Verslag To Bubble or not to Bubble, 29 mei 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De derde en tevens de grootste interfaith bijeenkomst tot nu toe, vond afgelopen 29 mei plaats in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. In samenwerking met de disputen Dauphine en Orion (studentenvereniging Navigators Utrecht) hebben wij deze geweldige avond mogelijk kunnen maken. Het was een zeer interessante bijeenkomst, waarin verschillende onderwerpen vanuit verschillende perspectieven en levensovertuigingen werden besproken.

De uitgenodigde sprekers waren: Herman Phillipse, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en vertegenwoordiger van de atheïstische levensovertuiging; opperrabbijn Binyomin Jacobs namens de Joodse gemeenschap; Waiel Alkhateeb, arts en islamitische spreker als vertegenwoordiger van de moslims en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie namens de Christelijke gemeenschap. Met het thema To Bubble or not to Bubble (#Tbontb) werden de bezoekers gestimuleerd om uit hun eigen veilige en bekende comfortzone (bubbel) te stappen, met als doel om kennis te maken met de ander en daarmee zijn of haar overtuigingen/visies. In plaats van de bezoekers een vrije keuze te geven in waar en naast wie ze (mogen) zitten, werd iedereen een vaknummer aangereikt bij het aanmelden. Op deze manier werd geprobeerd de barrière om met onbekenden te socializen zo veel mogelijk weg te nemen. Velen raakten uiteindelijk met hun (onbekende) buurvrouw of buurman in gesprek en konden op deze manier elkaar leren kennen en elkaar inspireren door het delen van eigen ervaringen. 

De avond werd geopend door de presentatoren Mujtaba en Lieke. Na een korte introductie, waarbij het promotiefilmpje werd getoond en het programma aan bod kwam, werden de sprekers naar voren gevraagd en mochten zij zichzelf elk kort introduceren. Tijdens het dialoog kwamen diverse onderwerpen aanbod, waaronder de vrijheid van ouders om hun kinderen met of zonder geloof op te voeden, wel of geen integratie van religie in het basisschool curriculum, onze gemeenschappelijke normen en waarden en wetenschap versus religie. Uiteraard mocht het publiek ondertussen (verdiepende) vragen stellen aan de sprekers. Zo luidde een van de vragen of elke spreker minimaal twee positieve aspecten over de toegewezen levensovertuiging kon benoemen. Aan het einde werd elke spreker gevraagd een vraag te bedenken voor het publiek.

Uiteraard kon de borrel als afsluiter niet missen! Dit was het moment om nieuwe mensen te ontmoeten en elkaars ervaringen en meningen te delen over de geweldige avond, die zojuist had plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie van de avond is dat wij ontzettend veel gemeenschappelijke doeleinden hebben en dat wij ons vooral hierop moeten focussen. Zolang wij dit doen en bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen, zullen wij meer respect en liefde jegens elkaar ontwikkelen en inshaAllah op een vredevolle manier met elkaar samenleven! Wij als AJO kijken terug op een zeer geslaagde avond met nieuwe kennis, vol respect en nieuwe vriendschappen! Wij danken iedereen voor zijn komst en wij hopen jullie inshaAllah bij de volgende bijeenkomst te zien!

Klik hier voor de foto's

Klik hier voor een impressievideo

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.