Onderzoek: De re-interpretatie van de Nederlandse asielzoekerscentra

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Salam aleekum beste jongeren,

Momenteel ben ik bezig met mijn Msc afstudeerproject gericht op de re-interpretatie van de Nederlandse asielzoekerscentra. Het is van belang om te begrijpen hoe de leefomgeving in een AZC invloed heeft op de tijdelijke bewoners en hoe het verbeterd kan worden op architectonisch gebied. 

Voor mijn onderzoek heb ik belangrijke organisaties en deskundigen benaderd en geïnterviewd. Woon jij momenteel in een asielzoekerscentrum (AZC)? Of heb jij daar in het verleden gewoond? Dan wil ik ook jou interviewen!

Het interview zal uit drie delen bestaan;

1)       Algemene informatie (in het kort wie je bent, hoe je leefsituatie was in je vaderland en reden van vlucht)

2)       Vragen over het leven in een AZC met een focus op de faciliteiten en woonsituatie.

3)       Vragen over het leven na het verlaten van de AZC (indien van toepassing).

Hierbij wil ik aangeven dat alle namen gefingeerd worden om zo de anonimiteit van de geïnterviewden te waarborgen.  

Doe mee voor een beter leefomgeving voor de asielzoekers in de toekomst. Kan en wil jij mij verder helpen? Of heb je vragen? Twijfel niet en neem contact op met mij.

Indien jij een deskundige op dit gebied bent, en kan jij mij ook verder helpen met mijn onderzoek. Dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groeten,

A. Al Temimi

Email: A.AlTemimi @ student.tudelft.nl 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken