Ware vriendschap: een schatkist waar elk mens naar verlangt

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ware vriendschap: een schatkist waar elk mens naar verlangt

Een goede vriend of vriendin is goud waard. Vriendschap verschilt in soorten en maten; het kan diepgaand of oppervlakkig zijn, langdurig of kortdurend. Kortom elke vriendschap en daarbij de verbondenheid  tussen twee personen is uniek. Wie is een goede vriend? Je buurjongen of buurmeisje die je elke ochtend toevallig ziet? Of die ene grappige persoon die je weken terug hebt ontmoet en waarmee je toen samen uitbundig hebt gelachen? Wie verdient deze waardevolle benaming nou eigenlijk en waar moet een mens aan voldoen om als een ware vriend beschouwd te kunnen worden?

Vriendschap binnen de Islam behoort tot één van de belangrijkste zaken, die door diverse verzen in de heilige Koran en overleveringen van de Ahlalbait (a) wordt benadrukt. Uiteraard spreken we hierbij over vriendschap tussen individuen van hetzelfde geslacht, aangezien het natuurlijke verschil hierin tot een andere relatie zal leiden dan vriendschap. Elk mens, zowel bewust als onbewust heeft anderen in zijn/haar dagelijkse leven nodig, waarbij sociale contacten hierbij een essentiële rol spelen. Uit deze gevarieerde contacten ontstaan er diverse relaties, zoals vriendschap. Deze vriendschap tussen twee of meerdere personen kan zich na een periode tot ware broederschap ontwikkelen.

"Vrienden zullen op die Dag elkanders(elkaar) vijanden zijn. Doch de godvruchtigen’’. [Koran: 43:67]

De Koran leert ons hoe belangrijk het is om een goede keuze te maken betreft vrienden. Van nature is de mens continue in verandering en spelen voornamelijk invloeden van buitenaf hierbij een grote rol. Daarbij ook vrienden, die een grote impact op het gedrag, spraak en alle andere gewoontes zowel bewust als onbewust hebben. Dit kan zowel een positief als negatief effect hebben en uiteindelijk voor een negatieve of positieve verandering zorgen. Dit is simpel te vergelijken met het bezoeken van een parfumeriezaak, waarbij je na het bezoeken hiervan de heerlijke geuren na een tijdje zelf en tevens je omgeving dit opmerkelijk ruikt. Of het bezoeken van een smeedzaak, waarbij je na het bezoeken hiervan helaas erachter komt dat jouw witte kleding opeens door lelijke zwarte vlekken tot een zebrapatroon is veranderd. De heerlijke geuren zouden een mooie aanvulling zijn voor een optimale schoonheid, terwijl de lelijke zwarte vlekken met moeite verwijderbaar zijn en mogelijk voor een afschuwelijk achterblijvende vlek zorgen. Hetzelfde geldt voor de invloeden van een goede of slechte vriend op de imaan van een individu.

“De Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten zal hij zeggen: "O, had ik de weg met de boodschapper maar gevolgd. O. wee! Had ik nooit zo iemand als vriend genomen”. [Koran 25: 27-28]

In de Koran wordt met het bovenstaande heilige vers de spijt van een gelovige beschreven die hij/zij in het hiernamaals heeft als gevolg van het omgaan met een vriend die een negatieve invloed op hem/haar heeft gehad en dit tot duisternis heeft geleid. Daarom worden er bij diverse overleveringen kenmerken opgesomd die voor een ware vriend gelden.

Imam al Sadiq (a) zei; ‘’Heb broederschap met degene die een hoge mate van imaan hebben (taqwa) ook al zijn ze in de diepste grotten van de grond en je hele leven naar ze moet zoeken’’. Deze gezegde benadrukt de essentie van het kiezen van de juiste personen als vrienden. Vriendschap is meer dan alleen voor een lange tijd kletsen, lachen,  winkelen, uit eten of vaak afspreken.

Imam Ali (a) zei; ‘’Een vriend is geen vriend totdat hij drie eigenschappen heeft; hij je beschermt in jouw afwezigheid, jou helpt in moeilijke situaties, en na jouw dood je herdenkt’’.

Ware vriendschap is dus een hoog niveau van het blind vertrouwen in elkaar, liefde geven en krijgen zonder hiervoor wat terug te verwachten, het klaarstaan voor je vriend in elke situatie, goede daden van elkaar altijd herdenken en de slechte verbergen. Imam Al Sadiq (a) heeft ons een aantal eigenschappen aangewezen waarmee een goede vriend zich kenmerkt.

Een ware vriend is wanneer;

- Hij/zij, jouw goede daden tegenover hem niet vergeet en waardeert.

- Je iets zegt, hij/zij je woorden gelooft. (Uitgaand van het feit dat je vriend zeker weet dat je altijd de waarheid verteld).

- Hij/ zij een versiering (zina) voor je is, wanneer je met hem bent. (Dus qua gedrag, gewoontes, kleding en hiermee jouw gedrag en reputatie niet negatief beïnvloedt).

- Je in noodsituaties hulp nodig hebt en hij/zij al klaarstaat om je te helpen zonder dat je dit hoeft te vragen.

- Je iets goeds wilt doen, hij/zij hieraan meedoet. (Zoals het stimuleren van een liefdadigheidsuitgave en jou niet tegenhoudt of dit verstoord).

- Hij/zij iets goeds van je meemaakt dit altijd blijft herdenken.

- Als hij iets slechts of verkeerds van je meemaakt dit negeert/verbergt.(Dus niet het verslechteren van je reputatie bij anderen hiermee).

Tot slot, heeft ieder van ons verstand en vrijheid als geschenk van Allah de Almachtige gekregen om goede keuzes te maken in ons dagelijkse leven. Met de bovenstaande heilige verzen en kenmerken van een ware vriend kunnen we op een juiste manier kiezen en deze vriendschap behouden.

Een gelovige vriend zal in een bepaalde situatie jou met een advies kunnen redden van een grote zonde, of bij verwardheid, vreugd en leed steun betekenen. Beschouw ouderen als je ouders, de jongeren als je kinderen, en degene die dezelfde leeftijd hebben als jij als broeders/zusters. Op deze manier geeft en krijgt men dezelfde respect en liefde terug en bouwt met zuivere intenties diverse relaties op, waaronder vriendschap. Moge Allah (swt) ons helpen tot het vinden van ware broederschap, waarbij hij/zij de reden kan zijn tot de intrede van het paradijs.

Geschreven door Noor Alsaraj

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.