Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2012. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG ARBAIEN OPTOCHT - 13 JANUARI 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op vrijdag 13 januari heeft met de hulp van God de eerste optocht van

de Ahlalbait Jongeren Organisatie plaatsgevonden, in samenwerking met

stichting alcauthar.

Dit naar aanleiding van de 40ste van Imam Hussein (a). De deelnemers

verzamelden zich voor het station Den Haag HS, waar op een grote

affiche het logo van AJO zichtbaar was en rond 18.15 (later dan

verwacht, wegens een brandmelding in de straat uitenhage) startte de

optocht en liepen we richting de uitenhagestraat. Deelnemers droegen

vlaggen en herhaalden verschillende slogans zoals "labeak ya Hussein".

Er liepen ongeveer 70 mensen mee: mannen, vrouwen en kinderen.

 

Ten slotte: zoals Ghandhi, de leider van de revolutionaire beweging in

India zei: "ik leerde van Hussein hoe je de overwinning kunt bereiken

terwijl je onderdrukt wordt" .

 

Moge Allah jullie aanwezigheid en moeite belonen.

Wassalam Aleikom wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG GEBOORTE VAN DE PROFEET (S) - 12 FEBRUARI 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ter gelegenheid van de geboorte van onze laatste Profeet Mohammed (s) organiseerde Ahlalbait jongeren organisatie op 12 februari 2012 een festiviteit. De opkomst was goed Alhamdullilah, en het was een geslaagde festiviteit.

Na het middaggebed gezamenlijk te hebben verricht, begon het programma met een heel mooie Koranrecitatie door broeder Ilyas. Moge Allah (swt) hem belonen en met zijn recitatie hem en ons dichter tot Allah (swt) brengen.

Broeder Waseem was de gastheer van deze bijzondere dag en presenteerde alle deelnemers op een mooie manier, namelijk met een mooi gedicht.

Na een luide salawat heeft zuster Tahirah een  persoonlijke ervaring met ons gedeeld. Ook heeft ze verteld over hoe het is om de Profeet Mohammed (s) vanuit een andere invalshoek te bekijken; namelijk vanuit het oogpunt van iemand die niet met de Islam is opgegroeid.

Hierna kwam het beroemde Fiqh momentje door broeder Mudi met een extra vraag- en antwoordsessie.

De lezing werd gegeven door broeder Waiel. Het was een leerzame lezing waar iedereen wat van heeft kunnen oppikken.

Natuurlijk is deze dag niet compleet zonder lofzang. Dit werd gedaan door The Al Touraihi Brothers. Met hun mooie klanken hebben ze iedereen doen luisteren en de zaal doen betoveren.

Last but not least: de gedichtenwedstrijd. Acht jongeren hebben een gedicht opgestuurd en voorgedragen. Nadat alle gedichten waren voorgedragen, hadden alle broeders en zusters even tijd om te stemmen op hun favoriete gedicht. Hierna werden de drie mooiste gedichten uitgeroepen en de schrijvers kregen een mooi cadeau. Ook de andere deelnemers hebben een cadeautje gekregen. Kortom iedereen was een winnaar!

Het was een geslaagde festiviteit en de dag werd beëindigd met het avondeten.

Geschreven door A. Almansoury

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG STILLE TOCHT VOOR SJEIKH ABDELLAH DAHDOUH – 18 MAART 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 18 maart werd een stille tocht georganiseerd voor de martelaar Sjeikh Abdellah Dahdouh. Vorige week was er een aanslag met brandstichtingin de Al-Rida moskee in Anderlecht, waar hierbij de 46-jarige imam Abdellah Dahdouh, een vader van vier kinderen, door rookvergiftiging om het leven kwam. De stille tocht was een vreedzame reactie op een gruwelijke daad dat een mensenleven heeft geofferd.

Ook leden van de Ahlalbait Jongeren Organisatie hebben de tocht bijgewoond, om de afschuwelijke gebeurtenis af te keuren. Mahdi Salih (bestuurslid) en Mudi (actief lid mediacomité) hebben namens AJO actief hieraan deelgenomen. Ongeveer 50 man van verschillende stichtingen in Nederland hadden zich in de ochtend verzameld in Utrecht, Den haag en Dordrecht om vervolgens samen in een bus de reis naar België te maken. Eenmaal in België aangekomen, werd eerst in een moskee het middaggebed verricht.

Verschillende mensen, man en vrouw, uit verschillende achtergronden en landen verzamelden op een plein in de buurt van de Al-Rida moskee. Vele geleerden uit verschillende landen waren ook bijeen gekomen om hun spijt te betuigen. Velen van de ongeveer 2000 aanwezige deelnemers droegen witte rozen en overal wapperden Belgische en Marokkaanse vlaggen. Op een vredige en emotionele manier kon spijt worden betuigd aan de familieleden en slachtoffers. Soennieten en Sjiieten liepen hand in hand, langs de Al-Rida moskee, om te eindigen bij het Justitiepaleis.

Aldaar werden meerdere toespraken gehouden, waarna een minuut stilte werd gehouden en al-fatiha werd gereciteerd. Als laatste werden witte ballonnen de lucht in gelaten. Het was een mooie en waardige manier om een dergelijk goede vreedzame persoon te herdenken.

Nieuws over de stille tocht kun je hier lezen:

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1138437/ruim-2-000-mensen-trekken-door-brussel-voor-vermoorde-imam.aspx

Verslaggever: Mahdi Salih

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MARTELAARSCHAP FATIMA AL-ZAHRA (A) - 29 APRIL 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 29 april 2012 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van het martelaarschap van Fatima al Zahra (a). Op het programma stonden veel gevarieerde onderdelen. De bijeenkomst begon met het lezen van de Ziarah van Fatima (a) door broeder Ilyas. Met zijn mooie stem heeft hij de bijeenkomst

Daarna was het tijd voor de lezing en deze werd gegeven door broeder Mahdi. Hij sprak over het leven van Fatima (a) en waarom zij een geweldig voorbeeld is voor vrouwen en mannen.

Dat deze bijeenkomst niet met een koranrecitatie begon heeft zijn redenen. AJO heeft namelijk bewust gekozen om tijdens deze bijeenkomst de Koran centraal te stellen door drie uitstekende koranrecitatoren uit te nodigen. Zo hebben broeders Alireza, Massih en Ali een mooie recitatie gegeven, ieder met zijn eigen indrukwekkende stijl.

De gereciteerde verzen werden door zuster Fatima en door de broeders Mudi en Yasser uitgelegd. Het doel hierbij was om meer kennis op te doen van de betekenis achter de verzen uit onze heilige boek en ook om nieuwsgierigheid op te wekken, zodat jongeren actief naar deze betekenis zullen vragen en zoeken.

Na een korte pauze werd het programma vervolgd met een bijzondere voordracht. De overlevering van de mantel, Hadith al kisa, werd namelijk door broeder Mohammed Mehdi op een zeer emotionele manier in het Nederlands gereciteerd!

De bijeenkomst werd afgesloten met een rouwzang in het Nederlands door broeder Amir. De mooie woorden in combinatie met zijn prachtige stem heeft het niveau van de Nederlandse rouwzang een grote stap voorwaarts gezet.

We hopen de jongeren insha'Allah snel weer te zien tijdens de komende bijeenkomsten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Shabaan – 15 juli 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 15 juli heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst gehouden. De thema’s van de bijeenkomst waren de geboorte van Imam al Mahdi (a) en de heilige maand Ramadan.

De bijeenkomst begon, na het gezamenlijke gebed, met een Koranrecitatie van broeder Mohammed Mehdi. Met zijn mooie stem heeft hij een aantal verzen van de heilige Koran gereciteerd. 

Broeder Mohsin heeft een presentatie gehouden over het onderwerp: “Wanneer begint de Ramadan.” Hierbij werden grafieken laten zien van onder andere de zichtbaarheid van de maan op de aarde. Ook werden er een aantal fiqh aspecten van deze heilige maand behandeld.

De lezing werd gegeven door broeder Waiel en ging over de komst van onze laatste Imam (a). Na de lezing werd er een kleine pauze ingelast. AJO had eerder op haar website aangekondigd dat er voor de aanwezigen een verrassing zou zijn. Deze verassing werd na de pauze aan de jongeren getoond. De vlag van de Imam Ali (a) moskee in Najaf, Irak, werd meegenomen om hem hier in Nederland te bezichtigen. Dit was een prachtig moment tijdens de bijeenkomst! Vele jongeren konden deze vlag van dichtbij goed bekijken en aanraken en dit belangrijke symbool werd dan ook zeer gewaardeerd.

Broeder Ali Al Touraihi heeft tevens tijdens het laten zien van de vlag een Ziarah gelezen. Omdat de bijeenkomst ook in het teken stond van de geboorte van Imam al Mahdi (a), reciteerde broeder Ali ook een aantal mooie lofzangen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met de “ken je Imam spel”. De aanwezigen werden in vier groepjes verdeeld. Onder leiding van de gastvrouw zuster Fatima werd het spel gespeeld. Elke groep moest de biografie van een Onfeilbare (a) lezen en daarna er een korte presentatie over geven. Na afloop van het programma kon iedereen genieten van een maaltijd.

Het was een geslaagde bijeenkomst AlhamdoeAllah. InshaAllah zien we jullie tijdens onze volgende bijeenkomst.

Wassalam,

Koranavond – 5 augustus 2012 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Op 5 augustus 2012 hebben meerdere organisaties (Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Sadeqiya, Ahlalbayt4Iedereen, Stichting Alcauther jongeren en Stichting Iman Jongeren) een Koranavond georganiseerd in Rotterdam. Speciaal voor deze avond werden vier internationale koranrecitators uitgenodigd. Al tijdens de inloop werden wij verrijkt met een aantal prachtige recitaties van onze jonge broeders.

Hiernaast bestond het programma ook uit informatieve onderdelen. De presentatie was in handen van zuster Leila en broeder Ahmed. 

Het programma werd gestart met een gedicht van broeder Ali Djawad waarna broeder Waiel een zeer interessante lezing gaf waar jong en oud leringen uit konden trekken. Broeder Mudi heeft aansluitend een aantal fiqh regels betreffende de Koran uitgelegd aan de jongeren. Hiernaast was er ook een 20x20 presentatie van broeder Ali. 

De aanwezige broeders en zusters waren mashaAllah (!) van verschillende steden gekomen. Dankzij de grote opkomst was de zaal al snel vol. 

Deze avond draaide om de Koran en met vier internationale recitators hebben de aanwezigen zeker genoten van de recitaties van de verzen van de heilige Koran.

De eerste recitatie was van broeder Elias Mehrzad uit Duitsland. Broeder Elias heeft meerdere keren meegedaan aan wedstrijden in Duitsland. Uit Nederland was broeder Ali Al Touraihi aanwezig. Ook broeder Ali heeft meegedaan aan internationale wedstrijden, zoals de bekende Koranwedstrijd op Alkauther TV. 

Uit Iran waren de heren Khorrami en Piroozmand uitgenodigd. De recitatie van de heer Khorrami was alweer de derde internationale recitatie van de avond. Als laatste ging de heer Piroozmand de heilige verzen van de Koran reciteren. Met zijn indrukwekkende stem kreeg hij vele salawaat (zegeningen) van de aanwezigen. Na het reciteren van verzen ging de heer Piroozmand tevens een lofzang lezen. Tijdens het lezen van de lofzang heeft de organisatie de vlag van de Imam Ali (a) moskee aan het publiek laten zien. 

Na de recitatie van de heer Piroozmand was het tijd voor het gebed. Het vasten werd verbroken met een dadel en yoghurt waarna de jongeren gingen bidden. Na het gebed stond de maaltijd klaar en was het gezamenlijk eten begonnen.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en inshaAllah zien wij jullie tijdens de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

AJO uitje – 6 oktober 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 oktober was het zo ver: het AJO uitje van 2012. Om acht uur ’s ochtends verzamelde iedereen zich op station Rotterdam Centraal. Nadat iedereen aanwezig was gingen we met z’n allen richting de bus. Bij de bus aangekomen bleek er een onvoorzien probleem te zijn met de ruitenwisser. Hierdoor kon deze bus niet meer rijden. Door het tijdverlies konden we helaas niet meer naar de Ardennen.

We lieten ons niet uit het veld slaan en we besloten om er toch nog een leuke dag van te maken. Een nieuwe bus werd opgetrommeld. Nadat iedereen mee kon stemmen over een alternatief programma viel de keus op een dagje Brussel.

Tijdens het wachten werd nog een ontbijt aan de jongeren uitgedeeld. Er werd een programma samengesteld en we waren snel onderweg naar België.

