De waarde van een moeder

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

“Vergeet niet om over mijn waarde te schrijven als ik in Mekka ben.”

Nadat mijn moeder vertrok naar Mekka afgelopen dinsdag, besefte ik dat niemand de rol van een moeder kan vervangen. Ik besefte dat dit geschenk van Allah tijdelijk niet meer elk gezinslid kon ontvangen met haar liefdevolle en warme glimlach, terwijl ze druk in de keuken de lekkerste maaltijd voor ons klaarmaakte en met haar tong prachtig het Woord van Allah reciteerde. Ik werd mij bewust van de waarde van een moeder die bijvoorbeeld de huishoudelijke taken verrichtte, zonder het woord “dankjewel mama” van ons te verwachten, omdat zij het puur en alleen deed voor de tevredenheid en de aanbidding van Allah. Haar doel was een Goddelijk doel en zij is, was en blijft mijn inspiratie. Haar imaan (geloof) en opoffering voor haar gezin maakte haar iedere dag mooier, omdat ze daarmee leven in ons gezin blies en op die manier ons gezin iedere dag hechter maakte. Ik realiseerde mij dat een moeder alles deed uit liefde en dat zij tot nu toe de enige persoon is die ik ken, die niet alleen in woorden, maar ook in daden, de zin “ik houd van je” heeft gepraktiseerd. 

Het is ongelooflijk hoeveel opofferingen een moeder dagelijks verricht. De moeder is de ziel van een huis en houdt met haar kracht, die voortkomt uit de zuiverheid van haar geest, een gezin sterk bijeen. Een moeder is een creatie van Allah die bereid is meerdere dingen tegelijk te doen en daar niet eens vermoeid of verward van te raken. Zij is de energiebron van het huis, omdat ieder gezinslid bij haar zijn verhaal doet en vervolgens bij haar nieuwe, positieve energie ontvangt om door te kunnen gaan in de “boze buitenwereld”. Een moeder draagt naar mijn mening meer verantwoordelijkheden dan de man, omdat de moeder het geluk en de opvoeding van haar kinderen in eigen handen heeft. Ik denk echt dat je pas weet wat een moeder is, als ze ver weg is van je, net zoals dat ik nu besef dat alles te weinig zal zijn om mijn moeder te bedanken voor al die keren dat zij zichzelf letterlijk heeft weggecijferd omwille van ons welzijn en onze rust. 

De islam heeft veel nadruk gelegd op het respecteren van de ouders, omdat het respecteren en het dienen van de ouders gelijkstaat aan het dienen van Allah, de Verhevene. De islam kent namelijk de opofferingen die de moeder verricht in haar leven voor haar kinderen en daarom heeft de islam het verplicht gemaakt voor het kind om de moeder dankbaar te zijn. Dankbaar zijn voor de moeder kan door het spreken in zachtheid met haar, net zoals dat zij jou in zachtheid en tederheid heeft gedragen in haar buik, die als bescherming diende voor jou. Dankbaar zijn kan ook door haar te helpen, ook al is het iets kleins waar zij om vraagt. Kleine handelingen, maar grote intenties, maken een moeder meer dan gelukkig. Wees daarom niet te laat. 

“Die schoonheid van de moeder mis ik dagelijks thuis. Haar schoonheid gaf ons innerlijke rust, want alleen al in de ogen kijken van een moeder maakt een dochter sterk. Maar net zoals dat zij zich altijd al had opgeofferd voor ons, offeren wij haar nu ook op aan Allah, de verhevene, en staan wij stil bij alles wat deze bijzondere en krachtige vrouw voor ons heeft opgeofferd in haar leven. Ik vraag Allah om haar handelingen en smeekbeden te accepteren en alle moslims en moslima’s ook een pelgrimstocht naar Mekka te schenken.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.