Hoe bid ik?

In dit artikel zul je inshaAllah leren hoe je kunt bidden! Mocht je nog vragen hebben laat het ons weten!

Begrippenlijst

Rakat(s): Een segment uit het gebed wat begint met het staande deel, gevolgd door het voorover buigen en twee keer knielen met het hoofd op de grond en een eventuele zittende gebed. Na het opstaan begint een nieuw rakat.

Wajib: Wajib betekend verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vijf vaste gebeden. Er zijn echter ook niet verplichte.

Aya: (Letterlijk: een teken), vers of eenheid van de Heilige Qoraan.

Raka’a, ruku’: De positie waarin men buigt in het gebed.

Sujud: Buiging voorover waarbij het voorhoofd de grond raakt.

Surah: Een hoofdstuk of deel van de Heilige Koran.

Takbiratul ihram: De uiting aan het begin van het gebed: ‘Allahu Akbar”: God is Groot.

Tashahud: Dit spreek je uit wanneer je op de grond zit  (Al hamd ul lillah. Ash hadu an laa ilaha il lal lah wahdahu la sharika la. Wa ash hadu an na muhammad an abduhu wa rasooluh. Alla humma sal li ala muhammadin wa ale muhammad).

Tasleem: Dit spreek je uit wanneer je op de grond zit aan het einde van je gebed (Assalam mu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmat ul lahi wa barakatuh. Assalam mu alaina wa ala ibad dil lahis sualiheen. Assalam mu alaikum wa rahmatul lahi wabarakatuh).

 

De 5 verplichte gebeden

Fajr (2 rakat)

Het ochtend gebed bestaat uit de eerste twee rakats zoals in het stappenplan is opgenomen. Na het doorlopen van de stappen tot het einde van de 2e rakat wordt het gebed afgesloten met ‘de afsluiting’ wat te vinden is aan het einde van het stappenplan

Dhur (4 rakat)

Het middag gebed bestaat uit het complete stappenplan, namelijk vier rakats en ‘de afsluiting’.

Asr (4 rakat)

Het namiddag gebed bestaat wederom uit het complete stappenplan, vier rakats en ‘de afsluiting’.

Maghrib (3 rakat)

Het avond gebed bestaat uit de eerste drie rakats van het stappenplan. Hierbij word de derde rakat overgeslagen. Dus na de tweede rakat volgt de vierde van het stappenplan en hierna ‘de afsluiting’.

Isha (4 rakat)

Het na-avond gebed is het laatste gebed en bestaat weer uit 4 rakats volgens het stappenplan en ‘de afsluiting’.

De handelingen om het gebed uit te voeren:

ZEG: IK NEEM MIJ VOOR OM HET ISHA GEBED TE VERRICHTEN, VIER RAKATS, WAJIB. QURBATAN ILAL LAH

Vier rakats, verplicht gebed. In gehoorzaamheid zoek ik toevlucht tot Allah

DOE: Hef beide handen op tot naast je oren en zeg:

ALLAH HU AKBAR

Allah is groot 

Laat je handen weer zakken langs je lichaam

Het is verplicht om surat Al-Fatihah te reciteren tijdens de eerste twee rakats gevolgd door een andere surat.

1e RAKAT

BISMIL LAH HIR RAHMAN NIR RAHIM. AL HAMDU LIL LAHI RAB BIL AALAMEEN. AR RAHMAN NIR RAHIM. MALIKI YAWMID DIN. IYYA KA NA'BUDU WA IYYA KA NASTA'EEN. IHDI NAS SIRATAL MUSTAQEEMA SIRAT AL LAZEENA AN AMTA ALAY HIM GHAIRIL MAGHZOOBI ALAIHIM WAL LAZ ZUAL LEEN.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof behoort aan Allah de Liefhebbende, de Onderhouder, Ontwikkelaar en Voltooier van de werelden, de meest Barmhartige, de Genadevolle meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp. Houd ons op het rechte pad, het pad van hen die Gij gezegend heeft. Niet van hen waarmee Gij ontevreden zijt, noch van degenen die dwalen.

