Belangrijke mededeling AJO

In de naam Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Beste broeders en zusters,

Wij willen jullie allen nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid tijdens de afgelopen bijeenkomst op 13 januari 2013.

Wij willen jullie via dit bericht op het volgende wijzen:

Tijdens de bijeenkomst waren personen aanwezig die de koers van de bijeenkomst probeerden te verstoren. Dit deden zij door een ideologie te prediken die verderf, haat en onwaarheden probeert te verspreiden. Zij proberen onder andere alle geleerden zwart te maken en dwalen af van het pad dat onze Imams (a) en vooral Imam Mahdi (a) voor ons heeft geschetst.

Wij nemen afstand van zulke ideologieën. Wij vragen alle jongeren om onafhankelijk te blijven denken en de duidelijke bewijzen die ons wijzen naar het volgen van de maraji3 taqlied* in te zien.

Er zijn helaas buiten het gebouw ook boekjes uitgedeeld zonder de wetenschap van Ahlalbait Jongeren Organisatie. Alhoewel flyeren onder de vrijheid van meningsuiting valt (artikel 7 Grondwet) is dit niet toegestaan tijdens evenementen/bijeenkomsten tenzij de evenementorganisator daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Hierbij is de regelwetgeving overtreden. Wij accepteren niet dat zulke boeken rondom onze bijeenkomsten worden uitgedeeld en vragen iedereen die deze boekletten hebben gekregen te realiseren wat de herkomst hiervan is. Wij nemen afstand van de inhoud ervan en de predicaten van deze beweging.

Het is belangrijk om onze geleerden en echte kenners te blijven gehoorzamen en van hen de kennis aan te nemen. Zo zei onze Imam Mahdi (a): "Wat betreft de nieuwe zaken, volg daarvoor de overbrengers van onze spreuken, zij zijn mijn bewijsgrond voor jullie en ik ben Allah's bewijsgrond voor hen."

Wij staan achter al onze maraji3 taqlid* en zij zijn de vertegenwoordigers van ons geloof die gehoorzaamd dienen te worden. Dit is wat onze Imam Mahdi (a) ons heeft bevolen. Zij zijn de behoeders van ons geloof.

Moge Allah hen versterken en diegenen die hypocriet zijn en in de naam van geloof tegen het geloof werken te verzwakken.

AJO heeft ook een artikel gepubliceerd betreft dit onderwerp. Dit artikel is hier te lezen.

Wassalamu alaikom

Ahlalbait Jongeren Organisatie

* Groot geleerden (Ayatollah’s) die je kunt volgen in de Fiqh (geloofsleer/regels).

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.