Zinnen ontleden

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Door R.S

22/03/2016

"Ik heb kanker." Met zijn grote, bruine, onschuldige ogen keek hij mij aan, terwijl zijn klasgenootjes luidruchtig de klas uitstormden om pauze te vieren. Daar zit je dan, als docente. Sprakeloos tegenover een intelligent, mooi kind uit de eerste klas van het gymnasium. Een kind dat je nog geen uur geleden hebt leren kennen, omdat je toevallig in zijn klas moest invallen. Een kind met uitgezaaide kanker.

Nooit eerder heb ik een dergelijk gesprek hoeven te voeren. Hoe kan je het beste handelen in een dergelijke situatie? Ik kende het kind nog niet zo lang en elk kind is natuurlijk anders. Waar heeft hij behoefte aan? Een luisterend oor of juist antwoorden op niet-beantwoorde vragen? Eén verkeerd woord of één angstige blik afkomstig van mij en hij zou misschien het gevoel krijgen dat zelfs zijn juffrouw geen raad met zijn situatie weet. Dat is het laatste wat ik zou willen.

Gelukkig wist ik het kind snel te peilen en raakten we aan de praat. Tot in detail wist hij mij alles te vertellen over zijn ziekte. Hoe het is ontstaan, hoe de behandeling is verlopen en hoe de situatie nu is. Maar ook wat hij zo leuk vindt aan de kinderafdeling. Aan de ene kant zo ontzettend volwassen en realistisch, maar tegelijk een kind. Met glinsterende ogen vertelde hij mij over zijn passie voor voetbal en hoe graag hij daar weer iets mee wilt doen. ‘Als de behandeling goed gaat, mag ik over twee jaar weer voetballen van mijn moeder’. Met een brok in mijn keel luisterde ik naar hem. 

Zonder het door te hebben was de pauze afgelopen en moesten we alweer een einde maken aan ons gesprek. Wat een bijzonder kind en wat kan ik veel van hem en van andere kinderen leren. Elke keer weer. Niet alleen van hun ervaringen, maar ook van hun houding. Kinderen zijn oprecht en hoopvol. Ze aanschouwen de wereld met open blik. Kinderen zijn echt.

‘En nu weer verder met je zinnen ontleden’, zei ik, terwijl ik hem een schouderklopje gaf. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Een gouden vriendschap

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

17/03/2015

Iedereen kent het wel: een goede vriend of vriendin die je altijd in gedachten bijblijft. En omdat er zoveel verschillende mensen zijn, zijn er ook zoveel voorkeuren voor een vriendschap. De één kiest voor een vriendschap waarin je altijd voor elkaar klaarstaat en een ander kiest voor een vriendschap waar hij/zij veel van kan leren. Met een bepaalde vriend/vriendin kan je misschien altijd die leuke dingen doen die in je eentje minder leuk zijn om te doen. 

Maar er is ook nog een andere vorm van vriendschap: iemand die je aan Allah (swt) doet denken, iemand die je leert vertrouwen in Allah (swt) te hebben. Dit noem ik een gouden vriendschap.

In een overlevering lezen we dat onze heilige Profeet Mohammad (s) eens werd gevraagd: “Wat voor persoon kan iemands beste vriend zijn?” De heilige Profeet (s) adviseerde: “De persoon die je helpt om Allah (swt) te gedenken en je aan Allah (swt) doet herinneren wanneer je Hem vergeet”.

Een aantal jaren geleden ontmoette ik zo’n iemand. Iemand die bij iedere tegenslag en iedere zegen Allah (swt) bedankt en nooit twijfelt aan wat Allah (swt) op het pad zal brengen. 

Nu jaren later denk ik nog steeds aan die vriendschap. Ze is misschien wel één van de weinigen tegen wie ik opkijk en niet alleen omdat ze intelligent of behulpzaam was, of voor de gezellige momenten. Maar omdat ze iemand was die mij iets belangrijkers heeft geleerd dat voor de rest van het leven nodig zal zijn; vertrouwen in Allah (swt) en het gedenken van Allah (swt), deze gouden vriendschap.

Geschreven door Raihaneh

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

De martelaar 

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Een martelaar die littekens achterliet in een ziel die zocht naar houvast. Een martelaar die niet alleen zijn bloed, maar ook de duurste mensen in zijn leven opofferde voor maar één reden. Een martelaar die eeuwen geleden stond voor de waarheid en moraliteit, en niet voor het afslachten of misbruiken van mensen. Een martelaar wiens bericht na veertien eeuwen nog voortleeft in gedrag en karakter van zijn volgers. Een martelaar die zijn voetstappen achterliet op de grond die wij nu kussen en waarmee we onszelf zuiveren. Een martelaar voor wie niet alleen een vuur van verdriet, maar ook een vuur van leven  in iedere toewijdende  ziel brandt. Een bescheiden martelaar voor wie de bescheiden hemel van Allah (swt) zich schaamde. Een martelaar die met zijn standvastige wortels in de ineengestorte grond stond voor de waarden vrede en rechtvaardigheid. Een martelaar voor wie de ogen zich vullen met tranen en de harten opnieuw worden ontbloot aan de littekens van de geschiedenis. Littekens die opnieuw door de volgers van de martelaar worden geopend en in detail worden gevoeld en gezien. Ieder litteken gevuld met kennis afkomstig van een martelaar die geschonken was met Goddelijke kennis. Hussain schreef met zijn bloed de ware betekenis van de woorden “Allahu Akbar” in mijn hart. 

Voor de volgers van de Ahlalbait (a) bestaat islam niet in de vorm van haat of geweld. Imam Hussain (a) is hét rolmodel van de islam, omdat hij een vers niet uit zijn context haalde en vervolgens alle andere verzen negeerde. Open alleen de boeken die de familie van de Profeet (s), de Ahlalbait (a), voor ons hebben achtergelaten, en je zult dan niet alleen de islam begrijpen, maar ook voelen dat deze religie de enige religie is bij Allah (swt) en de enige religie is die waarlijk een ziel vult met hetgeen zij nodig had. Islam staat voor het overgeven van de ziel aan haar Schepper, zodat haar Schepper haar recht geeft en haar leidt. Islam staat voor toewijding van de mens aan haar Heer, zodat de mens een juiste en niet een verstoorde onderscheid kan maken van wat goed is en wat kwaad is. Islam staat voor vrede, omdat de woorden van de Koran dit bewijzen. Een martelaar, Imam Hussain (a), die zijn bloed opofferde voor de waarden liefde en rechtvaardigheid, leeft tot op de dag van vandaag in iedere levende ziel. Hussain (a) zal nooit doodgaan en zijn bericht moeten wij als volgers verspreiden in de vorm van zelfverbetering, openstaan voor het opdoen van kennis en het informeren van de westerse maatschappij over zijn waarden en dus de waarden van de islam. 

Ik schrijf niet “Sta op en laat je stem horen!”. In plaats daarvan, adviseer ik: “Blijf niet langer in twijfel en kies er als vrouw voor om écht onafhankelijk en vrij te zijn.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Meer artikelen...