Voor de andere vers kiezen wij voor Surat Al Ikhlaas:

BIS MIL LAH HIR RAHMAN NIR RAHIM. QUL HU WAL LAH HU AHAD, ALLAH HUS SAMAD, LAM YA LID, WA LAM YU LAD, WA LAM YA KUL LA HOO KUFU WAN AHAD.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de Genadevolle. Zeg hij is God (de enige en unieke), De eeuwige god, Hij baarde niet en werd niet gebaard, En niemand is hem in enig opzicht gelijk.

ALLAH HU AKBAR

Allah is groot

Buig voorover (90°) en zet beide handen op je benen, net boven je knieën

en zeg:

SUBHANA RAB BI AL AZEE MI WA BI HAM DIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof buig ik. 

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Sta weer rechtop en zeg:

SAMI ALLAH HU LIMAN HAMIDAH ALLAH HU AKBAR

Allah hoort de genen die hem aanbidden, Allah is groot

Kniel, zo dat het voorhoofd in direct contact komt met de bodem. Zorg dat er niets (b.v. haar) tussen het voorhoofd en de bodem komt, dit is de ‘Sajda’.

Zeg:

SUBHANA RAB BI AL A'LAA WA BI HAMDIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof kniel ik

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Zit rechtop

en zeg: 

ALLAh HU AKBAR, AS TAGH FIR UL LAHA RABBI WA ATOOBU ILAIH

Allah is groot, Optioneel: Ik vraag Allah, mijn heer, om mijn zondes te bedekken en tot hem zoek ik toevlucht

Herhaal de ‘Sajda’. Hierna:

Sta op

 

en zeg (tijdens het opstaan): 

BI HAWL LIL LAHI WA QUWAT TI HI AQOOMO WA AQ'UD.

Door de kracht wat Allah mij geeft en vanwege het vermogen wat Allah mij geeft sta ik

2e RAKAT

BISMIL LAH HIR RAHMAN NIR RAHIM. AL HAMDU LIL LAHI RAB BIL AALAMEEN. AR RAHMAN NIR RAHIM. MALIKI YAWMID DIN. IYYA KA NA'BUDU WA IYYA KA NASTA'EEN. IHDI NAS SIRATAL MUSTAQEEMA SIRAT AL LAZEENA AN AMTA ALAY HIM GHAIRIL MAGHZOOBI ALAIHIM WAL LAZ ZUAL LEEN.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof behoort aan Allah de Liefhebbende, de Onderhouder, Ontwikkelaar en Voltooier van de werelden, de meest Barmhartige, de Genadevolle meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp. Houd ons op het rechte pad, het pad van hen die Gij gezegend heeft. Niet van hen waarmee Gij ontevreden zijt, noch van degenen die dwalen.

Voor de andere vers kiezen wij voor Surat Al Ikhlaas:

BIS MIL LAH HIR RAHMAN NIR RAHIM. QUL HU WAL LAH HU AHAD, ALLAH HUS SAMAD, LAM YA LID, WA LAM YU LAD, WA LAM YA KUL LA HOO KUFU WAN AHAD.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de Genadevolle. Zeg hij is God (de enige en unieke), De eeuwige god, Hij baarde niet en werd niet gebaard, En niemand is hem in enig opzicht gelijk.

ALLAH HU AKBAR

Allah is groot

Hef beide handen op en breng ze voor je gezicht samen met de handpalmen naar het gezicht toe,

en zeg hierna:

RABBANA AATINA FIDDOONYA HASANAT, WA FIL AAKHERA-TI HASANAT, WA QINA AZABAN NAR, ALLAH HU AKBAR

Onze Heer! Schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het Hiernamaals, en bescherm ons tegen de straf van het Vuur, Allah is groot.

ALLAH HU AKBAR

Allah is groot

Buig voorover (90°) en zet beide handen op je benen, net boven je knieën

en zeg:

SUBHANA RAB BI AL AZEE MI WA BI HAM DIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof buig ik. 

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Sta weer rechtop en zeg:

SAMI ALLAH HU LIMAN HAMIDAH ALLAH HU AKBAR

Allah hoort de genen die hem aanbidden, Allah is groot

Kniel, zo dat het voorhoofd in direct contact komt met de bodem. Zorg dat er niets (b.v. haar) tussen het voorhoofd en de bodem komt, dit is de ‘Sajda’.

Zeg:

SUBHANA RAB BI AL A'LAA WA BI HAMDIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof kniel ik

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Zit rechtop

en zeg: 

ALLAh HU AKBAR, AS TAGH FIR UL LAHA RABBI WA ATOOBU ILAIH

Allah is groot, Optioneel: Ik vraag Allah, mijn heer, om mijn zondes te bedekken en tot hem zoek ik toevlucht

Herhaal de ‘Sajda’. Blijf hierna dit keer zitten

en zeg:

AL HAMD UL LILLAH. ASH HADU AN LAA ILAHA IL LAL LAH WAHDAHU LA SHARIKA LA. WA ASH HADU AN NA MUHAMMAD AN ABDUHU WA RASOOLUH. ALLA HUMMA SAL LI ALA MUHAMMADIN WA ALE MUHAMMAD.

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, hij is enig en heeft geen gelijke, En ik getuig dat Mohammad zijn boodschapper en servant is. Oh Onze heer, zegen Mohammad en de volgelingen van Mohammad.

Sta op

en zeg (tijdens het opstaan): 

BI HAWL LIL LAHI WA QUWAT TI HI AQOOMO WA AQ'UD.

Door de kracht wat Allah mij geeft en vanwege het vermogen wat Allah mij geeft sta ik

3e RAKAT

SUBHAN ALLAHI WAL HAMDU LIL LAHI WA LAA ILAHA IL LAL LAHU WALLAHU AKBAR (3 maal)

Geprezen is God, alle glorie behoort hem toe en er is geen god behalve Allah. Allah is groot.

ALLAH HU AKBAR

Allah is groot

Buig voorover (90°) en zet beide handen op je benen, net boven je knieën

en zeg:

SUBHANA RAB BI AL AZEE MI WA BI HAM DIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof buig ik. 

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Sta weer rechtop en zeg:

SAMI ALLAH HU LIMAN HAMIDAH ALLAH HU AKBAR

Allah hoort de genen die hem aanbidden, Allah is groot

Kniel, zo dat het voorhoofd in direct contact komt met de bodem. Zorg dat er niets (b.v. haar) tussen het voorhoofd en de bodem komt, dit is de ‘Sajda’.

Zeg:

SUBHANA RAB BI AL A'LAA WA BI HAMDIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof kniel ik

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Zit rechtop

en zeg: 

ALLAh HU AKBAR, AS TAGH FIR UL LAHA RABBI WA ATOOBU ILAIH

Allah is groot, Optioneel: Ik vraag Allah, mijn heer, om mijn zondes te bedekken en tot hem zoek ik toevlucht

Herhaal de ‘Sajda’.

Sta op

 

en zeg (tijdens het opstaan): 

BI HAWL LIL LAHI WA QUWAT TI HI AQOOMO WA AQ'UD.

Door de kracht wat Allah mij geeft en vanwege het vermogen wat Allah mij geeft sta ik

4e RAKAT

SUBHAN ALLAHI WAL HAMDU LIL LAHI WA LAA ILAHA IL LAL LAHU WALLAHU AKBAR (3 maal)

Geprezen is God, alle glorie behoort hem toe en er is geen god behalve Allah. Allah is groot.

ALLAH HU AKBAR

Allah is groot

Buig voorover (90°) en zet beide handen op je benen, net boven je knieën

en zeg:

SUBHANA RAB BI AL AZEE MI WA BI HAM DIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof buig ik. 

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Sta weer rechtop en zeg:

SAMI ALLAH HU LIMAN HAMIDAH ALLAH HU AKBAR

Allah hoort de genen die hem aanbidden, Allah is groot

Kniel, zo dat het voorhoofd in direct contact komt met de bodem. Zorg dat er niets (b.v. haar) tussen het voorhoofd en de bodem komt, dit is de ‘Sajda’.

Zeg:

SUBHANA RAB BI AL A'LAA WA BI HAMDIH

Vrij van alle onvolkomenheden is mijn heer en met zijn lof kniel ik

(Het is eveneens toegestaan om 3 keer SUBHAN ALLAH te zeggen)

Zit rechtop

en zeg: 

ALLAh HU AKBAR, AS TAGH FIR UL LAHA RABBI WA ATOOBU ILAIH

Allah is groot, Optioneel: Ik vraag Allah, mijn heer, om mijn zondes te bedekken en tot hem zoek ik toevlucht

Herhaal de ‘Sajda’. Blijf hierna dit keer zitten

en zeg:

AL HAMD UL LILLAH. ASH HADU AN LAA ILAHA IL LAL LAH WAHDAHU LA SHARIKA LA. WA ASH HADU AN NA MUHAMMAD AN ABDUHU WA RASOOLUH. ALLA HUMMA SAL LI ALA MUHAMMADIN WA ALE MUHAMMAD.

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, hij is enig en heeft geen gelijke, En ik getuig dat Mohammad zijn boodschapper en servant is. Oh Onze heer, zegen Mohammad en de volgelingen van Mohammad.

DE AFSLUITING

Sluit het gebed af met:

ASSALAM MU ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WA RAHMAT UL LAHI WA BARAKATUH. ASSALAM MU ALAINA WA ALA IBAD DIL LAHIS SUALIHEEN. ASSALAM MU ALAIKUM WA RAHMATUL LAHI WABARAKATUH.

Vrede zij met u, O boodschapper en de genade van god en zijn zegening zij met u. Vrede zij met ons, en tot de deugdzame dienaren van God. Vrede zij met u allen en de genade van god en zijn zegeningen.

ALLAH HU AKBAR (3 maal)

Allah is groot

-- Einde van het gebed! -- 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afbeeldingen van: Praytime.info

Reacties   

-1 #11 MJ 22-09-2017 07:43
Salam aleykum. Veel dank voor deze instructie. De duidelijkste tot nu toe die ik zag! Nu nog de teksten memoriseren.
Citeer
-2 #10 Ahlalbait Jongeren 20-09-2017 11:00
mochtar nasiri zei:
waarom zijn de geben verplicht :-)Salam aleekum,

Meer informatie is hier te vinden:

http://www.ahlalbait.nl/index.php/de-geboden/82-het-gebed

Ws,
AJO
Citeer
-1 #9 mochtar nasiri 17-07-2017 08:42
waarom zijn de geben verplicht :-)
Citeer
-2 #8 Ahlalbait Jongeren 15-12-2016 13:17
Salam aleekum beste Um Musa,

Bedankt voor je bericht en excuus voor de late reactie.

Schriftelijke informatie over de Wudu kun je hier vinden op onze site:

http://ahlalbait.nl/index.php/handelingen/397-dewassing

Een video ter instructie kun je hier vinden:

https://www.facebook.com/sh.alsalami.public.page/videos/486680591515351/

Mocht je nog andere vragen hebben, dan horen we het graag.

Ws,
AJO
Citeer
+3 #7 Umm Musa 30-11-2016 17:26
Salamun 'alaycum
Mijn kind zou graag leren bidden (ma sja'Allah het gebed is in detail weergegeven), maar spijtig genoeg vind ik de wudu' niet op jullie site. Hij zal het dan met de video moeten stellen. Het gebed is uitvoeriger dan de kleine rituele wassing.
Alvast bedankt voor alle moeite en moge God, de Almachtige jullie belonen in deze wereld en in het Hiernamaals.
Hoop in sja'Allah dat er een kinderhoek zal gecreëerd worden op jullie site. Misschien bestaat die al, maar dan moet ik die nog ontdekken.
Ma'a salama
Citeer
+2 #6 Ahlalbait Jongeren 30-12-2015 21:38
Salam aleekum,

Het zevende basiselement van het gebed is de tashahhud.

Tashahhud is verplicht om te zeggen na elke tweede sujud van de tweede ruku van elk gebed, en na de laatste ruku van het maghrib- , dhor, asr en ishagebed.

* Wat moet ik dan zeggen?

- Zeg: “Ashhadu alla Illaha Illal Lah, Wahadahu La Sharika Lah. Wa ashhadu Anna Mohammadan Abduhu Wa Rasuluh, Allahumma Salli Ala Mohammadiw Aali Mohammed” (Ik getuig dat er geen god is dan God, Hij is één en zonder deelgenoten; en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, moge vrede zijn met Mohammed en zijn zuivere Nakomelingen). Je moet er wel op letten dat je stil zit en dat je het genoemde ononderbroken opzegt.

Het achtste basiselement is de tasliem.

De tasliem zeggen is verplicht in de laatste ruku van elk gebed. Het wordt meteen na de tashahhud gezegd, terwijl je nog steeds zit.

* Wat moet ik zeggen?

- Het absolute minimum is zeggen: “Assalamu aleikum” (vrede zij met u). Maar het is ten zeerste aanbevolen dat je eraan toevoegt: “Wa Rachmatul Lahi wa Barakatuh” (en Gods genade en zegeningen), Assalamu Aleika Ayyuhan Nabiyu wa Rahmatul Lahi wa Barakatuh” (moge vrede, genade en zegeningen met u zijn, o Profeet) en: “Assalamu alaina wa Ala Ibadil Lahis Salihien” (Moge vrede met ons zijn en de goede onder Allah’s dienaren). Assalamu Aleikum wa Rahmatul Lahi wa Barakatuh” (vrede, genade en zegeningen van Allah met u).

• Voor meer informatie over het gebed zie:

http://www.ahlalbait.nl/index.php/leer-de-fiqh/90-leer-de-fiqh-het-gebed-deel-1

Ws,
AJO
Citeer
-2 #5 brahim 24-12-2015 19:16
salaamo 3alaykom,

ik vroeg mij af bij het afsluiten van het gebed,
al tahiyaat al moebarakaat al salawaato tayibaato lilaah asalaamo 3alyna wa 3ala 3ibaad allah al salihiiin as salaamo 3alayokom wa ra7mato laahi wa barakatoh (tawheed) ashhado anna la ilaha illa laah wa ash ha do anna mohammadan rasoul allah, allah homma salli ala mohammd wa ali mohammad kama salayta 3ala ibrahim wa ali ibrahim , wa barek 3ala sayedna mohammad wa aali mohammad kama barakta aala sayidna ibrahim wa aali ibrahim innaka hamidon majiid. ( en dan de engelen (malaika tasliim geven) zo is het mij geleerd nou hoe is dat dan en is er enige fout ering. jazakom allaho khairan ya ikhwani salaamo 3alaykom wa rahmat allaho wa barakatoh
Citeer
+3 #4 Ahlalbait Jongeren 29-06-2015 03:52
Salam aleekum beste Amira,

Bedankt voor je vraag.

Op deze site kun je het bewegend zien:

http://www.praytime.info/tutor.html

Het is wel in het Engels, maar de vertaling kun je hierboven terug vinden. Eerst moet je links selecteren welk gebed je wilt leren (bv Fajr of Dhur) en dan zal hij autmatisch alle stappen laten zien en voorlezen.

Mocht het nog steeds onduidelijk zijn laat het ons dan weten.

Ws,
AJO
Citeer
+3 #3 Amira 28-06-2015 16:28
As salaam aleekum
Ik snap net zo goed hoe dat in elkaar zit met de rak'aht.
Je bid het gebed 1maal dan heb je 1 rak'aht dan zeggen ze dat je terug moet gaan naar het begin een bepaalde stappen moet overslaan en vanaf daar kan ik niet echt meer volgen.
Alvast bedankt wa salaam
Citeer
+4 #2 Ahlalbait Jongeren 24-03-2015 18:12
Salam aleekum beste broeder/zuster,

Bedankt voor je vraag.

Een korte antwoord op je vraag vind je hier:

http://www.ahlalbait.nl/index.php/vraag-en-antwoord/441-geloofsleer

Een uitgebreide uitleg hierover die wij aanraden is het volgende:

http://www.al-islam.org/nutshell/files/combine-nl.pdf

InshaAllah beantwoordt dit je vraag.

Ws,
AJO
Citeer

Plaats reactie

Zie onze disclaimer voor de regels:

http://ahlalbait.nl/index.php/disclaimer


Beveiligingscode
Vernieuwen