Pioniers gezocht

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Door Mohammad Ali Ahmadi

10/05/2016

De eindexamenperiode is weer aangebroken en leerlingen van het middelbare onderwijs zijn volledig gefocust op succes. De meesten hebben zelfs al hun studiekeuze gemaakt. Sommigen twijfelen nog. Anderen wisten jaren geleden al wat ze wilden worden als ze later groot zijn, meestal dokter, ingenieur of advocaat. In ieder geval iets waar de ouders met opgeheven hoofd over kunnen vertellen: “Mijn dochter gaat … studeren” of “Mijn zoon wil … worden”.

Dit jaarlijkse spektakel zet mij elk jaar weer aan het denken over hoe groot de invloed van ouders is op de keuzes die wij maken. Met name als het studie- en carrièrekeuzes betreft. Ik heb al te vaak moeten aanschouwen hoe ouders reageren als een jongvolwassene bijvoorbeeld zegt: “Ik wil schrijver worden”. Bij een jongeman zullen de eerste vragen vaak zijn: “Hoe ga je een gezin onderhouden als schrijver?”, "Wanneer wil je wel niet trouwen?” of zelfs: “Wat moet ik familie en vrienden gaan vertellen?”. Deze vragen komen helaas al te vaak van praktiserende ouders.

Motivatie voor opleiding- en carrièrekeuzes zijn naar mijn mening te vaak werelds en gericht op individuele baat. Terwijl juist bij deze keuzes gelet moet worden op hoe een individu gaat pionieren met zijn of haar kennis en talenten voor het groter goed. Hoe gaat een individu de Ummah (islamitische gemeenschap) vooruit helpen? Als wij ons als (toekomstige) ouders werkelijk bezig zouden houden met dit soort vragen en onze kinderen opvoeden met als doel pioniers te creëren, zouden de koplopers op alle toonaangevende gebieden in de wereld moslims en moslima’s zijn. Alleen al omdat de islam alle ingrediënten biedt die nodig zijn voor een leger aan pioniers! Pioniers op het gebied van journalistiek die een tegengeluid bieden aan de slinkse media of Filosofen, sociologen en historici met een islamitische drive!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

37 van de 100

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Door Hejiye Z.M

03/05/2016

Op vakantie in Engeland in de stad Cornwall gingen we met de familie naar Eden Project, een grote botanische tuin. Bij de ingang was er een grote muur waarop stond: "Als er 100 mensen op aarde leven".

Eén van de dingen die opviel was: 37 van de 100 mensen hebben GEEN sanitaire voorzieningen. Dit was wel een shock. Iets waar ik nauwelijks over heb nagedacht, blijkt een groot probleem te zijn op deze wereld. We weten allemaal van het bestaan van hongersnood, het niet hebben van water etc., maar hierbij hebben we nooit stil gestaan.

Het tweede wat me opviel was dat 2 van de 100 mensen 90% rijkdom bezitten. De andere 98 mensen bezitten dus 10% en ik verwacht zelfs dat er van de 98 geen eens 1% bezit!

Het zijn allemaal kleine dingen die ons niet opvallen en waarvan we niet door hebben hoeveel ze eigenlijk betekenen. Terwijl miljoenen het niet bezitten!

Ik begin bij mezelf en zal bij elke cent die ik uitgeef en alles wat ik bezit 10 keer nadenken en Allah (swt) danken om alle gunsten die ik heb.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Liefde in de spreekkamer

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle,

Door Waiel Alkhateeb

26/04/2016

Als arts kom ik in mijn praktijk verschillende ziektes en verschillende mensen. Het is een verrijking om met al deze mensen te mogen omgaan. Tegelijkertijd leer je als arts een heleboel van je patiënten. 

Laatst kwam tijdens mijn spreekuur een koppel samen. Behalve dat een van de twee aan een syndroom lijdt die behandeld moet worden, ging het gesprek vooral over de relatie tussen de twee. "Het gaat niet, het zijn de kleine dingen, ik hou het niet meer vol! Hoe moet ik hiermee omgaan?" sprak de "gezonde" partner. 

Na enige uitleg besefte ik dat een relatie tussen man en vrouw inderdaad een ongewone, speciale en waardevolle relatie is, of zou moeten zijn. 

Het is een menselijke behoefte om een partner te vinden waar we samen mee oud worden, waar we de rust in vinden, waarmee we geluk kunnen proeven. Het is een behoefte waar elk mens op een gegeven moment naar op zoek is. Dat maakt deze relatie zo speciaal, maar tegelijkertijd zo kwetsbaar. 

De vraag is hoe we deze relatie moeten invullen? Wat is het recept tegen deze kwetsbaarheid? Vaak denken we dat verliefdheid en passie een relatie vereeuwigen. 

Uit onderzoek is het tegendeel bewezen. Behalve het feit dat verliefdheid na 18 maanden in een relatie over is, blijken andere kenmerken een relatie succesvol te maken. Dat verliefdheid voorbij gaat betekent niet dat de liefde weg is. Integendeel! Genegenheid en barmhartigheid in een relatie, de meest duidelijke uitingen van liefde, zorgen voor een succesvolle relatie die langdurig geluk oplevert. En zo sprak Allah in de Koran: "En van zijn bewijzen dat Hij van uwzelfe partners heeft geschapen, en Hij heeft genegenheid en barmhartigheid tussen u gemaakt.."(30:21). 

Het is daarom belangrijk om de juiste keuze te maken, de keuze van eeuwig geluk. Kies met hart en verstand, kies niet met passie. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Meer artikelen...