Menselijke ontwikkeling?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Door Waiel Alkhateeb

18/05/2015

Een weekend rijden door de Zwitserse alpen is de reden voor deze column. De natuurlijke wonderen, groteske bergen, prachtige plaatjes en onwerkelijke uitzichten hebben een grote impact op de nietige mens. Een medereiziger zei treffend: “Wat ben ik als mens in vergelijking met deze grote en geweldige berg?”

Het nieuwsbericht dat er steeds minder gelovigen zijn in Nederland is een ander reden. Het is frappant dat er in de wereld waarin dagelijks ontdekkingen plaatsvinden, waarin we steeds te maken krijgen met de macht van “natuur” en waarin we de gevolgen van blunderende grootheden moeten wegwerken, er steeds minder ruimte lijkt voor de macht die het leven überhaupt in stand houdt!

Terug naar Zwitserland: tijdens de continue flow van foto’s kwam de volgende vers in mij op: “Hij die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Gij ziet in de schepping van de Barmhartige geen tekortkoming. Kijk nog eens, ziet gij enige onvolkomenheden?” (Koran 67:3). 

Nee O Allah, ik zag werkelijk geen enkele onvolkomenheid!

Het loslaten van de relatie met God (verheven is Hij) is een van de belangrijkste redenen voor menselijke verlorenheid. Natuurlijk leven we in een wereld van technologische hoogstandjes en ongekende ontwikkelingen op het gebied van de geneeskunde, techniek, bouw etc. Maar elke ontwikkeling heeft een ethische norm. De term menselijkheid betekent niet dan alleen de materialistische ontwikkeling, maar vooral de spirituele. De menselijke waarde gaat ver boven het hebben van geld, de nieuwste telefoon of mooiste auto. 

De connectie met de Schepper zorgt ervoor dat we niet afdwalen van onze menselijkheid, ondanks de enorme, prachtige ontwikkeling die de mensheid meemaakt. Het is het terug kunnen keren tot onszelf, door Allah (verheven is Hij) in ons dagelijks leven toe te laten, wat ons weer mens maakt. 

Leer Allah kennen

Blijf in contact met Hem

Behoud je menselijkheid

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.