De organisatie

Het bestuur

Elke organisatie  heeft een bestuur, en zo ook Ahlalbait Jongeren. Het bestuur is belast met de strategische, juridische en wettelijke kant van de organisatie.

Het bestuur is echter niet het uitvoerende orgaan van de organisatie, dit zijn de comités. Het bestuur is zoals bovengenoemd belast met de strategie van de organisatie. Zij nemen het beantwoorden van de volgende vragen op zich:

- Welke kant gaan we op met de organisatie?

- Hoe is/wordt de structuur van de organisatie?

- Wat hebben we nodig om een behoefte van de achterban te vervullen?

- Hoe kunnen we voor de benodigde financiële middelen zorgen?

- Hoe kunnen we de rechten en plichten van de leden handhaven?

- Hoe zorgen we voor de bewaking van statuten, huisregels en andere organisatiedocumenten?

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de voldoening aan alle juridische en wettelijke voorwaarden binnen de organisatie.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 bestuursleden van verschillende afkomsten en culturen. Het bestuur behelst mannelijke en vrouwelijke bestuursleden. Elk van deze bestuursleden is betrokken bij een van de comités. 

Het bestuur wenst een sterke vertegenwoordiging te verkrijgen voor alle sjiitische jongeren in Nederland en vraagt jullie ook om deel te nemen aan de organisatie.

Het activiteitencomité

Het activiteitencomité is belast met de praktische uitvoering van alle activiteiten die georganiseerd worden door Ahlalbait Jongeren. Daaronder vallen alle taken en verantwoordelijkheden die tot een activiteit behoren:

- Het maken van een activiteitenplan (voor uitvoering van een activiteit of jaarplan)

- Het beschikbaar maken van financiële middelen voor activiteiten  of deze afstemmen met de penningmeester.

- Het huren of reserveren van een geschikte zaal of locatie voor de activiteit.

- Het selecteren en uitnodigen van de sprekers, deelnemende genodigden en eregasten.

- Het maken van uitnodigingen (flyers en email) volgens richtlijnen (sjabloon) van het mediacomité.

- Het ervoor zorgen dat de uitnodigingen tijdig aan het mediacomité overhandigd worden en ook door het mediacomité verstuurd worden.

- Het maken van de benodigde posters, presentaties en dergelijke volgens de richtlijnen van het mediacomité (alleen met betrekking tot een activiteit).

Het mediacomité

Het mediacomité is verantwoordelijk voor alle mediamiddelen van de organisatie. Onder mediamiddelen worden alle middelen verstaan die dienen voor communicatie binnen de organisatie en alle publicaties binnen en buiten de organisatie. Tot de taken en verantwoordelijkheden van het mediacomité behoren:

- Het maken van een mediaplan (voor een onderdeel of een jaarplan).

- Het beschikbaar maken van financiële middelen voor uitvoering of deze afstemmen met de penningmeester.

- Het maken van Ahlalbait Jongeren sjablonen voor Word, PowerPoint, Email & andere gebruikte middelen.

- Het beheer van organisatielogo’s en sjablonen.

- Het beheer van een contactenlijst voor de organisatie. 

- Het opzetten en beheren van een website.

- Het publiceren van vertalingen, rapporten en werkstukken.

- Het maken van uitgaven via alle mogelijke middelen (elektronisch of op papier).

- Het tijdig versturen van uitnodigingen ontvangen van het activiteitencomité naar de AJO-achterban.

- Het ondersteunen van het activiteitencomité in het maken van posters, presentaties en dergelijke benodigd voor een activiteit.

Het bestuur wenst een sterke vertegenwoordiging te verkrijgen voor alle sjiitische jongeren in Nederland en vraagt jullie ook om deel te nemen aan de organisatie.

Jullie steun is essentieel voor het succes van de organisatie, financieel, maar vooral ook moreel en actief.

Wassalam,

Namens het bestuur van Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Reacties   

#3 Ahlalbait Jongeren 02-09-2015 15:05
Salam aleekum zuster Fatima,

Wij hebben inmiddels een organogram geplaatst met de structuur van AJO, inshaAllah helpt dit om het beeld duidelijker te maken.

Ws,
AJO
#2 Ahlalbait Jongeren 02-07-2015 03:28
Salam aleekum beste zuster Fatima,

Bedankt voor je suggestie.

Wij zullen het voorstellen bij het bestuur en kijken of ze er een voorstander van zijn. Wellicht een organogram zonder namen als alternatief om het beeld van de organisatie te versterken.

Ws,
AJO
#1 Fatima A 30-06-2015 02:49
Misschien leuk, maar ook zeker interessant voor de kijkers en professioneel voor de website.. Een organogram van de leden van AJO. Niet iedereen hoeft dan met foto's, maar misschien alleen het bestuur met (kleine) foto's en functie en de rest met enkel naam

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.