AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag Me, Myself and God, 20 april 2019

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ter voorbereiding van de maand Ramadhan organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie op zaterdag 20 april een bijeenkomst, die in het teken stond van ons innerlijke zelf en onze relatie met God. Broeder Massih verrijkte de bijeenkomst, door deze te beginnen met het reciteren van de verzen 53-57 uit surah Yusuf.

Hierna volgde een presentatie van zuster Sahar. Zij vertelde dat het belangrijk is om te reflecteren op ons gedrag, onze daden, onze intenties om een hoge vorm van aanbidding te bereiken. De nafs is hiermee onlosmakelijk verbonden. Er zijn 3 soorten nafs: nafs al amara bisuh (je gaat achter je lusten aan zonder na te denken), nafs al lawwama (je bent in tegenstrijd met jezelf: soms bega je een zonde, soms ben je sterk genoeg, soms toon je berouw en soms negeer je het schuldgevoel na het begaan van een zonde) en nafs al motmainnah (je hebt controle over je eigen nafs, je houdt van hetgeen waar God van houdt, je hebt vrede met de regels van God).

Na de presentatie van de nafs volgde er twee scenes die achter een scherm werden nagespeeld, waarbij de bezoekers met dezelfde scene de gedachten van alle drie de soorten nafs konden horen. Een unieke kans om even te horen hoe de andere nafs kán denken.In de pauze kreeg iedereen de kans om een praatje te maken met elkaar en wat lekkers te nuttigen. Zoals altijd werden er nieuwe contacten gelegd. Dankbaar zijn wij voor onze bezoekers, hun openheid en toegankelijkheid naar elkaar toe!

Na de pauze hadden we de eer om te luisteren naar de wijze woorden van hajji Waiel. Hajji Waiel vertelde ons waarom we moeten uitkijken naar de heilige maand Ramadhan. De maand Ramadhan is de maand waarover Allah (swt) zegt dat het Zíjn maand is. In deze maand kunnen we ALLES bereiken wat we willen. Wat we bereiken hangt af van hoe onze relatie is met God. Hoe onze relatie met God is hangt af van onze intenties en van in hoeverre wij nadenken vlak voor het verrichten van een daad.

Ons doel in deze maand is het aanbidden van God. Écht aanbidden. Dit bereiken we als we spiritueel steeds meer opgeladen raken. Dit heeft als gevolg dat je weet hoe je moet handelen in elke situatie op een juiste manier. Oftewel: We aanbidden God op een hoog niveau (gelijk aan nafs al motmainnah).
Hajji Waiel zette zijn lezing voort door ons te vertellen dat de essentie van het vasten veel meer is dan honger en dorst hebben. De essentie is dat wij vroom worden. Dat we onszelf zo onder controle houden dat we geen gekke, slechte, onverantwoorde dingen doen. Dat we streven naar perfectie op alle gebieden in ons leven. Als broer, collega, buurman, zoon, medemens. Dat we op tijd bidden. Het gebed is zeer belangrijk. Elke ruka die je doet tijdens het gebed in de maand ramadhan is evenredig aan 1000 ruka’s in andere maanden. Laten we dus ook het gebed serieus nemen. Laten we ons net zoals bij een sollicitatiegesprek goed voorbereiden voor het gebed. Hoe meer we ons spiritueel laden, hoe meer we écht kunnen bidden, écht in contact kunnen staan met God. Laten we ons nu daarop voorbereiden.
We eindigden het programma met een quiz, bestaande uit vragen met betrekking tot de maand Ramadhan. De winnende groep heren mochten hun cadeautas vullen met spullen die wij tijdens iedere bijeenkomst verkopen.

Met een maaltijd sloten we deze mooie dag af. Wij danken álle bezoekers die op deze warme dag ervoor hebben gekozen om te reizen naar Utrecht, enkel voor God. Graag zien we jullie terug tijdens onze volgende bijeenkomst in de maand Ramadhan. Houd hiervoor onze website/facebook/instagram in de gaten!

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor de video's 

Ws,
Ahlalbait Jongeren Organisatie

 

Afdrukken

Verslag Mijn reis met het geloof, 9 februari 2019

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft vandaag samen met Stichting Alcauther een bijeenkomst georganiseerd om de martelaarschap van Fatima Al Zahra (a) te herdenken en persoonlijke ervaringen van broeders en zusters te bespreken.

Het programma begon met een prachtige Koranrecitatie van hajji Ali Al Touraihi. Hij reciteerde uit hoofdstuk Al Insan en Al Kauther.
Na de Koranrecitatie volgde de ziarat van Fatima Al Zahra (a), die op een zeer mooie wijze gereciteerd werd door broeder Aysar.
Om meer te leren over Fatima Al Zahra (a) werd een interactieve quiz gehouden. Broeder Mujtaba begeleidde de quiz en de vragen gingen over het leven van Fatima Al Zahra (a), de betekenis van haar naam en haar overlijden.

De rest van het programma bestond uit drie onderdelen met persoonlijke verhalen: het verhaal van de bekering van zuster Zainab, het verhaal van het dragen van hijab van zuster Batoul en het verhaal van Imaandips van broeder Mujtaba. Op elk onderdeel had het publiek de kans om hun inbreng op de verhalen te geven. Hadji Waiel Alkhateeb vulde de onderdelen vanuit de inhoud aan met de visie van de islam.

De bijeenkomst werd afgesloten met heerlijke broodjes en fijn napraten door de bezoekers onder elkaar. Wij danken alle bezoekers en iedereen die heeft bijgedragen aan het vorm geven van deze bijeenkomst. In het bijzonder zuster Zainab, die dankzij het delen van haar persoonlijke verhaal vele harten in het publiek heeft geraakt en vele tranen heeft doen stromen. Moge Allah swt ons allen kracht geven om met elkaar dergelijke bijeenkomsten vorm te geven om zo met elkaar het ware pad van Allah swt te bewandelen.

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor de video's

Ws,
Ahlalbait Jongeren Organisatie

 

Afdrukken

Verslag bijeenkomsten met Sayed Moustafa Al Qazwini, 30-11 t/m 2-12 2018

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op 31 november, 1 en 2 december 2018 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een reeks bijeenkomsten gehouden ter ere van de geboorte van profeet Mohammed (s) met de geleerde sayed Moustafa Al Qazwini.

Met elkaar kijken we terug op drie leerzame dagen met verschillende onderwerpen en verschillende programma's. Hieronder volgt een samenvatting voor degenen die niet aanwezig waren en willen weten wat er in grote lijnen is besproken.

Vrijdag 30 november 2018

Voor het eerst organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met een soennitische geleerde. Sheikh Yassin El Forkani was uitgenodigd om samen met sayed Moustafa Al Qazwini het onderwerp “islamofobie” te bespreken.
De bijeenkomst begon met de woorden uit de heilige Koran door broeder Sharif Qanawizian. Vervolgens deelde hadji Waiel enkele feiten uit onderzoeken die aantonen in hoeverre islamofobie aanwezig is in Europa.

Sayed Moustafa Al Qazwini en Sheikh Yassin El Forkani mochten ieder op de onderzoeken reageren en een introductie geven op het onderwerp.
De avond werd verdeeld in drie thema’s: (1) is de islam gewelddadig? (2) wat is de rol van de vrouw in de islam? En (3) hoe kunnen wij in de toekomst zorgen voor minder islamofobie? Ieder thema werd toegelicht door de geleerden en er was ruimte voor interactie.
De avond werd afgesloten met een heerlijke maaltijd en de aanwezigen konden nog gezellig bijpraten achteraf.

Zaterdag 1 december 2018

Het thema van deze dag was het huwelijk. De bijeenkomst begon met een Koran recitatie door broeder sayed Yusuf Shahristani. Het was een prachtige recitatie waar het publiek erg van genoot.

De lezing van sayed Moustafa werd onderverdeeld in drie delen; (1) de periode voor het huwelijk en het zoeken naar een juiste partner (2) het begin van het huwelijk en (3) het onderhouden van een goed huwelijk. Na ieder onderdeel kon het publiek haar vragen kwijt bij de sayed en daar werd goed gebruik van gemaakt. Het publiek kreeg nog een broodje en een drankje om bij te praten na de bijeenkomst.

Zondag 2 december 2018

De verzen van de heilige Koran werden deze dag gereciteerd door broeder hadji Massih Naimi. Met zijn prachtige stem reciteerde hij uit surah Al Anbiya. Na een korte quiz van broeder Mujtaba was het tijd voor de lezing van sayed Moustafa Al Qazwini. De lezing ging over de sociale rechtvaardigheid van Profeet Mohammed (s).

Na een korte pauze was het tijd voor de Q&A-gedeelte en hierna werd de bijeenkomst afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Wij danken alle aanwezige broeders en zusters voor het feit dat zij tijd vrij hebben gemaakt om deze bijeenkomsten bij te wonen en tot een succes te maken! We zien jullie graag terug tijdens onze volgende bijeenkomsten, inshaAllah!

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor de video's van vrijdag 30 november 2018

Klik hier voor de video's van zaterdag 1 december 2018

Klik hier voor de video's van zondag 2 december 2018

Afdrukken

Meer artikelen...