Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2009. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 3 JANUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Zoals elk jaar jullie gewend zijn is er in de maand Muharram weer een aantal activiteiten georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Hoessein (a).

Zo ook op 3 januari 2009 in Den Haag; 

In de Uitenhagestraat werd een zaal voor ons gereserveerd en om 13.30 kon het programma beginnen.

Om te beginnen werd er een stuk uit de Heilige Koran gereciteerd door broeder Ilyaas.

Na de Koranrecitatie was het de beurt aan broeder Waiel om een lezing te geven. Dit keer was het onderwerp Liefde.

Hij ging in op het feit dat het hart een liefde kent, de liefde voor Allah. Vanuit deze liefde kan een mens liefde voor iedereen voelen en verkrijgen. Tevens maakte hij duidelijk dat liefde een gevoelensfase en een onderhoudsfase kent. Vervolgens ging hij kort in op het kiezen van een partner en de liefde hiervoor. De lezing werd afgesloten met een korte rouwzang in het Nederlands.

Na de lezing was het de beurt aan broeder Mohammed Alsayegh om met zijn mooie stem de harten van de aanwezigen te raken. Hij blonk uit tijdens de Latmiyah, in het Nederlands en Arabisch.

Als laatste werd er eten gereserveerd en was het programma alweer voorbij. 

We hopen dat Allah (swt) onze en jullie daden zal accepteren en hopelijk tot de volgende keer.

Wasalaam Aleykoem wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG BIJEENKOMST MUHARRAM - 11 JANUARI 2009

  In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De tweede bijeenkomst tijdens Muharram was op 11 januari 2009 in Rotterdam. Het was de dertiende dag van Muharram waarin de lichamen van de martelaren werden begraven in Karbala.

Het programma begon met een prachtige Koranrecitatie door broeder Ali Al Touraihi. 

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. Dit keer koos hij het onderwerp Ambitie. Hij gaf aan dat de mens ambitievol moet zijn en dat vanuit de Islam ambitie in alles geoorloofd is, mits het in de regels past. Sterker nog het is aangemoedigd om de vele ontwikkelingen mee te maken. Hij gaf een viertal stappen waarmee de mens zijn ambitie kan vergroten en deze ambitie kan omzetten in daden. Hierop volgde een kort filmpje welk was samengesteld door de mediacomité. Hierin werd het verhaal van Imam Hoessein vrede zij met hem kort en bondig toegelicht.

Na het filmpje werd er een gedicht voorgedragen door broeder Ahmed Albakaa. Hij beschreef op prachtige wijze het verhaal van Imam Hoessein en het belang ervan. 

Broeder Ilyaas bracht de emotie tijdens zijn prachtig voorgedragen Latmiyah, waarin de aanwezigen geraakt werden en uit passie meededen. Ook deze keer was het een hoogtepunt door onze broeder Ilyaas.

Als laatste werd het eten geserveerd en konden de aanwezigen de beloning ontvangen inshaAllah.

Op 22 februari is de Arbaeen herdenking. We hopen jullie dan zeker te zien!

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 22 FEBRUARI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op zondag 22 februari 2009 een bijeenkomst georganiseerd in het teken van het martelaarschap van Imam Hussain as. Hierbij is Sayid Muhammed al Musawie (Voorzitter van de World Ahlul Bayt Islamic League) speciaal uit Engeland gekomen om de aanwezige jongeren te verrijken met een leerzame voordracht in het Engels. De bijeenkomst werd boven verwachting door ruim 130 leden en niet leden, broeders en zusters van alle nationaliteiten uit Nederland, bijgewoond.

Nadat Ilyas (actief lid activiteitencomité) met zijn mooie stem de Adhaan voor het middaggebed heeft verkondigd, hebben de jongeren gezamenlijk onder leiding van Sayid Muhammed al Musawie het gebed verricht. Hierna heeft Waseem (voorzitter AJO) als gastheer de bijeenkomst geïntroduceerd met een zelfbedacht gedicht, waarbij iedere zin de vorige overtrof.  Vervolgens heeft Hassan enkele verzen uit de Koran voorgelezen, nadat Mahdi op een jonge leeftijd een recitatie gaf uit de Koran.

Nadien heeft AJO een film tentoongesteld in het Nederlands gesproken met deels ook Nederlandse ondertiteling. In deze film werd in het kort ingegaan over hoe Imam al Sajjad (a) en Sayide Zainab (a) op een dappere wijze hun missie voldaan hebben na het martelaarschap van Imam al Hussain (a) Hieruit was duidelijk te merken dat Waiel en Samir (beiden lid activiteitencomité) met veel moeite en energie de film in het Nederlandse taal bewerkt hebben.  Een dergelijke geslaagde poging is nooit eerder gewaagd.

Toen mocht eindelijk Sayid Muhammed al Musawie op de preekstoel plaatsnemen, waarbij een luide Salawat gegeven werd door de aanwezigen. Hij ging in op het belang van de missie van onze Imam Hussain (a) Tevens heeft hij de handelingen van onze feilloze Imam tijdens Ashura filosofisch beredeneerd en beargumenteerd. Zijn belangrijkste boodschap aan de jongeren was om hun medeleerlingen/studenten en collega’s kennis te laten maken met de ware schoonheid en oprechtheid van Ahlalbait (a). Het is belangrijk dat zij weten dat de opoffering van Imam al Hussain (a) voor alle mensen een symbool moet zijn van overwinning op het kwaad.

 

Nadat de Sayid vele adviezen aan de jongeren heeft meegegeven, heeft hij zijn voordracht afgesloten met het verzoek aan hen om vaker zulke bijeenkomsten bij te wonen. Toen werd het tijd voor een vragenuurtje, waarbij de broeders en zusters de kans kregen om in het openbaar vragen te stellen aan de Sayid. Zo is hij ingegaan op de zingeving van de schepping van Allah en de tactvolle manier waarop jongeren de anders gelovigen op een vriendelijke manier kunnen benaderen.

Ten slotte werd het tijd voor Latmya. Drie rouwzangers hebben in dienst van Ahlalbait (a) samen met de aanwezige broeders en zusters het verdriet van Fatima Al Zahra (a) gedeeld. Haydar Alfeily had de eer om te beginnen met zijn rouwzang. Het is voor het eerst dat hij bij AJO optreedt en met zijn stem heeft hij zich onmisbaar gemaakt. Ilyas (lid activiteitencomité) heeft vervolgens na onze bekende Mohammed in het Afghaans een rouwzang gegeven.

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en  iedereen kreeg de kans om elkaar te leren kennen dan wel elkaar te begroeten en woorden te wisselen. Vele broeders en zusters hebben de boeken uit de bibliotheek van AJO die te koop stonden bezichtigd en gekocht. Insha’Allah hopen we iedereen bij de volgende bijeenkomst weer terug te zien, want samen staan we altijd sterker in dienst van Ahlalbait (a)

Wasalam Alaykom,

AJO

AHLALBAIT JONGEREN BIJ WALK THE WORLD (7 JUNI 2009)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op initiatief van zuster Azal (Actief lid) heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie deelgenomen aan de Walk the World food programma. Een organisatie die staat voor het stoppen van honger (kinderen) in arme landen. Het idee is om in verschillende landen van de wereld 5 kilometer te lopen om de aandacht te trekken voor de organisatie. In Nederland zijn zo'n 2000 mensen hiervoor op zondag 7 juni naar Den Haag gekomen, waaronder 7 leden van de AJO. In AJO T-shirts gehuld en met de Walk the World rode bekers liepen we door de straten van Den Haag (foto's bijgevoegd). 

Naast de 5 kilometer heeft elk deelnemer 5 Euro gedoneerd en in totaal is er op 7 juni in Nederland alleen genoeg geld verzameld voor meer dan 146.000 maaltijden. Ahlalbait Jongeren is trots dat ze ook hieraan heeft deelgenomen. Het stoppen van honger in de wereld is zeer belangrijk in de Islam en onze profeet en heilige imams hebben hier veel over gezegd.

Voor andere verslagen ga naar google.nl en type Walk the world 2009

Meer informatie over 7 juni, ga naar http://www.walktheworld.nl

PS: Door een technische probleem staan er verkeerde data op de foto's vermeld. .

VERSLAG BIJEENKOMST VIERING GEBOORTE FATIMA ZAHRA (A) - 26 JUNI 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst die door AJO op vrijdag 26 juni in Utrecht werd georganiseerd, stond geheel in het teken van de positie van de moeder binnen de Islam. De gastvrouw van die avond was onze zuster Setera (actief lid activiteitencomité). Zij introduceerde de sprekers en heeft het volledige programma van die avond gepresenteerd.

 

Vele zusters en broeders hebben deze bijeenkomst bijgewoond en sommigen hadden ook hun moeder meegenomen. De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de heilige Koran door Waiel (actief lid activiteitencomité). Hierna kregen de gasten een filmpje te zien, gemaakt door het mediacomité, waarbij een reeks van gezegdes de revue passeerden. Hierbij werd het belang van de moeder duidelijk benadrukt. Hierna begon onze zuster Ibtihal (lid van activiteitencomité), inmiddels een onmisbare succesvolle spreekster binnen AJO, met haar leerzame voordracht.

Ze begon met een vers uit de Heilige Koran en heeft meerdere malen de positie van de moeder binnen de Islam belicht. Hierbij is ook naar voren gekomen dat gehoorzaamheid jegens de ouders een vorm van verering is. Met een overlevering van onze Profeet (s) heeft ze de broeders en zusters laten weten dat de moeder meer recht heeft op liefde en zorg dan de vader, maar dat God hen allebei de positie heeft gegeven om gehoorzaamd te worden. Tenslotte heeft ze haar voordracht afgesloten met prachtige woorden als;

‘Een moeder is niet een moeder wanneer ze baart, maar wanneer ze zorgzaam en liefdevol is tegenover anderen; Fatima al Zahra as. werd de moeder van haar vader de Profeet Mohammed (sa) genoemd nog voordat ze gebaard had’. Hieruit kunnen we concluderen dat het geven van liefde en zorg het moederschap baart.

Hierna werd de gedichtenwedstrijd gehouden waarbij drie gedichten werden voorgedragen. De gasten hadden de eer om te mogen stemmen wie volgens hen de eerste prijs verdient. Fedek kreeg terecht de eerste prijs voor haar liefdevolle gedicht gericht aan de moeder. Mirjam eindigde als tweede met haar gedicht over ‘de mooie mooie handen’. Alhoewel deze gedicht zeker de eerste prijs verdiende, kan er maar één de winnaar zijn. Arwa (meidencomité) eindigde met haar mooie gedicht op de derde plaats. Alle drie de winnaars kregen een cadeau mee naar huis.

Een AJO bijeenkomst is nooit compleet zonder de stem van onze lofzanger Mohammed. Op die avond heeft hij op een prachtige manier de vreugde voor de geboorte van Fatima al Zahra (as) kenbaar gemaakt. In het Nederlands heeft hij de aanwezigen laten genieten van zijn lofzang.

Nadien was het etenstijd en iedereen kreeg de mogelijkheid om elkaar op te zoeken. Ook kon men de boeken bezichtigen die door AJO werden tentoongesteld. Het was weer een geslaagde avond, maar bovenal een leerzame en inshallah een gezegende avond waar iedereen voor beloond zal worden in het hiernamaals.

Hopelijk zien we iedereen weer terug in onze komende bijeenkomsten georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie.

Wsa,

AJO

Ahlalbait jongeren ontmoet Sayed Riadh al Hakeem – 9 AUGUSTUS 2009

Afgelopen zondag 9 augustus heeft Ahlalbait Jongeren een ontmoeting georganiseerd met Sayed Riadh Al Hakeem de zoon en vertegenwoordiger van de grote Ayatollah Sayed Mohammed-Said Al Hakeem in Najaf. Sayed Riadh is uit Iran overgekomen om de volgelingen van Ahlalbait in Europa te ontmoeten.

Het was een geslaagde ontmoeting waarin Sayed Riadh een lezing heeft gegeven over Imam al Mahdi (ons 12de Imam) en de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. Daarna heeft Sayed Riadh vele vragen van de jongeren beantwoord. Een volledig verslag volgt spoedig!

Het zou een veelbelovende dag worden voor de leden van AJO met de aanwezigheid van Sayed Riadh. Vele broeders en zusters van verschillende etnische afkomst zijn bijeengekomen om hem te ontmoeten en op hun gezichten was duidelijk af te lezen dat ze verheugd waren op de komst van deze grootheid.

In het begin van de bijeenkomst kreeg iedereen de gelegenheid om elkaar te groeten en onderling van gedachten te wisselen over deze bijzondere ontmoeting. Ondertussen kon men meer lezen over het leven van Sayed Riadh en zijn vader groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem middels een kort filmpje gepresenteerd door AJO.

Dit alles werd onderbroken door de Adhan voor het middaggebed. Na het gebed verricht te hebben onder leiding van Sayed Riadh heeft iedereen plaats genomen. Hierna heeft Sayed Riadh de menigte toegesproken. Waseem heeft vanuit het Arabisch vertaald naar het Nederlands.

De Sayed is begonnen met uitleg over de positie van onze 12de Imam Al Mahdi (as) en over het feit dat alle religies een overtuiging hebben in de komst van een verlosser. Met enkele overleveringen heeft hij duidelijk gemaakt dat zelfs zonder de verschijning van onze Imam (as) de mensen zich wel weten te redden in deze tijden. Hun religie zal zo helder zijn als de zon. Verder heeft hij gezegd dat iedereen die beweert rechtstreeks contact met de Imam (as) te hebben of te dromen dat de Imam (a) hem boodschap geeft niet geloofd mag worden. Vervolgens heeft hij duidelijk gemaakt dat er maar 4 vertegenwoordigers waren van onze Imam (as). Tenslotte zei hij dat men een Mujtahid mag volgen als deze minstens aan 2 voorwoorden voldoet; hij moet een specialist zijn in zijn vakgebied en hij moet rechtvaardig zijn.

Zijn toespraak heeft hij beëindigd met het benadrukken van de verantwoordelijkheden die wij als jongeren hebben om de boodschap van Ahlalbait te verkondigen en aan de volgende generaties door te geven. De Sayed is bereid om de jongeren van onze generatie hierbij te helpen in alle opzichten.

Nadien was er een vragenuur waarbij iedereen de kans kreeg om zijn vraag te stellen aan de Sayed. Vele vragen volgden van zowel de broeders als de zusters. Hierna kon men onder het genot van frisdrank en gebak persoonlijke vragen stellen aan de Sayed. Hierop is een einde gekomen aan deze overweldigende bijeenkomst waarbij de jongeren een unieke kans kregen om persoonlijk in contact te komen met de vertegenwoordiger van groot Ayatollah Sayed Mohsin Al Hakeem in Najaf.

Wij zien alle jongeren hopelijk weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalam Alaykom

AJO

VERSLAG IFTAARBIJEENKOMST IN DEN HAAG - 4 SEPTEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 4 september is in Mahfal Ali in Denhaag een iftar bijeenkomst georganiseerd door Ahlalbait Jongeren Organisatie. In deze bijeenkomst werd ook de geboorte van Imam al Hassan (a.s) gevierd. Vele broeders en zusters van alle nationaliteiten, Turks, Afghaans, Iraaks, Pakistaans en Nederlands, waren in grote getale voor deze iftar-bijeenkomst bijeengekomen. De Nederlandse Moslim Omroep was ook aanwezig met als speciale gast Abdellah Dami, ook wel bekend als de presentator van de NMO.

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Jafar. De recitatie uit de Koran drong met zijn stem beter in de harten van de gelovigen. De recitatie werd gevolgd door een kort filmpje over de eigenschappen van de kleinzoon van de Profeet (s), Imam al Hassan (a).

 

Hierna konden de jongeren luisteren naar de zeer inspirerende voordracht van Waiel (voorzitter activiteitencomité). Hierbij is de nadruk gelegd op de verschillende vormen van aanbidding. Niet alleen het gebed en de recitatie uit de Koran, maar ook de behoeftige helpen, kennis opdoen en je ouders tevreden stellen behoren tot de verschillende vormen van aanbidding. De juiste aanpak is om steeds een andere vorm van aanbidding te doen, om zodoende de aanbidding niet in een sleur te laten komen.

Hierna werd het tijd om de geboorte van onze Imam al Hassan (as) te vieren. Hiervoor heeft Ali Touraihi de geboorte van de zoon van Fatima Zahra (a) met vreugde zegegevierd. Met zijn lofzang konden de aanwezigen duidelijk genieten.

Hierna werd een discussie gehouden tussen de jongeren met als discussieleider Mehdi (actief lid activiteitencomité). De vraag die centraal stond was hoe Moslim jongeren het vasten ervaren in een Westers land als Nederland. Zowel broeders en zusters kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussie. Na ieder zijn mening uitgesproken te hebben kreeg Waiel de eer om een korte samenvatting te geven met zijn oordeel over de ingenomen standpunt.

Uiteindelijk werd het tijd om het vasten te verbreken met dadels. Vervolgens is er gezamenlijk een gebed verricht. Nadien werd het eten uitgedeeld en kreeg ieder de mogelijkheid om elkaar te leren kennen.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en Ahlalbait Jongeren verwelkomt Abdellah Dami voor al haar volgende bijeenkomsten. Voor alle broeders en zusters die aanwezig waren hoopt AJO de volgende keer weer terug te zien.

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG AJO REIS KEULEN – 29 NOVEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Na de Iftar bijeenkomst in Den Haag besloten we dat we een reisje moeten gaan organiseren. We zijn gaan vergaderen en hadden besloten om naar Keulen te gaan. Een aantal weken daarna zijn we met een aantal leden van het activiteitencomité naar Keulen geweest om de boel te verkennen.

Oorspronkelijk zouden we met 50 personen gaan, maar vanwege het hoge aantal inschrijvingen ( meer dan 90! ) besloten we om niemand teleur te stellen en om een grotere bus te huren. We wisten dat ons een grote uitdaging te wachten stond om een reis met 90 personen te organiseren.

Op 29 november 2009 verzamelden we ons op Rotterdam Centraal Station om z’n allen richting Keulen te vertrekken. Rond half 9 waren we compleet en gingen we lopen naar de bus. Eenmaal bij de bus aangekomen zaten onze broeders en zusters uit het noorden al in de bus en gingen we ons bij hun voegen.

Omdat ook een groep uit Eindhoven meewilde besloten we om daar ook een stop te maken en dat maakte ze goed met ons door een zaaltje te huren zodat we daar het Eid-gebed konden verrichten. Het Eid-gebed werd geleid door Wasseem. Na het Eid-gebed gaf Waiel een korte lezing over het Offerfeest. Iedereen mocht daarna een ontbijtje meenemen de bus in en gingen we op weg naar Keulen. In de bus was het erg gezellig. Iedereen was aan het praten en kletsen en er werd door sommigen lofzang gereciteerd. Om tijd te besparen gingen we onderweg stoppen om te gaan bidden. Zo hoefden we niet in de stad een plaats te zoeken en konden we snel doorgaan met het programma.

 

(Het middaggebed onderweg naar Keulen)

Rond half drie kwamen we aan in Keulen bij het chocolademuseum. Iedereen kreeg ongeveer driekwartier de tijd om het museum te verkennen. Bij de intree kreeg iedereen een lekker stukje chocolade. In het museum kwam je van alles tegen. Van de geschiedenis van chocolade tot de machines waarmee het chocola gemaakt werd. Ook kon je chocola proeven van een chocoladefontein. Op het afgesproken tijdstip hadden we ons alweer verzameld om naar de volgende activiteit te gaan. Op naar de Dom van Keulen en het winkelcentrum.

Bij de Dom hebben we onze broeders en zusters de keuze gegeven om de Dom te beklimmen of het winkelcentrum in te gaan. In het winkelcentrum kwam je allerlei winkels tegen van luxe winkels tot gewone winkels die je in elke stad tegenkomt. De andere deel ging dus de Dom-toren beklimmen. De toren had 509 treden en was 160 meter hoog. Het beklimmen kostte veel energie maar eenmaal boven was het uitzicht zeker waard. Na het beklimmen van de toren had je nog tijd om ook even het winkelcentrum in te gaan.

Het was de afspraak om te verzamelen bij het plein voor de Dom om vijf uur. Nadat we de aanwezigheid van iedereen hadden gecontroleerd was het tijd om te gaan eten. We hadden met de buschauffeurs afgesproken om ons bij de Dom op te halen. Echter de bussen kwamen niet. Na een aantal keren bellen bleek dat ze de stad niet in mochten en dat wij naar hun toe moesten. Er was een shuttlebus beschikbaar waar we gebruik van konden maken. We gingen met twee groepen de bus in. Nadat de eerste groep de bus inging moest de tweede groep een aantal minuten wachten voordat de volgende bus kwam. Na 10 minuten waren we op de parkeerplaats van de bussen. Toen konden we eindelijk richting het restaurant. We hadden gereserveerd bij een Irakeesrestaurant. Doordat iedereen zijn enquête ingevuld heeft op de heenweg wisten we wat iedereen had besteld en kon het eten snel worden uitgedeeld. Maar omdat we met 90 personen waren duurde het lang totdat de laatste persoon ook zijn eten kreeg, daarom gingen sommigen alvast het avondgebed verrichten. De broeders en zusters die klaar waren konden daarna beneden gaan bidden.

Nadat de groepsfoto gemaakt werd ging iedereen de bus in en gingen we alweer richting Nederland. Een dag vol activiteiten was bijna afgelopen. Ook de terugweg was erg gezellig waardoor de tijd snel ging. We stopten nog even in Eindhoven om de mensen af te zetten. Eenmaal aangekomen in Rotterdam ging iedereen zijn eigen weg vervolgen naar huis.

Insha’Allah tot de volgende reis,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 26 DECEMBER 2009

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 26 december is in Dordrecht door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van Ashoera. Het was de negende dag van Moharram en er stond veel op het programma. De Irakese televisiezender Al-Fayha was aanwezig om de bijeenkomst te filmen.

 

Nadat iedereen zich verzameld had begon Ali Touraihi met de koranrecitatie. Nadien werd een kort filmpje tentoongesteld wat ging over het slagveld van Imam Al-Hussain (as). Na dit was iedereen er klaar voor om wat kennis op te doen. Hierop kreeg Waiel weer de eer om in het Nederlands ter gelegenheid van de revolutie van Imam al-Hussain (as) een lezing te geven.

Wat is vrijheid en welke vormen kennen we daarin? Dit was de hoofdvraag waarop vervolgens ingegaan werd op praktische zaken die Islamitische jongeren dagelijks meemaken of tegenkomen. Dit onderwerp stond in relatie met het doel waar de kleinzoon van de Profeet (s) naar streefde, namelijk de vrijheid om te kiezen wat goed is. De lezing werd afgesloten met een emotioneel verhaal over de ervaringen en gevoelens die geuit werden tijdens het slagveld. Het was zeer beroerend waarbij de tranen niet gevangen meer konden blijven.

Na deze lezing kwam Mustafa naar voren en las een rouwzang. Het was zijn eerste optreden voor AJO, maar zijn stem heeft alle verwachtingen doen overtreffen. Het rouwen om Imam al-Huissain (a) was duidelijk merkbaar aan de aanwezigen.

Ten slotte heeft Ali Touraihi ons weer laten bewonderen door zijn mooie stem met tevens rouwzang. Dit was een zeer geschikte afsluiting van de bijeenkomst en het werd toen tijd voor de maaltijd.

Onder het genot van een hapje en drank kon iedereen nog met elkaar van woorden wisselen over wat ze net geleerd en gehoord hadden. Tevens was dit ook de mogelijkheid voor de jongeren om elkaar beter te leren kennen. Men kon ook van deze gelegenheid gebruik maken om boeken, sleutelhangers, of de nieuwe DVD van Radood Mohammed te kopen, die door AJO gesponsord werd.

Inshallah moge Allah onze daden accepteren en zien we alle jongeren weer terug in onze komende bijeenkomsten.

Wassalaam Aleykoem,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.