Een bijzondere keuze 

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

03/08/2015

“Maar als je hier komt werken, moet je wel korte mouwen dragen.” 

Ik dacht even terug aan mijn rolmodel, terwijl ik de sollicitatiebrieven in mijn handen had en mijn ogen zich richtten op de regendruppels die zachtjes langs het raam gleden. Ik liet de woorden die in strijd waren met mijn grens als Islamitische vrouw tot mezelf doordringen. De eerste aan wie ik dacht, was zij die in haar bescheidenheid sprak en met haar woorden en innerlijke kracht, geschiedenis heeft geschreven. Een vrouw wiens woorden krachtiger waren dan welke verdediging dan ook. Het is de Vrouw der Werelden die niet alleen in boeken, maar ook in mijn ziel door middel van haar puurheid diepe littekens heeft geschreven. Het is Fatima Al Zahraa (a), de dochter van de Boodschapper van Allah, die haar leven heeft opgeofferd voor de hidjaab. De hidjaab is de vlag van Islam in de maatschappij. De hidjaab is een fysieke en psychische bescheidenheid, omdat de vrouw ervoor kiest om niet langer een dienares te zijn van de mens, maar van Allah alleen. Het is het geschenk afkomstig van Allah voor iedere vrouw die in puurheid de maatschappij wil confronteren met haar intelligentie en karakter. De hidjaab is de waarlijke versiering van de vrouw, omdat het haar karakter en puurheid een plaats geeft in de maatschappij. Al Zahraa (a) is mijn rolmodel en dat wil zeggen dat ik haar wil en zal volgen in ieder aspect, omdat de hidjaab alleen zal voortbestaan als de vrouw haar hand geeft aan de hand die het waard is om erdoor geleid te worden. Ik geef mijn hand aan Fatima Al Zahraa (a) en stel mijn vertrouwen in haar. Bescheidenheid van de vrouw en gehoorzaamheid aan alleen Allah zijn de eigenschappen die de Islamitische vrouw in eigen handen heeft en zolang zij deze waarborgt, zal haar succes als volwaardig mens in dit leven en in het volgende leven toenemen. 

“Nou? Wat is nu jouw conclusie?”

Diep kijk ik haar aan. Ik kies voor mijn hidjaab en zolang er iets in strijd zal zijn met mijn hidjaab, zal ik dat niet toelaten in mijn leven. Ik kies ervoor mijn hidjaab te dragen zoals het hoort, omdat het een onderdeel is van mijn persoonlijkheid en van mijn leven. Niemand kan mijn hidjaab, al is het maar een beetje, aantasten. Sayeda Fatima (a) heeft haar leven en het leven van Mohsin (a) opgeofferd voor de hidjaab, waarom zou ik nu niet een juiste en een voor de hand liggende keuze kunnen maken? 

Dank aan Allah voor de ervaringen waar Hij de mens doorheen laat gaan. Ervaringen die je ziel openen voor Hem. Ervaringen die je doen beseffen dat de ahlalbait (a) bij je staan, waar je ook bent op de wereld.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.