Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Korte biografie internationale sprekers

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op deze pagina vind je een korte biografie over een aantal sprekers die AJO op bezoek heeft gehad.

> Sayed Moustafa Al Qazwini

Sayed Moustafa al-Qazwini is de zoon van Ayatollah Murteda Al-Qazwini. Hij is een ervaren internationale spreker, die als een van de eerste lezingen gaf in het Engels. Hij deed dit in verschillende steden in Amerika en in Engeland. Hij is de oprichter van de Islamic Educational Center of Orange County en Islamic Cultural Center of San Diego.

De Sayed heeft in 1985 zijn masterdiploma voor Islamitische studies behaald in Qom (Iran). Hij is hierna professor geweest in verschillende universiteiten, waaronder in Damascus (Syria) en Londen (Engeland).

Link naar het Twitteraccount van de Sayed: https://twitter.com/SMQazwini

> Sayed Hossein Al Qazwini

Sayed Hossein Alqazwini, een internationale geleerde en befaamde spreker, zal deze drie dagen vullen met zijn kennis en ons verrijken met de wetenschap van Islam.

Sayed Hossein Al Qazwini is de zoon van groot Ayatollah Sayed Murteda Al Qazwini. Hij is opgegroeid in de steden Washington en Michigan in Amerika. Ook is de Sayed actief geweest voor de Islamic Centre of America. Deze stichting is opgezet door zijn familie en is een van de grotere islamitische organisaties in Amerika.

Familie Al Qazwini is zeer actief in het geven van lezingen. Onder andere zijn broers en neven geven lezingen in verschillende talen. Sayed Hossein Al Qazwini is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van California, Berkley. Sinds 2004 heeft hij al ruim 10 jaar gestudeerd en les gegeven in de heilige steden Najaf en Karbala. Hij heeft onder andere les gekregen van Ayatollah Al Sheikh Baqir Al Irawani, Ayatollah Al Sayed Mohammed Ridha Al Sistani (zoon van groot Ayatollah Sayed Ali Al Sistani) en Ayatollah Al Sheikh Mohammed Al Sanad.

De Sayed heeft ook drie boeken geschreven op het gebied van islamitische jurespudentie en islamitische rechtsleer.

Link naar de Facebookpagina: https://www.facebook.com/sayedhossein.alqazwini

Lees meer

Afdrukken

Sayed Riadh Al Hakeem

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Sayed Riadh Sayed Riadh Al Hakeem is de zoon van de Groot Ayatollah Sayed Mohammed Said Al Hakeem in de heilige Najaf. Hij is geboren in het jaar 1958 in de heilige stad Najaf in Irak.

Hij heeft Islamitisch leer gestudeerd aan de relegie school in Najaf (Al Hawza) en specifiek het Arabische taal, Islamitische Jurisprudentie, Filosofie  en andere specialisaties.

Geleidelijk is hij gegroeid naar de hogere studies (universitair niveau) waar hij les heeft gekregen van grote geleerden als zijn vader en Groot Ayatollah Sayed Ali Al Sistani en Ayatollah Sheikh Alwahid en Sheikh Jawad Al Tabrizi waar hij zijn Bachelor in de Sharia heeft gehaald.

Lees meer

Afdrukken

Sayyid Muhammad Hussein at-Tabataba'i

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 

Al-Allamah al-Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i (1892-1981) is één van de grootste en origineelste denkers van de hedendaagse Moslimwereld. Hij was een productieve schrijver en een inspirerende leraar die zijn leven geheel aan de Islamitische studies wijdde. Zijn interesses waren gevarieerd en het gebied waar hij kennis over vergaarde was enorm.

Het aantal boeken dat hij schreef was rond de vierenveertig stuks, waarvan er drie verzamelingen van zijn artikelen zijn over diverse aspecten van de Islam en de Koran. Zijn belangrijke bijdragen zijn op het gebied van tafsir, de filosofie en de geschiedenis van het Sjiietische geloof. In de filosofie is het belangrijkste van zijn werken Usul-e falsafah wa rawish-e-riyalism (de Principes van Filosofie en de methode van realisme), dat in vijf volumes met verklarende toelichting en commentaar van de Martelaar Murtadha Mutahhari is gepubliceerd. Hierin wordt de Islamitische wereldvisie behandeld, die niet alleen tegengesteld is aan het idealisme dat de werkelijkheid van de materiële wereld ontkent, maar tevens tegengesteld is aan de materialistische visie op de wereld, die al de werkelijkheid minimaliseert tot dubbelzinnige materialistische mythen en verzinsels. Er wordt vastgesteld dat, terwijl de Islamitische visie op de wereld realistisch is, zowel de idealistische als de materialistische visie onrealistisch is.

Lees meer

Afdrukken

Ayatollah Al-sayyid Ali Al-Hussaini Al-Sistani

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 

 

 Voorwoord

Voor meer dan een halve eeuw is de school van de recente Grote Ayatullah Imam abul-Qassim al-Khu'i de onuitputtelijke bron geweest met verrijking van de Islamitische gedachtegoed en kennis. Van zijn school zijn tientallen juristen, geestelijken en hoogwaardigheidsbekleders afgestudeerd die het voortzetten van zijn ideologische weg op zich namen Deze was volledig gebaseerd op verwezenlijkingen en offers in de dienst van het geloof, de kennis, en de maatschappij. Onder hen bevinden zich eminente professoren van parochiale scholen, met name in het Heilige Najaf en Qum.

Sommigen van hen hebben het niveau van 'ijtiihad' bereikt- bekwaamheid om onafhankelijk een wettelijk oordeel af te leiden dat hen toelaat om het bureau van opperst godsdienstig gezag aan te nemen. Anderen bereikten zeer hoge niveaus die hen kwalificeerden voor het dragen van de verantwoordelijkheden van het onderwijzen en onderwijs.

De persoon met de meeste onderscheiding onder deze intelligente hoogwaardigheden is Zijne Eminentie Groot Ayatullah al-Sayyid Ali al-Hussani al-Sistani. Hij rangschikt zich als de intelligentste, het meest gekwalificeerde en best geïnformeerde onder de voormalige studenten van Imam al-khu'i. Hier zal getracht worden om een beeld van deze verdienstelijke geestelijke te beschrijven.

Lees meer

Afdrukken

Sayyed Fadlallah (r.a.)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

( Najaf, Irak, 16 november 1935 – Beiroet, Libanon, 4 juli 2010 )

Sayyed Fadlallah is een bekende sjiietische geleerde uit Libanon. Hij is geboren in de heilige stad Al-Najaf in het jaar 1354H/1935. Zijn vader studeerde daar Theologie. Hij was al een geleerde toen sayyed Fadlallah geboren werd.

De vader van Sayyed Fadlallah was erg belangrijk bij zijn opvoeding. Hij voedde hem op met de kennis van de Islam. Ook had zijn vader een grote invloed op zijn dagelijkse leven.

De sayyed is eerst naar een traditionele school geweest om de heilige Koran en de basisvaardigheden van het schrijven en lezen te leren. Later is hij van school gewisseld en is hij naar een modernere school geweest van de Jamiat Muntada Al Nasher. Hij begon op een zeer jonge leeftijd met het bestuderen van religie. Het volgen van de culturele ontwikkelingen onderscheidde de Sayyed van de meeste andere geleerden. Ook op het literatuur gebied was de sayyed zeer ontwikkeld. Zo las hij van jongs af aan veel literatuur uit Libanon, Egypte en Irak.

Lees meer

Afdrukken