Gedetailleerde informatie betreft gebedstijden

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Tijdstip ochtendgebed:

Er is een valse en een ware dageraad (='al-fajr als-sadiq'). De definitie van 'al-fajr als-sadiq' bezit twee hoofdkenmerken: de horizon wordt horizontaal zichtbaar (de 'witte draad' op de oostelijke horizon); en de mensen kunnen het verschijnen van de ware dageraad waarnemen.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt het licht dat verschijnt voor de zonsopgang en blijft tot na de zonsondergang "schemering" genoemd. Schemering betekent letterlijk "het licht tussen de twee," dat wil zeggen, tussen dag en nacht of tussen nacht en dag. In het Arabisch, is "schemering" bekend als "as-shafaq."

Het is duidelijk dat het licht van de ochtend schemering geleidelijk in helderheid toeneemt; om de verschillende fasen van schemering te onderscheiden, hebben de wetenschappers het verdeeld in drie soorten schemering:

- De astronomische schemering: dit begint wanneer de zon centrum 18 graden onder de horizon is.

- De nautische schemering: dit gebeurt wanneer de zon centrum op 12 graden onder de horizon is.

- De Civiele schemering: dit gebeurt wanneer de zon centrum op 6 graden onder de horizon is.

De verschillen in de ochtendgebeden ontstaan omdat sommigen vanuit gaan van de aanvang van de Astronomische schemering en anderen uitgaan van de nautische schemering en weer anderen zitten daar tussenin.

Aangezien de tijd tussen de Astronomische schemering en de nautische schemering voor ons onbekend is, moeten we op basis van voorzorg als volgt handelen:

De astronomische schemering moet worden beschouwd als het begin van het vasten (Imsaak), voor de zekerheid bij 19,5 graden (zoncentrum onder horizon).

De nautische schemering moet worden beschouwd als het begin van de tijd van het ochtendgebed.

Uit voorzorg kun je het beste een uur voor zonsopgang beginnen met het ochtendgebed.

Uit voorzorg kun je het beste kort na aanvang van het nachtgebed beginnen met vasten (Imsaak). Echter voor het bepalen van het tijdstip van het nachtgebed is voor sommigen het tijdstip van het ochtendgebed voor nodig en deze is niet met zekerheid vast te stellen. Daarom wordt geadviseerd zo vroeg mogelijk de Imsaak te doen.

Tijdstip middaggebed:

Iets meer dan de helft van de daglengte. De daglengte is de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. Het tijdstip voor het verrichten van het middaggebed is dus daglengte delen door twee, plus tien minuten.

Tijdstip avondgebed:

Het avondgebed mag 25 tot 30 minuten na zonsondergang verricht worden.

Tijdstip nachtgebed:

Aanvang ten tijde van de helft van de tijd tussen zonsondergang en;

- aanvangstijdstip ochtendgebed (volgens Ayatollah Sayyed Sistani)

- zonsopgang (volgens Ayatollah Sayyed al-Khuie)

Let op: De tijden van zonsopgang en zonsondergang verschillen per stad.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken