In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  

Wie zijn de Ahlalbait (a)?

Volgens de meeste authentieke overleveringen uit zowel Soennitische als Sjiitische boeken, zijn de Ahlalbait (familieleden) van de Profeet (s) een van de twee meest waardevolle symbolen van de Islam na het verlies/overlijden van de Profeet (s).

Er zijn verschillende overleveringen in Soennitische en Sjiitische waarin te lezen staat dat de Profeet (s) de moslims herinnert om zich vast te klampen aan twee belangrijke, waardevolle dingen (al-Thaqalain). Dit zijn de Koran en de Ahlalbait (a). Wie zich na het overlijden van de Profeet (s) vastklampt aan deze twee dingen zal nooit van het juiste pad afdwalen.

De Profeet (s) heeft ons ook geïnformeerd dat deze twee belangrijke dingen onafscheidelijk van elkaar zijn en dat ze tot op de Dag des Oordeels met elkaar in overeenstemming zullen zijn. 

Dit vereist van ons dat als wij de interpretatie van de Koran en de Sunnah van de Profeet (s) willen begrijpen, dat wij dan moeten kijken naar de personen die in overeenstemming zijn met de Koran en de Sunnah van de Profeet (s), namelijk de Ahlalbait (a).

Volgens de Shiieten vallen alleen de volgende personen onder de Ahlalbait (a):

• Fatima al-Zahra (a),

• Imam Ali al-Murtada (a),

• Imam Hassan al-Mujtaba (a),

• Imam Hussein al-Shahid (a),

• Negen nakomelingen van  Imam Hussein al-Shaheed (a). Samen met de Profeet (s) zijn dit veertien individuen.  

Het is vanzelfsprekend dat in de tijd van Profeet (s) vijf (inclusief de Profeet (s)) van deze personen aanwezig waren en dat de anderen nog geboren moesten worden. 

De Shiieten zijn verder van mening dat deze 14 individuen onfeilbaar zijn en daarom gevolgd moeten worden naast de Koran. Dit zijn de mensen die alle kennis hebben over de interpretatie van de verzen uit de Koran. 

Klik hier om het uitgebreide artikel te lezen over de Ahlalbait met bewijzen uit overleveringsboeken en de heilige Koran

Aan de rechterkant zijn de biografieen te lezen van alle onfeilbaren. 

In de lijst hieronder zijn vele artikelen specifiek over de Ahlalbait te lezen!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

De standvastigheid en de verdraagzaamheid van imam al-Hassan (as)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op een dag reed de imam (a) op zijn paard. Onderweg kwam hij één van de bondgenoten van ‘Muawiyah’ tegen. Toen die man de  imam (a) herkende, begon hij zich met respectloze woorden uit te drukken tegenover de imam (a). Imam al-Hassan (a) stopte, luisterde naar hem en zei toen het volgende: "Ik denk dat je een reiziger en vreemdeling bent. Je bent uitgelokt door de vijanden over ons en hun valse woorden over ons hebben je cynisch en pessimistisch gemaakt over ons. Als je een behoefte hebt, kan ik die behoefte vervullen.  Als je honger hebt, zal ik je eten geven. Als je kleding nodig hebt, zal ik je kleren geven. Als je geen slaapplaats hebt om te verblijven, dan zal ik je meenemen naar mijn huis, gastvrijheid verlenen en je goed behandelen.

Toen de respectloze persoon de woorden van de imam (a) hoorde, schaamde hij zich en toonde hij berouw. Hij was zo overstuur en onrustig over wat hij had gedaan, dat hij begon te huilen. Hij verontschuldigde zich direct. Hij zei: “De woorden van jouw vijanden hadden mij geraakt. Vòòr deze gebeurtenis waren jij en je vader de grootste vijanden van mij onder alle mensen. Maar nu ik deze hoffelijkheid van je heb gezien, ben je de meest respectvolle ,en meest genadige mens voor mij onder alle mensen. Ik werd mij ervan bewust dat je van een familie bent die het vermogen heeft om de erfgenamen te zijn van de profeet Mohammed (sa). Zolang ik leef, zal ik een vriend en toegewijde van je zijn en je rechten verdedigen.” En hij deed wat hij had gezegd. 

Reflecterend op dit verhaal leer ik van beide karakters. Allereerst van de man die de imam (a) aanviel. 

1.    Oordeel niet over iemand of een gebeurtenis totdat je deze persoon of situatie met eigen ogen van dichtbij hebt meegemaakt of gezien.  Misschien klopt het niet wat anderen over deze persoon of gebeurtenis zeggen. Misschien is de waarheid vervaag. Misschien heeft een ander jou iets vertelt wat uitsluitend in zijn/haar eigen beleving zo is geweest. 

2.    Val nooit iemand zomaar aan. Je zet je eigen karakter op het spel wanneer je dit doet. Wat als jouw aanname niet klopt? Dan heb je jezelf en jouw reputatie onnodig op het spel gezet.

Ten tweede heb ik ook geleerd van de woorden van de imam (a).

Lees meer

Afdrukken

Wat was de misdaad van de Ahlalbait (a)?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

De Heilige Koran heeft veel verschillende verzen genoemd over de Ahlalbait (a). De Koran heeft de mens aanbevolen om van hen te houden. De Koran heeft de mens aangespoord om aan hen te kleven en om hen te gehoorzamen. De Koran heeft de waarde en de positie van de Ahlalbait (a) verklaard. Voor degenen die zoeken naar de kennis van de Profeet (s), zoek dan naar de Ahlalbait (a) die de poorten zijn van zijn stad. Voor degenen die zijn uitspraak willen, lees dan de uitspraken van de Ahlalbait (a) die het aspect zijn van zijn welsprekendheid. Voor degenen die naar de goede manieren van de Profeet Mohammed (s) willen grijpen, grijp dan naar de Ahlalbait (a) die dé rolmodellen van zijn gedrag zijn. Voor degenen die naar de Profeet (s) willen kijken, kijk dan naar de Ahlalbait (a), want zij zijn de schoonheid van zijn gezicht. Uiteindelijk is het  voor het geluk van de mens zélf om religie te nemen van de mensen van religie en om kennis te verwerven bij de oorsprong van kennis. Het is dus een plicht voor iedere moslim om de Ahlalbait (a) te respecteren, vast te houden aan hen en anderen dan hen te vermijden.

De Ahlalbait (a) zijn het voorbeeld van religie en bezitten over de volledige kennis om de leer van de islam van de Profeet Mohammed (s) te verspreiden onder de mensheid. Door hun handelingen, leerden zij de mensheid dat overwinning bereikt kan worden door opoffering, leven bereikt kan worden met de dood en eer bereikt kan worden door deugdzaamheid en moraliteit. Door de gebeurtenissen van de Ahlalbait (a), begrijpt de wereld de religie waar de Ahlalbait (a) hun leven voor hebben opgeofferd.  De Ahlalbait (a) waren als een reflectie van de Profeet Mohammed (s) en hebben de voetsporen van de Profeet (s) gevolgd in het verspreiden van de islam door middel van hun intellect en morele gedrag. 

De volgers van de Ahlalbait (a) hebben het vaak, behalve over de uitstekende kennis van de Ahlalbait (a), ook over de pijn die de Ahlalbait (a) hebben moeten doorstaan in hun leven. Tijdens de maand Muharram herdenken zij de Imam Hussein (a) en rouwen zij in die maand om wat de kleinzoon van de Profeet Mohammed (s) is overkomen. De Imam Hussein (a) en zijn familie werden vernederd en gemarteld, terwijl zij bekend stonden om hun waarden rechtvaardigheid, vrijgevigheid, vrede,  compassie en nederigheid. Zij stonden voor het bevorderen van integriteit en gelijkheid. Voor de volgers van de Ahlalbait (a) is het iedere dag Ashura en is ieder land Karbala.

Lees meer

Afdrukken

“Waarom een Imam?”

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Eerlijk is eerlijk, hoe vaak horen we deze vraag wel niet gaan in zowel de islamitische als de niet-islamitische gemeenschap? Als we nou geloven in één God en in alle Profeten die Allah (swt) heeft gezonden, om Zijn Boodschap te verspreiden voor het welzijn van de mens (in dit leven en in het volgende leven) en geloven in de laatste Profeet, de Profeet Mohammed (s), die de laatste Profeet was van Allah (swt) en die kwam met de laatste en ware religie van Allah (swt), waarom is er dan nog een Imam nodig? Waarom zijn het juist de moslims die elkaar afslachten in de naam van Allah (swt)? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is het van belang om inzicht te krijgen in de geschiedenis van de islam en om uit te vinden welke mensen een rol hebben gespeeld in het verspreiden en in het beperken van de verspreiding van de islamitische waarden en morele deugden van de Profeet Mohammed (s). Dit inzicht zal men niet vinden op social media wiens doel is om de burgers eenzijdig te informeren. Inzicht heet niet niets voor niets inzicht en daarom zouden de mensen die antwoord willen op gecompliceerde vragen stil moeten staan bij zichzelf en zich moeten afvragen of zij werkelijk het antwoord zullen vinden op alléén internet, die voor hetzelfde geldt vol leugens kan staan, of op alléén social media, die de ene opvatting na de andere naar buiten brengt zonder diepgang noch ervaring. Ik herinner mij nog in groep 3 dat mijn juf mij had geleerd om niet zomaar mee te gaan met een man die zegt dat hij snoep heeft voor mij. Blijkbaar vinden de meesten in deze maatschappij het doodnormaal om mee te gaan met de social media en zich gemakkelijk te laten injecteren door oppervlakkige opvattingen, omdat het hetzelfde effect heeft voor hen als snoep, namelijk bevrediging. Gelukkig heeft mijn godsdienst, de islam, mij geleerd om bewust stil te staan bij de stroom informatie die dagelijks de huiskamer binnenstroomt en waar helaas velen zich door laten leiden, maar waar ik kritisch naar durf te kijken. Het wordt tijd om los te laten en zélf na te denken. 

De regering die de laatste Profeet, de Profeet Mohammed (s), heeft gevormd, brengt twee manieren samen: de manieren van de persoon met de Schepper en zijn manieren met alles wat de Schepper heeft geschapen. Degene die een dergelijk regime vormt, zou in staat moeten  zijn om dit regime te handhaven en dit regime uit te voeren om zijn wet te verspreiden over de hele wereld. De Profeet Mohammed (s) heeft zijn wet gehandhaafd en uitgevoerd aan – in  tegenstelling tot de andere Profeten vóór de Profeet Mohammed (s) -  de gehele mensheid. De Profeet (s) heeft in zijn tijd alle moslims bij elkaar verzameld en de Imam Ali Ibn Abi Talib (a) uitgekozen als zijn opvolger voor de gehele gemeenschap. Dit is iets wat in de boeken van zowel de soennieten als van de sjiieten staat. Het woord van de Profeet Mohammed (s) kwam direct van het woord van Allah (swt), daarom was het Allah (swt) die de Imam (de opvolger) had uitgekozen die de islam kon verspreiden op dezelfde manier als de Profeet (s) dit had gedaan: met intellect, morele deugden, rechtvaardigheid en vrede. 

Maar nu is de vraag, waarom überhaupt een opvolger? In Nederland was Lodewijk Napoleon sinds 1806 de Koning van het Koninkrijk Holland. Waar is Koning Napoleon nu? Hij werd opgevolgd door Willem Frederik, ofwel Willem I. Nu, in het jaar 2015, zie ik geen Napoleon en ook geen Willen I, maar Koning Willem-Alexander en we weten allemaal wie deze Koning zal opvolgen, namelijk prinses Catharina-Amalia. Wat ik hiermee probeer uit te leggen is dat, net als dat de Koning moet worden opgevolgd, omdat dat noodzakelijk is voor de het handhaven en uitvoeren van de regering van Nederland, was het ook voor de Profeet van de islam (s) belangrijk om tijdens zijn leven een opvolger uit te kiezen die een reflectie was van zijn gedrag, zijn kennis en zijn religie. Stel dat de Profeet (s) geen opvolger had uitgekozen en bekend had gemaakt onder de moslimgemeenschap, dan was alle inspanning van de Profeet (s) voor het verspreiden van de ware islam voor niets geweest, toch? 

Lees meer

Afdrukken

Geloven in de Mahdi (atf)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Het geloven in de Imam Mahdi (atf) is een essentieel onderdeel van de islam. De heilige Profeet Mohammed (s) zei: “Degene die dood gaat zonder de Imam van zijn tijd te kennen, sterft de dood van onwetendheid.’’ Daarnaast zal de religie van de persoon die Imam Mahdi (atf) ontkent, niet compleet en perfect zijn. Het accepteren van onze handelingen door Allah (swt) begint bij het geloven in de Imam Mahdi (atf). Meerdere malen en op verschillende manieren heeft de heilige profeet Mohammed (s) duidelijk gemaakt dat tot de Dag Des Oordeels er alleen twaalf opvolgers zullen blijven. De eerste van die opvolgers zal Ali (a) zijn en de laatste zal Imam Mahdi (atf) zijn. De heilige profeet Mohammed (s) heeft de Imams die hem zullen opvolgen tot de Dag Des Oordeels opgenoemd. Daarom is het noodzakelijk dat er iemand uit die reeks Goddelijk moet zijn. Wie is hij? In het licht van betrouwbare en gepubliceerde overleveringen (van de soennieten en de sjiieten) is de Imam van onze tijd, de zoon van Imam Hassan Al Askari (a), de Imam Mahdi (atf). 

Wat betekent het dat Imam Al Zeman* (atf) in verduistering verkeert? 

Momenteel is onze Imam Al Zeman (atf) in verduistering. Wat betekent dit nou? Dit betekent niet dat onze Imam (atf) zich in een geïsoleerde omgeving bevindt. Verduistering betekent dat mensen niet bewust zijn van zijn plaats of verblijf. Zelfs als zij hun Imam (atf) zien, dan herkennen zij hem niet. Imam Al Sadiq (a) zei: “Zij zien hem, maar zij herkennen hem niet.” Maar Imam Al Zeman (atf) ziet de mensen en herkent hen ook. Imam Mahdi (atf) zegt: “Geen van uw nieuws is voor ons verborgen. We zijn niet nalatig in uw bescherming noch zijn wij vergeetachtig van uw herinnering. Als het niet zo zou zijn geweest, dan zouden calamiteiten over u worden afgedaan en zouden uw vijanden u hebben vernietigd.” Dit bewijst dat Imam Al Zeman verborgen is voor onze ogen, maar bewust is van onze situaties. 

Lees meer

Afdrukken

Volger van Ahlalbait in woorden of in daden?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

De mens is vaak geneigd tot het vallen op een persoonlijkheid in plaats van de principes van deze persoonlijkheid. Hierbij kijken we naar materiële zaken, zoals uiterlijk, beroemdheid of geld. Wat de mens vaak achterwege laat, is de immateriële waarde van een persoonlijkheid die de mens maakt tot wie hij werkelijk is. Eigenschappen vormen een karakter en deze eigenschappen van een karakter zijn gebaseerd op principes. Het zijn van een volger van Ahlalbait (a) is een grote en waardevolle naam die een mens zichzelf geeft, omdat de Ahlalbait (a) niet zomaar mensen waren. Zij waren de tong van de islam, hun handelingen waren gebaseerd op de woorden van de koran en zij zijn de nakomelingen van de Boodschapper van Allah (swt). De Ahlalbait (a) waren niet zomaar mensen. Zij waren de Onfeilbare dienaren van Allah (swt) die als rolmodellen dienen voor de gehele mensheid. “O huisgenoten, Allah (swt) wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken” (33:33). 

De Ahlalbait (a) volgen betekent niet het volgen van persoonlijkheid, maar van principes van deze wonderbaarlijke persoonlijkheid. Door naar een majlis (bijeenkomst) te gaan, een paar tranen te laten vallen voor Imam Hoessein (a), vervolgens de maag te vullen met wat rijst en tot slot met afkeurende gezicht de majlis (bijeenkomst) weer te verlaten met als reden dat het eten niet smakelijk genoeg was, is helaas maar waar niet de manier waarop wij onszelf volgers van de Ahlalbait (a) kunnen noemen. Natuurlijk zijn wij niet perfect en kunnen wij nooit zoals de Ahlalbait (a) worden. Maar de mens heeft de kracht en intelligentie gekregen van Allah (swt) om zichzelf te beoordelen en te veroordelen. Deze zelf reflecterende eigenschap die ieder mens heeft, maar die niet ieder mens goed weet te benutten of te gebruiken, dient niet onderschat te worden. Wij moeten onze potenties niet onderschatten. De ziel van een mens is gemaakt om Allah (swt) te bevatten, te begrijpen, te voelen. Niets is zo gemaakt dat het Allah (swt) dicht bij zich kan voelen als de nafs, de ziel, van een mens. Allah (swt) zegt dat wij naar de geschiedenis moeten terugkijken. Onze religie bewondert geen persoonlijkheden. Onze religie handhaaft principes en niet persoonlijkheden. De imams zorgen ervoor dat wij die onszelf volgers van de Ahlalbait (a) noemen, vasthouden aan hun principes en niet aan hen als persoon. Zij willen dat wij ons vasthouden aan hun principes, zodat we die principes eigen maken en geestelijk weerbaar worden tegen de onwaarheden die door social media worden verspreid en tegen het materiële dat krachtiger wordt dan het immateriële op de wereld. Imam Hussein (a) was een vertegenwoordiger van principes en niet een vertegenwoordiger van rijkdom of beroemdheid. Onze imams waren niet gekomen om rijk te worden. Rijkdom is iets wat zelfs aan de ongelovigen is gegeven.

Spirituele connectie met Allah (swt) is rijkdom, want dat is iets wat alleen aan de gelovigen is gegeven en dat is een gunst van Allah (swt). Weten wij waarom iedere soera (hoofdstuk in de Koran) begint met Bismillah al Rahman al Raheem? Al Rahman, omdat Allah (swt) zachte genade heeft voor ieder mens, moslim of niet-moslim. Dit houdt in dat afgezien van of je nou gelooft in Allah (swt) of niet, je Zijn voordelen zult ontvangen. Al Raheem, omdat Allah (swt) een extra speciale genade heeft voor alleen de gelovigen. Allah (swt) zegt dat Hij Genadevol is, maar wanneer jij Hem volgt, geeft Hij jou een extra en een unieke Genade. Als iemand die mij niet kent mij zou vragen wat deen al islam (de godsdienst islam) is, wat zeg ik dan? Zal ik dan zeggen: “1400 jaar geleden…..” of  “Er was eens…..” Ik denk dat alvorens wij geloofwaardig onze overtuigingen zouden willen overbrengen bij de mens, we onze overtuigingen eerst in onze eigen handelingen tot uitdrukking moeten brengen, om op die manier een vertegenwoordiger te kunnen zijn van de islam. Ons enthousiasme voor Imam Mahdi (atf), de verlosser van al het onrecht, zal onvoldoende zijn als wij niet eerst onderzoek hebben gedaan over deze Imam door de woorden in verschillende boeken eerst in ons geheugen te laten doordringen. Hoop is een drijfveer, maar onze handelingen moeten deze drijfveer sterk houden. Wij worden gedreven door persoonlijkheden, terwijl wij door principes gedreven zouden moeten worden. De verandering dient van binnen te worden gemaakt. Wat een persoon maakt, zijn zijn principes. Wat de islam tot religie maakt, zijn de Ahlalbait (a), omdat de Ahlalbait (a) dé principes zijn de islam. Geduldig zijn is makkelijk en mooi gezegd, maar moeilijker om te zetten in daden. Het willen bewandelen van een spiritueel pad is niet gemakkelijk, omdat het een keuze is voor het leven en niet voor een aantal maanden. Een mens heeft morele educatie van de Ahlalbait (a) nodig om geestelijk weerbaar te worden, zodat de mens niet bij ieder nieuwsbericht op Facebook of tegenslag in zijn leven, ineenstort. Gedenk Allah (swt) en Hij zal jou gedenken. Denk niet dat Allah (swt) zegt dat jij Hem moet gedenken, omdat Hij jou nodig heeft. Iedere keer wanneer jij Allah (swt) gedenkt, geef jij jouw eigen ziel haar recht. Iedere keer wanneer jij een goede handeling verricht voor Allah (swt), dan komt dit goede terug naar jezelf. Bij iedere stap die je zet in dit leven, ben jij degene die Allah (swt) nodig heeft. De islam is niet een religie die alleen staat voor het continu bidden of vasten.

Aanbidding van Allah (swt) begint bij de intentie. De volger van Ahlalbait (a) is een naam van eer die wij onszelf geven, maar zijn wij deze naam ook daadwerkelijk waard? Ik begin als eerst bij mezelf. Ben ik de naam ‘sjiiet’ waard? De shia van Ali zijn zij die spreken in haq, in waarheid, en die weten wanneer stilte noodzakelijk is. Als Imam Mahdi (atf) verschijnt, waar ik zo erg op hoop, ben ik dan bereid om iets te doen wat hij mij vraagt, al zou ik dit misschien moeilijk vinden? Als we kijken naar principes, dan lukt het. Kijken wij alleen naar personaliteit, dan hebben we nog een weg te gaan. Volger van de Ahlalbait, onderschat deze naam niet. Het is een grote naam en insha’Allah zijn wij volgers van de Ahlalbait. Hoop en bid dat je een volger bent van de Ahlalbait. Het reflecteren op jezelf is de eerste stap die leidt tot het vormen van een islamitische identiteit in een maatschappij die behoefte heeft aan daadwerkelijke volgers van de Ahlalbait (a). Alles wat je mee zult nemen naar Allah (swt) en wat je rijkdom zal zijn, zijn jouw handelingen. Als je denkt dat geld je gelukkig maakt en je ver zal brengen, dan heb je een grote fout gemaakt en ben je de armste persoon op aarde.  

Houd je sterk en wees geduldig, zeker niet in woorden alleen. Insha’Allah ook in onze daden. Daden maken je drijfveer van hoop krachtiger. Er zit een heel universum in een mens. Jij bent het boek, dus laat jouw pen het verborgen alfabet van handelingen noteren. Je hoeft niet buiten jezelf te zoeken. Wat je zoekt is in je en je zult het vinden wanneer je reflecteert. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken