AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2011. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG AJO BIJEENKOMST: VROUWEN BINNEN DE ISLAM - 09 JANUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 9 januari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst gehouden in Den Haag met als thema: Vrouwen binnen de islam.

De bijeenkomst begon om 13:00 toen de meeste mensen binnenkwamen. Als eerst werd de Azan gereciteerd waarna we met z'n allen het gezamenlijk gebed hebben uitgevoerd. Hierna werd het programma begonnen met een koran recitatie door broeder Illyas.

Na zijn prachtige recitatie werd een lezing gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over de vrouwen binnen de islam en hierbij werd Sayeda Zainab (a) als voorbeeld genomen.

Deze bijeenkomst stond verder in de teken van een aantal stellingen die we wilden bespreken met de aanwezige jongeren. Zo ging een stelling over de rol van de islamitische vrouwen binnen deze maatschappij. Een andere stelling ging over de visie van de westen over de islam. Er moet gezegd worden dat de jongeren goed meededen en duidelijk hun mening gaven.

Hierna gingen we over naar de laatste onderdeel van de bijeenkomst en dat waren de gedichten over Imam Al Hussein (.). Zuster Fatme Al Karbaleia en broeder Waseem Alkhateeb hadden allebei een aantal gedichten voorbereidt en voorgedragen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 07 FEBRUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 5 februari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer gehad om Sayed Mohammed Musawi te gast te hebben bij de jaarlijkse Arbaien bijeenkomst.

Met een opkomst van 100 personen en een mooi programma voor de boeg werd zoals altijd gestart met een koranrecitatie door Mehdi Mirzad. Daarna las broeder Haydar Al Fayli de ziareh op een zeer krachtige en emotionele wijze voor. Broeder Ahmed Beka las hierna een prachtig gedicht voor over aanvallen die Sjiieten meemaken en het vasthouden aan het geloof. 

Het belangrijkste onderdeel was de lezing van de Sayed, die speciaal vanuit Engeland is overgekomen voor deze bijeenkomst. Sayed Mohammed Musawi gaf de lezing in het Engels, en delen van de lezing werden vertaald voor degenen die de Engelse taal niet (geheel) machtig zijn.

De lezing ging over jou: de Sjiietische moslim in de Westerse maatschappij. Hoe kunnen we vasthouden aan het geloof? Hoe moeten we omgaan met niet-moslims? Een groot deel van het antwoord lag erin dat moslims het goede voorbeeld en gedrag moeten tonen. Veel problemen en misverstanden kunnen worden weggenomen door niet-moslims te informeren. Dit is een verantwoordelijkheid van elke moslim.

Omdat moslims zelf natuurlijk ook vragen hebben over hun eigen geloof was na de lezing ruimte voor vragen vanuit het publiek. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt en de Sayed gaf antwoord op zeer uiteenlopende vragen. Onderwerpen als: omgang man-vrouw, zoeken naar psychische hulp, hoofddoek op het werk, sharia, trouwen en veel meer werden aangesneden.

Nadat de vragen waren beantwoord was het tijd voor rouwzang. Twee broeders lazen op uitstekende manier de rouwzang voor: Illyas Nadjafi en Amir Al Sharji.Er werd in totaal in maar liefst 4 talen ( Farsi, Urdu, Arabisch, Nederlands) rouwzang gedaan door beide broeders.

Na een lange maar leerzame avond was het programma daarna afgelopen, maar niet voordat iedereen van het avondeten kon genieten.

Al met al is AJO erg blij met jullie opkomst en het bezoek van Sayed Mohammed Musawi, en we hopen inshallah jullie de volgende bijeenkomsten telkens weer te kunnen begroeten!

VERSLAG BIJEENKOMST FATIMA AL-ZAHRA (A) - 15 MEI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Ter ere van Fatima Al-Zahra (a) heeft er op zondag 15 mei 2011 in Stichting Iman een bijeenkomst plaatsgevonden die door Ahlalbait Jongeren Organisatie werd georganiseerd.

Rond 13:00 begon het programma met een Koran recitatie van broeder Ilyas. Na de Koran recitatie reciteerde broeder Ilyas Dua al Tawasul op een zeer mooie wijze. Om ook kennis op het gebied van Fiqh (geloofsleer) op te doen, kregen we van broeder Mohamed het zogenoemde ‘een minuut Fiqh’.

Hierna werd het tijd voor het gebed. Nadat de Azan (oproep voor het gebed) werd gereciteerd, gingen de broeders en zusters de wudhu (de wassing voor het gebed) verrichten waarna het gezamenlijk gebed werd gebeden. Na het gebed werd er een korte pauze ingelast.

Na lekker gegeten te hebben, ging het programma verder met een korte presentatie van zuster Ithar over het leven van Fatima Al-Zahra (a). Hierin werden de belangrijkste kenmerken van Fatima (a) genoemd en ook werden er een aantal gebeurtenissen uit het leven van Al-Zahra (a) verteld waaronder hoe Tasbih Al-Zahra is ontstaan en ook over Hadith al Kisa, de overlevering van de mantel.

Bij deze bijeenkomst was ook zuster Zainab aanwezig. Momenteel is zij bezig met een project om geld in te zamelen voor weeskinderen in Irak. Nadat zij over haar project vertelde, volgde er door broeder Mohamed opnieuw ‘een minuut Fiqh’ met deze keer als onderwerp ‘Nazr in de Islam’.

Broeder Mohsin heeft vervolgens een presentatie gegeven over de activiteiten die Ahlalbait Jongeren Organisatie in de afgelopen periode heeft verricht en met name de veranderingen die de website van AJO heeft ondergaan.

Hierna begon de lezing van broeder Waiel over Fatima Al-Zahra (a). Na de lezing kwamen we aan het einde van het programma. De bezoekers toonden nog belangstelling voor de boeken en artikelen over de Islam die door het Mediacomité beschikbaar werden gesteld.

En zo hebben we een goede bijeenkomst achter de rug waarin we veel geleerd hebben over deze geweldige vrouw, namelijk Fatima Al-Zahra (a).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS GIETHOORN - 4 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salaam aleekum beste broeders en zusters,

Ter viering van het vijfjarig bestaan van Ahlalbait Jongeren Organisatie werd op zaterdag 04 juni 2011 een uitje naar Giethoorn georganiseerd.

Het vijfjarig jubileum van de AJO begon op een zonnige, vroege ochtend voor station Rotterdam Centraal, waar ieder al wachtend op de bus met nieuwe gezichten kennis maakte en langzaamaan wakker werd. Eenmaal in de bus was de sfeer enthousiast en uitgelaten, al helemaal toen we hoorden dat onze voorzitter Waseem heel hip een videoboodschap heeft achtergelaten, waarin hij zijn jubileumtoespraak hield.

Na een paar uurtjes kwamen we aan in Giethoorn, bij “Histomobil” welteverstaan, waar we met zijn allen koffie/thee hebben gedronken, waarna het lunchpakket werd uitgedeeld. Vervolgens werd het dagprogramma uitgelegd en konden we op naar de bootjes.

 

Per groepje van zes mensen kon je in een bootje en kreeg je een puzzel met vragen die je gaandeweg op je route kon beantwoorden. Daarnaast moest iemand stuurman zijn en moest iemand anders “punteren”. Dit is varen met een grote puntstok, waarmee je de boot als het ware voortduwt. Dit is nog een hele klus gebleken, aangezien we ook nog over een groot meer moesten en bijna elk groepje hopeloos verdwaalde, omdat iedereen, betoverd door de beeldschone omgeving, niet meer op de route lette. Om maar niet te spreken van de rivaliteit onder de groepjes en de verscheidene manieren waarop mensen hebben geprobeerd de andere bootjes vriendelijk te saboteren. Echter, toen puntje bij paaltje kwam en iedereen verdwaald raakte, hebben alle bootjes gemoedelijk samengewerkt. Kortom, iedereen kon hier prima zijn energie kwijt en uiteindelijk heeft iedereen de rit, inclusief het grote meer, overleefd.

Afgepeigerd van het punteren keerden we terug naar Histomobil, waar we hebben gebeden. Verder hebben we daar nog gemidgetgolft en uitgerust onder het heerlijke zonnetje.

Voor het avondeten zijn we naar strand Horst gegaan, waar we hebben gepicknickt. Daarna gingen mensen voetballen of wandelen en hebben we na afloop een groepsfoto genomen.

Helaas bleek de dag niet oneindig en moesten we terug naar Rotterdam. In de bus werd er nog een religieuze touch gegeven met een fiqh-raadseltje en een AJO quiz, waarvan de winnaars bij aankomst in Rotterdam een prijs kregen overhandigd. Al met al was het een zeer geslaagde jubileumviering en was dit reisje zeker voor herhaling vatbaar!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

EUROPEES CONGRES VOOR DE SOLIDARITEIT MET BAHREIN IN MADRID – 25 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Deelname Ahlalbait Jongeren aan het Europees congres voor de Solidariteit met Bahrein - 25 en 26 juni 2011

Door Waseem Alkhateeb en Mahdi Aljara

Het begon met een email via de AJO mailbox. Een uitnodiging voor Ahlalbait Jongeren om deel te nemen aan een congres in Madrid voor solidariteit met de bevolking van Bahrein. De voorzitter van AJO en actief lid Mahdi Aljara (Activiteiten Comité) mochten AJO vertegenwoordigen in dit congres. Achteraf bleek dat AJO de enige deelnemende Jongeren organisatie was en tevens de enige deelnemende organisatie uit Nederland.

Het congres bestond uit twee volle dagen met drie discussie onderwerpen. De eerste dag was gereserveerd voor de onderwerpen: "De democratische beweging in Bahrein" en "De mensenrechten schending in Bahrein". Sprekers uit verschillende landen in Europa gaven hun visie, ervaring en mening weer over deze onderwerpen. Daarna was er ruime voor vragen en werd er door het panel geantwoord.

 

Een emotioneel moment ontstond toen dhr. Saeed Shehabi van de democratische beweging in Bahrein zijn betoog hield en de aanwezigen vertelde over de situatie en de wijze waarop het recht van de Bahreini bevolking werd geschonden. De heer Shehabi is minder dan een week geleden in zijn afwezigheid veroordeeld tot levenslang celstraf omdat hij aan de protesten deelnam. Het was een lange, heftige eerste dag waarin emoties soms hoog opliepen vanwege de nijpende situatie daar.

De dag werd beëindigd met een korte kennismaking tussen de deelnemers en uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis van visitekaartjes. Een diner stond op het programma, maar de deelnemers van AJO hadden nog een uurtje voor zonsondergang. Snel werd er in de omgeving een ontdekkingstocht uitgevoerd om te bekijken of Madrid als kandidaat moet staan voor de volgende AJO reis. Helaas kwamen de heren niet verder dan de Bernabeu stadium en die was ook nog dicht voor bezoek. Een rustige wandeling terug naar het hotel zorgde voor de afsluiting van de dag.

De tweede dag begon vroeg in de ochtend en AJO was uitgenodigd als spreker en panellid voor het derde onderwerp: "Het westen en de crisis in Bahrein". AJO mocht als eerste spreken en Waseem hield een toespraak in het Engels. De overige deelnemende experts gaven daarna hun mening en daarna was er ruimte voor vragen. Na het afsluiten van dit onderwerp werd de declaratie van Madrid voor Solidariteit met Bahrein opgelezen aan alle aanwezigen. De declaratie bevatte een samenvatting van hetgeen besproken binnen de drie onderwerpen.

Deze deelname van AJO was dankzij de zegening van Allah zeer succesvol. AJO heeft hiermee weer een groot aantal internationale contacten gemaakt en staat internationaal in Europa nog beter op de kaart.

VERSLAG IFTAR BIJEENKOMST - 06 AUGUSTUS 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 augustus hield Ahlalbait Jongeren haar jaarlijkse iftaarbijeenkomst. Dit jaar werd er gekozen voor de stad Dordrecht. Rond half acht begonnen we de bijeenkomst met een voorwoord door broeder Ahmed. Na het voorwoord was het de beurt aan broeder Ali Al-Touraihi om met zijn mooie stem de heilige Koran te reciteren.

 

De lezing van deze avond werd verzorgd door broeder Mahdi. Het onderwerp was discipline en de Koran. Het was een zeer interessante lezing en na afloop was het tijd voor een aantal Ramadan dua’s (smeekgebeden). Deze werden tevens door broeder Ali gereciteerd.

In het programma was er ook een leuke Ramadan quiz gepland. De quiz mocht in groepjes gedaan worden. Tussendoor werden er gevarieerde vragen gesteld en er was veel interactie met de jongeren. Na het inleveren van de antwoordformulieren werd alles door de organisatie nagekeken en werden er prijzen uitgedeeld.

Om kwart voor tien werd het dan tijd om het vasten te verbreken. Voordat we aan de hoofdmaaltijd begonnen, werd het vasten eerst met dadels, yoghurt en soep verbroken.

Kortom, het was een leuke avond met interessante onderdelen zoals de lezing, quiz, mooie recitaties van de heilige Koran en dua’s.Graag zien we jullie weer op de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

BIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM JAFAR AL-SADIQ (A) - 25 SEPTEMBER 2011.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 25 september heeft AJO in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van Imam Jafar al-Sadiq (a). Ameer, actief lid van het activiteitencomité, was de gastheer die de bijeenkomst in goede banen heeft geleid.

De bijeenkomst is begonnen met een Koran recitatie, met een weergaloze stem door onze broeder Mehdi Mehrzad. Vervolgens kreeg Mays, actief lid van het mediacomité, de eer om op een chronologische wijze het leven van Imam al-Sadiq (a) te schetsen en deze aan de jongeren over te brengen. Het was een powerpoint presentatie met interessante feiten en leerzame verhalen. Eerst werd besproken hoe de politieke verhoudingen waren in de tijd van onze Imam al-Sadiq (a). Vervolgens werd ingegaan op de Universiteit van de Imam (a) en de revolutionaire ontwikkeling op het gebied van kennis en wetenschap. Interessant is om te weten dat vele leerlingen van de Imam (a) hoge aanzien genoten met hun kennisoverdracht. De Imam (a) was een pionier en de voortrekker op de kennisrevolutie op alle gebieden van geloofsleer tot abstracte vakken als scheikunde. Het is hartverscheurend dat het lot van de Imam (a) door de politieke verhoudingen bezegeld werd met dodelijk gif dat hem werd toegediend. Hij werd begraven in de Baqieh in Medina. De Imam (a) heeft zijn leven opgeofferd voor de kennisrevolutie en is nu als rolmodel voor alle jongeren die zich verrijken met de kennis van de Universiteit van Ahlalbait (a). De voordracht werd afgesloten met leerzame overleveringen met uitspraken van onze Imam (a). Al met al, een kwalitatief hoogwaardige voordracht dat door onze zuster met veel enthousiasme werd gepresenteerd.

Hierna volgde een fiqh-minuutje waar in vogelvlucht de basis fiqh regels werden besproken. Het onderwerp gebed stond als thema centraal en dit onderdeel werd gepresenteerd door Mudi, actief lid van het mediacomité. Hierna werd een korte pauze ingelast en iedereen kreeg de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en eventueel boeken te lenen dan wel kopen.

Vervolgens kreeg Raihaneh, actief lid van het mediacomité, de gelegenheid om haar boek te promoten. Onze zuster is tevens de auteur van deze roman; Sara en haar brief aan de achtste Onfeilbare. Na kort een gedeelte uit het boek voorgelezen te hebben, werd op wat het leek een korte conferentie gehouden waarin de jongeren vragen hebben gesteld aan de auteur over de gepresenteerde roman. De jongeren waren duidelijk gepassioneerd over het te publiceren boek en de auteur wilde niet meer verklappen dan het topje van de ijsberg. We moeten allen geduld hebben tot het boek op de markt komt.

Hierna volgde de voordracht van onze broeder Mohsin, voorzitter van het mediacomité. In deze voordracht werd ingegaan op het onderwerp Tawassul en Shafae. Onze broeder heeft dit onderwerp toegelicht met verzen uit de Koran, passages uit smeekgebeden en betrouwbare overleveringen. Zo werd duidelijk dat Tawassul het richten naar alleen God betekent. Tawassul kent twee vormen; direct en indirect, bijvoorbeeld door middel van Ahlalbait (a). Onder Shafae wordt verstaan de bemiddeling bij Allah door degenen die je geraadpleegd hebt in jouw verzoek. Mohsin heeft na zijn voordracht alle vragen van de jongeren betreffende dit onderwerp beantwoord. Aan de gestelde vragen was duidelijk te merken dat de jongeren aandachtig en met veel interesse hebben geluisterd.

Afsluitend hierop heeft Mudi voor de tweede keer een fiqh-minuutje gepresenteerd met de basisregel hoe te handelen bij twijfel met de iftaar en imsaak tijden in de maand Ramadan.

Voordat de bijeenkomst tot een einde kwam, heeft AJO alle aanwezige jongeren voorzien van eten en drank. Hopelijk zien we iedereen weer terug bij de komende bijeenkomsten.

Wasalam alaykom,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

OFFERFEEST BIJEENKOMST - 6 NOVEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst begon rond 13:00. Tijdens de inloop was het mogelijk om het gebed verrichten. Jongeren uit het hele land waren aanwezig op deze bijzondere bijeenkomst in het teken van het Offerfeest en er werden vele nieuwe gezichten verwelkomd.

De bijeenkomst begon zoals het hoort met een Koranrecitatie van broeder Ali. Met zijn mooie stem opende hij het gevarieerde programma. De bedevaart werd in drie voordachten gepresenteerd. Als eerste door zuster Fatima, die een inleiding presenteerde over de bedevaart. Met een mooie overlevering werd de nadruk gelegd op de intentie van de bedevaarders.

 

Na de inleiding was het tijd voor het bekende Fiqh momentje. Broeder Mudi had ook voor deze bijeenkomst een gepast aspect in de Fiqh uitgelegd. Onder andere het twijfelen tijdens de Tawaf (het ronddraaien rond de heilige Ka’ba) werd besproken.

Als tweede voordracht had de Ahlalbait Jongeren Organisatie aan broeder Shoaib gevraagd zijn ervaring van de bedevaart te vertellen. Welke momenten vond hij speciaal en hoe was het om voor het eerst op bedevaart te gaan? Er was na afloop ook nog ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst was ter viering van het Offerfeest. Daar hoort lofzang bij en broeder Ali heeft een aantal mooie gedichten gereciteerd.

De derde voordracht was een lezing door broeder Waiel. Een lezing die dieper op de bedevaart inging en een voordracht waar iedereen aandachtig naar heeft geluisterd en veel van geleerd heeft. Broeder Ahmed heeft na de lezing een mooi gedicht over de bedevaart voorgelezen.

AJO had nog een aantal zeer bijzondere verrassingen gepland voor de aanwezige jongeren: eerst werd er een filmpje getoond van twee actieve leden die in Mekka zijn, waarna de echte verassing kwam. Een live verbinding werd met onze broeders Amir en Mahdi in Mekka tot stand gebracht! Het was een speciaal gevoel om vanuit Utrecht met onze actieve leden in Mekka te praten en ze tevens op het scherm live te zien. Sayed Mohammed al Musawi was tevens in Mekka aanwezig en gaf voor ons live een korte lezing, wat zeker een indrukwekkende ervaring is geweest!

Het laatste onderdeel van het programma was een quiz, waarbij ook prijzen werden uitgedeeld. Hiervoor werd een korte pauze gehouden, waarin broodjes en drinken werden uitgedeeld.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 03 DECEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 3 december was er een bijeenkomst ter nagedachtenis van Imam Hussein (a), georganiseerd door Ahlalbait4iedereen, Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Iman, Stichting Sadeqiya, Stichting Alcauther en Hussaini Mission. Na het gezamenlijke gebed startte het programma om 13.00 uur, met een korte introductie van presentator broeder Mohammed Mehdi Shaykhzada. Hierna werden er een aantal verzen uit de heilige Koran voorgelezen door broeder Alireza Qurbanpoor. Moge Allah deze broeder belonen voor zijn moeite, en moge zijn recitatie hem en ons dichterbij Allah (swt) brengen, insha’Allah. Ook werden tijdens deze bijeenkomst de verzen, samen met de Nederlandse vertaling, geprojecteerd op het scherm.

 

Nadat de broeder was bedankt voor zijn mooie recitatie, werd het programma van die dag door zuster Fatima Al-Mansoury besproken. Hierna werd Ziyarat Warith met de bijpassende Nederlandse ondertiteling afgespeeld. Moge Allah de vertalers rijkelijk belonen en moge hun talent altijd voor het goede worden gebruikt, insha’Allah. Het programma ging verder met een Fiqh momentje, geleid door broeder Mudi Al Shamma, die ons al tijdens meerdere bijeenkomsten heeft gewezen op de regels van Fiqh.

Vervolgens hield broeder Waiel Alkhateeb een lezing, die zeer bijzonder was door de combinatie van rouwzang en de bespreking van historische aspecten en hedendaagse relevantie van het verhaal van Imam Hussein (a). Broeder Waiel vertelde tijdens deze lezing tevens over het belang van vroomheid; hij legde ons uit hoe wij deze staat kunnen bereiken en als we deze bereikt hebben, wat voor goede dingen we dan kunnen verwachten. Zoals elke moslim weet, kunnen er over de tragedie van Karbala miljoenen boeken worden geschreven. Maar deze lezing maakte een heel belangrijk punt; het punt dat we van deze tragedie iets moeten leren. Het rouwen om Imam Hussein (a) is heel belangrijk, maar het leren van zijn gezegende opoffering is nog belangrijker. Het laat ons zien hoe belangrijk het licht van Allah (swt), van de Islam, van de Profeet en de Ahlalbait (a) is.

Een van de laatste maar zeer belangrijke programmapunten was de discussie, waarin er stellingen en vragen werden gepresenteerd aan het publiek. De centrale vraag was: “Wat kan ik van de tragedie van Karbala leren en wat betekent het offer van Imam Hussain (a) voor mij persoonlijk?” Uit de vele verschillende reacties werd duidelijk dat ook onder de jongeren de gebeurtenissen nog leven, omdat zij tijdens het dagelijks handelen de grote opoffering in gedachten houden.

Na een geslaagde discussie sessie deelde Sheikh Al Jizani zijn ervaring vanuit Irak en vertelde hij de aanwezigen dat hij deze rouwbijeenkomst een zeer geslaagd initiatief vond en dat hij trots was op wat de Nederlandse Sjietische jongeren hadden georganiseerd. De AJO voorzitter broeder Waseem Alkhateeb las hierna nog een kort gedicht voor, waarna de presentatoren de bijeenkomst officieel afsloten en de heerlijke maaltijd werd geserveerd. Ook was er de mogelijkheid om de Sheikh specifieke vragen te stellen.

Deze succesvolle bijeenkomst was het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties. De opkomst was alhamdullillah erg goed en de aanwezigheid van vele culturen was vooral tijdens de discussie goed te merken.

Moge Allah onze moeite voor deze bijeenkomst en herdenking van Imam Hussein (a) rijkelijk belonen. Insha’Allah zullen wij de tragedie van Karbala nooit vergeten en moge het rouwen om Imam Hussein (a) ons dichter bij Allah (swt) brengen.

Gedicht ter ere van deze speciale bijeenkomst:

Verenigd zijn we als jongeren onder de vlag van onze imam

Verenigd zijn we en nooit wijken we af van deze baan

 

Deze bijeenkomst maakt onze dag vandaag echt historisch

De stemming is bij ons daarom ook terecht euforisch

 

Blij zijn we als organisaties met jullie aanwezigheid vandaag

De liefde voor imam Hussein is een feit en niet een vraag

 

Als broeders en zusters staan we sterk als een blok samen

Verenigd onder zijn vlag waar onze ouders ook vandaan kwamen

 

Als jongeren zijn we ook trots op de strakke organisatie

Een felicitaitie voor deze unieke en prachtige prestatie

 

Dat is de kracht als alle verenigingen samenwerken

Zo zie je dat we elkaar altijd moeten versterken

 

Wij beloven jullie onze commitment en aanwezigheid

Blijf op deze weg, want zo winnen we elke wedstrijd

 

Hand in hand kameraden wordt hier vaak geroepen

Broeders en zusters verenigd is wat wij nu roepen

 

Gezegend is de weg van Ahlalbait waar je ook heen gaat

Gezegend is het zeker met jullie jonge en luide salawat

Gedicht geschreven door Waseem

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2010. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

BIJEENKOMST MEIDEN COMITÉ – 10 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 10 januari 2010 is in Den Haag door de Meiden Comité van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Sajjad (a) (Ali bin Hussein (a)).

Allereerst zijn de dames begonnen met het gebed en nadat iedereen klaas was met het gebed begon het programma. De gastvrouw verwelkomde aanwezige dames en vertelde in het kort hoe het programma zal verlopen.

Het programma begon met het lezen dan de Koran, dit werd gedaan door een actief lid. De Koran lezen en Allah's woorden zijn een mooi begin bij alles en dus ook bij deze bijeenkomst. Na het lezen van de Koran heeft onze gast ziyarat Ashura voorgelezen, dit heeft ze mooi gedaan. Meteen na de Ziyara hebben we duaa al-Faraj gelezen, en ook dit was heel erg mooi en iedereen deed mee.

Wie was Imam al Sajjad (a) en wat is er met Imam al Sajjad (a) gebeurd na het overlijden van zijn vader Imam Hussein (as)? Dit werd ons vertelt tijdens de lezing. De lezing bracht vele emoties naar boven, het was erg emotioneel en mooi. Alle gasten luisterden met volle enthousiasme. Ook wed ons in d lezing duidelijk gemaakt wat het belang is van de Hijab voor een vrouw, waarbij een paar mooie voorbeelden opgenoemd werden. In combinatie met een lezing werd ook een gedicht van Imam al Sajjad (a) gereciteerd.

Na de lezing hebben wij kort gepauzeerd waarbij cake/thee en mandarijnen uitgedeeld werd. De meiden hebben even bijgepraat. Na de pauze werd er een mooi gedicht voorgedragen door een bekende dichteres over Imam al Hussein (as)en Karbala. Ook hebben wij Ziyarat Imam al Sajjad (a) gelezen, Imam al Sajjad (a) is samen met andere Imams begraven in al Baqie' In Saudi-Arabië en zijn Ziyaret is in combinatie met Ziyaret al Baqie'.

Hierna heeft onze gast als eerst jonge rouwzangeres rouwzang voor onze voorgelezen. Dit heeft ze in het Nederlands en in het Arabisch gedaan. Onze tweede jonge rouwzangers heeft een rouwzang in het Perzisch en Arabisch voorgedragen. Erg mooi om te zien hoe jonge dames zo talentvol kunnen zij.

De bijeenkomst hebben wij beëindigd met broodjes en wat lekkers. Het was een geslaagde bijeenkomst en we hebben veel van elkaar geleerd. We hopen dat onze gasten veel van hebben genoten. Wij bedanken nogmaals al onze gasten voor hun komst en hopen hun terug te zien bij de volgende bijeenkomst van het Meiden Comité

Ws,

Meidencomité van Ahlalbait Jongeren

VERSLAG IMAM SAJAD (A.S) BIJEENKOMST - 15 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In Rotterdam is op 15 januari door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de vierde Imam al Sajjad (a). De gastheer was Samir (actief lid activiteitencomité). De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Ali al Touraihi.

 

Vervolgens kreeg de alom bekende spreker Waiel (voorzitter activiteitencomité) de eer om een voordracht te houden ter herdenking van Imam al Sajjad (a). Hij heeft duidelijk gemaakt wat voor persoon deze Imam betekende voor de Islamitische natie en waarom wij hem als voorbeeld moeten nemen. Vervolgens ging hij in op de belangrijke smeekbeden van al Sajjad (a) en eindigde met een emotioneel verhaal.

Nadien werd het tijd voor rouwzang en dat werd verzorgd door een gast. Aan de gezichten was merkbaar dat de sfeer emotioneel was. De rouwzang was deels in het Arabisch en deels in het Nederlands en dat maakt het nog levendiger voor de jongeren. Na de liefde voor Ahlalbait (a) getoond te hebben in het herleven van de missie van Imam al Hussain (a), werd het tijd voor het eten. Tijdens het nuttigen van broodjes kon iedereen met elkaar kennis maken, dan wel bijpraten.

Tenslotte werd een quiz gehouden door Mudi (actief lid mediacomité). Het betrof een Fiqh quiz. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een kort verhaal. Er werden groepjes gemaakt en ieder groep kreeg de tijd om onderling de vragen te beantwoorden.

Na een kwartier moest van ieder groep een vertegenwoordiger naar voren komen en de antwoorden presenteren met de beargumentering. Zowel de broeders als de zusters hebben actief deelgenomen aan de quiz en duidelijk was te zien dat het een uitdaging was. Mudi heeft uiteindelijk de antwoorden kenbaar gemaakt en de laatste tien minuten kreeg iedereen de gelegenheid om vragen te stellen.

Het was weer een leerzame avond waarbij iedereen veel genoten heeft en anderzijds zijn verdriet samen gedeeld heeft. Het was een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst. We hopen iedereen weer terug te zien in de komende bijeenkomsten.

VERSLAG ARBAEEN BIJEENKOMST 2010\1431 – 7 FEBRUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op 7 februari 2010 heeft Ahlalbait jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de Arbaeeniya van Imam Hussein (a). Hierbij vergezelde Ayatollah Ali al Hakeem ons uit Engeland. De bijeenkomst werd geïntroduceerd en geleid door Waiel (voorzitter van activiteitencomité). De opkomst was goed en bestond uit  verschillende nationaliteiten.

De bijeenkomst is begonnen met het middaggebed geleid door onze speciale gast Ayatollah Ali al Hakeem. Ilyaas heeft het gebedsoproep luid verricht en iedereen maakte zich klaar voor het gezamenlijke gebed. Na het middaggebed begon het programma. Ilyaas heeft de bijeenkomst gezegend met zijn recitatie uit de heilige Koran. Hierna kreeg onze gast de eer om ter herdenking van de Arbaeen een voordracht in het Engels te houden gericht aan de jongeren. 

Het onderwerp van de voordracht ging over ‘een Moslim; zwijgzaam of revolutionair’. De nadruk werd gelegd op hoe en wanneer een Moslim zich in bepaalde situaties moet handelen. Ook ging hij in op hoe de Westerse mensen vanuit hun visie zich daarover uitlaten.

Imam Hassan (as) wordt als een zwijgzaam persoon beschouwd en Imam Hussain (as) wordt als een revolutionair persoon beschouwd. Dit is niet juist. Als Imam Hussain in het tijdperk leefde van Imam al Hassan (a) dan had hij precies hetzelfde gehandeld en als Imam Hassan (as) in het tijdperk van Imam Hussein (a) leefde dan had hij precies hetzelfde gehandeld.

Na deze leerzame voordracht werd het tijd voor een vragenronde. Iedereen kreeg de gelegenheid om zijn vragen te stellen aan de spreker.  Verschillende onderwerpen kwamen naar voren  zoals hoe te handelen in onze tijd, belang van het dragen van een hoofddoek, visie over de metgezellen van de Profeet (s), uitleg over de uitverkorenen in de tijd van de verschijning van de twaalfde Imam al Mahdi (a).  Zo werd ook de vraag gesteld hoeveel wij van de vrouwen van de Profeet (s) houden. Het antwoord was dat wij precies evenveel van de vrouwen van de Profeet (s) houden als de Profeet (s) zelf van zijn vrouwen hield.

Vervolgens werd het tijd voor rouwzang. Onze eerste jongste rouwzanger ooit , Amir, heeft opgetreden met een rouwzang in het Arabisch.  Hierna kwam Ali al Fali en de sfeer werd steeds levendiger. Ten slotte werd de bijeenkomst beëindigd met een rouwzang in het Arabisch en in het Engels door Ali Al Touraihi.        

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en kon iedereen privé en direct met de Sjeigh spreken. De jongeren werden in de gelegenheid gesteld om artikelen, zoals boeken, te kopen of te lenen. 

AJO hoopt alle jongeren weer terug te zien in de komende bijeenkomst.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

IFTAAR BIJEENKOMSTEN AJO 2010: ROTTERDAM EN EINDHOVEN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het jaar 2010 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een tweetal Iftaar bijeenkomsten gehouden.

De eerste was dit jaar in Rotterdam bij stichting Imaan. Onze programma begon daar met een Koran recitatie van onze jonge broeder Mahsi. Na zijn prachtige recitatie was een lezing het volgende punt op ons programma. Omdat de thema van de bijeenkomst Hijab in de maatschappij was gaf broeder Mahdi zijn lezing over Vrouwen in de Islam. Waarbij hij onder andere via een aantal verzen in de koran uitlegde dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en ze ook zo behandeld moeten worden.

Het volgende onderdeel was een debat over een aantel stellingen. Het debat werd eerst gevoerd tussen twee personen, daarna kon de hele zaal mee doen aan de discussie. Het leverde een aantal goede discussies op tussen de jongeren.

De avond werd succesvol afgesloten met het gezamenlijk gebed en een Iftaar maaltijd.

Een aantal weken later was alweer de 2e Iftaar bijeenkomst, deze keer in Eindhoven. We waren blij om een aantal nieuwe gezichten te zien bij deze bijeenkomst en ze te verwelkomen bij Ahlalbait Jongeren.

In Eindhoven begonnen we met een Koran recitatie van broeder Haider Al Fely. Met zijn prachtige stem heeft hij een aantal verzen van de koran gereciteerd.

De lezing werd deze bijeenkomst gedaan broeder Wasseem. Hij heeft het onder andere over gehad hoe belangrijk het was om een geleerde te volgen in een wereld waarin je elke dag voor moeilijke beslissingen staat.

Ook kregen de bezoekers een korte presentatie te zien van broeder Mohsin over AJO. Na de presentatie begon onze laatste onderdeel voor het avondgebed en de Iftaar, namelijk de Quiz.

De Quiz ging over de maand Ramadan en de gebeurtenissen hierin. Zo waren er vragen over het overlijden van Imam Ali (a) en ook over de geboorte van Imam Hassan (a). Het was leuk om te zien dat er zo actief werd meegedaan. De jongeren konden door middel van een aantal gekleurde vellen laten zien wat hun antwoord was op de vraag.

Nadat de Athan door broeder Ilyass werd gereciteerd gingen we bidden, maar eerst kreeg iedereen een dadel en yoghurt om hun vasten te verbreken. Na het bidden hebben we gezamenlijk de Iftaar gegeten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS AACHEN - 13 NOVEMBER 2010

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum Beste Jongeren,

Zoals jullie weten zijn we op 13 november naar Valkenburg, Vaals en Aken geweest. Ook dit jaar was de jaarlijkse AJO reis alhamdoellah een leuke ervaring. Daarom hebben we deze keer twee jongeren gevraagd om hun ervaring tijdens deze reis. Hieronder lezen jullie hun verslagen.

Verslag door Fedek Al Saady

Eindelijk was het zover, het jaarlijkse reisje van Ahlalbait Jongeren Organisatie!

Met 55 personen in totaal zijn we in het natte weer op 13 november ’10 om 08.20 uur uit Rotterdam vertrokken met de bus, dit keer zouden we naar Aachen gaan, maar natuurlijk niet zonder een korte stop bij Valkenburg, en Vaals.

We waren aardig op tijd vertrokken, onze eerste stop was in het Limburgse stad Valkenburg, of eigenlijk onder Valkenburg, hier zijn we met z’n allen de ‘gemeente grot’ gaan bezoeken.

Nadat het onze beurt was mochten ook wij het treintje in om de grot te bekijken. Hier werd ons uitgelegd door onze gids dat de romeinen 2000 jaar geleden de mergel uit de bodem nodig hadden als bouwmateriaal. Door fossielen en schelplagen zijn deze natuurlijke omstandigheden van ver voor onze jaartelling goed te zien. Tijdens onze rit in de grot, konden we ook een boeiend overzicht van verschillende kunstuitingen en levensomstandigheden van talloze generaties van mensen zien . Er waren restanten te zien in de grot van wat de opgejaagde mens bouwde, die zij als schuilplaats gebruikte. Ook waren er hier muurschilderingen en plaquettes waaruit we het verleden konden proeven! Dit samenspel van natuur en cultuur vormt een uniek verhaal. Een verhaal dat nog interessanter wordt door het mysterieuze van de duistere doolhof van onderaardse gangen.

Na onze rit in het grot zijn we weer met z’n alle de bus ingestapt en op weg gegaan naar onze volgende stop punt, namelijk Vaals.

We zijn hier bij de 3 landen punt geweest, daar naast was tevens ook het hoogste punt van Nederland. Hier hebben we allemaal het middag gebed kunnen verrichten. Helaas waren er door het natte weer weinig winkels geopend, maar gelukkig was het patat kraampje wel gewoon open en hebben we allemaal van het lekkere patat kunnen smullen! Nadat iedereen weer energie had werd er een interessante lezing gehouden door Waiel.

Hierna ging onze reis verder naar Aachen.

Eenmaal bij Aachen aangekomen was het alweer 15.00 uur. We hadden toen afgesproken dat iedereen lekker kon gaan winkelen in het centrum en dat we om 17.00 uur weer op dezelfde plek zouden verzamelen om gezamenlijk naar het restaurant te lopen.

In het centrum hadden we hetzelfde weersomstandigheden als in Nederland, regenachtig. Maar dit hield ons er niet van tegen om lekker te kunnen winkelen, en rond te neuzen in de Duitse winkels!

Na lekker gewinkeld te hebben gingen we weer terug naar ons verzamelplekje, toen iedereen was aangekomen, was het duidelijk dat er als meest paraplu’s waren gekocht. Zo liepen wij allemaal lekker droog onder onze pluutjes richting het restaurant!

Na ongeveer 10 minuten lopen waren wij aangekomen bij restaurant Sinbad. Hier konden we natuurlijk bidden, en daarna gezamenlijk eten. Het eten was zalig, van verschillende soorten rijst, kip en vlees werd geproefd, en natuurlijk de dolma niet te vergeten! Nadat iedereen lekker vol zat, werd er hier en daar nog wat bij gekletst. Hierna konden wij gaan en stond de bus al op ons te wachten.

Nadat de telling gedaan was, en iedereen in de bus zat konden wij weer terug keren naar Nederland. De terug reis was erg leuk, zo werden er verschillende soorten spelletjes gespeeld, en werd er een lofzang gehouden. Rond 22.30 uur waren wij weer allemaal veilig en wel aangekomen in Rotterdam, hier werd nog afscheid genomen van elkaar, en ging iedereen weer zijn eigen kant op.

Wij hebben er allemaal heel erg van genoten, ondanks het slechte weer. En hopen dat er de volgende keer weer veel mensen mee zullen gaan, want hoe meer mensen hoe meer vreugde!

Inshallah tot de volgende keer,

____________

Verslag door Feras Nasser

Op 13 november ’10 om 08.00 uur hebben wij ons verzameld op het metrostation Rijnhaven te Rotterdam. Nadat alle deelnemers van de reis elkaar begroet hadden en even praatten, besloten wij om te vertrekken richting Valkenburg. Onderweg werd er natuurlijk, zoals in iedere gezelschap, ononderbroken gepraat en gedebatteerd. Zo passeerden onderwerpen de revue als Nederlandse politiek, de situatie in het buitenland, Islam en natuurlijk zoals het hoort werden er grappen gemaakt teneinde de sfeer te doen ontspannen. De reis duurde ongeveer drie uur en sommigen hadden besloten een dutje te nemen om energie op te doen en zich voor de bereiden tot een actieve dag.

Eenmaal aangekomen en uitgestapt voor de entree van de “eeuwen oude grotten”, moesten sommigen onmiddellijk een onderdak vinden of de paraplu opsteken, want het regende helaas onophoudend gedurende onze hele reisdag. Maar dat verpeste de sfeer absoluut niet, want onze medebroeders van het Zuiden voegden zich toe aan de groep en de gezellige sfeer werd voortgezet. Nadat wij ons eenmaal allen verzameld hadden voor de grotten en de kaartjes werden aangeschaft, konden wij de grotten betreden. De lucht in de grotten was fris en eenmaal in de trein te hebben gestapt, werd het best koud. Gelukkig werden wij afgeleid van de kou doordat onze gids ons verschafte met waardevolle informatie met betrekking tot de grotten. Zo hebben wij geleerd dat de grotten geheel gegraven waren door de (lokale) mensen zelf en er ruimtes werden gemaakt die bestand waren tegen een nucleaire ontploffingen, omdat men toen nog in de Koude Oorlog verkeerde.

Gelukkig dat die ruimtes nooit daadwerkelijk gebruikt hoefden te worden. Een andere bijzondere ervaring in de grotten was toen de gids de trein diep in de grotten stopt zette en de lichten uitdeed. Hij wilde ons laten ervaren hoe het is om zich in totale duisternis te begeven. Daarna vertelde hij ons dat hoewel een mens de gangen en routes van de grotten uit zijn/haar hoofd kan leren, hij/zij toch gedesoriënteerd zal raken en de weg uit de grotten nooit zal vinden (zo donker was het, pikkedonker!). Ook konden wij de amateuristische en professionele kunstwerken die op de muren waren getekend beschouwen. Na ongeveer 15-20 minuten kwam de reis tot einde en wij begaven ons richting de uitgang.

Vervolgens stapten wij de bus in en vervolgden onze reis richting Aken. Onderweg konden wij echter even stoppen te Vaals om het drielandenpunt (Nederland, België en Duitsland) te bezoeken. Maar helaas door de weeromstandigheden (te veel regen!) konden wij de toren niet beklimmen om vanuit dat punt de drie landen tezelfdertijd te mogen zien. Wellicht voor een andere keer.

In Vaals konden wij gelukkig ons gebeden verrichten en onze reisleider Waiel gaf ons een korte lezing aangaande Usul ad-Din. Daarna was het een kort stuk rijden naar Aken.

Aldaar aangekomen hadden wij ongeveer een uur of twee de tijd om vrijelijk de stad te verkennen. Dit werd in groepjes gedaan en wij konden zodoende de stad verkennen en de winkels bezoeken en/of bezichtigen. Daarna kregen de meeste broeders en zusters trek in het diner en zoals afgesproken hadden wij ons weer verzameld bij het aankomstpunt te Aken. Vervolgens liepen wij met iedereen richting het restaurant dat Sindbad heette. Daar moesten wij ongeveer 30 minuten wachten totdat het eten werd geserveerd en wij het konden nuttigen. Gelukkig konden wij in hetzelfde restaurant onze resterende gebeden van de dag verrichten en met een goed gevoel genieten van de heerlijke warme maaltijd. Dat werd dat ook uitbundig gedaan, na zo’n lange dag van inspanning en gepraat!

Daarna kwam het einde van onze gezellige dag al in zicht en wij moesten de bus instappen om zonder een tussenstop makend naar Rotterdam terug te keren. Onderweg werd er natuurlijk wederom veel gepraat en wij konden tevens genieten van recitaties die één van onze broeders, Mulla Mohamed Al Sayegh, verzorgde.

Kortom, het was een gezellige en leerzame dag geweest en waarvan Insha’Allah nog vele van dezelfde soort zullen volgen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 12 DECEMBER 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het kader van de maand Muharram heeft er op zondag 12 december een bijeenkomst plaatsgevonden die speciaal door Ahlalbait Jongeren Organisatie voor belangstellenden was georganiseerd. Het thema van deze bijeenkomst was loyaliteit en in het bijzonder Muslim ibn Aqeel die zijn loyaliteit aan Imam Hussein (a) oprecht heeft bewezen.

Om 12.30 begon de inloop van de bijeenkomst. Rond 13.00 werd het steeds drukker waarna het programma daadwerkelijk van start kon gaan. De bijeenkomst begon met Qoran recitatie. Na deze beluisterd te hebben, volgde er een lezing door broeder Waiel. Loyaliteit en in het bijzonder de loyaliteit van Muslim ibn Aqeel was het thema van de lezing. Uit de lezing werd voor eenieder duidelijk dat loyaliteit ontstaat vanuit een bepaalde gedachtegoed/ideologie. Voor de mens is het belangrijk om te realiseren dat loyaal handelen een wezenlijk aspect is in de Islam en we ons hierin altijd verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Loyaliteit werd ook nagestreefd door Muslim ibn Aqeel.

Tijdens de strijd Karbala bleef hij loyaal aan Imam Hussein (a), maar betreurenswaardig moest hij een gruwelijke dood ondergaan. Vanuit de lezing werd de zaal meegenomen in een korte rouwzang waarbij het verdriet om de wrede gebeurtenissen begon te leven.

Na deze leerzame lezing volgde er een lezing door de hooggeleerde Sayed El Hakeem.

De hooggeleerde deelde mee dat de liefde voor de Ahlalbait (a) en ook de herdenking van de maand Muharram steeds meer aandacht van de mensheid krijgt. Het belangrijkste wat we van deze lezing kunnen leren is dat Imam Hussein (a) moest strijden voor rechtvaardigheid. Zo werd duidelijk dat de essentie van de maand Muharram verbonden is aan begrippen als rechtvaardigheid en loyaliteit.

Heel toepasselijk volgde hierop een discussie met de volgende stelling: ‘Ik ben loyaler aan Nederland dan aan mijn vaderland’. De meningen waren hierover verdeeld, maar over het algemeen was uiteindelijk iedereen het ermee eens dat we loyaal dienen te zijn aan beide landen. Ook de hooggeleerde Sayed El Hakeem bevestigde dit. We mogen ook niet meestrijden met een Islamitische staat dat onterecht een non-Islamitische staat aanvalt. Wederom rechtvaardigheid. In verband met tijdgebrek konden er helaas niet meerdere stellingen besproken worden.

Verder stelde het publiek vragen aan de hooggeleerde op het gebied van relaties en het gebed. Na de lezingen volgden er rouwzang en latmiyat. De middag eindigde na gezamenlijk gegeten te hebben.

Ahlalbait Jongeren Organisatie hoopt o.a. een bijdrage te hebben geleverd aan de kennisontwikkeling van de deelnemers en bedankt eenieder voor zijn/haar bijdrage aan de bijeenkomst.

Wassalamu alaikum,

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2009. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 3 JANUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Zoals elk jaar jullie gewend zijn is er in de maand Muharram weer een aantal activiteiten georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Hoessein (a).

Zo ook op 3 januari 2009 in Den Haag; 

In de Uitenhagestraat werd een zaal voor ons gereserveerd en om 13.30 kon het programma beginnen.

Om te beginnen werd er een stuk uit de Heilige Koran gereciteerd door broeder Ilyaas.

Na de Koranrecitatie was het de beurt aan broeder Waiel om een lezing te geven. Dit keer was het onderwerp Liefde.

Hij ging in op het feit dat het hart een liefde kent, de liefde voor Allah. Vanuit deze liefde kan een mens liefde voor iedereen voelen en verkrijgen. Tevens maakte hij duidelijk dat liefde een gevoelensfase en een onderhoudsfase kent. Vervolgens ging hij kort in op het kiezen van een partner en de liefde hiervoor. De lezing werd afgesloten met een korte rouwzang in het Nederlands.

Na de lezing was het de beurt aan broeder Mohammed Alsayegh om met zijn mooie stem de harten van de aanwezigen te raken. Hij blonk uit tijdens de Latmiyah, in het Nederlands en Arabisch.

Als laatste werd er eten gereserveerd en was het programma alweer voorbij. 

We hopen dat Allah (swt) onze en jullie daden zal accepteren en hopelijk tot de volgende keer.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 11 JANUARI 2009

  In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De tweede bijeenkomst tijdens Muharram was op 11 januari 2009 in Rotterdam. Het was de dertiende dag van Muharram waarin de lichamen van de martelaren werden begraven in Karbala.

Het programma begon met een prachtige Koranrecitatie door broeder Ali Al Touraihi. 

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. Dit keer koos hij het onderwerp Ambitie. Hij gaf aan dat de mens ambitievol moet zijn en dat vanuit de Islam ambitie in alles geoorloofd is, mits het in de regels past. Sterker nog het is aangemoedigd om de vele ontwikkelingen mee te maken. Hij gaf een viertal stappen waarmee de mens zijn ambitie kan vergroten en deze ambitie kan omzetten in daden. Hierop volgde een kort filmpje welk was samengesteld door de mediacomité. Hierin werd het verhaal van Imam Hoessein vrede zij met hem kort en bondig toegelicht.

Na het filmpje werd er een gedicht voorgedragen door broeder Ahmed Albakaa. Hij beschreef op prachtige wijze het verhaal van Imam Hoessein en het belang ervan. 

Broeder Ilyaas bracht de emotie tijdens zijn prachtig voorgedragen Latmiyah, waarin de aanwezigen geraakt werden en uit passie meededen. Ook deze keer was het een hoogtepunt door onze broeder Ilyaas.

Als laatste werd het eten geserveerd en konden de aanwezigen de beloning ontvangen inshaAllah.

Op 22 februari is de Arbaeen herdenking. We hopen jullie dan zeker te zien!

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 22 FEBRUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op zondag 22 februari 2009 een bijeenkomst georganiseerd in het teken van het martelaarschap van Imam Hussain as. Hierbij is Sayid Muhammed al Musawie (Voorzitter van de World Ahlul Bayt Islamic League) speciaal uit Engeland gekomen om de aanwezige jongeren te verrijken met een leerzame voordracht in het Engels. De bijeenkomst werd boven verwachting door ruim 130 leden en niet leden, broeders en zusters van alle nationaliteiten uit Nederland, bijgewoond.

Nadat Ilyas (actief lid activiteitencomité) met zijn mooie stem de Adhaan voor het middaggebed heeft verkondigd, hebben de jongeren gezamenlijk onder leiding van Sayid Muhammed al Musawie het gebed verricht. Hierna heeft Waseem (voorzitter AJO) als gastheer de bijeenkomst geïntroduceerd met een zelfbedacht gedicht, waarbij iedere zin de vorige overtrof.  Vervolgens heeft Hassan enkele verzen uit de Koran voorgelezen, nadat Mahdi op een jonge leeftijd een recitatie gaf uit de Koran.

Nadien heeft AJO een film tentoongesteld in het Nederlands gesproken met deels ook Nederlandse ondertiteling. In deze film werd in het kort ingegaan over hoe Imam al Sajjad (a) en Sayide Zainab (a) op een dappere wijze hun missie voldaan hebben na het martelaarschap van Imam al Hussain (a) Hieruit was duidelijk te merken dat Waiel en Samir (beiden lid activiteitencomité) met veel moeite en energie de film in het Nederlandse taal bewerkt hebben.  Een dergelijke geslaagde poging is nooit eerder gewaagd.

Toen mocht eindelijk Sayid Muhammed al Musawie op de preekstoel plaatsnemen, waarbij een luide Salawat gegeven werd door de aanwezigen. Hij ging in op het belang van de missie van onze Imam Hussain (a) Tevens heeft hij de handelingen van onze feilloze Imam tijdens Ashura filosofisch beredeneerd en beargumenteerd. Zijn belangrijkste boodschap aan de jongeren was om hun medeleerlingen/studenten en collega’s kennis te laten maken met de ware schoonheid en oprechtheid van Ahlalbait (a). Het is belangrijk dat zij weten dat de opoffering van Imam al Hussain (a) voor alle mensen een symbool moet zijn van overwinning op het kwaad.

 

Nadat de Sayid vele adviezen aan de jongeren heeft meegegeven, heeft hij zijn voordracht afgesloten met het verzoek aan hen om vaker zulke bijeenkomsten bij te wonen. Toen werd het tijd voor een vragenuurtje, waarbij de broeders en zusters de kans kregen om in het openbaar vragen te stellen aan de Sayid. Zo is hij ingegaan op de zingeving van de schepping van Allah en de tactvolle manier waarop jongeren de anders gelovigen op een vriendelijke manier kunnen benaderen.

Ten slotte werd het tijd voor Latmya. Drie rouwzangers hebben in dienst van Ahlalbait (a) samen met de aanwezige broeders en zusters het verdriet van Fatima Al Zahra (a) gedeeld. Haydar Alfeily had de eer om te beginnen met zijn rouwzang. Het is voor het eerst dat hij bij AJO optreedt en met zijn stem heeft hij zich onmisbaar gemaakt. Ilyas (lid activiteitencomité) heeft vervolgens na onze bekende Mohammed in het Afghaans een rouwzang gegeven.

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en  iedereen kreeg de kans om elkaar te leren kennen dan wel elkaar te begroeten en woorden te wisselen. Vele broeders en zusters hebben de boeken uit de bibliotheek van AJO die te koop stonden bezichtigd en gekocht. Insha’Allah hopen we iedereen bij de volgende bijeenkomst weer terug te zien, want samen staan we altijd sterker in dienst van Ahlalbait (a)

Wasalam Alaykom,

AJO

AHLALBAIT JONGEREN BIJ WALK THE WORLD (7 JUNI 2009)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op initiatief van zuster Azal (Actief lid) heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie deelgenomen aan de Walk the World food programma. Een organisatie die staat voor het stoppen van honger (kinderen) in arme landen. Het idee is om in verschillende landen van de wereld 5 kilometer te lopen om de aandacht te trekken voor de organisatie. In Nederland zijn zo'n 2000 mensen hiervoor op zondag 7 juni naar Den Haag gekomen, waaronder 7 leden van de AJO. In AJO T-shirts gehuld en met de Walk the World rode bekers liepen we door de straten van Den Haag (foto's bijgevoegd). 

Naast de 5 kilometer heeft elk deelnemer 5 Euro gedoneerd en in totaal is er op 7 juni in Nederland alleen genoeg geld verzameld voor meer dan 146.000 maaltijden. Ahlalbait Jongeren is trots dat ze ook hieraan heeft deelgenomen. Het stoppen van honger in de wereld is zeer belangrijk in de Islam en onze profeet en heilige imams hebben hier veel over gezegd.

Voor andere verslagen ga naar google.nl en type Walk the world 2009

Meer informatie over 7 juni, ga naar http://www.walktheworld.nl

PS: Door een technische probleem staan er verkeerde data op de foto's vermeld. .

VERSLAG BIJEENKOMST VIERING GEBOORTE FATIMA ZAHRA (A) - 26 JUNI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst die door AJO op vrijdag 26 juni in Utrecht werd georganiseerd, stond geheel in het teken van de positie van de moeder binnen de Islam. De gastvrouw van die avond was onze zuster Setera (actief lid activiteitencomité). Zij introduceerde de sprekers en heeft het volledige programma van die avond gepresenteerd.

 

Vele zusters en broeders hebben deze bijeenkomst bijgewoond en sommigen hadden ook hun moeder meegenomen. De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de heilige Koran door Waiel (actief lid activiteitencomité). Hierna kregen de gasten een filmpje te zien, gemaakt door het mediacomité, waarbij een reeks van gezegdes de revue passeerden. Hierbij werd het belang van de moeder duidelijk benadrukt. Hierna begon onze zuster Ibtihal (lid van activiteitencomité), inmiddels een onmisbare succesvolle spreekster binnen AJO, met haar leerzame voordracht.

Ze begon met een vers uit de Heilige Koran en heeft meerdere malen de positie van de moeder binnen de Islam belicht. Hierbij is ook naar voren gekomen dat gehoorzaamheid jegens de ouders een vorm van verering is. Met een overlevering van onze Profeet (s) heeft ze de broeders en zusters laten weten dat de moeder meer recht heeft op liefde en zorg dan de vader, maar dat God hen allebei de positie heeft gegeven om gehoorzaamd te worden. Tenslotte heeft ze haar voordracht afgesloten met prachtige woorden als;

‘Een moeder is niet een moeder wanneer ze baart, maar wanneer ze zorgzaam en liefdevol is tegenover anderen; Fatima al Zahra as. werd de moeder van haar vader de Profeet Mohammed (sa) genoemd nog voordat ze gebaard had’. Hieruit kunnen we concluderen dat het geven van liefde en zorg het moederschap baart.

Hierna werd de gedichtenwedstrijd gehouden waarbij drie gedichten werden voorgedragen. De gasten hadden de eer om te mogen stemmen wie volgens hen de eerste prijs verdient. Fedek kreeg terecht de eerste prijs voor haar liefdevolle gedicht gericht aan de moeder. Mirjam eindigde als tweede met haar gedicht over ‘de mooie mooie handen’. Alhoewel deze gedicht zeker de eerste prijs verdiende, kan er maar één de winnaar zijn. Arwa (meidencomité) eindigde met haar mooie gedicht op de derde plaats. Alle drie de winnaars kregen een cadeau mee naar huis.

Een AJO bijeenkomst is nooit compleet zonder de stem van onze lofzanger Mohammed. Op die avond heeft hij op een prachtige manier de vreugde voor de geboorte van Fatima al Zahra (as) kenbaar gemaakt. In het Nederlands heeft hij de aanwezigen laten genieten van zijn lofzang.

Nadien was het etenstijd en iedereen kreeg de mogelijkheid om elkaar op te zoeken. Ook kon men de boeken bezichtigen die door AJO werden tentoongesteld. Het was weer een geslaagde avond, maar bovenal een leerzame en inshallah een gezegende avond waar iedereen voor beloond zal worden in het hiernamaals.

Hopelijk zien we iedereen weer terug in onze komende bijeenkomsten georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie.

Wsa,

AJO

Ahlalbait jongeren ontmoet Sayed Riadh al Hakeem – 9 AUGUSTUS 2009

Afgelopen zondag 9 augustus heeft Ahlalbait Jongeren een ontmoeting georganiseerd met Sayed Riadh Al Hakeem de zoon en vertegenwoordiger van de grote Ayatollah Sayed Mohammed-Said Al Hakeem in Najaf. Sayed Riadh is uit Iran overgekomen om de volgelingen van Ahlalbait in Europa te ontmoeten.

Het was een geslaagde ontmoeting waarin Sayed Riadh een lezing heeft gegeven over Imam al Mahdi (ons 12de Imam) en de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. Daarna heeft Sayed Riadh vele vragen van de jongeren beantwoord. Een volledig verslag volgt spoedig!

Het zou een veelbelovende dag worden voor de leden van AJO met de aanwezigheid van Sayed Riadh. Vele broeders en zusters van verschillende etnische afkomst zijn bijeengekomen om hem te ontmoeten en op hun gezichten was duidelijk af te lezen dat ze verheugd waren op de komst van deze grootheid.

In het begin van de bijeenkomst kreeg iedereen de gelegenheid om elkaar te groeten en onderling van gedachten te wisselen over deze bijzondere ontmoeting. Ondertussen kon men meer lezen over het leven van Sayed Riadh en zijn vader groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem middels een kort filmpje gepresenteerd door AJO.

Dit alles werd onderbroken door de Adhan voor het middaggebed. Na het gebed verricht te hebben onder leiding van Sayed Riadh heeft iedereen plaats genomen. Hierna heeft Sayed Riadh de menigte toegesproken. Waseem heeft vanuit het Arabisch vertaald naar het Nederlands.

De Sayed is begonnen met uitleg over de positie van onze 12de Imam Al Mahdi (as) en over het feit dat alle religies een overtuiging hebben in de komst van een verlosser. Met enkele overleveringen heeft hij duidelijk gemaakt dat zelfs zonder de verschijning van onze Imam (as) de mensen zich wel weten te redden in deze tijden. Hun religie zal zo helder zijn als de zon. Verder heeft hij gezegd dat iedereen die beweert rechtstreeks contact met de Imam (as) te hebben of te dromen dat de Imam (a) hem boodschap geeft niet geloofd mag worden. Vervolgens heeft hij duidelijk gemaakt dat er maar 4 vertegenwoordigers waren van onze Imam (as). Tenslotte zei hij dat men een Mujtahid mag volgen als deze minstens aan 2 voorwoorden voldoet; hij moet een specialist zijn in zijn vakgebied en hij moet rechtvaardig zijn.

Zijn toespraak heeft hij beëindigd met het benadrukken van de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. De Sayed is bereid om de jongeren van onze generatie hierbij te helpen in alle opzichten.

Nadien was er een vragenuur waarbij iedereen de kans kreeg om zijn vraag te stellen aan de Sayed. Vele vragen volgden van zowel de broeders als de zusters. Hierna kon men onder het genot van frisdrank en gebak persoonlijke vragen stellen aan de Sayed. Hierop is een einde gekomen aan deze overweldigende bijeenkomst waarbij de jongeren een unieke kans kregen om persoonlijk in contact te komen met de vertegenwoordiger van groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem in Najaf.

Wij zien alle jongeren hopelijk weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalam Alaykom

AJO

VERSLAG IFTAARBIJEENKOMST IN DEN HAAG - 4 SEPTEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 4 september is in Mahfal Ali in Denhaag een iftar bijeenkomst georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie. In deze bijeenkomst werd ook de geboorte van Imam al Hassan (a.s) gevierd. Vele broeders en zusters van alle nationaliteiten, Turks, Afghaans, Iraaks, Pakistaans en Nederlands, waren in grote getale voor deze iftar-bijeenkomst bijeengekomen. De Nederlandse Moslim Omroep was ook aanwezig met als speciale gast Abdellah Dami, ook wel bekend als de presentator van de NMO.

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Jafar. De recitatie uit de Koran drong met zijn stem beter in de harten van de gelovigen. De recitatie werd gevolgd door een kort filmpje over de eigenschappen van de kleinzoon van de Profeet (s), Imam al Hassan (a).

 

Hierna konden de jongeren luisteren naar de zeer inspirerende voordracht van Waiel (voorzitter activiteitencomité). Hierbij is de nadruk gelegd op de verschillende vormen van aanbidding. Niet alleen het gebed en de recitatie uit de Koran, maar ook de behoeftige helpen, kennis opdoen en je ouders tevreden stellen behoren tot de verschillende vormen van aanbidding. De juiste aanpak is om steeds een andere vorm van aanbidding te doen, om zodoende de aanbidding niet in een sleur te laten komen.

Hierna werd het tijd om de geboorte van onze Imam al Hassan (as) te vieren. Hiervoor heeft Ali Touraihi de geboorte van de zoon van Fatima Zahra (a) met vreugde zegegevierd. Met zijn lofzang konden de aanwezigen duidelijk genieten.

Hierna werd een discussie gehouden tussen de jongeren met als discussieleider Mehdi (actief lid activiteitencomité). De vraag die centraal stond was hoe Moslim jongeren het vasten ervaren in een Westers land als Nederland. Zowel broeders en zusters kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussie. Na ieder zijn mening uitgesproken te hebben kreeg Waiel de eer om een korte samenvatting te geven met zijn oordeel over de ingenomen standpunt.

Uiteindelijk werd het tijd om het vasten te verbreken met dadels. Vervolgens is er gezamenlijk een gebed verricht. Nadien werd het eten uitgedeeld en kreeg ieder de mogelijkheid om elkaar te leren kennen.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en Ahlalbait Jongeren verwelkomt Abdellah Dami voor al haar volgende bijeenkomsten. Voor alle broeders en zusters die aanwezig waren hoopt AJO de volgende keer weer terug te zien.

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG AJO REIS KEULEN – 29 NOVEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Na de Iftar bijeenkomst in Den Haag besloten we dat we een reisje moeten gaan organiseren. We zijn gaan vergaderen en hadden besloten om naar Keulen te gaan. Een aantal weken daarna zijn we met een aantal leden van het activiteitencomité naar Keulen geweest om de boel te verkennen.

Oorspronkelijk zouden we met 50 personen gaan, maar vanwege het hoge aantal inschrijvingen ( meer dan 90! ) besloten we om niemand teleur te stellen en om een grotere bus te huren. We wisten dat ons een grote uitdaging te wachten stond om een reis met 90 personen te organiseren.

Op 29 november 2009 verzamelden we ons op Rotterdam Centraal Station om z’n allen richting Keulen te vertrekken. Rond half 9 waren we compleet en gingen we lopen naar de bus. Eenmaal bij de bus aangekomen zaten onze broeders en zusters uit het noorden al in de bus en gingen we ons bij hun voegen.

Omdat ook een groep uit Eindhoven meewilde besloten we om daar ook een stop te maken en dat maakte ze goed met ons door een zaaltje te huren zodat we daar het Eid-gebed konden verrichten. Het Eid-gebed werd geleid door Wasseem. Na het Eid-gebed gaf Waiel een korte lezing over het Offerfeest. Iedereen mocht daarna een ontbijtje meenemen de bus in en gingen we op weg naar Keulen. In de bus was het erg gezellig. Iedereen was aan het praten en kletsen en er werd door sommigen lofzang gereciteerd. Om tijd te besparen gingen we onderweg stoppen om te gaan bidden. Zo hoefden we niet in de stad een plaats te zoeken en konden we snel doorgaan met het programma.

 

(Het middaggebed onderweg naar Keulen)

Rond half drie kwamen we aan in Keulen bij het chocolademuseum. Iedereen kreeg ongeveer driekwartier de tijd om het museum te verkennen. Bij de intree kreeg iedereen een lekker stukje chocolade. In het museum kwam je van alles tegen. Van de geschiedenis van chocolade tot de machines waarmee het chocola gemaakt werd. Ook kon je chocola proeven van een chocoladefontein. Op het afgesproken tijdstip hadden we ons alweer verzameld om naar de volgende activiteit te gaan. Op naar de Dom van Keulen en het winkelcentrum.

Bij de Dom hebben we onze broeders en zusters de keuze gegeven om de Dom te beklimmen of het winkelcentrum in te gaan. In het winkelcentrum kwam je allerlei winkels tegen van luxe winkels tot gewone winkels die je in elke stad tegenkomt. De andere deel ging dus de Dom-toren beklimmen. De toren had 509 treden en was 160 meter hoog. Het beklimmen kostte veel energie maar eenmaal boven was het uitzicht zeker waard. Na het beklimmen van de toren had je nog tijd om ook even het winkelcentrum in te gaan.

Het was de afspraak om te verzamelen bij het plein voor de Dom om vijf uur. Nadat we de aanwezigheid van iedereen hadden gecontroleerd was het tijd om te gaan eten. We hadden met de buschauffeurs afgesproken om ons bij de Dom op te halen. Echter de bussen kwamen niet. Na een aantal keren bellen bleek dat ze de stad niet in mochten en dat wij naar hun toe moesten. Er was een shuttlebus beschikbaar waar we gebruik van konden maken. We gingen met twee groepen de bus in. Nadat de eerste groep de bus inging moest de tweede groep een aantal minuten wachten voordat de volgende bus kwam. Na 10 minuten waren we op de parkeerplaats van de bussen. Toen konden we eindelijk richting het restaurant. We hadden gereserveerd bij een Irakeesrestaurant. Doordat iedereen zijn enquête ingevuld heeft op de heenweg wisten we wat iedereen had besteld en kon het eten snel worden uitgedeeld. Maar omdat we met 90 personen waren duurde het lang totdat de laatste persoon ook zijn eten kreeg, daarom gingen sommigen alvast het avondgebed verrichten. De broeders en zusters die klaar waren konden daarna beneden gaan bidden.

Nadat de groepsfoto gemaakt werd ging iedereen de bus in en gingen we alweer richting Nederland. Een dag vol activiteiten was bijna afgelopen. Ook de terugweg was erg gezellig waardoor de tijd snel ging. We stopten nog even in Eindhoven om de mensen af te zetten. Eenmaal aangekomen in Rotterdam ging iedereen zijn eigen weg vervolgen naar huis.

Insha’Allah tot de volgende reis,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 26 DECEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 26 december is in Dordrecht door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van Ashoera. Het was de negende dag van Moharram en er stond veel op het programma. De Irakese televisiezender Al-Fayha was aanwezig om de bijeenkomst te filmen.

 

Nadat iedereen zich verzameld had begon Ali Touraihi met de koranrecitatie. Nadien werd een kort filmpje tentoongesteld wat ging over het slagveld van Imam Al-Hussain (as). Na dit was iedereen er klaar voor om wat kennis op te doen. Hierop kreeg Waiel weer de eer om in het Nederlands ter gelegenheid van de revolutie van Imam al-Hussain (as) een lezing te geven.

Wat is vrijheid en welke vormen kennen we daarin? Dit was de hoofdvraag waarop vervolgens ingegaan werd op praktische zaken die Islamitische jongeren dagelijks meemaken of tegenkomen. Dit onderwerp stond in relatie met het doel waar de kleinzoon van de Profeet (s) naar streefde, namelijk de vrijheid om te kiezen wat goed is. De lezing werd afgesloten met een emotioneel verhaal over de ervaringen en gevoelens die geuit werden tijdens het slagveld. Het was zeer beroerend waarbij de tranen niet gevangen meer konden blijven.

Na deze lezing kwam Mustafa naar voren en las een rouwzang. Het was zijn eerste optreden voor AJO, maar zijn stem heeft alle verwachtingen doen overtreffen. Het rouwen om Imam al-Huissain (a) was duidelijk merkbaar aan de aanwezigen.

Ten slotte heeft Ali Touraihi ons weer laten bewonderen door zijn mooie stem met tevens rouwzang. Dit was een zeer geschikte afsluiting van de bijeenkomst en het werd toen tijd voor de maaltijd.

Onder het genot van een hapje en drank kon iedereen nog met elkaar van woorden wisselen over wat ze net geleerd en gehoord hadden. Tevens was dit ook de mogelijkheid voor de jongeren om elkaar beter te leren kennen. Men kon ook van deze gelegenheid gebruik maken om boeken, sleutelhangers, of de nieuwe DVD van Radood Mohammed te kopen, die door AJO gesponsord werd.

Inshallah moge Allah onze daden accepteren en zien we alle jongeren weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalaam Aleykoem,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken