Hussain inspireert mij (6): Geef het beste van jezelf 

In de naam Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Overal ter wereld zetten mensen zich in om de boodschap die de missie van Imam Hussain (a) had levende te houden. Misschien ben jij een van deze mensen. Je bent een voorbeeld voor anderen en maakt het verschil door mensen te leren altijd naar het positieve van een geloof, opvatting of levenswijze te kijken: een schitterende ster van het licht dat je volgt. Op de beste wijze zet je jezelf in.

Een toepasselijke uitspraak van Imam al Sadiq (a) leert ons hierbij dat wanneer een volgeling van hen binnen een groep niet als beste naar voren komt, hij/zij geen ware volgeling is. De overlevering vertelt ons hoe belangrijk zelfontwikkeling en streven naar het beste is. Als we vervolgens kijken naar het leven van de nobele Profeet (s) zien we dat zijn leven nooit van de islam zelve gescheiden was. Zijn zuivere leven was de islam en iedere daad die de Profeet (s) dan ook verrichte werd op de beste wijze gedaan; volgens de islam en voor de islam. En betekent het ook voor ons dat op welke wijze we ons inzetten in het leven: het moet altijd op de beste wijze gedaan worden en voor iedereen (moslims en niet-moslims) toegankelijk zijn. 

Ons karakter richt zich in plaats van het afstoten op het aantrekken van mensen. Onze levenshouding is als een leerboek, een leerboek dat toegankelijk en nuttig is voor iedereen en we zetten anderen tot nadenken over waarom we hier zijn. 

Dit bewustzijn is dankzij de rolmodellen; de Profeet (s) en zijn Ahlalbait (a) die kundig waren op ieder terrein en perfectie was het streven wat hen uiteindelijk bracht bij Allah (swt). Zij bezaten de pracht van de spraak en hun levenswijze was als een licht dat voor iedereen overal scheen en door iedereen gevolgd kon worden.

Dat de ware boodschap van de islam voor iedereen toegankelijk is, blijft ook nu een belangrijk streven. Neem bijvoorbeeld publicaties. Het vraagt soms om een extra half uur een geschreven stuk of vertaling na te lopen op zinnen die herschreven of anders vertaald kunnen worden. Of misschien om een extra Google ronde om te zoeken naar het juiste woord dat perfect past om het artikel te completeren. Of misschien om een extra overleg. 

Hoeveel misverstanden over de islam kunnen we met zorgvuldigheid en professionalisering voorkomen. Elk detail telt. Echt elk detail! Dit vraagt om maximale inzet. Het verspreiden van de islam is niet iets wat men zo even tussendoor doet; het vraagt om geconcentreerde aandacht wat voortvloeit uit zelfreflectie. Hoe kan een zin of mening het beste geformuleerd worden zonder daarbij de standpunten van de islam te veranderen? Welke noodzakelijke kennis ontbreekt nog? Hoe kan ik informatie toegankelijk maken zodat mijn medemens mij beter begrijpt? Welke vaardigheden zijn hierbij noodzakelijk? Hoe zou de Profeet (s) de mensen hebben geïnspireerd? Hoe was zijn zuivere karakter? Wat is altijd het doel van de nobele Profeet (s) geweest? En er zijn nog vele andere vragen die gesteld kunnen worden wanneer we naar het beste voor onszelf en de islam willen streven.

Onze houding is ook belangrijk wanneer we mensen niet kunnen bereiken dit licht wat we volgen aan te nemen. Maar er is geen teleurstelling wanneer je het beste voor je geloof hebt gedaan. Geen goede daad gaat verloren. Wanneer je zeker weet dat je zorgvuldig te werk bent gegaan en geen grenzen betreft normen en waarden hebt overschreden om mensen te informeren over jouw geloof is nabijheid tot Allah (swt) op dat moment het zoete gevolg. 

Nu we spreken over de tragedie Karbala zien we het vredige karakter van Imam Hussain (a) toen hij (a) aan de groep mensen tijdens de strijd tegen het onrecht vroeg wie aan zijn zijde wilde staan en dat zij die niet aan zijn zijde wilden staan in het donkere van de nacht konden opstaan en vertrekken. De gunst van de hemel van de donkere nacht werd aan hen gegund. De Imam (a) dwong hen niet, had vertrouwen in de Barmhartige Heer en bleef het beste van zichzelf geven: dit is de zachtmoedigheid, het doorzettingsvermogen en het geduld van onze geliefde Imam (a).

Hussain inspireert mij.

Raihaneh, actief lid Mediacomité

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.