Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Khadija (a), de eerste vrouw in de islam

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Sayeda Khadija (a) werd volgens een aantal geboren in het jaar 565 na Christus. Zij groeide op en leefde in een ‘anti-vrouwen’-samenleving. Een samenleving die als volgt wordt geïllustreerd in de Koran (Hoofdstuk 16; Verzen 58 en 59):  

“Wanneer één van hen bericht krijgt over (de geboorte van) een vrouw (kind), wordt zijn gezicht donker en wordt hij vervuld van innerlijk verdriet! Met schaamte verbergt hij zich voor zijn volk, vanwege het slechte nieuws dat hij heeft gehad! Zal hij het vasthouden aan (lijden en) minachting, of het in het stof begraven? Ah! Wat een kwaad (keuze) beslissen ze.”

De belangrijkste reden voor een Arabier om zijn dochter na haar geboorte te vermoorden was in die tijd de angst voor gevangenneming tijdens/na één van de oorlogen tussen de stammen wanneer zij zou opgroeien. Dit  zou namelijk betekenen dat ze een slaaf van de vijand zou worden. Deze status als slaaf zou haar familie en stam ten schande brengen. Een andere reden voor moord was de angst voor armoede, oftewel de angst dat de dochter een economische last zou worden. Een kind dat ‘consumeert maar niks produceert’, aldus het pre-islamitische Arabië. De Islam veroordeelde dit in de Koran:

“Dood uw kinderen niet uit angst voor gebrek: wij zullen voor hen zorgen, evenals voor u. Voorwaar, het doden van hen is een grote zonde.”(Hoofdstuk 17; Vers 31)

Er waren ook Arabieren die hun dochters niet doodden, maar hun rechten ontzegden. Ze wilden niets aan hun dochters uitgeven, omdat de dochters, zodra ze getrouwd zouden zijn, naar de huizen van hun mannen zouden verhuizen. 

Nu heb je een beeld van de tijd en omgeving waarin Sayeda Khadija (a) een groot internationaal familiebedrijf bestuurde. Wat zij heeft weten te bereiken, zou op dat moment opmerkelijk zijn in elk land, voor mensen van elke leeftijd en voor mensen van elk geslacht.

Echter zijn haar prestaties nog opmerkelijker wanneer men kijkt naar de ‘anti-vrouwen’-oriëntatie van de Arabische samenleving toentertijd. Dit is een bewijs van haar vermogen om haar lot te beheersen door de inzet van haar intelligentie, wilskracht en karakter. Met de winst die zij maakte, hielp zij de armen, de weduwen, de wezen, de zieken en de gehandicapten. Wanneer arme meisjes wilden trouwen, hielp zij daarbij en gaf ze een bruidsschat namens hun.

Reflecterend op haar verhaal realiseer ik mij dat ik in mijn leven nooit moet opgeven en dat ik het niet van mijn omgeving moet laten afhangen om iets te bereiken. Dat ik ondanks moeilijkheden alsnog goed kan presteren.  Daarnaast sta ik stil bij het feit wat zij deed met de winst die zij boekte door haar harde werken. Zij deelde het met anderen. Anderen die het minder hadden. 

Allah (swt) zegt hierover in de Koran (Hoofdstuk 9; Vers 99):

 “Zij die geloven in Allah en het hiernamaals en hetgeen wat zij op de weg van God uitgeven zien zij als een middel om dichter bij Hem te komen en de zegeningen van de profeet te krijgen. Voorwaar, Zonder twijfel is dit een manier van (het creëren van) nabijheid voor hen. God zal hen in zijne genade opnemen; want God is barmhartig en genadig.”

Ik stelde mijzelf de volgende vragen:

  • "Ben ik bereid om mijn medemens, ongeacht zijn behoefte, te helpen enkel voor Gods tevredenheid, ofdoe ik het ook deels om gezien te worden als een goed en gul persoon door mijn omgeving?"
  • “Van wie zijn tevredenheid en waardering ben ik in behoefte? De Schepper of zijn schepping?”
  • “Kan ik mijn nafs doden en goed doen, enkel met als niya (intentie) ‘dichterbij Allah (swt) te komen’ zoals mijn rolmodel, Sayeda Khadija (a)?”

Lees meer

Afdrukken

De geliefde Fatima Al- Masuma (a)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Fatima Al- Masuma (a) leefde de eerste zes jaar van haar leven met haar liefdevolle vader, de zevende Imam, Imam Al Kathim (a), de hoge kennis van haar vader (die oorspronkelijk afkomstig is van de Profeet Mohammed) heeft ze overgenomen en verspreid via het antwoord geven op vragen via brieven en via haar eigen morele deugden en prachtige daden omwille van Allah (swt). Haar moeder was Najmah Kathun die een slaaf was uit Noord Afrika en gekocht werd door de geliefde Hamidah, de moeder van Imam Al Kathim (a). Nadat Najmah Kathun in het huis kwam van de Ahlalbait (a), bereikte zij een hoge niveau van intellectuele kennis en spirituele uitstekendheid door de leer van de geliefde Hamidah, de moeder van Imam Al Kathim (a). Deze bijzondere en eervolle vrouw verspreidde de islam van haar grootvader, de Profeet Mohammed (s), en had als vrouw een hoge positie en status in de familie, in de maatschappij én in de islam. Een moedige vrouw die ondanks het feit dat haar vader, Imam Al Kathim (a) gearresteerd werd door de bevelen van Harun (de vijfde Abbasid Kalief) en via Basra van Medina naar Bagdad werd gebracht en vervolgens daar werd gevangen tot zijn dood, geduldig bleef vasthouden aan de islamitische leer en wijsheden van haar vader die bekend stond om zijn verdraagzaamheid tegen woede, ofwel de onderdrukker van woede in tijden van onrecht en vernedering.

Lees meer

Afdrukken

Biografie Aminah Al-Sadr  

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Aminah Haidar Al-Sadr was geboren in de heilige stad Al Kathemia, Bagdad, in 1937. Haar vader, een bekende religieuze leider, stierf toen zij twee jaar was. Zij genoot van de liefdevolle verzorging van haar moeder en twee lieve broers, Sayyid Ismael en Ayatollah Mohammed Baqir Al-Sadr. 

Aminah Al-Sadr, bekend als Bint Al-Huda, woonde geen enkele school bij, omdat zij door haar twee geleerde broers werd onderwezen, vooral door Ayatollah Mohammed Baqir, die haar stralende talent herkende. Als tiener vulde Bint Al-Huda haar tijd met het veel lezen over de islam en ze gaf al haar geld uit aan nuttige boeken om haar kennis te vergroten. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw domineerde de westerse culturele waarden over de Arabieren en de islamitische landen van de wereld, waardoor veel afwijking en corruptie ontstond. 

Op de leeftijd van twintig jaar begon Bint Al-Huda met het schrijven van artikelen in Al-Adhwa magazine die gepubliceerd werd door de religieuzen in de heilige stad van Najaf, Irak. Haar artikelen trokken de aandacht van de intellectuelen in Najaf en werden de kracht van iedere vrouw die haar leven wilde verlichten met kennis en toewijding. Haar teksten wekten een samenleving die, net als vele andere samenlevingen in andere islamitische landen, begon af te wijken van de waarheid onder het mom van vrijheid en gelijkheid. Door haar bezit van een scherpe inzicht, voelde Aminah Bint Al-Huda dat er een grote schade was toegebracht aan de islam door de opzettelijke corruptie van vrouwen. Haar kort geschreven verhalen hadden een enorm effect op de maatschappij, omdat zij de ware islamitische concepten betreffende de vrouw en haar specifieke rol in een gezonde samenleving wist te verspreiden door middel van haar pen. 

Het is heel jammer en een serieuze ernstige tegenslag dat de moslima’s van de wereld deze geweldige jonge vrouwelijke schrijfster verloren. Een grote misdaad van de Iraakse Bathistische regime was de marteling van deze nobele dame en haar broer die tevens een religieuze geleerde was, ayatollah Mohammed Baqir Al-Sadr (moge Allah (swt) hen beiden zegenen). De tirannieke, anti-islamitische regime van Saddam was zich bewust van hun dappere strijd omwille van de islam en besloot daarom om hen af te maken. Ze werden gearresteerd in april 1980 en drie dagen later vermoord. 

Moge Allah (swt) alle zegeningen naar deze martelaars sturen en de persoonlijkheid en teksten van Bint Al-Huda tot op de dag vandaag in onze gedachten en handelingen laten voortleven. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Aqiele Zainab (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op de nacht van vrijdag de 19e ging Zainab's vader Imam Ali (a) naar de moskee om het gebed te verrichtten. Tijdens de sajdah (neerknieling) werd hij dodelijk verwond door Ibn Muljim. Twee dagen later stierf hij door zijn wonden. Zainab (a) keerde hierna samen met haar man naar Medina terug. Tien jaar later maakte Zainab (a) alweer een groot verlies mee. Haar broer Imam Hassan (a) werd slachtoffer van de naar macht verlangende Bani Umayya. Imam Hussain (a) werd hierna de leider van de moslims. Mu'awiya dwong in de volgende 6 jaren de mensen trouw te getuigen aan zijn zoon Yazid. Imam Hussain (a) weigerde trouw te getuigen en besloot Medina te verlaten om naar Kufa te gaan. Hij had gehoord dat daar veel mensen waren die zijn hulp nodig hadden om verlost te worden van de tiran.

Toen Zainab (a) hoorde dat Imam Hussain naar Kufa zou gaan vertrekken, vroeg ze haar man Abdullah toestemming haar mee te laten gaan. Hij vertelde haar dat deze reis veel moeilijkheden met zich mee zal brengen en erg zwaar was. Ze zei hierop: "Mijn moeder verliet me niet om van veraf toe te kijken naar de dag waarop mijn broer er alleen voor staat, omringd door vijanden zonder vriend of verdediger. Je weet dat voor 55 jaar mijn broer en ik nooit zijn gescheiden. Als ik hem nu verlaat, hoe zal ik dan mijn moeder onder ogen kunnen zien, die op het moment van haar dood had gezegd: "Zainab, na mij ben je zowel moeder als zus voor Hussain (a)"? Het is verplicht voor mij om bij jou te blijven, maar als ik nu niet met hem mee ga, dan zal ik de scheiding niet kunnen dragen." Abdullah gaf haar toestemming te vertrekken. Zelf had hij ook mee gewild om de Imam te vergezellen, maar hij kon niet mee door een ziekte. Zainab (a) was haar hele leven al voorbereid op het lot van haar en haar broer. Ze gaf de voorkeur de moeilijkheden van Karbala onder ogen zien dan ooit van hem gescheiden te worden.

Lees meer

Afdrukken

Khadija bint Ghoewiled, vrouw van onze profeet Mohammed (s)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de Genadevolle

Khadija (a) was de eerste echtgenote van onze profeet Mohammed (s). Als rijke zakenvrouw dreef ze zelf geen handel, maar nam mannen in dienst die zij op pad stuurde om voor haar de handel te drijven. Met haar handel concentreerde ze zich voornamelijk op het shamgebied (Syrië, Palestina etc.). Zodoende kreeg ze door haar bekendheid een zeer goede reputatie.

Geruchten gingen rond dat er een man in Mekka was (de profeet Mohammed (s)), die bekend stond als ‘de eerlijke en betrouwbare’. Naar aanleiding van deze positieve berichten, heeft ze de profeet gevraagd voor haar te komen werken. Daarop accepteerde hij haar aanbod. Gevolgd door een bediende van haar, werd hij naar het Shamgebied gestuurd. Tijdens zijn reis had de profeet (s) veel winst gemaakt. Khadija (a) was erg blij en tevreden hiermee, maar was vooral ook blij met de eerlijkheid van Mohammed (s). De mannen die zij eerder in dienst had waren namelijk altijd oneerlijk en gaven haar nooit de volledige winst. Dit integendeel tot de behoorlijke manieren van de profeet (a). Bovendien hoorde Khadija (a) van haar bediende hoe eerlijk Mohammed (s) geweest was tijdens het zakendoen.

Nadat de profeet (s) een periode voor Khadija (a) had gewerkt, voelde zij zich aangetrokken tot de goede en mooie eigenschappen die de profeet (s) bezat. Hij was eerlijk, betrouwbaar en bovendien was ze heel tevreden over zijn manier van handel drijven. Daarop vroeg ze hem ten huwelijk en de profeet (s) had haar aanzoek geaccepteerd. De leeftijd van Khadija (a) was destijds 40 en Mohammed (s) was 25 jaar oud.

De eerste persoon die in de islam geloofde was Khadija (a). Zij was de eerste die getuigde dat Allah de Enige God is en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Er is overgeleverd over ibn Abbas dat hij zei : De eerste man die geloofde in de profeet (s) was Ali (a) en de eerste vrouw was Khadija (a).

Wanneer de profeet (s) in moeilijke tijden verkeerde, stond Khadija (a) altijd aan zijn kant. Zo steunde ze hem met het verkondigen van de islam en stond ze altijd aan zijn kant door hem door de moeilijke tijden heen te helpen. Ze troostte hem wanneer de mensen hem vertelden dat hij een leugenaar was en hielp hem met haar geld en inzet om de islam te verkondigen en deelde zijn zorgen. Dit bleef ze volhouden tot het laatste moment in haar leven! De profeet (s), zei: ‘Zij geloofde in me toen de mensen mij in niet geloofden, zij vertrouwde me toen de mensen vonden dat ik onwaarheden vertelde, zij deelde haar geld met mij toen de mensen mij alles ontnamen en Allah heeft mij alleen van haar kinderen geschonken en niet van een andere vrouw.’

Lees meer

Afdrukken