In de bus werd er gezellig gepraat. Veel jongeren konden met elkaar kennismaken en hier en daar waren de eerste discussies al begonnen. Onze eerste bestemming was het Atomium. Dat is een grote versie van het allerkleinste deel waaruit materie bestaat: het atoom. Dit bekende monument is een van de grote publiekstrekkers van Brussel. Het Atomium is verdeeld in een aantal verdiepingen waarbij op elke verdieping een verschillende tentoonstelling te zien was. De bovenste verdieping gaf een geweldig uitzicht op de omgeving.

Na het Atomium hebben we Mini-Europa bezocht. Alle bekende gebouwen van Europese landen waren daar in miniatuur nagemaakt. Van de Eiffeltoren en de Big Ben tot de toren van Pisa: de hoogtepunten van Europa waren in het klein te bewonderen.

Onderdeel van het programma was een bezoek aan de Imam Reda Moskee. Deze moskee werd een aantal maanden terug nog aangevallen door een terrorist waarbij de imam van de moskee als martelaar om het leven is gekomen. Gelukkig was de directeur van de school aanwezig, haj Khalid, waarna hij ons uitgebreid vertelde over de afschuwelijke aanslag van nog geen half jaar geleden. Natuurlijk was daar ook de gelegenheid om te bidden. Na het gebed was er een lezing van broeder Waiel.

Aan het eind van een dag vol activiteiten behoort natuurlijk het gezamenlijk eten. In een dichtbij gelegen restaurant werd er genoten van het heerlijke eten dat was bereid.

Ondanks de valse start hebben we met z’n allen toch nog een leuke en interessante dag van kunnen maken. Het hoogtepunt voor velen was toch het bezoek aan de Imam Reda Moskee.

InshaAllah zien wij jullie weer tijdens onze komende activiteiten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Um al baneen – 17 november 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 17 november hield Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) één van de belangrijkste bijeenkomsten van het jaar in de Mehfil Ali zaal in Den Haag. De bijeenkomst stond in het teken van de maand Muharram, Um al Baneen en overgave in de Islam. Dit lijken verschillende thema's, maar - zo bleek ook tijdens de bijeenkomst - de overlappen zijn groot.

Het startschot en inzegening van de middag kwam van de koranrecitatie, op een prachtige manier gedaan door broeder Ilyas. Tijdens de herdenking van de gebeurtenissen van Karbala hoort ook het lezen en voordragen van Ziaret Ashura. Ali was verantwoordelijk voor het ten gehore brengen van deze Ziaret.

Hierna was het de beurt aan Yasser om in zijn lezing op meeslepende wijze de gebeurtenissen van Karbala bij te brengen. In het Fiqh Momentje dat hierop volgde ging broeder Mudi in op de regels voor het doen van het gebed in moeilijke omstandigheden, zoals wanneer geen water aanwezig is om de Wudhu te doen.

Wat is de weg van Um al Baneen, en hoe kunnen wij vandaag van haar leren? Die vraag stond centraal bij de lezing van Waiel. De conclusie was dat de opstelling van Um al Baneen tijdens de tragische gebeurtenissen van Karbala talloze aanwijzingen geeft voor ons moslims nu: overgave aan Allah, geduld en hoop. Broeder Waseem droeg een aantal prachtige gedichten voor over Um al Baneen en Ashura, waarin de emotie van een moslim denkend aan het lijden van Imam al Hussein (a) en zijn metgezellen perfect werd verwoord.

Een nieuw onderdeel stond toen op het programma. Uit de gebeurtenissen van Karbala kunnen veel lessen worden getrokken, maar het is lastig om te zien hoe die lessen zich tot elkaar verhouden. Daarom werd deze bijeenkomst samen met het publiek een mind map gemaakt. Er werden een aantal afbeeldingen getoond die te maken hadden met Ashura. 

Mensen uit het publiek vertelden wat zij in de afbeelding zagen: wat werd uitgebeeld? Zo kwamen uit elke afbeeldingen meerdere steekwoorden als geduld, revolutie, geduld, verlies en nog veel meer. Daarna was het doel om te zien welke steekwoorden gerelateerd waren, en wat die relatie inhield. Dit werd tegelijkertijd getoond op het scherm. Zo ontstond een concreet begrippennet over Ashura, waarbij de moraal van Ashura in één oogopslag te zien was: op een dieper niveau nadenken over de revolutie van Imam al Hussein (a).

