Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2016

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2016. De foto's zijn te vinden in onze foto-gallerij. 

VERSLAG FATIMIYA 2016, 19-21 FEBRUARI 2016

Tijdens het weekend van 19,20 en 21 februari hadden Ahlalbait Jongeren en Iman Jongeren de eer om Sayed Hossein Al Qazwini te mogen ontvangen voor de Fatimiya (het herdenken van de martelaarschap van Fatima al Zahra (a)). 

Dit was alweer de derde keer dat de Sayed naar Nederland kwam en het is altijd een succes gebleken. Dit keer was het ook niet anders. De bijeenkomsten werden zeer goed bezocht en de onderwerpen waren weer actueel en interessant. Hieronder volgt een korte samenvatting van elke dag. Onderaan dit verslag staat een link naar de foto's en de video's.

Op vrijdag 19 februari begon de bijeenkomst met een koranrecitatie van broeder Massih en een ziaret door broeder Ali. De lezing van Sayed Hossein ging die avond over de rechten (en plichten) van de vrouw en de man in een huwelijk. Deze zijn namelijk van belang wanneer iemand begint met dit belangrijke "project". Uiteindelijk is het doel niet om volgens deze rechten te leven, maar om in harmonie met elkaar een leven op te bouwen. Het beste voorbeeld wat we hierin kennen waren natuurlijk de profeet (s) Mohammed en Khadija (a) en Imam Ali (a) en Fatima al Zahra (a). Het programma werd afgesloten met een rouwzang in het Nederlands door broeder Moestafa. 

Klik hier voor de video's

Op zaterdag 20 februari begon de bijeenkomst met een heerlijke maaltijd. Na een koranrecitatie van broeder Ali Al Touraihi werd het tijd voor het avondgebed. Deze werd geleid door Sayed Hossein Al Qazwini. Voordat de lezing van de Sayed begon, stond de ziaret van Fatima al Zahra (a) door broeder Aysar en een gedicht door broeder Ali Djawad op het programma. De tweede lezing van de Sayed ging over de eerste nacht in het graf. De Sayed ging met zijn lezing in op wat er gebeurt tijdens die eerste nacht, afhankelijk van de daden die iemand heeft verricht. Ook gaf de Sayed aan hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op deze dag, die voor iedereen zal aanbreken. Na de lezing stond er rouwzang op het programma, die gereciteerd werd door broeder Mohammed Mehdi. Het programma eindigde met een Q&A sessie, waarin de jongeren allerlei vragen konden stellen aan de Sayed.

Klik hier voor de video's

Op zondag 21 februari werd de Koranrecitatie verricht door de heer Aslampoor. De ziaret werd gereciteerd door broeder Aysar. Moge Allah (swt) deze heren belonen voor hun recitaties. De derde lezing van de Sayed ging over het belang van het herdenken van de martelaarschap van Fatima al Zahra (a). Insha’Allah zal deze herdenking voor altijd blijven bestaan. Na de rouwzang, gereciteerd door broeders Mahdi en Badie, was er weer tijd voor een Q&A sessie. De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de video's

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor hun komst en natuurlijk alle presentators, sprekers en recitators voor hun deelname aan het programma. Onze speciale dank gaat uit naar Sayed Hossein al Qazwini die ons drie dagen lang heeft geïnspireerd met drie geweldige lezingen en al onze vragen heeft beantwoord.

Insha’Allah tot een volgende keer! 

Ws.

 

AJO BEZOEKT DUINKERKE, 1 MEI 2016

Op 1 mei 2016 was het eindelijk zo ver. Om 05:00 uur hebben een groep van 6 actieve leden zich verzameld in Dordrecht om samen te vertrekken richting Duinkerke in Frankrijk. De leden van het activiteitencomité begonnen hun reis van 2,5 uur met als doel om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vluchtelingen die zich bevinden in Duinkerke. Daarnaast is kleding en speelgoed meegenomen voor de vluchtelingen.

Rond tien voor 8 in de ochtend werd de eindbestemming bereikt en na een kort ontbijt kon de dag pas echt beginnen. Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van vrijwilligerswerk en elke dag worden alle vrijwilligers eerst verzameld en toegesproken in kleinere groepen. Het gaf een goed gevoel om te zien dat er zoveel vrijwilligers aanwezig waren, niet alleen uit Frankrijk,  maar ook uit de rest van Europa. Na het nodige papierwerk, aanwezigheidsregistratie en voorwaarden, werden de leden geïnformeerd door mevrouw Layla. 

Tijdens het praatje van mevrouw Layla, kregen de leden informatie over hoe het kamp volledig is opgezet en hoe deze in stand wordt gehouden puur op basis van vrijwilligers en donaties. Zij wees de leden ook op de regels van het kamp en gaf een korte introductie over de verschillende taken.

De eerste taak moest gezamenlijk uitgevoerd worden. Dit hield het opruimen van afval en vernieuwen van vuilniszakken in. Om 10 uur werden de leden verdeeld in tweetallen en kreeg elk tweetal een andere taak. Dit was ook het tijdstip waarop de vluchtelingen zich konden melden voor het ontbijt. De overige taken werden om de aantal uren gerouleerd. De taken bestonden uit: drinken schenken bij het ontbijttafel, helpen in de keuken, langs de weg staan om de vluchtelingen op een veilige manier over te laten steken en het uitdelen van spullen die vluchtelingen nodig hadden zoals shampoo, tandenborstel, dekens, slaapzakken enz.

Om 17 uur hebben de leden afscheid genomen van Duinkerke en hun reis voortgezet naar de vluchtelingenkamp gelegen in Calais te Frankrijk. Er was namelijk nog een zak met kleding en speelgoed wat gedoneerd moest worden. Vervolgens zijn de leden weer vertrokken naar Nederland.

De leden zijn allen een ervaring rijker geworden. Het heeft vooral als een “reminder” gewerkt om dankbaar te zijn voor de zegeningen die wij hebben gekregen van Allah (swt) en het gevoel van medemenslievendheid is opgewekt. Zoals in de heilige Koran Surah Al-Zalzalah (De aardbeving) vers 7 staat: “En wie slechts goed zal gedaan hebben, ter zwaarte van een atoom, zal dat aanschouwen”, zullen alle goede daden beloond worden hoe klein deze ook zijn. De leden kunnen niet de vluchtelingen een dak aanbieden, maar het helpen op het kamp en een simpele praatje maken met de vluchtelingen is al een goede daad en wordt gewaardeerd. Daarnaast was het samenwerken met onbekende mensen uit verschillende landen met als doel om een ander in nood te helpen erg plezierig. 

De zon scheen, de leden voelden zich nuttig, de vluchtelingen waren aardig en dankbaar, kortom het was een geslaagde dag!

Dit was allemaal niet gelukt zonder broeder Ali. Hij heeft dit gehele idee voorgesteld en de dag georganiseerd. Tot slot een dankwoord aan Layla, Marcelo, Fred, Julia, Yann en de andere vrijwilligers.

Wassalam.

 

DE WEG VAN IMAM HUSSEIN (A), 8 MEI 2016

Op zondag 8 mei hebben Ahlalbait Jongeren Organisatie, Ahlalbait4iedereen en Path Of Ehl-i Beyt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met als thema: "De weg van Imam Hussain". Path of Ehl-i Beyt is een nieuwe organisatie in Eindhoven en dit was hun eerste (Nederlandse) bijeenkomst.Het programma begon met een korte toespraak van de lokale sheikh en het gezamenlijk gebed onder zijn leiding. Hierna werden de woorden uit de heilige Koran gereciteerd door broeder Omid. Met zijn mooie stem reciteerde hij uit Hoofdstuk Al Waqi'ah.
De eerste presentatie van de dag werd gegeven door broeder Mujtaba. Hij vertelde over de basis van ons geloof. Wat betekent het nou om een moslim te zijn? Waar sta je dan allemaal voor? Op het programma stond vervolgens een quiz. Deze werd door presentator Taqi samen met de aanwezigen gespeeld.

Na een korte pauze ging het programma verder met de lezing van broeder Mohammed Mehdi. De lezing ging over haq (rechtvaardigheid) en batil (onrechtvaardigheid).
De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Wij wensen Path of Ehl-i Beyt veel succes in de toekomst!

Klik hier voor de video's

Ws.

 

GESCHIEDENIS MET WIJZE WOORDEN, 8 EN 9 OKTOBER 2016

De Muharram-bijeenkomsten van Ahlalbait Jongeren werden dit jaar (2016) gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Deze keer zouden we een reeks van twee bijzondere bijeenkomsten organiseren voor de jongeren.
Het begon op een zaterdagochtend om 9 uur. De eerste AJO-leden stonden klaar om te beginnen aan de voorbereidingen. Een groep was druk bezig met het klaarmaken van het fruit en de inrichting van de moskee, de andere groep werkte aan de grote schermen die er zouden komen te staan voor een speciaal toneelstuk dat zou worden opgevoerd en de rest was aan het oefenen met repeteren.
Zo was iedereen druk bezig en zeer enthousiast en opgetogen, omdat we vandaag iets moois wilden neerzetten voor onze jongeren en dit alles voor onze leider, Imam al Hussain (a). Daar draaide alles om: het feit dat wij dit voor onze Imam mochten doen.

Op de achtergrond werd er rouwzang afgespeeld en onze spanning en wil werd steeds groter om de bijeenkomst te beginnen. Om 13.00 uur druppelden de eerste gasten naar binnen en om 13.30 uur stonden we klaar om gezamenlijk te bidden. Hadji Waiel leidde het gebed. Om 14.00 uur begon de Quran-recitatie door broeder Yahya, hierna las hij de Ziyarah van ashura. De emoties begonnen al op te borrelen bij de gasten en de leden. Dit zijn immers de dagen van de maand Muharram, de gevoelens zijn vaak in deze maand sterker.

Om 14.30 uur begon het toneelstuk, met als acteurs de broeders Mohammed Ali Ahmadi en Waseem alkhateeb. Dit onderdeel was nieuw voor de AJO-leden, iedereen was dan ook zenuwachtig en benieuwd hoe dit zou lopen.

Het verhaal van de maand Muharram werd getracht naverteld te worden met de woorden van de Ahlalbait (a) zelf, de prachtige en rijke preken die ze ons nagelaten hebben waar we samen niet genoeg naar terugkijken. Ook werden er uitstappen gemaakt naar overleveringen. Zo begon het verhaal bij de Profeet (s) die tegen zijn kleinzonen Imam al Hassan en Hussain (a) sprak. Er werden brieven vanuit Kufa naar de Imam (a) geschreven. Hierop volgde het antwoord van de Imam (a), een toespraak van al Abbas (a) voordat ze vertrokken richting Karbala en de toespraak van de Imam (a) tegen zijn metgezellen op de nacht voor ashura. Het verhaal er omheen werd vertelt door broeder Mujtaba. Door zijn woorden konden we dieper in het verhaal kijken en konden we de toneelstukken in een mooie tijdlijn volgen. Deze tijdlijn liep vandaag tot de avond voor ashura; de dag erna zou het verhaal verder worden verteld. Er volgde een kort interactiemoment met het publiek over wat men van dit verhaal vond.

Na een korte pauze met wat fruit ging het programma om 15.30 uur verder. Er werd een leerzame preek door Hadji Waiel alkhateeb gegeven over wat loyaliteit naar Imam Hussain (a) inhoudt en hoe we hier invulling aan dienen te geven. Zoals altijd raakten zijn woorden de bezoekers en eindigde de preek met tranen in de ogen van de luisteraars.Om 16.20 uur volgde het laatste stukje van de bijeenkomst, namelijk de rouwzang door broeder Moustafa.

De bijeenkomst werd beëindigd met een lekker broodje en een gesprek met de gasten.

Het was een knusse bijeenkomst met een kleine aantal aanwezige gasten. Het ging de AJO-leden echter niet om een drukke bijeenkomst, maar om de boodschap over te brengen en om aan onze taak als de shia’s van Ali (a) te voldoen.
Ook zorgde deze kleinere groep ervoor dat men zich min of meer verplicht voelde als gast om feedback te geven aan de leden en er waren enkele aanwezigen die het zo jammer vonden dat er weinig gasten waren en dit hadden gemist, dat ze de volgende dag mensen hadden meegenomen.
Deze actie zorgde ervoor dat wij ons als AJO-leden gesteund voelden en het meer dan ooit als een eenheid voelde.

Op 9 oktober volgde een soortgelijk programma. Vroeg in de ochtend stonden weer dezelfde personen klaar om de dag te beginnen.

Om 13.00 uur was de inloop en om 13.30 uur werd het gezamenlijke gebed gebeden.
Vervolgens werd om 14.00 uur de Quran-recitatie door broeder Massih gegeven en de Ziyarah volgde door Hadji Mehdi.

Om 14.30 uur ging het verhaal van Muharram weer door, de dag van ashura met de woorden van Imam Hussain (a) tegen het leger van Yazid, Hurr ibn Yazid al Riyahi die zijn excuses aanbood aan de Imam (a), een metgezel van de Imam (Nafe bin Hilal Jamali), een toespraak van Imam Zainul Abedeen (a) in Kufa en de zeer indrukwekkende toespraak van bibi Zainab (a) tegen Yazid.
Het toneelstuk werd gespeeld door broeder Mohammed Ali Ahmadi, broeder Waseem Alkhateeb en zuster Faezeh Muallimzadeh. Broeder Mujtaba was wederom degene die het verhaal in een tijdlijn vertelde, waardoor het allemaal veel beter te volgen was.

Om 15.30 uur volgde weer een diepgaande preek van Hadji Waiel, deze ging weer dieper in op de gebeurtenissen van ashura en de impact die dit op ons heeft.  De lezing werd gevolgd door een rouwzang van broeder Mehdi Mobayyen.

De dag werd afgesloten met een broodje en mooie gesprekken tussen de leden en de gasten, die nu wel in groteren getale aanwezig waren dan de dag ervoor.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar komst, aanwezigheid en inzet. Jullie zijn werkelijk de sleutel tot het succes van al onze bijeenkomsten. Moge Allah (swt) iedereen belonen voor alle daden die op het pad van Hem, Zijn profeet (s) en de Ahlalbait (a) worden uitgevoerd.

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 8 oktober 2016

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 9 oktober 2016

Ws.

 

ONTMOETING MET EEN GELEERDE, 1 OKTOBER 2016

Op zaterdag 1 oktober had Ahlalbait Jongeren Organisatie de eer om een bijeenkomst te organiseren met Sayed Rasheed Al Hussaini als speciale gast. Sayed Rasheed komt uit Najaf en is een specialist op het gebied van de islamitische jurisprudentie (Fiqh). Het was een uitstekende gelegenheid voor de jongeren en ouderen om al hun vragen aan hem te stellen.
De bijeenkomst bestond uit een Nederlandse en een Arabische gedeelte. Het programma werd uiteraard geopend met een Koranrecitatie. Tijdens het Nederlandse gedeelte werd deze gereciteerd door broeder Aysar en tijdens het Arabische gedeelte door hadji Ali Al Touraihi.

De Sayed gaf tijdens de twee programma's een korte toespraak. Vervolgens  kon het publiek allerlei vragen aan de Sayed stellen. Dit kon via Whatsapp, Facebook of e-mail. De toespraak, de vragen en de antwoorden werden allemaal vertaald naar het Nederlands tijdens het "Nederlandse gedeelte". Tussen de twee gedeeltes werd het avondgebed onder leiding van de Sayed gezamenlijk gebeden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het was voor ons een grote eer om Sayed Rasheed Al Hussaini op bezoek te hebben gehad en de bijeenkomst was succesvol verlopen.

Klik hier voor de video's

InshaAllah tot de volgende keer!

Ws.

 

INTRAFAITH BIJEENKOMST, 11 JUNI 2016

Op 11 juni 2016 was het eindelijk zover. Onze eerste bijeenkomst georganiseerd voor en door islamitische en christelijke studenten. In samenwerking met enkele leden van de damesdispuut Dauphine is er een bijeenkomst in teken van ‘Geloven in de studententijd’ georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in de sociëteit van de Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.).

De avond startte met een korte introductie van beide religies. Dit werd gevolg door een quiz met verzen uit de Bijbel en de Koran. Een kort, maar een zeer succesvol onderdeel van het programma onder de bezoekers. Het creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennisoverdracht met een mooie overgang tot het hoofdonderdeel van de avond, namelijk de stellingen met de uitgenodigde gastsprekers. Er werden in totaal 3 stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welke vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een christelijke als islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen of kennis delen met betrekking tot de stelling. Er heerste een prettige en respectvolle sfeer. Dit maakte het mogelijk dat ieder zich comfortabel voelde om zijn of haar gedachte/mening te uiten. Wij hebben hierdoor veel van elkaar geleerd en onze horizon verbreed over de verschillende geloven. De avond werd geëindigd met een zegen en een borrel.

Al met al blikken wij als organisators terug op een zeer geslaagde avond en wij hopen jullie dan ook inshaAllah allen te zien in de toekomst bij een mogelijke tweede bijeenkomst!

Ahlalbait Jongeren & Dauphine

 

ARBAEEN STILLE TOCHT, 20 NOVEMBER 2016

Op zondag 20 november was het weer zover. Voor het 2e opeenvolgende jaar was er een Arbaeen stille optocht georganiseerd. Net als vorig jaar is deze in de stad Rotterdam gehouden. Honderden volgers van de Ahlalbait die dit jaar de kans niet hadden om de werkelijke Arbaeen optocht in Karbala mee te maken hebben hier in Nederland toch mee kunnen lopen uit liefde voor Imam Hussein (a). De harde windstoten deed ze niet terugtrekken, want de liefde voor Imam Hussein (a) bracht ze warmte.

We verzamelden om 14:00 uur op het Schouwburgplein in Rotterdam. De mensen werd verzocht in rijen op te stellen, zodat we georganiseerd door de stad liepen. Ter bescherming liepen de dames voor en de heren achter. De tocht trok de aandacht, juist doordat het een stille tocht was. De boodschap van Imam Hussein (a) werd zo op een vreedzame manier overgebracht.

Er werden banners gedragen met teksten uit de heilige Koran of met uitspraken van Imam Hussain (a). Een aantal jongeren deelden hiernaast flyers uit aan de mensen, die nieuwsgierig naar ons toekeken. Door de weeromstandigheden hebben we de route ingekort om de veiligheid van de mensen te waarborgen. De vrijwilligers zorgden ervoor dat de rijen mensen netjes liepen en dat alles veilig verliep. 

Het eindepunt van de route was de startplek van de optocht; het Schouwburgplein. Bij terugkomst werden er een aantal korte toespraken gehouden voor het publiek door broeder Mohammed Mehdi, hadji Waiel Alkhateeb en door zuster Annemeik Schlatmann. Tussendoor werd er ook uit de heilige Koran gereciteerd door broeder Ali. 

Hierbij willen we namens de organisatoren iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en inshaAllah tot de volgende keer!

Ws,

Arbaeen Stille Optocht

 

REEKS BIJEENKOMST MET SAYED MOSTAFA AL QAZWINI, 2-4 DECEMBER 2016

Op 2, 3 en 4 december 2016 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Imam Sayed Moustafa Al-Qazwini voor de tweede keer te mogen verwelkomen in Nederland. De Sayed staat bekend om zijn betrokkenheid in verschillende gemeenschappen in Amerika en wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken tijdens interfaith bijeenkomsten in kerken als ook synagogen. Hij is tevens bekend met de uitdagingen die islamitische jongeren in het Westen dagelijks moeten trotseren en kan goed informeren en inspireren over het geloof. Verder is hij oprichter van meerdere Islamic Centers, waaronder de Islamic Cultural Center of San Diego. Gezien deze bijzondere/speciale gastspreker en zijn vele ervaringen en kennis, is er gekozen voor nieuwe typen bijeenkomsten met nieuwe locaties om o.a. nieuwe manieren van kennis overdracht mogelijk te maken.

Op vrijdagavond 2 december vond de tweede interfaith bijeenkomst plaats onder samenwerking met de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR). Het vond plaats in de Tokyo zaal van de Erasmus Universiteit. Het was een druk bezochte bijeenkomst door zowel Christelijke als Islamitische studenten en geïnteresseerden. De avond begon met een recitatie uit de Koran door broeder Massih en de Bijbel door zuster Janine. Vervolgens vond de quiz met verzen uit de Bijbel en Koran plaats. Dit creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennis overdracht met een mooie overgang tot het volgende onderdeel, namelijk de lezing van de Sayed over het belang van eenheid. Door meer kennis over elkaars religie op te doen, voorkom je onwetendheid en creëer je meer begrip en respect jegens elkaar. Tijdens zijn lezing werden de overeenkomsten tussen de twee religies benadrukt en op deze manier liet hij zien hoe dicht wij eigenlijk tot elkaar staan! Hierna volgde het laatste onderdeel van de avond, namelijk de dialogen. Er werden in totaal drie stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welk vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een Christelijke als Islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen met betrekking tot de stelling. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie zegen door een Christelijke bezoeker/student en de Sayed. Na afloop van de bijeenkomst kon uiteraard de selfie niet missen en werden de bezoekers bij de uitgang van een voedselpakketje voor op de terugweg voorzien.

Klik hier voor de video's van dag 1

Zaterdagavond 3 december was de bijeenkomst op een nieuwe, maar zeer bijzondere locatie, namelijk in de Marnixzaal van de Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Een prachtige zaal met een theatrale uitstraling, die de mogelijkheid gaf om een mooie sfeer te creëren voor een nieuwe type bijeenkomst; een collegetour! De presentatrice Fatima opende de avond met een korte introductie van het programma, waarna er overgegaan werd op de koranrecitatie door broeder Yayha. Een korte lezing van de Sayed over de islamitische jongeren in het Westen volgde vervolgens. Hij benadrukte dat de jongeren de ambassadeurs en de stem zijn van de islam en dat door goed gedrag, wijsheid en het correct praktiseren van het geloof, de reputatie van de islam hersteld kan worden. Hierna begon het hoofdonderdeel, de collegetour, die geleid werd door Hadji Waiel Alkhateeb door middel van de rol als interviewer. Tijdens de collegetour kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder ‘geloof en opvoeding’, huwelijk en het behoud van identiteit in een Westerse maatschappij. Elk onderwerp werd uitvoerig besproken door de Sayed aan de hand van onder andere de verdiepende vragen gesteld waren door de interviewer of het publiek. Halverwege de collegetour was er een korte pauze ingelast met koekjes en thee of koffie. Aan het einde van de bijeenkomst was er kort de gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen die niet betrekking hadden tot de al reeds besproken onderwerpen. Ook deze avond gold dat bij het verlaten van de bijeenkomst de bezoekers werden voorzien van een voedselpakketje voor tijdens de terugreis. 

Klik hier voor de video's van dag 2

Op zondag 4 december vond de laatste dag van de reeks bijeenkomsten plaats op de locatie van Stichting Iman te Rotterdam. In tegenstelling tot de eerste twee dagen begon de bijeenkomst met het gezamenlijk gebed, dat geleid werd door de Sayed. Na het gebed vond de koranrecitatie door broeder Yahya plaats. Hierna was het tijd voor de laatste lezing van de Sayed. Deze stond in teken van de profeet Mohammed (s). Tijdens de lezing werd toegelicht wat de rol is van ‘de profeten en de twaalf imams’ en tegelijkertijd werden er vijf punten belicht, waaraan wij ons als moslim moeten houden om een succesvol leven te kunnen leiden zoals Allah (swt) dit heeft gewild. Na afloop van de lezing was er een korte pauze met daaropvolgend een Q&A sessie. De bijeenkomst werd vervolgens afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de video's van dag 3

Al met al blikken wij als AJO leden terug op een zeer geslaagde avond. Wij danken jullie dan ook allemaal voor jullie aanwezigheid gedurende deze drie dagen en Moge Allah (swt) jullie allen hiervoor belonen. En tot slot: We love you!

Ws.

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.