De tekenen van Allah in de Belgische Ardennen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Een ontdekkingstocht van een aantal dagen door de Belgische Ardennen is een verrijking voor de mensheid om de tekenen en wonderen van Allah te verkennen. Eenmaal aangekomen in het oude station van Verviers dat volledig gerenoveerd is tot een hotel aan de rand van de Belgische Ardennen, zie je meteen het mooie natuur in het strekkend uitzicht.Het oude station van Verviers volledig gerenoveerd tot een karakteristiek hotel.

Het besef dat in dit gebouw een volk heeft geleefd dat nu niet meer leeft is bizar. ‘..en mijn Heer zal een ander volk uw plaats doen innemen’ (Surat Hud; vers 57). Dit bevestigt dat alles in dit leven vergankelijk is en eigendommen niet in absolute zin zijn uit te drukken. Het eigendom is en blijft van Allah.

Indien Hij wil, zal Hij u, o volk, wegnemen en anderen in uw plaats brengen…(Soerat al-Nisaae, vers 133)

Een van de belangrijkste plaatsbestemmingen waren de bewonderenswaardige watervallen van Coo waar een attractieprak gelegen is onderaan deze watervallen. Op deze bestemming kunnen allerlei activiteiten worden ondernomen. Een verblijf op een camping is hier ook mogelijk.Momentopname onderweg / De klassieke watervallen van Coo in de Ardennen

‘En Hij is het, Die de aarde uitspreidde, er bergen op verhief en rivieren op vormde. ….Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk, dat nadenkt.’ (Surat al-Ra’d; vers 3)


De grotten van Hotton; de stalactieten en stalagmieten vormen een prachtig uitzicht binnen de grotten.

De grotten onder de grond doen je meteen denken aan het verhaal van Qaroen in het tijdperk van Profeet Mozes (a).

‘Hij antwoordde: "Mij werd het alleen door mijn kennis gegeven." Wist hij niet dat Allah voor hem vele geslachten had vernietigd die machtiger waren dan hij en groter in aantal?.....Hij bleef verschijnen voor zijn volk met pracht en praal. Zij, die het leven dezer wereld wensten, zeiden: "O, ware ons hetzelfde gegeven als Qaroen. Waarlijk, hij is bezitter van een groot fortuin…..Dan deden Wij hem en zijn huis in de aarde verzinken..’ (Surat al-Qasas, vers 78, 79 en 81).

-Qaroen bleef in leven onder de grond. Na een lang tijdperk toen Profeet Yunis (a) zijn volk had verlaten en met een boot het water opging en vervolgens in de walvis belandde, vond een conversatie plaats tussen deze Profeet en Qaroen. Qaroen onder de grond hoorde de smeekgebeden van de Profeet Yunis (a) in de walvis en vroeg wie degene was die hij hoorde. De Profeet Yunis (a) zei dat hij de boodschapper was van Allah. Qaroen vroeg meteen naar Profeet Mozes (a) en profeet Yunis (a) antwoordde hem dat Profeet Mozes (a) vergaan is een lange tijd geleden. Hierop zei Qaroen ‘mijn spijt gaat dan uit naar de familie van Mozes (a)’. Hierop maakte Allah aan de Profeet Yunis (a) kenbaar dat vanwege deze spijtbetuigingen naar de familie van een Profeet (a), Qaroen niet langer verder zal verzinken in de grond en bleef op een bepaalde diepte onder de grond.

De autoreis werd vervolgd door verschillende steden en dorpen binnen de Ardennen. Onderweg naar de plaatsbestemming binnen de Ardennen kom je veel wonderen van Allah tegen die jou doen denken over de schepping en de volmaaktheid.

‘En Wij plaatsten tussen hen en de steden die Wij hadden gezegend, bloeiende steden die aanzienlijk waren, en Wij maakten het reizen tussen die steden gemakkelijk; "Reist er dagen en nachten veilig doorheen.’ (Surah al-Sabae, vers 18)

De volgende bestemming waren de grotten van Han. Daar is een grot wat een groter spektakel is dan de grotten van Hotton. Vanaf deze plaatsbestemming is ook een safari tour mogelijk. Exclusieve dieren zijn te aanschouwen loslopend in een mooi landschap.Landschap van de safari tour / vertrekpunt ‘de grotten van Han’.

Gedurende de safari tour zie je veel tekenen van Allah die de mens doet overtuigen dat de Schepper volmaakt is. De variëteit aan dieren en het prachtige natuur geeft een indrukwekkende indruk.


Safari tour: Variëteit aan dieren met exclusieve exemplaren van ieder soort.


Tevens een mooie waterval uitmondend in een berg.

Conclusie ontdekkingstocht door de Ardennen:
‘En aan Allah behoort alles, wat in de hemelen en alles, wat op aarde is en Allah is voldoende als Beschermer.' (Surat al-Nisaae, vers 132).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken