AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2009. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 3 JANUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Zoals elk jaar jullie gewend zijn is er in de maand Muharram weer een aantal activiteiten georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Hoessein (a).

Zo ook op 3 januari 2009 in Den Haag; 

In de Uitenhagestraat werd een zaal voor ons gereserveerd en om 13.30 kon het programma beginnen.

Om te beginnen werd er een stuk uit de Heilige Koran gereciteerd door broeder Ilyaas.

Na de Koranrecitatie was het de beurt aan broeder Waiel om een lezing te geven. Dit keer was het onderwerp Liefde.

Hij ging in op het feit dat het hart een liefde kent, de liefde voor Allah. Vanuit deze liefde kan een mens liefde voor iedereen voelen en verkrijgen. Tevens maakte hij duidelijk dat liefde een gevoelensfase en een onderhoudsfase kent. Vervolgens ging hij kort in op het kiezen van een partner en de liefde hiervoor. De lezing werd afgesloten met een korte rouwzang in het Nederlands.

Na de lezing was het de beurt aan broeder Mohammed Alsayegh om met zijn mooie stem de harten van de aanwezigen te raken. Hij blonk uit tijdens de Latmiyah, in het Nederlands en Arabisch.

Als laatste werd er eten gereserveerd en was het programma alweer voorbij. 

We hopen dat Allah (swt) onze en jullie daden zal accepteren en hopelijk tot de volgende keer.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 11 JANUARI 2009

  In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De tweede bijeenkomst tijdens Muharram was op 11 januari 2009 in Rotterdam. Het was de dertiende dag van Muharram waarin de lichamen van de martelaren werden begraven in Karbala.

Het programma begon met een prachtige Koranrecitatie door broeder Ali Al Touraihi. 

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. Dit keer koos hij het onderwerp Ambitie. Hij gaf aan dat de mens ambitievol moet zijn en dat vanuit de Islam ambitie in alles geoorloofd is, mits het in de regels past. Sterker nog het is aangemoedigd om de vele ontwikkelingen mee te maken. Hij gaf een viertal stappen waarmee de mens zijn ambitie kan vergroten en deze ambitie kan omzetten in daden. Hierop volgde een kort filmpje welk was samengesteld door de mediacomité. Hierin werd het verhaal van Imam Hoessein vrede zij met hem kort en bondig toegelicht.

Na het filmpje werd er een gedicht voorgedragen door broeder Ahmed Albakaa. Hij beschreef op prachtige wijze het verhaal van Imam Hoessein en het belang ervan. 

Broeder Ilyaas bracht de emotie tijdens zijn prachtig voorgedragen Latmiyah, waarin de aanwezigen geraakt werden en uit passie meededen. Ook deze keer was het een hoogtepunt door onze broeder Ilyaas.

Als laatste werd het eten geserveerd en konden de aanwezigen de beloning ontvangen inshaAllah.

Op 22 februari is de Arbaeen herdenking. We hopen jullie dan zeker te zien!

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 22 FEBRUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op zondag 22 februari 2009 een bijeenkomst georganiseerd in het teken van het martelaarschap van Imam Hussain as. Hierbij is Sayid Muhammed al Musawie (Voorzitter van de World Ahlul Bayt Islamic League) speciaal uit Engeland gekomen om de aanwezige jongeren te verrijken met een leerzame voordracht in het Engels. De bijeenkomst werd boven verwachting door ruim 130 leden en niet leden, broeders en zusters van alle nationaliteiten uit Nederland, bijgewoond.

Nadat Ilyas (actief lid activiteitencomité) met zijn mooie stem de Adhaan voor het middaggebed heeft verkondigd, hebben de jongeren gezamenlijk onder leiding van Sayid Muhammed al Musawie het gebed verricht. Hierna heeft Waseem (voorzitter AJO) als gastheer de bijeenkomst geïntroduceerd met een zelfbedacht gedicht, waarbij iedere zin de vorige overtrof.  Vervolgens heeft Hassan enkele verzen uit de Koran voorgelezen, nadat Mahdi op een jonge leeftijd een recitatie gaf uit de Koran.

Nadien heeft AJO een film tentoongesteld in het Nederlands gesproken met deels ook Nederlandse ondertiteling. In deze film werd in het kort ingegaan over hoe Imam al Sajjad (a) en Sayide Zainab (a) op een dappere wijze hun missie voldaan hebben na het martelaarschap van Imam al Hussain (a) Hieruit was duidelijk te merken dat Waiel en Samir (beiden lid activiteitencomité) met veel moeite en energie de film in het Nederlandse taal bewerkt hebben.  Een dergelijke geslaagde poging is nooit eerder gewaagd.

Toen mocht eindelijk Sayid Muhammed al Musawie op de preekstoel plaatsnemen, waarbij een luide Salawat gegeven werd door de aanwezigen. Hij ging in op het belang van de missie van onze Imam Hussain (a) Tevens heeft hij de handelingen van onze feilloze Imam tijdens Ashura filosofisch beredeneerd en beargumenteerd. Zijn belangrijkste boodschap aan de jongeren was om hun medeleerlingen/studenten en collega’s kennis te laten maken met de ware schoonheid en oprechtheid van Ahlalbait (a). Het is belangrijk dat zij weten dat de opoffering van Imam al Hussain (a) voor alle mensen een symbool moet zijn van overwinning op het kwaad.

 

Nadat de Sayid vele adviezen aan de jongeren heeft meegegeven, heeft hij zijn voordracht afgesloten met het verzoek aan hen om vaker zulke bijeenkomsten bij te wonen. Toen werd het tijd voor een vragenuurtje, waarbij de broeders en zusters de kans kregen om in het openbaar vragen te stellen aan de Sayid. Zo is hij ingegaan op de zingeving van de schepping van Allah en de tactvolle manier waarop jongeren de anders gelovigen op een vriendelijke manier kunnen benaderen.

Ten slotte werd het tijd voor Latmya. Drie rouwzangers hebben in dienst van Ahlalbait (a) samen met de aanwezige broeders en zusters het verdriet van Fatima Al Zahra (a) gedeeld. Haydar Alfeily had de eer om te beginnen met zijn rouwzang. Het is voor het eerst dat hij bij AJO optreedt en met zijn stem heeft hij zich onmisbaar gemaakt. Ilyas (lid activiteitencomité) heeft vervolgens na onze bekende Mohammed in het Afghaans een rouwzang gegeven.

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en  iedereen kreeg de kans om elkaar te leren kennen dan wel elkaar te begroeten en woorden te wisselen. Vele broeders en zusters hebben de boeken uit de bibliotheek van AJO die te koop stonden bezichtigd en gekocht. Insha’Allah hopen we iedereen bij de volgende bijeenkomst weer terug te zien, want samen staan we altijd sterker in dienst van Ahlalbait (a)

Wasalam Alaykom,

AJO

AHLALBAIT JONGEREN BIJ WALK THE WORLD (7 JUNI 2009)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op initiatief van zuster Azal (Actief lid) heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie deelgenomen aan de Walk the World food programma. Een organisatie die staat voor het stoppen van honger (kinderen) in arme landen. Het idee is om in verschillende landen van de wereld 5 kilometer te lopen om de aandacht te trekken voor de organisatie. In Nederland zijn zo'n 2000 mensen hiervoor op zondag 7 juni naar Den Haag gekomen, waaronder 7 leden van de AJO. In AJO T-shirts gehuld en met de Walk the World rode bekers liepen we door de straten van Den Haag (foto's bijgevoegd). 

Naast de 5 kilometer heeft elk deelnemer 5 Euro gedoneerd en in totaal is er op 7 juni in Nederland alleen genoeg geld verzameld voor meer dan 146.000 maaltijden. Ahlalbait Jongeren is trots dat ze ook hieraan heeft deelgenomen. Het stoppen van honger in de wereld is zeer belangrijk in de Islam en onze profeet en heilige imams hebben hier veel over gezegd.

Voor andere verslagen ga naar google.nl en type Walk the world 2009

Meer informatie over 7 juni, ga naar http://www.walktheworld.nl

PS: Door een technische probleem staan er verkeerde data op de foto's vermeld. .

VERSLAG BIJEENKOMST VIERING GEBOORTE FATIMA ZAHRA (A) - 26 JUNI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst die door AJO op vrijdag 26 juni in Utrecht werd georganiseerd, stond geheel in het teken van de positie van de moeder binnen de Islam. De gastvrouw van die avond was onze zuster Setera (actief lid activiteitencomité). Zij introduceerde de sprekers en heeft het volledige programma van die avond gepresenteerd.

 

Vele zusters en broeders hebben deze bijeenkomst bijgewoond en sommigen hadden ook hun moeder meegenomen. De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de heilige Koran door Waiel (actief lid activiteitencomité). Hierna kregen de gasten een filmpje te zien, gemaakt door het mediacomité, waarbij een reeks van gezegdes de revue passeerden. Hierbij werd het belang van de moeder duidelijk benadrukt. Hierna begon onze zuster Ibtihal (lid van activiteitencomité), inmiddels een onmisbare succesvolle spreekster binnen AJO, met haar leerzame voordracht.

Ze begon met een vers uit de Heilige Koran en heeft meerdere malen de positie van de moeder binnen de Islam belicht. Hierbij is ook naar voren gekomen dat gehoorzaamheid jegens de ouders een vorm van verering is. Met een overlevering van onze Profeet (s) heeft ze de broeders en zusters laten weten dat de moeder meer recht heeft op liefde en zorg dan de vader, maar dat God hen allebei de positie heeft gegeven om gehoorzaamd te worden. Tenslotte heeft ze haar voordracht afgesloten met prachtige woorden als;

‘Een moeder is niet een moeder wanneer ze baart, maar wanneer ze zorgzaam en liefdevol is tegenover anderen; Fatima al Zahra as. werd de moeder van haar vader de Profeet Mohammed (sa) genoemd nog voordat ze gebaard had’. Hieruit kunnen we concluderen dat het geven van liefde en zorg het moederschap baart.

Hierna werd de gedichtenwedstrijd gehouden waarbij drie gedichten werden voorgedragen. De gasten hadden de eer om te mogen stemmen wie volgens hen de eerste prijs verdient. Fedek kreeg terecht de eerste prijs voor haar liefdevolle gedicht gericht aan de moeder. Mirjam eindigde als tweede met haar gedicht over ‘de mooie mooie handen’. Alhoewel deze gedicht zeker de eerste prijs verdiende, kan er maar één de winnaar zijn. Arwa (meidencomité) eindigde met haar mooie gedicht op de derde plaats. Alle drie de winnaars kregen een cadeau mee naar huis.

Een AJO bijeenkomst is nooit compleet zonder de stem van onze lofzanger Mohammed. Op die avond heeft hij op een prachtige manier de vreugde voor de geboorte van Fatima al Zahra (as) kenbaar gemaakt. In het Nederlands heeft hij de aanwezigen laten genieten van zijn lofzang.

Nadien was het etenstijd en iedereen kreeg de mogelijkheid om elkaar op te zoeken. Ook kon men de boeken bezichtigen die door AJO werden tentoongesteld. Het was weer een geslaagde avond, maar bovenal een leerzame en inshallah een gezegende avond waar iedereen voor beloond zal worden in het hiernamaals.

Hopelijk zien we iedereen weer terug in onze komende bijeenkomsten georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie.

Wsa,

AJO

Ahlalbait jongeren ontmoet Sayed Riadh al Hakeem – 9 AUGUSTUS 2009

Afgelopen zondag 9 augustus heeft Ahlalbait Jongeren een ontmoeting georganiseerd met Sayed Riadh Al Hakeem de zoon en vertegenwoordiger van de grote Ayatollah Sayed Mohammed-Said Al Hakeem in Najaf. Sayed Riadh is uit Iran overgekomen om de volgelingen van Ahlalbait in Europa te ontmoeten.

Het was een geslaagde ontmoeting waarin Sayed Riadh een lezing heeft gegeven over Imam al Mahdi (ons 12de Imam) en de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. Daarna heeft Sayed Riadh vele vragen van de jongeren beantwoord. Een volledig verslag volgt spoedig!

Het zou een veelbelovende dag worden voor de leden van AJO met de aanwezigheid van Sayed Riadh. Vele broeders en zusters van verschillende etnische afkomst zijn bijeengekomen om hem te ontmoeten en op hun gezichten was duidelijk af te lezen dat ze verheugd waren op de komst van deze grootheid.

In het begin van de bijeenkomst kreeg iedereen de gelegenheid om elkaar te groeten en onderling van gedachten te wisselen over deze bijzondere ontmoeting. Ondertussen kon men meer lezen over het leven van Sayed Riadh en zijn vader groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem middels een kort filmpje gepresenteerd door AJO.

Dit alles werd onderbroken door de Adhan voor het middaggebed. Na het gebed verricht te hebben onder leiding van Sayed Riadh heeft iedereen plaats genomen. Hierna heeft Sayed Riadh de menigte toegesproken. Waseem heeft vanuit het Arabisch vertaald naar het Nederlands.

De Sayed is begonnen met uitleg over de positie van onze 12de Imam Al Mahdi (as) en over het feit dat alle religies een overtuiging hebben in de komst van een verlosser. Met enkele overleveringen heeft hij duidelijk gemaakt dat zelfs zonder de verschijning van onze Imam (as) de mensen zich wel weten te redden in deze tijden. Hun religie zal zo helder zijn als de zon. Verder heeft hij gezegd dat iedereen die beweert rechtstreeks contact met de Imam (as) te hebben of te dromen dat de Imam (a) hem boodschap geeft niet geloofd mag worden. Vervolgens heeft hij duidelijk gemaakt dat er maar 4 vertegenwoordigers waren van onze Imam (as). Tenslotte zei hij dat men een Mujtahid mag volgen als deze minstens aan 2 voorwoorden voldoet; hij moet een specialist zijn in zijn vakgebied en hij moet rechtvaardig zijn.

Zijn toespraak heeft hij beëindigd met het benadrukken van de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. De Sayed is bereid om de jongeren van onze generatie hierbij te helpen in alle opzichten.

Nadien was er een vragenuur waarbij iedereen de kans kreeg om zijn vraag te stellen aan de Sayed. Vele vragen volgden van zowel de broeders als de zusters. Hierna kon men onder het genot van frisdrank en gebak persoonlijke vragen stellen aan de Sayed. Hierop is een einde gekomen aan deze overweldigende bijeenkomst waarbij de jongeren een unieke kans kregen om persoonlijk in contact te komen met de vertegenwoordiger van groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem in Najaf.

Wij zien alle jongeren hopelijk weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalam Alaykom

AJO

VERSLAG IFTAARBIJEENKOMST IN DEN HAAG - 4 SEPTEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 4 september is in Mahfal Ali in Denhaag een iftar bijeenkomst georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie. In deze bijeenkomst werd ook de geboorte van Imam al Hassan (a.s) gevierd. Vele broeders en zusters van alle nationaliteiten, Turks, Afghaans, Iraaks, Pakistaans en Nederlands, waren in grote getale voor deze iftar-bijeenkomst bijeengekomen. De Nederlandse Moslim Omroep was ook aanwezig met als speciale gast Abdellah Dami, ook wel bekend als de presentator van de NMO.

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Jafar. De recitatie uit de Koran drong met zijn stem beter in de harten van de gelovigen. De recitatie werd gevolgd door een kort filmpje over de eigenschappen van de kleinzoon van de Profeet (s), Imam al Hassan (a).

 

Hierna konden de jongeren luisteren naar de zeer inspirerende voordracht van Waiel (voorzitter activiteitencomité). Hierbij is de nadruk gelegd op de verschillende vormen van aanbidding. Niet alleen het gebed en de recitatie uit de Koran, maar ook de behoeftige helpen, kennis opdoen en je ouders tevreden stellen behoren tot de verschillende vormen van aanbidding. De juiste aanpak is om steeds een andere vorm van aanbidding te doen, om zodoende de aanbidding niet in een sleur te laten komen.

Hierna werd het tijd om de geboorte van onze Imam al Hassan (as) te vieren. Hiervoor heeft Ali Touraihi de geboorte van de zoon van Fatima Zahra (a) met vreugde zegegevierd. Met zijn lofzang konden de aanwezigen duidelijk genieten.

Hierna werd een discussie gehouden tussen de jongeren met als discussieleider Mehdi (actief lid activiteitencomité). De vraag die centraal stond was hoe Moslim jongeren het vasten ervaren in een Westers land als Nederland. Zowel broeders en zusters kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussie. Na ieder zijn mening uitgesproken te hebben kreeg Waiel de eer om een korte samenvatting te geven met zijn oordeel over de ingenomen standpunt.

Uiteindelijk werd het tijd om het vasten te verbreken met dadels. Vervolgens is er gezamenlijk een gebed verricht. Nadien werd het eten uitgedeeld en kreeg ieder de mogelijkheid om elkaar te leren kennen.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en Ahlalbait Jongeren verwelkomt Abdellah Dami voor al haar volgende bijeenkomsten. Voor alle broeders en zusters die aanwezig waren hoopt AJO de volgende keer weer terug te zien.

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG AJO REIS KEULEN – 29 NOVEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Na de Iftar bijeenkomst in Den Haag besloten we dat we een reisje moeten gaan organiseren. We zijn gaan vergaderen en hadden besloten om naar Keulen te gaan. Een aantal weken daarna zijn we met een aantal leden van het activiteitencomité naar Keulen geweest om de boel te verkennen.

Oorspronkelijk zouden we met 50 personen gaan, maar vanwege het hoge aantal inschrijvingen ( meer dan 90! ) besloten we om niemand teleur te stellen en om een grotere bus te huren. We wisten dat ons een grote uitdaging te wachten stond om een reis met 90 personen te organiseren.

Op 29 november 2009 verzamelden we ons op Rotterdam Centraal Station om z’n allen richting Keulen te vertrekken. Rond half 9 waren we compleet en gingen we lopen naar de bus. Eenmaal bij de bus aangekomen zaten onze broeders en zusters uit het noorden al in de bus en gingen we ons bij hun voegen.

Omdat ook een groep uit Eindhoven meewilde besloten we om daar ook een stop te maken en dat maakte ze goed met ons door een zaaltje te huren zodat we daar het Eid-gebed konden verrichten. Het Eid-gebed werd geleid door Wasseem. Na het Eid-gebed gaf Waiel een korte lezing over het Offerfeest. Iedereen mocht daarna een ontbijtje meenemen de bus in en gingen we op weg naar Keulen. In de bus was het erg gezellig. Iedereen was aan het praten en kletsen en er werd door sommigen lofzang gereciteerd. Om tijd te besparen gingen we onderweg stoppen om te gaan bidden. Zo hoefden we niet in de stad een plaats te zoeken en konden we snel doorgaan met het programma.

 

(Het middaggebed onderweg naar Keulen)

Rond half drie kwamen we aan in Keulen bij het chocolademuseum. Iedereen kreeg ongeveer driekwartier de tijd om het museum te verkennen. Bij de intree kreeg iedereen een lekker stukje chocolade. In het museum kwam je van alles tegen. Van de geschiedenis van chocolade tot de machines waarmee het chocola gemaakt werd. Ook kon je chocola proeven van een chocoladefontein. Op het afgesproken tijdstip hadden we ons alweer verzameld om naar de volgende activiteit te gaan. Op naar de Dom van Keulen en het winkelcentrum.

Bij de Dom hebben we onze broeders en zusters de keuze gegeven om de Dom te beklimmen of het winkelcentrum in te gaan. In het winkelcentrum kwam je allerlei winkels tegen van luxe winkels tot gewone winkels die je in elke stad tegenkomt. De andere deel ging dus de Dom-toren beklimmen. De toren had 509 treden en was 160 meter hoog. Het beklimmen kostte veel energie maar eenmaal boven was het uitzicht zeker waard. Na het beklimmen van de toren had je nog tijd om ook even het winkelcentrum in te gaan.

Het was de afspraak om te verzamelen bij het plein voor de Dom om vijf uur. Nadat we de aanwezigheid van iedereen hadden gecontroleerd was het tijd om te gaan eten. We hadden met de buschauffeurs afgesproken om ons bij de Dom op te halen. Echter de bussen kwamen niet. Na een aantal keren bellen bleek dat ze de stad niet in mochten en dat wij naar hun toe moesten. Er was een shuttlebus beschikbaar waar we gebruik van konden maken. We gingen met twee groepen de bus in. Nadat de eerste groep de bus inging moest de tweede groep een aantal minuten wachten voordat de volgende bus kwam. Na 10 minuten waren we op de parkeerplaats van de bussen. Toen konden we eindelijk richting het restaurant. We hadden gereserveerd bij een Irakeesrestaurant. Doordat iedereen zijn enquête ingevuld heeft op de heenweg wisten we wat iedereen had besteld en kon het eten snel worden uitgedeeld. Maar omdat we met 90 personen waren duurde het lang totdat de laatste persoon ook zijn eten kreeg, daarom gingen sommigen alvast het avondgebed verrichten. De broeders en zusters die klaar waren konden daarna beneden gaan bidden.

Nadat de groepsfoto gemaakt werd ging iedereen de bus in en gingen we alweer richting Nederland. Een dag vol activiteiten was bijna afgelopen. Ook de terugweg was erg gezellig waardoor de tijd snel ging. We stopten nog even in Eindhoven om de mensen af te zetten. Eenmaal aangekomen in Rotterdam ging iedereen zijn eigen weg vervolgen naar huis.

Insha’Allah tot de volgende reis,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 26 DECEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 26 december is in Dordrecht door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van Ashoera. Het was de negende dag van Moharram en er stond veel op het programma. De Irakese televisiezender Al-Fayha was aanwezig om de bijeenkomst te filmen.

 

Nadat iedereen zich verzameld had begon Ali Touraihi met de koranrecitatie. Nadien werd een kort filmpje tentoongesteld wat ging over het slagveld van Imam Al-Hussain (as). Na dit was iedereen er klaar voor om wat kennis op te doen. Hierop kreeg Waiel weer de eer om in het Nederlands ter gelegenheid van de revolutie van Imam al-Hussain (as) een lezing te geven.

Wat is vrijheid en welke vormen kennen we daarin? Dit was de hoofdvraag waarop vervolgens ingegaan werd op praktische zaken die Islamitische jongeren dagelijks meemaken of tegenkomen. Dit onderwerp stond in relatie met het doel waar de kleinzoon van de Profeet (s) naar streefde, namelijk de vrijheid om te kiezen wat goed is. De lezing werd afgesloten met een emotioneel verhaal over de ervaringen en gevoelens die geuit werden tijdens het slagveld. Het was zeer beroerend waarbij de tranen niet gevangen meer konden blijven.

Na deze lezing kwam Mustafa naar voren en las een rouwzang. Het was zijn eerste optreden voor AJO, maar zijn stem heeft alle verwachtingen doen overtreffen. Het rouwen om Imam al-Huissain (a) was duidelijk merkbaar aan de aanwezigen.

Ten slotte heeft Ali Touraihi ons weer laten bewonderen door zijn mooie stem met tevens rouwzang. Dit was een zeer geschikte afsluiting van de bijeenkomst en het werd toen tijd voor de maaltijd.

Onder het genot van een hapje en drank kon iedereen nog met elkaar van woorden wisselen over wat ze net geleerd en gehoord hadden. Tevens was dit ook de mogelijkheid voor de jongeren om elkaar beter te leren kennen. Men kon ook van deze gelegenheid gebruik maken om boeken, sleutelhangers, of de nieuwe DVD van Radood Mohammed te kopen, die door AJO gesponsord werd.

Inshallah moge Allah onze daden accepteren en zien we alle jongeren weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalaam Aleykoem,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2008. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG: ROUWBIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM AL-HUSSAIN (A) – 20 JANUARI 2008

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren organisatie heeft in de maand Moharram ter herdenking van de meester der martelaren Imam al-Hussain (a) een bijeenkomst georganiseerd.  De gastheer van die dag was Mudi (actief lid mediacomité) en de bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran met de stem van Waseem (voorzitter AJO).

 

De gastheer introduceerde na het toelichten van een paar leerzame lessen uit het leven van Zeynab (as) , Mahdi (actief lid activiteitencomité). Mahdi heeft de vergevingsgezindheid van Allah belicht aan de hand van het verhaal van Hurr, die vlak voor de strijd niet meer de vijand maar een metgezel werd van Imam al-Hussain (as). Hiermee heeft hij de broeders en zusters op attent gemaakt dat berouw altijd mogelijk is en bovendien is Allah vergevingsgezind. Al-Hurr die van plan was om tegen de Imam te strijden, Heeft Allah hem na zijn berouw gezegend met het martelaarschap in Ashura. 

Vervolgens was het de beurt aan Waseem om een van zijn mooie gedichten voor te dragen. Mooie woorden over de halfbroer van  Imam Hussain (as), Al Abbas. Duidelijk is dat Waseem veel talent heeft om gedichten te schrijven over de meest waardevolle personen. Toen werd het tijd voor een korte pauze, waarin iedereen de gelegenheid kreeg om de beschikbare boeken die tentoongesteld werden te bezichtigen. 

Tenslotte mocht Waiel (actief lid activiteitencomité) een voordracht houden over het onderwerp ‘Bemiddeling’.  Hij ging in over de rol van Ahlalbait (as) betreffende bemiddeling. Aan de hand van overleveringen en verzen uit de Koran heeft hij duidelijk gemaakt dat de profeten een belangrijk rol hebben gespeeld in de bemiddeling van de mens in relatie tot Allah. Uiteraard was het een zeer leerzame voordracht.

Nadien mocht de rouwzanger Mohammed optreden met rouwzang over de Imam (as). Hij heeft Arabisch afgewisseld met het Nederlands en zo is er een goede sfeer ontstaan. De broeders en zusters stonden op en begonnen hun verdriet te delen, gedurende de rouwzang van de ‘radoed’.

Uiteindelijk werd het tijd voor het eten.  Nadien ging men zijn avondgebed verrichtten en verliet toen de zaal. Zo heeft AJO met succes een bijeenkomst georganiseerd voor de liefde voor Ahlalbait (as).

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: FILMAVOND IN DEN HAAG - 1 FEB 2008 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De filmavond is naar wensen verlopen. De opkomst was hoog en de film ‘RedTears productions’ stond op het programma. Nadien werd er een discussie gehouden, geleid door Waiel (actief lid activiteitencomité).

 

De film vertelt chronologisch het verhaal van Imam al Hussain (a) en de kijker krijgt verschillende religieuze geleerden te zien die in het Engels de belangrijke gebeurtenissen belichten. Verder komen in de film ook vrouwen aan het woord die het personage van Imam al Hussain (a) verhelderen. 

Na een uur de interessante film bekeken te hebben, was er de gelegenheid om met elkaar te praten. Tevens had men toen de mogelijkheid om de beschikbare boeken te bekijken, om deze eventueel te lenen of te kopen. 

De discussie ging voornamelijk over de toedracht van de film. Ook de voor- en nadelen van het dragen van een hoofddoek werden besproken. Tenslotte werd er een stelling genomen omtrent het vermijden van zondes buitenshuis.  De broeders en zusters namen actief deel aan de discussie.

De filmavond was informatief en interessant. Bovendien hebben de jongeren aangegeven dat de sfeer heel goed was.

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten. 

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: HERDENKING 40STE VAN IMAM AL HUSSAIN (A) - 2 MAART 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

AJO heeft de 40ste van de derde Imam, al Hussain (a), herdacht met een bijeenkomst in Rotterdam. Vele broeders en zusters hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De gastheer was Mudi en er stond veel op het programma.

 

Zo was er een gast uit België, die met een mooie stem een gedicht had voorgedragen. Nadien heeft zuster Ibtihal een voordracht voorgedragen. Ze heeft de aanwezigen erop attent gemaakt dat het herdenken van Imam al Hussain (a). een hogere doel moet hebben dan alleen het huilen. Haar woorden waren doordrongen van vastberadenheid. Ze ging in op het feit dat men kennis moet vergaren over de inhoud van de Koran. Het lezen van de Koran heeft een hogere doel, dan alleen het bezichtigen van de woorden van Allah.

Na haar kwam Hamied en zijn toespraak was motiverend voor de rest van de aanwezigen. Hij probeerde de broeders en zusters bewust te maken van de inzet van de leden voor de organisatie en het belang daarvan. Tevens stimuleerde hij hen om een kleine bijdrage te geven en zo deze bijeenkomsten voort te zetten. Zijn toespraak was kort maar krachtig.

Toen werd het tijd voor een gedicht van Arwa. Prachtige woorden met mooie betekenissen weergalmden door de zaal. Al deze met als doel om de eer te bewijzen voor Imam al Hussain (a). Uiteindelijk werd er een korte pauze gehouden, waar de jongeren de gelegenheid kregen om boeken te bezichtigen en met elkaar te praten. In de tussentijd werd er een korte film vertoond over Imam al Hussain (a).

Waiel was de laatste spreker. Zoals verwacht heeft hij een voortreffelijke voordacht gehouden over berouw. Hij benadrukte dat berouw pas komt als men eerst om vergiffenis vraagt en spijt betuigt. Hij voegde aan toe dat Allah in zijn heilige boek heeft gezegd dat Hij liefde heeft voor de zondaars die berouw tonen en om vergiffenis vragen. Met doordringende voorbeelden heeft hij de aandacht van de jongeren weten te winnen.

De bijeenkomst werd afgesloten met rouwzang van Noer el Dien. De Nederlandse rouwzang was geschreven door Waseem. De rouwzang had een mooie betekenis en gedachtegang. Iedereen deed mee en met een bedroevend hart en stromende tranen hebben de jongeren Imam al Hussain gegroet.

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: BIJEENKOMST - 27 APRIL 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen zondag was het weer zover: de Ahlalbait Jongeren organisatie heeft een maandelijkse bijeenkomst georganiseerd met als thema 'extremisme: een bedreiging voor de islam?'. Ondanks de geringe opkomst was de sfeer zeer aangenaam.

De gastvrouw van de dag was Gulun (actief lid activiteiten comité), die de bijeenkomst opende met het onderkennen van het belang van de thema voor alle moslims. Ilyas (lid activiteitencomité) vervolgde het programma met mooie recitatie uit de heilige koran, waarna Gulun de eerste spreker van de dag aankondigde.

 

Mahdi (voorzitter onderzoekscomité) had het in zijn lezing over een recent onderzoek, gedaan door dhr de Koning. Hij promoveerde onlangs op zijn onderzoek, die hij 6 jaar lang deed in een moskee in Gouda. In dat onderzoek belichtte hij het onderwerp extremisme, met name de beweegredenen van jongeren om zich in die kringen aan te sluiten. De conclusies waren dat de extremisten vaak zwart-wit denken en discussies nooit aangaan, aangezien het nergens toe leidt (denken zij). Ze leiden een leven van isolement.

Mahdi benadrukt dat je als moslim de discussie altijd aan moet gaan, op een vriendelijke manier, dat moslims voorbeeldige burgers moeten zijn en dat ze zichzelf goed moeten integreren, met behoud van eigen waarden.

Een korte pauze werd ingelast en er werden koekjes en drankjes uitgedeeld. Hierna vervolgde Ilyas met mooie lofzang in het Urdu (pakistaans). Waseem kwam daarna aan de beurt met een lezing over de islamitische kijk op extremisme.

Waseem verklaarde het begin van extremisme, dat bij de duivel begon wanneer hij niet posteerde naar Adam toe (aangezien hij zichzelf beter vond). Hierna vertelde hij welke stappen er zijn in het extremisme, één daarvan is iemand met een zogenaamde tunnelvisie, waarbij hij niets anders ziet dan zijn doel en heel gesloten is voor alle andere zaken. Dit vond hij niet goed. Hij legde uit dat de islam openheid voorop stelt en dat men zich open moet stellen voor alle argumenten. Zo kan men met logica de islam bereiken en niet alleen 'blind' op gevoel afgaan . Zijn lezing sloot hij af met een mooi gedicht!

Ten slotte heeft Gulun de avond afgesloten met een kleine discussie.

VERSLAG KRAAMPJE - 30 APRIL 2008

in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op woensdag 30 april 2008 begon de ochtend vroeg voor de dames van de meidengroep. Azal (voorzitster van de meidengroep) was rond een uur of 7 al op de Coolsingel Rotterdam, (tegenover de ABN AMRO en de tramhalte 25) om de kraam op te zetten en voor te bereiden.  

Op de Coolsingel worden ieder jaar op Koninginnedag, kraampjes opgezet door de gemeente zodat men daar gebruik van kan maken om spullen (nieuw of tweedehands) te verkopen.

Rond 10 uur waren de dames klaar om mensen/jongeren te woord te staan en te informeren over de Ahlalbait Jongeren Organisatie. Deze activiteit was heel uniek, want in de stad kom je niet alleen maar jongeren tegen, maar ook veel ouderen. Je komt niet alleen moslim jongeren tegen, maar ook niet moslim-jongeren die naar je toekomen met interesse. Het was in ieder geval een uitdaging om te doen! 

Helaas is het niet droog gebleven. Vaak moesten de boeken en de rest van de spullen afgedekt worden om ze te beschermen tegen de regen. Rond 12 uur is het zelfs voor 15min blijven regenen!  

Rond één uur ’s middags kwamen Waiel (actieflid Activiteiten comité) en zijn vrouw langs om wat boeken achter te laten en gedag te zeggen. 

Verder ging het goed met de verkoop. Veel dames hadden interesse in de hoofdsluiers van AJO en de Arabische boeken. Er is veel verteld over de doelen van AJO en de boodschap was min of meer duidelijk. 

Daarna begon het helaas weer te regenen en toen was het genoeg geweest voor Azal en de rest van de dames. Alles werd opgeruimd en ze bereidden zich voor om te vertrekken.

Het was een bijzondere dag. De regen was een ongelukkige tegenslag, maar dit heeft het enthousiasme voor de activiteit van Ahlalbait Jongeren niet bedorven. Er is veel ervaring opgedaan  en wij kijken allen uit naar het volgende kraampje!

VERSLAG:  AHLALBAIT KRAAMPJE IN DEN HAAG - 14 JUNI 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Eindelijk was het zover, op 14 juni 2008 mocht eindelijk Ahlalbait Jongeren met haar kraam op de Julianakerk staan.  Iedere jaar wordt op 14 juni in de Julianakerk door de Turkse gemeenschap in Den Haag een grote markt gehouden waarin verschillende zaken worden verkocht. Eten, islamitische hijaab/kleding, boeken, kinderspeelgoed en andere dingen, allemaal voor het goede doel. 

Alle geld dat verdiend werd tijdens de markt, werd aan het eind van de dag verzameld en naar de kinderen in Turkije gestuurd. Kinderen van wie de ouders arm zijn en de studie kosten niet kunnen betalen worden door een stichting gesteund waarvoor dus het geld van de markt naar toegaat.

VERSLAG: MEIDENGROEP BIJEENKOMST - 12 SEPTEMBER 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen vrijdag, 12 sep, hebben de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een Iftarbijeenkomst georganiseerd in de Julianakerk in Den haag.

Omstreeks 18:30u kwamen de eerste dames de zaal binnenlopen die door de meidengroep van harte werden verwelkomd.

Zainab (lid meidengroep), was bij de aanvang druk bezig met het ontvangen van de dames, terwijl Aynur en Ithar druk bezig waren met de voorbereidingen voor het programma.  

Rond 19:10 is het programma begonnen met een recitatie uit de heilige koran die door Aynur (lid meidengroep) gereciteerd werd. Daarna volgde een kleine introductie ronde van de dames van de meidengroep. Dit was naar aanleiding van het uitbreiden van het comité. De gastvrouw van de avond was Ithar, lid meidengroep. Na de intro volgde het gedicht dat door Gaizaraan werd voorgelezen.

De gastspreekster was ook weer Aynur, die voor haar lezing het onderwerp “de grote Jihad” gekozen heeft. In haar lezing had ze het over hoe we ons ‘nefs’ kunnen weerstaan en laten onthouden van alles wat tegen het gebod van GOD (s.w.t) is.

Ze heeft stapsgewijs verteld hoe je eerst je doel moet kennen (waarom heeft GOD je geschapen, ofwel het reden van het bestaan), en daarop het rechte pad moeten zoeken. Je moet ook godvrezend zijn (door Hem te kennen), je verkeerde daden erkennen, slechte daden proberen te vermijden en ten slotte jezelf straffen wanneer je weer dezelfde fouten begaat.

De vragenronde dat ná de lezing volgde was erg leerzaam, waarin de dames hun opmerkingen en vragen over de lezing naar voren hebben gebracht.

Ondertussen was Azal, voorzitster meidengroep en Zainab bezig met het klaarmaken van het buffet voor de Iftar maaltijd.

Tijdens de Iftar maaltijd had iedereen de gelegenheid om een woord met elkaar te wisselen.

Ten slotte was er ook een discussie die door Azal geleid werd. Ze had als hoofdonderwerp, de emancipatie. De twee stellingen die naar voren zijn gebracht, zijn:

1)      Emancipatie kent geen grenzen en heeft zo zijn nadelen.

2)      Is een niet-gesluierde vrouw meer geëmancipeerd dan een gesluierde vrouw?

En zo is de bijeenkomst omstreeks 21:30u tot zijn eind gekomen. Iedereen heeft van de avond goed genoten en zo hebben wij van de avond genoten door jullie te verwelkomen en jullie aanwezig te zien in onze activiteiten.

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: IFTAR BIJEENKOMST - 20 SEP 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 20 sep 2008 heeft Ahlalbait Jongeren haar 2de Iftar bijeenkomst in Rotterdam gehouden. Het programma van de avond bestond o.a uit, een lezing, twee gedichten en een lofzang. 

De gastheer van de avond was Waseem (voorzitter AJO) die de bijeenkomst heeft geleid aan de hand van een veelbelovend programma. Verder heeft hij zelf ook een mooi gedicht geschreven en het tijdens de bijeenkomst voorgedragen.

De opkomst van de dames en heren was weer multicultureel, zo zag je de Afghaanse gemeenschap actief deelnemen aan de bijeenkomst, net als de Turkse en de Irakese gemeenschap.

Het 2de gedicht werd door Ithar voorgedragen (die door Arwa, lid van de meidengroep, geschreven werd), waarna het tijd was om het vasten te verbreken.

Nadat iedereen het vasten heeft verbroken, de maaltijd genuttigd en de gebeden verricht heeft, was het gelijk de beurt van Waiel (lid activiteiten comité) om zijn lezing te houden.

De lezing van Waiel ging over het vinden van het rechte pad. Als jong zijnde, zijn er veel afleidingen die jouw weg blokkeren, en je riskeert daarbij om van het rechte pad af te dwalen.

Om het rechte pad te kunnen vinden, moet je weten wat het rechte pad is, hoe je daar komt en wat je moet doen om dit pad te blijven volgen. Het was een heel boeiend en leerzaam onderwerp die de jongeren zeker heeft aangesproken.

De ene laatste spreker van de avond was Ali (lid OC) die weer de menigte liet genieten van zijn stem, door Dua Iftitaah te lezen.

Als laatste heeft Ilyaas (lid activiteiten comité) de bijeenkomst afgesloten met een mooie lofzang in het Afghaans.

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: REIS NAAR ANTWERPEN - 4 OKT 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op de vroege zaterdagochtend op 4 oktober 2008 vertrok een groep jongeren van ongeveer 45 personen vanuit Groningen (Irakese Jongeren Organisatie-Groningen) en Rotterdam (Ahlalbait Jongeren) naar de cultuur- en shoppingmetropool Antwerpen

Na een hele gezellige busreis waarin de dames volop aan het kletsen waren en de heren de broodjes voor de lunch klaarmaakten, kwamen we aan bij één van de mooiste gebouwen van Antwerpen, namelijk het Centraal Station. Hoewel het stationsgebouw aan de buitenkant niet goed te bezichtigen was door de werkzaamheden en verbouwingen, was de binnenkant van dit gebouw een waarlijk juweel voor het oog. De jongeren hadden dit meteen in de gaten en het fotograferen begon al snel.

Hierna was het tijd voor een bezoekje aan het Rubenshuis. Het Rubenshuis was ooit het huis van Peter Paul Rubens (1577-1640; een bekende Vlaamse kunstschilder uit de Barok periode en tevens één van de bekendste inwoners van Antwerpen) en is nu een museum waar een aantal van zijn bekendste schilderijen hangen. Naast de schilderijen is ook het huis met zijn tuin prachtig om te zien, maar helaas was er niet veel tijd om alles goed te kunnen bekijken, want we moesten al snel door voor de rondleiding door de stad.

De rondleiding werd gegeven door één van onze broeders en zusters uit Antwerpen, die ons bij aankomst hadden opgevangen en ons tot het laatste moment hebben geleid en geholpen met alles. Onze oprechte dank gaat dan ook nogmaals uit naar hen allemaal!

Tijdens de wandeling door het centrum hebben we o.a. alle belangrijke historische gebouwen en monumenten kunnen bekijken, wat erg interessant en leerzaam was. Zo hebben we onder andere geleerd waar de naam ‘Antwerpen’ vandaan is gekomen.

Na wat (groeps)foto’s eindigde de rondleiding bij een kasteel met een prachtig uitzicht, waarna iedereen vrij was om te gaan doen en laten waar hij/ zij zin in had. Sommigen vulden hun vrije tijd met shoppen, anderen met boottochtjes en weer anderen kozen ervoor om gewoon rustig bij te komen onder het genot van een warm drankje.

Om 18.00 uur verzamelde iedereen zich weer op het plein voor het Centraal Station en van daaruit vertrokken we met de metro naar een restaurant voor de avondmaaltijd. Op de roltrap bij het metrostation kregen we nog de schrik van ons leven, doordat de roltrap overbelast raakte door de massa jongeren en daardoor opeens hard omlaag ging in plaats van omhoog, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.

Aangekomen in het restaurant, kon iedereen bidden, rusten en genieten van de Turkse gerechten. Vervolgens hebben we nog kunnen luisteren naar lofzang van één van onze broeders en de avond werd afgesloten met een korte maar krachtige lezing van Waiel over het belang van het voortzetten van alles wat wij tijdens de Ramadan hebben geleerd aan geduld en andere zaken.

Met deze wijze woorden kwam een einde aan de trip en was het weer tijd om met de bus richting Nederland te rijden. We kwamen later dan gepland aan in Rotterdam, waar we afscheid namen van onze broeders en zusters uit het noorden, die nog een lange weg te gaan hadden.

Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde reis en wij willen iedereen die met ons mee was, of op een andere manier zijn/ haar bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2007

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2007. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG & FOTO'S: BIJEENKOMST IED AL GADIER & 1STE JAAR BESTAAN AHLALBAIT JONGEREN – 14 JANUARI 2007

Ahlalbait Jongeren heeft in de gelegenheid van Ied al-Gadier  haar 1ste jaar bestaan een speciale bijeenkomst gehouden (op de 14de van Jan 2007). Het was namelijk tevens de eerste bijeenkomst van dit jaar 2007 en bovendien stond de verwelkoming van de jonge bedevaartgangers ook op de agenda.

Nadat iedereen gebeden heeft is Ilyas (actief lid van activiteitencomité) begonnen met de recitatie van de koran. Hij werd voorgedragen door de gastheer Ihsaan (actief lid van mediacomite). Vervolgens heeft Ebuzer (actief lid van onderzoekcomité) de menigte vermaakt met lofzang in het Turks. Tevens is er een gedicht in het Turks voorgedragen door een van onze broeders. 

De eerste lezing was van Erol (voorzitter van onderzoekcomité). Hij heeft een voordracht gehouden betreffende het Wilayat. Hierbij heeft hij aangegeven dat er een positieve en een negatieve Wilayat is. Vervolgens is hij ingegaan op de betekenis van het Wilayat en welke verzen in de koran daarop duiden. Â Dit was zijn eerste voordracht en hij heeft zich nu al bewezen dat hij de kwaliteiten heeft om een leerzame voordracht te kunnen voordragen.

Na de pauze heeft Mohammed weer van zich laten horen en ook dit keer heeft hij zijn lofzang internationaal voorgedragen. Met lofzang in het Nederlands, in het Engels, in het Perzisch alsook in het Arabisch heeft hij de menigte doen genieten van zijn stem. Er werd ook een gedicht in het Nederlands voorgedragen door een van onze zusters.

De tweede spreker was Waseem (voorzitter Ahlalbait Jongeren). Hij heeft het kort gehad over de gebeurtenis dat plaatsvond bij de erkenning van Imam Ali as. in de gelegenheid van ied al-Gadier. Vervolgens is hij ook kort ingegaan over de voornemens die Ahlalbait Jongeren heeft voor dit jaar. Uiteindelijk heeft hij een gedicht voorgedragen aan de jonge bedevaartgangers en een voor een moesten de jonge hidjiya naar voren komen om de roos en het cadeau in ontvangst te nemen. Achtereenvolgend waren dat Ali Touraihi (actief lid van mediacomité), Mahdi (voorzitter van activiteitencomité), Mudi (actief lid van media- en onderzoekscomité) en last but not least Waiel ( actief lid van activiteitencomité). Tevens zjn ook een zuster, Fatima, en een broeder, Amir Al Haddad, verwelkomd van de bedevaart met een cadeau, een roos en een kleine koran. 

Nadien heeft Ali Touraihi lofzang voorgedragen. Zijn stem als hadji is natuurlijk veel mooier dan voorheen. Uiteindelijk heeft Ihsaan de bijeenkomst afgesloten met een discussie, waarvan hijzelf de gespreksleider was. Er werd gesproken over wat integratie voor een moslim inhoudt hier in Nederland en over de morele plicht van iemand om zijn ouders later te verzorgen tot de dood hen scheidt. Tenslotte kon iedereen genieten van het heerlijke eten dat werd geserveerd.

Wasalaam Alykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG : ROUWBIJEENKOMST - 22 JANUARI 2007

Beste broeders en zusters asalaam Alykoem,

Afgelopen zondag (22 Jan 2007) heeft Ahlalbait Jongeren (AJO) een grote bijeenkomst, rouwbijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van de maand Muharrem, de maand waarin Imam Hussain en zijn familie gemarteld werden.

 

De programma zag als volgt uit:

•koranrecitatie

•Lezing door Mahdi (voorzitter activiteitencomité)

•Ziaret Warith door Ali Touraihi (actief lid mediacomité)

•Lezing over de revolutie van Imam Hussain (a) door Waiel (actief lid activiteiten comité)

•Rouwzang door Ebuzer (actief lid onderzoekscomité)

De bijeenkomst is met een koranrecitatie begonnen. Daarna begon Mahdi gelijk met zijn lezing over de lessen die we van Imam Hussain (a) kunnen leren. De Ziarat werd door Ali Tourahi gelezen.

Na de Ziarat mocht Waiel het woord houden over de revolutie van Imam Hussain (a). En omdat het een rouwbijeenkomst was, werd er ook een rouwzang gehouden over de martelaarschap van Imam Hussain en zijn familie (a) door Ebuzer. De gastheer van de bijeenkomst was Mehdi Haydari (lid activiteitencomité).

De opkomst was Alhamdollah weer goed en het was weer een succes. Het was trouwens de 1ste rouwbijeenkomst die Ahlalbait Jongeren dit jaar gehouden heeft!

Voor de afwezigen zijn er foto's en geluidsopnames gemaakt van de bijeenkomst!

Op de 27ste van januari (zaterdag) zal Ahlalbait Jongeren weer een rouwbijeenkomst houden. Dit keer in Hijret moskee in Rotterdam. Zie voorpagina voor meer informatie!

Vergeet ons niet in jouw dua!

Graag tot zaterdag de 27ste Jan,

Wasalaam Alykoem,

Ahlalbait Jongeren

TWEEDE BIJEENKOMST MUHARRAM - 03 FEBRUARI 2007

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren heeft voor de tweede keer een rouwbijeenkomst in het Nederlands georganiseerd. De gastheer van die bijeenkomst was Mudi. Eerst werd begonnen met een recitatie uit de koran door Ali Touraihi.

Vervolgens gaf Ebuzer een voordracht. Hij vertelde dat de liefde voor Imam al Hussain kracht geeft, waar zelfs het sterkste leger er niets tegen kon opbrengen. Verder vertelde hij dat eervol doodgaan beter is dan oneervol leven.

Na een korte pauze, waar iedereen nog zijn gebed kon verrichten, begon Waiel met zijn voordracht. Hij gaf aan wat er allemaal komt kijken bij de reis naar Allah. Het doel, de uitrusting, het transportmiddel en de weg er naar toe zijn de vier belangrijkste elementen.

Na zijn voordracht begon Athir meteen met een korte rouwzang. Na hem volgde Noer el Dien. Hij gaf in het Arabisch een rouwzang over Imam al Hussain as. De bijeenkomst werd afgesloten met een rouwzang van Ilyas. Hij deed dat in verschillende talen, waaronder afghaans en pakistaans.

Wasalaam Alykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: HERDENKING IN ARNHEM VAN HET MARTELAARSCHAP VAN IMAM SAJAD (A) – 18 FEBRUARI 2007

Het martelaarschap van Imam as Sajjad (a) is zondag 18-02-2007 door AJO en de sjiitische vereniging VIJNA in Arnhem herdacht. In de gelegenheid daarvoor is door de samenwerking van beide organisaties een bijeenkomst gehouden. De opkomst was zeer goed. Zowel zusters als broeders waren in grote getale aanwezig.

Het programma begon met een koranrecitatie door Ali Touraihi (actief lid van mediacomité). Vervolgens kwam de gastheer aan het woord. De gastheer samen met Nourdien, voorzitter van VIJNA, hebben een welkomstwoord gehouden en hebben daarbij AJO bedankt voor hun samenwerking met VIJNA voor die bijeenkomst.

Er zijn twee voordrachten gegeven door de leden van VIJNA. Een door een broeder en een door een zuster. Beide voordrachten waren erg informatief. De voordracht van de zuster was erg interessant om naar te luisteren. Een bijeenkomst zou geen bijeenkomst zijn, als er geen gedicht werd voorgedragen. Dit keer door een van de leden van VIJNA.

Tussendoor was er een korte pauze, waarbij lekkernij werd uitgedeeld. Natuurlijk heeft ook AJO zijn bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een succesvolle bijeenkomst. Dit door een voordracht van de al in ieders oren bekende naam Waiel. Hij is niet bekend geworden om zijn naam, maar om zijn voortreffelijke voordrachten. Ook dit keer heeft hij tijdens zijn voordracht gerouwd in het Nederlands. Een unieke ervaring voor iemand die dat nog nooit heeft meegemaakt. De aanwezigen luisterden met volle aandacht naar onze spreker en konden hun tranen niet in bedwang houden bij het rouwen om de martelaarschap van onze Imam s.

Vervolgens heeft Ilyas (actief lid van activiteitencomité) zijn bijdrage geleverd, door middel van rouwzang. Nourdien volgde daarop met tevens een rouwzang. Uiteindelijk is de bijeenkomst afgesloten met het nuttigen van voedsel en drinken. Het is niemand ontgaan daar, dat de sfeer uiterst optimaal was.

Insha’Allah tot volgende keer,

Wasalaam Alykoem,

Ahlalbait Jongeren

www.ahlalbait.nl

VERSLAG: 1STE MEIDENGROEP BIJEENKOMST – 3 MAART 2007

Afgelopen zaterdag 3 Maart 2007 heeft de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomt georganiseerd over de positie van de vrouw in de Islam en omdat we ons in de maand Safar bevinden, was Zayneb (a) centraal als hoofdonderwerp in de bijeenkomst.

De opkomst was Masha’Allah goed. Een ruwe schatting van het aantal komt neer op ongeveer 25 á 30 dames.

De dames van de actieve leden van de meidengroep (van Ahlalbait Jongeren), hadden uitgebreid over de doelen van de meidengroep verteld. Waarvoor staat de meidengroep, wat zijn hun activiteiten en op welke manieren kunnen de rest van de dames in contact komen met de meidengroep.

Daarna hebben de leden van de meidengroep uitgebreid zichzelf voorgesteld en hebben tevens ook verteld wat de rest van de dames van hen zoal kan verwachten.

In de bijeenkomst zijn 2 lezingen gegeven. De eerste lezing werd door Betul (actieflid onderzoekscomité en lid van de meidengroep) gegeven. Haar lezing ging voornamelijk over de positie van de vrouw, na de komst van de Islam. Bovendien heeft ze uitgebreid verteld hoe we Zayneb (a) als voorbeeld kunnen nemen.

Daarna begon Asra (Buyisib, forumlid ahlalbait.nl) heel enthousiast haar ervaring te delen over haar bezoek naar Demascus (naar Zayneb en Ruqia (a)) met een paar vriendinnen die ze uit de moskee van Ehlilbeyt heeft leren kennen. ‘Het was de moeite waarde’, zeg ze en ze hoopte dat Zayneb (a) hen zou uitnodigen, om weer van zo een religieuze bezoek aan Demascus te mogen brengen.

Na de twee nuttige lezingen, werden twee gedichten over Zayneb (a) voorgedragen. Door Arwa en Noer (forumleden). Die kunnen jullie op het forum terug vinden.

De gelegenheid om even met z’n allen onderling woorden uit te wisselen behoorde zeker tot de mogelijkheden, namelijk tijdens de pauze.

Na de pauze heeft Zyneb (Zyneb2, forumlid ahlalbait.nl) met een mooie gereciteerde toon, Hadith al kisa voorgelezen, die iedereen aandachtig heeft zitten beluisteren.

De bijeenkomst werd gesloten met een discussie met een stelling die de meidengroep daarvoor voorbereid hadden.

Graag willen we alle aanwezige dames van harte bedanken voor hun aanwezigheid en hun steun. En wij hopen dat jullie Ahlalbait Jongeren Organisatie nog meer zullen blijven steunen.

Wasalaam,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: ARBAINIAH BIJEENKOMST - 11 MAART 2007

Afgelopen zondag had Ahlalbait Jongeren organisatie een bijeenkomst gehouden ter herdenking van de arbainea van Imam Hussain (a). De komst van de dames en de heren was Masha’Allah weer goed, ongeveer 70 á 75 man. 

Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst gestart met een recitatie uit de koran door broeder Ebuzer (Actieflid Onderzoekscomité). De gastheer was de voorzitter van AJO, Waseem. In het begin van de bijeenkomst heeft hij een mooi gedicht voorgedragen.

De gastspreker was de heer Luqman Ali, die speciaal voor Ahlalbait Jongeren uit London is overgekomen. Hij hield een heel informatieve lezing van ongeveer 50 min. Over hoe wij de jongeren (als moslims) ons weg kunnen vinden in de maatschappij en hoe wij de Islam en het woord van Allah hoog kunnen houden. Hij nam natuurlijk ook Imam Hussain als voorbeeld. Zijn lezing zal Insha’Allah gauw als video op de site gezet worden. Houd het gedeelte Video en Audio in de gaten.

De tweede spreker van de bijeenkomst was Ibtihal (actieflid Activiteitencomité). Ze begon heel vlot te vertellen wat de gedachten zijn achter het gezegde “Elke dag is Ashura en elke grond is Kerbala”. Velen onder ons hebben namelijk een verkeerd beeld daarover.

Na de twee lezingen is er een pauze van 20 min gehouden, waarin de dames en de heren met elkaar konden communiceren. Daarna was de gelegenheid gesteld om eventuele vragen te stellen aan de heer Luqman Ali.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst was natuurlijk de Latmya. De gastheer, Waseem, heeft onverwachts een latmya in het Nederlands voorbereid, die hij met zijn mooie stem heeft gezongen.

Na Waseem heeft de heer Amir een latmya (rouwzang) in het Arabisch voorgelezen, die de tranen doen vloeien. Ahlalbait Jongeren heeft natuurlijk voor lekkere broodjes en drankjes gezorgd.

Graag zien we jullie op de volgende bijeenkomst.

Wasalaam,

Ahlalbait Jongeren 

VERSLAG: GROTE BIJEENKOMST IN HET ERASMUS MC - 11 MEI 2007

Op 11 mei 2007 heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd, met als thema; de profeet Mohammed (s) in de 21ste eeuw.

De opkomst was Masha’Allah best goed; er waren ongeveer 60 man aanwezig.

De bijeenkomst is zoals altijd begonnen door Ilyaas (actieflid activiteitencomité) met een recitatie uit de heilige koran.

De gastvrouw van de bijeenkomst, Gulun (actieflid activiteitencomité), heeft de bijeenkomst goed laten verlopen.

Na de recitatie van de koran, heeft Arwa (forumlid) een zelfgeschreven gedicht voorgelezen.

Zoals we gewend zijn, organiseert Ahlalbait Jongeren bij iedere bijeenkomst een lezing, die door een van de actieve leden voorgedragen wordt. De gastvrouw, Gulun, heeft een lezing voorgedragen. Het ging over het leven van de profeet (s) en zijn boodschap. Ze begon als eerste te vertellen over de kindertijden van de profeet en vervolgens over zijn huwelijken en ten slotte over zijn profeetschap.

Na de lezing was er lofzang, waarbij men kon genieten van de mooie stem van Ilyaas (actieflid Activiteitencomité).

Rond 19:40 was het tijd voor pauze en lekkernij. Het activiteitencomité heeft voor lekkere Turkse pizza met drank gezorgd. Er was dan ook gelegenheid om met elkaar woorden te wisselen.

Na de pauze heeft Noer (forumlid) een gedicht voorgelezen, die ze zelf geschreven had. Na het gedicht was er tijd voor de gastspreker, om zijn lezing voor te dragen. De uitgenodigde gastspreker was Dhr. Ryad, hoogleraar Moderne Islam aan de Faculteit der Godgeleerdheid (Islamitische Theologie) in Leiden. Zijn lezing is opgenomen en je kunt het straks eenvoudig terugkijken.

Mohamed Alsajegh heeft ook een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst, door lofzang te zingen. Iedereen had ervan genoten.

Ten slotte is er een Quiz gehouden, waarin bijna alle aanwezige dames en heren aan hebben deelgenomen. Uiteindelijk waren er twee winnaars, die de meeste goede antwoorden hadden gegeven. Er zijn ook prijzen uitgereikt.

Graag willen we alle aanwezigen bedanken voor hun komst. Onze speciale dank gaat vooral uit naar Dhr. Ryad en Insha’Allah zien we iedereen weer terug in de volgende bijeenkomsten.

Vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten van Ahlalbait Jongeren: mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot ziens Insha’Allah,

Waslaam awbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: BIJEENKOMST TER VIERING VAN DE GEBOORTE VAN SAYIDE ZAYNAB (A) – 20 MEI 2007

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op 20 mei 2007 de geboorte van sayide Zaynab in hijret moskee in Rotterdam gevierd. Er stonden veel mooie dingen op het programma.

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de koran. Ebuzer, actief lid van het onderzoekscomité, heeft bepaalde verzen uit het heilige boek, de Koran, voorgelezen.

De gastheer voor die bijeenkomst was Mehdi, actief lid van het activiteitencomité. Na een paar mooie uitspraken gezegd te hebben, heeft hij het woord gegeven aan Ithar. Zij was de eerste spreekster van de bijeenkomst, die een voordracht mocht houden voor de menigte.

Ze heeft voor de menigte een paar wijze lessen voorgedragen. Zo is ze ingegaan over het belang van kennis en wat voor soort kennis de mens vooral naar moet streven. Uiteindelijk is ze ook ingegaan over het leven van Sayide Zaynab (a).

Na haar mocht Ahmed, actief lid van het onderzoekscomité, een voordracht houden. Met zijn voordracht heeft hij de belangrijke rol van de media in onze maatschappij belicht. Helaas is gebleken dat veel Hollywood films een negatief beeld geven over de Arabieren en de Islam.

Hij heeft zijn verhaal leuk weten te vertellen en heeft ook de noodzakelijke bronnen aangehaald, om zijn verhaal verder toe te lichten.

Uiteindelijk mocht Ebuzer weer op de voorgrond treden, om lofzang te zingen ter viering van de geboorte van Sayide Zaynab (a). Waiel, actief lid van het activiteitencomité, heeft vervolgens een discussie op gang weten te brengen over de onderwerpen die tijdens de voordrachten aan bod waren gekomen. Zowel broeders als zusters hebben deelgenomen aan deze discussie. Het was een leerzame discussie, waarbij men zijn mening vrij en open kenbaar kon maken.

Ten slotte heeft AJO boeken uitgeleend aan de geïnteresseerden en kon men onderling met elkaar communiceren.

Hopelijk ziet AJO de aanwezigen en alle anderen weer terug bij een van de volgende bijeenkomsten.

Wasalaam Alykom wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: BIJEENKOMST MEIDENGROEP: HIJAB, DE BEVRIJDENDE KRACHT – 25 MEI 2007

Afgelopen vrijdag 25 mei ’07 heeft de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd met als thema: Hijab, de bevrijdende kracht.

Meerdere zusters hebben hun bijdrage geleverd aan het programma. Zo was er ruimte voor een lezing, een gedicht en een discussie. Tevens was er ruimte om ervaringen met elkaar te delen. De gastvrouw van de bijeenkomst was Azal (actieflid onderzoekscomité).

De lezing werd voorgedragen door Ibtihal (actieflid activiteitencomité). Ze heeft het gehad over het belang van de Hijab en hoe het als bevrijdend middel gebruikt kan worden door de moslims.

Na de lezing werd er een pauze gehouden, waarin de aanwezigen thee en gebak konden verorberen. Er was toen ook ruimte om de aanwezige spullen van Ahlalbait Jongeren (hoofdsluiers en sleutelhanger) te bezichtigen. De gastvrouw Azal (ook penningmeester) heeft de zusters daarmee verder geholpen.

Daarna begon Eden (forum lid) gelijk met het voordragen van haar gedicht, dat vele wijze woorden bevatte. Ze legde op een mooie manier uit hoe een hijaab bevrijdend kan zijn en nodigde de NIET-hoofddoekdragende zusters uit om de eerste stap te nemen en de Hijaab te gaan dragen.

Zeyneb (zyneb2, forumlid) heeft een verhaal met de zusters meegedeeld over een niet hoofddoekdragende dame, die uiteindelijk toch de stap heeft durven te nemen om een hoofddoek te gaan dragen. Ze heeft ook verteld wat voor ervaringen die dame allemaal heeft meegemaakt . Ze hield zich niet echt bezig met de Islam, waardoor ze geen weet had van de betekenis van de hoofddoek. Ze zag de Hijaab als onderdrukking en niet als bevrijding. Ze bekeek het vanuit een andere invalshoek. Maar Alhamdoelillah draagt ze nu wel een Hijaab en smeekt God om vergiffenis.

Nadien was er ruimte voor de andere zusters (die vroeger geen Hijaab droegen) om hun ervaringen uit te wisselen en eventueel op het verhaal van zeyneb te reageren.

Ten slotte werd er een discussie gehouden, die door Ithar (actieflid mediacomité) werd geleid.

Er werd toen over vier stellingen gediscussieerd:

- Wat vinden de zusters van de diverse, huidige hoofddoekstijlen?

- Wat moet wel kunnen met Hijaab-stijlen en wat niet!?

- De nationale hoofddoekdag is een goed initiatief, zodat de niet-hoofddoekdragende vrouwen zich in de hoofddoekdragende vrouwen kunnen verplaatsen en zo alles vanuit een ander perspectief zien!

Er werd heftig over de stellingen gediscussieerd en alle aanwezige zusters hebben alhamdoellah actief aan de discussie deelgenomen. Het was een nuttige, leerzame, maar vooral ook een interessante discussie.

Rond 21:15 werd de bijeenkomst afgerond en was er toen ruimte om een woord met elkaar te wisselen.

De meidengroep wil alle aanwezige dames van harte bedanken, en Insha’Allah zien we de zusters terug in de volgende Ahlalbait Jongeren bijeenkomsten.

Waslaam Alykoem wbr,

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO BIJEENKOMST: GEDULD - 3 JUNI 2007

Op 3 juni is er een bijeenkomst gehouden met als thema 'geduld'. Dit onderwerp stond centraal op deze bijeenkomst. De gastspreker van de  bijeenkomst was Mehdi (voorzitter activiteitencomité).

De bijeenkomst is zoals gewoonlijk begonnen met een recitatie uit de koran. Nadien werden er twee voordrachten gehouden.

Er werd eerst een voordracht gehouden door Zeynab (forumlid). In haar voordracht is ze ingegaan op het thema geduld.

In aansluiting hierop heeft de tweede spreker, Ebuzar (actief lid onderzoekscomite), de nadruk gelegd op het verhaal van Taloet en Jaloet. Hierbij heeft hij duidelijk gemaakt dat geduld de mens naar het paradijs leidt. De geduld van Fatima Zahra (a.s) stond centraal in zijn voordracht.

De bijeenkomst is afgesloten met een discussie. De discussieleider was ook Mehdi (gastheer van de bijeenkomst). De aanwezigen hebben actief deelgenomen aan deze discussie. Zo konden ze hun ervaringen delen met de anderen en konden ze vrijuit hun mening laten horen over verschillende onderwerpen.

Ten slotte zijn er boeken (Ahlalbait Jongeren bibliotheek) uitgeleend aan de geïnteresseerden en kon men onderling met elkaar communiceren.

Hopelijk ziet Ahlalbait Jongeren de aanwezigen en alle anderen weer terug bij een van de volgende bijeenkomsten.

Wasalaam Alykom wbr,

Ahlalbait Jongeren

VIERING GEBOORTE AL-ZAHRA (A) – 1 JULI 2007

Voor de viering van de geboorte van Fatima Zahra (a) heeft AJO een bijeenkomst georganiseerd op zondag 1 juli 2007. Het was een succesvolle bijeenkomst. Vele broeders en zusters waren aanwezig en hebben hun blijdschap en vreugde samen gedeeld. De bijeenkomst is later begonnen dan gepland, wegens een fatha (eerbetoon voor een overlijdende) van onze Pakistaanse broeders in de Hijret moskee. Onverwacht waren ook alle aanwezigen voor de bijeenkomst van AJO uitgenodigd voor het eten.

Nadat iedereen gegeten heeft, is de bijeenkomst officieel van start gegaan. Ihsaan, actief lid van het mediacomité, was de gastheer van de bijeenkomst. Hij heeft een paar mooie en leerzame overleveringen aangehaald die betrekking hadden over Fatima Zahra (a).

 Betul, actief lid van het onderzoekcomité, mocht als eerste naar voren komen om een voordracht te geven over de vele wijze lessen die de mens kan vernemen uit het leven van Fatima Zahra (as).  Zo vertelde ze over hoe de bruiloft van Fatima Zahra (as) tot stand is gekomen en over het belang van de hoofddoek. Ze is ook ingegaan over de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld kort voor het overlijden van Fatima Zahra (a). 

Daarna heeft broeder Rasoel, beheerder van de msn-groep ‘Echte Islam’, in het kort zijn mening verteld over de school van de imams, Ahlalbait (a) . Hij zei dat het de duidelijkste en de rijkste school ooit is qua kennis en begeleiding. Alleen via deze school zal je naar de ware weg begeleid worden en dan zul je het ware licht zien. Hij heeft ons daarna laten weten dat hij vandaag speciaal naar de viering van Al-Zahra (as) gekomen is. Dit om het samen met ons te vieren en ook om een donatie aan AJO te geven.  

Na deze motiverende, wijsvolle toespraak mocht de tweede spreker, de voorzitter van AJO Waseem, een voordracht houden. Hij kwam steeds terug op de voordracht van zijn voorgaande spreekster Betul. Verder voegde hij nieuwe feiten en interessante verhalen aan toe. Het was een zeer inspirerende voordracht.

Als belangrijkste heeft hij duidelijk gemaakt hoe de mens Fatima Zahra (a) als voorbeeld moet nemen en hoe men praktisch gezien zijn leven daarop moet baseren. Hij had Fatima Al-Zahra als een rolmodel genomen in zijn verhaal. Hij herhaalde het gezegde van de profeet (s).: ‘als Imam Ali niet in deze wereld bestond, dan was er nooit een geschikte partner voor Fatima Al-Zahra (a)”. Hij heeft ook de 9 namen van Fatima AL-Zahra (a) duidelijk uitgesproken.

Natuurlijk is zoals bij alle vieringen noodzakelijk dat men zijn vreugde en blijdschap toont. Hierbij heeft AJO de lofzanger Mohammed Saigh uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De aanwezigen hebben van zijn stem kunnen genieten en hebben duidelijk hun vreugde kenbaar gemaakt. Zijn lofzang heeft hij zowel in het Arabisch als in het Nederlands gezongen.

Ten slotte was de bijeenkomst afgesloten met een discussie met een centrale stelling: Hoe pakken de jongeren het aan op werk en school als het gebedstijd is? Hier hebben zowel broeders als zusters op gereageerd en hun meningen daarover kenbaar gemaakt. Waseem heeft uiteindelijk een samenvatting gegeven van de belangrijkste punten die uit de discussie naar voren zijn gekomen. Zo is naar voren gekomen dat men zelf eerst moet proberen om een ruimte te vinden. Mocht het echt niet mogelijk zijn, dan moet men zijn probleem voorleggen bij de werkgever. Hierbij moet men duidelijk aangeven dat het een religieuze plicht is om het gebed te verrichten en men moet proberen om samen een consensus te bereiken.

Zo is deze bijeenkomst tot zijn eind gekomen en moge Allah onze daden accepteren. AJO hoopt alle aanwezigen bij de volgende bijeenkomst weer terug te zien en hopelijk zullen we allen in de voetsporen treden van de vrouw der werelden en de vrouw dat een deel is van onze profeet Mohammed (s) en de vrouw die de geur van het paradijs heeft; Fatima Zahra (a).

Waslaam Alyekom wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG VAN DE REIS NAAR SOLWASTER – 7 SEPTEMBER 2007

Een bladzijde uit mijn dagboek

Vrijdagavond 7 september. Pas laat na middernacht heb ik die dag mijn ogen kunnen sluiten. Helaas werd mijn avontuurlijke droom te vroeg onderbroken door het veelbetekenend geluid van de wekker. Opstaan, douchen, ontbijten en voor ik het al wist was het ochtendgebed al aangebroken. Na deze te hebben verricht, rende ik vliegensnel naar de metro. Maar tevergeefs, want toen ik eenmaal bezig was om op adem te komen, ging de metro aan mijn netvlies voorbij. Zo begon mijn dag dus, met behoorlijk veel pech.

Rond 8:15 kwam ik uiteindelijk aan bij de bus in Rotterdam. Daar zag ik de welbekende gezichten van AJO. Na de chauffeur gegroet te hebben, stapte ik de bus inmiddels weer goedgehumeurd binnen. Achter in de bus zaten de zusters en voorin de broeders, maar ik heb geen enkele moeite genomen om de bus verder te bezichtigen. Wat mij wel opviel is dat het enthousiasme van de gezichten die ik observeerde goed was af te lezen. De eerste stoel voorin was vrij en ik besloot daarom meteen om deze plaats te bemachtigen. Daar heb ik samen met Ihsaan (actief lid mediacomité) de vragen doorgenomen, die we later op de dag aan de leden wilden gaan stellen. Nadien kwam Mahdi (actief lid activiteitencomité) naar mij toe met het verzoek om de buschauffeur gezelschap te houden.

Daar zat ik dan, vlak naast de chauffeur met uiteraard een gordel om. Al snel begon hij mij fascinerende verhalen te vertellen, waardoor ik gelukkig in staat werd gesteld de gehele heenweg wakker te blijven. Wat niemand van de passagiers in de bus weet is namelijk dat onze buschauffeur niet zijn brood verdient als buschauffeur, maar voornamelijk als privéchauffeur van de burgemeester van Rotterdam!

Voor ongeveer een kwartier hebben we stilgestaan om te pauzeren. Onder het genot van een heerlijk broodje, begon ik al te dagdromen over wat komen zal. Voorin de bus heb je natuurlijk het beste uitzicht, want naarmate we België naderden begon het uitzicht steeds mooier te worden. Grote en kleine heuvels wisselden elkaar af. ‘Solwaster’ zag ik op de borden verschijnen. Eenmaal aangekomen viel mij op dat er nog geen watervallen te bekennen waren. Op een vleugje wind na, dat mij af en toe deed rillen, hadden we wat betreft het weer niets te klagen.

Daar verschenen de drie koppels voor mijn ogen en kon ik even een glimp opvangen van de actieve leden die inmiddels verloofd, dan wel getrouwd zijn. Ik had helaas geen tijd om een gesprek met ze te voeren, want al snel zag ik Ihsaan mij benaderen met een videocamera in zijn ene hand en een microfoon in zijn andere hand. ‘Wil je liever filmen of interviewen?’ vroeg hij aan mij. Omdat ik meer een observeerder ben, koos ik logischerwijs voor de videocamera. De wegen waren onbegaanbaar en met modder besmeurde schoenen liep ik de menigte voorbij. Eindelijk hoorde ik voor het eerst het water stromen en zag enkele watervallen om me heen. Middels het beeldscherm van de videocamera deed ik mijn uiterste best om de actieve leden op film vast te leggen. Geen vogelgezang dat dag en bovendien geen vogels te verkennen. Gelukkig kon ik me nog net staande houden, want op dat moment stond ik op een tak die gladder was dan dat ik in eerste instantie vermoedde. Ik was nadien mijn voorman, Waseem (voorzitter AJO), uit het oog verloren en moest dus vaart verminderen.

Eindelijk rust! Daar zaten we dan gezamenlijk op de grond en al onze oren waren gespitst op de woorden van onze spreker Waiel (actief lid activiteitencomité). Hij vertelde over het belang van Ahlalbait (as) binnen de Islam en over wat men onder goede daden verstaat. Even trok een unieke kever mijn aandacht. Deze kwam erg dicht in mijn buurt en zag er kleurrijk en erg prachtig uit. Even later vestigde ik weer mijn aandacht op onze spreker en weer even later naar Ihsaan die de hele voordracht aan het filmen was. Gelukkig maar, want dan kan ik de voordracht later weer op de site opnieuw beluisteren. ‘De bijen vallen ons aan’ was de noodkreet van onze lofzanger Mohammed en daarom liepen we na enkele minuten weer verder. Aan het einde van de wandeltocht zagen we ons buschauffeur in beeld verschijnen.

Nog minder dan een uur in de bus zitten en dan zouden we in Luik aankomen. In de bus probeerden de lofzangers Mohammed en Ali Touraihi (actief lid van mediacomité) de overige passagiers te vermaken met hun mooie stem. De een verloofd, de ander pas getrouwd. Hun partners keken met oprechte trots naar hun idolen. Het was duidelijk te merken dat velen er plezier in hadden. Ik dacht toen even een dutje te gaan doen, maar de woorden van Mahdi, onze reisleider, hielden mij nog even wakker; ‘Over vijf minuten naderen we de stad Luik’.

Meteen nadat we de bus uitgestapt waren liepen we richting de moskee, om het middaggebed te gaan verrichten. De moskee zag er groot uit en van binnen was het nog mooier. Na gezamenlijk het gebed verricht te hebben, gingen we weer op stap. We verzamelden ons op het plein midden in het centrum van Luik. Mahdi en Waiel zijn samen het eten gaan halen en alles leek erop dat ze niet meer terug zouden komen. In de tussentijd heb ik en Ihsaan onze reisgenoten spontaan geïnterviewd. Ook hier moest ik alles waarnemen vanuit het beeldscherm van de videocamera. Zo leek de wereld ineens kleiner dan dat hij werkelijk was. Toen mijn buik begon te rommelen, kwamen Waiel en Mehdi gelukkig terug met broodjes Shoarma. Tijdens het verorberen van mijn broodje, keek ik nog vluchtig om me heen. Overal duiven die smakkend voor me rond dwarrelden, met de hoop dat er kruimels van het broodje op de grond zouden vallen. Nadat iedereen terugkwam van zijn wandeling door het centrum, verzamelden we ons weer bij de bus.

Op onze terugreis hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de talenten onder ons de kans te geven zich verder te ontplooien. Zo heeft Waseem twee gedichten voorgedragen en zijn woorden waren vooral gericht aan de drie koppels in de bus. De zoon van Waseem, Mahdi, was dit keer niet meegekomen en ik kon dus helaas niet genieten van de onschuldige blik die altijd in zijn ogen heerst. Vervolgens kwam onze rapper Ahmed naar voren met een rap over de belevenissen van onze reis. Met vlotte zinnen en mooie woorden heeft hij alles uit de kast gehaald. Na hem trad onze nieuwe komediant Waiel op met zijn imitatie van Raymann. Nooit gedacht dat hij het talent daarvoor had. Op zijn Surinaams wist hij de mede reisgenoten te vermaken. Als hij zijn voordracht nou ook op deze manier had gehouden, dan had zelfs de mooiste kever niet mijn aandacht kunnen trekken! De buschauffeur stopte onderweg even om te pauzeren.

Gelukkig kwamen we weer goed op tijd in Rotterdam aan. Net over negenen probeerde ik nog een trein te nemen. Dit keer had ik geen pech en heb lekker onderuit gezeten in de trein. Ook hier kon ik niet eens voor een klein minuutje een dutje doen. Enkele reisgenoten kwamen namelijk in hetzelfde treinwagon naast mij zitten en begonnen over hun ervaringen te vertellen, die ze de afgelopen uren hadden opgedaan. Ik keek even door het raam van de trein en het viel me op dat het al pikdonker was geworden. Rond tien a elf uur was ik in mijn studentenhuis gearriveerd. Na het avondgebed verricht te hebben, zocht ik meteen mijn bed weer op. Uit vermoeidheid heb ik mijn armen gekruist achter mijn hoofd gelegd en na enkele minuten keerde ik weer terug in mijn avontuurlijke droom. Ik zal me nu dan even voorstellen. Mijn naam is Mudi, Actief lid onderzoek- en mediacomité

Wasalaam Aleykoem wbr

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: RAMADAN BIJEENKOMST - 30 SEPTEMBER 2007

Ter gelegenheid van de heilige maand Ramadan is op zondag 30 september een bijeenkomst georganiseerd door AJO. De bijeenkomst stond ook in het teken van de martelaarschap van Imam Ali (a).

De gastvrouw was Ibtihal (actief lid van de activiteitencomité) en kondigde de sprekers keurig aan. Zo begon Azal (actief lid van het onderzoekscomité) met haar voordracht over hoe een moslim zich zou moeten gedragen. Verzorging, beleefdheid en vroomheid vormen de basiselementen waar een moslim naar moet handelen. Planten op de balkon zetten, een brede glimlach op het gezicht laten verschijnen en respect tonen voor je medemens waren de onderwerpen die ze aankaartte. Tevens is ze ingegaan op de heilige nacht, Lailat al Kadir. Hierbij probeerde ze met motiverende woorden de jongeren aan te zetten om deze nacht op een speciale manier te beleven. Daarvoor moet men wel eerst al zijn tijd daarvoor vrijmaken, zodat men spiritueel deze nacht met zegening kan doorbrengen.   

Vervolgens kwam Ithar (actief lid van het mediacomité) naar voren met het voordragen van een gedicht. Het gedicht was zeer bijzonder en inspirerend.

Gulun volgde haar op met een voordracht en richtte haar woorden rechtstreeks op de jongeren. Met overtuiging heeft ze hen aangespoord om voortaan altijd bij zulke bijeenkomsten aanwezig te zijn. Het onderwerp van haar toespraak stond centraal in het teken van Imam Ali (as). Haar voordracht moest ze op een gegeven moment onderbreken voor een stilte, waarbij duidelijk de ontroering in haar gezicht was af te lezen. Op een fascinerende wijze heeft ze op het einde van haar voordracht een verhaal verteld, waarin de oprechtheid van Imam Ali (as) in het verhaal duidelijk naar voren kwam.

Nadien kon men van de gelegenheid gebruik maken om boeken te lenen en woorden met elkaar te wisselen.

De bijeenkomst is zodoende afgesloten met de verkondiging dat AJO op 5 oktober een iftar zal organiseren.

Hopelijk zien we iedereen weer terug bij de volgende bijeenkomsten die op de programma staan.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: IFTAR BIJEENKOMST – 5 OKTOBER 2007

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle 

Zoals verwacht was ook voor dit jaar een iftar bijeenkomst georganiseerd door AJO en de bestemming waar iedereen zich naar wendde was Dordrecht. Al ruim voor de iftar waren de actieve leden aanwezig om alles klaar te zetten. Mehdi (actief lid van het activiteitencomité) was de eindverantwoordelijke voor het handhaven van de orde rondom het verzorgen van de iftar. Toen de tijd van het verbreken van het vasten ingeleid werd met de Athaan, kreeg iedereen de mogelijkheid om op eigen gemak zijn soep te verorberen dan wel het gebed te gaan verrichten. Nadien schoof iedereen weer aan tafel en werd er gezamenlijk genoten van de heerlijke geuren, afkomstig van het geserveerde voedsel.

Onder het genot van de maaltijd werden er veel gesprekken gevoerd. Ondanks het feit dat deze gesprekken vaak een boeiende wending kregen, moest men toch weer verder met het programma. Ihsaan, (actief lid van het mediacomité) kreeg de eer om als gastheer op te treden. Met mooie woorden en een gedicht heeft hij de aanwezigen warm gemaakt voor wat komen ging. Ilyaas (actief lid van het activiteitencomité) begon hierna met het reciteren van de Koran. Zijn overslaande stem weergalmde in de hele zaal en de woorden van Allah waren daardoor overduidelijk te horen.

 

Hierna volgde Ebuzer (actief lid van het onderzoekscomité) zijn broeder op en las dua Iftitah voor. Als iemand nooit een traan heeft laten gaan bij deze dua, dan kon men bij het horen van deze betoverende stem niet anders dan zijn tranen laten gaan. Vervolgens kreeg Ihsaan weer het woord en kondigde een quiz aan, waarvoor hij zes deelnemers nodig had. Onderling gingen deze 6 de strijd aan om als sterkste schakel de prijs in ontvangst te mogen nemen. De vragen hadden betrekking op de heilige maand Ramadan en op het martelaarschap van Imam Ali (a). Hierna werd er een korte film getoond. Deze film, gemaakt door het mediacomité, ging in op de voordelen van een passief lid en gaf verhelderende informatie over de organisatie.

Uiteindelijk kwam Waiel (actief lid van het activiteitencomité) naar voren met een voordracht over de spiritualiteit van de maand Ramadan. Wonderlijk hoe de geest van de Ramadan zich in de aanwezigen nestelde. Aangezien onze harten nog steeds bloeden van het martelaarschap van Imam Ali (as), heeft Waiel tevens aandacht besteed aan de wijze lessen die een mens uit het leven van Imam Ali (as) kan trekken. Hij is uitvoerig ingegaan over lailat al Kadir en legde uit dat bij de 19de nacht al onze verrichtte daden naar Allah gaan, de 21ste nacht ons lot hierdoor bepaald wordt en de 23ste nacht van de Ramadan dat lot uiteindelijk bezegeld wordt. In het slot van zijn preek heeft hij de twee verschillende stappenplannen betreffende vergiffenis toegelicht en benadrukte daarbij dat de beste daad die men kan verrichten in lailat al Kadir het vragen om vergiffenis is.

Nadat er volop genoten werd van allerlei zoetigheden, kwam deze bijeenkomst tot een eind. Uiteraard was er ook de mogelijkheid om de uitleenbare boeken en allerlei andere spullen te bezichtigen.

Hopelijk zien we jullie allemaal weer terug bij onze komende bijeenkomsten!

Wasalaam Aleykoem wbr

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: WORKSHOPS MEIDENGROEP AJO - 16 DECEMBER 2007

Eindelijk was het zover, de workshops van de meidengroep van Ahlalbait Jongeren. Deze vond plaats op zondag 16 december in Den Haag.

Rond 12:30 kwamen de meeste dames de zaal binnen en sommigen gingen meteen bidden, aangezien de gebedstijd aangebroken was. Nadat iedereen klaar was met bidden, verwelkomde de gastvrouw Zeynab (nieuw lid meidengroep) iedereen en meteen daarna begon de gastspreekster van de 1ste workshop, Oem Hawra, met haar presentatie aangaande het onderwerp ‘partner keuze’. Hierbij nodigde zij de volgende drie getrouwde vrouwen uit om aan de workshop deel te nemen: H.Sirin, Ayat en Oem Zeynab.

Alle vier de vrouwen vertelden om de beurt hun verhalen en ervaringen omtrent de keuze van hun partners en gaven tevens aan op welke wijze zij het huwelijk waren ingegaan. De volgende hoofdvraag stond hierbij centraal: “was het op de traditionele manier of niet??”

Tijdens het gesprek van de vrouwen hebben de dames in het publiek de gelegenheid gehad om vragen te stellen en ervaringen onderling uit te wisselen. Alle vier de sprekers kregen de kans om op de vragen in te gaan en gaven daarbij de nodige adviezen. De meeste antwoorden waren uiteraard gebaseerd op eigen ervaring!!! 

 

Ten slotte zijn alle vier de dames het eens geworden over welke essentiële eigenschappen een perfecte partner moet beschikken. Deze eigenschappen waren vroomheid, goed gemanierd en hoog geschoold. De minder belangrijke eigenschappen waren onder andere een goed uiterlijk en rijkdom.

Nadat er anderhalf uur lang gediscussieerd werd, was het hoog tijd voor thee en gebakjes.

De dames  hebben ongeveer 40 minuten de gelegenheid gehad om te kletsen en vervolgens kondigde Aynur (nieuw lid meidengroep) de 2de workshop aan.

Zuster Aynur had zich goed voorbereid door veel modellen mee te nemen. Deze Hijabs werden op tafel uitgestald, zodat de dames in het publiek ze op alle gemak konden bezichtigen.

Aynur begon direct met het presenteren van diverse Hijab modellen. Ze had al een pop klaar gezet met een mooie Hijab stijl en de hulp gevraagd van twee dames uit het publiek om de verschillende Hijab-stijlen te presenteren. In totaal toonde ze 4 á 5 verschillende modellen en zo nu en dan gaf ze er adviezen bij. Zo lichtte ze bijvoorbeeld toe dat versieringen net als oorbellen, rinkelende armbanden en kettingen niet horen bij een correct Hijab. Ook gaf ze nuttige tips om een Hijab op te leuken. Zie hiervoor de video van de workshop op de site.

Nadat de vragen van de dames (aangaande de Hijab) beantwoord werden, was de workshop tot een eind gekomen.

Voor velen was het een leerzame en bovendien ook een gezellige workshop. Graag willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de voorbereidingen en de presentatie van deze workshops.

Hopelijk zien we jullie allemaal terug in de volgende activiteit van Ahlalbait Jongeren en de dames óók in de meidengroep van AJO!

Wasalaam Aleykom wbr

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

Afdrukken