Zichtbare breuken

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Door Hejiye Z.M.

31/03/2015

Na één kleine fout waarvoor je zelfs je excuses hebt aangeboden, kan een hele vriendschap compleet over zijn. De hele community weet er vervolgens van en voor het gemak zijn er ook nog eens leugens en roddels over je verspreid, met als gevolg dat mensen die je nauwelijks spreken of kennen alles geloven wat er wordt gezegd. Bij mezelf denk ik dan: 'Waar zijn al die jaren gebleven dat we elkaar vertrouwden en elkaar steunden bij vreugde en verdriet?'

Naast het verliezen van een bepaalde vriendschap bestaat er iets als het ophitsen van mensen tegen elkaar. In het Arabisch wordt dit ook wel 'nemime' genoemd. Een nemime is niet hetzelfde als een roddel, maar het houdt hier wel enigszins verband mee. Nemime is het doorvertellen van gesprekken die in vertrouwen zijn gevoerd met de intentie om tussen twee of meer personen onenigheid te veroorzaken. Dit is een van de grootste zonden die men kan begaan in de islam. In het Heilige Boek wordt het volgende gezegd over de mensen die nemime veroorzaken: ''En geef geen gehoor aan een verachtelijke eedaflegger, lasteraar, achterklapper, tegenhouder van het goede, overtreder, zondenaar''. [Soerat Al-Qalm, vers 10-12 

Mensen die nemime veroorzaken worden beschouwd als overtreders en zondenaars. Zodra men het gevoel krijgt dat iemand hem probeert op te hitsen tegen een ander, moet die persoon zich er bewust van zijn dat er iets niet klopt. Het veroorzaken van een nemime kan alleen worden opgelost door de persoon die het heeft veroorzaakt. Een simpel excuus helpt in dit geval helaas niet, net zoals dat er op een gebroken vaas na het lijmen ervan nog steeds zichtbare breuken zijn te zien. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.