Verslag Ladies Only, 5 februari 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Naar aanleiding van de succesvolle bijeenkomst in het teken van World Hidjab Day op 1 maart 2015 is ervoor gekozen om opnieuw een ladies-only bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst vond plaats op zondag 5 februari 2017 in Stichting al Hijra te Rotterdam.

Om twaalf uur kwamen de eerste zusters binnen; zij werden welkom geheten en kregen een kopje thee aangeboden. Na het middaggebed volgde het eerste onderdeel van het programma, namelijk een prachtige koranrecitatie door zuster Elham om de bijeenkomst te zegenen met de woorden van Allah (swt).

 

Na deze zegening volgde het volgende onderdeel: een interactief moment geleid door zuster Fatima. De casus betrof het dragen van de hidjab in Nederland. Zuster Fatima introduceerde de casus door middel van het delen van ervaringen op haar werk. Meerdere zusters uit het publiek deelden vervolgens hen ervaringen met het dragen van de hidjab op onder andere werk en school, maar tevens werden tips uitgewisseld over hoe je dit onderwerp het beste bespreekbaar kunt maken tijdens een sollicitatiegesprek of op werk. Zo vertelde een van de zusters het volgende: ‘Tijdens een sollicitatiegesprek werd mij gevraagd of ik ooit mijn hoofddoek af zou doen voor mijn werk. Hierop antwoorde ik nee en lichtte vervolgens mijn redenen toe. De werkgever bleek dit achteraf alleen maar te hebben gevraagd om te kijken of ik hiervoor open stond en niet omdat hij het erg vond dat ik een hoofddoek droeg. Oftewel: laten wij als hidjab-dragende zusters nooit afgeschrikt worden door zo’n vraag. Het is niet per definitie aanvallend bedoeld.’
Het derde onderdeel bestond uit twee workshops, namelijk een Koran en een Fiqh workshop. Voorafgaand aan de workshops werden de aanwezige zusters in twee groepen gesplitst. Tijdens de koranworkshop werd ingegaan op de uitspraak van Suraht Al-Faatiha. De zusters mochten de Surah hardop voorlezen en kregen hier feedback op. Gedurende de Fiqh workshop werden er verschillende stellingen met betrekking tot het dagelijkse leven besproken.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst bestond uit een EHBO cursus, die werd verzorgd door zuster Nura en zuster Mona. Tijdens deze cursus werd uitgelegd hoe je een slachtoffer het beste kunt benaderen en hoe je kunt controleren of iemand in levensgevaar is of niet (Primary Survey). Handelingen als de stabiele zijligging en de Heimlich manoeuvre kwamen aan bod. De theorie werd afgewisseld met de praktijk door oefenmomenten die werden ingelast om de besproken handelingen op elkaar te kunnen oefenen.
Afsluitend vond er een gezamenlijke maaltijd plaats, tijdens welke nagepraat kon worden over de bijeenkomst. Bij het verlaten van de bijeenkomst kregen de zusters als dank voor hun aanwezigheid en bijdrage een goodiebag mee voor henzelf of voor een ander.

Moge Allah (swt) alle broeders en zusters bedanken die hebben meegedacht, meegewerkt en meegeholpen aan deze bijeenkomst en uiteraard ook alle bezoekers voor hun komst!
Het was een gezellige, inspirerende, motiverende en leerzame dag! InshaAllah tot de volgende!

Klik hier voor de foto's

© Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.