Islam: de vrouwbevrijdende godsdienst

Mona Almushat, eerstejaarsstudente  Voeding en Diëtetiek, vindt dat de berichtgeving over IS, de Taliban en andere extremistische ideologieën een verkeerd beeld schetst over de omgang van de islam met de vrouw. Met dit ingezonden stuk wil ze een andere kijk op de rol van de vrouw in de islam laten zien. ”Ik vind dat extremistische ideologen geen angst mogen zaaien in onze samenleving en dus ook niet op De Haagse Hogeschool. Wij moeten sterker zijn dan die angst. Als de maatschappij geïnformeerd wordt, kan begrip voor elkaar ontstaan.”

“Whoever does righteousness, whether male or female, while he is a believer - We will surely cause him to live a good life, and We will surely give them their reward [in the Hereafter] according to the best of what they used to do” (Quran 16:97).

Geen onderscheid

De vrouw is een fakkel van Goddelijk licht. De vrouw is een geurende bloem die haar geur in de vorm van kennis en moraliteit in de maatschappij verspreid. De islam maakt de vrouw de kapitein van het schip en maakt dit bijzonder gecreëerde schepsel, iedere dag weer opnieuw, tot een school voor de aankomende generaties. De inkt op mijn papier komt uit een ziel die de essentie van haar vrouwelijkheid nergens anders dan in de islamitische religie heeft gevonden. De islam is namelijk de godsdienst die man en vrouw gelijkwaardig behandelt, zoals staat in de Heilige Koran in vele verzen, en als voorbeeld in hoofdstuk 16 vers 97. Hierbij spreekt Allah de mens aan en informeert Hij ieder mens dat de islam een godsdienst is die de mens zal beoordelen op basis van zijn of haar intenties en handelingen in dit leven. Dit vers uit de Heilige Koran heeft waarde gehecht aan handelingen en niet aan het geslacht. Allah, de Rechtvaardige, de Enige God van de gehele mensheid, heeft geen onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van geslacht, aangezien het doel van het bestaan van zowel man als vrouw, zelfverbetering is.

Vertekend oordeel

De termen “huwelijksdwang”, “vrouwonvriendelijkheid” en “onderdrukking” zijn woorden die onterecht, en vaak door een gebrek aan kennis, worden geassocieerd met mijn godsdienst, de islam. Islam wordt vaak gebruikt als instrument voor de onderdrukking van de vrouw. Simpelweg wordt de stem van de islam die pleit tegen onrecht tegenover de vrouw genegeerd. En wordt de islam valselijk gebruikt als een excuus voor het onderdrukken van de vrouw. Ik kan mij goed voorstellen dat dit geweld afkomstig van extremistische soennitische ideologen tegen de vrouw, angst omhoog kan brengen bij mensen die niet bekend zijn met de islam en dat deze mensen door angst en een grote onbekendheid met de pure islamitische religie, bepaalde onjuiste en vertekende oordelen zullen vormen over de omgang van de islam met de vrouw.

Humanitaire profeet

Echter, iedere vorm van geweld, onrechtvaardigheid en onderdrukking, keurt de islam zeer af. Overigens is dit niet volgens míjn interpretatie van de islam, want wie ben ik? Dit vriendelijke en barmhartige perspectief op de islam, is het perspectief van de humanitaire en genadevolle Profeet Mohammed (vrede zij met hem), over wie is overgeleverd dat hij zei: “Vrouwen zijn als bloemen. Zij zouden voorzichtig, vriendelijk en met uiterst veel respect moeten worden behandeld.”

Islam als excuus

Een voorbeeld van het geweld op de vrouw, is de manier waarop de Taliban in Afghanistan de vrouw ontkent door de educatieve mogelijkheden, toegang tot gezondheidszorg en andere faciliteiten van haar af te nemen. Maar een nog recenter voorbeeld is de Idioten Staat die vrouwen afslacht, verkracht en mishandelt, met als excuus: “Dit is de leer van Mohammed”.

Zulke ideologen, die angst en haat willen zaaien in de maatschappij, vertegenwoordigen hun eigen geïnterpreteerde Mohammed. De wáre Mohammed, profeet van de islam, werd als Barmhartigheid gezonden, met een religie vrij van dwang en die streeft naar een juridisch systeem dat wenst om het vermogen, de eer, het intellect, het leven én de religie van ieder mens te waarborgen.

Wetgeving wijzigen

Door het geweld dat zich in de wereld door deze extremistische ideologen voordoet, wordt gedacht dat alles opgelost zou worden als de islamitische wetgeving gewijzigd zou worden. Echter, waarom zou de islam, die onschuldig is van iedere vorm van geweld, haar wetgeving - die overigens niet te wijzigen is, aangezien de oorsprong van deze wetgeving niet van de mens, maar van Allah komt - moeten wijzigen? Deze handelingen van onderdrukking en extremisme, worden niet door de islam gevoed, maar door wortels die wij, het Westen, helaas maar waar voeden. Integendeel, het veranderen van de islamitische wetgeving, is de grootste oorzaak van het geweld en de onderdrukking tegenover de vrouw op de wereld, aangezien IS, de Taliban en iedere andere extremistische ideologie, niets anders dan dat heeft gedaan.

Vrouwenonderdrukking onderzoeken

Er zijn genoeg andere manieren om vrouwenonderdrukking en geweld tegenover de vrouw te bestrijden. In plaats van dat wij, het Westen, dezelfde blindheid delen als degenen die de islamitische wetgeving slechts als instrument hebben gebruikt om hun onderdrukking tegenover de vrouw goed te keuren, zouden wij onderzoek moeten verrichten naar de kern van vrouwenonderdrukking. En niet in de wilde weg wijzen naar een godsdienst die in feite de vrouw heeft bevrijd toen zij voor de islam als slaaf werd gekocht en verkocht als object.

Cultuur of islam

Waaien met vooroordelen, overtuigingen of zwart-wit beelden, is geen optie om het gevoel van angst te overwinnen in onze samenleving en dus ook niet op De Haagse Hogeschool. Dat de vrouw alleen gemaakt is voor de man of dat zij zichzelf bedekt, om niet door haar vader of broers verstoten te worden, zijn ideeën die door culturen zijn ontstaan en tot op de dag van vandaag door culturen worden gevoed, maar niet door mijn islam. De islam heeft de vrouw al sinds de zevende eeuw rechten en plichten heeft gegeven om haar als "school" te maken voor de generaties en als voorbeeld van de Schoonheid van Allah.

Islam heeft de vrouw bevrijd van slavernij, geweld en onderdrukking, die voor de islam als vanzelfsprekend werden beschouwd. Zet de eenzame gedachten daarom opzij, en ga het gesprek gewoon eens aan! Ik zal je vertellen: Mijn uiterlijke bedekking is geen opgelegd zwijgen, maar een teken voor de maatschappij, dat ik als vrouw een volwaardig mens ben die zo gezien én zo behandeld wil worden. Oh en by the way, sinds wanneer is een vrouw die ervoor kiest om haar karakter, intellect en vaardigheden een belangrijkere rol te laten spelen in de samenleving, en haar uiterlijk - die niet het eigendom is van de maatschappij - te bewaren, onvrij en onderdrukt?

Geschreven door Mona Almushat

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.