Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

De geschiedenis van Al Mizan

DE GESCHIEDENIS VAN AL MIZAN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Dit artikel is een onderdeel van de vertaling van Tafsir al-Mizan. Lees hier eerst het voorwoord!

‘Allamah Tabataba'i, die in 1325 A.H. naar de Hawzah van Qum kwam, schreef en gaf uitgebreid lezingen over diverse takken van de Islamitische wetenschappen. Het commentaar en de exegese van de Koran behoorden tot één van de onderwerpen van zijn discussies die hij met de geleerden en de studenten van Howzeh-ye 'Ilmiyyah van Qum hield. Over het motief voor het schrijven van al-Mizan, zegt ‘Allamah Tabataba'i zelf dat toen hij uit Tabriz naar Qum kwam, hij de vereisten van de Islamitische maatschappij evenals de voorwaarden die in de Howzeh-ye 'Ilmiyyah van Qum heersten probeerde te evalueren en na gepaste overweging van de kwestie kwam hij tot de conclusie dat de school grote behoefte had aan commentaar op de Koran voor een beter inzicht en een efficiëntere instructie in de sublieme betekenissen van de zuiverste van alle Islamitische teksten en de hoogste van alle Goddelijke giften. Bovendien hadden de materialistische begrippen het overwicht, waardoor er een grote behoefte ontstond aan een rationeel en filosofisch betoog om de Hawzah de gelegenheid te bieden de intellectuele en doctrinaire principes van de Islam uit te diepen. Dit met behulp van rationele argumenten om de Islamitische positie op deze manier te verdedigen. Hij beschouwde het dus als zijn plicht om met behulp van God inspanningen te leveren in het vervullen van deze twee dringende behoeften. Wellicht heeft ‘Allamah Tabataba'i verscheidene keren voor zijn studenten lezingen gegeven over de exegese van de volledige Koran en heeft hij ondertussen zijn commentaar geschreven. Tijdens de zittingen zou hij deze lezingen in zijn beknopte en welsprekende proza kunnen hebben verwerkt, dat later in een aantal delen werd gedrukt.

De eerste uitgave van al-Mizan in het Arabisch werd in Iran gedrukt en vervolgens in Beiroet. Tot nu toe zijn in grote aantallen meer dan drie uitgaven in Iran en in Beiroet gedrukt en je zult maar weinig openbare en privé bibliotheken vinden zonder een onvolledige reeks. Alle andere bibliotheken hebben minstens enkele delen van deze exegese op de plank.

De oorspronkelijke tekst van al-Mizan is in het Arabisch geschreven en bestaat uit twintig delen, waarbij elk deel ongeveer vierhonderd pagina’s met veel tekst bevat. De bedoeling was dat degenen die geïnteresseerd waren in het lezen van de exegese van de Koran goed zouden kunnen profiteren van deze schat. Enkele leerlingen van ‘Allamah Tabataba'i hebben dit boek door zijn bekwame onderricht en supervisie in het Perzisch vertaald en elk Arabisch deel werd vertaald in twee delen in het Perzisch, dat resulteerde in een totaal aantal van veertig. Een deel van deze verantwoordelijkheid werd gedragen door Aqa Sayyid Muhammad Baqir Musawi Hamadani. Met de visie dat de volledige Perzische vertaling van al-Mizan niet in verschillende stijlen zou moeten verschijnen en de leesbaarheid van het boek zouden beïnvloeden, gaf ‘Allamah Tabataba'i hem de eerste delen van al-Mizan om te vertalen. Hopelijk zal deze excellente exegese van de Goddelijke woorden van de Koran ook in andere talen vertaald worden.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.