Het eerste huwelijk van de profeet Mohammed (s)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Het eerste huwelijk van de profeet Mohammed (s)

De jeugdperiode is een periode van bloei van instincten en het opkomen van seksuele drang. Het is een periode van rijpheid, waardoor men zich in deze periode aangetrokken zal voelen aan het ander geslacht. De hartstocht begint in de harten van de mens, die niet zal worden gedoofd, tenzij een vereniging van huwelijk wordt gevormd. Slechts op deze wijze kan men vrede in gedachten vinden. Dit voor het juiste gebruik van een dergelijk vermogen en om verschillende afwijkingen te voorkomen, die een hinder kunnen zijn voor de menselijke maatschappijen. De Islam heeft de opdracht gegeven om de jeugd zo spoedig mogelijk te laten huwen en niet een of ander excuus te gebruiken om het uit te stellen.

Alleen als de financiële middelen niet toereikend zijn, om aan de verantwoordelijkheid van het huwelijk te voldoen, kan het uitgesteld worden. Maar men moet zich echter wel onthouden van verboden handelingen.

De profeet Mohammed (s) leed aan dergelijke harde voorwaardes. Wegens financiële problemen, kon hij niet trouwen tot dat hij 25 jaar werd. Hij vond het verstandig zich tijdelijk van huwelijk te onthouden, tot dat een geschikte gelegenheid komt, waarbij hij in staat kon zijn om een familie te vormen.

Het voorstel van Khadija om zaken te doen.

Khadija, een eerbare rijke vrouw van Quraysh (bekende stam van Mekka des tijd), was gewend om haar rijkdom ter beschikking te stellen aan anderen met wie ze handel dreef en in ruil daarvan ontving ze loon.

De profeet Mohammed (s) was door heel Arabië zeer bekend met zijn eerlijkheid, goede deugd en betrouwbaarheid.  Khadija hoorde over hem en begon naar een samenwerking te streven. Toen deed zij dit voorstel aan hem: Ik zal tot u mijn bezittingen en een bediende, Masara, beschikbaar stellen en ik zal u meer dan anderen betalen.

De profeet Mohammed (s) was goed bewust van de financiële kwesties van zijn oom. Omdat hij oud was geworden, had hij een laag inkomen en een grote familie. Mohammed (s) keurde het voorstel van Khadija goed.

Khadija

Khadija, de dochter van Khuwalid, was een dame van goed karakter. Zij was tweemaal getrouwd, aan Abu Halah en Atigh Makhzumi, en tweemaal weduwe geworden. Hoewel zij veertig jaar oud was, hadden haar enorm rijkdom, populariteit en gezag vele rijke en krachtige mannen van Quraysh aangetrokken om met haar te gaan trouwen. Maar zij keurde geen van hen als haar echtgenoot goed en vermeed het huwelijk. Want zij wist goed dat zij geïnteresseerd waren in haar rijkdom of ze waren mensen die een slecht karakter hadden.

Het huwelijkse aanzoek van Khadija aan de profeet Mohammed (s)

Khadija vroeg Nafisa (die net als een hechte vriendin was voor Khadija en die aan haar altijd haar geheimen vertrouwde) om aan de Profeet (s) over huwelijk te spreken. Nafisa ging naar hem toe en vroeg: ´´Waarom bent u niet getrouwd?´´ Hij antwoordde: ´´Mijn levensomstandigheden en financiële situatie stellen me niet in staat om te gaan trouwen´´. Nafisa zei: ´´Zult u akkoord gaan om te trouwen als dit probleem wordt opgelost en een rijke, mooie en eerbare vrouw van een bekende familie u vraagt om met haar te gaan huwen?´´ Hij vroeg: ´´Wie is deze vrouw waar u het over heeft?´´ Nafisa antwoordde: ´´Khadija´´.

Hij (s) zei:´´Hoe is het mogelijk? Zij heeft het aanzoek van vele rijke en krachtige mannen van Quraysh afgewezen. Zou zij met mij willen trouwen?´´

Nafisa zei: ´´Deze vereniging is mogelijk en ik zal het regelen.´´

Wanneer de profeet Mohammed (s) vrij zeker was geworden dat Khadija met hem wilde trouwen, sprak Profeet (s) met zijn ooms over de kwestie. Zij waren zeer blij met dit goede nieuws en zij regelden het huwelijk voor hun heilige neef. Eindelijk werd dit bijzondere huwelijk met speciale plechtigheden gevierd.

Profeet Mohammed (s) bracht 25 jaar van zijn leven met Khadija door, die niet alleen een lieve vrouw, maar ook de meest behulpzame partner voor hem was. Deze periode wordt beschouwd als de beste periode van het gehuwde leven van de profeet (s).

Khadija, vrede zij met haar, was de eerste vrouw, die in de goddelijke openbaring van de profeet (s) geloofde. Zij stelde al haar rijkdom in zijn beschikking, om de Islam te verspreiden en te bevorderen.

Zijn dochter Fatima (a) was een zeer belangrijke en geëerde persoon. Khadija verhief haar echtgenoot en toonde grote waardering en zelfoffer voor hem en voor de bevordering van de islam. De profeet (s) hield erg van haar en heeft haar het hoogst gerespecteerd gedurende haar hele leven, maar zelfs ook na haar dood eerbiedigde hij haar. Elke keer dacht hij aan haar, werd zijn heilig hart daarmee gevuld met verdriet en huilde hij bij haar verlies.

Khadija stierf rond de leeftijd van 65, tien jaar na de bekendmaking van de missie van de profeet (s). Op deze wijze werd het huis van onze Heilige Profeet (s) voor altijd arm aan het licht van het bestaan van Khadija.

Opmerking: De overleveringen verschillen over de leeftijd van khafija op de dag van haar huwelijk: de meest bekende overleveringen noemen de leeftijd van 40 jaar, maar er zijn overleveringen die de leeftijd van 28 jaar vermelden.

Bronnen:

Het boek:

A Glance at the Life of the Holy Prophet of Islam

Door: Dar Rah Haqq's Board of Writers --> vertaald door: N. Tawheedi

Link daarvan: http://al-islam.org/glance/

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken