Moeten vs. Willen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Het is tijd om te bidden. Drie meisjes van een jaar of twaalf zijn tijdens het verrichten van de rituele wassing hevig in discussie met elkaar. Van een afstand luister ik mee. "Echt? Mogen jullie qasr (verkort) bidden? Ik wil dat ook! Ik woon dichtbij alles, waardoor ik dat bijna nooit hoef." Ernstig en vol begrip kijken de andere meiden haar aan. Stel je eens voor... 

Ik besluit me te mengen in het gesprek. "Waarom vinden jullie het dan eigenlijk zo vervelend?" De meiden kijken me moeilijk aan. "Nouja, gewoon.. Vind jij het dan wel leuk?" Even moest ik nadenken. Wat zou het beste antwoord zijn aan meiden die net aan het puberen zijn? 

"Natuurlijk houd ik van het gebed", begon ik. "Ik kan mezelf voor de gek houden en bidden omdat Allah (swt) het van mij verwacht, maar Hij heeft mijn gebed echt niet nodig hoor. Ik heb Hem nodig." Er viel een stilte. Ik vervolgde: "Maken jullie ook wel eens dingen mee die jullie héél graag aan elkaar of aan andere vriendinnetjes willen vertellen?". De dames knikten. Dat konden ze zich maar al te goed voorstellen. "Dat heb ik als ik bid." Wederom viel er een moeilijke stilte.

Wellicht zijn deze dames nog te jong om het nut en belang van het gebed volledig te ervaren, maar wat zegt deze situatie over de boodschap die wij onze kinderen meegeven? En wat kunnen wij hiervan leren? 

Er is een groot verschil tussen moeten bidden en willen bidden. Daar waar 'moeten' betekent het gedwongen zijn een handeling te verrichten, betekent 'willen' het verlangen of wensen een handeling te verrichten. Aan jou welk gevoel ten opzichte van het gebed meer recht doet aan de oneindige gunsten van Allah (swt). 

Geschreven door Reem

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.