Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2008. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG: ROUWBIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM AL-HUSSAIN (A) – 20 JANUARI 2008

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren organisatie heeft in de maand Moharram ter herdenking van de meester der martelaren Imam al-Hussain (a) een bijeenkomst georganiseerd.  De gastheer van die dag was Mudi (actief lid mediacomité) en de bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran met de stem van Waseem (voorzitter AJO).

 

De gastheer introduceerde na het toelichten van een paar leerzame lessen uit het leven van Zeynab (as) , Mahdi (actief lid activiteitencomité). Mahdi heeft de vergevingsgezindheid van Allah belicht aan de hand van het verhaal van Hurr, die vlak voor de strijd niet meer de vijand maar een metgezel werd van Imam al-Hussain (as). Hiermee heeft hij de broeders en zusters op attent gemaakt dat berouw altijd mogelijk is en bovendien is Allah vergevingsgezind. Al-Hurr die van plan was om tegen de Imam te strijden, Heeft Allah hem na zijn berouw gezegend met het martelaarschap in Ashura. 

Vervolgens was het de beurt aan Waseem om een van zijn mooie gedichten voor te dragen. Mooie woorden over de halfbroer van  Imam Hussain (as), Al Abbas. Duidelijk is dat Waseem veel talent heeft om gedichten te schrijven over de meest waardevolle personen. Toen werd het tijd voor een korte pauze, waarin iedereen de gelegenheid kreeg om de beschikbare boeken die tentoongesteld werden te bezichtigen. 

Tenslotte mocht Waiel (actief lid activiteitencomité) een voordracht houden over het onderwerp ‘Bemiddeling’.  Hij ging in over de rol van Ahlalbait (as) betreffende bemiddeling. Aan de hand van overleveringen en verzen uit de Koran heeft hij duidelijk gemaakt dat de profeten een belangrijk rol hebben gespeeld in de bemiddeling van de mens in relatie tot Allah. Uiteraard was het een zeer leerzame voordracht.

Nadien mocht de rouwzanger Mohammed optreden met rouwzang over de Imam (as). Hij heeft Arabisch afgewisseld met het Nederlands en zo is er een goede sfeer ontstaan. De broeders en zusters stonden op en begonnen hun verdriet te delen, gedurende de rouwzang van de ‘radoed’.

Uiteindelijk werd het tijd voor het eten.  Nadien ging men zijn avondgebed verrichtten en verliet toen de zaal. Zo heeft AJO met succes een bijeenkomst georganiseerd voor de liefde voor Ahlalbait (as).

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: FILMAVOND IN DEN HAAG - 1 FEB 2008 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De filmavond is naar wensen verlopen. De opkomst was hoog en de film ‘RedTears productions’ stond op het programma. Nadien werd er een discussie gehouden, geleid door Waiel (actief lid activiteitencomité).

 

De film vertelt chronologisch het verhaal van Imam al Hussain (a) en de kijker krijgt verschillende religieuze geleerden te zien die in het Engels de belangrijke gebeurtenissen belichten. Verder komen in de film ook vrouwen aan het woord die het personage van Imam al Hussain (a) verhelderen. 

Na een uur de interessante film bekeken te hebben, was er de gelegenheid om met elkaar te praten. Tevens had men toen de mogelijkheid om de beschikbare boeken te bekijken, om deze eventueel te lenen of te kopen. 

De discussie ging voornamelijk over de toedracht van de film. Ook de voor- en nadelen van het dragen van een hoofddoek werden besproken. Tenslotte werd er een stelling genomen omtrent het vermijden van zondes buitenshuis.  De broeders en zusters namen actief deel aan de discussie.

De filmavond was informatief en interessant. Bovendien hebben de jongeren aangegeven dat de sfeer heel goed was.

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten. 

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: HERDENKING 40STE VAN IMAM AL HUSSAIN (A) - 2 MAART 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

AJO heeft de 40ste van de derde Imam, al Hussain (a), herdacht met een bijeenkomst in Rotterdam. Vele broeders en zusters hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De gastheer was Mudi en er stond veel op het programma.

 

Zo was er een gast uit België, die met een mooie stem een gedicht had voorgedragen. Nadien heeft zuster Ibtihal een voordracht voorgedragen. Ze heeft de aanwezigen erop attent gemaakt dat het herdenken van Imam al Hussain (a). een hogere doel moet hebben dan alleen het huilen. Haar woorden waren doordrongen van vastberadenheid. Ze ging in op het feit dat men kennis moet vergaren over de inhoud van de Koran. Het lezen van de Koran heeft een hogere doel, dan alleen het bezichtigen van de woorden van Allah.

Na haar kwam Hamied en zijn toespraak was motiverend voor de rest van de aanwezigen. Hij probeerde de broeders en zusters bewust te maken van de inzet van de leden voor de organisatie en het belang daarvan. Tevens stimuleerde hij hen om een kleine bijdrage te geven en zo deze bijeenkomsten voort te zetten. Zijn toespraak was kort maar krachtig.

Toen werd het tijd voor een gedicht van Arwa. Prachtige woorden met mooie betekenissen weergalmden door de zaal. Al deze met als doel om de eer te bewijzen voor Imam al Hussain (a). Uiteindelijk werd er een korte pauze gehouden, waar de jongeren de gelegenheid kregen om boeken te bezichtigen en met elkaar te praten. In de tussentijd werd er een korte film vertoond over Imam al Hussain (a).

Waiel was de laatste spreker. Zoals verwacht heeft hij een voortreffelijke voordacht gehouden over berouw. Hij benadrukte dat berouw pas komt als men eerst om vergiffenis vraagt en spijt betuigt. Hij voegde aan toe dat Allah in zijn heilige boek heeft gezegd dat Hij liefde heeft voor de zondaars die berouw tonen en om vergiffenis vragen. Met doordringende voorbeelden heeft hij de aandacht van de jongeren weten te winnen.

De bijeenkomst werd afgesloten met rouwzang van Noer el Dien. De Nederlandse rouwzang was geschreven door Waseem. De rouwzang had een mooie betekenis en gedachtegang. Iedereen deed mee en met een bedroevend hart en stromende tranen hebben de jongeren Imam al Hussain gegroet.

Hopelijk zien we jullie weer terug in de komende bijeenkomsten.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG: BIJEENKOMST - 27 APRIL 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen zondag was het weer zover: de Ahlalbait Jongeren organisatie heeft een maandelijkse bijeenkomst georganiseerd met als thema 'extremisme: een bedreiging voor de islam?'. Ondanks de geringe opkomst was de sfeer zeer aangenaam.

De gastvrouw van de dag was Gulun (actief lid activiteiten comité), die de bijeenkomst opende met het onderkennen van het belang van de thema voor alle moslims. Ilyas (lid activiteitencomité) vervolgde het programma met mooie recitatie uit de heilige koran, waarna Gulun de eerste spreker van de dag aankondigde.

 

Mahdi (voorzitter onderzoekscomité) had het in zijn lezing over een recent onderzoek, gedaan door dhr de Koning. Hij promoveerde onlangs op zijn onderzoek, die hij 6 jaar lang deed in een moskee in Gouda. In dat onderzoek belichtte hij het onderwerp extremisme, met name de beweegredenen van jongeren om zich in die kringen aan te sluiten. De conclusies waren dat de extremisten vaak zwart-wit denken en discussies nooit aangaan, aangezien het nergens toe leidt (denken zij). Ze leiden een leven van isolement.

Mahdi benadrukt dat je als moslim de discussie altijd aan moet gaan, op een vriendelijke manier, dat moslims voorbeeldige burgers moeten zijn en dat ze zichzelf goed moeten integreren, met behoud van eigen waarden.

Een korte pauze werd ingelast en er werden koekjes en drankjes uitgedeeld. Hierna vervolgde Ilyas met mooie lofzang in het Urdu (pakistaans). Waseem kwam daarna aan de beurt met een lezing over de islamitische kijk op extremisme.

Waseem verklaarde het begin van extremisme, dat bij de duivel begon wanneer hij niet posteerde naar Adam toe (aangezien hij zichzelf beter vond). Hierna vertelde hij welke stappen er zijn in het extremisme, één daarvan is iemand met een zogenaamde tunnelvisie, waarbij hij niets anders ziet dan zijn doel en heel gesloten is voor alle andere zaken. Dit vond hij niet goed. Hij legde uit dat de islam openheid voorop stelt en dat men zich open moet stellen voor alle argumenten. Zo kan men met logica de islam bereiken en niet alleen 'blind' op gevoel afgaan . Zijn lezing sloot hij af met een mooi gedicht!

Ten slotte heeft Gulun de avond afgesloten met een kleine discussie.

VERSLAG KRAAMPJE - 30 APRIL 2008

in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op woensdag 30 april 2008 begon de ochtend vroeg voor de dames van de meidengroep. Azal (voorzitster van de meidengroep) was rond een uur of 7 al op de Coolsingel Rotterdam, (tegenover de ABN AMRO en de tramhalte 25) om de kraam op te zetten en voor te bereiden.  

Op de Coolsingel worden ieder jaar op Koninginnedag, kraampjes opgezet door de gemeente zodat men daar gebruik van kan maken om spullen (nieuw of tweedehands) te verkopen.

Rond 10 uur waren de dames klaar om mensen/jongeren te woord te staan en te informeren over de Ahlalbait Jongeren Organisatie. Deze activiteit was heel uniek, want in de stad kom je niet alleen maar jongeren tegen, maar ook veel ouderen. Je komt niet alleen moslim jongeren tegen, maar ook niet moslim-jongeren die naar je toekomen met interesse. Het was in ieder geval een uitdaging om te doen! 

Helaas is het niet droog gebleven. Vaak moesten de boeken en de rest van de spullen afgedekt worden om ze te beschermen tegen de regen. Rond 12 uur is het zelfs voor 15min blijven regenen!  

Rond één uur ’s middags kwamen Waiel (actieflid Activiteiten comité) en zijn vrouw langs om wat boeken achter te laten en gedag te zeggen. 

Verder ging het goed met de verkoop. Veel dames hadden interesse in de hoofdsluiers van AJO en de Arabische boeken. Er is veel verteld over de doelen van AJO en de boodschap was min of meer duidelijk. 

Daarna begon het helaas weer te regenen en toen was het genoeg geweest voor Azal en de rest van de dames. Alles werd opgeruimd en ze bereidden zich voor om te vertrekken.

Het was een bijzondere dag. De regen was een ongelukkige tegenslag, maar dit heeft het enthousiasme voor de activiteit van Ahlalbait Jongeren niet bedorven. Er is veel ervaring opgedaan  en wij kijken allen uit naar het volgende kraampje!

VERSLAG:  AHLALBAIT KRAAMPJE IN DEN HAAG - 14 JUNI 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Eindelijk was het zover, op 14 juni 2008 mocht eindelijk Ahlalbait Jongeren met haar kraam op de Julianakerk staan.  Iedere jaar wordt op 14 juni in de Julianakerk door de Turkse gemeenschap in Den Haag een grote markt gehouden waarin verschillende zaken worden verkocht. Eten, islamitische hijaab/kleding, boeken, kinderspeelgoed en andere dingen, allemaal voor het goede doel. 

Alle geld dat verdiend werd tijdens de markt, werd aan het eind van de dag verzameld en naar de kinderen in Turkije gestuurd. Kinderen van wie de ouders arm zijn en de studie kosten niet kunnen betalen worden door een stichting gesteund waarvoor dus het geld van de markt naar toegaat.

VERSLAG: MEIDENGROEP BIJEENKOMST - 12 SEPTEMBER 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen vrijdag, 12 sep, hebben de meidengroep van Ahlalbait Jongeren een Iftarbijeenkomst georganiseerd in de Julianakerk in Den haag.

Omstreeks 18:30u kwamen de eerste dames de zaal binnenlopen die door de meidengroep van harte werden verwelkomd.

Zainab (lid meidengroep), was bij de aanvang druk bezig met het ontvangen van de dames, terwijl Aynur en Ithar druk bezig waren met de voorbereidingen voor het programma.  

Rond 19:10 is het programma begonnen met een recitatie uit de heilige koran die door Aynur (lid meidengroep) gereciteerd werd. Daarna volgde een kleine introductie ronde van de dames van de meidengroep. Dit was naar aanleiding van het uitbreiden van het comité. De gastvrouw van de avond was Ithar, lid meidengroep. Na de intro volgde het gedicht dat door Gaizaraan werd voorgelezen.

De gastspreekster was ook weer Aynur, die voor haar lezing het onderwerp “de grote Jihad” gekozen heeft. In haar lezing had ze het over hoe we ons ‘nefs’ kunnen weerstaan en laten onthouden van alles wat tegen het gebod van GOD (s.w.t) is.

Ze heeft stapsgewijs verteld hoe je eerst je doel moet kennen (waarom heeft GOD je geschapen, ofwel het reden van het bestaan), en daarop het rechte pad moeten zoeken. Je moet ook godvrezend zijn (door Hem te kennen), je verkeerde daden erkennen, slechte daden proberen te vermijden en ten slotte jezelf straffen wanneer je weer dezelfde fouten begaat.

De vragenronde dat ná de lezing volgde was erg leerzaam, waarin de dames hun opmerkingen en vragen over de lezing naar voren hebben gebracht.

Ondertussen was Azal, voorzitster meidengroep en Zainab bezig met het klaarmaken van het buffet voor de Iftar maaltijd.

Tijdens de Iftar maaltijd had iedereen de gelegenheid om een woord met elkaar te wisselen.

Ten slotte was er ook een discussie die door Azal geleid werd. Ze had als hoofdonderwerp, de emancipatie. De twee stellingen die naar voren zijn gebracht, zijn:

1)      Emancipatie kent geen grenzen en heeft zo zijn nadelen.

2)      Is een niet-gesluierde vrouw meer geëmancipeerd dan een gesluierde vrouw?

En zo is de bijeenkomst omstreeks 21:30u tot zijn eind gekomen. Iedereen heeft van de avond goed genoten en zo hebben wij van de avond genoten door jullie te verwelkomen en jullie aanwezig te zien in onze activiteiten.

Meidengroep Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: IFTAR BIJEENKOMST - 20 SEP 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 20 sep 2008 heeft Ahlalbait Jongeren haar 2de Iftar bijeenkomst in Rotterdam gehouden. Het programma van de avond bestond o.a uit, een lezing, twee gedichten en een lofzang. 

De gastheer van de avond was Waseem (voorzitter AJO) die de bijeenkomst heeft geleid aan de hand van een veelbelovend programma. Verder heeft hij zelf ook een mooi gedicht geschreven en het tijdens de bijeenkomst voorgedragen.

De opkomst van de dames en heren was weer multicultureel, zo zag je de Afghaanse gemeenschap actief deelnemen aan de bijeenkomst, net als de Turkse en de Irakese gemeenschap.

Het 2de gedicht werd door Ithar voorgedragen (die door Arwa, lid van de meidengroep, geschreven werd), waarna het tijd was om het vasten te verbreken.

Nadat iedereen het vasten heeft verbroken, de maaltijd genuttigd en de gebeden verricht heeft, was het gelijk de beurt van Waiel (lid activiteiten comité) om zijn lezing te houden.

De lezing van Waiel ging over het vinden van het rechte pad. Als jong zijnde, zijn er veel afleidingen die jouw weg blokkeren, en je riskeert daarbij om van het rechte pad af te dwalen.

Om het rechte pad te kunnen vinden, moet je weten wat het rechte pad is, hoe je daar komt en wat je moet doen om dit pad te blijven volgen. Het was een heel boeiend en leerzaam onderwerp die de jongeren zeker heeft aangesproken.

De ene laatste spreker van de avond was Ali (lid OC) die weer de menigte liet genieten van zijn stem, door Dua Iftitaah te lezen.

Als laatste heeft Ilyaas (lid activiteiten comité) de bijeenkomst afgesloten met een mooie lofzang in het Afghaans.

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG: REIS NAAR ANTWERPEN - 4 OKT 2008

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op de vroege zaterdagochtend op 4 oktober 2008 vertrok een groep jongeren van ongeveer 45 personen vanuit Groningen (Irakese Jongeren Organisatie-Groningen) en Rotterdam (Ahlalbait Jongeren) naar de cultuur- en shoppingmetropool Antwerpen

Na een hele gezellige busreis waarin de dames volop aan het kletsen waren en de heren de broodjes voor de lunch klaarmaakten, kwamen we aan bij één van de mooiste gebouwen van Antwerpen, namelijk het Centraal Station. Hoewel het stationsgebouw aan de buitenkant niet goed te bezichtigen was door de werkzaamheden en verbouwingen, was de binnenkant van dit gebouw een waarlijk juweel voor het oog. De jongeren hadden dit meteen in de gaten en het fotograferen begon al snel.

Hierna was het tijd voor een bezoekje aan het Rubenshuis. Het Rubenshuis was ooit het huis van Peter Paul Rubens (1577-1640; een bekende Vlaamse kunstschilder uit de Barok periode en tevens één van de bekendste inwoners van Antwerpen) en is nu een museum waar een aantal van zijn bekendste schilderijen hangen. Naast de schilderijen is ook het huis met zijn tuin prachtig om te zien, maar helaas was er niet veel tijd om alles goed te kunnen bekijken, want we moesten al snel door voor de rondleiding door de stad.

De rondleiding werd gegeven door één van onze broeders en zusters uit Antwerpen, die ons bij aankomst hadden opgevangen en ons tot het laatste moment hebben geleid en geholpen met alles. Onze oprechte dank gaat dan ook nogmaals uit naar hen allemaal!

Tijdens de wandeling door het centrum hebben we o.a. alle belangrijke historische gebouwen en monumenten kunnen bekijken, wat erg interessant en leerzaam was. Zo hebben we onder andere geleerd waar de naam ‘Antwerpen’ vandaan is gekomen.

Na wat (groeps)foto’s eindigde de rondleiding bij een kasteel met een prachtig uitzicht, waarna iedereen vrij was om te gaan doen en laten waar hij/ zij zin in had. Sommigen vulden hun vrije tijd met shoppen, anderen met boottochtjes en weer anderen kozen ervoor om gewoon rustig bij te komen onder het genot van een warm drankje.

Om 18.00 uur verzamelde iedereen zich weer op het plein voor het Centraal Station en van daaruit vertrokken we met de metro naar een restaurant voor de avondmaaltijd. Op de roltrap bij het metrostation kregen we nog de schrik van ons leven, doordat de roltrap overbelast raakte door de massa jongeren en daardoor opeens hard omlaag ging in plaats van omhoog, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.

Aangekomen in het restaurant, kon iedereen bidden, rusten en genieten van de Turkse gerechten. Vervolgens hebben we nog kunnen luisteren naar lofzang van één van onze broeders en de avond werd afgesloten met een korte maar krachtige lezing van Waiel over het belang van het voortzetten van alles wat wij tijdens de Ramadan hebben geleerd aan geduld en andere zaken.

Met deze wijze woorden kwam een einde aan de trip en was het weer tijd om met de bus richting Nederland te rijden. We kwamen later dan gepland aan in Rotterdam, waar we afscheid namen van onze broeders en zusters uit het noorden, die nog een lange weg te gaan hadden.

Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde reis en wij willen iedereen die met ons mee was, of op een andere manier zijn/ haar bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.