Ideaal?

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle,

Door Waiel Alkhateeb

02/02/2015

Laat daklozen niet doodvriezen! Ik las dit op een van de reclameborden in een bushalte. Kan het zijn dat er in een ontwikkeld land als deze nog mensen werkelijk doodvriezen? Blijkbaar wel!

Het zou een ideale wereld zijn als er geen armen zouden zijn, of geen onrecht. Het zou ideaal zijn om een maatschappij te hebben waarbij iedereen werkelijk gelijk is. Waarin mensen rijk zijn of rijker! 

Wij worden voor gek verklaard wanneer wij dit idee promoten. Je wordt gezien als idealist zonder realiteitszin. Het is niet mogelijk…..toch?

Ik ben stellig overtuigd dat wanneer wij het idealisme in ons denkpatroon introduceren, wij dit wél kunnen bereiken. Het is niet voor niets dat er een ideaalbeeld bestáát. Het mooie van dit ideaalbeeld is dat het een menselijk beeld is die gedeeld wordt door moslims, joden, christenen, hindoes, atheïsten en ga zo maar door. 

Maar het lelijke is dat wij ons menselijkheid vergeten. Helaas is het wereldse zo belangrijk geworden dat wij onszelf vergeten. Het wereldse kan ons drijven tot het plegen van misdaad en onrecht om deze behoefte te bevredigen. Het wereldse verspreidt depressieve gevoelens en ontevredenheid. Het is de achtervolging van deze wereld wat ons drijft tot waanzin, in de kleinste dingen. Denk maar eens aan de telefoon die van je hand valt door een duw van de medemens…. humeurverpester!

De Islam leert ons deze wereld haar plek te geven, een plek die belangrijk is maar niet het belangrijkste: ascetisme. 

Een prachtige beschrijving van ascetisme door onze Imams (vzmh): “Ascetisme is niet dat u niets bezit, maar ascetisme is dat niets u in zijn bezit heeft”. 

Genieten van wereldse gunsten is geliefd bij Allah (verheven is Hij), maar afhankelijkheid van het wereldse is een menselijke tekortkoming. 

Ascetisme is een manier van leven dat het ideaalbeeld tot realiteit kan maken. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 

 

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.