke groep moest de biografie van een Onfeilbare (a) lezen en daarna er een korte presentatie over geven. Na afloop van het programma kon iedereen genieten van een maaltijd.

Het was een geslaagde bijeenkomst AlhamdoeAllah. InshaAllah zien we jullie tijdens onze volgende bijeenkomst.

Wassalam,

Koranavond – 5 augustus 2012 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Op 5 augustus 2012 hebben meerdere organisaties (Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Sadeqiya, Ahlalbayt4Iedereen, Stichting Alcauther jongeren en Stichting Iman Jongeren) een Koranavond georganiseerd in Rotterdam. Speciaal voor deze avond werden vier internationale koranrecitators uitgenodigd. Al tijdens de inloop werden wij verrijkt met een aantal prachtige recitaties van onze jonge broeders.

Hiernaast bestond het programma ook uit informatieve onderdelen. De presentatie was in handen van zuster Leila en broeder Ahmed. 

Het programma werd gestart met een gedicht van broeder Ali Djawad waarna broeder Waiel een zeer interessante lezing gaf waar jong en oud leringen uit konden trekken. Broeder Mudi heeft aansluitend een aantal fiqh regels betreffende de Koran uitgelegd aan de jongeren. Hiernaast was er ook een 20x20 presentatie van broeder Ali. 

De aanwezige broeders en zusters waren mashaAllah (!) van verschillende steden gekomen. Dankzij de grote opkomst was de zaal al snel vol. 

Deze avond draaide om de Koran en met vier internationale recitators hebben de aanwezigen zeker genoten van de recitaties van de verzen van de heilige Koran.

De eerste recitatie was van broeder Elias Mehrzad uit Duitsland. Broeder Elias heeft meerdere keren meegedaan aan wedstrijden in Duitsland. Uit Nederland was broeder Ali Al Touraihi aanwezig. Ook broeder Ali heeft meegedaan aan internationale wedstrijden, zoals de bekende Koranwedstrijd op Alkauther TV. 

Uit Iran waren de heren Khorrami en Piroozmand uitgenodigd. De recitatie van de heer Khorrami was alweer de derde internationale recitatie van de avond. Als laatste ging de heer Piroozmand de heilige verzen van de Koran reciteren. Met zijn indrukwekkende stem kreeg hij vele salawaat (zegeningen) van de aanwezigen. Na het reciteren van verzen ging de heer Piroozmand tevens een lofzang lezen. Tijdens het lezen van de lofzang heeft de organisatie de vlag van de Imam Ali (a) moskee aan het publiek laten zien. 

Na de recitatie van de heer Piroozmand was het tijd voor het gebed. Het vasten werd verbroken met een dadel en yoghurt waarna de jongeren gingen bidden. Na het gebed stond de maaltijd klaar en was het gezamenlijk eten begonnen.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en inshaAllah zien wij jullie tijdens de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

AJO uitje – 6 oktober 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 oktober was het zo ver: het AJO uitje van 2012. Om acht uur ’s ochtends verzamelde iedereen zich op station Rotterdam Centraal. Nadat iedereen aanwezig was gingen we met z’n allen richting de bus. Bij de bus aangekomen bleek er een onvoorzien probleem te zijn met de ruitenwisser. Hierdoor kon deze bus niet meer rijden. Door het tijdverlies konden we helaas niet meer naar de Ardennen.

We lieten ons niet uit het veld slaan en we besloten om er toch nog een leuke dag van te maken. Een nieuwe bus werd opgetrommeld. Nadat iedereen mee kon stemmen over een alternatief programma viel de keus op een dagje Brussel.

Tijdens het wachten werd nog een ontbijt aan de jongeren uitgedeeld. Er werd een programma samengesteld en we waren snel onderweg naar België.

In de bus werd er gezellig gepraat. Veel jongeren konden met elkaar kennismaken en hier en daar waren de eerste discussies al begonnen. Onze eerste bestemming was het Atomium. Dat is een grote versie van het allerkleinste deel waaruit materie bestaat: het atoom. Dit bekende monument is een van de grote publiekstrekkers van Brussel. Het Atomium is verdeeld in een aantal verdiepingen waarbij op elke verdieping een verschillende tentoonstelling te zien was. De bovenste verdieping gaf een geweldig uitzicht op de omgeving.

Na het Atomium hebben we Mini-Europa bezocht. Alle bekende gebouwen van Europese landen waren daar in miniatuur nagemaakt. Van de Eiffeltoren en de Big Ben tot de toren van Pisa: de hoogtepunten van Europa waren in het klein te bewonderen.

Onderdeel van het programma was een bezoek aan de Imam Reda Moskee. Deze moskee werd een aantal maanden terug nog aangevallen door een terrorist waarbij de imam van de moskee als martelaar om het leven is gekomen. Gelukkig was de directeur van de school aanwezig, haj Khalid, waarna hij ons uitgebreid vertelde over de afschuwelijke aanslag van nog geen half jaar geleden. Natuurlijk was daar ook de gelegenheid om te bidden. Na het gebed was er een lezing van broeder Waiel.

Aan het eind van een dag vol activiteiten behoort natuurlijk het gezamenlijk eten. In een dichtbij gelegen restaurant werd er genoten van het heerlijke eten dat was bereid.

Ondanks de valse start hebben we met z’n allen toch nog een leuke en interessante dag van kunnen maken. Het hoogtepunt voor velen was toch het bezoek aan de Imam Reda Moskee.

InshaAllah zien wij jullie weer tijdens onze komende activiteiten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Um al baneen – 17 november 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 17 november hield Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) één van de belangrijkste bijeenkomsten van het jaar in de Mehfil Ali zaal in Den Haag. De bijeenkomst stond in het teken van de maand Muharram, Um al Baneen en overgave in de Islam. Dit lijken verschillende thema's, maar - zo bleek ook tijdens de bijeenkomst - de overlappen zijn groot.

Het startschot en inzegening van de middag kwam van de koranrecitatie, op een prachtige manier gedaan door broeder Ilyas. Tijdens de herdenking van de gebeurtenissen van Karbala hoort ook het lezen en voordragen van Ziaret Ashura. Ali was verantwoordelijk voor het ten gehore brengen van deze Ziaret.

Hierna was het de beurt aan Yasser om in zijn lezing op meeslepende wijze de gebeurtenissen van Karbala bij te brengen. In het Fiqh Momentje dat hierop volgde ging broeder Mudi in op de regels voor het doen van het gebed in moeilijke omstandigheden, zoals wanneer geen water aanwezig is om de Wudhu te doen.

Wat is de weg van Um al Baneen, en hoe kunnen wij vandaag van haar leren? Die vraag stond centraal bij de lezing van Waiel. De conclusie was dat de opstelling van Um al Baneen tijdens de tragische gebeurtenissen van Karbala talloze aanwijzingen geeft voor ons moslims nu: overgave aan Allah, geduld en hoop. Broeder Waseem droeg een aantal prachtige gedichten voor over Um al Baneen en Ashura, waarin de emotie van een moslim denkend aan het lijden van Imam al Hussein (a) en zijn metgezellen perfect werd verwoord.

Een nieuw onderdeel stond toen op het programma. Uit de gebeurtenissen van Karbala kunnen veel lessen worden getrokken, maar het is lastig om te zien hoe die lessen zich tot elkaar verhouden. Daarom werd deze bijeenkomst samen met het publiek een mind map gemaakt. Er werden een aantal afbeeldingen getoond die te maken hadden met Ashura. 

Mensen uit het publiek vertelden wat zij in de afbeelding zagen: wat werd uitgebeeld? Zo kwamen uit elke afbeeldingen meerdere steekwoorden als geduld, revolutie, geduld, verlies en nog veel meer. Daarna was het doel om te zien welke steekwoorden gerelateerd waren, en wat die relatie inhield. Dit werd tegelijkertijd getoond op het scherm. Zo ontstond een concreet begrippennet over Ashura, waarbij de moraal van Ashura in één oogopslag te zien was: op een dieper niveau nadenken over de revolutie van Imam al Hussein (a).

De bijeenkomst werd afgesloten door broeder Haydar, die een emotionele en krachtige rouwzang voordroeg in drie verschillende talen (Perzich, Arabisch én Nederlands!). Een passend einde van een bijeenkomst in de periode waarin wij rouwen om de tragiek van Karbala.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

AJO Visit to CSY – 30 november 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

As part of his trip to India the Ahlalbait Youth Organisation chairman visited the Chennai Shia Youth (CSY) in India. It was a very interesting an fruitful visit. The first contact was made by email and an appointment was arranged. It was the evening of Ashura and the appointment was in the famous Thousand Lights Mosque in Chennai.

Chairman AJO: "I arrived at the Mosque early and got a worm welcome from Shia brothers in the mosque. I got the chance to do my evening prayers and visit the replicas for imam Hussain and imam Abbas Shrines. It was very nice to see. The brothers arrived soon after and my host brother Meesum (chairman of CSY) had arranged for a dinner to get acquainted and hear from one another.

I explained to the brothers the start of AJO, our structure, activities and achievements. The brothers elaborated on how CSY was started and that they operate in a similar manner to AJO, where it is not the individual who is important but the success of the organisation as a whole. The brothers explained that there are about 10.000 Shia Moslem in Chennai and that the Shia community was well educated and established in the area of Tamil Nadu (the province).

Meesum explained that they have similar issues as AJO where the Shia religion is not well elaborated on the the traditional Tamil language. A language that is also used in parts of Sri Lanka. The brothers had visited Sri Lanka and are starting a working relationship with the brothers there.

CSY like AJO does not belong to a political, cultural or ethnic group. It is a Shia youth organisation for all Shia youth in the area.

After dinner we went back to the mosque and met with Chief Shia Khazi of Tamil Nadu Sheikh Ghulam Mohammed Mehdi Khan Sahib Qibla. It was a short but very nice meeting where the sheikh started by asking about the economy in Europe and NL. Afterwards he asked about AJO, the Shia in NL generally and the Shia youth in specific. The Sheikh expressed his appreciation of the efforts of AJO and prayed for the Shia youth in NL.

Prior to joining the Moharram procession (9th day) we took some pictures  Afterwards we joined the big amount of Shia brothers and sisters in the mosque. It was a pleasure to attend imam Hussain remembering there.

Pictures are added and you can visit CSY website for further details: Www.ChennaiShiaYouth.Com

I want to thank my brothers in Chennai for their warm welcome, their hospitality and kindness. I pray to Allah to make them successful in their endeavours and accept their efforts."

© Copyright Ahlalbait jongeren

Vrijheid – 2 december 2012

Op zondag 2 december (de 17e van Muharram 2012), waren de benen weer door de harten aangevoerd om getuige te zijn van de liefde voor Imam Hussain (a) in de harten en zielen van hen die vrij geboren zijn en vrij door het leven willen.

De dag begon met de woorden van Allah (swt) zelf die zelf de grootste getuige was van wat er op de dag van Ashura de familie en dierbaren van de Profeet (s) was aangedaan.

De gereciteerde koranverzen hadden ook zeker met de gebeurtenissen en de personages van Ashura te maken. Zo werden delen uit het hoofdstuk al-Ahzaab, al-Infitar en al-Fajr voorgedragen, waarvan de laatste luidde:

[Er zal gezegd worden tegen de vrome gelovigen:] "O tot rust gekomen ziel!"

"Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem)."

"Treed dan binnen onder Mijn (geëerde) dienaren."

"En treed binnen in Mijn Paradijs!"

[Hoofdstuk al-Fajr (89): verzen 27-30]

De Tafseer (uitleg) zegt dat de vrome gelovige waarnaar deze verzen verwijzen Imam Hussain (a) is.

Ja, zo klonk de hemelse stem van Ali Al Touraihi door de moskee en de stilte in de zaal was een blijk van respect voor deze talentvolle jongeman.

Na de Tafseer van deze verzen werd de sfeer in de sferen van Karbala gebracht met de recitatie van de smeekbede van Ashura door Ilyas Najafi. Daarin werd de heer der martelaren en zijn familie begroet. Zo klonk de groet aan de Imam en zijn familie en vrienden door de zaal: Assalamo alal Hussain….

Hierna kwam de eerste lezing van de middag. Deze werd gegeven door broeder Yasser Al Alaei. Met als onderwerp ‘vasten en Ashura’ werd uitleg gegeven over de misvatting van het vasten op de 10e dag van Muharram. Hij gaf door middel van een aantal redenen duidelijk aan waarom het ongewenst is om te vasten op de dag van Ashura.

Waar woorden tekort schieten om de tragedie van Karbala te omschrijven was het de jongste Shi’itische dichter van Nederland; Sayyed Ali Djawad Alawi gelukt om zijn woorden ‘1400 jaar rouwen om Imam’ om te zetten in een mooi gedicht.

De weg van Imam Hussain (a) is niet uitgezonderd voor mannen of volwassenen, man, vrouw, jong, en oud: iedereen zet de weg van Imam voort, zo ook deze jonge dichter.

De liefhebbers van Imam Hussain (a) waren bijeen gekomen om te leren hoe vrij te zijn, vrij door het leven te gaan, te weten wat vrijheid is en verder te leren wie de idool van vrijheid was binnen de tragedie van Karbala.

Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de lezing van broeder Waiel Alkhateeb. Hij begon zijn lezing met de definitie van het begrip vrijheid en besprak in vogelvlucht de verschillende opvattingen en definities van de grote filosofen door de geschiedenis heen, van Aristoteles tot Jean-Paul Sartre.

Natuurlijk werd ook verwezen naar de grote filosoof van Islam Imam Ali (a): Profeet Adam (a) was VRIJ geboren en elk mens is VRIJ.

Voor een beter begrip van de definitie van vrijheid werd de functie van de mens op aarde besproken. Een functie die grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt: namelijk de vertegenwoordiger van Allah (swt) op aarde.

Grote geleerden en grote namen passeerden in zijn lezing, zo ook Johannes Paulus II en zijn citaat over vrijheid: ‘vrijheid is niet doen wat we willen maar vrij zijn om te doen wat we MOETEN doen.’

Deze omschrijvingen en definities van vrijheid maakten duidelijk dat Imam Hussain (a) zijn leven en die van zijn dierbaren offerde zodat de kinderen van Adam VRIJ van onrecht, tirannie en vrij in gedachtegoed door het leven konden gaan. Broeder Waiel beschreef verder het verhaal van de eerste martelaar van het leger van Imam Hussain (a), een man die terecht de naam Hurr (Vrij) droeg. Hij koos op het laatste moment voor Imam en werd daarmee vrij van alle onrecht, en zelfs van het wereldse leven.

O Hussain aanschouw deze tranen, O Allah behoed deze ogen van kwaad en behoed deze rouwende harten om niet bevlekt te raken door zondes. Want tranen stroomden uit ieders ogen bij de rouwzang.

Diepgezonken in gedachten door de lezing konden we kort van gedachten wisselen in de pauze.

De dag kenmerkte zich door de liefde voor Imam Hussain (a), de liefde voor Vrijheid. Traan, gedachte, glimlach, woord: alles stond in het teken van Imam Hussain (a). En woorden maakten de mooie gedichten van de winnaars van de gedichtenwedstrijd. Hierbij kon de liefde voor Imam en zijn familie en metgezellen door de toehoorders tot diep in hun harten gevoeld worden.

Aangespoord door deze woorden en alles wat men vandaag en de afgelopen dagen van Muharram had gehoord, konden de aanwezigen hun mening kwijt over twee stellingen over vrijheid. Een aantal voorbeelden van de meningen die werden geuit:

Discipline sluit vrijheid niet uit, discipline is een vereiste om vrijheid te bereiken. Vrijheid is als waarde universeel en een gemeengoed. Maar perceptie van vrijheid per persoon per cultuur is verschillend.