De bijeenkomst werd afgesloten door broeder Haydar, die een emotionele en krachtige rouwzang voordroeg in drie verschillende talen (Perzich, Arabisch én Nederlands!). Een passend einde van een bijeenkomst in de periode waarin wij rouwen om de tragiek van Karbala.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

AJO Visit to CSY – 30 november 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

As part of his trip to India the Ahlalbait Youth Organisation chairman visited the Chennai Shia Youth (CSY) in India. It was a very interesting an fruitful visit. The first contact was made by email and an appointment was arranged. It was the evening of Ashura and the appointment was in the famous Thousand Lights Mosque in Chennai.

Chairman AJO: "I arrived at the Mosque early and got a worm welcome from Shia brothers in the mosque. I got the chance to do my evening prayers and visit the replicas for imam Hussain and imam Abbas Shrines. It was very nice to see. The brothers arrived soon after and my host brother Meesum (chairman of CSY) had arranged for a dinner to get acquainted and hear from one another.

I explained to the brothers the start of AJO, our structure, activities and achievements. The brothers elaborated on how CSY was started and that they operate in a similar manner to AJO, where it is not the individual who is important but the success of the organisation as a whole. The brothers explained that there are about 10.000 Shia Moslem in Chennai and that the Shia community was well educated and established in the area of Tamil Nadu (the province).

Meesum explained that they have similar issues as AJO where the Shia religion is not well elaborated on the the traditional Tamil language. A language that is also used in parts of Sri Lanka. The brothers had visited Sri Lanka and are starting a working relationship with the brothers there.

CSY like AJO does not belong to a political, cultural or ethnic group. It is a Shia youth organisation for all Shia youth in the area.

After dinner we went back to the mosque and met with Chief Shia Khazi of Tamil Nadu Sheikh Ghulam Mohammed Mehdi Khan Sahib Qibla. It was a short but very nice meeting where the sheikh started by asking about the economy in Europe and NL. Afterwards he asked about AJO, the Shia in NL generally and the Shia youth in specific. The Sheikh expressed his appreciation of the efforts of AJO and prayed for the Shia youth in NL.

Prior to joining the Moharram procession (9th day) we took some pictures  Afterwards we joined the big amount of Shia brothers and sisters in the mosque. It was a pleasure to attend imam Hussain remembering there.

Pictures are added and you can visit CSY website for further details: Www.ChennaiShiaYouth.Com

I want to thank my brothers in Chennai for their warm welcome, their hospitality and kindness. I pray to Allah to make them successful in their endeavours and accept their efforts."

© Copyright Ahlalbait jongeren

Vrijheid – 2 december 2012

Op zondag 2 december (de 17e van Muharram 2012), waren de benen weer door de harten aangevoerd om getuige te zijn van de liefde voor Imam Hussain (a) in de harten en zielen van hen die vrij geboren zijn en vrij door het leven willen.

De dag begon met de woorden van Allah (swt) zelf die zelf de grootste getuige was van wat er op de dag van Ashura de familie en dierbaren van de Profeet (s) was aangedaan.

De gereciteerde koranverzen hadden ook zeker met de gebeurtenissen en de personages van Ashura te maken. Zo werden delen uit het hoofdstuk al-Ahzaab, al-Infitar en al-Fajr voorgedragen, waarvan de laatste luidde:

[Er zal gezegd worden tegen de vrome gelovigen:] "O tot rust gekomen ziel!"

"Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem)."

"Treed dan binnen onder Mijn (geëerde) dienaren."

"En treed binnen in Mijn Paradijs!"

[Hoofdstuk al-Fajr (89): verzen 27-30]

De Tafseer (uitleg) zegt dat de vrome gelovige waarnaar deze verzen verwijzen Imam Hussain (a) is.

Ja, zo klonk de hemelse stem van Ali Al Touraihi door de moskee en de stilte in de zaal was een blijk van respect voor deze talentvolle jongeman.

Na de Tafseer van deze verzen werd de sfeer in de sferen van Karbala gebracht met de recitatie van de smeekbede van Ashura door Ilyas Najafi. Daarin werd de heer der martelaren en zijn familie begroet. Zo klonk de groet aan de Imam en zijn familie en vrienden door de zaal: Assalamo alal Hussain….

Hierna kwam de eerste lezing van de middag. Deze werd gegeven door broeder Yasser Al Alaei. Met als onderwerp ‘vasten en Ashura’ werd uitleg gegeven over de misvatting van het vasten op de 10e dag van Muharram. Hij gaf door middel van een aantal redenen duidelijk aan waarom het ongewenst is om te vasten op de dag van Ashura.

Waar woorden tekort schieten om de tragedie van Karbala te omschrijven was het de jongste Shi’itische dichter van Nederland; Sayyed Ali Djawad Alawi gelukt om zijn woorden ‘1400 jaar rouwen om Imam’ om te zetten in een mooi gedicht.

De weg van Imam Hussain (a) is niet uitgezonderd voor mannen of volwassenen, man, vrouw, jong, en oud: iedereen zet de weg van Imam voort, zo ook deze jonge dichter.

De liefhebbers van Imam Hussain (a) waren bijeen gekomen om te leren hoe vrij te zijn, vrij door het leven te gaan, te weten wat vrijheid is en verder te leren wie de idool van vrijheid was binnen de tragedie van Karbala.

Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de lezing van broeder Waiel Alkhateeb. Hij begon zijn lezing met de definitie van het begrip vrijheid en besprak in vogelvlucht de verschillende opvattingen en definities van de grote filosofen door de geschiedenis heen, van Aristoteles tot Jean-Paul Sartre.

Natuurlijk werd ook verwezen naar de grote filosoof van Islam Imam Ali (a): Profeet Adam (a) was VRIJ geboren en elk mens is VRIJ.

Voor een beter begrip van de definitie van vrijheid werd de functie van de mens op aarde besproken. Een functie die grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt: namelijk de vertegenwoordiger van Allah (swt) op aarde.

Grote geleerden en grote namen passeerden in zijn lezing, zo ook Johannes Paulus II en zijn citaat over vrijheid: ‘vrijheid is niet doen wat we willen maar vrij zijn om te doen wat we MOETEN doen.’

Deze omschrijvingen en definities van vrijheid maakten duidelijk dat Imam Hussain (a) zijn leven en die van zijn dierbaren offerde zodat de kinderen van Adam VRIJ van onrecht, tirannie en vrij in gedachtegoed door het leven konden gaan. Broeder Waiel beschreef verder het verhaal van de eerste martelaar van het leger van Imam Hussain (a), een man die terecht de naam Hurr (Vrij) droeg. Hij koos op het laatste moment voor Imam en werd daarmee vrij van alle onrecht, en zelfs van het wereldse leven.

O Hussain aanschouw deze tranen, O Allah behoed deze ogen van kwaad en behoed deze rouwende harten om niet bevlekt te raken door zondes. Want tranen stroomden uit ieders ogen bij de rouwzang.

Diepgezonken in gedachten door de lezing konden we kort van gedachten wisselen in de pauze.

De dag kenmerkte zich door de liefde voor Imam Hussain (a), de liefde voor Vrijheid. Traan, gedachte, glimlach, woord: alles stond in het teken van Imam Hussain (a). En woorden maakten de mooie gedichten van de winnaars van de gedichtenwedstrijd. Hierbij kon de liefde voor Imam en zijn familie en metgezellen door de toehoorders tot diep in hun harten gevoeld worden.

Aangespoord door deze woorden en alles wat men vandaag en de afgelopen dagen van Muharram had gehoord, konden de aanwezigen hun mening kwijt over twee stellingen over vrijheid. Een aantal voorbeelden van de meningen die werden geuit:

Discipline sluit vrijheid niet uit, discipline is een vereiste om vrijheid te bereiken. Vrijheid is als waarde universeel en een gemeengoed. Maar perceptie van vrijheid per persoon per cultuur is verschillend.

Maar wat geldt is: Waar de vrijheid van de ander begint is waar jouw vrijheid ophoudt.

En voor de harten die nog “Hussain Hussain” klopten: die actief de houding van rouwen wilden aannemen, was er gelegenheid en tijd voor de rouwzang. De rouwzang werd voorgedragen door Mohammad Mehdi Mehrzad die de verzen van Waseem en Mohsin heel mooi deed klinken in de zaal.

Oh Allah, accepteer deze dag van ons allen, Oh Allah laat het niet de laatste dag zijn voor ons om te rouwen om onze Imam en Oh Allah laat deze ogen die om Hussain hebben gehuild de komst van Imam Mehdi (a) aanschouwen.

Tot een volgende bijeenkomst!

Geschreven door Zohra Moallemzadeh

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.