Ik en Wij

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle,

Door Waiel Alkhateeb

31/05/2016

Laatst hoorde ik op de radio over een prachtig initiatief: free a girl. Deze organisatie houdt zich bezig met een verschrikkelijk probleem: kinderprostitutie! Jonge meisjes van soms 8 jaar(!) worden gedwongen tot prostitutie in bordelen in India. In de afgelopen 7 jaar zijn maar liefst 3740 meisjes gered, het aantal gevangenen is vele malen groter. Er bestaan ongelooflijke misstanden op sociaal gebied in de wereld. Behalve prostitutie zijn armoede, toegang tot medische zorg, ongeletterdheid, oorlog, vluchtelingen en criminaliteit elk op zich een bedreiging voor de wereldmaatschappij. Aan het werkelijk aanpakken van deze problemen en beschermen van de mensen wordt steeds minder aandacht besteed. Wij leven in een maatschappij waar “ik” de drijfveer is van onze acties. Er wordt niet meer stilgestaan bij het feit dat “ik” geen waarde heeft zonder “ons”. Immers het manifesteren van de “ik” kan alleen als de waardering er is van “ons”.

Dit is de reden dat sociale cohesie en het “samen voor elkaar zorgen” principe niet achterhaald is. Integendeel, een maatschappij bestaat uit meer dan de individu. Cultuur, traditie, normen en waarden worden gevormd door het collectief. Wedstrijden worden gewonnen door het beste team, niet de 11 beste spelers.

Het zorgen voor elkaar staat hoog in het vaandel in ons geloof. Vrijgevigheid is een speerpunt. Vrijgevigheid in materie, maar ook in het werken voor de welzijn van anderen. Dat is ook de reden dat leden van AJO een reis hebben georganiseerd om vluchtelingen in Duinkerke te helpen hun leven in de kampen gemakkelijker te maken. Ode!

Als moslims zouden we ons veel meer bezig moeten houden met de maatschappij, met alle mensen om ons heen. Alleen zo bereiken we het doel van een welvarend en gelukkig maatschappij!

De Profeet zei: “de vrijgevige is dichtbij God, dichtbij de mensen, dichtbij het Paradijs”. Wees vrijgevig, wees dichtbij!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Intentie

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Door R.S.

20/05/2016

In Mekka was er ooit een traditie: degene die op een vrijdag het meeste geeft aan weeskinderen, diens naam wordt publiekelijk genoemd. Abu Sufyan Ibn Harb, een persoon die de Profeet (vzmh) niet lief had, was gefrustreerd. Zijn naam kwam maar niet naar boven. Op een vrijdag besloot hij de weeskinderen daarom veel geld te geven. De weeskinderen kwamen langs zijn huis en hij genoot ervan. Hij had zijn doel bereikt: zijn naam kwam boven die van anderen.

Eén van de kinderen kwam hem later tegen en zei: "U hebt ons afgelopen vrijdag gevoed, mogen wij alstublieft meer?". "Raak mij niet aan", antwoordde Abu Sufyan koudbloedig. "Niemand kijkt vandaag. Het is geen vrijdag. Ga weg."

Na dit incident openbaarde Allah (swt) Hoofdstuk 107 van de Edele Koran, Suraht Al-Ma'oon: "Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochen? Het is degene die de wees verstoot. Hij wekt anderen niet op de armen te voeden. En wee degenen die bidden, en de gebeden achteloos opzeggen, en zij, die er mee te koop lopen en zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.”

Hoe toepasselijk is dit incident op het hedendaagse leven. Soms lijkt het geloof een wedstrijd. Iets om mee te pronken, iets wat mensen extra naar buiten brengen omdat het hen een bepaalde naam of status geeft. Wiens tijdlijn zit het meeste vol met ahadith? Wiens argumenten in discussiegroepen worden het meest en felst Islamitisch onderbouwd? Wiens gezicht wordt het meeste gezien in de hussaynia? Ondertussen zitten dezelfde harten vol haat, afgunst, jaloezie, liefde voor materie. Ondertussen staan deze harten het verst van (Allah swt) en de Ahlalbait (a).

Denk honderd keer na met welke intentie je iets doet. De betekenis van deen (religie) is het geloven in de Dag Des Oordeels. De Dag waarop alles naar boven komt. Wees geen Abu Sufyan, maar raak ook niet onder de indruk van Abu Sufyans. Ik ben verre van perfect en spreek eerst voor mezelf alvorens mijn woorden naar anderen gericht zijn, maar als ik één ding heb geleerd is het dat wat je ziet van een persoon en wat zijn/haar werkelijkheid is, vaak twee compleet andere dingen zijn.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Pioniers gezocht

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Door Mohammad Ali Ahmadi

10/05/2016

De eindexamenperiode is weer aangebroken en leerlingen van het middelbare onderwijs zijn volledig gefocust op succes. De meesten hebben zelfs al hun studiekeuze gemaakt. Sommigen twijfelen nog. Anderen wisten jaren geleden al wat ze wilden worden als ze later groot zijn, meestal dokter, ingenieur of advocaat. In ieder geval iets waar de ouders met opgeheven hoofd over kunnen vertellen: “Mijn dochter gaat … studeren” of “Mijn zoon wil … worden”.

Dit jaarlijkse spektakel zet mij elk jaar weer aan het denken over hoe groot de invloed van ouders is op de keuzes die wij maken. Met name als het studie- en carrièrekeuzes betreft. Ik heb al te vaak moeten aanschouwen hoe ouders reageren als een jongvolwassene bijvoorbeeld zegt: “Ik wil schrijver worden”. Bij een jongeman zullen de eerste vragen vaak zijn: “Hoe ga je een gezin onderhouden als schrijver?”, "Wanneer wil je wel niet trouwen?” of zelfs: “Wat moet ik familie en vrienden gaan vertellen?”. Deze vragen komen helaas al te vaak van praktiserende ouders.

Motivatie voor opleiding- en carrièrekeuzes zijn naar mijn mening te vaak werelds en gericht op individuele baat. Terwijl juist bij deze keuzes gelet moet worden op hoe een individu gaat pionieren met zijn of haar kennis en talenten voor het groter goed. Hoe gaat een individu de Ummah (islamitische gemeenschap) vooruit helpen? Als wij ons als (toekomstige) ouders werkelijk bezig zouden houden met dit soort vragen en onze kinderen opvoeden met als doel pioniers te creëren, zouden de koplopers op alle toonaangevende gebieden in de wereld moslims en moslima’s zijn. Alleen al omdat de islam alle ingrediënten biedt die nodig zijn voor een leger aan pioniers! Pioniers op het gebied van journalistiek die een tegengeluid bieden aan de slinkse media of Filosofen, sociologen en historici met een islamitische drive!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Meer artikelen...