Over ons

Beste Jongeren,  Assalamu Alaikom,

Wij zijn de Ahlalbait Jongeren Organisatie, gevestigd in Nederland. De organisatie is opgezet in het jaar 2007 door vrijwillige jongeren die zich in willen zetten voor de bestwil van de moslimjongeren in het algemeen en de moslimjongeren die de Ahlalbait volgen  in het bijzonder. De organisatie is onafhankelijk en werkt uit oogpunt van de belangen van de moslimjongeren.

Wij willen ervoor zorgen dat de (sjiitische) moslimjongeren in Nederland hun plek vinden en dat zij met elkaar in contact komen. Het kennen en bewust zijn van de identiteit en het geloof is een speerpunt.

Natuurlijk is het zeer belangrijk om in deze maatschappij te integreren met het behouden van de eigen identiteit. Het is ook vanzelfsprekend dat Nederlands onze officiële communicatietaal is.

We zetten een aantal doelen van de organisatie op een rij:

- Het informeren van jongeren met een sjiitisch-islamitische achtergrond over hun geloof, zijn basisprincipes, ideologie, waarden en normen.

- Het vergroten van kennis over de islam en de leer van de Ahlalbait bij niet-moslims en bij andere islamitische stromingen.

- Het vergroten van wederzijds begrip tussen niet-moslimjongeren en Ahlalbaitvolgende moslimjongeren en deze samenbrengen.

- Het helpen bevorderen van de integratie en emancipatie van Ahlalbaitvolgende moslimjongeren in de Nederlandse maatschappij.

- Het adviseren en ondersteunen van de achterban bij maatschappelijke vraagstukken, zoals opleiding, werk en dergelijke.

- Het worden van een spreekbuis voor de Ahlalbaitvolgende moslimjongeren in verschillende richtingen.

- Het adviseren en meewerken aan oplossingen voor knelpunten en problemen van onze jongeren.

- Het vieren en herdenken van religieuze aangelegenheden.

De organisatie is voor alle (sjiitische) jongeren, wij maken geen onderscheid op basis van afkomst. Iedereen is welkom en wij respecteren tegelijkertijd ook alle culturen. Zo komen de leden van de organisatie ook van verschillende afkomsten en culturen, in het bestuur, in actieve comités en de huidige achterban.

Wij willen onze doelen bereiken op verschillende manieren. Van debatten en lezingen tot het vieren van religieuze activiteiten en het organiseren van recreatieve en educatieve aangelegenheden.

De organisatie bestaat uit een bestuur dat verantwoordelijk is voor de strategie en voor de juiste samenhang van de organisatie. Er zijn verschillende comités die verantwoordelijk zijn voor de uitvoerende taken van de organisatie. De geregistreerde leden vormen de achterban en klankboord voor de organisatie.

Het is altijd mogelijk om als lid aan de organisatie verbonden te zijn. Je kunt jezelf aanmelden om als lid deel te nemen aan alle activiteiten. Maar we verwachten dat je meer wilt doen en jezelf ook aanmeldt voor een open plek in een van de comités.

Wassalam,

Ahlalbait Jongeren

Bankgegevens:

Ahlalbait Jongeren te Rotterdam

Bankrekening: 56.78.63.379

IBAN: NL60ABNA0567863379

BIC: ABNANL2A

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

Tags: over, ons, de , organisatie

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.