Maar wat geldt is: Waar de vrijheid van de ander begint is waar jouw vrijheid ophoudt.

En voor de harten die nog “Hussain Hussain” klopten: die actief de houding van rouwen wilden aannemen, was er gelegenheid en tijd voor de rouwzang. De rouwzang werd voorgedragen door Mohammad Mehdi Mehrzad die de verzen van Waseem en Mohsin heel mooi deed klinken in de zaal.

Oh Allah, accepteer deze dag van ons allen, Oh Allah laat het niet de laatste dag zijn voor ons om te rouwen om onze Imam en Oh Allah laat deze ogen die om Hussain hebben gehuild de komst van Imam Mehdi (a) aanschouwen.

Tot een volgende bijeenkomst!

Geschreven door Zohra Moallemzadeh

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2011. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG AJO BIJEENKOMST: VROUWEN BINNEN DE ISLAM - 09 JANUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 9 januari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst gehouden in Den Haag met als thema: Vrouwen binnen de islam.

De bijeenkomst begon om 13:00 toen de meeste mensen binnenkwamen. Als eerst werd de Azan gereciteerd waarna we met z'n allen het gezamenlijk gebed hebben uitgevoerd. Hierna werd het programma begonnen met een koran recitatie door broeder Illyas.

Na zijn prachtige recitatie werd een lezing gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over de vrouwen binnen de islam en hierbij werd Sayeda Zainab (a) als voorbeeld genomen.

Deze bijeenkomst stond verder in de teken van een aantal stellingen die we wilden bespreken met de aanwezige jongeren. Zo ging een stelling over de rol van de islamitische vrouwen binnen deze maatschappij. Een andere stelling ging over de visie van de westen over de islam. Er moet gezegd worden dat de jongeren goed meededen en duidelijk hun mening gaven.

Hierna gingen we over naar de laatste onderdeel van de bijeenkomst en dat waren de gedichten over Imam Al Hussein (.). Zuster Fatme Al Karbaleia en broeder Waseem Alkhateeb hadden allebei een aantal gedichten voorbereidt en voorgedragen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 07 FEBRUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 5 februari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer gehad om Sayed Mohammed Musawi te gast te hebben bij de jaarlijkse Arbaien bijeenkomst.

Met een opkomst van 100 personen en een mooi programma voor de boeg werd zoals altijd gestart met een koranrecitatie door Mehdi Mirzad. Daarna las broeder Haydar Al Fayli de ziareh op een zeer krachtige en emotionele wijze voor. Broeder Ahmed Beka las hierna een prachtig gedicht voor over aanvallen die Sjiieten meemaken en het vasthouden aan het geloof. 

Het belangrijkste onderdeel was de lezing van de Sayed, die speciaal vanuit Engeland is overgekomen voor deze bijeenkomst. Sayed Mohammed Musawi gaf de lezing in het Engels, en delen van de lezing werden vertaald voor degenen die de Engelse taal niet (geheel) machtig zijn.

De lezing ging over jou: de Sjiietische moslim in de Westerse maatschappij. Hoe kunnen we vasthouden aan het geloof? Hoe moeten we omgaan met niet-moslims? Een groot deel van het antwoord lag erin dat moslims het goede voorbeeld en gedrag moeten tonen. Veel problemen en misverstanden kunnen worden weggenomen door niet-moslims te informeren. Dit is een verantwoordelijkheid van elke moslim.

Omdat moslims zelf natuurlijk ook vragen hebben over hun eigen geloof was na de lezing ruimte voor vragen vanuit het publiek. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt en de Sayed gaf antwoord op zeer uiteenlopende vragen. Onderwerpen als: omgang man-vrouw, zoeken naar psychische hulp, hoofddoek op het werk, sharia, trouwen en veel meer werden aangesneden.

Nadat de vragen waren beantwoord was het tijd voor rouwzang. Twee broeders lazen op uitstekende manier de rouwzang voor: Illyas Nadjafi en Amir Al Sharji.Er werd in totaal in maar liefst 4 talen ( Farsi, Urdu, Arabisch, Nederlands) rouwzang gedaan door beide broeders.

Na een lange maar leerzame avond was het programma daarna afgelopen, maar niet voordat iedereen van het avondeten kon genieten.

Al met al is AJO erg blij met jullie opkomst en het bezoek van Sayed Mohammed Musawi, en we hopen inshallah jullie de volgende bijeenkomsten telkens weer te kunnen begroeten!

VERSLAG BIJEENKOMST FATIMA AL-ZAHRA (A) - 15 MEI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Ter ere van Fatima Al-Zahra (a) heeft er op zondag 15 mei 2011 in Stichting Iman een bijeenkomst plaatsgevonden die door Ahlalbait Jongeren Organisatie werd georganiseerd.

Rond 13:00 begon het programma met een Koran recitatie van broeder Ilyas. Na de Koran recitatie reciteerde broeder Ilyas Dua al Tawasul op een zeer mooie wijze. Om ook kennis op het gebied van Fiqh (geloofsleer) op te doen, kregen we van broeder Mohamed het zogenoemde ‘een minuut Fiqh’.

Hierna werd het tijd voor het gebed. Nadat de Azan (oproep voor het gebed) werd gereciteerd, gingen de broeders en zusters de wudhu (de wassing voor het gebed) verrichten waarna het gezamenlijk gebed werd gebeden. Na het gebed werd er een korte pauze ingelast.

Na lekker gegeten te hebben, ging het programma verder met een korte presentatie van zuster Ithar over het leven van Fatima Al-Zahra (a). Hierin werden de belangrijkste kenmerken van Fatima (a) genoemd en ook werden er een aantal gebeurtenissen uit het leven van Al-Zahra (a) verteld waaronder hoe Tasbih Al-Zahra is ontstaan en ook over Hadith al Kisa, de overlevering van de mantel.

Bij deze bijeenkomst was ook zuster Zainab aanwezig. Momenteel is zij bezig met een project om geld in te zamelen voor weeskinderen in Irak. Nadat zij over haar project vertelde, volgde er door broeder Mohamed opnieuw ‘een minuut Fiqh’ met deze keer als onderwerp ‘Nazr in de Islam’.

Broeder Mohsin heeft vervolgens een presentatie gegeven over de activiteiten die Ahlalbait Jongeren Organisatie in de afgelopen periode heeft verricht en met name de veranderingen die de website van AJO heeft ondergaan.

Hierna begon de lezing van broeder Waiel over Fatima Al-Zahra (a). Na de lezing kwamen we aan het einde van het programma. De bezoekers toonden nog belangstelling voor de boeken en artikelen over de Islam die door het Mediacomité beschikbaar werden gesteld.

En zo hebben we een goede bijeenkomst achter de rug waarin we veel geleerd hebben over deze geweldige vrouw, namelijk Fatima Al-Zahra (a).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS GIETHOORN - 4 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salaam aleekum beste broeders en zusters,

Ter viering van het vijfjarig bestaan van Ahlalbait Jongeren Organisatie werd op zaterdag 04 juni 2011 een uitje naar Giethoorn georganiseerd.

Het vijfjarig jubileum van de AJO begon op een zonnige, vroege ochtend voor station Rotterdam Centraal, waar ieder al wachtend op de bus met nieuwe gezichten kennis maakte en langzaamaan wakker werd. Eenmaal in de bus was de sfeer enthousiast en uitgelaten, al helemaal toen we hoorden dat onze voorzitter Waseem heel hip een videoboodschap heeft achtergelaten, waarin hij zijn jubileumtoespraak hield.

Na een paar uurtjes kwamen we aan in Giethoorn, bij “Histomobil” welteverstaan, waar we met zijn allen koffie/thee hebben gedronken, waarna het lunchpakket werd uitgedeeld. Vervolgens werd het dagprogramma uitgelegd en konden we op naar de bootjes.

 

Per groepje van zes mensen kon je in een bootje en kreeg je een puzzel met vragen die je gaandeweg op je route kon beantwoorden. Daarnaast moest iemand stuurman zijn en moest iemand anders “punteren”. Dit is varen met een grote puntstok, waarmee je de boot als het ware voortduwt. Dit is nog een hele klus gebleken, aangezien we ook nog over een groot meer moesten en bijna elk groepje hopeloos verdwaalde, omdat iedereen, betoverd door de beeldschone omgeving, niet meer op de route lette. Om maar niet te spreken van de rivaliteit onder de groepjes en de verscheidene manieren waarop mensen hebben geprobeerd de andere bootjes vriendelijk te saboteren. Echter, toen puntje bij paaltje kwam en iedereen verdwaald raakte, hebben alle bootjes gemoedelijk samengewerkt. Kortom, iedereen kon hier prima zijn energie kwijt en uiteindelijk heeft iedereen de rit, inclusief het grote meer, overleefd.

Afgepeigerd van het punteren keerden we terug naar Histomobil, waar we hebben gebeden. Verder hebben we daar nog gemidgetgolft en uitgerust onder het heerlijke zonnetje.

Voor het avondeten zijn we naar strand Horst gegaan, waar we hebben gepicknickt. Daarna gingen mensen voetballen of wandelen en hebben we na afloop een groepsfoto genomen.

Helaas bleek de dag niet oneindig en moesten we terug naar Rotterdam. In de bus werd er nog een religieuze touch gegeven met een fiqh-raadseltje en een AJO quiz, waarvan de winnaars bij aankomst in Rotterdam een prijs kregen overhandigd. Al met al was het een zeer geslaagde jubileumviering en was dit reisje zeker voor herhaling vatbaar!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

EUROPEES CONGRES VOOR DE SOLIDARITEIT MET BAHREIN IN MADRID – 25 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Deelname Ahlalbait Jongeren aan het Europees congres voor de Solidariteit met Bahrein - 25 en 26 juni 2011

Door Waseem Alkhateeb en Mahdi Aljara

Het begon met een email via de AJO mailbox. Een uitnodiging voor Ahlalbait Jongeren om deel te nemen aan een congres in Madrid voor solidariteit met de bevolking van Bahrein. De voorzitter van AJO en actief lid Mahdi Aljara (Activiteiten Comité) mochten AJO vertegenwoordigen in dit congres. Achteraf bleek dat AJO de enige deelnemende Jongeren organisatie was en tevens de enige deelnemende organisatie uit Nederland.

Het congres bestond uit twee volle dagen met drie discussie onderwerpen. De eerste dag was gereserveerd voor de onderwerpen: "De democratische beweging in Bahrein" en "De mensenrechten schending in Bahrein". Sprekers uit verschillende landen in Europa gaven hun visie, ervaring en mening weer over deze onderwerpen. Daarna was er ruime voor vragen en werd er door het panel geantwoord.

 

Een emotioneel moment ontstond toen dhr. Saeed Shehabi van de democratische beweging in Bahrein zijn betoog hield en de aanwezigen vertelde over de situatie en de wijze waarop het recht van de Bahreini bevolking werd geschonden. De heer Shehabi is minder dan een week geleden in zijn afwezigheid veroordeeld tot levenslang celstraf omdat hij aan de protesten deelnam. Het was een lange, heftige eerste dag waarin emoties soms hoog opliepen vanwege de nijpende situatie daar.

De dag werd beëindigd met een korte kennismaking tussen de deelnemers en uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis van visitekaartjes. Een diner stond op het programma, maar de deelnemers van AJO hadden nog een uurtje voor zonsondergang. Snel werd er in de omgeving een ontdekkingstocht uitgevoerd om te bekijken of Madrid als kandidaat moet staan voor de volgende AJO reis. Helaas kwamen de heren niet verder dan de Bernabeu stadium en die was ook nog dicht voor bezoek. Een rustige wandeling terug naar het hotel zorgde voor de afsluiting van de dag.

De tweede dag begon vroeg in de ochtend en AJO was uitgenodigd als spreker en panellid voor het derde onderwerp: "Het westen en de crisis in Bahrein". AJO mocht als eerste spreken en Waseem hield een toespraak in het Engels. De overige deelnemende experts gaven daarna hun mening en daarna was er ruimte voor vragen. Na het afsluiten van dit onderwerp werd de declaratie van Madrid voor Solidariteit met Bahrein opgelezen aan alle aanwezigen. De declaratie bevatte een samenvatting van hetgeen besproken binnen de drie onderwerpen.

Deze deelname van AJO was dankzij de zegening van Allah zeer succesvol. AJO heeft hiermee weer een groot aantal internationale contacten gemaakt en staat internationaal in Europa nog beter op de kaart.

VERSLAG IFTAR BIJEENKOMST - 06 AUGUSTUS 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 augustus hield Ahlalbait Jongeren haar jaarlijkse iftaarbijeenkomst. Dit jaar werd er gekozen voor de stad Dordrecht. Rond half acht begonnen we de bijeenkomst met een voorwoord door broeder Ahmed. Na het voorwoord was het de beurt aan broeder Ali Al-Touraihi om met zijn mooie stem de heilige Koran te reciteren.

 

De lezing van deze avond werd verzorgd door broeder Mahdi. Het onderwerp was discipline en de Koran. Het was een zeer interessante lezing en na afloop was het tijd voor een aantal Ramadan dua’s (smeekgebeden). Deze werden tevens door broeder Ali gereciteerd.

In het programma was er ook een leuke Ramadan quiz gepland. De quiz mocht in groepjes gedaan worden. Tussendoor werden er gevarieerde vragen gesteld en er was veel interactie met de jongeren. Na het inleveren van de antwoordformulieren werd alles door de organisatie nagekeken en werden er prijzen uitgedeeld.

Om kwart voor tien werd het dan tijd om het vasten te verbreken. Voordat we aan de hoofdmaaltijd begonnen, werd het vasten eerst met dadels, yoghurt en soep verbroken.

Kortom, het was een leuke avond met interessante onderdelen zoals de lezing, quiz, mooie recitaties van de heilige Koran en dua’s.Graag zien we jullie weer op de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

BIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM JAFAR AL-SADIQ (A) - 25 SEPTEMBER 2011.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 25 september heeft AJO in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van Imam Jafar al-Sadiq (a). Ameer, actief lid van het activiteitencomité, was de gastheer die de bijeenkomst in goede banen heeft geleid.

De bijeenkomst is begonnen met een Koran recitatie, met een weergaloze stem door onze broeder Mehdi Mehrzad. Vervolgens kreeg Mays, actief lid van het mediacomité, de eer om op een chronologische wijze het leven van Imam al-Sadiq (a) te schetsen en deze aan de jongeren over te brengen. Het was een powerpoint presentatie met interessante feiten en leerzame verhalen. Eerst werd besproken hoe de politieke verhoudingen waren in de tijd van onze Imam al-Sadiq (a). Vervolgens werd ingegaan op de Universiteit van de Imam (a) en de revolutionaire ontwikkeling op het gebied van kennis en wetenschap. Interessant is om te weten dat vele leerlingen van de Imam (a) hoge aanzien genoten met hun kennisoverdracht. De Imam (a) was een pionier en de voortrekker op de kennisrevolutie op alle gebieden van geloofsleer tot abstracte vakken als scheikunde. Het is hartverscheurend dat het lot van de Imam (a) door de politieke verhoudingen bezegeld werd met dodelijk gif dat hem werd toegediend. Hij werd begraven in de Baqieh in Medina. De Imam (a) heeft zijn leven opgeofferd voor de kennisrevolutie en is nu als rolmodel voor alle jongeren die zich verrijken met de kennis van de Universiteit van Ahlalbait (a). De voordracht werd afgesloten met leerzame overleveringen met uitspraken van onze Imam (a). Al met al, een kwalitatief hoogwaardige voordracht dat door onze zuster met veel enthousiasme werd gepresenteerd.

Hierna volgde een fiqh-minuutje waar in vogelvlucht de basis fiqh regels werden besproken. Het onderwerp gebed stond als thema centraal en dit onderdeel werd gepresenteerd door Mudi, actief lid van het mediacomité. Hierna werd een korte pauze ingelast en iedereen kreeg de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en eventueel boeken te lenen dan wel kopen.

Vervolgens kreeg Raihaneh, actief lid van het mediacomité, de gelegenheid om haar boek te promoten. Onze zuster is tevens de auteur van deze roman; Sara en haar brief aan de achtste Onfeilbare. Na kort een gedeelte uit het boek voorgelezen te hebben, werd op wat het leek een korte conferentie gehouden waarin de jongeren vragen hebben gesteld aan de auteur over de gepresenteerde roman. De jongeren waren duidelijk gepassioneerd over het te publiceren boek en de auteur wilde niet meer verklappen dan het topje van de ijsberg. We moeten allen geduld hebben tot het boek op de markt komt.

Hierna volgde de voordracht van onze broeder Mohsin, voorzitter van het mediacomité. In deze voordracht werd ingegaan op het onderwerp Tawassul en Shafae. Onze broeder heeft dit onderwerp toegelicht met verzen uit de Koran, passages uit smeekgebeden en betrouwbare overleveringen. Zo werd duidelijk dat Tawassul het richten naar alleen God betekent. Tawassul kent twee vormen; direct en indirect, bijvoorbeeld door middel van Ahlalbait (a). Onder Shafae wordt verstaan de bemiddeling bij Allah door degenen die je geraadpleegd hebt in jouw verzoek. Mohsin heeft na zijn voordracht alle vragen van de jongeren betreffende dit onderwerp beantwoord. Aan de gestelde vragen was duidelijk te merken dat de jongeren aandachtig en met veel interesse hebben geluisterd.

Afsluitend hierop heeft Mudi voor de tweede keer een fiqh-minuutje gepresenteerd met de basisregel hoe te handelen bij twijfel met de iftaar en imsaak tijden in de maand Ramadan.

Voordat de bijeenkomst tot een einde kwam, heeft AJO alle aanwezige jongeren voorzien van eten en drank. Hopelijk zien we iedereen weer terug bij de komende bijeenkomsten.

Wasalam alaykom,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

OFFERFEEST BIJEENKOMST - 6 NOVEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst begon rond 13:00. Tijdens de inloop was het mogelijk om het gebed verrichten. Jongeren uit het hele land waren aanwezig op deze bijzondere bijeenkomst in het teken van het Offerfeest en er werden vele nieuwe gezichten verwelkomd.

De bijeenkomst begon zoals het hoort met een Koranrecitatie van broeder Ali. Met zijn mooie stem opende hij het gevarieerde programma. De bedevaart werd in drie voordachten gepresenteerd. Als eerste door zuster Fatima, die een inleiding presenteerde over de bedevaart. Met een mooie overlevering werd de nadruk gelegd op de intentie van de bedevaarders.

 

Na de inleiding was het tijd voor het bekende Fiqh momentje. Broeder Mudi had ook voor deze bijeenkomst een gepast aspect in de Fiqh uitgelegd. Onder andere het twijfelen tijdens de Tawaf (het ronddraaien rond de heilige Ka’ba) werd besproken.

Als tweede voordracht had de Ahlalbait Jongeren Organisatie aan broeder Shoaib gevraagd zijn ervaring van de bedevaart te vertellen. Welke momenten vond hij speciaal en hoe was het om voor het eerst op bedevaart te gaan? Er was na afloop ook nog ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst was ter viering van het Offerfeest. Daar hoort lofzang bij en broeder Ali heeft een aantal mooie gedichten gereciteerd.

De derde voordracht was een lezing door broeder Waiel. Een lezing die dieper op de bedevaart inging en een voordracht waar iedereen aandachtig naar heeft geluisterd en veel van geleerd heeft. Broeder Ahmed heeft na de lezing een mooi gedicht over de bedevaart voorgelezen.

AJO had nog een aantal zeer bijzondere verrassingen gepland voor de aanwezige jongeren: eerst werd er een filmpje getoond van twee actieve leden die in Mekka zijn, waarna de echte verassing kwam. Een live verbinding werd met onze broeders Amir en Mahdi in Mekka tot stand gebracht! Het was een speciaal gevoel om vanuit Utrecht met onze actieve leden in Mekka te praten en ze tevens op het scherm live te zien. Sayed Mohammed al Musawi was tevens in Mekka aanwezig en gaf voor ons live een korte lezing, wat zeker een indrukwekkende ervaring is geweest!

Het laatste onderdeel van het programma was een quiz, waarbij ook prijzen werden uitgedeeld. Hiervoor werd een korte pauze gehouden, waarin broodjes en drinken werden uitgedeeld.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 03 DECEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 3 december was er een bijeenkomst ter nagedachtenis van Imam Hussein (a), georganiseerd door Ahlalbait4iedereen, Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Iman, Stichting Sadeqiya, Stichting Alcauther en Hussaini Mission. Na het gezamenlijke gebed startte het programma om 13.00 uur, met een korte introductie van presentator broeder Mohammed Mehdi Shaykhzada. Hierna werden er een aantal verzen uit de heilige Koran voorgelezen door broeder Alireza Qurbanpoor. Moge Allah deze broeder belonen voor zijn moeite, en moge zijn recitatie hem en ons dichterbij Allah (swt) brengen, insha’Allah. Ook werden tijdens deze bijeenkomst de verzen, samen met de Nederlandse vertaling, geprojecteerd op het scherm.

 

Nadat de broeder was bedankt voor zijn mooie recitatie, werd het programma van die dag door zuster Fatima Al-Mansoury besproken. Hierna werd Ziyarat Warith met de bijpassende Nederlandse ondertiteling afgespeeld. Moge Allah de vertalers rijkelijk belonen en moge hun talent altijd voor het goede worden gebruikt, insha’Allah. Het programma ging verder met een Fiqh momentje, geleid door broeder Mudi Al Shamma, die ons al tijdens meerdere bijeenkomsten heeft gewezen op de regels van Fiqh.

Vervolgens hield broeder Waiel Alkhateeb een lezing, die zeer bijzonder was door de combinatie van rouwzang en de bespreking van historische aspecten en hedendaagse relevantie van het verhaal van Imam Hussein (a). Broeder Waiel vertelde tijdens deze lezing tevens over het belang van vroomheid; hij legde ons uit hoe wij deze staat kunnen bereiken en als we deze bereikt hebben, wat voor goede dingen we dan kunnen verwachten. Zoals elke moslim weet, kunnen er over de tragedie van Karbala miljoenen boeken worden geschreven. Maar deze lezing maakte een heel belangrijk punt; het punt dat we van deze tragedie iets moeten leren. Het rouwen om Imam Hussein (a) is heel belangrijk, maar het leren van zijn gezegende opoffering is nog belangrijker. Het laat ons zien hoe belangrijk het licht van Allah (swt), van de Islam, van de Profeet en de Ahlalbait (a) is.

Een van de laatste maar zeer belangrijke programmapunten was de discussie, waarin er stellingen en vragen werden gepresenteerd aan het publiek. De centrale vraag was: “Wat kan ik van de tragedie van Karbala leren en wat betekent het offer van Imam Hussain (a) voor mij persoonlijk?” Uit de vele verschillende reacties werd duidelijk dat ook onder de jongeren de gebeurtenissen nog leven, omdat zij tijdens het dagelijks handelen de grote opoffering in gedachten houden.

Na een geslaagde discussie sessie deelde Sheikh Al Jizani zijn ervaring vanuit Irak en vertelde hij de aanwezigen dat hij deze rouwbijeenkomst een zeer geslaagd initiatief vond en dat hij trots was op wat de Nederlandse Sjietische jongeren hadden georganiseerd. De AJO voorzitter broeder Waseem Alkhateeb las hierna nog een kort gedicht voor, waarna de presentatoren de bijeenkomst officieel afsloten en de heerlijke maaltijd werd geserveerd. Ook was er de mogelijkheid om de Sheikh specifieke vragen te stellen.

Deze succesvolle bijeenkomst was het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties. De opkomst was alhamdullillah erg goed en de aanwezigheid van vele culturen was vooral tijdens de discussie goed te merken.

Moge Allah onze moeite voor deze bijeenkomst en herdenking van Imam Hussein (a) rijkelijk belonen. Insha’Allah zullen wij de tragedie van Karbala nooit vergeten en moge het rouwen om Imam Hussein (a) ons dichter bij Allah (swt) brengen.

Gedicht ter ere van deze speciale bijeenkomst:

Verenigd zijn we als jongeren onder de vlag van onze imam

Verenigd zijn we en nooit wijken we af van deze baan

 

Deze bijeenkomst maakt onze dag vandaag echt historisch

De stemming is bij ons daarom ook terecht euforisch

 

Blij zijn we als organisaties met jullie aanwezigheid vandaag

De liefde voor imam Hussein is een feit en niet een vraag

 

Als broeders en zusters staan we sterk als een blok samen

Verenigd onder zijn vlag waar onze ouders ook vandaan kwamen

 

Als jongeren zijn we ook trots op de strakke organisatie

Een felicitaitie voor deze unieke en prachtige prestatie

 

Dat is de kracht als alle verenigingen samenwerken

Zo zie je dat we elkaar altijd moeten versterken

 

Wij beloven jullie onze commitment en aanwezigheid

Blijf op deze weg, want zo winnen we elke wedstrijd

 

Hand in hand kameraden wordt hier vaak geroepen

Broeders en zusters verenigd is wat wij nu roepen

 

Gezegend is de weg van Ahlalbait waar je ook heen gaat

Gezegend is het zeker met jullie jonge en luide salawat

Gedicht geschreven door Waseem

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2010. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

BIJEENKOMST MEIDEN COMITÉ – 10 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 10 januari 2010 is in Den Haag door de Meiden Comité van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Sajjad (a) (Ali bin Hussein (a)).

Allereerst zijn de dames begonnen met het gebed en nadat iedereen klaas was met het gebed begon het programma. De gastvrouw verwelkomde aanwezige dames en vertelde in het kort hoe het programma zal verlopen.

Het programma begon met het lezen dan de Koran, dit werd gedaan door een actief lid. De Koran lezen en Allah's woorden zijn een mooi begin bij alles en dus ook bij deze bijeenkomst. Na het lezen van de Koran heeft onze gast ziyarat Ashura voorgelezen, dit heeft ze mooi gedaan. Meteen na de Ziyara hebben we duaa al-Faraj gelezen, en ook dit was heel erg mooi en iedereen deed mee.

Wie was Imam al Sajjad (a) en wat is er met Imam al Sajjad (a) gebeurd na het overlijden van zijn vader Imam Hussein (as)? Dit werd ons vertelt tijdens de lezing. De lezing bracht vele emoties naar boven, het was erg emotioneel en mooi. Alle gasten luisterden met volle enthousiasme. Ook wed ons in d lezing duidelijk gemaakt wat het belang is van de Hijab voor een vrouw, waarbij een paar mooie voorbeelden opgenoemd werden. In combinatie met een lezing werd ook een gedicht van Imam al Sajjad (a) gereciteerd.

Na de lezing hebben wij kort gepauzeerd waarbij cake/thee en mandarijnen uitgedeeld werd. De meiden hebben even bijgepraat. Na de pauze werd er een mooi gedicht voorgedragen door een bekende dichteres over Imam al Hussein (as)en Karbala. Ook hebben wij Ziyarat Imam al Sajjad (a) gelezen, Imam al Sajjad (a) is samen met andere Imams begraven in al Baqie' In Saudi-Arabië en zijn Ziyaret is in combinatie met Ziyaret al Baqie'.

Hierna heeft onze gast als eerst jonge rouwzangeres rouwzang voor onze voorgelezen. Dit heeft ze in het Nederlands en in het Arabisch gedaan. Onze tweede jonge rouwzangers heeft een rouwzang in het Perzisch en Arabisch voorgedragen. Erg mooi om te zien hoe jonge dames zo talentvol kunnen zij.

De bijeenkomst hebben wij beëindigd met broodjes en wat lekkers. Het was een geslaagde bijeenkomst en we hebben veel van elkaar geleerd. We hopen dat onze gasten veel van hebben genoten. Wij bedanken nogmaals al onze gasten voor hun komst en hopen hun terug te zien bij de volgende bijeenkomst van het Meiden Comité

Ws,

Meidencomité van Ahlalbait Jongeren

VERSLAG IMAM SAJAD (A.S) BIJEENKOMST - 15 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In Rotterdam is op 15 januari door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de vierde Imam al Sajjad (a). De gastheer was Samir (actief lid activiteitencomité). De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Ali al Touraihi.

 

Vervolgens kreeg de alom bekende spreker Waiel (voorzitter activiteitencomité) de eer om een voordracht te houden ter herdenking van Imam al Sajjad (a). Hij heeft duidelijk gemaakt wat voor persoon deze Imam betekende voor de Islamitische natie en waarom wij hem als voorbeeld moeten nemen. Vervolgens ging hij in op de belangrijke smeekbeden van al Sajjad (a) en eindigde met een emotioneel verhaal.

Nadien werd het tijd voor rouwzang en dat werd verzorgd door een gast. Aan de gezichten was merkbaar dat de sfeer emotioneel was. De rouwzang was deels in het Arabisch en deels in het Nederlands en dat maakt het nog levendiger voor de jongeren. Na de liefde voor Ahlalbait (a) getoond te hebben in het herleven van de missie van Imam al Hussain (a), werd het tijd voor het eten. Tijdens het nuttigen van broodjes kon iedereen met elkaar kennis maken, dan wel bijpraten.

Tenslotte werd een quiz gehouden door Mudi (actief lid mediacomité). Het betrof een Fiqh quiz. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een kort verhaal. Er werden groepjes gemaakt en ieder groep kreeg de tijd om onderling de vragen te beantwoorden.

Na een kwartier moest van ieder groep een vertegenwoordiger naar voren komen en de antwoorden presenteren met de beargumentering. Zowel de broeders als de zusters hebben actief deelgenomen aan de quiz en duidelijk was te zien dat het een uitdaging was. Mudi heeft uiteindelijk de antwoorden kenbaar gemaakt en de laatste tien minuten kreeg iedereen de gelegenheid om vragen te stellen.

Het was weer een leerzame avond waarbij iedereen veel genoten heeft en anderzijds zijn verdriet samen gedeeld heeft. Het was een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst. We hopen iedereen weer terug te zien in de komende bijeenkomsten.

VERSLAG ARBAEEN BIJEENKOMST 2010\1431 – 7 FEBRUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op 7 februari 2010 heeft Ahlalbait jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de Arbaeeniya van Imam Hussein (a). Hierbij vergezelde Ayatollah Ali al Hakeem ons uit Engeland. De bijeenkomst werd geïntroduceerd en geleid door Waiel (voorzitter van activiteitencomité). De opkomst was goed en bestond uit  verschillende nationaliteiten.

De bijeenkomst is begonnen met het middaggebed geleid door onze speciale gast Ayatollah Ali al Hakeem. Ilyaas heeft het gebedsoproep luid verricht en iedereen maakte zich klaar voor het gezamenlijke gebed. Na het middaggebed begon het programma. Ilyaas heeft de bijeenkomst gezegend met zijn recitatie uit de heilige Koran. Hierna kreeg onze gast de eer om ter herdenking van de Arbaeen een voordracht in het Engels te houden gericht aan de jongeren. 

Het onderwerp van de voordracht ging over ‘een Moslim; zwijgzaam of revolutionair’. De nadruk werd gelegd op hoe en wanneer een Moslim zich in bepaalde situaties moet handelen. Ook ging hij in op hoe de Westerse mensen vanuit hun visie zich daarover uitlaten.

Imam Hassan (as) wordt als een zwijgzaam persoon beschouwd en Imam Hussain (as) wordt als een revolutionair persoon beschouwd. Dit is niet juist. Als Imam Hussain in het tijdperk leefde van Imam al Hassan (a) dan had hij precies hetzelfde gehandeld en als Imam Hassan (as) in het tijdperk van Imam Hussein (a) leefde dan had hij precies hetzelfde gehandeld.

Na deze leerzame voordracht werd het tijd voor een vragenronde. Iedereen kreeg de gelegenheid om zijn vragen te stellen aan de spreker.  Verschillende onderwerpen kwamen naar voren  zoals hoe te handelen in onze tijd, belang van het dragen van een hoofddoek, visie over de metgezellen van de Profeet (s), uitleg over de uitverkorenen in de tijd van de verschijning van de twaalfde Imam al Mahdi (a).  Zo werd ook de vraag gesteld hoeveel wij van de vrouwen van de Profeet (s) houden. Het antwoord was dat wij precies evenveel van de vrouwen van de Profeet (s) houden als de Profeet (s) zelf van zijn vrouwen hield.

Vervolgens werd het tijd voor rouwzang. Onze eerste jongste rouwzanger ooit , Amir, heeft opgetreden met een rouwzang in het Arabisch.  Hierna kwam Ali al Fali en de sfeer werd steeds levendiger. Ten slotte werd de bijeenkomst beëindigd met een rouwzang in het Arabisch en in het Engels door Ali Al Touraihi.        

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en kon iedereen privé en direct met de Sjeigh spreken. De jongeren werden in de gelegenheid gesteld om artikelen, zoals boeken, te kopen of te lenen. 

AJO hoopt alle jongeren weer terug te zien in de komende bijeenkomst.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

IFTAAR BIJEENKOMSTEN AJO 2010: ROTTERDAM EN EINDHOVEN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het jaar 2010 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een tweetal Iftaar bijeenkomsten gehouden.

De eerste was dit jaar in Rotterdam bij stichting Imaan. Onze programma begon daar met een Koran recitatie van onze jonge broeder Mahsi. Na zijn prachtige recitatie was een lezing het volgende punt op ons programma. Omdat de thema van de bijeenkomst Hijab in de maatschappij was gaf broeder Mahdi zijn lezing over Vrouwen in de Islam. Waarbij hij onder andere via een aantal verzen in de koran uitlegde dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en ze ook zo behandeld moeten worden.

Het volgende onderdeel was een debat over een aantel stellingen. Het debat werd eerst gevoerd tussen twee personen, daarna kon de hele zaal mee doen aan de discussie. Het leverde een aantal goede discussies op tussen de jongeren.

De avond werd succesvol afgesloten met het gezamenlijk gebed en een Iftaar maaltijd.

Een aantal weken later was alweer de 2e Iftaar bijeenkomst, deze keer in Eindhoven. We waren blij om een aantal nieuwe gezichten te zien bij deze bijeenkomst en ze te verwelkomen bij Ahlalbait Jongeren.

In Eindhoven begonnen we met een Koran recitatie van broeder Haider Al Fely. Met zijn prachtige stem heeft hij een aantal verzen van de koran gereciteerd.

De lezing werd deze bijeenkomst gedaan broeder Wasseem. Hij heeft het onder andere over gehad hoe belangrijk het was om een geleerde te volgen in een wereld waarin je elke dag voor moeilijke beslissingen staat.

Ook kregen de bezoekers een korte presentatie te zien van broeder Mohsin over AJO. Na de presentatie begon onze laatste onderdeel voor het avondgebed en de Iftaar, namelijk de Quiz.

De Quiz ging over de maand Ramadan en de gebeurtenissen hierin. Zo waren er vragen over het overlijden van Imam Ali (a) en ook over de geboorte van Imam Hassan (a). Het was leuk om te zien dat er zo actief werd meegedaan. De jongeren konden door middel van een aantal gekleurde vellen laten zien wat hun antwoord was op de vraag.

Nadat de Athan door broeder Ilyass werd gereciteerd gingen we bidden, maar eerst kreeg iedereen een dadel en yoghurt om hun vasten te verbreken. Na het bidden hebben we gezamenlijk de Iftaar gegeten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS AACHEN - 13 NOVEMBER 2010

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum Beste Jongeren,

Zoals jullie weten zijn we op 13 november naar Valkenburg, Vaals en Aken geweest. Ook dit jaar was de jaarlijkse AJO reis alhamdoellah een leuke ervaring. Daarom hebben we deze keer twee jongeren gevraagd om hun ervaring tijdens deze reis. Hieronder lezen jullie hun verslagen.

Verslag door Fedek Al Saady

Eindelijk was het zover, het jaarlijkse reisje van Ahlalbait Jongeren Organisatie!

Met 55 personen in totaal zijn we in het natte weer op 13 november ’10 om 08.20 uur uit Rotterdam vertrokken met de bus, dit keer zouden we naar Aachen gaan, maar natuurlijk niet zonder een korte stop bij Valkenburg, en Vaals.

We waren aardig op tijd vertrokken, onze eerste stop was in het Limburgse stad Valkenburg, of eigenlijk onder Valkenburg, hier zijn we met z’n allen de ‘gemeente grot’ gaan bezoeken.

Nadat het onze beurt was mochten ook wij het treintje in om de grot te bekijken. Hier werd ons uitgelegd door onze gids dat de romeinen 2000 jaar geleden de mergel uit de bodem nodig hadden als bouwmateriaal. Door fossielen en schelplagen zijn deze natuurlijke omstandigheden van ver voor onze jaartelling goed te zien. Tijdens onze rit in de grot, konden we ook een boeiend overzicht van verschillende kunstuitingen en levensomstandigheden van talloze generaties van mensen zien . Er waren restanten te zien in de grot van wat de opgejaagde mens bouwde, die zij als schuilplaats gebruikte. Ook waren er hier muurschilderingen en plaquettes waaruit we het verleden konden proeven! Dit samenspel van natuur en cultuur vormt een uniek verhaal. Een verhaal dat nog interessanter wordt door het mysterieuze van de duistere doolhof van onderaardse gangen.

Na onze rit in het grot zijn we weer met z’n alle de bus ingestapt en op weg gegaan naar onze volgende stop punt, namelijk Vaals.

We zijn hier bij de 3 landen punt geweest, daar naast was tevens ook het hoogste punt van Nederland. Hier hebben we allemaal het middag gebed kunnen verrichten. Helaas waren er door het natte weer weinig winkels geopend, maar gelukkig was het patat kraampje wel gewoon open en hebben we allemaal van het lekkere patat kunnen smullen! Nadat iedereen weer energie had werd er een interessante lezing gehouden door Waiel.

Hierna ging onze reis verder naar Aachen.

Eenmaal bij Aachen aangekomen was het alweer 15.00 uur. We hadden toen afgesproken dat iedereen lekker kon gaan winkelen in het centrum en dat we om 17.00 uur weer op dezelfde plek zouden verzamelen om gezamenlijk naar het restaurant te lopen.

In het centrum hadden we hetzelfde weersomstandigheden als in Nederland, regenachtig. Maar dit hield ons er niet van tegen om lekker te kunnen winkelen, en rond te neuzen in de Duitse winkels!

Na lekker gewinkeld te hebben gingen we weer terug naar ons verzamelplekje, toen iedereen was aangekomen, was het duidelijk dat er als meest paraplu’s waren gekocht. Zo liepen wij allemaal lekker droog onder onze pluutjes richting het restaurant!

Na ongeveer 10 minuten lopen waren wij aangekomen bij restaurant Sinbad. Hier konden we natuurlijk bidden, en daarna gezamenlijk eten. Het eten was zalig, van verschillende soorten rijst, kip en vlees werd geproefd, en natuurlijk de dolma niet te vergeten! Nadat iedereen lekker vol zat, werd er hier en daar nog wat bij gekletst. Hierna konden wij gaan en stond de bus al op ons te wachten.

Nadat de telling gedaan was, en iedereen in de bus zat konden wij weer terug keren naar Nederland. De terug reis was erg leuk, zo werden er verschillende soorten spelletjes gespeeld, en werd er een lofzang gehouden. Rond 22.30 uur waren wij weer allemaal veilig en wel aangekomen in Rotterdam, hier werd nog afscheid genomen van elkaar, en ging iedereen weer zijn eigen kant op.

Wij hebben er allemaal heel erg van genoten, ondanks het slechte weer. En hopen dat er de volgende keer weer veel mensen mee zullen gaan, want hoe meer mensen hoe meer vreugde!

Inshallah tot de volgende keer,

____________

Verslag door Feras Nasser

Op 13 november ’10 om 08.00 uur hebben wij ons verzameld op het metrostation Rijnhaven te Rotterdam. Nadat alle deelnemers van de reis elkaar begroet hadden en even praatten, besloten wij om te vertrekken richting Valkenburg. Onderweg werd er natuurlijk, zoals in iedere gezelschap, ononderbroken gepraat en gedebatteerd. Zo passeerden onderwerpen de revue als Nederlandse politiek, de situatie in het buitenland, Islam en natuurlijk zoals het hoort werden er grappen gemaakt teneinde de sfeer te doen ontspannen. De reis duurde ongeveer drie uur en sommigen hadden besloten een dutje te nemen om energie op te doen en zich voor de bereiden tot een actieve dag.

Eenmaal aangekomen en uitgestapt voor de entree van de “eeuwen oude grotten”, moesten sommigen onmiddellijk een onderdak vinden of de paraplu opsteken, want het regende helaas onophoudend gedurende onze hele reisdag. Maar dat verpeste de sfeer absoluut niet, want onze medebroeders van het Zuiden voegden zich toe aan de groep en de gezellige sfeer werd voortgezet. Nadat wij ons eenmaal allen verzameld hadden voor de grotten en de kaartjes werden aangeschaft, konden wij de grotten betreden. De lucht in de grotten was fris en eenmaal in de trein te hebben gestapt, werd het best koud. Gelukkig werden wij afgeleid van de kou doordat onze gids ons verschafte met waardevolle informatie met betrekking tot de grotten. Zo hebben wij geleerd dat de grotten geheel gegraven waren door de (lokale) mensen zelf en er ruimtes werden gemaakt die bestand waren tegen een nucleaire ontploffingen, omdat men toen nog in de Koude Oorlog verkeerde.

Gelukkig dat die ruimtes nooit daadwerkelijk gebruikt hoefden te worden. Een andere bijzondere ervaring in de grotten was toen de gids de trein diep in de grotten stopt zette en de lichten uitdeed. Hij wilde ons laten ervaren hoe het is om zich in totale duisternis te begeven. Daarna vertelde hij ons dat hoewel een mens de gangen en routes van de grotten uit zijn/haar hoofd kan leren, hij/zij toch gedesoriënteerd zal raken en de weg uit de grotten nooit zal vinden (zo donker was het, pikkedonker!). Ook konden wij de amateuristische en professionele kunstwerken die op de muren waren getekend beschouwen. Na ongeveer 15-20 minuten kwam de reis tot einde en wij begaven ons richting de uitgang.

Vervolgens stapten wij de bus in en vervolgden onze reis richting Aken. Onderweg konden wij echter even stoppen te Vaals om het drielandenpunt (Nederland, België en Duitsland) te bezoeken. Maar helaas door de weeromstandigheden (te veel regen!) konden wij de toren niet beklimmen om vanuit dat punt de drie landen tezelfdertijd te mogen zien. Wellicht voor een andere keer.

In Vaals konden wij gelukkig ons gebeden verrichten en onze reisleider Waiel gaf ons een korte lezing aangaande Usul ad-Din. Daarna was het een kort stuk rijden naar Aken.

Aldaar aangekomen hadden wij ongeveer een uur of twee de tijd om vrijelijk de stad te verkennen. Dit werd in groepjes gedaan en wij konden zodoende de stad verkennen en de winkels bezoeken en/of bezichtigen. Daarna kregen de meeste broeders en zusters trek in het diner en zoals afgesproken hadden wij ons weer verzameld bij het aankomstpunt te Aken. Vervolgens liepen wij met iedereen richting het restaurant dat Sindbad heette. Daar moesten wij ongeveer 30 minuten wachten totdat het eten werd geserveerd en wij het konden nuttigen. Gelukkig konden wij in hetzelfde restaurant onze resterende gebeden van de dag verrichten en met een goed gevoel genieten van de heerlijke warme maaltijd. Dat werd dat ook uitbundig gedaan, na zo’n lange dag van inspanning en gepraat!

Daarna kwam het einde van onze gezellige dag al in zicht en wij moesten de bus instappen om zonder een tussenstop makend naar Rotterdam terug te keren. Onderweg werd er natuurlijk wederom veel gepraat en wij konden tevens genieten van recitaties die één van onze broeders, Mulla Mohamed Al Sayegh, verzorgde.

Kortom, het was een gezellige en leerzame dag geweest en waarvan Insha’Allah nog vele van dezelfde soort zullen volgen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 12 DECEMBER 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het kader van de maand Muharram heeft er op zondag 12 december een bijeenkomst plaatsgevonden die speciaal door Ahlalbait Jongeren Organisatie voor belangstellenden was georganiseerd. Het thema van deze bijeenkomst was loyaliteit en in het bijzonder Muslim ibn Aqeel die zijn loyaliteit aan Imam Hussein (a) oprecht heeft bewezen.

Om 12.30 begon de inloop van de bijeenkomst. Rond 13.00 werd het steeds drukker waarna het programma daadwerkelijk van start kon gaan. De bijeenkomst begon met Qoran recitatie. Na deze beluisterd te hebben, volgde er een lezing door broeder Waiel. Loyaliteit en in het bijzonder de loyaliteit van Muslim ibn Aqeel was het thema van de lezing. Uit de lezing werd voor eenieder duidelijk dat loyaliteit ontstaat vanuit een bepaalde gedachtegoed/ideologie. Voor de mens is het belangrijk om te realiseren dat loyaal handelen een wezenlijk aspect is in de Islam en we ons hierin altijd verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Loyaliteit werd ook nagestreefd door Muslim ibn Aqeel.

Tijdens de strijd Karbala bleef hij loyaal aan Imam Hussein (a), maar betreurenswaardig moest hij een gruwelijke dood ondergaan. Vanuit de lezing werd de zaal meegenomen in een korte rouwzang waarbij het verdriet om de wrede gebeurtenissen begon te leven.

Na deze leerzame lezing volgde er een lezing door de hooggeleerde Sayed El Hakeem.

De hooggeleerde deelde mee dat de liefde voor de Ahlalbait (a) en ook de herdenking van de maand Muharram steeds meer aandacht van de mensheid krijgt. Het belangrijkste wat we van deze lezing kunnen leren is dat Imam Hussein (a) moest strijden voor rechtvaardigheid. Zo werd duidelijk dat de essentie van de maand Muharram verbonden is aan begrippen als rechtvaardigheid en loyaliteit.

Heel toepasselijk volgde hierop een discussie met de volgende stelling: ‘Ik ben loyaler aan Nederland dan aan mijn vaderland’. De meningen waren hierover verdeeld, maar over het algemeen was uiteindelijk iedereen het ermee eens dat we loyaal dienen te zijn aan beide landen. Ook de hooggeleerde Sayed El Hakeem bevestigde dit. We mogen ook niet meestrijden met een Islamitische staat dat onterecht een non-Islamitische staat aanvalt. Wederom rechtvaardigheid. In verband met tijdgebrek konden er helaas niet meerdere stellingen besproken worden.

Verder stelde het publiek vragen aan de hooggeleerde op het gebied van relaties en het gebed. Na de lezingen volgden er rouwzang en latmiyat. De middag eindigde na gezamenlijk gegeten te hebben.

Ahlalbait Jongeren Organisatie hoopt o.a. een bijdrage te hebben geleverd aan de kennisontwikkeling van de deelnemers en bedankt eenieder voor zijn/haar bijdrage aan de bijeenkomst.

Wassalamu alaikum,

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken