Verlies van een dierbare

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Door Hejiye Z.M

05/01/2015

Ik heb gebeden tot Allah (swt) om haar de rust te geven. De rust die Hij voor haar kiest en de rust die het beste voor haar zal zijn. Na een paar dagen kwam het nieuws: de nicht van een goede vriendin heeft het niet gehaald en is overleden. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Een jongedame die overleden is aan kanker. Deze jongedame heeft hard moeten strijden tegen een ziekte waarvan ieder weet wat het einde is. Maar wat maakt haar nou zo speciaal, en waarom schrijf ik een column over haar?

Ze is een inspiratie voor jong en oud. Ze had haar hele leven opgeofferd voor één persoon: haar oma. Tot het overlijden van haar oma, die een paar jaar terug is overleden, verzorgde zij haar.

Als ik nu aan haar denk, besef ik me wat voor mooie afloop zij uiteindelijk heeft gehad. Ze verliet dit leven met een mooie stempel en een belangrijke les, namelijk het wereldse leven opgeven uit liefde voor een dierbaar persoon, een familielid. Ik kan mij voorstellen hoe moeizaam het wel niet kan zijn om voor een oud persoon te zorgen. Persoonlijk kan ik soms mijn geduld al niet volhouden bij patiënten die boven de 80 zijn; laat staan hoe ik mij zou voelen als dát mijn hele leven zou zijn: zorgen voor een oudere. Haar opoffering is precies wat ik noem moed, toewijding en geloof!

Nu mijn vraag aan mijzelf: wat zal ik gedaan bebben voor mijn overlijden? Welke les laat ik achter? Allemaal vragen die door mijn hoofd gaan. Allah (swt) heeft de dood gecreëerd zodat wij reflecteren. Het kan ons elk moment overkomen. Alleen zijn wij degenen die kiezen in welke staat we overlijden.

De Heilige Profeet (s) zei: "Het cadeau van een gelovige is de dood." (Kanz al-Umal, n.42110)

Graag Suraht Alfatiha reciteren voor alle overledenen

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Het uiteinde

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle,

Door Waiel Alkhateeb

30/12/2015

Mohammed is zijn naam, de profeet waar miljarden mensen in geloven, waar zoveel mensen een voorbeeld aan nemen. Het is iemand die onbeschrijfelijke krachten heeft om mensen te motiveren en op te voeden. Niet alleen door fysiek erbij te zijn, maar ook tijdens zijn afwezigheid. Meer dan 1400 jaar na zijn dood is deze man nog steeds de drijfveer voor miljoenen mensen om hun leven in te richten. Het is zijn geboorte die we vieren tijdens de laatste dagen van het jaar 2015.

Het vieren van zijn geboorte inspireerde mij om mijn leven door te nemen. Zoals hij ons heeft geleerd, is het van levensbelang om langs de dagen en nachten te gaan die wij in deze wereld hebben doorgebracht, deze te wegen en ervan te leren: “Een dienaar zal geen gelovige zijn totdat hij zichzelf strenger beoordeelt dan een partner zijn partner beoordeelt, of een baas zijn werker beoordeelt”. Het doel is niet veroordelen, het doel is opvoeden. En hier is het heikele punt. Hoeveel tijd besteden we aan het daadwerkelijk beoordelen en veroordelen, verbeteren en werkelijk opvoeden van onszelf? En dan heb ik het niet alleen over de opvoeding in sprituele of religieuze zin. Het gaat om het vinden van de balans in het leven, zodat we uitgroeien tot de perfecte schepping die Allah (swt) ons heeft gewild. Een persoon die vol is van positieve energie, en deze ook uitstraalt! Zo zei de profeet (s) wanneer hij in een lange overlevering de gelovigen schetst: “… accepteert geen valsheid (onrecht) van een vriend, weigert geen waarheid (recht) van een vijand, hij leert om te weten, hij weet om te doen, wanneer hij met de wereldse mensen is, is hij de slimste en met de mensen van het hiernamaals de vroomste”.

Laten we de voornemens hebben voor 2016, en het hele leven, om ons te verbeteren zoals de profeet Mohammed (s) ons heeft geleerd!

Alvast een gelukkig nieuwjaar.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

“Waarom de Ahlalbait (a)?”

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,


22/12/2015

De Heilige Koran heeft veel verschillende verzen genoemd over de Ahlalbait (a). De Koran heeft de mens aanbevolen om van hen te houden. De Koran heeft de mens aangespoord om aan hen te kleven en om hen te gehoorzamen. De Koran heeft de waarde en de positie van de Ahlalbait (a) verklaard. Voor degenen die zoeken naar de kennis van de Profeet (s), zoek dan naar de Ahlalbait (a) die de poorten zijn van zijn stad. Voor degenen die zijn uitspraak willen, lees dan de uitspraken van de Ahlalbait (a) die het aspect zijn van zijn welsprekendheid. Voor degenen die naar de goede manieren van de Profeet Mohammed (s) willen grijpen, grijp dan naar de Ahlalbait (a) die dé rolmodellen van zijn gedrag zijn. Voor degenen die naar de Profeet (s) willen kijken, kijk dan naar de Ahlalbait (a), want zij zijn de schoonheid van zijn gezicht. Uiteindelijk is het voor het geluk van de mens zélf om religie te nemen van de mensen van religie en om kennis te verwerven bij de oorsprong van kennis. Het is dus een plicht voor iedere moslim om de Ahlalbait (a) te respecteren, vast te houden aan hen en anderen dan hen te vermijden.

De Ahlalbait (a) zijn het voorbeeld van religie en bezitten over de volledige kennis om de leer van de islam van de Profeet Mohammed (s) te verspreiden onder de mensheid. Door hun handelingen, leerden zij de mensheid dat overwinning bereikt kan worden door opoffering, leven bereikt kan worden met de dood en eer bereikt kan worden door deugdzaamheid en moraliteit. Door de gebeurtenissen van de Ahlalbait (a), begrijpt de wereld de religie waar de Ahlalbait (a) hun leven voor hebben opgeofferd. De Ahlalbait (a) waren als een reflectie van de Profeet Mohammed (s) en hebben de voetsporen van de Profeet (s) gevolgd in het verspreiden van de islam door middel van hun intellect en morele gedrag.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Meer artikelen...