Mededeling AJO: Hijr bin Adi

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

"Wie is meer onrechtvaardig dan hij die in de moskeeën het herdenken van God verbiedt en deze (moskeeën) probeert te vernietigen. Zij betreden deze moskeeën angstig, zij worden te schande gezet in dit leven en zullen in het hiernamaals een zware straf tegemoet zien". [Koran  2: 114]Ahlalbait Jongeren Organisatie veroordeelt de gruwelijke en onmenselijke daad die enkele dagen geleden in Syrië is gebeurd.

De moskee en graf van de vrome metgezel Hijr bin Adi werd verwoest door terroristen die geen geloof of menselijkheid kennen.

Deze onmenselijke en onislamitische daad wordt veroordeeld door alle scholen binnen de Islam en is ver verwijderd van de ideologie van Islam die vrede en rechtvaardigheid voor iedereen waarborgt.

Het zijn de salafistische wahabitische denkbeelden en bewegingen die verderf en haat willen zaaien in de gehele wereld en vooral de volgers van Ahlalbait (a) achtervolgen en vermoorden.

Hijr bin Adi was een metgezel van de Profeet (s) en was bekend om zijn vroomheid en gebeden. Hij heeft geleefd in de tijd van de Profeet als een van de leiders van de stam Kind en leefde tot in de tijd van de Imam Hassan (a).

Wij vragen alle betrokken partijen hierin een standpunt in te nemen en kritisch te kijken naar de groeperingen die worden gesteund in conflicten in de wereld. Het mag niet zo zijn dat terroristische organisaties worden gesteund onder de noemer van vrijheidsstrijders, terwijl deze groepen andere minderheden proberen uit te roeien.

Vrede zij met u Profeet Mohammed (s) en zijn Ahlalbait (a), vrede zij met u vrome Hijr bin Adi.

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.