Liefdesbevestiging

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Zowel de profeten als hun gezanten waren voortdurend op zoek naar een liefdesbevestiging van Allah (swt). Niet de begeerte voor het paradijs of de angst voor de hel, maar de liefde voor Allah (swt) was hetgeen waar de profeten en gezanten hun hele leven op gebaseerd hadden. Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van het verhaal van de profeet Abraham (a).

Op een dag kwam de Engel des Doods bij de profeet Abraham (a) en vertelde hem dat het einde van zijn leven genaderd was. De Engel des Doods had namelijk van Allah (swt) de opdracht gekregen om de profeet (s) te laten sterven. Met deze boodschap is de Engel des Doods naar de profeet (s) nedergedaald. De profeet (s) was net als alle andere profeten (s) op zoek naar een liefdesbevestiging van Allah (swt) en zelfs op de laatste dag van zijn leven probeerde hij nog een liefdesbevestiging van Allah (swt) in ontvangst te nemen. Toen de Engel des Doods zijn boodschap aan de profeet verkondigde, zei de profeet het volgende:

Allah (swt) heeft in zijn heilige boek gezegd: " …..Allah nam Abraham tot vriend". [Koran 4:125]

"Als Allah mij tot zijn vrienden heeft genomen, dan vraag ik me af waarom Allah mij dan laat sterven. Heb je ooit een vriend gezien, die zijn andere vriend laat sterven?".

Toen de Engel des Doods dit hoorde ging hij weer terug naar Allah (swt) en zei tegen hem:

‘Allah U heeft gehoord wat uw boodschapper heeft gezegd. Wat is uw antwoord daarop?’ Allah (swt) zei tegen zijn Engel des Doods dat hij het volgende moest zeggen tegen de profeet: ‘O profeet Abraham; heb jij ooit een geliefde gezien, die niet zijn andere geliefde wilt ontmoeten.’

Deze gedachtewisseling tussen de profeet (s) en Allah (swt) laat zien dat profeten en gezanten altijd op zoek waren naar een liefdesbevestiging van Allah (swt). Louter en alleen dan zouden zij in staat zijn om in vrede te sterven.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken