Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2010. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

BIJEENKOMST MEIDEN COMITÉ – 10 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 10 januari 2010 is in Den Haag door de Meiden Comité van Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van het martelaarschap van Imam Sajjad (a) (Ali bin Hussein (a)).

Allereerst zijn de dames begonnen met het gebed en nadat iedereen klaas was met het gebed begon het programma. De gastvrouw verwelkomde aanwezige dames en vertelde in het kort hoe het programma zal verlopen.

Het programma begon met het lezen dan de Koran, dit werd gedaan door een actief lid. De Koran lezen en Allah's woorden zijn een mooi begin bij alles en dus ook bij deze bijeenkomst. Na het lezen van de Koran heeft onze gast ziyarat Ashura voorgelezen, dit heeft ze mooi gedaan. Meteen na de Ziyara hebben we duaa al-Faraj gelezen, en ook dit was heel erg mooi en iedereen deed mee.

Wie was Imam al Sajjad (a) en wat is er met Imam al Sajjad (a) gebeurd na het overlijden van zijn vader Imam Hussein (as)? Dit werd ons vertelt tijdens de lezing. De lezing bracht vele emoties naar boven, het was erg emotioneel en mooi. Alle gasten luisterden met volle enthousiasme. Ook wed ons in d lezing duidelijk gemaakt wat het belang is van de Hijab voor een vrouw, waarbij een paar mooie voorbeelden opgenoemd werden. In combinatie met een lezing werd ook een gedicht van Imam al Sajjad (a) gereciteerd.

Na de lezing hebben wij kort gepauzeerd waarbij cake/thee en mandarijnen uitgedeeld werd. De meiden hebben even bijgepraat. Na de pauze werd er een mooi gedicht voorgedragen door een bekende dichteres over Imam al Hussein (as)en Karbala. Ook hebben wij Ziyarat Imam al Sajjad (a) gelezen, Imam al Sajjad (a) is samen met andere Imams begraven in al Baqie' In Saudi-Arabië en zijn Ziyaret is in combinatie met Ziyaret al Baqie'.

Hierna heeft onze gast als eerst jonge rouwzangeres rouwzang voor onze voorgelezen. Dit heeft ze in het Nederlands en in het Arabisch gedaan. Onze tweede jonge rouwzangers heeft een rouwzang in het Perzisch en Arabisch voorgedragen. Erg mooi om te zien hoe jonge dames zo talentvol kunnen zij.

De bijeenkomst hebben wij beëindigd met broodjes en wat lekkers. Het was een geslaagde bijeenkomst en we hebben veel van elkaar geleerd. We hopen dat onze gasten veel van hebben genoten. Wij bedanken nogmaals al onze gasten voor hun komst en hopen hun terug te zien bij de volgende bijeenkomst van het Meiden Comité

Ws,

Meidencomité van Ahlalbait Jongeren

VERSLAG IMAM SAJAD (A.S) BIJEENKOMST - 15 JANUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In Rotterdam is op 15 januari door AJO een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de vierde Imam al Sajjad (a). De gastheer was Samir (actief lid activiteitencomité). De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de Koran door Ali al Touraihi.

 

Vervolgens kreeg de alom bekende spreker Waiel (voorzitter activiteitencomité) de eer om een voordracht te houden ter herdenking van Imam al Sajjad (a). Hij heeft duidelijk gemaakt wat voor persoon deze Imam betekende voor de Islamitische natie en waarom wij hem als voorbeeld moeten nemen. Vervolgens ging hij in op de belangrijke smeekbeden van al Sajjad (a) en eindigde met een emotioneel verhaal.

Nadien werd het tijd voor rouwzang en dat werd verzorgd door een gast. Aan de gezichten was merkbaar dat de sfeer emotioneel was. De rouwzang was deels in het Arabisch en deels in het Nederlands en dat maakt het nog levendiger voor de jongeren. Na de liefde voor Ahlalbait (a) getoond te hebben in het herleven van de missie van Imam al Hussain (a), werd het tijd voor het eten. Tijdens het nuttigen van broodjes kon iedereen met elkaar kennis maken, dan wel bijpraten.

Tenslotte werd een quiz gehouden door Mudi (actief lid mediacomité). Het betrof een Fiqh quiz. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een kort verhaal. Er werden groepjes gemaakt en ieder groep kreeg de tijd om onderling de vragen te beantwoorden.

Na een kwartier moest van ieder groep een vertegenwoordiger naar voren komen en de antwoorden presenteren met de beargumentering. Zowel de broeders als de zusters hebben actief deelgenomen aan de quiz en duidelijk was te zien dat het een uitdaging was. Mudi heeft uiteindelijk de antwoorden kenbaar gemaakt en de laatste tien minuten kreeg iedereen de gelegenheid om vragen te stellen.

Het was weer een leerzame avond waarbij iedereen veel genoten heeft en anderzijds zijn verdriet samen gedeeld heeft. Het was een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst. We hopen iedereen weer terug te zien in de komende bijeenkomsten.

VERSLAG ARBAEEN BIJEENKOMST 2010\1431 – 7 FEBRUARI 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle  

Op 7 februari 2010 heeft Ahlalbait jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd ter herdenking van de Arbaeeniya van Imam Hussein (a). Hierbij vergezelde Ayatollah Ali al Hakeem ons uit Engeland. De bijeenkomst werd geïntroduceerd en geleid door Waiel (voorzitter van activiteitencomité). De opkomst was goed en bestond uit  verschillende nationaliteiten.

De bijeenkomst is begonnen met het middaggebed geleid door onze speciale gast Ayatollah Ali al Hakeem. Ilyaas heeft het gebedsoproep luid verricht en iedereen maakte zich klaar voor het gezamenlijke gebed. Na het middaggebed begon het programma. Ilyaas heeft de bijeenkomst gezegend met zijn recitatie uit de heilige Koran. Hierna kreeg onze gast de eer om ter herdenking van de Arbaeen een voordracht in het Engels te houden gericht aan de jongeren. 

Het onderwerp van de voordracht ging over ‘een Moslim; zwijgzaam of revolutionair’. De nadruk werd gelegd op hoe en wanneer een Moslim zich in bepaalde situaties moet handelen. Ook ging hij in op hoe de Westerse mensen vanuit hun visie zich daarover uitlaten.

Imam Hassan (as) wordt als een zwijgzaam persoon beschouwd en Imam Hussain (as) wordt als een revolutionair persoon beschouwd. Dit is niet juist. Als Imam Hussain in het tijdperk leefde van Imam al Hassan (a) dan had hij precies hetzelfde gehandeld en als Imam Hassan (as) in het tijdperk van Imam Hussein (a) leefde dan had hij precies hetzelfde gehandeld.

Na deze leerzame voordracht werd het tijd voor een vragenronde. Iedereen kreeg de gelegenheid om zijn vragen te stellen aan de spreker.  Verschillende onderwerpen kwamen naar voren  zoals hoe te handelen in onze tijd, belang van het dragen van een hoofddoek, visie over de metgezellen van de Profeet (s), uitleg over de uitverkorenen in de tijd van de verschijning van de twaalfde Imam al Mahdi (a).  Zo werd ook de vraag gesteld hoeveel wij van de vrouwen van de Profeet (s) houden. Het antwoord was dat wij precies evenveel van de vrouwen van de Profeet (s) houden als de Profeet (s) zelf van zijn vrouwen hield.

Vervolgens werd het tijd voor rouwzang. Onze eerste jongste rouwzanger ooit , Amir, heeft opgetreden met een rouwzang in het Arabisch.  Hierna kwam Ali al Fali en de sfeer werd steeds levendiger. Ten slotte werd de bijeenkomst beëindigd met een rouwzang in het Arabisch en in het Engels door Ali Al Touraihi.        

Ten slotte werd het eten uitgedeeld en kon iedereen privé en direct met de Sjeigh spreken. De jongeren werden in de gelegenheid gesteld om artikelen, zoals boeken, te kopen of te lenen. 

AJO hoopt alle jongeren weer terug te zien in de komende bijeenkomst.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

IFTAAR BIJEENKOMSTEN AJO 2010: ROTTERDAM EN EINDHOVEN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het jaar 2010 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een tweetal Iftaar bijeenkomsten gehouden.

De eerste was dit jaar in Rotterdam bij stichting Imaan. Onze programma begon daar met een Koran recitatie van onze jonge broeder Mahsi. Na zijn prachtige recitatie was een lezing het volgende punt op ons programma. Omdat de thema van de bijeenkomst Hijab in de maatschappij was gaf broeder Mahdi zijn lezing over Vrouwen in de Islam. Waarbij hij onder andere via een aantal verzen in de koran uitlegde dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en ze ook zo behandeld moeten worden.

Het volgende onderdeel was een debat over een aantel stellingen. Het debat werd eerst gevoerd tussen twee personen, daarna kon de hele zaal mee doen aan de discussie. Het leverde een aantal goede discussies op tussen de jongeren.

De avond werd succesvol afgesloten met het gezamenlijk gebed en een Iftaar maaltijd.

Een aantal weken later was alweer de 2e Iftaar bijeenkomst, deze keer in Eindhoven. We waren blij om een aantal nieuwe gezichten te zien bij deze bijeenkomst en ze te verwelkomen bij Ahlalbait Jongeren.

In Eindhoven begonnen we met een Koran recitatie van broeder Haider Al Fely. Met zijn prachtige stem heeft hij een aantal verzen van de koran gereciteerd.

De lezing werd deze bijeenkomst gedaan broeder Wasseem. Hij heeft het onder andere over gehad hoe belangrijk het was om een geleerde te volgen in een wereld waarin je elke dag voor moeilijke beslissingen staat.

Ook kregen de bezoekers een korte presentatie te zien van broeder Mohsin over AJO. Na de presentatie begon onze laatste onderdeel voor het avondgebed en de Iftaar, namelijk de Quiz.

De Quiz ging over de maand Ramadan en de gebeurtenissen hierin. Zo waren er vragen over het overlijden van Imam Ali (a) en ook over de geboorte van Imam Hassan (a). Het was leuk om te zien dat er zo actief werd meegedaan. De jongeren konden door middel van een aantal gekleurde vellen laten zien wat hun antwoord was op de vraag.

Nadat de Athan door broeder Ilyass werd gereciteerd gingen we bidden, maar eerst kreeg iedereen een dadel en yoghurt om hun vasten te verbreken. Na het bidden hebben we gezamenlijk de Iftaar gegeten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS AACHEN - 13 NOVEMBER 2010

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum Beste Jongeren,

Zoals jullie weten zijn we op 13 november naar Valkenburg, Vaals en Aken geweest. Ook dit jaar was de jaarlijkse AJO reis alhamdoellah een leuke ervaring. Daarom hebben we deze keer twee jongeren gevraagd om hun ervaring tijdens deze reis. Hieronder lezen jullie hun verslagen.

Verslag door Fedek Al Saady

Eindelijk was het zover, het jaarlijkse reisje van Ahlalbait Jongeren Organisatie!

Met 55 personen in totaal zijn we in het natte weer op 13 november ’10 om 08.20 uur uit Rotterdam vertrokken met de bus, dit keer zouden we naar Aachen gaan, maar natuurlijk niet zonder een korte stop bij Valkenburg, en Vaals.

We waren aardig op tijd vertrokken, onze eerste stop was in het Limburgse stad Valkenburg, of eigenlijk onder Valkenburg, hier zijn we met z’n allen de ‘gemeente grot’ gaan bezoeken.

Nadat het onze beurt was mochten ook wij het treintje in om de grot te bekijken. Hier werd ons uitgelegd door onze gids dat de romeinen 2000 jaar geleden de mergel uit de bodem nodig hadden als bouwmateriaal. Door fossielen en schelplagen zijn deze natuurlijke omstandigheden van ver voor onze jaartelling goed te zien. Tijdens onze rit in de grot, konden we ook een boeiend overzicht van verschillende kunstuitingen en levensomstandigheden van talloze generaties van mensen zien . Er waren restanten te zien in de grot van wat de opgejaagde mens bouwde, die zij als schuilplaats gebruikte. Ook waren er hier muurschilderingen en plaquettes waaruit we het verleden konden proeven! Dit samenspel van natuur en cultuur vormt een uniek verhaal. Een verhaal dat nog interessanter wordt door het mysterieuze van de duistere doolhof van onderaardse gangen.

Na onze rit in het grot zijn we weer met z’n alle de bus ingestapt en op weg gegaan naar onze volgende stop punt, namelijk Vaals.

We zijn hier bij de 3 landen punt geweest, daar naast was tevens ook het hoogste punt van Nederland. Hier hebben we allemaal het middag gebed kunnen verrichten. Helaas waren er door het natte weer weinig winkels geopend, maar gelukkig was het patat kraampje wel gewoon open en hebben we allemaal van het lekkere patat kunnen smullen! Nadat iedereen weer energie had werd er een interessante lezing gehouden door Waiel.

Hierna ging onze reis verder naar Aachen.

Eenmaal bij Aachen aangekomen was het alweer 15.00 uur. We hadden toen afgesproken dat iedereen lekker kon gaan winkelen in het centrum en dat we om 17.00 uur weer op dezelfde plek zouden verzamelen om gezamenlijk naar het restaurant te lopen.

In het centrum hadden we hetzelfde weersomstandigheden als in Nederland, regenachtig. Maar dit hield ons er niet van tegen om lekker te kunnen winkelen, en rond te neuzen in de Duitse winkels!

Na lekker gewinkeld te hebben gingen we weer terug naar ons verzamelplekje, toen iedereen was aangekomen, was het duidelijk dat er als meest paraplu’s waren gekocht. Zo liepen wij allemaal lekker droog onder onze pluutjes richting het restaurant!

Na ongeveer 10 minuten lopen waren wij aangekomen bij restaurant Sinbad. Hier konden we natuurlijk bidden, en daarna gezamenlijk eten. Het eten was zalig, van verschillende soorten rijst, kip en vlees werd geproefd, en natuurlijk de dolma niet te vergeten! Nadat iedereen lekker vol zat, werd er hier en daar nog wat bij gekletst. Hierna konden wij gaan en stond de bus al op ons te wachten.

Nadat de telling gedaan was, en iedereen in de bus zat konden wij weer terug keren naar Nederland. De terug reis was erg leuk, zo werden er verschillende soorten spelletjes gespeeld, en werd er een lofzang gehouden. Rond 22.30 uur waren wij weer allemaal veilig en wel aangekomen in Rotterdam, hier werd nog afscheid genomen van elkaar, en ging iedereen weer zijn eigen kant op.

Wij hebben er allemaal heel erg van genoten, ondanks het slechte weer. En hopen dat er de volgende keer weer veel mensen mee zullen gaan, want hoe meer mensen hoe meer vreugde!

Inshallah tot de volgende keer,

____________

Verslag door Feras Nasser

Op 13 november ’10 om 08.00 uur hebben wij ons verzameld op het metrostation Rijnhaven te Rotterdam. Nadat alle deelnemers van de reis elkaar begroet hadden en even praatten, besloten wij om te vertrekken richting Valkenburg. Onderweg werd er natuurlijk, zoals in iedere gezelschap, ononderbroken gepraat en gedebatteerd. Zo passeerden onderwerpen de revue als Nederlandse politiek, de situatie in het buitenland, Islam en natuurlijk zoals het hoort werden er grappen gemaakt teneinde de sfeer te doen ontspannen. De reis duurde ongeveer drie uur en sommigen hadden besloten een dutje te nemen om energie op te doen en zich voor de bereiden tot een actieve dag.

Eenmaal aangekomen en uitgestapt voor de entree van de “eeuwen oude grotten”, moesten sommigen onmiddellijk een onderdak vinden of de paraplu opsteken, want het regende helaas onophoudend gedurende onze hele reisdag. Maar dat verpeste de sfeer absoluut niet, want onze medebroeders van het Zuiden voegden zich toe aan de groep en de gezellige sfeer werd voortgezet. Nadat wij ons eenmaal allen verzameld hadden voor de grotten en de kaartjes werden aangeschaft, konden wij de grotten betreden. De lucht in de grotten was fris en eenmaal in de trein te hebben gestapt, werd het best koud. Gelukkig werden wij afgeleid van de kou doordat onze gids ons verschafte met waardevolle informatie met betrekking tot de grotten. Zo hebben wij geleerd dat de grotten geheel gegraven waren door de (lokale) mensen zelf en er ruimtes werden gemaakt die bestand waren tegen een nucleaire ontploffingen, omdat men toen nog in de Koude Oorlog verkeerde.

Gelukkig dat die ruimtes nooit daadwerkelijk gebruikt hoefden te worden. Een andere bijzondere ervaring in de grotten was toen de gids de trein diep in de grotten stopt zette en de lichten uitdeed. Hij wilde ons laten ervaren hoe het is om zich in totale duisternis te begeven. Daarna vertelde hij ons dat hoewel een mens de gangen en routes van de grotten uit zijn/haar hoofd kan leren, hij/zij toch gedesoriënteerd zal raken en de weg uit de grotten nooit zal vinden (zo donker was het, pikkedonker!). Ook konden wij de amateuristische en professionele kunstwerken die op de muren waren getekend beschouwen. Na ongeveer 15-20 minuten kwam de reis tot einde en wij begaven ons richting de uitgang.

Vervolgens stapten wij de bus in en vervolgden onze reis richting Aken. Onderweg konden wij echter even stoppen te Vaals om het drielandenpunt (Nederland, België en Duitsland) te bezoeken. Maar helaas door de weeromstandigheden (te veel regen!) konden wij de toren niet beklimmen om vanuit dat punt de drie landen tezelfdertijd te mogen zien. Wellicht voor een andere keer.

In Vaals konden wij gelukkig ons gebeden verrichten en onze reisleider Waiel gaf ons een korte lezing aangaande Usul ad-Din. Daarna was het een kort stuk rijden naar Aken.

Aldaar aangekomen hadden wij ongeveer een uur of twee de tijd om vrijelijk de stad te verkennen. Dit werd in groepjes gedaan en wij konden zodoende de stad verkennen en de winkels bezoeken en/of bezichtigen. Daarna kregen de meeste broeders en zusters trek in het diner en zoals afgesproken hadden wij ons weer verzameld bij het aankomstpunt te Aken. Vervolgens liepen wij met iedereen richting het restaurant dat Sindbad heette. Daar moesten wij ongeveer 30 minuten wachten totdat het eten werd geserveerd en wij het konden nuttigen. Gelukkig konden wij in hetzelfde restaurant onze resterende gebeden van de dag verrichten en met een goed gevoel genieten van de heerlijke warme maaltijd. Dat werd dat ook uitbundig gedaan, na zo’n lange dag van inspanning en gepraat!

Daarna kwam het einde van onze gezellige dag al in zicht en wij moesten de bus instappen om zonder een tussenstop makend naar Rotterdam terug te keren. Onderweg werd er natuurlijk wederom veel gepraat en wij konden tevens genieten van recitaties die één van onze broeders, Mulla Mohamed Al Sayegh, verzorgde.

Kortom, het was een gezellige en leerzame dag geweest en waarvan Insha’Allah nog vele van dezelfde soort zullen volgen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 12 DECEMBER 2010

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In het kader van de maand Muharram heeft er op zondag 12 december een bijeenkomst plaatsgevonden die speciaal door Ahlalbait Jongeren Organisatie voor belangstellenden was georganiseerd. Het thema van deze bijeenkomst was loyaliteit en in het bijzonder Muslim ibn Aqeel die zijn loyaliteit aan Imam Hussein (a) oprecht heeft bewezen.

Om 12.30 begon de inloop van de bijeenkomst. Rond 13.00 werd het steeds drukker waarna het programma daadwerkelijk van start kon gaan. De bijeenkomst begon met Qoran recitatie. Na deze beluisterd te hebben, volgde er een lezing door broeder Waiel. Loyaliteit en in het bijzonder de loyaliteit van Muslim ibn Aqeel was het thema van de lezing. Uit de lezing werd voor eenieder duidelijk dat loyaliteit ontstaat vanuit een bepaalde gedachtegoed/ideologie. Voor de mens is het belangrijk om te realiseren dat loyaal handelen een wezenlijk aspect is in de Islam en we ons hierin altijd verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Loyaliteit werd ook nagestreefd door Muslim ibn Aqeel.

Tijdens de strijd Karbala bleef hij loyaal aan Imam Hussein (a), maar betreurenswaardig moest hij een gruwelijke dood ondergaan. Vanuit de lezing werd de zaal meegenomen in een korte rouwzang waarbij het verdriet om de wrede gebeurtenissen begon te leven.

Na deze leerzame lezing volgde er een lezing door de hooggeleerde Sayed El Hakeem.

De hooggeleerde deelde mee dat de liefde voor de Ahlalbait (a) en ook de herdenking van de maand Muharram steeds meer aandacht van de mensheid krijgt. Het belangrijkste wat we van deze lezing kunnen leren is dat Imam Hussein (a) moest strijden voor rechtvaardigheid. Zo werd duidelijk dat de essentie van de maand Muharram verbonden is aan begrippen als rechtvaardigheid en loyaliteit.

Heel toepasselijk volgde hierop een discussie met de volgende stelling: ‘Ik ben loyaler aan Nederland dan aan mijn vaderland’. De meningen waren hierover verdeeld, maar over het algemeen was uiteindelijk iedereen het ermee eens dat we loyaal dienen te zijn aan beide landen. Ook de hooggeleerde Sayed El Hakeem bevestigde dit. We mogen ook niet meestrijden met een Islamitische staat dat onterecht een non-Islamitische staat aanvalt. Wederom rechtvaardigheid. In verband met tijdgebrek konden er helaas niet meerdere stellingen besproken worden.

Verder stelde het publiek vragen aan de hooggeleerde op het gebied van relaties en het gebed. Na de lezingen volgden er rouwzang en latmiyat. De middag eindigde na gezamenlijk gegeten te hebben.

Ahlalbait Jongeren Organisatie hoopt o.a. een bijdrage te hebben geleverd aan de kennisontwikkeling van de deelnemers en bedankt eenieder voor zijn/haar bijdrage aan de bijeenkomst.

Wassalamu alaikum,

©  Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.