De ontwikkeling van mensen

In naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Heeft de mens op dezelfde wijze vooruitgang geboekt in de kwaliteit van relaties van onderling als dat hij vooruitgang heeft geboekt bij het creëren van benodigdheden en hulpmiddelen in de complexiteit van de sociale structuur [1] ? Zo ja, dan kunnen we het evolutie en verbetering noemen. Heeft de mens vooruitgang geboekt in de zin van samenwerking? Voelt een mens van deze tijd zich meer verbonden met elkaar dan in het verleden? Heeft hij een evenredige vooruitgang in de zin van verantwoordelijkheid tegenover andere mensen gemaakt?

Is de uitbuiting van mensen door anderen gestopt? Of is alleen de vorm ervan veranderend en de mate ervan toegenomen? Is de agressie van de mens tegenover de rechten van anderen verminderd? Zijn de menselijke relaties verbeterd in verhouding tot de vooruitgang in technologie en andere middelen met de complexiteit van de sociale structuur? Of zijn deze problemen hetzelfde gebleven als voorheen? Kunnen sommigen beweren dat er niet alleen geen vooruitgang is geboekt in dit verband, maar er zelfs sprake is van een achteruitgang? Met andere woorden, kan er in het algemeen worden gezegd dat de menselijke waarden, en alles wat in het criterium van de menselijkheid is opgenomen, evenredig gevorderd zijn?

In dit verband zijn er verschillende visies; sommige ontkennen op een cynische wijze het volledig dat de mens enige vooruitgang op dit gebied heeft gemaakt, want zeggen ze, als  het criterium van vooruitgang welzijn en geluk is kunnen we het nauwelijks vooruitgang noemen. Zelfs in het geval van technologie en moderne hulpmiddelen bijvoorbeeld wordt getwijfeld of het de mens van welzijn heeft voorzien. Als voorbeeld, de snelheid. Dat is een van de dingen die in grote mate gevorderd is, als tentoongesteld door de telefoon, vliegtuig en andere dergelijke dingen. Maar kan deze verbetering in snelheid vooruitgang worden genoemd, indien gemeten door de criterium van het menselijk welzijn?

Aan de andere kant, aangezien snelheid een middel is, heeft het comfort gebracht, in andere opzichten heeft het de mens beroofd van het welzijn. Het zorgt ervoor dat een “goed” mens snel op zijn bestemming is, maar het zorgt er ook voor dat een “slecht” mens met kwade bedoelingen heel snel op zijn bestemming is. Een goed en eerlijk mens heeft dus sterkere handen en een snelle loop naar het bereiken van zijn bestemming gevonden. Een slechte man heeft dezelfde voordelen. Deze middelen maken het mogelijk dat een terrorist van het ene deel van de wereld naar een ander deel in een paar uur, duizenden of zelfs miljoenen mensen in een keer kan doden. Wat is dan is de uiteindelijke conclusie?

Hoewel ik geen voorstander ben van dit cynisme, wil ik toch uitleggen waarom sommigen zo denken. Als voorbeeld, is de vooruitgang in de geneeskunde een echte vooruitgang? Op het eerste gezicht wel, want als een kind aan diarree lijdt, zijn de juiste medicijnen en een goede medische behandeling direct beschikbaar. Dit is vooruitgang. Maar sommige mensen, die deze dingen meten met het criterium van de mensheid, geloven dat de geneeskunde de menselijke soort geleidelijk aan het verzwakken is.

Ze zeggen dat de mens weerstand had tegen ziekten in het verleden, de zwakken werden vernietigd en de sterke bleef in leven, en dit maakte de opeenvolgende generaties sterker en meer bestand tegen ziekten, en ook werd zo de onnodige toename van de bevolking voorkomen. Maar nu behoudt de geneeskunde de zwakke mensen, die anders zouden zijn opgekomen, kunstmatig in leven. Deze waren al door de natuur veroordeeld tot de dood. Daarom zijn de opeenvolgende generaties niet geschikt om te overleven, en zo wordt elke generatie zwakker dan zijn voorganger. Een kind geboren in de zevende maand van de zwangerschap is door de wet van de natuur ter dood veroordeeld, maar nu wordt hij door de geneeskunde, met de voortgang en middelen, van de dood onthouden.

Maar wat zal er met de volgende generatie gebeuren? Bovendien is er het probleem van overbevolking. Het komt voor dat mensen die sterker zijn en voor de verbetering van het menselijk ras zorgen vernietigd worden en degenen die zwakker zijn toch op een of ander manier in leven weten te overleven. Dit is de reden voor twijfel in deze kwestie.

[1]Opbouw van samenleving in groepen

Auteur: Ayatullah Murtada Mutahhari

Bron: http://imamreza.net/eng/imamreza.php?id=4015

Is de vooruitgang die we meemaken een echte vooruitgang? In de medische wereld, de technische wereld ect.? Wat vinden jullie hiervan? Geef hieronder je mening!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken